REKLAMA

Jerzy Stępień: "Wybór prezesa Glapińskiego na drugą kadencję nie naruszał Konstytucji"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-07-11 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska przy mikrofonie gościem Radia TOK FM jest Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego dzień dobry witam dzień dobry uważa pan, że są podstawy prawne, aby unieważnić wybór Adama Glapińskiego na prezesa NBP jak co do tego wątpliwości, więc ważne, że konstytucja, wyróżniając prezesa Narodowego Banku Polskiego przez właśnie określenie w tym przepisie długości kadencji odnosi się do stanowiska prezesa nie do członka Rozwiń » zarządu, chociaż rzeczywiście ten system członkiem zarządu jest miasto nie przy interpretuje taki sposób, że ta norma konstytucyjna mówiąca od 2 letniej do dwukrotnej kadencji prezesa jest lex specialis jest normą szczególną stosunku do tej ogólnej, która mówi o kadencji w zarządzie i w związku z tym wydaje się, że tutaj ten wybór nie narusza konstytucji to jest moje zdanie nie znam innych opinii przyznam szczerze słyszę, że są jakieś inne opinie, ale dopieszczony nie dotarły, a nie podobno w kancelarii prezydenta była jakaś inna opinia, ale jednocześnie słyszałem, że te wiadomość została zdementowana, że takiej innej opinii nie, bo to znaczy moje zdanie jest rzeczywiście zdementowana natomiast w sieci jest ekspertyza napisana na rzecz kancelarii prezydenta i ta ekspertyza właśnie odnosi się do tych wątpliwości czy to zasiadanie w zarządzie prezesa NBP nie uniemożliwia mu startowania w wyborach na drugą kadencję to oznacza, że skoro jakiś prawnik polemizuje z taką opinię co znaczy, że jakaś opinia była tego typu tak powiedzmy się rzeczy mają, ale chciałam zapytać oczywiście mail ministra Dworczyka do premiera, w którym opisuje swoją rozmowę z Julią Przyłębską o ewentualnych opóźnieniach czy datach rozpraw rozmaitych sprawach, które obciążają budżet tak się zastanawiam czy pana zdaniem ten mail ministra Dworczyka jest podstawą do wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników no moim zdaniem tak moim zdaniem tak tutaj mamy do czynienia z deliktem konstytucyjnym ze pos z możliwością odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem stanu w przypadku pana Dworczyka, chociaż nie wiem czy wtedy, kiedy on nie zgarniał rozmawiał na ten temat panią Julią Przyłębską, czyli był członkiem rady ministrów w tym konstytucyjnym czy 33 czy nie dale w każdym bądź razie na pewno w tej mamy do czynienia ze złamaniem zasady trójpodziału władzy no i uważam, że powinno się także to sprawdzić pod kątem naruszenia przepisów urzędniczych prawda przez mówiących o niedopełnienie obowiązku czy przekroczenie uprawnień jest tutaj mamy wydaje mi się, gdyby to była prawda to co wynika z tych maili to mielibyśmy do czynienia jest klasycznym przypadkiem przekroczenia uprawnień, ale Julia Przyłębska w tygodniku sieci mówi tak jest konkretny przepis ustawy, który mówi, że jeśli Trybunał w czasie narady przed wydaniem orzeczenia uznał, że może ona spowodować uszczuplenie zaplanowanego budżetu państwa to wówczas TK zwraca się z odpowiednim pytaniem do stosownego ministra za pośrednictwem premiera w tych sprawach też były wysyłane takie pisma przez prezesa Trybunału bądź przewodniczącego składu, który formułował pytania na ten temat, ale też zupełnie co innego tak to jest to jest prawidłowa praktyka prawda, ale wtedy wszystko jest transparentne widzimy, kto nie zwraca się z tym pytaniem, jakie są granice tej tego pytania, jaka jest odpowiedź to jest zupełnie co innego natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z jakimś takim pokątnych porozumiewaniem się poza tymi oficjalnymi kanałami tutaj jeszcze Julia Przyłębska mówi tak prezes Rzepliński spotyka się premier Kopacz po to, by ustalić harmonogram prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym być może nie znam tej nie znam takich nie słyszałem takich spotkaniach nie potrafię tutaj tak tego komentować czy sądzi pan rzeczywiście jeśli chodzi o wakacje kredytowe to można mieć wątpliwości chodzi o zgodności z konstytucją no można mieć wątpliwości co do tego czy takie zawieszenie, chociaż przyznam szczerze to co wymagałoby jakiegoś głębszego zastanowienia się w każdym bądź razie na pewno tutaj prawa banków są naruszone prawda czy czy mnie czy te czy to wykracza już poza, że tak powiem ramy konstytucyjne naprawdę nie tak na dno natychmiast pani nie odpowiem to wymagało albo może zacytuję wypowiedź Cezarego Stypułkowskiego tutaj mówiłem także o tym ministrowi Soboniowi, ale tutaj w tym Newsweeku właśnie w tym ostatnim numerze prezes Stypułkowski mówi tak wątpliwe jest konstytucyjność tego rozwiązania, która wprost ingeruje w trwałość stosunków zobowiązaniowych brzmi strasznie, ale generalnie chodzi o to, że już zostały zawarte zobowiązania między firmą powiedzmy, a kredytobiorcą NATO teraz państwo nie może tego unieważnić tak są płatne od tak sobie tak zrozumianą wypowiedź no ale z drugiej strony mamy taką klauzulę, która w kodeksie cywilnym, która mówi, że jeśli następuje jakaś istotna zmiana tego kontekstu, w którym funkcjonuje umowa ta zmiana umowy jest możliwa, więc nie to to to jest mniejsze wydaje, że jednak to nie byłoby niekonstytucyjne, ale w każdym przypadku musiałby chyba decydować sąd w każdym konkretnym indywidualnym przypadku umowy ja chciał jeszcze wrócić do sprawy Trybunału, dlatego że wiele osób uważa Julia Przyłębska została w sposób nielegalny wskazane jego prezes tego Trybunału czy sądzi pan, bo tutaj też były takie zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że ona po prostu nie będzie prezesem w momencie, kiedy PiS straci władzę, bo to była decyzja nielegalne czy też pan tak uważa no ja też tak uważam, ponieważ brakło w końcu w tej procedurze wyboru jej na prezesa Trybunału tego końcowego akcentów w postaci uchwały zgromadzenia i zgromadzenia wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego tego nie było, więc pan prezydent po pierwsze nie powinni w tej sytuacji powoływać, ponieważ ta procedura wyboru nie została dokończona, a trudno też powiedzieć, że decyzja prezydenta tutaj szanuje, czyli uzdrawia wszystkie błędy popełniane wcześniej w razie czy pan sobie wyobrazić sytuację, w której Sejm przyjmuje uchwałę, że ten wybór Julii Przyłębskiej był nielegalny ja to wyobrażam wyobrażam sobie, tym bardziej że Sejm tej kadencji 201519 przecież cała masa różnego rodzaju decyzji takich podejmowały Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku żonę nie mają charakteru aktów normatywnych nie bada okrada, więc myślę, że Rze, że to jest możliwe Radia TOK FM ujawniło informację, że MSZ nie zamierza wykonywać niekorzystnego dla siebie wyroku Trybunału w Strasburgu rzecz dotyczy sędziów, którzy zaskarżyli pewne sprawy do Trybunału jak to jest, że Polska znaczy wie jaką, jaka będzie konsekwencja tego, że Polski rząd odmawia wykonania wyroku tego Trybunału no moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne to wszystko prowadzi do wszczęcia procedury, która będzie zmierzała do zawieszenia polskiej w ramach w ramach członkostwa i członkostwa w ramach rady Europy do dzisiaj to jest zupełnie coś jest wniosek tego po prostu nie wyobraża jak to jest możliwe, żeby Polska, która tak bardzo zabiegała o przyjęcie do rady Europy pamiętam też atmosfera 1001. roku prawda jak bardzo chcieliśmy być w tym kręgu krajów cywilizowanych i podpisaliśmy oczywiście stosowne dokumenty zobowiąże się zobowiązują się do przestrzegania prawa także tego prawa Międzynarodowego i teraz deklarowanie z góry zresztą to są też fakty prawda, bo niedawno odmówiono wypłacenia nie odszkodowania zasądzonego przez Trybunał w Strasburgu 1 spędziły prawda jest to jest też po prostu prosta droga do zawieszenia członkostwa Polski w radzie Europy, czyli mamy sytuację identyczna jak sytuacja Rosji Białorusi bardzo dziękuję za rozmowę Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego był gościem Radia TOK FM dziękuję bardzo, dziękuję równie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA