REKLAMA

Wpisanie legalnej aborcji do Karty Praw Podstawowych UE nie będzie miało przełożenia dla Polski

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-07-10 08:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Spahn 22 przy mikrofonie Anna Piekutowska 324 posłów posłanek zagłosowało w czwartek w zeszłym tygodniu za rezolucją w sprawie aborcji w parlamencie europejskim 155 osób było przeciw wstrzymało się 38 ta rezolucja powstała odpowiedź na decyzję Sądu Najwyższego w stanach Zjednoczonych, która pozwala na całkowity zakaz aborcji parlament Unii Europejskiej potępił decyzję i wezwał by do karty praw podstawowych Unii Europejskiej wpisać prawo do aborcji moją gościnią jest Rozwiń » teraz mecenas Kamila Ferenc prawniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny Fundacja przeciw kulturze gwałtu dzień dobry dzień dobry co dokładnie jest w tej rezolucji dot rezolucja no nie to nie jest jej na to skomplikowana rzeczywiście ona wskazuje jak niebezpieczne jest ograniczenie dostępu do aborcji przede wszystkim tak na nawołuje, żeby to prawo do legalnej bezpiecznej aborcji dla każdej osobie pisać o do karty praw podstawowych natomiast to jest znowu bardzo ogólna deklaracja tak nawet nie sprecyzowana mam wrażenie, że wcześniejsze rezolucje były nowe mocniejsze tak nazywały prawo do aborcji dwunastego tygodnia bez pytania osoby w ciąży powód aborcji jako prawo człowieka były były mocniejsze miała silniejszy wydźwięk, ale trzeba pamiętać, że rezolucja parlamentu europejskiego to są po prostu rezolucje są po prostu deklaracje polityczne, które pewnie zmieniają trochę dyskurs wokół aborcji, ale nie przekładają się 1 do 1 i na pewno nie przekładają się szybko na jakie praktyczne codzienne rozwiązania, które są niezbędne osobom wzięcia wniesionych ciążach to jak powiedział to nie jest pierwszy raz, kiedy parlament europejski zabiera głos w sprawie aborcji była taka rezolucja po decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji aborcji w Polsce, kiedy parlament wzywa Polski rząd do zniesienia tego zakazu i potępiał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym roku był tzw. raport Maticia w tym też zakończy się rezolucją czy w takim razie skoro te rezolucje nie mają zbyt wielkiego znaczenia czy są inne środki, które międzynarodowe instytucje mogłyby naciskać na kraje, które aborcji zakazują no, jeżeli chodzi o Unię europejską rzeczywiście tutaj i uczuć ciągle czy spotykamy się z ciągłym rozczarowaniem to znaczy stanowisko samej Unii Europejskiej takie, że nic nie da się zrobić, bo tutaj braki kompetencji brak jest narzędzi natomiast wyobrażam, że po prostu należy wprowadzić regulacje i polityki unijne, które rzeczywiście się tą aborcją zajmują jako elementem ochrony zdrowia bezpieczeństwa obywateli obywatelek Unii Europejskiej albo mieszkanek tak już nawet niezależnie od obywatelstwa prawa człowieka nie powinny być reglamentowane ze względu na paszport o natomiast i takie regulacje i UE i praktyki i polityki powinny dotyczyć właśnie praktycznych aspektów aborcji telemedycyny, która ułatwia przerywanie ciąży i np. można tam zamówić Emmę środki poronne tak został do aborcji punkty dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, gdzie położna pielęgniarka lekarz, ale nie musi to być lekarz nory nowa leki do aborcji będą do UE w służyli radą będą wspierali na każdym etapie tej aborcji wedle potrzeb osoby, która przechodzi przez aborcję i wyobrażam sobie też pewien nacisk dotyczący dopuszczenia do obrotu Misiek listą, czyli substancji, która jest używana zalecana przez światową organizację zdrowia do przerywania ciąży, która wszędzie na świecie uznawana za bezpieczny legł, a u nas nie jest po prostu dopuszczał do obrotu w Polsce przerywa ciąże jednoskładnikowe a kiedy potrzebujemy tego bardziej efektywnego zestawu do aborcji musimy go sobie ściąga się własną rękę z organizacji międzynarodowych takich jak Menuet czy ujmę Help Animal bardzo rażące, że można zmieniać też regulacje dotyczące właśnie stosowania różnych środków leczniczych u ludzi w sposób, który to trochę z na boku dyskusję aborcji np. czy zmusi Polskę do respektowania decyzji komisji europejskiej, że ellaOne antykoncepcja awaryjna proszę stosuje, żeby zapobiec niechcianej ciąży będzie też dostępna bez recepty w Polsce dzisiaj Polska jest jedynym krajem który, korzystając z takiego przepisu, który pozwala właśnie ze względu na jakiś tam poglądy religijne państwom członkowskim ograniczyć ten dostęp do antykoncepcji właśnie w kwestiach zdrowia Pretty reprodukcji innego takie regulacje są ciągle jeszcze bardzo konserwatywne na poziomie Unii Europejskiej i tym się Unia powinna zająć na bardziej praktycznym poziomie ATA to wpisania aborcji kasa praw podstawowych nie jest faktycznym poziomem nie jest niestety praktycznym poziomem, bo nie będzie miało praktycznie żadnego oddziaływania na Polskę ze względu na to, że Polska za sprawą rządu Jarosława Kaczyńskiego jeszcze 2007 roku, a potem ulegnie 5 presji i biskupowi całego tego konserwatywnego środowiska politycznego również sprawą Donalda Tuska Polska podpisała protokół trzydziesty tak do wyzwań amerykańskim pod tak do karty praw podstawowych, w którym zastosowanie karty jest ograniczone w stosunku do Polski i wówczas też, że jednak Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii dziś już niema znaczenia, bo mnie wielka Brytania wyszła z Unii, ale co do Polski jest sformułowanie wprost, że te postawy CAATSA postanowień karty praw podstawowych, które dotyczą ustawodawstw i praktyk Polski są z nimi sprzeczne nie będą jak na tę praktykę ustawodawstwo polskie wpływać UE i en ta decyzja, że podpisać ten protokół no była motywowana głównie on głównie właśnie kwestiami katolicyzmu w Polsce tak na to się powoływał m.in. Jarosław Kaczyński, że trzeba ten katolicyzm w Polsce ocalić, że ta karta praw podstawowych będzie jak zamach nad katolicyzm im mówię chodziło też związki jednopłciowe małżeństwa jednopłciowe, a których Kaczyński nie chciał wprowadzać bał się, że karta będzie niejako szła w tę stronę Rosji okazuje się też może to dotyczyć aborcji, więc Jarosław Kaczyński świetnie przewidział sytuację i że tak powiem ten konserwatywny status quo, a uchronił tak zabezpieczył przed przed działaniem karty praw podstawowych, więc ja ten MO odruch pisania prawa do legalnej bezpiecznej aborcji proszę też zauważyć bardzo ogólnikowe sformułowanie w Polsce też mamy szczątkowe prawo do legalnej bezpiecznej aborcji tylko co z tego przypadku zagrożenia zdrowia życia to co z tego, że nie jest w ogóle respektowane wykonywane poza tym nie odpowiada zupełnie na potrzeby także jakieś minimum minimorum jeśli chodzi o regulacje aborcyjne no właśnie niedawno 4 takie specjalne po sprawozdawczyni ONZ w oficjalnym piśmie zaapelował do polskiego rządu o oddalenie zarzutów wobec strony Wydrzyński, która jest oskarżona o pomocnictwo aborcji o legalizację przerywania ciąży IOD kryminalizacja aborcji i Ministerstwo Zdrowia powiedział, że nie można mówić, że aborcje w Polsce nie są legalne, bo aborcja należą do świadczeń gwarantowanych no właśnie to taki listek figowy, którym łatwo łatwo posługiwać, ale ja mam poczucie, że o dyskusję na tym poziomie właśnie ogólności dyskusja prawach człowieka z polskim rządem nie ma sensu Polski rząd zawsze wyciągnie jakiegoś królika z kapelusza, który zupełnie nie ma racji to nie jest logiczne argumentem tak np. mówienie o ochronie życia nienarodzonego to niema żadnych podstaw poza podstawami ideologicznymi konstytucji Polski nie ma praw płodów są prawa kobiet, które nie mogą być ograniczane nie mogą nie może być tak sprawny kobiety gorszy niż właśnie status prawny płodu w praktyce tak dzieje i jest to realizowane też właśnie takimi narzędziami rangi i ustawodawczej tak czy to za pomocą Trybunału Konstytucyjnego, który usuwa jakiś przepis czy czy Sejmu, który blokuje liberalizację prawa aborcyjnego, a u podstaw właśnie tych działań legislacyjnych zmieniających prawo leżą błędne założenia tak leżą powódki religijne, a nie ta, a nie standardy ochrony praw człowieka, które są również zwyciężyła w Polskiej konstytucji Polska konstytucja wcale nie jest konserwatywna ona w sposób konserwatywny interpretowana przez konserwatywne rządy, które mamy od nie pamiętam, kiedy właśnie to jest taki problem, że UE być może stara zrzeczeniu był to jeden z fanatyzmu tak fundamentalistyczny rządem, ale ten konserwatyzm Aes polityce jest Instytut zawsze blokuje prawa kobiet prawa osób w Polsce ciekawy jeszcze wrócę do tej przegłosowano czwartkowej rezolucji, bo tam, gdzie jest bardzo ciekawe ustęp o tym, że parlament europejski zaniepokojony możliwym wzrostem przepływu środków pieniężnych na świecie w tym w Europie przeznaczonych na finansowanie grup antygen zerowych i sprzeciwiających się prawo do aborcji, czyli parlament europejski wyraża obawę, że te siły, które poniekąd doprowadziły na pewno wspierały zmiany prawo w stanach na ślą swoje działania w tym duchu w Europie pani zdaniem jest realna obawa oczywiście, że akty korzysta już dzieje i wyrażenie obawy w rezolucji parlamentu europejskiego naprawdę nie zatrzyma tej tendencji nie zatrzyma sieciowania się tych tych ruchów tych organizacji w duchu ordo iuris, które będą proponowały coraz dalej idące właśnie anty prawno człowieczych regulacje typu wsadzanie kobiet do więzienia za własne aborcje dach świetnie pamięta koronny po prostu przykład Majce tu prawnego takich organizacji rzeź te organizacje spotykają się na kongresach praw rodzin to są często bardzo ład ładne nazwy tak też ich agent sieci i spotkań konferencji, ale za tym się po prostu kryją skrajnie fundamentalistyczne regulacje, które rokują prawa kobiet rugując w ogóle zdobycze cywilizacyjne standardów międzynarodowych standardów praw człowieka i to się dzieje to jest bardzo daleko posunięte w Polsce no bo sztandarowe organizacji ordo iuris ma bardzo silne umocowanie związki z władzą tak ma swoich członków strukturach władzy jest wspierana chociażby finansowo tak poprzez granty ze strony władzy moc to to jest trochę nie do zatrzymania to znaczy, żeby zatrzymać potrzebujemy stanowczych ruchów UE, ale to jak fala, która po prostu zalewa Europę i myślę, że takie w przypadku aborcji tak jak w przypadku ruchów anty dzień zdrowych rezolucję parlamentu europejskiego jakiekolwiek wypowiedzi Unii Europejskiej są bardzo bardzo spóźnione to jest to jest smutne, bo oczywiście można się cieszyć, że o pojawiają się głosy, że aborcja prawem człowieka i płyną niejako z rezolucji oficjalnej instytucji unijnej, ale to jest tylko deklaracja, która wspiera dyskusje tak o aborcji jako prawie człowieka czy dostęp do aborcji prawie człowieka a, ale nie nie przekłada się na codzienne ludzkie życie na dostępność aborcji należy ona jest tania lokalna efektywnie realnie dostępna bezpieczna nie powodująca upokorzeń nie nakładająca dodatkowych ciężarów na na osoby, które do aborcji poszukuję, że zauważy, że Unia europejska i jakoś funkcjonuje i respektuje trwające już ponad rok stan, w którym polskie obywatelki jeżdżą do innych krajów z części do Holandii i tam korzystają z tamtejszej opieki zdrowotnej, płacąc bardzo wysokie kwoty na to, żeby mieć aborcję w sytuacji, kiedy płód jest obciążone ciężkimi wadami np. genetycznymi tak to jest sytuacja, która już w sprawie Melek przeciwko Irlandii czy Iran przeciwko dla nich 2016 roku została przez komitet praw człowieka ONZ nazwana nieludzkim poniżającym traktowaniem to nieludzkie poniżające traktowanie cały czas stało się praktyką polsko jak na to reaguje Unia europejska no krytykowanie tego jest po prostu część jak ten skrytykować taki stan rzeczy jak nie powiedzieć po prostu nic mecenas Kamila Ferenc prawniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny Fundacja przeciw kulturze gwałtu bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję wracamy skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA