REKLAMA

Czeska prezydencja w Radzie UE - łatwo nie będzie

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-07-06 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia Maciej Zakrocki dobry wieczór dzisiaj można mieć tradycyjnie już, kiedy sesja parlamentu europejskiego w Strasburgu specjalne wydanie cyklu Maciej Zakrocki przedstawia z parlamentu europejskiego ze studia, w którym audycję realizuje Filip Herman, a gośćmi audycji są panowie Andrzej Halicki koalicja Obywatelska dzień dobry tutaj wiceszef komisji wolności obywatelskich sprawiedliwości spraw wewnętrznych pan Kosma Złotowski Prawo i Sprawiedliwość Rozwiń » europejscy konserwatyści reformatorzy komisja transportu turystyki oraz petycji dobry kłaniam się państwu pan poseł Bogusław Liberadzki lewica socjaliści Demokraci komisji transportu turystyki koncern kontroli budżetowej dobry wieczór witam serdecznie dobry wieczór dotrze do nas mam nadzieję za chwilę pan Krzysztof Hetman z koalicji polskiej czy przeznaczy PSL-u tutaj wiceszef 2 komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów oraz rozwoju Regionalnego chciałem mówił myślę, że dla wszystkich może być ciekawe najpierw pana profesora brzeskiego na chwilę wspomnień, bo mamy dzisiaj 6lipca 2022 roku, ale 6lipca 2011 roku Polski ówczesny premier Donald Tusk przedstawiał założenia polskiej prezydencji w unii europejskiej pan był wtedy w sali plenarnej, jakie wspomnienie z taj my tego pierwsze wiersze prezydencja Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej jak dotąd 1 jest to jest te 6 zasad rotacji przypada nam 27 państw członkowskich po pół roku, czyli 13 lat będzie kolejna Polska prezydencja następczą, czyli już niedługo jesteśmy w połowie drogi pierwsza jakieś wrażenie takie zasadnicze to była podniosła wszędzie była obecna Polska na korytarzach holach się mu po prostu się mówił na temat Polski drugie bardzo padał bardzo Jasnej deklaracji dosyć mocne silna w Polsce silna Unia europejska i silna Polska w unii europejskiej i po trzecie szukaliśmy tego wszystkiego co nas łączy między sobą jako czy polskich posłów parlamentu europejskiego takie wspólne spotkanie jest premierem przewodniczącym prezydencji się odbywało i jednocześnie spadały deklarację, że teraz my w jakim stopniu przybliżymy sprawy naszego regionu Polski punkt widzenia państw nowych na kluczowe sprawy w unii europejskiej i wystawić chcemy deklaracją takim zasadniczym politycznym towarzyszyły też liczne wydarzenia promujące nasz kraj wydarzenia o charakterze kulturalnym wydarzenia o charakterze promującym naszą tradycję też były dosyć podniosły moment dosyć taka istotna, ponieważ wydarzenie, ponieważ był początek sprawowania funkcji prezydencji przez przedstawicieli państw nowych i wydawało nam się wtedy zresztą do dzisiaj tak postrzegamy jako okazja do tego, żeby powtórzyć że, gdyby nie rozwój sytuacji w Polsce, gdyby nie rozwój sytuacji od słynnego sierpnia 1980 roku aż po okrągły stół po wybory czerwcowe potem wolne wybory no i konsekwencje tego to Europa prawdopodobnie wyglądałaby inaczej wtedy pamiętajmy, że to jest też był czas, kiedy trzeba było powtarzać bardzo istotnie, że zmiany nie zaczęły się w Europie świecie od upadku muru berlińskiego często tak przedstawiany nie to zaczęło się dużo wcześniej potem był długi proces oczekiwania i sam prezydent nazywa wolność sam proces członkostwa Polski w unii europejskiej, o czym też mówiło to była długie lata od pierwszej deklaracji było naście lat aż po efektywne członkostwo w unii europejskiej były takie oczekiwania też trzeba sprostać wymogom tym, czego oczekuje od nas Europę trzeba utrzymać dobre imię polskiej zdobyte poprzez historyczne przemiany również robić to co możliwe, żeby była Polska zauważano Europa najlepsze miejsce na ziemi nikt niczego lepszego nie myśli mówił Donald Tusk wtedy 6lipca by później już jako szef rady europejskiej stracił sympatię do parlamentu europejskiego, a wtedy bardzo dużo dobrego w parlamencie europejskim mówiłam od siebie mogę dodać byłem wtedy tu jako dziennikarz relacjonujący to wydarzenie dzisiaj zapytałem kolegów pracujących tutaj w w mediach parlamentarnych czy pamiętają wszyscy pamiętają truskawki, które wtedy zostały przyszli chłopy z Kaszub podaje pani redaktor Tomasz zazwyczaj od ziemi dzisiaj ma krawat jest brudnym, a to mówi pan poseł Kosma Złotowski, tym bardziej jest wiele metka polskiej prezydencji no właśnie tak, żeby pan ma krawat polskiej prezydencji bardzo lubiany ceniony też lubię się łatwo wiąże powiedział w elegancki jak się wiąże tamta historia dzisiaj pan, ale wiąże się to ja też mamy własne wspomnienia, bo wtedy przewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych w związku z tym prowadziłem przez 6 miesięcy mieliśmy spotkania w mniejszym formacie dużym formacie spotkań jako fakt, czyli przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych państw członkowskich przy okazji na tym krawat jest taka matka składa szefie z kilku kolorowych flag ciekawy jestem dzisiaj byłaby zaakceptowana i cieszę się, że pan poseł Kosma Złotowski nie odporu, ale my metka falę, ale metka dodaje metka jest z drugiej strony jest zawiły ze strony gminy, a ktoś mówił Krzysztof Hetman, który dana zdołamy mamy dzisiaj dwurzędowe kojarzenia, który wtedy oczywiście nie było, ale przecież jest Jerzy Buzek przewodniczący parlamentu dla przewodniczący parlamentu wkład Polski bardzo dynamicznej silny to nie tylko formalne uczestnictwo jak gdyby formalne objęcie prezydencji, ale naprawdę taki lider moglibyśmy powiedzieć angielska nie ładnie, czyli coś co było tym polskim wkładem trzydziestolecie Solidarności było tego elementem, czyli 100 lecie powstania Solidarności słusznie pan poseł Liberadzki powiedział, że to nie tylko mur berliński no właśnie przede wszystkim mur berliński był efektem przebywania tego ruchu, a nie myślę, że tak cieszę się, że pan poseł Kosma Złotowski właśnie w krawacie tej prezydencji przyszedł, ale ten autor radzi, dlaczego co to było też coś co nas w sumie ponad podziałami jednak mobilizowało ją też jeszcze działał w parlamencie europejskim tzw. plus w Polsce ma się za to Michalski jeszcze liczyć nawet mieli z badania dla zdarza się, że się spotykaliśmy się tutaj polscy posłowie w, zwłaszcza z polskimi władzami polskimi ministrami, dlaczego prawa dzisiaj użyłem dlatego, że to bardzo ładny krajowe również bardzo dobry krem dobrze skrojony dobrego materiału przez tych wiele lat nie straci, więc elegancji no i dzisiaj tak jak wówczas zaczyna się nowa prezydencja mianowicie prezydencja czeska dzisiaj mieliśmy spotkanie z panem premierem Petrem ofiarą, który mówił o perspektywach czeskiej prezydencji, ale Czesi zresztą już pierwsi zapomnieli o tej miłej tradycji gadżetów prezydenckich był chyba dała się ostatnia prezydencja łotewska, kiedy dostaliśmy w nowo teraz czas Romney oszczędniej dla nas przez radę w ankiecie NIK chwili daremnie częstował właśnie wtedy były truskawki z Kasią rzeczywiście pamiętam jak wszyscy się nimi zajadali fajnie się wspomina, ale właśnie przejdźmy może pan poseł Kosma Złotowski zaproponował do tej czeskiej prezydencji ja rozumiem, że w, jakim sensie pana akurat ta prezydencja też cieszy, ponieważ wspomniany premier Petr Fiala czy Petr Fiala akurat należy do ugrupowania politycznego, które ugrupowanie polityczne należy do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów tak jak praw Prawo i Sprawiedliwość czuję bliskość z premierem czas Chuck wczoraj nasza grupa polityczna miała również spotkanie z panem premierem Petrem chwilą do jak będzie jak będzie wyglądała ta prezydencja to słuszna zobaczymy po pół roku prezydencja jest właściwie takie techniczne stanowisko odetną prezydencja kieruje pracami rady to prezydencja prowadzi wszystkie te negocjacje, których prowadzi pomiędzy parlamentem radą komisją europejską, a więc wiele zależy od czysto urzędniczy sprawności miejmy nadzieję, że Czesi taką sprawnością dysponują wiele na to wskazuje, że tak, że tak właśnie jest, że będzie to pro prezydencja skuteczne stoimy w obliczu uchwalania tych wszystkich rzeczy, które składają się na takie fit środki trwałe, w który jest czymś dla Europy bardzo trudnym, zwłaszcza dla europejskich gospodarek zdaje się, że komisja europejska zupełnie nie dostrzega nowych okoliczności w postaci wojny na Ukrainie tutaj w tych propozycjach komisji na razie nic nie zmienia, więc zobaczymy, jakie będzie najbliższe pół roku ja byłem potem na konferencji prasowej z udziałem pani Ursuli von der Leyen pani Mexol liczyli przewodniczącej parlamentu pana premiera i właściwie nie odnosi wrażenia, że jest jakaś jakiś dystans między tym co chce komisja robić, a prezydencja tu patrzę na pana posła Krzysztofa Hetmana czy właśnie między nimi trudne sprawy, jakie poruszył już pan poseł Złotowski, a więc kwestie nowych programów klimatycznych, bo tam mamy tory pałę Liu prawda i całą masę innych rzeczy związanych z energią czy to jest coś co akurat czeska prezydencja mogłaby w jakim sensie nie wiem blokować w kontekście tego co już od jakiegoś czasu się dzieje no i od razu zapyta mody oto inne sprawy z priorytetów one są oczywiste u nas one są związane właśnie wojną Ukrainie z koniecznością stawienia czoła tym wszystkim wyzwaniom energetycznym lękiem przed zimą droga drogą energią i tak dal jedno nie słyszałem ZUS pana premiera także był gościem na grupie europejskiej partii ludowej, aby wybudował wypowiadał się w jaki sposób krytyczny jeśli chodzi o kwestie związane z transformacją energetyczną wręcz przeciwnie uważam, że właśnie to wojna zmieniła sytuację chyba wszyscy powinniśmy rozumieć, że jedyna droga ta niezależność energetyczna Unii Europejskiej, czyli zeroemisyjności w ogóle zerwaniem z wykorzystywaniem węglowodorów paliw kopalnych Unii Europejskiej i jeśli właśnie chcemy chcemy jakiś sposób udowodnić pokazać, że Europa może być niezależna, że może być niezależna od tego importu z Rosji, a to dzisiaj polityka zielonego ładu, a jest bardziej aktualna jak przed 2004. w lutym oczywiście wspieramy się co do procesu dojścia do tego celu, jakim jest neutralność klimatyczną w roku 2050 jak wielkie koszty mają ponieść konsumenci, jakim koszty mają ponieść poszczególne branże przemysł europejski, ale co do samego celu wydaje mi się, że wszyscy akurat po 2004. w lutym powinniśmy być zgodni, bo to jest to do czego powinniśmy dążyć moim zdaniem akurat ta agresja Rosji na Ukrainę tylko potwierdziła to, że ta droga Unii Europejskiej jest słuszna, ale tak jak powiedziałem dyskutuje oczywiście na temat procesu dość zresztą, chociaż mnie to poszli chociażby dzisiejsze głosowanie dotyczące zapytania dotyczące taksonomii no panie razem Panie Pośle, jeśli chcemy jeśli chcemy być niezależni nie tylko rosyjskiego gazu ropy, ale także od gazu i ropy i innych części świata, które też nie są wcale sympatyczne, chociaż nie dochodzi do takich drastycznych zdarzeń dramatów jak jak Ukrainie to jednak Unia europejska Europa powinna postawić na całkowitą niezależność, a z tym wiąże się neutralność klimatyczna koniec kropkę koniec używania gazu ropy, a i co do tego powinniśmy być wszyscy zgodni, a Raine się Aspiro my się nie jesteśmy tak wy macie inne zdanie natomiast wspierajmy się co do procesu co do procesu dość Europa jako zadanie to cytat zapożyczony z Vaclava Havla to jest motto prezydencji czeskiej rzeczywiście wydaje się, że Europa jest zadaniem nieustający tak, bo właśnie ciągle wyzwania, jakie świat przynosi każe te zadania realizować no powiedzmy może o tym zadaniu, bo to rzeczywiście dzisiaj było chyba najważniejsze wydarzenie w parlamencie europejskim głosowanie nad po stoczni wspominał pan poseł Hetman nad taksonomią taksonomia, a właściwie nad dokumentem komisji europejskiej, w którym dokumencie zapisano, że w okresie przejściowym gaz oraz energetyka jądrowa będzie traktowana jako zrównoważone źródło pozyskiwania energii w rozumieniu nie sprzeczne z tymi unijnymi celami klimatycznymi i przy zastosowaniu wysokich nowoczesnych technologii kopalne źródła, jakim jest gaz dalej będzie mogło być wykorzystywane co oznacza, że przejście sygnał dla rynków i dla inwestorów, że można to zainwestować zapytam może krótko pana profesora brackiego socjaliści chyba nie byli jako grupa bardzo, że tak zadowoleni z tego pomysłu komisji Europej tak rzeczywiście tak byliśmy podzieleni w dosyć dużym stopniu, ale pamiętajmy, że my na to patrzymy następujący proces, który zaczęła komisja w soli Wanda rejent Jasnej deklaracji musimy stopniowo zmniejsza zależność od paliw kopalnianych, czyli od gazu od ropy niezależnie od tego, że jeszcze przed wojną wie po wynik w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie i po prostu został przyśpieszony, ale kierunek jest ten sam tylko tempo wzrostu i to, o czym debatuje się w parlamencie to co dzisiaj głosowaliśmy to jest jasny dowód na to, że tak bardzo mocno uwzględniamy konsekwencje wynikające z wojny cieszę bardzo duże przyspieszenie do końca tego roku 65% co najmniej zmniejsza się zapotrzebowanie naszej zakupy z Rosji pamiętajmy, że de facto te sankcje, bo czasami się mówi, że to będzie przykrość dla nas Rosja nam szans na sankcyjnej to my sankcjonujemy Rosji oni nie mają wiele do zaoferowania poza surowcami naturalnymi, jeżeli my tych surowców naturalnych będziemy kupować coraz mniej to jest jasne, że będzie coraz większa zależność pamiętajmy jeszcze 1 rzecz, która często w tych komentarzach słyszy ma charakter trochę zrozumienia Otóż to, że zachowujemy przejściową das i energię jądrową jako tzw. czyste źródła energetyczne to nie jest żaden powód do radości jak niektórzy mówią na Kreml otwierania szampana, ponieważ dywersyfikujemy źródła dostaw to teraz dostawy gazu LPG ze Stanów zjednoczonych już przekraczają względem masy ilości importowanej z Rosji i przekraczanie będzie się coraz bardziej rozjeżdżać na korzyść importu zewnętrznych mamy kilka źródeł nowych do pozyskania tutaj podzielam opinii, które zostały wyrażone, że nowe źródła nie są często takie bardzo sympatyczne, bo to co dzieje się w Iranie to będzie alternatywa, że tutaj mamy stale obecnych przedstawicieli opozycji irańskiej, którzy mówią to są setki osób, które co roku w różny sposób są piranie mordowane za działalność polityczną to jest Arabia Saudyjska nie tak dawno egzekucja 42 osób też ze względów politycznych, ale my w tej chwili patrzymy na to alternatywne źródła zaopatrzenia i też po dochodząc, że po pierwsze, cel zasadniczy to jest ochrona naszego klimatu, jeżeli ja słucham WB województwie lubuskim, więc we fragmencie mojego okręgu wyborczego po prostu stepowienia grunt w Odra w dolnym biegu swoim w tej chwili zaczyna wysychać jeziora zaczynają się lustra wody i 1,52m takie jeziora, które zdawało się, że mają zagwarantować, czyli te zmiany klimatyczne są niezbędne i druga rzecz przyspieszenie właśnie tej pod zmniejszenia zapotrzebowania poprzez dywersyfikację źródeł dostaw i tutaj co jest siłą siłą jest to, że jest Unia jako taka pamiętajmy że, jakbyśmy nie należy za nie narzekali, bo często słyszymy w Polsce o komentarze negatywne dla Unii jeszcze gorszą rzeczą od bycia w unii jest nie być w unii i to sobie przyjmijmy jako takie przesłanie zasadniczo optymizmem powołania po drugie nie ich Unia i NATO w tym kontekście, o którym teraz mówimy, a to ze względu właśnie na siłę na tej włączenie się Stanów zjednoczonych jest tam łatwiej szukać go unijnej alternatywnych źródeł i wreszcie ta polityka, która zmierza do tego zakupy ropy gazu będzie prowadzony wspólnie Unia jako całość, czyli 1 nabywca wobec kilku dostawców, a nie wielu nabywców w decyzji, o której konkurs, którzy konkurowali dotychczas o względy 1 dostawcy czy Rosja nie ten dostawca niewielu nabywców konkurujących o 1 Unia najścia za tym inwestycje zarówno w pracach europejskiej sieci energetyczne jak interkonektor itd. czy to jest kompleks działań powinniśmy wyrażać ze stosunku do tego generalnie aprobatę troszczyć o to, żeby skutecznie szybko zrobić, zanim zima da nam kończyć no ale jednak też w grupie europejskiej partii ludowej jak zrobi widzieliście państwo głosowanie wczoraj wieczorem takie próbne to to też chodziło, że jesteście podzieleni w 241 to uzupełnienie w wydziały z punktu widzenia finalnego głosowania nie duża grupa wątpiących, ale bardzo kilku i zupełnie różnych powodów od formalnych, że to jest akt delegowany, a nie dyrektywa, która byłaby opracowana winny sposób przez te kwestie, które związane są z rozwiązaniami można być takim bardziej radykalnie radykalnej ekologicznej strony po o wreszcie ten problem polityczny pojawi się też wątek ten czy to, aby nie jest furtka dla dla zakupów ze Wschodu, ale przecież jako parlament to zostały rozwiane jesteśmy za pełnym embargiem to co przed chwilą zostało powiedziane, a co więcej wynik tego głosowania wstępnego, czyli ten sondażowy nie przełożył się na wynik w głosowaniu finalnym podanie pamiętam chyba 19 osób raczej wstrzymało się, bo przeciwne przypominam głosowanie było za odrzuceniem tej inicjatywy komisji, gdybyśmy ją odrzucili można być cofnęliśmy się 2 lata do tyłu musielibyśmy przez kolejne miesiące, a może lata nad rozważa nowe porozumienia, które by wcale nie było lepszym, bo przecież czasu czekali to jest najgorsza najgorsza wiadomość rzeczywiście rzeki wysychają efekt klimatyczny jest piorunujący znaczy to dla 30 lat nurkuje nie chcę już opowiadać co jest pod wodą jak no serce ściska jak planeta umiera, ale na to może mieć również różny punkt widzenia jedni chcieliby wszystko było od razu ja rozumiem, zwłaszcza młodzież sam chciałbym to osiągnąć z drugiej strony mamy realia dystrybucja i kłopoty, bo gazu mamy w sumie dużo to ja się nie boją brak dostaw gazu natomiast dystrybucja jest już kłopotem tak mamy Security osób Playa nie do końca realizowaną przez państwa członkowskie, czyli kwestie magazynowania gazu rezerw np. narady miesiące trudno itd. tak dalej, a to na to odpowiedź jest tylko jedna z zakupem wspólna wspólna polityka, czyli większa więcej Unii będą także analizy dokładam barze złota, więc głównie panowie nawet też więcej źródeł wiemy, że wokół Europy są źródła gazu są źródła na bliskim Wschodzie w tylko w Iranie w północnej Afryce, czyli może nie w krajach o takim samym ustroju jak demokracja w na Zachodzie Europy, ale jednak w tle dość przyjazny dziękujemy także oświadczenia, że pieniądze mogą być te pieniądze, które zostaną przez nich zarobione dla eksporcie tego gazu mogą być różny sposób wykorzystane wiemy w jaki sposób wykorzystuje Rosja to znaczy przeznaczy głównie na zbrojenia i dla wojnę z kraju szli mamy też doświadczeniem no np. Zjednoczonych Emiratów arabskich czy czy Arabii Saudyjskiej oni oczywiście pierwsze pieniądze, które zostały z Europy to przyjęli przychyla się na tych złotych w aktach, ale dzisiaj inwestują w różne dziedziny gospodarki załóżmy, że Europejczycy skończy tym kraju dalej będą konkurencyjne gospodarczo istnieje duże nadzieje, że w tym sam sposób pieniądze inwestować mogłaby czy to Algieria czy to Tunezja czy wreszcie nieszczęsny Libia tutaj Unia europejska wysłała zręczną polityką kilka lat temu doprowadziła do rozbicia tego kraju no ale to są najbliższej okolicy Unii Europejskiej i stamtąd trzeba oczywiście czerpać te źródła energii no i o tym trzeba było myśleć oczywiście wcześniej mamy lepiej późno niż wcale jest też region, lecz jeśli oczywiście jest Norwegia Polska wykorzystuje akurat w tym norweski kierunek, budując Baltic park kupując złoża na szelfie norweskim, a panowie mówicie panowie o zmianie klimatu pan poseł Halicki tak obrazowo, że to co pod wodą itd. tak to prawda klimat zmienia to problem polega na tym, że ani komisja europejska ani nikt również tych naukowców, którzy opowiadają o zmianie klimatu nie powiedział, że jeżeli Unia europejska będzie prowadzić politykę filtrów jest fałsz po tym, wytwór łan, ale postęp klimat zacznie Zięby w jaki sposób zacznie biec czy o 1 stopień rocznicy od własnych nie tego nikt nie moim zdaniem polityka dzisiejsza polityka nie tylko Unii Europejskiej, ale wszystkich krajów powinna brać pod uwagę, że klimat się zmienia i prowadzić politykę dostosowania się do tych zmian, które są w toku, który przez cały czas obserwujemy my musimy się do tego dostosować, a jeżeli my chcemy zmieniać klimat to musimy wiedzieć, że to skutkuje zmianą klimatu podczas gdy nie wiemy wiecie państwo przecież no panowie z czego wynika chwyt oferty Five, dlaczego w tej fali manifest albo nie Fort fakt, dlaczego jest tekst, bo głosowaliśmy za tym, dlaczego zatem głosowaliśmy w głos a jaka była pierwotna była propozycja komisji i zatrzymała się opierała Szanowni Państwo to wyszło tylko z licytacji posłów różnych komisjach parlamencie europejskim komisja europejska stwierdziła dobrzy uzyskamy zgodę na 55% nie uzyska zgodę na 40%, czyli 45 jak była pierwotnie warunkach refleksem parę uzyskamy na 50 PiS większa to jest ta komisja europejska przedstawiła 55%, ale nie powiedziała, jeżeli będziemy prowadzić taką politykę to w takim takim okresie czasu temperatura co nad Europą czy całym światem obniży się rocznie o 1100 chwilę 2 lub Rusi obniżyła się nie obniży o 1 natomiast takie założenie nie ma takiego założenia bardzo, że nie ma takiego założenia nie ma już założenia nie ma normalna dziennie nie ma takiego założenia co założenie jest na razie oczywiście, ale nie ma również wyraz zawodu Nata jednocześnie mówi się nam Słuchajcie naukowców słuchamy naukowców i widzimy, że klimacie ocieplany prowadź na Boga polityki, która nas dostosuje do tych zmian klimatu ani, że chcemy odwracać cały świat do góry nogami pyta dramatycznie nieraz jest alternatywa i nic nierobienie to jest i to jest, ale ja wzywam donicy należność notować to prawda, że była pewnego rodzaju no pan powiedział licytacja klasy to przecież to lektura to określona na realne skrzydła, które mówi 65 każdy także polskich posłów ta, którzy za chwilę potem brali już nie powiem Ameryki z racji z kolei biznesowych to wszystko musi być logiczne spójne i zgadzam się, że bardzo ciężko jest osiągnąć też ten kompromis bardzo z różnych punktu widzenia patrząc, ale my nie możemy czekać nie możemy być wierny dobrze, ale powinny, jeżeli firma, jeżeli 40% to taki wynik w dalszej polityki być, jeżeli 45 to taki, a jeżeli teraz w tej sprawie nie ma Gniewa, że pani powie ktoś, kto teraz zaraz się nazwa Impex Assessment i tego oczywiście komisja nie przedstawiła, bo ja wiem tylko, że coś, pod który zresztą służą też nie naprawi Krzysztofem nosimy kolejne tematy panu, ale właśnie powiem proszę o powrót narażają praw, ale w 2 zdania produkcja Stali w unii europejskiej spada zużycie Stali w unii europejskiej rośnie produkcja Stali w Turcji rośnie produkcja Stali w Kazachstanie i do niedawna jeszcze na Ukrainie też rosła i Stal stamtąd była wożona tutaj czym dieslami pociągiem albo statkiem albo samochody powiem coś się w ramach powiem coś co może dziwnie zabrzmieć w ustach posła do parlamentu europejskiego, ponieważ tutaj pan poseł Kosma Złotowski roztoczył taką historię, jakoby to parlament europejski zdecydował o tym od tej redukcji 55% na to pan poseł doskonale wie, że na końcu nie decyzje podejmuje komisja europejska nie parlament europejski tylko rząd tylko rządy rządy także rząd premiera Morawieckiego miał na stole propozycję 55% i wyraził na to zgodę pan premier Morawiecki brał udział w posiedzeniu rady europejskiej wraz ze swoimi koleżankami kolegami ze wszystkich pozostałych 27 kraju i wyraził na to zgodę pytanie brzmi jeśli państwo macie takie stanowisko tak to przedstawiać polskiej opinii publicznej, dlaczego premier Morawiecki nie zawetował 55% powiedział Słuchajcie to jest szaleństwo to co wy mówicie codziennie w każdych mediach polskich to jest szaleństwo jawi się nie da zrealizować, dlaczego no to wywalczy premiera Morawieckiego do was okłamuje oszukał po raz kolejny to jednak jednak okazuje się, że pan premier Morawiecki mówi każdemu to co chcą usłyszeć na radzie europejskiej powiedział to co chcą usłyszeć jego koleżanki koledzy jak wrócił do Polski mówi to dalsze duże radzę stąd chciałbym, żeby koledzy z prawa i sprawiedliwość ziemi Racki Panie Pośle, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej jak to ładnie ujął Clermont z prof. Liberadzki z Unii Europejskiej coś strasznego, ale bycie poza Unię europejską jest jeszcze straszniejsze, ale nie rozumiem nie robi od lat, ale trzeba, ale w hali pośle, czy raczej sobie jasno powiedzieć, ale czasy jasno i prosto powiedzieć Polski rząd, którego jesteście dzisiaj fundamentem podejmuje tutaj decyzje Unii Europejskiej takie, które później wy w Polsce także dzisiaj w tym studio TOK FM, a krytykujecie, więc musi na co zdecydować, bo moim zdaniem to jest oszukiwanie wprowadzanie w błąd, a co najmniej manipulacja opinią publiczną w Polsce, bo premier Morawiecki reprezentuje Rzeczpospolitą polską, a politycznie reprezentuję wasz obóz polityczny i koniec żartów teraz już jest poważna sprawa albo pan premier Morawiecki kłamie tłum albo kłamie w Polsce, a ja zaczynam mieć wrażenie tak jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, że niestety kłamie tu tu, bo was wprowadza w błąd i wprowadza także w błąd swoich partnerów w unii europejskiej, bo nie jesień może tak, aby mnie nawoływał do odwołania premiera Morawieckiego to jest sprawa może być gorszy ma pan rację panie Boże sprawa większości, a wiemy, że Zjednoczone jak prawica nie jest zjednoczona, więc dobrze być problem nie jest dobrowolne natomiast, jeżeli można takie 2 bardzo konkretne komentarza po pierwsze, teraz uwaga, bo łącznie 60 jest to Waltera prawda badania naukowe nie jest dowiedziano to będzie 1 czy były stopnia Celsjusza zmiana, ale jest powiedziane tak to będzie po drugie, bardzo jasne jest powiedziane, że również my chcemy jak Europa podjąć te kroki dawać przykład i pamiętajmy, że wałków Pickford w tym 2 jest tzw. Carbon Print rozwiązania, czyli wszelkiego rodzaju stare, o których mówił pan poseł Kosma Złotowski importowana cement i tak dali na granicy będzie obłożony dodatkowymi cłami właśnie ze względu na te emisyjność i NATO patrzmy wojny skoncentrowaliśmy się takim polskim w zakresie i to będzie ta równowaga czy równoważenie cenowe pyton nie będzie, więc teraz transfer płacić nie to będziemy płacić albo z nie będziemy płacić więcej czy nie nieprzyzwoicie więcej to jest kwestia odpowiedzialności ja bym nie chciał za 20 lat, żeby moje wielkie usłyszeli to wasz dziadek był tutaj to samo dzieci panowie są trochę młodsi, żeby wam powiedzieć, gdzie ty byłeś tato, dlaczego pozwoliłeś na torze nasz kraj część jest zatopiony przez Bałtyk w części no chociażby pomoże, ale iść zachodnie Pomorze w części jest suszony, bo wody zniknęły klimacie radykalnie zmienił i w powietrzu nie ma czym oddychać należy jak podróże się zmniejsza już w rozwoju w tak patrzy na razie te 2 duże jak Arka co się dzieje, ale uważam, że można lot się, że się rozgrzewa się na projektorze na łamach jak lód ustąpi to nie paruje mimo jedno Panie Pośle, znaleziono w trwającym naborze już mnie bardzo nie już 9× już kilka razy zwracałem na to uwagę Panie Pośle, naprawdę pan jest zbyt inteligentny, żeby powtarzać beznadziejnie głupie frazesy ukute przez piarowców Prawa i Sprawiedliwości oraz dań po panie są o wiele mądrzej to tak, że ten wątek, który należał, ale tylko 1 pokazali, że premier zaakceptował dobrze, że premier podpisał rozporządzenie w sprawie rozwiązania na poziomie rażąco prawa jest niedobrze niedobrze panie z działalności pan, że niedobrze, że to zanalizowane wina z nami dobrze to zależy to zdałam prowadzenia natomiast, że nas mają problem w domu, a co innego opowiadali czy nie mogą przekonać mniejszego małego koalicjanta, a to jest zupełnie inna sprawa NATO 2 słowa i jedziemy dlatego hasłem Szanowni Państwo jesteśmy członkami mają rosyjski premier, owszem, zgodził się na ten tytuł jest fakt tak generalnie natomiast w tej nadzieję, że również tu w parlamencie będziemy na tyle roztropni, żeby uchwalać np. to dzisiaj zrobiliśmy właśnie dzisiaj Włosi zrobili, czyli przyznaje pan, że dzisiaj parlament europejski wykazał się zdrowym rozsądkiem dzisiaj tak ale, ale zdarza musi to malarze trzynastego zostanie 7 tak jak prawo i sprawiedliwości uważa naszego ministerstwa niestety bardzo że w grudniu oczywiście mamy nadzieję na to, że pan, kiedy wyborcy będą musieli zapłacić 40EUR za ładowanie telefonu a kto nie zmienią swoich przedstawicieli również parlament europejski to jest kolejne pytania są działania, a śmiałby będę panu zadać, ponieważ rzeczywiście można wrażenie, że się dużo przynajmniej na razie mówi planuje po to, żeby m.in. łagodzić skutki kryzysu energetycznego natomiast wiadomo, że to wszystko da efekt trochę w dłuższej perspektywie no mamy takie sytuacje akurat tu wynotowałem wczoraj Goldman Sachs podniósł prognozy ceny gazu w trzecim kwartale 2020 roku do 153EUR za megawatogodzinę ze 104EUR prognozowanych wcześniej to oznacza prognozy podniesienia cen o 26% trzecim kwartale tego roku Niemcy chyba wczoraj przyjęli ustawę nadzwyczajną związaną z ratowaniem zagrożonych firm jak to zostało powiedziane, która m.in. jak to się też mówi ma sprawiedliwie rozkładać te koszty podnoszenia ceny energii minister gospodarki Niemiec Robert Habeck mówi strach przed recesją jest przytłaczający sytuację na rynku gazu ziemnego jest napięta nie możemy wykluczyć pogorszenia innymi słowy w różnych debatach, który wszedł, w którym przysługiwały tutaj pojawia się jednak ten lęk przed zimą najbliższą zimą co więcej lęk również natury politycznej no bo jeżeli jeszcze niedawno tylko w 1 kraju podniesiona cena paliwa spowodowała powstanie ruchu żółtych kamizelek mówi się tu wprost, że może dojść do destabilizacji politycznej Europy w związku z jeszcze tej zimy właśnie w związku z tą sytuacją czy panów zdaniem robi się coś czy w tych działaniach które, które są podejmowane widać jakieś bezpieczniki na przejście przez ten zimy no w miarę bezpiecznie Andrzeja oczywiście, że tak nowa pierwsze zostały wymienione mechanizmy zakupów wspólnych po drugie, pełna implementacja nawet uważam, że pod groźbą jakiś Car, ale do tej pory nie istniał, ale nie była wykonywana przez siedemnastego roku istniejące rozporządzenie z Turcją Sulej, czyli kwestia magazynowania ale dlaczego Francuzi się tak dzisiaj bardzo obawiają zimy, bo nie mają połączenia między tym południe, który mówił pan Kosma Złotowski jako źródła gazu, gdzie Hiszpanie są zupełnie bezpieczni, a Wschodem z Maroka ranną tak jest po prostu nie ma tych połączeń mamy 8 mniej więcej rynków, które z, których do Europy dociera gazu no ale jak mówi może mieć to gaz nie jest jedynym paliwem i co ma być alternatywą węgiel, więc jeżeli Czyżby nie wiemy, jeżeli mówimy o tym, że musimy coś zrobić to po pierwsze to jest kierunek także pomocy dla inwestycji o wyższych standardach jakości, a w przyszłości wodorowych czy biogazu czy innego, skąd ten wodór Panie Pośle, fundusz odmówił on wzmocnienie odporności tak mówię natomiast też o tym, że przez ostatnie 7 lat i to nie będzie miłe zamknęliśmy albo nawet likwidowaliśmy prawie rozwój elektrowni wiatrowych przepraszam nie my Panie Pośle, nie ile no mówię do pana posła Kochanowskiego pan poseł uważa, że my mamy 10 mnie tak, ale rząd zebrał to teraz nowi robi bylibyśmy zupełnie innym miejscu rząd premier Szydło mamy oczywiście znów można mówić o tym, że jest nie misyjna inni mają energię atomową mnie, ale czy coś ruszyło w tej kwestii od wielu lat można też udać uderzy własne piersi to, ale to za długo trwa czy krótko mówiąc nie można mamić wszystkich, że będzie po staremu momentu przypilnujemy nie będzie po tak jak było niewiele, ale był na rynku oraz Norwegii infekcja jeśli chodzi już pola walki pan przypomni nam, jaki to jest projekt dzięki takim środkom i kiedy został rozpoczęty, kiedy został, kiedy został rozpoczęty niekiedy nazwali przepraszam niekiedy nazwa tysiące pierwszym planowane jest panowie mogą co ważne przeraża sobie pożartować dziewięćdziesiątym dziewiątym ono jak po zlikwidowanym przez pana premiera Leszka mi pan jest zatrzymany przez rok po drodze Musk ponowie obozowa panowie proszę pan projekt europejski chciałbym zresztą raczy poinformować już od kilku ładnych lat Polska mogła sprowadzać gaz z Norwegii bez ba bez Baltic park mogliśmy robić to poprzez Holandii rurociągi, ponieważ przed piętnastym rokiem zostały wprowadzone takie inwestycje, które spowodowały, że można gaz także tłoczyć w kierunku Zachodniego nie tylko wschodniego do Polski mogliśmy ten norweski gaz ściągać proszę państwa od wielu lat już do Polski, dlaczego tego nie robił rząd premiera Morawieckiego z 1 bardzo prostego powodu nie może takiej możliwości techniczne były bez Baltic Pipe, dlatego że ruski był po prostu tańszy i to wielokrotnie i to wielokrotnie to jest całe, ale chyba nie wyrażamy Morawieckiego, bo wtedy oni ocalono lekarz mieli zdanie, ale ja mówię o tym po to, żeby wyjaśnić, że nie jest tak, że nagle teraz rząd premiera Morawieckiego, inwestując w Baltic Pipe stworzył nam dywersyfikację źródeł, bo to dywersyfikację mieliśmy już zapewnioną w 2014 roku tylko był kupowany gaz ruski tak samo jak węgiel ruski był na potęgę kupowany, bo był po prostu tańszy od każdego innego węgla przede wszystkim tego wydobywanego w Polsce taka prawda mówi ludziom prawda nie będziemy opowiadać opowiadać jakieś bajki jak pan posła Kosma Złotowski mówił, że może telefon kosztować naładowanie 40zł tak może kosztować może kosztować tyle właśnie ze względu na te sprawy, o których mówił pan poseł Halicki, bo zamordowali odnawialne źródła energii, a one dzisiaj są już o wiele tańsze 1 megawatogodzinę jest wiele państw produkcję energii niż energii zwęgla nie stanowi, że na węgiel nie, bo dzisiaj mamy tego komunalnego, ale w Niemczech z tych wiatraków mamy zarządu ZUS za 20 000 000EUR tu sporo, ale dotacja wynosi 21 000 000EUR to znaczy 1 miliardów, czyli 1 000 000 000 już do tyłu, chociaż zainwestowali w produkcję wiatraków o blisko 40 lat temu nadzieję, że do tych nogi oczywiście mieć lepsze być bardziej wydajne itd. okazuje się, że nie jest jeszcze tak bardziej dla tak bardzo wydaje to po pierwsze, a po drugie, wtedy, kiedy na północy Niemiec wieje wiatr to na południu nawet nie wie i ten prąd musi być przesyłany z północy na południe na ogół jest przesyłany poprzez Polski przez Polskę Czechy Austrię w ten sposób drukować co powoduje znaczne przeciążenie naszych sieci energetycznych no i wymaga również z naszych stron inwestycji dla sieci energetycznych poprzez Niemcy nie mają tego energetycznego interkonektor tak nie macie takiej inwestycji robiliście przez ostatnie lata dla życia na ponad 60 000 000 000, chociaż w roku z opłat emisji emisji spalin Czyżby realizowaliście to przecież jest informacja rządu, że raptem kilka procent tych 60 000 000 000 zostało przeznaczone na projekty energetyczne w tym sieci sieci przesyłowe w ogóle nie wiem jak to możliwe, że Narodowy rząd premiera Morawieckiego zgadza się, żeby niemiecki prąd płynął po naszych narodowych leciałem energetyczne zaradni zgarnie widzi to wolę robią niemal szok chodzi też szacowane są informacje jesteśmy członkiem Unii Europejskiej jako reforma wbrew pozorom mi jesteśmy tak German Żernik jak panowie na przedstawieniach, ale dając zielone przedstawia badanie, gdzie 60 000 000 000EUR jest zasadne czy prawa jest jak ironizuje dobrze, że Polski się nie organizuje tak duży krok 9 zostało nam do końca chcę jeszcze zapytać o rzecz, która trochę też pojawiała m.in. właśnie w dyskusji z czeskim premierem sprawa art. 7 kwestie praworządności to było oczywiście podnoszone przez niewielką grupę posłów, ale jednak natomiast chciałem panu zapytać czy coś się wyjaśniło w sprawie, która pojawiła się tydzień w 2 w poprzednim tygodniu trochę znowu namieszała, bo po informacji, że już wszystko dobrze i że nie i przed komisja dała zielone światło i rada Unii Europejskiej też zatwierdziła polskie Capello właściwie nie też tylko zatwierdziła było pytanie do pani komisarz Jourovej czy w związku z tym, że w Polsce uchwalono prawo, które nazywane Duda LOK w sprawie Izby dyscyplinarnej czy to wypełniło te kamienie milowe i w związku z tym można spodziewać, że pieniądze popłyną odpowiedź pani biurowej była, że nie dopytywana już Ursula von der Leyen podczas wizyty w Czechach w miniony piątek powiedziała, że komisja europejska na razie ocenia prawo przyjęte w Polsce związane z dyscyplinowania sędziów natomiast z tego co do tej pory stwierdzono to tam rzeczywiście np. możliwość karania sędziów za to, że tylko pytają czy inny sędzia jest sędzią zdaniem pani von der Leyen też nie spełnia tych kryteriów, które zostały zapisane w kamieniach milowych innymi słowy czy panów zdaniem panów wiedzy rozmów tutaj w parlamencie korytarzowych nie wiem jakich wynika, że dalej sprawa pieniędzy kpi jest zagrożona nie tylko korytarzowych przypomnę, że na komis Andrzej komisarz odpowiedzialny też za winy praworządność odpowiedzialne przede wszystkim za raport na temat praworządności ten będzie przyjęte przez komisję w lipcu na analogiczne pytanie czy jest postęp odpowiedział, że jest regres znaczy to jest jednoznaczna odpowiedź regres po przyjęciu nie inicjatywy, która byłaby ewentualnym postęp tylko po co tutaj inicjatywy, bo przecież ona została z dwudziesty 9 poprawek, które Senat też przegłosował 23 zostały później odrzucone tutaj jest 9 Sejm i ten regres widoczny nie da się komisja europejska oszukać to jest apel do pana posła do kolegów do wszystkich, bo te pieniądze naprawdę Polsce są potrzebne potrzebne są jak nigdy patrzymy na inflację patrzymy na sytuację gospodarczą i jest naprawdę ostatni dzwonek to ostrzeżenie wieży biurowej oczywiście nie jest formalnym wnioskiem komisji, bo ten będzie po przyjęciu raportu, ale jeżeli raport będzie krytyczny, a jeszcze niem użyte słowo regres no to jaka może być decyzja do przesytu nie trzeba filozofów to nie da z nami powiedział filozof z tą komisją nie trzeba filozof, który komisja trzeba działać zdania życie wiemy trzeba działać uczciwie trzeba naprawić błędy wyrzucić tych, którzy hamują i sabotuje ją przejście do Polski ogromnych środków tak bardzo oczekiwanych przez polskie firmy samorządy to musieli wyrzucać dzisiaj do końca roku tak dużej Panie Pośle, oraz wykaz ma Złotowski czy czy pana zdaniem właśnie to jest znowu jakaś tylko wyłącznie gra nie dogonili europejską zobaczyliby zobaczymy czy komisja europejska dotrzymuje słowa ty zrobisz gęby Cholewy w sensie, że można się jednak również pokusić się spodziewać to tylko z tego co da się orientuje, bo oczywiście to do końca wszystko nie jest znane, ale w kamieniach milowych było m.in. właśnie zapisane, że zadawanie pytań prejudycjalnych nie może być powodem postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów natomiast w tym co zostało przyjęte w Polsce dalej taka możliwość istnieje, więc to jest zbadać to to w związku z tym jest właśnie pytanie no to Tusk kim gra właśnie z rugby odpowiedź będziemy mieli wtedy, kiedy komisja podejmie jakieś decyzje no warto zauważyć ostateczne decyzje nie komisja podejmie rada Unii Europejskiej musimy wiedzieć, kto podejmie większością kwalifikowaną natomiast ja muszę przyznać, że spodziewamy się w głosowaniu w Senacie, gdzie również po Polsce senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za, że przyjdzie ten projekt do Sejmu i w sejmie nie zważając na końcu konflikty wewnętrzne wewnątrz zjednoczonej prawicy tak jak była przy krajowym planie planie odbudowy po prostu projekt senacki zostanie przyjęty przy bardzo przyzwoitej większości głosów bez skądinąd wiem, że lewica poparłaby ten projekt senacki wiem, że protokolarnym poprawki naprawczej wykazały, że przyjęte jest za to poprawki jest zostały przyjęte nie natomiast wizji wiem skądinąd, że również koalicja Obywatelska była skłonna poprzeć dziś i PSL też był skłonny poprzeć też, że wyszlibyśmy z tego prawdopodobnie w proporcji mniej więcej 400 głosów za, a 60 przeciw wstrzymujących się i byłby wielki sukces teraz powoli zbliża się wewnątrz nosa około 60 000 000 000EUR to mało wiemy Krzysztof Hetman rodzin trzeba pamiętać o tym, że pani komisarz Jourova była jedną z kilku komisarzy, którzy wyrazili zdanie odrębne, gdy zapadała decyzja komisji europejskiej jeśli chodzi o tych akceptacji krajowego planu odbudowy, a więc to ona jest konsekwentna w opinii dotyczącej kwestii praworządności tej ustawy, którą przepchał PiS przez Polski parlament jak to się skończy nikt tego dzisiaj chyba z nas nie wie wydawało się, że jakiś deal pomiędzy panem premierem moja Morawieckim deal polityczny między premierem Morawieckim panią przewodniczącą Ursulą von der Jan co mogło świadczyć poszczególne fakty, które się wydarzyły akceptację wizytą w Warszawie później przyjęcie ustawy następnie akceptacja przez radę europejską krajowego planu odbudowy i wyraźnie widać, że tak samo jak prawicy kłócą się, chociaż prawicą nie powinien nazywać jak w obozie władzy w Polsce kłócą się krajowy plan odbudowy po wyraźnie widać jak się kłócą tak, a tu tak samo chyba spór jest wewnątrz komisji europejskiej nie jest tajemnicą, że jest w radzie europejskiej przedszkolanki też przyjęli głosie sprzeciwu został zaakceptowany krajowy plan odbudowy, więc widać wyraźnie, że ta sprawa budzi emocje zarówno zarówno w Brukseli jak w obozie władzy w Warszawie no to jeszcze wrócę na koniec do pana posła złotowskiego czy w takim razie i do początku trochę naszej rozmowy czy w związku właśnie z tą bliskością polityczną z premierem czeskiego rządu pana ugrupowania raczej nie spodziewa się pan, żeby czeska prezydencja tak też mówił pan poseł Liberadzki nie wiem chciała te wątki jakoś mocno akcentować w radzie Unii Europejskiej nie wiem, ale tutaj decyzja zależy od komisji europejskiej pani Jourova jest członkiem komisji europejskiej i bynajmniej nie zależy od pana premiera Fiali, ale w radzie Unii Europejskiej, bo jego siano jest mi o to toczy się procedura art. 7 np. centra, które pewnie pewnie nie będzie się toczyła bardziej wartką niż dotąd dobrze bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę byli z nami pan Andrzej Halicki koalicja Obywatelska w parlamencie europejska partia ludowa Krzysztof Hetman koalicja Polska też dziękuję bardzo, budowa pan poseł Kosma Złotowski na razie powiedzieć to jest skandal konserwatyści reformatorzy pan poseł Bogusław Liberadzki lewica socjaliści Demokraci dziękuję dyskutantów dziękuję za słuchanie naszego programu bardzo dziękuję również chwili Hermanowi tradycje realizował Małgorzacie Wołczyński, która wydawała Maciej Zakrocki dobrej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA