REKLAMA

Rafał Gawin - Prezes URE: Ja myślę, że ta zima nie będzie łatwa...

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-07-05 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
19:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki dzień dobry dzień dobry, bo się pan problemów związanych z niedoborem ciepła energii elektrycznej w zimie przy to jest temat, który dzisiaj w zasadzie w głowie wszystkich nas i odbiorców przedsiębiorców i w zasadzie polityków, a jest to problem, który dotyka nie tylko naszego kraju można powiedzieć, że Rozwiń » jest problem się globalny problem z dostępnością surowców ich ceną na to wszystko niestety przekłada się na sytuację na rynku energii także myślę, że jest to rzeczywiście zmartwienie takie to i taki temat, do którego przykładamy się bardzo dużo uwagi, czyli niedobór ciepła energii elektrycznej to jest poważne zagrożenie dla nas w Polsce wydaje mi się, że nie powinniśmy się mówić w kategoriach niedoboru powinniśmy rozmawiać w kategoriach rzeczywiście zapewnienia dostępności surowców FAO no i w konsekwencji też ceny no bo muszą być surowca, żeby nie było niedoboru mnie w domu na to wychodzi na jedno tak mówimy o surowcach energetycznych przede wszystkim o gazie jeśli chodzi o gaz tą sytuację w zasadzie z nami mierzymy się Janusz c co najmniej roku, ale w związku z konfliktem, który się toczy naszą wschodnią granicą również pojawił się temat węgla jego dostępności, ponieważ oczywiście dużym dostawcą węgla na rynki europejskie była Rosja stamtąd węgla nie kupujemy i w konsekwencji tego również jest takie zagadnienie, któremu trzeba poświęcać dużo uwagi, aby zapewnić oczywiście dostępność tego surowca w całej Europie nie tylko w Polsce to nie jest tylko nasz krajowy problem i przede wszystkim też zapewnienie takiej akceptowalnej społecznie cen na i jak nam to wszystko wychodzi, bo tam pewnie na tę wypowiedź się nasze słuchaczki słuchaczy również by przytaczaliśmy ją powtórzę tylko nie oszukujmy się ta zima będzie bardzo trudne apelujemy do naszych klientów, abyśmy przede wszystkim oszczędzanie energii, żebyśmy nie mieli problemów z niedoborem ciepła energii elektrycznej w zimie tak mówił niedawno prezes polskiej grupy energetycznej w poważne osoba poważna spółka i poważne słowa myślę, że oszczędzasz energię warto zawsze, a w sytuacji takiej, kiedy w zasadzie na rynkach właśnie surowców, z których produkujemy energię elektryczną ciepło sytuacja jest bardzo niestabilna, tym bardziej powinna nas to zachęcać do oszczędzania energii czy myślę, że ta zima nie będzie łatwa nie będzie łatwa w całej Europie co się dzieje przy coś jest gazem w zasadzie wszyscy obserwujemy wszyscy wiemy dostaw gazu są ograniczane w kierunku wschodniego do kolejnych krajów to powoduje, że na staje się realne się ryzyko niedoboru tego surowca na całym rynku europejskim i tutaj każdy kraj w zasadzie członkowska, ale również komisja europejska podejmuje działania, aby zapewnić dostępność tego surowca na cały sezon przede wszystkim zimowe czy wtedy, kiedy potrzebujemy gaz chociażby do ogrzewania, ale nie tylko na sezon zimowy Boga jest przecież też używany do różnych procesach technologicznych w przemyśle podobna sytuacja ma miejsce węgla, więc oszczędzać na pewno zawsze warto zawsze warto chuchać na zimne właśnie sytuacji takiej, kiedy mówimy, że dostępność węgla nie tyle może być ograniczona, ale mogą być trudności to znaczy kwestii jego życie transportu dostarczają, więc na pewno zawsze warto oszczędzać na panu, żeby nie wywołać właśnie sytuacji niedoboru no dobrze panie prezesie, ale to w no mam wrażenie, że poruszamy się przynajmniej w tych pierwszych kilku minutach naszej rozmowy na takim poziomie ogólności pan bardzo tak delikatnie o sprawie mówi, pokazując też szerszy obraz i zwracając uwagę, że problemy z dostępem do energii niedoborami nie muszą przecież wystąpić tylko w Polsce, ale i ja myślę, że taki dobry moment jest początek lipca, żeby sobie powiedzieć tak zupełnie wprost to znaczy i jakich scenariuszy pan się najbardziej obawia, czego my mamy się spodziewać, bo to chyba nie żadne odkrycie wydaje się, że w sytuacjach kryzysowych najważniejsze komunikacja to znaczy, żebyśmy wiedzieli, czego mamy się spodziewać pan jest niezwykle ważną postacią prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to kto jak pan, jeżeli chodzi o dostawy gazu też działania są podejmowane przez sadzie wszystkich interesariuszy przede wszystkim przedsiębiorstwa energetyczne, które gromadzą ten gaz w naszych magazynach rzeczywiście starają się zapewnić dostępność tego gazu na rynku krajowym tu przypomnę, że jest przecież realizowaną od wielu lat strategiczny projekt można powiedzieć państwowy wynikający z polityki energetycznej państwa projekt, który nazywamy dywersyfikację źródeł kierunków dostaw i w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie praktycznie połączenia czy prawie też wszystkie te, które zamierzaliśmy zrealizować się inna niż w kierunku wschodniego połączenia transgraniczne w zasadzie są już zrealizowanych na razie teczkę mówi Bogacz tylko śmierć pana raj to musimy mieć wypełnione kontraktami, które nam dostarczą potrzebne oczywiście, ale infrastruktura tutaj rzeczywiście jest bardzo ważna powiedziałbym, że nawet krytyczna mamy projekt wraz z zasadzie prawie już projekt tak Baltic Pipe poddany mamy połączenie z Litwą również, że ten generał słynął tak oczywiście osie musi się znaleźć oczywiście w tej infrastrukturze musi wpłynąć na 100 wynika z kontraktów handlowych, ale takowe za takie kontrakty handlowe są odpowiedzialne przedsiębiorstwa energetycznego mamy w Polsce duże przedsiębiorstwa energetyczne, które również w swoim statucie mają wpisane element bezpieczeństwa energetycznego kraju no, więc jest to z pewnością odpowiedzialność tych przedsiębiorstw te przedsiębiorstwa jestem przekonany, że realizują tak odpowiednie działania właśnie o to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, jeżeli chodzi o dostawy gazu to przepraszam węgla to w ostatnich można powiedzieć tygodniach były podejmowane działania po to, żeby zapewnić dostępność tego surowca dla klientów indywidualnych to znaczy dla takich, którzy zużywają węgiel własnych instalacjach grzewczych indywidualnych i zarówno w zakresie dostępności, ale także ceny tego się ono tak ustawa tego surowca czujemy się każda ingerencja w rynek nigdy nie jest dobra uczono przede wszystkim zaburza rynek po drugie, ona oczywiście kosztuje musi kogoś kosztować w tym przypadku akurat budżet państwa, ale uważam też, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy rynek nie funkcjonuje tak jak powinien funkcjonować, bo każdy zawsze jest tak, kiedy jest ograniczona podaż dostępność generalnie surowca to wtedy jest zaburzenie na rynku i ono zawsze sprawiedliwie jakieś działania na pewno krótko wyraża ono przyniosło skutek, bo no tak czy takie zamierzenie to znaczy zamierzenia, aby rzeczywiście zapewnić dostępność dla klientów indywidualnych co więcej zapewnić fair odpowiedniej cenie pozostaje cały drugi obszar to znaczy obszary związane z energetyką można powiedzieć zawodową to mam na myśli wytwarzanie energii elektrycznej jak również ciepłownictwa i tutaj też bardzo dużą rolę rolę czy odpowiedzialność spoczywa również na przedsiębiorstwach energetycznych, bo tutaj przede wszystkim mówimy właśnie zakontraktowaniu mówimy o kupowaniu węgla, ale też nie zapominajmy, że w warunkach naszych krajowych taką dużą rolę też pełnią i krajowi producenci węgla, ponieważ rzeczywiście węgiel w naszym przynajmniej kraju w dużej części bardzo dużej części pochodzi właśnie od wytwórcy krajów no dobrze nota to po raz kolejny mamy odtworzono tę sytuację narysowano mapę potencjalnych zagrożeń, a teraz postaw kropkę nad i grozi nam, a niedobór ciepła prądu czy czy gazu czy, jeżeli będziemy rzeczywiście racjonalnie użytkowali energii zawsze taki scenariusz jest możliwa dla nas coraz bardziej prawdopodobne niż był wcześniej myślę, że jest bardziej prawdopodobne chociażby ze względu właśnie na to, że tak, że mamy na rynku taką inną sytuację jeśli mówię wrócimy chociażby całkiem niedawno w zasadzie to są kolejne przepraszam ubiegłe tygodnie czy miesiące do rynku gazu, gdzie widzimy działania głównego dostawcy gazu na rynek europejski, który ogranicza dostawy do kolejnych krajów to taki scenariusz zawsze gdzieś tam pojawia w głowie czy na horyzoncie mają działania właśnie racja racjonalizacji użytkowania mają tutaj uzasadnień pan mówił o tym, że szykowaliśmy się i wprowadziliśmy politykę to się nie może tego słowa dywersyfikacji dostaw w gazu można mówić zróżnicowania, ale oprócz tego, że zrobiliśmy czy zainwestowaliśmy w infrastrukturę trzeba mieć pewność, że np. Baltic Pipe odpowiednia ilość tego gazu popłynie to jesteście robota, którą mamy do wykonania zgoda to są kontrakty tak jak powiedziałem tutaj bardzo duża odpowiedzialność potrzeba przede wszystkim na przedsiębiorstwach energetycznych po to, takie po to, aby takie kontrakty zostały zawarte lekarz wspomniałem mamy w kraju bardzo duże przedsiębiorstwa, które również w swoich statutach mają wpisany element bezpieczeństwa energetycznego przewiduje pan, że w tym sezonie jesienno-zimowym będzie konieczne podłączanie odbiorców od dostępu do gazu przede wszystkim mam nadzieję, że nie, że nie prawdzie nie prowadzi rachunek, ale nie tyle doprowadzimy ile w zasadzie taka sytuacja nie będzie miała miejsce natomiast myślę, że w tej sytuacji też warto powiedzieć, że jeśli w ogóle mówimy ex potencjalnych ograniczeniach dostaw to w pierwszej kolejności są to przede wszystkim przedsiębiorstwa tak to znaczy przemysł w zasadzie przemysł tak duże przedsiębiorstwa przemysłowe zasadzie klient końcowy, czyli klient indywidualny jest na samym końcu tak takiego scenariusza ograniczania dostaw, więc jeżeli chodzi o klientów indywidualnych w zasadzie jest to bardzo bardzo mało realny scenariusz można po powiedzieć, że nawet w zasadzie niemożliwe prowadzone są na nowo jakiś rządowy na poziomie rządu za współpracę z urzędem, który pan reprezentuje czy spółkami i jakiś pisane są jakieś scenariusze potencjalne kryzysowe czy scenariusze są realizowane, ale one zawsze były realizowane oczywiście to była kwestia ewentualnie pewnej częstości tak prowadzenia tego typu analiz jesteśmy w stanie walczyć będzie łączyć tylko na początku odłączono przede wszystkim to wynika z programów wprowadzania ograniczeń wynika to z przepisów prawa rozporządzenie, które właśnie regulują takie ataki harmonogramy to jest, żeby każdy mechanizm wprowadzania ograniczeń zaczyna się od największych odbiorców, czyli tak jak powiedziałem przede wszystkim przemysł i dzisiaj pan nie wyklucza, że to będzie konieczne oczy nie wykluczam, że będzie konieczne racjonalizować na pewno już znać czy też ograniczania chociażby można przywołać tutaj rozwiązanie z innych krajów Francja niedawno w zasadzie planuje tak wprowadzenie też takiego mechanizmu obligatoryjnego ograniczenia 10% zużycia planujemy energii no ja nie słyszałem na razie takich planach, czyli dzisiejszy analizy nie pokazują także te stale przeobrażenie wyklucza, że będzie to konieczne ja powiedziałem, że warto na pewno zawsze racjonalnie użytkować energię ograniczać zużycie po to, żeby właśnie wprowadzać mechanizmów prawnych taki oblig obligatoryjne, jaki jest zakres podwyżek taryf dla ciepłownictwa komunalnego, bo rozumiem, że pan cały czas otrzymuje takie wnioski zatwierdza tak, jeżeli chodzi o ciepłownictwo rzeczywiście jest także te taryfy praktycznie zatwierdzamy na bieżąco na około 400 przedsiębiorstw koncesjonowanych, więc w zasadzie jest to proces częstsze po naszych mieszkaniach blokach to jeszcze płotach pochodzące z właśnie systemów scentralizowanych, czyli tzw. po ciepło sieciowe najlepsze podwyżki są bardzo różne oznacza na pewno są na poziomie co najmniej kilkudziesięciu to już w zasadzie mówiło się kilkunastu kilkudziesięciu procent to wynika przede wszystkim z cen paliw gazowych, ale też właśnie cena węgla, które dzisiaj w zasadzie są bardzo bardzo wysoki, czyli zatwierdza pan rozumiem wciąż przewiduje, że takie kolejne wnioski odnoszą no tutaj niestety nie mamy takich narzędzi regulacyjnych, aby zmienić ceny surowców możemy jednak akceptować taryfa, więc w zasadzie taryfy odzwierciedlają sytuację właśnie, która ma miejsce na rynku przede wszystkim, jeżeli chodzi o ocenę ceny surowców energetycznych na zawsze wychodzimy z założenia, że lepiej taryfy zatwierdzić się nie zatwierdzi, ponieważ no i niezatwierdzenie grozi niestety upadłością przedsiębiorstwa to scenariusz dużo bardziej groźny dla dla klienta, bo wówczas nie było podmiotu, który mógłby w ogóle dostarcza ciepło dotknięty ma pan obserwuje dane rynkowe np. o tym, że ustanowiła, że za energię elektryczną na Towarowej giełdzie energii, że jej cena osiągnęła rekordowy poziom przykład wczoraj zdaje się to to jak to jest sygnał dla naszej gospodarki sygnał jest dla każdej gospodarki niedobra to znaczy wtedy, kiedy rosną ceny energii elektrycznej przede wszystkim energii elektrycznej, ale też gazu to musi przekładać na wszystkie inne ceny na ceny wszystkich innych towarów czy czuł usługi jest na pewno też czyni bardzo czy wpływającym są też na inflację natomiast giełda jesteś mechanizmem rynkowym, które odzwierciedla koszty jest rzeczywiście faktem o tym mówimy już od bardzo długiego czasu możemy na bieżąco przyglądamy się sytuacji właśnie na Towarowej giełdzie energii pod kątem działań niezgodnych z prawem tutaj już chciał chodzić może szczegóły powiem tylko słowo rozporządzenie REMIT, czyli takie, które zakazuje manipulacji bądź też próbę manipulacji, ale też warto tutaj powiedzieć, że manipulacja w zasadzie ma swoją definicję w prawie na pewno nie jest naczynie jest definicja taka potocznie generalnie szkoda, że to rzeczywiście zostaw to jest być może bardzo szczegółowe techniczne, choć prawnie niezwykle istotne, ale musimy jakoś się jakimiś wnioskami zakończyć, czyli tak panie prezesie ja rozumiem, że mamy wszyscy wziąć pod uwagę, że ciepło, a systemowe, czyli ciepło w naszych domach energia elektryczna gaz będą tylko droższe w najbliższym czasie czy zakładamy, że pewnie tańsze nie będą na pewno mogę powiedzieć, że mamy ze swojej strony, ale jest też przekonany, że wszystkie organy zarówno państwa jak przedsiębiorstwo energetyczne przykładają największą uwagę, poświęcając się bardzo dużo czasu, żeby rzeczywiście nie zabrakło ani energii elektrycznej ani ciepła ani razu w naszych domach, ale z drugiej strony wciąż jeszcze wiemy, że ten niedobór węgla jest na tyle duży, ale także dla branży Komunalnej, że jeszcze nie można powiedzieć, że ona ma zapewnione dostawy surowca, które są potrzebne na sezon jesienno zimowa noc ja bym odpowiedział, że my nie wiemy czy tego węgla zabraknie to znaczy, że ten niedobór jest bardzo duże, bo w zasadzie dzisiaj węgiel można kupić jak to nie wiemy no my przewidujemy rzeczywiście, jeżeli będziemy użytkowali tego węgla być może tak dużo albo jeszcze więcej niż np. użytkowali przyszłości to rzeczywiście taki niedobór może się pojawić się i w zasadzie wszystkie działania właśnie podejmowany przez administrację publiczną czy też w zasadzie nie czy też, a w porozumieniu czy we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi służą temu, żeby tego surowca nie zabraknie na sali żadna nie jest także brakuje przecież mamy w naszych wnioskach dostawy energii elektrycznej stąd też również oświetlenie wszystkie urządzenia generalnie działają również nie słyszałem sytuacja, że nie mamy ciepła ani ciepłej wody użytkowana mamy piec mamy lipiec co oznacza, że mamy te surowce są dostępne mówi Maria potencjalnym jesienno-zimowy jest oczywiście o sytuacji w przyszłości tak jak powiedziałem wszyscy podejmujemy usilne działania, żeby rzeczywiście tej energii czy też surowca tak do wytworzenia czy surowców do wytworzenia energii nie zabrakło natomiast myślę, że w tej trudnej analizy szatnia nie chciałbym nad interpretować pana słów, ale mam wrażenie, że pan w sobie powiedział, że to nie jest tak, że mamy stuprocentową pewność, że w sezonie jesienno-zimowym nie zabraknie tylko ciepła systemowego i w związku z tym warto, a podejść racjonalnie do wykorzystywania zasobów, ale też poważna deklaracja, którą pan czy poważne zdania, które pan wypowiada i stąd zastanawiam się czy czy właśnie pan uważa, że tego brakuje takiej komunikacji powiedzenia tego wprost, że nie ogarnąć era w, jeżeli mógłbym w takim razie wyjaśnia też w mojej mojej opinii ja dzisiaj takiego realnego zagrożenia nie widzę, a jeżeli już w ogóle mówimy o energii szeroko rozumianej, czyli tej energii elektrycznej ciepłej ciepła to myślę, że tutaj też warto dokonać pewnej priorytety zacni i wydaje mi życie po ma dużo większe znaczenie, jeżeli chodzi o jego ciągłość dostaw niższe energia elektryczna czy inaczej mówiąc energii elektrycznej możemy używać troszeczkę mniej, więc ja osobiście jestem przekonany, że ciepła w naszych domach nie zabraknie mówimy tylko fala będzie się wiązało nie tylko wysoką ceną, ale jeszcze jakimś innymi działaniami, które także będziemy musieli podejść podejmować, oszczędzając tak, jeżeli mówimy, że naszym priorytetem są dostawy ciepła to być może w obszarze np. energii elektrycznej rzeczywiście trzeba będzie tę energię troszeczkę mniej generalnie zużywać to też naznaczyło dziewiąta 4 o tym nie mówi ludzie zużywają mniej energii przecież to jest najlepszy moment, żeby tak to ludziom mówi jednoznacznie, że co martwić trzeba mówić jak pan tego teraz nie powie, kiedy pan w pana zaproszę za miesiąc nie ma sprawy Otóż będzie kolejny miesiąc panie redaktorze od tego zaczęliśmy rozmowę to była pana pierwsze pytania odpowiedziałem, że spełni się zgadzam się w energię należy oszczędzać staram się duży front także jej słuchać słuchać czuł naprawdę jest poważny problem musi zacząć oszczędzać ludziom powiedzieć wprost oszczędzajmy energię boją jest coś się oszczędna, że realizował ciepła nie znaczenie uważam, że może nam zabraknąć ciepła myślę, że warto oszczędzać energię zawsze w sytuacji kryzysowej takiej niepewnej, gdzie w zasadzie każde zderzenie na rynku globalnym, które może wywołać chociażby ograniczenia w dostawach surowca może powodować takie ryzyko na dziś dzień dzisiejszy takiego ryzyka nie widzimy w lipcu natomiast oczywiście sytuacja dzisiaj na rynku globalnym jest tak zmienna tak przewidywalna, że warto oszczędzać dzisiaj energii po to, żeby sobie dodatkową pomoc również w sezonie zima, a absolutnie musimy zakończyć, bo już nas czas minął pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki był gościem pierwszej części tak dziękuję dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA