REKLAMA

Arab Barometer o demokracji: nieskuteczna ekonomicznie

Światopodgląd
Data emisji:
2022-07-07 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

Demokracja musi być efektywna, żeby w nią uwierzyć. Co nam mówi Arab Barometer? Wyniki badania komentuje dr Patrycja Sasnal, Kierowniczka Biura Badań i Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz, a w światopoglądzie teraz czas na rap Barometer szeroko zakrojone badanie, bo przepytano ponad 2 około prawie 23 000 osób barometr tego co Arabowie mieszkańcy też 9 państw i Palestyny sądzą o demokracji i będziemy wyniki Artego wydaje się Barcy ciekawego badania przeprowadzonego co warto podkreślić 11 lat po tzw. arabskiej wiośnie wyniki będziemy teraz omawiała dr Patrycją Sasnal dzień dobre dzień dobry dr Sasnal jest kierowniczką Rozwiń » biura badań i analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych tak krótko na rozbieg zapytam czy tu coś szczególnie jakoś panią te wyniki zaskoczyły nie dziękuję Tychach dobre to jakby do, którego pani podsumowała, zanim do szczegółów przejdziemy ten obraz, który się wyłania, jeżeli jest 1 obraz tak no teza, którą autorzy tego kwestionariusza tych badań propagują jest taka, że Arabowie grą uważają, że demokracja jest nie efekt nie potrafi dostarczyć dobrobytu gospodarczego i ważniejsza jest dla ludzi ważniejsze dla ludzi, gdy niższa wartość taka ekspresyjna postaci demokracji demokratycznego systemu rządów no i jedzie nie dziwi mnie to jedno, jeżeli możemy jakoś to teraz rozwinąć, dlatego że pod oczy wielu płaszczyznach po pierwsze, wydaje się, że niejasne jest jasne jest termin demokracja ja z ciekawości przed naszą rozmową sprawdziłam nie chce w Polsce jak było przez ostatnich 15 lat no i Polacy jak zadajesz pytanie czy zgadza się pan panie ze stwierdzeniem, że kiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne no to porównywalne odsetek osób mówi tak nie, a nawet 2005 roku ponad połowa Polaków mówiła, że mogą być demokratyczne rządy bardziej pożądane no, więc wydaje się, że tutaj jest też pewnym takim też być może niezrozumienie czy to w ogóle demokracie znacznym lekarz system demokratyczny, ale też być może bardziej atrakcyjna dyskusja na konkretnie to chyba istotne jest też to jak przepytywani kojarzą demokrację to ich jakby właśnie tak i w ten z naszego darzą ją jako mniej efektywną, jeżeli chodzi o no i ich byt w no tak ale, czyli jak kojarzą demokracji to właśnie kluczowe co pan co pani redaktor pyta oni kojarzą tak jak doświadczyli czegoś co było nazywane przez i owszem, demokracją po 2011 roku w różnych krajach, czyli licealnej kojarzą z demokracją to co stało się po obaleniu Mubaraka w 2011 Tunezyjczycy to co o obaleniu Ben Alego itd. itd. jest, a trudno powiedzieć żeby, żeby to już, żeby demokracja rodziła z dnia na dzień prawda po obaleniu dyktatora jeśli nagle demokracja, więc no to jest jednak jakiś proces skomplikowany i taka dewaluacja samego pojęcia wydaje się z tej arabskiej przestrzeni publicznej nastąpiła no bo bez tego silnego przywódcy Aten sondaż też pokazuje, że oczekiwanie żeby, że będą silni przywódcy i to też przywódcy tacy, którzy będą naginać reguły firmy, które pozwalają ankietowani na naginanie reguł tak ankietowani się właśnie zgadzali z tym stwierdzeniem, że przywódca powinien czasem jeśli to konieczne oznajmia z reguły, więc odczuwają, że było im lekkiej za systemu, który opisujemy jako dyktatorski bądź niedemokratyczne autorytarne na ekonomicznie jest gorzej w tej chwili, ale czy rzeczywiście ma z drugiej strony w tym badaniu jest takie zdanie, pod którym można się było podpisać, że demokracja jest zawsze lepsza bardziej preferowana niż i każdy inny rodzaj rządów i poza Marokiem i Libią ponad połowa mieszkańców każdego zbadanych krajów, czyli Egiptu Libanu Iraku Mauretanii Palestyny Tunezji Jordanii zgodziła się z tym zdaniem dlatego też może autorzy tutaj ma tyle co się zorientowałam wysłucha wywiadów podkreślają, że to jest bardziej opowieść o takim o właśnie zrozumienie, że demokracja sama w sobie nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów nie wystarczy mieć demokrację, żeby mieć wszystkie problemy rozwiązana no tak hasło i 2011 roku arabskiej wiosny to było, a już furia daleki majaczy chleba wolności i sprawiedliwości społecznej wydaje się, że jednak na pierwszym miejscu to hasło chleba nie jest po prostu fundamentalne no i zeznała, że do Polaków zapytać tam po reformie Balcerowicza na początku lat dziewięćdziesiątych no jak tutaj demokracja zrobiła dobrze byliśmy dużo sentymentu do poprzedniego systemu są takie badania CBOS no właśnie no właśnie no właśnie, więc po prostu demokracja musi być aktywna też zawsze musi być efektywna, żeby nią uwierzyć jak sądzę, żeby uwierzyć, że jak taką wartość na Bytom twórczą jakość, a poza tym też ten model chiński ten model takiego zarządzania państwem jednak autorytarnego albo na współ autorytarnego szerzy się na świecie prawda widać, że to dobrobyt czy przynajmniej jakiś tam poziom zaawansowania rozwojowego nie przynależy jedynie do demokracji on przynależy do nie demokracji no, więc i jako dobrobyt nie równość demokracja to z pewnością nie musi jest nie musi właśnie no-li nie musi, więc to trzeba też przy chyba jednak zrozumieć i z drugiej strony jawi się właśnie uczepiła tego też tych mniejszości w mniejszych procentu tych tych odpowiedzi ludzi z mniejszości na te różne pytania ciągle jednak sporo ludzi wszystkich tych państwa w Jordanii Libanie Tunezji wtedy demokrację jakoś sam wierzy i nie zgadza się nawet z tym, że demokracja nie przynosi tak naprawdę to być może rozumieją, że to niedziela też jest być może rozumiem, że gospodarki gospodarki bliskowschodnie są zależne od gospodarki globalnej bo, gdybyśmy popatrzyli na miejsce bliskiego Wschodu tych globalnej w tej globalnej sieci łańcuchów dostaw no to oni przez długi czas nie będą mogli być bogaci, dlatego że produkują jedynie żywność jakieś produkty rolne nie mogą eksportować ze względu głównie do Europy nowa Europa chroni swój swoje rolnictwo to ani nie ma żadnych innowacji i takich zasobów hi-tech jak np. Izrael wobec tego to państwo nie mają takiego co na długi czas wskazali biedy prawda pod tym względem jest mi te są też obiektywne już, pomijając takie instytucjonalne historyczne społeczne przeciwności, żeby budować demokrację szybko w tym w tych państwach są obiektywne układy z dna globalnej gospodarki w gospodarce kapitalistycznej i obywatele tych państwa danych zresztą jak 1 mąż swoją gospodarkę czy przyp czy zły stan gospodarek tych państw są większe i jest większym wyzwaniem niż np. covid prawda pandemię niż korupcja nawet czy niestabilność poza Irakiem Libią w zasadzie wszystkie te państwa uznają mieszkańcy tych państw za największy problem leśnictwa ekonomiczny teściem dorzuciła średnio jedna z 3 osób przyznaje, że nie starcza jej na kupienie tyle żywności ile potrzebuje przy w Egipcie to jest 68 proc mieszkańców deklaruje, że nie wystarczyło im nie mieli wystarczająco pieniędzy by kupić tyle żywności co potrzebują to to jest no dosyć uderzające, ale właśnie w zasadzie i jaka jest z tego jak i jakby jak to rozumieć w tym procesie w dłuższym transformacja innym tak, bo arabska wiosna no wiemy, że w zasadzie dla MAK, gdyby robić dziś podsumowanie to dla wielu dla wszystkich tych państw oznacza destabilizację tak poza Tunezją, która w ostatnich miesiącach jednak jest poważnym również kryzysie takim demokratycznym konstytucyjnym, więc ma ile jest jeszcze można mi taką odpowiedź trans form jak podtrzymywać taką odpowiedź bronić jej, że transformacja to są no bardzo długo długie procesy i nie można 1 protestem 1 rewolucją po prostu zbudować bogatego demokratycznego państwa czy są jakieś powody do stawiania bardziej optymistycznych prognoz w dłuższym okresie dla tych państw między mną wydaje się, że są rzeczy po pierwsze, wszystkie te badania i wszystkie te pytania operują na dużym poziomie ogólności i abstrakcji prawda posługują się tutaj terminami właśnie takimi jak demokracja no tak jak powiedział na początku to to jest to właśnie skomplikowany nie wiadomo co każdy czy np. zarządu bractwa muzułmańskiego w 2014 trzynastym roku Egipcjanin czy rząd lica uważa za demokratyczne za niedemokratyczne połowa uważała za demokratyczną to rozwiązanie demokratyczne, więc jesteś pomieszania pewnych pojęć traktuje w ogóle te wyniki sondażowe z dużą dozą nieufności, a wychodzi, że w ogóle mamy dziś problem zrobieniem badań opinii publicznej ba w tej grupie jakoś nie są dobrze nas wycelowane, jakimi sposobami zrobić badania jest dużo błędów znali po to jest rzecz zostawiamy na pochód no i samego tutaj sondażu płynie dość optymistyczne ostatecznie przekazano wniosek no bo zostali też zapytani respondenci jak widzą przyszłość to znaczy czy taka sytuacja się poprawi no i we wszystkich państwach społeczeństwa są dość optymistyczne to znaczy większość uważa, że sytuacja się poprawić następnych latach niż teraz uważa, że sytuacja jest Znicz dobra tak to znaczy i duży np. 61% Tunezyjczyków uważa, że jeszcze poprawić także najbardziej patrząc optymistycznie społeczność możliwa jest tylko 17% tak, ale też lat każdy z tych państw inne muszą też jakoś unikać winko generalizować państwa arabskie prawda i bank, który ma historie cały czas takie na skraju wojny domowej i rzeczywiście pognębienia tej gospodarki odwiedź możliwy nawet oczy no od pewnie 50 lat ogólnie albo może mówić państwo upadłe w tej chwili tak mi się wydaje trakt być może można no, a nadal tam 17% Libańczyków uważa, że w ciągu 2 lub 3 najbliższych lat, choć jeszcze poprawić to też, a obok coś o jakiejś odporności tego społeczeństwa ale, więc to plus też optymistyczne jest po prostu no PiS, a 22 państwa to znaczy w Libanie w Tunezji ten sondaż został przeprowadzony przed rozpoczęciem protestów przeciwko prezydentowi państwa dzisiaj to, który właśnie takie zapędy teraz autorytarne jest być może te akurat u nas badania, które jest najbardziej demokratyczne byłyby inne, gdyby to było robione dzisiaj nie w ubiegłym roku są badania z euro de facto wrota sporu ubiegłego roku, a także i no tu jak sądzę długi proces demo drugi rewolucja dzieje się w krótkim okresie politycznym, a demokracja się dzieje w długi w procesie społecznym tak odpowiedziała i no jest to po prostu proces profesjonalne, a więc syn jeszcze czekała, dlatego że UE i dlatego że protesty, które się zadziało się w państwach arabskich czy 2 lata temu, a także trochę w ubiegłym roku one się od nie były protesty przeciwko demokracji tylko to były zawsze procesy przeciwko, a w danym rządom tam teraz przeciwko rzeczywistym problemom przeciwko podziałom religijnym przeciwko korupcji, więc ludzie mają nauczycieli w masie mają jakieś takie sądzę zrozumienie tych procesów, które niekoniecznie wychodzi w takich tutaj skwantyfikować badania społeczne i oczywiście to już na koniec kontekst jest taki, że globalnie te instytucje demokratyczne przechodzą jakiś kryzys i tracą zaufanie części obywateli, więc to jest powiedziałbym też trend globalny pytanie co się z tego wyłoni bardzo dziękuję wymaga jeszcze wiązanie po prostu te państwa jeszcze nie miały okazję doświadczyć demokracji, która coś dostarcza te za każdym razem ta młoda teraz demokracja tych kilku lat jeszcze się nie tak wykształciła, żeby dostarczyć usługi jakiś dobrobyt jest taki jest pod tym kątem to badania i tak moim zdaniem są dość optymistyczna bardzo dziękuję za rozmowę dr Patrycja Sasnal kierowniczka biura badań analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych była państwa gościnią teraz już informacja taka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA