REKLAMA

Niebo pod kontrola

Gościnnie: Puls Biznesu do słuchania
Data emisji:
2022-07-08 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:54 min.
Udostępnij:

W tym podcaście sprawdzimy, o co chodziło w konflikcie w agencji żeglugi powietrznej. O bezpieczeństwo? O pieniądze? O władzę? Kto wygrał? Rozwiń »

Goście:
Rusłana Krzemińska 1'25"

Anna Glaubicz-Garwolińska 14'10"

Kontroler 21'20"

Sebastian Mikosz 36'26" Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Małgorzata Grzegorczyk to jest Puls biznesu do słuchania ten podcast ukazuje się 8lipca, a do 10lipca czas dali sobie związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego i zarząd polskiej agencji żeglugi powietrznej na uzyskanie porozumienia dotyczącego zmian w regulaminie pracy regulaminie wynagradzania już pod koniec czerwca było wiadomo, że się dogadali, ale co co się działo przedtem wszyscy, którzy mieli lecieć na majowy weekend drżeli śledzili doniesienia z Rozwiń » odbywających się codziennie negocjacji związkowców z zarządem agencji sprawę wmieszali się posłowie, gdyby się nie dogadali warszawskie lotniska miały pracować w godzinach dziewiąta 3017 i mieć przepustowość 170 lotów, choć w planach było 510 lotów dziennie, ale dogadali się w podcaście niebo pod kontrolą sprawdzimy, skąd się, że spór co się zmieni paszport czy na pewno to koniec strajków i negocjacji w agencji gotowi to lecimy z tym podcasty proszę rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku to zdanie kończyło wszystkie komunikaty związku zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego i pasz i okazuje się, że to niebyły puste słowa przynajmniej jak się posłucha co o konflikcie negocjacjach porozumieniu i przyszłości agencji mówi Rusłana Krzemińska pełnomocnik prezesa pasz do spraw komunikacji zapytałam ją najpierw, dlaczego kontrolerzy ruchu lotniczego złożyli na początku roku wymówienia ja myślę, że nałożyły się, więc sprawy na to pierwszy to konflikty personalne, które już od jakiegoś czasu trawiły polską agencję żeglugi powietrznej i kiedy w listopadzie 2021 roku prowadzono w agencji nowy regulamin wynagradzania, który zmieniał obowiązujące przez 10 lat zasadę wtedy kontrolerzy ruchu lotniczego zrzeszeni w związku zawodowym kontrolerów ruchu lotniczego nie zgodzili się na zaproponowane przez agencję warunki wynagradzania i ponad 40 osób złożyło wypowiedzenia bądź oświadczenia woli o nieprzyjęciu nowych warunków pracy płacy i ten spór zbiorowy trwa od grudnia 2021 roku właściwie trwały od grudnia 2021 roku, bo całkiem niedawno został zakończony też dzięki regularnemu dialogowi ze stroną związkową kontrolowanemu od końca marca br. przez obecną prezes agencji panią Antolak krzyk niedawno właśnie dowiedzieliśmy się, że udało się porozumieć z kontrolerami i do 10lipca wszyscy powrócą do pracy sporu żadnego nie będzie nie będziemy musieli obawiać spóźnionych lotów tak dalej udało się dogadać i chwała zarządowi paszport, ale niech pani powie czy te negocjacje były wyrównane czy to raczej jednak kontrolerzy dyktowali warunki, mówiąc że po prostu rzucą papierami narosło wiele mitów na temat tego jak drastycznie miały wyglądać rozmowy negocjacyjne my już teraz wiemy pani ja pozostali państwo, że do porozumienia doszło można, więc powiedzieć, że te negocjacje okazały się zwyczajne skuteczne pyta pani to były wyrównane negocjację, owszem, po obu stronach stołu zasiadają ludzie, którzy znali się na rzeczy to były osoby przygotowane merytorycznie do prowadzenia rozmów i pod tym względem te negocjacje były znane mówi teraz o zasobach ludzkich czy też zasobach merytorycznych one były też wyrównane, jeżeli chodzi o sposoby prowadzenia rozmów negocjacyjnych koniec końców obie strony musiały w pewnym momencie zweryfikować swoje pierwotne potrzeby i wymagania na rzecz pół tego, żeby do tego porozumienia mogło dojść, więc wspólnie szukaliśmy możliwości porozumienia się konsensusu czy kontrolerzy dyktowali warunki strasząc, że odejdą no kontrolerzy jak to w negocjacjach mogli stosować różne formy nacisku narzędzia, które jest ich perspektywę wydawały się skuteczne jak wspomniałam ten spór zbiorowy trwał od grudnia 2021 roku myślę, że na samym początku tego sporu tych negocjacji rzeczywiście tych narzędzi takich bardziej siłowych przepraszam za określenia, ale on chyba pasuje mogło być więcej mogłoby częściej stosowane im dalej las im bliżej osiągnięcia porozumienia tym większa życzliwość i bez rozumienie stron dla samych siebie i gdyby miała podsumować proces negocjacyjny prowadzony od końca marca br. to powiedziałabym, że rozmowy były prowadzone absolutnie w takim duchu koncyliacyjnym były merytoryczne i odbywał się w atmosferze szacunku z wyrażaniem swoich racji i zdecydowanie z nadzieją odbudowanie wzajemnego zaufania a jakie będą zmiany w regulaminie pracy regulaminie wynagradzania czy pani może ujawnić na czym polega porozumienie odpowiem pani na to pytanie oczywiście te zapisy zmiany zgłaszane przez kontrolerów i przyjęte przez nas one w pierwszej kolejności uporządkowały kwestie stanowisk pracy, zmierzając w kierunku chociażby minimalizacja liczby nadgodzin kontrolerów i eliminację uznaniowości nowy aneks do regulaminu limituje wzrost dodatku zmienia zasady wynagradzania kontrolerów, ale nie wyłącznie w Warszawie, bo w całym kraju zmniejsza dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami ważną rzeczą jest to, że zmiany, które się pojawiły dotyczą również kwestii związanych ściśle bezpieczeństwa agencja po negocjacjach czy właściwie w trakcie negocjacji opracowała i wdraża 24 postulaty dotyczące procedur bezpieczeństwa agencji żeglugi powietrznej strony prowadziły też prace nad kodeksem etyki jeszcze paroma innymi kwestiami socjalnymi natomiast wracając do zmian w regulaminie wynagradzania warto dodać, że nowy taryfikator stanowisk został skonstruowany w oparciu o zdecydowanie inne zasady niż obecny regulamin wynagradzania na początku 2021 roku nie też pozbawiony cech uznaniowości to jednak jego założeń było to, żeby pracownicy nie tracili w stosunku do tego regulaminu później trwały korekty do wyników ogólnie przyjętego mechanizmu po to, aby zminimalizować ryzyko negatywne tak, ale czy to oznacza, że jakby nie będzie niższych pensji miały być czy to oznacza, że nie będzie niższych pensji nie to oznacza, że nie będzie kwestii jakiejkolwiek uznaniowości i struktura wynagrodzeń oparta będzie na kompetencjach doświadczeniu i poziomie uprawnień pracowników kontrolę, ale zrozumiałam, że te zmiany wprowadzone na początku 2021 roku przewidywały jednak obniżkę pensji kontrolerów tak to prawda znaczącą, a teraz tego nie będzie w skrócie rzecz ujmując staraliśmy się wrócić do uzgodnień związanych z płacami obowiązujących na chwilę przed wybuchem pandemii do roku 2019 czy myśli pani, że te zmiany to porozumienie jest gwarancja, że nie będzie więcej takich napięć w paśmie w najbliższym czasie na pewno zmiany, o których mówiłyśmy gwarantują stabilność agencji na pewno neutralizując potencjalne niezadowolenia i myślę też, że znacząco zmniejszają ewentualne problemy podobnej natury doprowadzające do tych zmian procesy negocjacyjne stał się wg mnie pewnego rodzaju takim przykładem na to, że rozmawiając, wykazując wobec siebie życzliwość można znaleźć konsensus my jesteśmy otwarci gotowi do rozmów z innymi grupami społecznymi z pozostałymi związkami zawodowymi, bo pewnie to będzie truizm, ale ten proces proces rozmów traktujemy jako stały element zarządzania myślę, że to jest coś co każda mądra agencja instytucja musi mieć na uwadze, ale czy to oznacza, że państwo się spodziewać, że inne grupy pracowników przyjdą do państwa również z jakimiś oczekiwaniami zawsze mogą to zrobić taki test ich przywilej właściwie to nawet nie tyle grupy mogą przychodzić, chociaż oczywiście też są tutaj u nas związki zawodowe inne niż tam wiodący, którym rozmawiałyśmy przed momentem każdy pracownik ma prawo pojawić się u nas kierownictwa swoich przełożonych z informacją, jeżeli coś wg niego nie działa albo coś powinno ulec zmianie może zgłosić m.in. też takie mechanizmy takie ścieżki dotarcia do przełożonych opracowywaliśmy zastanawiają się nad tym co powinno zostać zapisane w kodeksie postępowania czy inaczej rzecz ujmując w kodeksie etyki czy myśli pani teraz dzięki osiągniętemu porozumieniu aż się zmieni pasz ma swoją określoną misję nadrzędne zadanie to jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynnego ruchu lotniczego poprzez efektywne zarządzanie przestrzenią powietrzną nie schodzimy z tej ścieżki co więcej dokładamy wszelkich starań, żeby ścieżka była jak najmniej wyboista, czego przykładem myślę, że są zakończone negocjacje nowe podejście kierownictwa agencji w mojej ocenie to podejście cechuje się przede wszystkim rozwagą planowaniu strategicznym wierzymy w dialog i pokojowe rozwiązania mamy poczucie jedności agencji, bo proszę pamiętać, że kontrolerzy, których tutaj mówimy, do których odwołujemy to pracownicy agencji podobnie jak kierownictwo działu administracyjno my wszyscy razem tworzymy całości ze wszystkich nas składa się agencja działamy na pewno na zasadzie komplementarności to ostatnie miesiące sprawiły, że medialnej przestrzeni pojawiła się pewnego rodzaju dychotomia my oni pasz kontrolerzy naszymi obecnymi działaniami też, dbając o remont zapisy w kodeksie postępowania, o których wspominałam, planując działania wspierające rozwojowe zdecydowanie chcemy zminimalizować podziału na grupy podkreślę jeszcze raz jesteśmy 1 instytucją mamy wspólne cele, a jednym z nich jest dbałość o każdego z nas każdego procedur, a czy pasz szuka teraz kandydatów na kontrolerów, bo chyba państwo też ogłosić jakiś nabór tak zgadza się jesteśmy aktualnie w trakcie rekrutacji i oczywiście, że szukamy kandydatów na kontrolerów, aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego należy ukończyć szkolenie, które jest szkoleniem organizowanym przez pasie od kandydatów oczekujemy wykształcenia minimum średniego, a więc muszą mieć zdaną maturę dobrej znajomości języka angielskiego poziom minimum werwa i znajomość języka polskiego, ale to jest oczywiście wymóg dla cudzoziemców do tego dochodzi jeszcze kwestia dobrej dykcji ogólnego dobrego stanu zdrowia badania medycyny lotniczej kategorii trzeciej dodatkowo szukamy ludzi, którzy mają wyobraźnię przestrzenną umiejętność podejmowania decyzji są nastawieni na współpracę to teraz taki mój apel do wszystkich państwa, którzy będą planowali zgłosić się do kolejnej rekrutacji na kontrolerów zdecydowanie przychodzicie z takim nastawieniem, że chcecie pracować zespołowo to bardzo ważny cenny dla nas biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia ostatnich miesięcy nie chcemy tej dychotomii nie chcemy podziału chcemy rzeczywiście tworzyć 1 zespół oczywiście ważną rzeczą jest też to, żeby kandydat radzi sobie ze stresem to praca jest stresogenne tutaj nie ma co ukrywać, więc im większa taka umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami tym większe szansę, że tym kontrolerem zostanie i kandydat czy osoba, która chciałaby rozpocząć swój proces rekrutacyjny zgłasza się do nas, wysyłając formularz aplikacyjny w momencie uruchomienia rekrutacji o tym informujemy publikuje ogłoszenie i tym samym kandydaci mogą spokojnie zacząć wysyłać to nas formularza później to wygląda w ten sposób, że prowadzony jest proces rekrutacji składający się kilku etapów poza tym formularzem aplikacyjnym kandydat przechodzi wstępne testy kwalifikacyjne rozmowę kwalifikacyjną sprawdzana jest właśnie umiejętność języka angielskiego znajomość języka ona zweryfikowana ma testach i podczas rozmowy, a także rekrutacja ogłoszona jeszcze trwa już skończyła mamy teraz już jesteśmy na takim etapie, że etap rekrutacji wstępnej pierwszy jest zamknięty nie ruszyły kolejne bo kiedy kandydaci przejdą przez te wszystkie rzeczy, więc ich formularz zostanie zaakceptowany to wstępne testy kwalifikacyjne będą pozytywne rozmowa kwalifikacyjna również znajomość języka oceniona zostanie jako wystarczająca później takie osoby poza tym, że muszą się udać na badania medyczne, jeżeli wtedy wszystko jest w porządku to dla tych osób rozpoczyna się kurs na kontrolera ruchu lotniczego i to jest też taka ciekawostka Brynkus od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, więc nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, kto się na ten kurs dostał mógł dołączyć jakąś inną pracą, bo to nie są kursy weekendowe otrzymuje wynagrodzenia tak kandydat jest zatrudniony na umowę o pracę przez agencję żeglugi powietrznej to wynagrodzenie mniej więcej kształtuje się na poziomie ostatnio minimalnego wynagrodzenia za pracę, a czym jeszcze państwo dużo kandydatów, bo ostatnio Paszki było tak głośno cała Polska wie ile zarabiają kontrolerzy wyobrażam sobie, żeby po prostu tłum chętnych składa się nie pomyliła się pani no to było mocne ponad 4000 zgłoszeń, a ile miejsc trwać jeszcze kilka tak naprawdę 20 kilka osób dostaje się na ten kurs, o których pani powiedziałam cieszę się, że państwo do wyboru do koloru, więc czasami z jakichś niedobrych rzeczy tak jak ostatnie napięcia kłopoty wynikają dobre rzeczy było jest dużo chętnych i bardzo dużo młodych ludzi chce zostać kontrolerami bardzo panie dziękuję za rozmowę naszym gościem była pani Rusłana Krzemińska pełnomocnik prezesa pasz do spraw komunikacji dziękuję panu dziękuję państwu ocenę jeśli rozmowa z panią pełnomocnik uspokoiła i wprowadziła miły nastrój to teraz się rozbudzić cie moim gościem jest energetyczna Anna Globisz Gardolińska, która reprezentowała związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego podczas konfliktu z zarządem pasz zadają jej bardzo podobne pytania co poprzedni rozmówczyni dostaję czasem podobne, a czasem zupełnie inne odpowiedzi posłuchajcie pierwsze pytanie, dlaczego kontrolerzy ruchu lotniczego złożyli na początku roku wymówienia historia kontrolerów ruchu lotniczego to historia firmy jak bardzo wielu w Polsce, gdzie mianowanym prezesem został ktoś wyciągnięty środka, który nigdy w życiu nie miałby szansę na zostanie prezesem, ale ze względów politycznych inni ze względów swojej postawy został wybrany bycie prezesem to trudna sprawa Chin to nie jest łatwe, zwłaszcza firmy, która składa się z ludzi bardzo inteligentne bez tych bardzo specyficznych bardzo zamkniętym kręgu prezes postanowił pokazać swoją władzę i zaczął jednak przykręcać śrubę i spełniać życzenia polityczne, a nie dbać o bardzo bardzo specyficzną firmy przy czym warto tu powiedzieć, że Paś jest agencją, która ma nie przynosić zysku to jest bardzo dziwne, jakby na tym rynku, ale tak to jest skonstruowana, więc jego pomysły na oszczędności czy na przerzucanie pieniędzy nagle na inwestycję pana ministra Horały były nią nazwane przez raport NIK-u nielegalnymi cała sprawa zaczęła narastać i w pewnym momencie pan prezes podjął bez konsultacji głębszych decyzję o zmianie warunków zatrudnienia zmianę warunków pracy i to było bezpośrednią przyczyną, gdzie musiał złożyć wszystkim kontrolerom tzw. wypowiedzenia zmieniające, więc to nie kontrolerzy do końca złożyli wypowiedzenia na początku grudniu styczniu tylko zostali wyrzuceni z pracy to trzeba przyznać, że panowie są nieźle zorganizowani w końcu to nie jest duża grupa ludzi pamiętajmy, że w Polsce mamy w sumie 600 paru kontrolerów rozłożonych w 3 jak w grupach grupa kontrolerów, która wyprowadza samolot do startu przeprowadza przez start potem kontrolerzy, którzy wprowadzają go na wysokość przelotową, a na końcu tzw. kontrolerzy obszaru, czyli ci, którzy przeprowadzają go już do innego państwa do innych rejonów powrót jest mniej więcej też taki sam, czyli kontroler zniżania kontroler wieży 200 paru kontrolerów obszaru, czyli grupa, która jest najistotniejsza, bo najbardziej zarabia dla was szkół w tym styczniu w tym lutym powiedział, że no nie zgadza się na tego typu zmiany nie zgadza się na tego typu traktowanie nie zgadza się na posunięcia pana prezesa posunięcia całego zarządu, które zmierzały do no złego traktowania lotnictwo to jest bardzo specyficzny rodzaj biznesu, gdzie nie szuka się na całym świecie winnych tylko szuka się przyczyn i możliwości rozwiązania problemów z tzw. ciast Karcza ciast od sprawiedliwości i ta kultura zakłada m.in. że ludzie zgłaszają swoje pomyłki zgłaszają swoje błędy bez obaw, że będą wyciągnięte wobec nich jakieś konsekwencję, a to pan prezes nagle zaczął po pierwsze, przesłuchiwać wszystkie nagrania, czego nie wolno po drugie, zaczął karać ludzi za zgłaszanie błędów atmosfera zaczęła się robić coraz coraz gorsza no i doszło do przesilenia państwo ZZ Karel pojawili się w mojej firmie na początku lutego w zasadzie jeszcze w styczniu już wtedy wiedzieli, jaka będzie sytuacja jak to może być potraktowane i byli zdeterminowani do tego, że trudno szukamy, gdzie indziej prac czy mogli znaleźć tak wbrew temu co pan wtedy pełniący obowiązki prezesa opowiadał kontrolerów na całym świecie szczególnie w Europie brakuje, więc mieliśmy, jakby wyjście, jeżeli nie udadzą się negocjacje, jeżeli władza nas zlekceważy to mieliśmy szansę i możliwość znalezienia dla 200 kontrolerów w Pradze spokojnie całej Europie i rzeczywiście no niestety pan prezes meldował swoim politycznym przełożonym, że on sobie tutaj poradzi, ale sobie kompletnie nie poradził tak się złożyło, że myśmy starali się też dotrzeć do pana ministra były wysyłane listy były próby spotkania te listy z opisem sytuacji były także wysyłane do pana premiera i wszystkich świętych mogłabym tak powiedzieć reakcja była bowiem standardowo Otóż władza w pierwszym momencie tak jak przy wszystkich grupach społecznych postanowiła w cudzysłowie rozjechać, czyli zaczęła straszyć zaczęła mówić, że absolutnie mi się nie ugną, że będą ściągnięci kontrolerzy z wojska co było bzdurą część ciągną z Ukrainy czy gdzieś co także było bzdurą no sytuacja była bardzo bardzo bardzo nieprzyjemna koniec końców pan minister Adamczyk zdecydował się pewnie w pewnej wojnie z panem chorą z dymisją Nowaczyk pana prezesa po prezesa i wyznaczyć nową panią prezes w międzyczasie doszły do nas słuchy, że zakończyła się kontrola NIK, która dokładnie potwierdzała wszystkie zarzuty, które myśmy sformułowali oprócz jeszcze całej masy zarzutów czysto finansowych, do których my nie mieliśmy dostępu do naczyń do wiedzy o finansach nie mieliśmy dostęp nowa pani prezes dostała od związku zawodowego na powitanie tygodniowy prezent to znaczy ludzie, którym się kończyło wypowiedzenie przedłużyli o tydzień tak, żeby nie było żadnych opóźnień no ale ten tydzień minął niestety pani prezes z nie zdołała wtedy zrobić spotkanie nie zdoła rozpocząć negocjacji w związku z tym doszliśmy do pewnej ściany wtedy włączyła się opozycja bardzo dziękuję panu Laskowik i panu Joński Emu za interwencję zwołanie komisji sejmowej i szczerze mówiąc myśmy liczyli, że na tej komisji sejmowej usłyszymy od pana ministra i od zarządu, że także okres siadamy do negocjacji, że wszystko będzie dobrze niestety pan minister na pierwszej komisji dalej postanowił rozjechać związki, kto tutaj będzie podskakiwać w związku z tym myśmy zerwali negocjacji i zerwaliśmy pokazując, że nie ma możliwości na opowiadania nieprawdy, a to usłyszeliśmy od pana ministra i nie ma możliwości, żeby sprowadzić wszystko tylko wyłącznie do wynagrodzeń, bo tej pierwszej komisji otrzymaliśmy z zarządu szkół zaproszenie jednak na rozmowę na to, żeby można było urząd dostał ich wtedy rozpoczęły się poważne negocjacje, które były zakończone tuż przed 1maja na drugiej Komisji Infrastruktury zakończone podpisaniem wstępnego porozumienia zakładającego, że dajemy sobie 1,5 miesiąca na to, żeby przejść wszystkie kwestie, których kontrolerzy mówi ten 1maja był bardzo istotne, bo wtedy jak dalej będę dziękować wszystkim dziennikarzom i wszystkim mediom, ponieważ już przed 1maja były bardzo duże opóźnienia, czyli te wszystkie mówienia ani się nie stanie, a oni mają poczucie obowiązku, a oni jednak nic nie zrobią skończyły się tym, że samoloty na płycie stały po 34 godziny i zarówno ludzi, jaki media pierwsze zauważyły, a po drugie, dostaną trochę po naszej stronie co było bardzo bardzo istotne 1maja był cienką czerwoną linią, której ja zdawałam sobie sprawę od początku do końca nie możemy przekroczyć nie możemy tak naprawdę zawieść ludzi, bo jeżelibyśmy pierwszego drugi weekend udowodni swoją siłę to znaczy na samolot by nie wyleciał z Polski to potem byśmy mogli wrócić do normalnych rozmów potem byśmy mieli przeciwko sobie i dziennikarzy i całe społeczeństwo naszą siłą było właśnie to poparcie tak jak wielu wypadkach prowadziłam różne kryzysy i od 30 lat zajmuje się zarządzaniem komunikacją w sytuacjach kryzysowych tak to się w całości nazywa, a sprowadza się do tego, żeby zaplanować wiedzieć, które kroki w różnych postępowaniach będą korzystne dla mojego klienta i pozwolą osiągnąć tak naczelny cel w zależności od tego czym jest ten cel w tym wypadku było to zmiana zarówno w negocjacjach zarówno zmiany regulaminu pracy, jaki regulaminu wynagrodzeń do tego doszły oczywiście postulat bezpieczeństwa do tego doszły postulaty socjalne właśnie te kwestie rozumiem bezpieczeństwa oraz wynagrodzeń udało się, bo ta data, które pani mówiła to mija 10lipca już parę dni temu państwo i pasz ogłosi jeszcze, że udało się porozumieć rozumiem, że tego 10lipca nic się nie zmieni będziemy latać tak jak dawniej tak to się udało przyznam, że bardzo podziwiam po zmianie naszą negocjator panią mecenas, która poprowadziła bardzo łagodne, a więc żadnej rękawice stalową ręką poprowadziła negocjacje dotyczące wynagrodzeń i tak rzeczywiście cały kryzys już jest w zasadzie zakończone pod warunkiem, że władza nie będzie chciała sobie tego odbić bo co by nie powiedzieć kontrolerzy to jest pierwsza grupa społeczna, która wynegocjowała to co chciała przy czym, żebyśmy mieli jasność negocjacje to jest zawsze także wszyscy wychodzą z nich niezadowoleni to jest kompromis, czyli kontrolerzy musieli zrobić krok wstecz odpuścić pewne rzeczy odłożyć w czasie tak, żeby pasz musiał się zmieści mógł się zmieścić w swoim budżecie co jest bardzo istotne, żeby nie było, że musimy dosyłać my biedne społeczeństwo itd. itd. nie absolutnie nie wszystko zmieściło w budżecie z drugiej strony mamy sytuację, że ten budżet musiał być zmieniony i plany pana byłego pana prezesa i fundusze, które były w jakiś dziwny sposób układane musiały zostać alokowane czy te zmiany do porozumienia czy mamy gwarancję, że nie będzie kolejnych strajków kontrolerów to nie był strajk o strajk zakłada nie rozwiązanie umowy o pracę tu były rozwiązane umowy o pracę, więc to jest dużo cięższego kalibru sytuacja w tej chwili te porozumienia są kompromisowe czy wszyscy są szczęśliwi, o ile wiem to Kraków nie jest zadowolony Gdańsk ma pewne jeszcze uwagi i negocjacje, więc nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć czy absolutnie nie będzie jeszcze jakiś dyskusji ja trzymam kciuki, że nie dla mnie ten kryzys ten najbardziej agresywne najbardziej trudne, gdzie wszystkie media i wszyscy politycy byli zainteresowani moim zdaniem się skończył, ale czy wrócimy do paszport 20 jak to nazywaliśmy, gdzie będzie fajna atmosfera, gdzie ludzie będą znowu chcieli przychodzić z pewną radością do pracy no to już będzie zależało od zarządu i od tego jak nowa pani prezes będzie prowadzić do firmy firma to pewna dynamika nigdy nie można powiedzieć, że coś jest na stałe, a jak pani mówiła o takich kwestiach, na których najbardziej zależało kontrolerom mówiło się bezpieczeństwo wynagrodzenia to co z tego było ważniejsze tak jak wiedziano bezpieczeństwo bezpieczeństwo, bo ono determinuje całą resztę da nie może być sytuacji takiej, że ktoś przychodzi do kontrolera w czasie jego zmiany mówi, a propos Jeża to właśnie to jest swoje wypowiedzenia no bo on potem 2 godziny już myśli o tym jakie ma separację między jednostkami czy co tam się dzieje tylko będziemy się o tym co dalej zrobić to proszę pani tak z ręką na sercu wynagrodzenia ile w tym nowym systemie wynagrodzeń kontrolerzy mieli mniej zarabiać rozumiem, że porozumieli się, więc będą zarabiać co najmniej tyle co wcześniej w wynagrodzeniach, które zaproponował po prezesa podstawowym problemem było to, że były to uznaniowe historię, że to była jego decyzja ile kto będzie zarabiał, czyli stworzenie sobie folwarku w tym nowym są utrzymane finanse poniżej roku Najwyższego, czyli roku 2019, ale są rozpisane bardzo jasno, jeżeli są jakieś dodatki do za co, jaka jest podstawa jak można awansować i jakie są konkretne wynagrodzenia jak ta siatka cała wygląda to było najważniejsze czy kontrolerzy zarabiają dużo średnia jest około 30 000 brutto, czyli 20 parę na rękę, owszem, chcieliśmy nadgodziny co to oznacza to wymaga od zarządu lepszej organizacji pracy tak, żeby tych nadgodzin nie było wymaga też przyjęcia nowych, bo poprzedni po prezesa przez 2 lata czy nawet dłużej nie robił żadnych naborów i ciągle brakowało ludzi dalej to jest kwestia przesunięcia ludzie po pięćdziesiątym siódmym roku życia, żeby mogli także brać udział wszystkich innych działaniach agencji no są jeszcze grupy niezadowolone, bo administracja, która w ciągu ostatnich 3 lat rozrosła się dramatycznie niestety musi przejść restrukturyzację to znaczy, że prawdopodobnie będą jakieś tam zwolnienia oznacza, że pani prezes ma przed sobą jeszcze sporo wyzwań, ale jeżeli chodzi o kontrolerów to wydaje mi się jak obserwuje całą tę grupę, że większość jest zadowolonych, a administracja też ma swój związek zawodowy, bo w paśmie kilkanaście tych związków w pasie jest w sumie 14 administracja ma swoje chyba 2 nota uwaga co to będzie bardzo pani dziękuję za rozmowę naszym gościem była pani Anna dla ubić Garbo lińska, która była pełnomocniczką związku zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego dziękuję za rozmowę dziękuję pięknie skoro znamy już punkt widzenia zarządu pasz i związku zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego to może warto spojrzeć na sprawę jeszcze 1 strony zaprosiłem do podcastu wieloletniego pracownika agencji kontrolera ruchu który, choć już wpaść nie pracuje pragną pozostać anonimowy zapytałam go czy osiągnięte właśnie porozumienie to sukces z punktu widzenia państwa to porażka z punktu widzenia związku zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego to ogromny sukces nowy regulamin znacząco podnosi koszty personalne w agencji w obszarze przede wszystkim niedużej grupy kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych Warszawy chodzi zarówno wynagrodzenie zasadnicze bardzo rozbudowuje dodatki do wynagrodzeń, które mogą w niektórych przypadkach podwajać wynagrodzenie zasadnicze będą też zmiany czasu pracy kontrolerzy będą pracowali teraz mniej czasem zdecydowanie mniej przychodząc do pracy na 7 pół godziny będą pracowali np. w nocy 2 godziny dla państwa polskiego reprezentującego je zarządu pasz to porażka premier minister infrastruktury zostali postawieni pod ścianą przez niewielką grupę pracowników Państwowej agencji premier musiał prosić o powrót do pracy w efekcie rozmów, które toczyły się w atmosferze szantażu, który był kilkukrotnie podgrzewany w mediach okazało się, że władze nad polskim niebem ma nie państwo polskie tylko związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego pewna grupa ludzi, którzy postawili państwo pod ścianą czy to sukces pasz pasz nie dysponuje swoimi pieniędzmi jest finansowany z pieniędzy przewoźników przewoźnicy są finansowani przez pasażerów, którzy kupują bilety to jest 9899% przychodów polskiej agencji żeglugi powietrznej, więc tak naprawdę ta umowa będzie oznaczał obciążenie dodatkową daniną pasażerów taki będzie efekt tego działania to pasażerowie lotu Reinera czy Wizzaira będą finansowali ten wzrost wynagrodzeń większe będą też dysproporcje wynagrodzeń pracowników agencji agencja to nie tylko kontrolerzy ruchu lotniczego to także specjaliści do spraw techniki IT hakerów wszystkich składowych, które są potrzebne, żeby agencja funkcjonowała dysproporcja między tymi grupami zawodowymi znacząco teraz rosną urosną też dysproporcje pensji kontrolerów zatrudnionych w Warszawie i regionie się ostatni są tylko niewielkim stopniu reprezentowani przez związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego co znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach w niektórych przypadkach jest 23 krotna różnica pensji kontrolerów czy to znaczy, że z porozumienia nie są zadowoleni wszyscy kontrolerzy tak może oznaczać, że nie wszyscy są zadowoleni w telewizji przedstawiono sukces, ale nie wszystkie wręcz wszystkie związki zawodowe poza 1 albo nie zajęły stanowiska odnośnie porozumienia albo musi sprzeciwiły sprzeciwiły się także związki kontrolerki z kraju sprzeciw tych organizacji pokazuje, że jest niezadowolenie w regionie proponowanych warunków ważną kwestią jest polską agencję żeglugi powietrznej stać na ten regulamin czy w kolejnych latach agencja będzie w stanie finansować wynagrodzenia kontrolerów, które będą jeszcze rosły co mają zagwarantowane zobaczymy czy ruch lotniczy, który musiał zostać przyjęte do prognoz jako bardzo optymistyczne czy faktycznie pokryje te oczekiwania i zobowiązania agencji w stosunku do związku zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego związkowcy podkreślali, że dla nich tak naprawdę liczyło się bezpieczeństwo czy SPO jest niebezpieczne SPO jest bezpieczne sporo jest stosowane we wszystkich krajach na świecie od wielu wielu lat tak w Polsce jak i całej Europie jak i wreszcie świata jest to jedna z form organizacji pracy SPO nie zostało wprowadzone z powodu covid 19 funkcjonowało w agencji od kilkudziesięciu lat SPO jest stosowane w małym natężeniu ruchu lotniczego covid-19 spowodował, że ruch spadł w niektórych przypadkach 7080% i stosowanie SPO mogą być wykorzystywane do tego, żeby m.in. zabezpieczyć personel przed zachorowaniami przypominam, że na początku pandemii zostały zamknięte parki lasy przy kilkuset zachorowania powszechna wiedza na temat tej choroby w tamtym okresie była bardzo duża ciągu służb PiS jednym z obowiązków agencji jest po było wykorzystywane do tego, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakłócenia ciągłości pracy służb kontroli ruchu lotniczego w agencji dzielone były zespoły grupy przez osoby zarządzające jest po było naturalną formą organizacji pracy wprowadzaną większości organów w samym sporze SPO zostało wykorzystane bardziej jako zasłona Dymna związku zawodowego spór dotyczył finansów potwierdzeniem tego jest fakt, że 13kwietnia zostały wynegocjowane parafowane jak można było usłyszeć w sejmie warunki bezpieczeństwa, a spór trwał dalej kontrolerzy dalej odchodzili z pracy później można było usłyszeć, że chodzi o bezpieczeństwo socjalne bytowe, więc chyba był pewien rodzaj zasłony Dymnej na stronie Sejmu dostępne są odpowiedzi, które dostał poseł Polaczek na temat SPO organizacji pracy ministerstwo infrastruktury odpowiada na jego pytania, że w okresie covid-19 organizacja pracy nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego powiedział pan, że SPO było potrzebne, gdy nie widzieliśmy za wiele o koronawirusie może nie jest potrzebne teraz, gdy mamy szczepionki wiemy jak się zaraża może dlatego kontrolerzy uważali, że jest niepotrzebna rzecz SPO jest jak powiedziałem formą organizacji pracy, którą stosuje się w zależności od natężenia ruchu lotniczego, jeżeli są 2 samoloty na godzinę 2 kontrolerów dla 2 samolotów może nie do końca mieć uzasadnienie, zwłaszcza że licencjonowanie kontrolerów jest indywidualne i są szkoleni do pracy w dużo większym natężeniu ruchu czy myśli pan, że to koniec sporów kontrolerów z zarządem agencji tak jak już wcześniej wspomniałem z doniesień medialnych wynika, że to może być nie koniec, ale wręcz początek kolejne grupy zawodowe widziały pewien sposób prowadzenia dialogu przez związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego mają wskazaną ścieżkę do realizacji celów związkowych duże dysproporcje między grupami zawodowymi proponowane przez pasz w warunkach pracy płaty też raczej nie powodują ich zadowolenia jest coś co by pan poradził co właściwie powinno się teraz zrobić, żeby agencja jednak działała, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak pod koniec kwietnia, kiedy wszyscy się by 80% samolotów przestanie przylatywać do Polski obawiam się, że w obecnej sytuacji pozostaje ścieżka negocjacji z bardzo trudnym partnerem zabrakło trochę odwagi w kwietniu osobom decyzyjnym w tym momencie to jest chyba jedyny kierunek niestety także w przyszłości czekają nas negocjacje bardzo panu dziękuję za rozmowę naszym gościem był długoletni były pracownik agencji, który chce pozostać anonimowy dziękuję bardzo, wszyscy tutaj w Polsce strasznie się emocjonowaliśmy konfliktem w pasie, ale przecież bez przerwy słychać o strajkach w lotnictwie to pracowników linii lotniczych, a to lotnisk może to normalne Sebastiana Mikosza wiceprezesa IATA spytałam czy kontrolerzy ruchu lotniczego na świecie często strajkują jest to dość powszechne, ale muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że jest to powszechne przede wszystkim w Europie i tu mamy bardzo często serię strajków no Francja absolutnie chyba słynie z tego również niemieccy kontrolerzy hiszpańscy kontrolerzy, więc jest to taka przypadłość bardzo europejska kiedyś była słynna sprawa w stanach Zjednoczonych to jeszcze bodajże za Ronalda Reagana, kiedy strajkowali kontrolerzy amerykańscy tam dokonano tzw. lokautu, czyli 1 dnia wszyscy kontrolerzy zostali wyrzuceni z pracy zastąpieni przez wojsko i chyba ich prawo do strajku zostało mocno ograniczone jako tzw. infrastruktura kluczowa taka strategiczna dla państwa muszę przyznać, że nigdy nie słyszałem o strajku kontrolerów dużych w takich halach poza Europą nie słyszałem, żeby w Zatoce Perskiej ktoś kiedykolwiek strajkował tam, gdzie jest Dubaj katar czy w Bahrajnie nie słyszałem o strajkach w Singapurze kontrolerów od bardzo dawna może kiedyś były oczy w Tajlandii czy w takich miejscach, gdzie prawo pracy mniej pozwala na strajk jako formę protestu czy też kwestia prawa pracy i związków zawodowych no oczywiście strajk z definicji jest formą, która musi być przewidziana wprawie pracy inaczej jest nielegalna w związku, z czym to prawo do strajku jest szczególnie rozbudowane Europie w niektórych krajach europejskich natomiast tam, gdzie niema kontrolerzy po prostu nie mają prawa strajkować to w najmniejszym wypadku chodziłoby pewnie utratą pracy, a pewnie dużo krajów, w których kończyłoby się to więzieniem nie wiem nie mogę sobie wyobrazić strajku kontrolerów w Chinach np. także to jest bardzo ściśle powiązane z sprawę pracy wszy ty masz doświadczenie ze związkami zawodowymi była prezesem LOT-u to też ze związkowcami do czynienia wobec 3 ze związkowcami się w ogóle porozumieć da się, ale to zależy od sytuacji w jakiejś jest od tego w jakim stopniu szczególnie po ich stronie jest Wola kompromisu, bo bardzo często tak jak mamy w sytuacjach kontrolerów lotniczych jest to usługa monopolistyczna w związku z tym związki nie mają żadnej obawy, żeby strajkować, bo wiedzą, że po prostu są prawie niemożliwe do zastąpienia na pewno prawie niemożliwe do stopienia bardzo krótkim okresie długim okresie to oczywiście zawsze można znaleźć jakiś mechanizm oczywiście no proszę porozumienie spełnić żądania tak tylko wtedy trzeba mieć na to pieniądze wiedząc, że mamy dodano to jest najgorsze możliwe, dlatego że jedno żądania pociąga za chwilę następne samych strajkujących, ale też innych grup zawodowych dookoła, bo przecież to jest lekcja, że strajk jest skuteczny czy groźba strajku skuteczne, a to uważa, że w Polsce będą jeszcze dalsze takie strajki kontrolerów ani za parę lat znowu zastrajkują zażądają podwyżek tak, bo to jest dobrze nauczona lekcją lekcja jest taka, że jak się grozi dziś wdroży swoje groźby dostaje się to co się chce i skoro raz się udało żegna się nie udać 0203. czwarty raz, bo przecież koszta życia będą rosły chociażby przez inflację, więc nie wiem na ile czasu tam zawarte pewnie w porozumieniu, że jakiś okres to pewnie zamyka roszczenia, ale to są tylko porozumienia poza tym zawsze taki okres czasu się kończy można zupełnie spokojnie wrócić poza tym wystarczy, że zarząd pasz podejmie jakąś decyzję o trasie nie będzie podobała można będzie interpretować jako złamanie porozumienia no i wtedy można do tego zawsze wrócić, więc dopóki są związki dopóki są przepisy, które pozwalają działać tak jak to widzimy czy w Polsce czy inny kraj europejski to, dopóty nie będą z tego korzystać, bo nie ma powodu, że było inaczej, ale związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego podkreślał, że cała ta dyskusja rozmowy negocjacje i ich zachowanie, czyli rezygnacja z pracy rzucenie popieram były spowodowane tym, że nie martwili o bezpieczeństwo mówi, że single Person Operation system wprowadzony przez poprzedniego prezesa jest niebezpieczne dla pasażerów, więc może jednak kwestie bezpieczeństwa to, że udało im się to wynegocjować, bo to była pierwsza rzecz, która się zarząd nowy zarząd pasz zgodził, że to jest jednak coś dobrego jak sam dziś nie kupuję tej narracji zupełnie z 2 powodów po pierwsze, zawsze związkowcy przedstawiają argument bezpieczeństwa jako argument wiodący mówią związkowcy w lotnictwie, bo tak samo było w locie tak samo można będzie lotnisku w każdym praktycznie strajk w lotnictwie przecież chodzi o bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to jest taki wspólny temat bardzo łatwo ładnie Piero sprzedawany to jest taka forma ubierania chciwości szlachetność to znaczy chcemy więcej pieniędzy zarabiamy już dużo dużo więcej niż inne grupy zawodowe w kraju, więc mówimy, że my jak były dla pieniędzy tylko robimy to dla bezpieczeństwa albo jest taki temat wytrych, bo przecież nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie będzie się godził na brak bezpieczeństwa trzeba się zgodzić na nasze postulaty, bo te postulaty nie są oczywiście egoistyczne tylko są szlachetne no to jest taka narracja, którą usłyszeliśmy w lotnictwie np. linie lotnicze, kiedy mówiono, że musi być 4 pilotów na pokładzie w kabinie potem było 3× 2 i zawsze w związku słyszymy, że zawsze brakuje personelu, a bo, żeby operacja była bezpieczniejsza no jasne oczywiście, że definicja jest więcej to jest teoretycznie bezpiecznej, ale w praktyce tak nie jest w praktyce systemy zarządzania ruchem już dawno wytworzyły to, że można takie operacje prowadzić poza tym takie operacje są prowadzone w Europie poza tym duży jak ja nie chcę wchodzić w debatę co jest bezpieczne jest niebezpieczne, bo też znowu bardzo niebezpieczne debata dla mnie natomiast jest 1 rzecz każdy kraj szczególnie europejski większość krajów, które znam chyba wszystkie są tak uregulowane, że mają cywilny nadzór nad bezpieczeństwem ten cywilny nadzór nad bezpieczeństwem operacji wykonują urzędy lotnictwa cywilnego w Polsce też uliczną to jak w każdym kraju byśmy tej nazwy nie zmieniali na to można przetłumaczyć na Urząd Lotnictwa Cywilnego tam są specjalni ludzie audytorzy są komórki, które kontrolują, które sprawdzają to nie jest tak, że uciekł z jakąś wyspą oderwaną w Polsce od innych, bo ulic podlega sam europejski mam to jest częścią całego systemu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które wymieniają się przecież informacjami doświadczeniami, a więc jeśli ulic mówi, że jakaś operacja jest bezpieczna to znaczy zatwierdzają i zezwala na wprowadzenie do operacji to są ci ludzie, którzy odpadają za bezpieczeństwo to nie jest tak, że można być we własnej sprawie sędziów stroną, czyli mówić jestem kontrolę, a więc bezpieczne pod na tej zasadzie kontrolerzy sami powinni się egzaminować sami powinni tworzyć procedury tak trochę tak jak lotnicy tak jest w lotnictwie wojskowym to znaczy wojsko samo w sobie tworzy procedury kontrolujemy lotnicy cywilnego mamy układ, gdzie na górze tej piramidy jest Urząd Lotnictwa Cywilnego i tak jak wydaje mi się wiemy Polski urząd działa sprawniej od wielu lat nie ma nigdy zarzutów co do jakości prowadzonego nadzoru sam byłem przedmiotem tego nadzoru jako prezes LOT-u, ale również tzw. Canto porwana czy ktoś, kto odpowiada przed urzędem od cywilnego za wdrażanie operacji i to znowu taki bardzo fajny PR-owe argument nie my jesteśmy za bezpieczeństwo to nie robimy dla pieniędzy tylko dla bezpieczeństwa oczywiście wraz z tymi zwiększenie zatrudnienia zwiększenie obsad, więc więcej kosztów itd. tak dalej to jest taki bardzo stały wątek, który odnajdujemy wszędzie na świecie, a mówi o tym, że oznacza większe koszty, że trzeba będzie za to zapłacić to teraz spec, kto zapłaci za te wyższe koszty pasz ty ja wszyscy latający, bo właśnie jest instytucją dotowaną centralnie z budżetu tylko musi przerzucić wszystkie swoje koszty na swoich klientów, a tutaj głównymi klientami pasuje lotnictwo cywilne, ponieważ daje mi się, żeby lotnictwo wojskowe płaciło coś pan powie za korzystanie z przestrzeni powietrznej, bo chyba z definicji korzysta za darmo zgłasza do pasz tylko loty wojskowe, ale nie jest prowadzone przez kontrolerów lotnictwa cywilnego nie, więc sprawy proste Domino koszty pasz są przerzucane na faktury dla linii lotniczych, które albo lądują albo przelatują nad polską i lądują startują oczywiście z polskich lotnisk od przerzuca się na koszty oczywiście na końcu buduje koszt biletu pasażerowi, ciesząc się udało dogadać Polacy lud jest element komunikacji, dlatego że pasażerowie dostawali komunikat zresztą wielu mediów płynęło się to jest element bezpieczeństwa, że tutaj jest grupa zawodowa, która o ich bezpieczeństwo i to jest jak bardzo nośny argument, bo przez wystawcę wyobrazić, że kontrolę tłumaczy, że siedzi sam jak zemdleje no kto kontroluje no ale dłużnik nie wchodzi ten krok dalej, że przecież są inne obszary, które kontrolują, że to jest także właściciel mogliśmy 1 duży obszar europejski, który notabene blokowany politycznie przez związki zawodowe krzyż są kraje, które nadzorują inne kraje agencja żeglugi z 1 kraju jest jest kontrolerem dla samolotów lądujących w innym obszarze chociażby tak i nadzór Master, który nadzoruje Belgię Holandię i kawek Niemiec z 1 okresie to technicznie istnieje taka możliwość także to jest taka mocno emocjonalna debata i te argumenty PR-owe są bardzo silnej są silniejsze od elementów racjonalnych, a co myśleć co powinno było zrobić kierownictwo Paś pod koniec kwietnia też było gorąco ludzie martwili, że 80% lotów zostanie zlikwidowanych ja nie jestem Odrodzenia tutaj kierownictwu pasz czy komukolwiek co miałby zrobić, bo zupełnie inaczej siedzi komfortowo i komentuje zupełnie inaczej kiedyś się w ogniu walki tego nie uczy doświadczenie natomiast jest splot zależności to jest także związki zawodowe wszystkie w całym świecie nie tylko polskie, bo to nie chciałby, żeby to zabrzmiało to jakaś specyfika Polska jest, ale np. 1 pewna specyfika europejska związki zawodowe idą tak daleko jak zezwala im na to rząd nasz jest monopolistą wasz jest instytucją jak będzie strategiczną Czesław Państwowa osoba prawna natomiast paczki z pewną instytucją kluczowej infrastruktury w sytuacji, kiedy mamy wojnę za granicą, kiedy są prowadzone transporty, kiedy ruch pasażerski zaburzone no to zaburzenie wpaść oczywiście, że ma na pewno wymiar strategiczny jest elementem to całego bezpieczeństwa państwa, więc związkowcy doskonale wiedzą korzystają jest przyzwolenie polityczne, żeby ta więcej pieniędzy się cofnąć to zarządy nim za dużo wyboru muszą robić to co wskazuje czynnik polityczny, więc tu się czas wrócić do rządu w trybie zawarł porozumienie no tak, ale koszty zostaną przerzucone na rząd tylko na pasażerów zresztą nawet przerzuca na rząd jest na podatników, więc to, żeby nie lewa kieszeń tylko prawami to zawsze ktoś inny za to zapłacić właśnie z tą myślą zostawiam państwa bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem był pan Sebastian Mikosz wiceprezesa IATA dziękuję bardzo, do usłyszenia to o co chodziło o konflikcie w agencji żeglugi powietrznej o bezpieczeństwo o pieniądze o władzę, kto wygrał jestem pewna, że każdy słuchacz ma na ten temat zdanie niekoniecznie takie samo to już koniec podcastu niebo pod kontrolą wszystkie nasze rozmowy znajdziecie w aplikacjach podcast owych i na PB kropkę PL łamane przez podcast, a za tydzień Marcel Zatoński opowie o inwestowaniu obligacje, o którym dzięki premierowi zrobiło się ostatnio głośny Małgorzata Grzegorczyk do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA