REKLAMA

Pieniądze oligarchów pójdą na odbudowę Ukrainy? "Ta operacja musi być bardzo mocno podparta uzasadnieniem prawnym"

Połączenie
Data emisji:
2022-07-07 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:46 min.
Udostępnij:

Podczas konferencji o odbudowie Ukrainy padła myśl, by zarekwirować zagranicznej majątki rosyjskich oligarchów i przekazać je Ukrainie. Czy są ku temu jakiekolwiek podstawy prawne? Pytamy dr hab. Patrycję Grzebyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych .

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Patrycja Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego wydział nauk politycznych studiów międzynarodowych dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwo, a będziemy mówili o temacie, który bardzo mocno wybrzmiał podczas konferencji w Logan konferencji na temat odbudowy Ukrainy, czyli kwestii pieniędzy pieniędzy konkretnie aktywów rosyjskich, które zostały zamrożone przez państwa Zachodu, które miałyby być Rozwiń » właśnie przekierowane w tym momencie do Ukrainy i miały posłużyć jako ten napęd nowych reform w ogóle odbudowę kraju okazuje się jednak, że to nie takie proste to użycie aktywów rosyjskich tutaj Szwajcarzy jako kraju organizatorów bardzo mocno podkreślali w wypowiedziach prezydenta Konfederacji szwajcarskiej padało, że potrzebujemy bardzo silnej i czytelnej ramy prawnej, która pozwalała na tego rodzaju operację i teraz pytanie czy my rzeczywiście nie mamy to znaczy faktycznie jest tak, że działanie, jeżeli udało się zamrozić czy można konfiskować to jest chyba takie pytanie no to są właśnie różne kwestie o zamrożenie było podejmowane tak naprawdę na podstawie los sankcji podjętych czy to przez różnego organizacje sportowe państwa, które w ten sposób reagowały na naruszenie podstawowych norm prawa Międzynarodowego natomiast już zajęć i rozdysponowanie w konkretnym celu tych środków to już jest poważniejsza operacja i tak jest rzeczywiście zbadana od miesięcy nie tylko w Europie także właśnie w stanach Zjednoczonych, gdzie bada różne procedurę, bo też pamiętajmy, dlaczego też podnieść, podnosząc właśnie przez Szwajcarię jako trudna operacja, ponieważ my funkcjonujemy jednak te w obszarze, gdzie obowiązuje europejska konwencja praw człowieka europejskiej konwencji praw człowieka w protokole pierwszym art. 1 znajdzie pan przepis dotyczący ochrony własności jeśli pojawia się kwestia konfiskaty wykorzystania majątku rosyjskich oligarchów jeśli te majątki znajdują się na terytorium państw stron europejskiej konwencji praw człowieka te państwa mają obowiązek szanować mienie każdej osoby, które tu nie ma na ich terytorium natomiast oczywiście nie oznacza, że nie można z tym mieniem absolutnie nic zrobić to poszanowanie własności jest święte i nie ma jakichkolwiek wyjątków natomiast europejska konwencja praw człowieka bardzo wyraźnie mówi, że nie można nikogo pozbawić własności, chyba że w interesie publicznym i rozum, żeby ten interes publiczny tutaj widzimy i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z podstawowymi zasadami prawa Międzynarodowego co to oznacza to znaczy, że każde państwo, które chciałoby zająć aktywa rosyjskiej w tej pamiętam, że musimy robić rozróżnienie pomiędzy aktywami należącymi do państwa rosyjskiego aktywami należącymi do poszczególnych obywateli rosyjskich co stanowiło mienie prywatne muszą przyjąć odpowiednie ustawy jeśli takich nie mają, na podstawie których tutaj własności pozbawiać ich też jeśli mówimy też normach prawa Międzynarodowego to oczywiście te ustawy powinny się odwoływać odpowiednich norm prawa Międzynarodowego podkreśla, że to związane z naruszeniem podstawowych prawa Międzynarodowego określamy jako normy już kogo stawia retoryczne i w związku z tym no ta operacja właśnie musi być taka prawnie bardzo mocno podparta uzasadnieniem prawnym, bo zwrócę państwu uwagę np. przez międzynarodową oraz cierpliwości mamy np. teraz sprawę pomiędzy Iranem Stanami Zjednoczonymi to stany Zjednoczone na podstawie swojej ustawę zamroziło szereg aktywów irańskich w związku z walką z terroryzmem i te środki zostały właśnie przez Iran zaskarżony do interesu, że one jednak wykluczało potem zasady poza zasadę proporcjonalności i potrzebę, więc tutaj ta ostrożność oczywiście wskazana natomiast no też nie przesadzajmy z tą ostrożnością pewne środki można podjąć tylko trzeba je odpowiednio uregulować doprecyzować to właśnie to jest też oczywiście woda na młyn tych, którzy chcą krytykować tych strasznych Szwajcarów, którzy oczywiście zarabiają na swoim sektorze finansowym na ten na tajemnicy bankowej, której strzegą i w pewnym sensie jak rozumiem, gdyby na konferencji loga hasła w Szwajcarii podjęta właśnie takie decyzje o tym, że nie będziemy się teraz liczyli majątkami Rosjan, które zostały np. zdeponowane w szwajcarskich bankach to byłby pewnie nie najlepszy sygnał to tak wizerunkowo patrząc, ale też rozumiem, że to jest pytanie o to w jaki sposób działać w zakresie prawa także nie można było tej decyzji podważyć nie np. potem się sądzić oczekiwać działań i też proszę zwrócić uwagę, że to niestety jest broń obosieczna to znaczy, jeżeli państwa europejskie zdecydują się na takie nie tylko zagrożenie, ale właśnie przyjęcie tych aktywów i wykorzystanie ich zwolni cel, bo zwróć uwagę takie zamrażanie przyjmowania aktywów miało miejsce w historii świata natomiast przeważnie one były środki przekazywane na skład nowej władzy albo na odbudowę danego państwa, któremu te środki zabrano 3 tygodnie na odbudowę rosyjskich miast, które by ewentualnie zostały zniszczone itd. w to przypadł właśnie Iraku Iranu podobnie rzecz natomiast tutaj mamy chęć zabrania środków rosyjskich i przekazania ich innemu państwu Ukrainie no taką sytuacją do tej pory nie mieliśmy do czynienia z tą, która tego ta operacja wydaje się taka skomplikowana prawnie, a poza tym zwróćmy uwagę panu mówię tutaj oligarchowie rosyjscy no dobrze, ale trzeba zwrócić uwagę o kim konkretnie mówimy to czy, dlaczego akurat w tym osoby próbujemy majątki zabrać, jaki rzeczywiście trzeba zbadać, jakie one mają związek z państwem rosyjskim i osobami, które dopuszczają się naruszeń prawa Międzynarodowego teraz to nie każdemu obywatelowi rosyjskiemu można zabrać wszystko co ma i właśnie jak wielu tej broni Osiecznej, jeżeli państwo europejskie podejmą takie środki to mogą być 100% pewne, że dokładnie takie same środki podejmą władze rosyjskie i jesteś pewna kalkulacja ile tego majątku państw europejskich jest w Rosji, jakie będą stratę na tak, ale cały czas nie zastanawiać co to oznacza, że musi być rama prawna, więc co się teraz musi wydarzyć musi zostać napisana aneks do konwencji jak aktorzy Cieślika przecieków mówi, że to musi działać zgodnie z ustawą tu każdy z tych państw, które chce przejąć te aktywa i kwotowymi sposób przekazać musi odpowiednią ustawę przyjąć tak czyta i tak to ustawa musi spełniać standardy prawa oświatowego w tym standardy praw człowieka czy ona musi odpowiednio identyfikować osoby aktywa, które mają być przejęta i też odpowiednio uzasadnić proporcjonalność tego typu działać i to właśnie nie jest takie proste, chociaż tego nie, ale tam wnika ostrza sprawa mnie interesuje, kto ma taką taką taki akt prawny stworzyć, jeżeli ma obowiązywać ile krajów, a drugi pan teraz jest pytanie, jaką stronę pójdzie Unii Europejskiej myślę, że pójdzie w stronę takich rekomendacji dla państwa i jakie ustawodawstwo one powinny przyjąć pewnych wytycznych co do prawa krajowego tak które, które powinno się tym zająć to jednak kwestia ochrony własności to to nie jest jeszcze domena Unii Europejskiej to jest domena praw krajowych natomiast pewne rekomendacje to też oczywiście będzie ułatwieniem dla poszczególnych państw Unii Europejskiej tam też Szwed dyrektor pan zmienia nie jest państwem Unii Europejskiej jest też chodzi o taką jakąś szerszą współpracę państw UE, ale jest częścią wspólnego rynku wiadomo, że blisko współpracuje to jest politycznie to nie jest orzeszki jeść tylko bowiem za granicą choć, a i to nie jest sekwencją no i bliskich granicach Rosja od lat powiedzieć natomiast chodzi o to, że tak naprawdę kwestia regulacji prawa własnościowego to w większości przypadków jest jednak domeną prawa krajowego i do pewnego stopnia Unia europejska może pewne kwestie rekomendować zalecać i nawet wymagać przyjęcia od tych ustawodawca zgodnie z sankcjami, jakie przyjęła natomiast i tak jest i poszczególne porządki prawne w swoje państwo będzie musiał wykonać tą pracę ustawodawczą, a później egzekucyjną, a np. czy, jeżeli już mówimy o tym, że w pewnym sensie tutaj hamulcem czy taką barierą są prawa człowieka i praw człowieka konwencja to czy być może konwencja może być aneksowanie np. nie myślę, że do aneks do aneksowania konwencję praw człowieka nie dojdzie po i tutaj te ten wentyl bezpieczeństwa mamy, ponieważ to, jakby konwencja nie wyklucza takiego naruszenia prawa własności, którym mówimy jeszcze ono nie jest robione w interesie publicznym i na rynkach przewidzianych w ustawie, czyli może sama konwencja mówi tego nie można dokonać decyzją egzekutywy tego nie może być innym rozporządzenie zarządzenie rządu czy jakiegoś ministra po prostu musi być czy ustawa prawo, które przejdzie przez całą tą ścieżkę legislacyjną tak, żeby też zapewnić odpowiednie warunki debaty nad tego typu prawem były odpowiednie konsultacje w ramach porządków krajowych i europejską praktykę niestety tutaj na przeszkodzie chodzi o to, żeby odpowiednio skalibrowane ustawę przyjmowano w każdym państwie, ale rzeczywiście może być jak rozumiem taki precedens, który potem w wielu wypadkach też mógłby zadziałać jak sądzę znaczy w przypadku takich wojen napastniczek ja myślę, że tak my powinniśmy właśnie w ten sposób myśleć o prawie w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej, że też taki moment, w którym musimy pokazać jesteśmy w stanie przyjąć odpowiednie środki prawne, żeby zareagować na agresję i właśnie przecież prawo międzynarodowe jest tworzone przez państwa także przez ich praktykę i opinii, jaką wyrażają o tej praktyce, czyli teraz państwo, przyjmując odpowiednie ustawodawstwo mogą wykształcić odpowiednią normę prawa zwyczajowego odpowiednią praktykę, na którą będziemy mogli powoływać w przyszłości dlatego ja jestem oczywiście za odpowiednim rozważeniu tych kwestii prawnych, ale też nie przesadzajmy czy można podjąć kroki żeby, żeby te majątki przejmować i żeby móc stworzyć precedens właśnie na przyszłość, żeby temu agresorowi pokazać, jakie skutki są łamania prawa Międzynarodowego, ale też dlatego, że to jest jak różnie złożona operacja prawnicza, bo nie może być lex Ukraina tylko jak lek. Bellą w pewnym sensie także w ogóle odnosi do wojny jako taki o oczywiście też sobie sprawdziłem przed chwilą te wszystkie deklaracje, które do tej pory Ukraina złożyłam do rady Europy w związku ze zawieszenie niektórych postanowień europejskiej konwencji praw człowieka, bo oczywiście wprowadziła stan stan wojny na swoim terytorium ograniczyła pewne swobody obywatelskie to jest niema tam nic na temat ograniczeń prawa własności, tak więc sama Ukraina, która nawołuje do takiego innego wykorzystania aktywów rosyjskich też musi wykonać to zadanie legislacyjne żaden, żeby móc zrealizować środki proponuje dziękuję bardzo, prof. Patrycja Grzebyk z uniwersytetu Warszawskiego wydziału nauk politycznych studiów międzynarodowych oba państwa moim gościem jest 1354 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA