REKLAMA

MSZ po raz pierwszy przyznaje, że świadomie nie wykonuje wyroku ETPCz - w sprawie dwojga sędziów. W tle walka o praworządność

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2022-07-04 10:10
Czas trwania:
16:03 min.
Udostępnij:

Chodzi o sprawę sędzióa Artura Ozimka i Moniki Dolińskiej - Ficek. Oboje wywalczyli przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka po 15 tys. euro zadośćuczynienia. Za niezagwarantowanie im prawa do sądu. MSZ kawa na ławę - w przesłanej mi odpowiedzi przyznaje, że nie płaci z uwagi na "orzeczenie" TK. Rozwiń »
Cała odpowiedź MSZ poniżej:

"Uprzejmie informujemy, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie K 7/21 stwierdził, że art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka lub sądy krajowe do dokonywania oceny zgodności z Konstytucją i Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy określającej ustrój, zakres działania, tryb pracy i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa – jest niezgodny z art. 188 pkt 1 i 2 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji. W uzasadnieniu do ww. orzeczenia Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że cztery wyroki ETPC, w tym wyrok z 8 listopada 2021 r. Dolińska-Ficek i Ozimek p. Polsce, nie posiadają dla państwa polskiego atrybutu przewidzianego art. 46 Konwencji (obowiązku wykonalności), jako wydane na podstawie leżącej poza zakresem prawnych zobowiązań państwa. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że od momentu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie działania organów państwa w oparciu o normy uznane za niekonstytucyjne stanowić będą naruszenie art. 7 Konstytucji. W konsekwencji, wypłata zadośćuczynienia w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek p. Polsce nie została zrealizowana.

Z poważaniem
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych" Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA