REKLAMA

Po co jest prezydencja w Radzie UE? I co przyniesie druga czeska prezydencja?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-07-11 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w poniedziałek 11lipca 6lipca w sali plenarnej parlamentu europejskiego premier Czech Petr Fiala politolog rektor Uniwersytetu Masaryka w latach 200411 przedstawił priorytety czeskiej prezydencji w radzie Unii Europejskiej 5 oczywistych pkt 1 nieco mniej precyzyjnie określony 5 to zarządzanie kryzysem uchodźczym i odbudowa Ukrainy bezpieczeństwo energetyczne wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni strategiczną Rozwiń » odporność gospodarki europejskiej w tym politykę równościową ów szósty brzmi wspieranie demokracji, ale raczej w polityce zagranicznej Unii po Francji teraz nasz sąsiad partner z grupy Wyszehradzkiej będzie kierował pracami w radzie Unii czy to ważne czy mieliśmy poczucie znaczenia prezydencji w pierwszym półroczu 2022 roku, kiedy silna wpływowa Francja stała za sterami rady czy jest zatem sensu przywiązywać wagę do prezydencji mimo wszystko małych Czech by odpowiedzieć na to pytanie trzeba zacząć może od analizy tego czy w ogóle jest prezydencja, jaką pełni praktyczną rolę co może, czego nie jak zmieniło się mieć znaczenie po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, który ustanowił nową funkcję stałego szefa rady europejskiej po van Rompuy potem Tusk dzisiaj na czele rady stoi belgijski polityk sza mi się jak może być relacja między nim, a premierem ofiarą, który jest ważniejszy dla poniedziałkowy zatem unijny wieczór będę o to pytał pana dr. Melchiora Szczepanika analityka w programie Unia europejska Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wracając do prezentacji priorytetów czeskiej prezydencji do zwróćmy uwagę, że zostały one podporządkowane niespokojnym czasu, w których przyszło nam żyć jeszcze w styczniu wcześniej sygnalizowali, że chcą się zająć wylesianie, a po dwudziesty czwartym dlatego temat ten spadł niżej w rankingu spraw ważnych niektórzy zastanawiają się co czeska prezydencja oznacza dla Polski, a może dokładniej dla polskiego rządu z 1 strony mieliśmy niedawno poważny konflikt o Turów, który zaowocował poważnymi karami finansowymi ciągle przez Polskę nie zapłaconymi z drugiej na czele koalicyjnego rządu w Pradze stoi wspomniany Petrescu dla przewodniczący Obywatelskiej partii Demokratycznej ODS, która w parlamencie europejskim jest w tej samej grupie politycznej co PiS, czyli europejskich konserwatystów i reformatorów powinno im zatem łatwiej dogadywać szczególnie w obszarze wielkich kłopotów naszego obozu władzy, czyli praworządności są jednak tacy, którzy uważają, że Czechom nie da się zapomnieć o tym problemie jeszcze w lipcu pojawi się trzeci już raport komisji europejskiej praworządności z rekomendacja trudno będzie udawać że, że nic nie dzieje wszystko to może oznaczać, że czeka nas ciekawych 6 miesięcy czy ten pogląd podziela prof. Marcin Czyżniewski z wydziału nauk o polityce bezpieczeństwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to się karze po rozmowie w drugiej części audycji z panem profesor w każdym razie jestem, więc przed nami 50 minut ciekawej rozmowy o Europie o naszej Unii naszym w niej miejscu pod czeską prezydencję zaczynam Maciej Zakrocki przedstawia to jest z nami zapowiadany pierwszy gość pan dr Melchior Szczepanik analityk w programie Unia europejska Polski Instytut Spraw Międzynarodowych dobry wieczór dobry wieczór może zaczniemy w ogóle tego czy prezydencja to jest coś co towarzyszy oczy czy nie Unii Europejskiej ale, ale państwo wspólnocie europejskiej od samego początku niektórzy sięgają nawet do przełowienia Konrada Adenauera pierwszej sesji i specjalnej rady europejskiej wspólnoty węgla Stali, która miała miejsce we wrześniu pięćdziesiątego drugiego roku i on tam nawet mówił o takich zadaniach mówił zadaniem rady ministrów jest koordynacja mediowa ani rada jest łącznikiem między 2 władzami krajową i ponadnarodową musi tak samo strzec interesów wspólnoty jak strzeże interesów poszczególnych państw szukać sposobów by godzić ze sobą w aktach 3 słuchaczy to można powiedzieć, że tak jak dzisiaj w zasadzie tak rezydencjami to jest coś co towarzyszy wspólnocie, a potem Unii Europejskiej od od początku to jest taki mechanizm z funkcją przede wszystkim techniczną tu szkołę chodzi po prostu o to, żeby MII z rada Unii Europejskiej działa sprawnie i i przyjęto taki mechanizm, że to poszczególne państwa będą i przez i określony okres czasu czy 6 miesięcy prowadziły prace rady tak, żeby one po postępowały sprawnie i rada to jest instytucja i kluczowa dla unijnego procesu decyzyjnego jest to taka instytucja o wielu twarzach Otóż i myślę, że takie pierwsze skojarzenie, które większość słuchaczy Magdy słyszy ten termin rada Unii Europejskiej to to to są spotkania ministrów z poszczególnych państw członkowskich, którzy podejmują ostateczną decyzję, ale rada to nie nie są tylko swoje spotkania ministrów to też jest cała cała seria cały zestaw różnego rodzaju grup pro roboczych na niższym poziomie to są spotkania urzędników państw członkowskich, którzy przygotowują decyzje dla ministrów, czyli ministrowie, gdy spotkania ministrów to jest ostatni etap procesu decyzyjnego ani wcześniej nad nad decyzjami pracują urzędnicy z państw członkowskich no i żeby ta praca postępowała sprawnie to jedno państwo o ją koordynuje zarówno tak w takim wymiarze horyzontalnym to znaczy dba o to, żeby ten proces czy praca poszczególnych grup w różnych dziedzinach czy ze sobą zgadzała np. kwestie środowiskowe i ekonomiczne i żeby one postępowały względnie i żeby były skoordynowane i żeby nie było także nie wie lewica co robi prawica to znaczy, żeby dzieli pracami nad aktami legislacyjnymi i ich różnymi aspektami postępowały sprawniej, choć także od około regulacja wertykalna nią to znaczy, żeby dany akt prawny dany projekt sprawnie Ross w postępowaniu na kolejnych szczeblach procesu decyzyjnego tutaj dbają państwa członkowskie, więc to jest przede wszystkim to jest tak tak tak taki mechanizm ne techniczne można powiedzieć, ale oczywiście jest jeszcze wymiary polityczny przewodnictwo prezydencji taki wymiar bardziej symboliczne to tu może od razu jeszcze dokonaliśmy takiego rozróżnienia skoro właśnie celem naszej rozmowy jest takie trochę uporządkowanie lub wręcz powiedziałbym edukacja europejska, ponieważ no jest termin bardzo podobny i czasami słyszymy, chociaż medialnie to najczęściej mimo szczycie Unii Europejskiej, ale no jest coś takiego jak rada europejska ona nawet została w końcu lat osiemdziesiątych, kiedy przyjęto tzw. jednolity akt europejski zdefiniowana w i ona i w tej definicji czytamy, że w skład rady europejskiej wchodzą szefowie państw rządów państw członkowskich oraz przewodniczący komisji wspólnot europejskich są oni wspierani przez ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich i członka komisji rada europejska zbiera się co najmniej 2× w roku tak tak tak zdefiniowano tę radę europejską właśnie w tym jednolitym akcie, ale dlatego też chcę o tym powiedzieć, ponieważ za chwilę dojdziemy do traktatu lizbońskiego i i pojawi nam się postać szefa rady europejskiej czy i czy to jest zupełnie coś oddzielnego nie ma i trzeba wyraźnie rozróżnić w kontekście prezydencji, o których rozmawiamy radę Unii Europejskiej od rady europejskiej tak to są 2 osobne instytucje przy czym można powiedzieć, że to są instytucje w jakimś sensie bratnie to znaczy o to instytucje reprezentujące państw państwa członkowskie i o radzie Unii Europejskiej już wspomniałem to są właśnie, gdy dni debaty na poziomie urzędników lub lub ministrów rada europejska to jest wyższy poziom to znaczy to są szefowie państw rządów, którzy w, których zadaniem jest po pierwsze, wytyczanie takich strategicznych celów dla Unii Europejskiej tego ogólnego kierunku integracji, a po drugie, podejmowanie decyzji w sytuacjach, kiedy z jakichś powodów ministrowie nie mogą się do nie mogą się porozumieć, a więc te najważniejsze najtrudniejsze kwestie, które co, do których nie można znaleźć kompromisu na poziomie ministrów trafiają do do szefów państw rząd przed traktatem lizbońskim tajemnic ta instytucjami i i działa tak mniej formalny sposób natomiast właśnie traktat lizboński nadał jej już oficjalnie charakter instytucje Unii Europejskiej właściwie odzwierciedli wzmocnienie znaczenia właśnie ten ten fakt, że sytuacja, gdy ni ministrowie nie mogli się porozumieć a, a zdarzy zdarzało się coraz częściej w miarę jak i integracja europejska zaczęła dotykać coraz ważniejszych kwestii no to coraz częściej pojawiała się taka potrzeba, żeby to właśnie szefowie państw rządów po podzieli ostatecznie po podejmowali ostateczne decyzje nad tą właśnie oni decydują chociażby w sprawie wyboru przewodniczącego komisji czy przewodniczącej i oni też np. podejmując ostateczną decyzję w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, czyli takie kluczowe państwowe węzłowe kwestie, chociaż z którejś tam strony często słyszę, że rada europejska, a właściwie, owszem, podejmuje decyzje, ale nie mają charakteru prawnie obowiązującego w unii europejskiej że, że ta rada europejska to ona tylko właściwie poza tym wytyczanie kierunków polityk unijnych, bo właśnie tam ci najważniejsi ludzie się spotykają m.in. w tym celu to, nawet jeżeli się dogadają i zakończyć takie spotkanie czymś co nazywamy konkluzjami to potem dopiero to jest przerobiony i właśnie w tych i innych instytucjach na dokument o charakterze prawnie wiążącym państwa członkowskich i trudno wrócę do tej rady Unii Europejskiej czy właśnie wtedy schodzi na ten szczebel niżej właśnie do tej rady Unii Europejskiej i ani też wytyczne rady europejskiej we współpracy oczywiście z pozostałymi instytucjami, jakim jest komisja europejska parlament zamieniają w jakiś akt prawny tak tak tak także taki tak rzeczywiście jest przy czym i to już jest powiedziałbym AXA aspekt formalny i te klucze kluczowe rozmowy kluczowe decyzje zapadają na poziomie rady europejskiej natomiast potem zadaniem rady Unii Europejskiej zdaniem ministrów jest przełożenie tego na i na język prawny, czyli takie przypieczętowanie tego tego prawny tak było chociażby w przypadku przypadku z Czajki np. dotyczących Białorusi przyjętych w zeszłym roku na to kto to rada europejska przyjęła chociażby decyzja o tym, że Indie miał białoruskie linie lotnicze nie będą miały dostępu do portów lotniczych Unii Europejskiej potem zostało to przełożone na czy taką decyzję tak sprawnie został przyjęty przez przez radę Unii Europejskiej teraz właśnie wróćmy do tego momentu, w którym pojawia się traktat lizboński, bo są tacy, którzy uważają, że właściwie od tego momentu można uznać, że ta prezydencja to już w ogóle traci na znaczeniu niektórzy twierdzą, że ona ma właśnie już tylko znaczenie honorowe no bo to właśnie pojawił się stały przewodniczący rady europejskiej wybierany na dwu i dwuletnią kadencję z możliwością przedłużenia o kolejne 2,5 lat, ale no z drugiej strony cały czas słyszymy prawda, że ta prezydencja jest zakończy właśnie niedawno francuska oraz sport rozpocznie rozpoczęła się czeska np. właśnie, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie czy premier Czech Petr Fiala, który w parlamencie europejskim biegłym tygodniu prezentował założenia prezydencji to on jest w jakiej relacji do tego stałego przewodniczącego rady europejskiej, czyli Ryszarda Kisiela, który tę funkcję teraz właśnie już drugą kadencję pełnić oni się uzupełniają czy któryś jest ważniejszy czy czy znowu przez to, że tak jak pan powiedział to są bratnie instytucje, ale jednak oddzielnie to właściwie no nie można tutaj mówić o żadnej jakiś formalnej relacji zadaniem prezydencji przed traktatem lizbońskim było też reprezentowanie rady na zewnątrz m.in. w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej tutaj rzeczywiście znaczenie prezydencji osłabło z 1 strony właśnie, dlatego że że mamy teraz przewodniczącego rady europejskiej, który właśnie te funkcję reprezentacyjną pełni wzmocniono także pozycje wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej to jest kolejna osoba, która reprezentuje Unię europejską na zewnątrz, więc jeżeli chodzi o relacje zewnętrzne to rzeczywiście to znaczenie prezydencji zmniejszyło się natomiast ono wciąż jest bardzo znaczące też widzi w kwestii tego codziennego funkcjonowania rady rady Unii Europejskiej, bo prezydencja dba o to, żeby tak powiedziałem debaty nad projektami aktów prawnych postępowały sprawnie to daje prezydent prezydent szerokie pole do do no chociażby tworzenia kompromisów wewnątrz rady, a potem do rozmów z parlamentem europejskim, czyli też próbowania znalezienia kompromisu nad i dół, czyli akurat w tej kwestii przewodniczący rady europejskiej no oni nie ma wiele do powiedzenia, więc tutaj znaczenie prezydencji pozostaje takie tak jak było natomiast tym ono zmalało w polityce zewnętrznej i nad jeśli chodzi o relacje między premierem ne Czech a, a przewodniczącym rady europejskiej to oni powinni z oczywiście i koordynować działania i działać taki sposób, żeby reprezentować jednorodne stanowisko stanowisko Unii Europejskiej na zewnątrz przy czym jeśli chodzi o politykę zewnętrzną to tutaj większa rola jest dla przewodniczącego rady europejskiej, bo pierwszoplanowe zadania zajęcia dla biur dla premiera Czech są jednak związane z polityką wewnętrzną Czech i polityką zagraniczną Czech, więc jest jeśli chodzi o zadania dla prezydencji to tutaj zadania dla premiera państwa nie są nie są jakieś szczególnie wymagające na kute kluczową pracę wykonują urzędnicy na niższym poziomie który, którzy właśnie dbają o to żeby, żeby proces legislacyjny postępował spraw no i teraz i jeszcze jedno zadanie właśnie pan mówił tutaj od tej reprezentacji na zewnątrz to właśnie zostało przejęte po traktacie lizbońskim przez tego szefa rady, ale mówi się, że prezydencja reprezentuje właśnie radę wobec instytucji Unii Europejskiej w szczególności wobec komisji europejskiej parlamentu rzeczywiście to przynajmniej jak sobie śledzę właśnie od lat posiedzenie posiedzenia parlamentu europejskiego to jak się zaczyna jakaś debata na jakiś temat to z, rozpoczynając zazwyczaj właśnie przedstawiciel rady czy prezydencji dokładnie rzecz ujmując najczęściej jest to powiedzmy w takich sprawach ogólnych minister do spraw europejskich, bo tak technicznie to to utrudnione są najmocniej zaangażowani w tym okresie prezydencji potem jest wystąpienie jakiegoś albo szefa komisji albo albo jakiegoś komisarza, którego TK albo portfolio pasuje do agenta tematu danej debaty i potem nasze oczy, po czym na zakończenie takiej debaty jest nowość w powrót drugą stronę najpierw przedstawiciel komisji jeśli wypowiada, a potem przedstawiciel prezydencji, czyli rozumiem to też właśnie taka taka funkcja tego współdziałania akurat w tym wypadku z parlamentem europejskim, ale też pewnej koordynacji współpracy z komisji tak no to można kończyć klucz kluczowa rola jest w ramach procesu decyzyjnego i proces można przedstawicie taki dość schematycznie hot to jest dwustopniowy to znaczy w momencie, gdy dwufazowy w momencie, gdy komisja europejska przedstawi projekt jakiegoś aktu prawnego to mu objęły instytucje, którym kraju odbierają klucze, które podejmują decyzje Unii Europejskiej znaczy rada Unii Europejskiej parlament przygotował przygotowują swoje stanowiska, czyli najpierw rolą prezydencji to, o czym już trochę wspomniałem to znaczy tak bycie takim akuszerem kompromisu w radzie Unii Europejskiej i działanie na rzecz zbudowania wspólnego stanowiska w kwestii danego aktu prawnego i w momencie, kiedy rada Unii Europejskiej to stanowisko ZUS przyjmie to zaczyna się drugi druga dla tego procesu, czyli negocjacje z parlamentem europejskim, który w międzyczasie też swoje stanowisko ustali tutaj te negocjacje prowadzi właśnie prezydencja, czyli o mandat rady i rozmawia z zespołem negocjacyjnym negocjacyjnym parlamentu tak, żeby tak, żeby zbudować kompromis 100 jest to jest ta kluczowa rola i prezydencji w relacjach z innymi instytucjami i to jak ktoś wspomniał w takich debatach o bieżących kwestiach i rzeczywiście prezydencja gmin czy ministrowie z różnych dziedzin reprezentują radę w parlamencie europejskim to bardzo dziękuję Theo skoro już wiemy co to jest prezydencja czym się zajmuje to to łatwo przejdziemy do opisania założeń prezydencji czeskiej w kolejnej części audycji, a tymczasem właśnie wielkie podziękowania dla dla dla pana pierwszym gościem naszym był pan dr Melchior Szczepanik analityk w programie Unia europejska Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych bardzo dziękuję dziękuję bardzo, Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz gościem audycji zapowiadany pan prezes Marcin Czyżniewski wydział nauk o polityce bezpieczeństwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dobry wieczór dobry wieczór zgodnie z pewną tradycją z małym można mieć opóźnieniem, bo formalnie 1lipca oczywiście Czechy stanęły na czele rady Unii Europejskiej natomiast akurat sesja plenarna parlamentu w Strasburgu była w minionym tygodniu 6lipca premier Petr Fiala przedstawił te priorytety czeskiej prezydencji co robią wszyscy szefowie rządów może ktoś jeszcze pamięta, bo akurat było dokładnie 6lipca, tyle że 2011 roku, kiedy w tej samej sali premier Donald Tusk przedstawił założenia polskiej prezydencji najpierw zacznę może tylko od od takiego właśnie pytania, bo motto tej czeskiej prezydencji to jest Europa jako zadanie i TUW przy mówi, że to po prostu sięgnęli Czesi do przemówienia Vaclava Havla z maja 1006. roku przy okazji kolejnej edycji nagrody Karola wielkiego tylko, że zastanowią czy czy ten Havel, który się w całej Europie kojarzy właśnie jako taki wolnościowy jako czyn, który w swoim życiu poświęcił wiele właśnie tym prawom obywatelskim akurat z punktu widzenia obecnej ekipy władzy znajdą odnaleźć można właśnie w handlu rzeczywiście takiego politycznego patrona do obecnej ekipy rządzących mówimy o Czechach oczywiście tylko czeskiej ekipie rządzącej bez wątpienia była przypomnę, że kiedy w jesienią ubiegłego roku miały miejsce wybory w Republice czeskiej wybory do Izby poselskiej doszło do największego od 1993 roku, a więc, odkąd istnieje samodzielna Republika czeska trzęsienia ziemi czy trzęsienia z czeskiej sceny politycznej to także w Polsce odbywały się takie głosy po po prawej stronie naszej sceny politycznej, że to jest świetny wynik, bo do władzy wraca eurosceptyczna ODS przypominano Klausa Vaclava Klausa, który po tę partię zakładał był wieloletnim przewodniczącym nadawał jej ton także w kwestii polityki europejskiej przypominano, że w Odessie obecnie w tej samej frakcji parlamentu europejskiego co Prawo i Sprawiedliwość i życie taki wyciągano taką no mocno wyjętą z kontekstu wypowiedź my trafiali sprzed lat, która miała pokazywać, że oto teraz Republika czeska stanie w 1 po 1 stronie z polską Węgrami przeciwko Unii Europejskiej i stąd każdy by to moje pierwsze pytania do tego handlarze i tak zmarła żona troszkę scenę z czeską scenę polityczną mówił, że je będzie dokładnie odwrotnie i w tej chwili wszystko to się spełniało jest to jednak partia mocno proeuropejska część doskonale wiedzą, bo mają dosyć no chyba nie znajduje w tej chwili lepszego słowa, ale bolesne wspomnienia z pierwszej prezydencji, że nie da się budować prezydencji w kontrze do głównego nurtu europejskiego przeciwnie trzeba temu głównemu nurtowi nadawać ton i tak było 2009 roku, kiedy Czesi jako drugi kraj z tej dziesiątki przyjętej, a 2004 roku do Unii Europejskiej sprawował prezydencję, kiedy był jeszcze takim no świeża okiem w unijnym wtedy największy moim zdaniem, a sukcesem tamtej prezydencji było to, że Czesi pokazali czym jest duch Europy wtedy kwot w obliczu takiego bardzo głębokiego kryzysu gospodarczego z jakim zmagał się cały świat, a stara Europa chciała zamykać swoje rynki chronić swoje rynki słynna była ta ta wypowiedź ówczesnego prezydenta Francji Nicolas Sarkozy jego rząd, że Francja będzie wspierać swój przemysł motoryzacyjny pod warunkiem, że ten francuski przemysł będzie likwidował swoje fabryki w innych częściach czytaj w Europie środkowej w tym także w Czechach na Słowacji, a Czesi mówili nie, a jedynym jedyną receptą na kryzys jest zacieśnianie współpracy wspólnego rynku okazało się, że Czesi mieli rację dzisiaj chcą to oczywiście nie jest przypadek to są słowa, a Vaclava Havla, do którego się współczesna ekipa odwołuje, a we wrześniu ogólny ubiegłego roku po wyborach takim takiej wstępnej umowie koalicyjnej tego rządu mówiono wprost że Republika czeska przywróci jak to ujęto charyzmy w polityce zagranicznej oczywiście nie wie czym jest Harris kabli, ale wszyscy się tego domyślają kabli to jest ta polityka w tym wypadku zagraniczna oparta na na wartościach oparta na przestrzeganiu praw człowieka, że nie idziemy nie robimy interesów z kimś, kto być może dałby nam zarobić, ale ma duże problemy z przestrzeganiem praw człowieka u siebie i konsekwentnie widać, że rząd koalicyjny rząd adresu z premierem ofiarą tej linii Chabry mu się trzyma nie wiem ile to wynika z takiej, jakiej wewnętrznego przekonania, że to słuszne ana ile takie właśnie chęć pokazania, że Czesi tak jak to marketingu, a politycznego że, że Czesi rozumieją Europy w 2009 roku hasło prezydencji brzmiało Europa bez barier to hasło nie zostało wymyślone 1stycznia 2010 roku oczywiście, kiedy Czesi zaczynali swoją prezydencję tylko dużo dużo wcześniej i okazało się, że to było hasło, którym przewidziano przyszłość to hasło Europa miała jako zadanie również nie jest hasłem mamy wymyślonym 1lipca tylko wymyślonym dużo wcześniej i w obliczu oczywiście, a tego co się dzieje na świecie w granicach przy granicach Unii Europejskiej tego tego problemu tych problemów także Gospodarczyk Europie Czesi wcale nie zmienił jego hasło na coś co jest związane z pokojem co jest związane z odbudową Ukrainy co jest związane z bezpieczeństwem energetycznym uważają, że właśnie w tych bardzo trudny dla Europy czasach nie wolno zapominać, że Europa jest pewną wartością także duchową i że ta, że Europa pewną ideą i że my wszyscy za to Europy jesteśmy odpowiedzialni nie największe kraje tylko każdy kraj, a z tych, które tworzą Unię europejską taki sposób w jaki tylko tego chce ale by muszę dopytać, bo tu pełna oczywiście zgoda że w tym, o czym mu mówił Petr Fiala on od on jasno zrealizował właśnie, że to wspieranie demokracji będzie wiązało się raczej z polityką zagraniczną Unii Europejskiej czy właśnie jak pan powiedział nie będziemy robić interesów nawet jeśli one byłyby opłacalne z krajami trzecimi, w których prawa człowieka będą łamane to na pewno się idealnie wpisuje w ten cha Lis natomiast ciekaw jestem czy właśnie będąc członkiem tej samej rodziny politycznej czyli, czyli Egeru zrównał z determinacją prezydencja będzie chciała zajmować się szeroko rozumianą praworządnością rządami prawa w samej Unii Europejskiej podczas debaty z panem premierem m.in. posłanka głębi Inter, bo konflikt z grupy zielonych przypomniała, że jak się zaczyna prezydencja to ona wychodzi każdemu premierowi pyta każdego premiera pyta czy czy szefa rządu reprezentują czy państwa tak jak było w przypadku Sarkozy, bo na terenie Sarkozy ego tylko oczywiście Emmanuela Macrona rad i zadaje pytanie, a co się dzieje w radzie Unii Europejskiej procedurą art. 7 ust. 1, bo parlament europejski 4 lata temu uruchomił taką procedurę i to się właśnie dzieje w tej radzie to jest oczywiście jakiś tam skandal i akurat nie wspomniała, że ta sama procedura jest uruchomiona wobec Polski był akurat tę procedurę jeszcze wcześniej nawet uruchamiała komisja europejska no, niemniej jednak sami jesteśmy zainteresowani czy te w wysłuchaniu, których się odbyły raptem kilka w ciągu tych lat nie tylko będą miały miejsce, ale czy zacznie z nich coś wynikać z wielu rezolucja parlamentu europejskiego jest domaganie się od rady żeby, żeby poszła krok dalej nie zasłaniała się tam tym, że nie wiem drugim już nie pamiętam teraz głowy w punkcie art. 7 jest wymagana jednomyślność, bo choćby przejdźmy ten ust. 1 tego artykułu premier Czech na tę wypowiedź pani posłanki powiedział prezydencja czeska będzie postępować tak jak powinno się przewodniczyć w radzie, czyli jako bezstronny mediator moderator będziemy dążyć do polubownego rozwiązania to jest nasze zdanie i tak powinno postępować państwo sprawujące prezydencję kończąc to opis ten przydługi szedłem wypowiedź pana zdaniem no właśnie będąc w tym, że lekarze zawsze bardzo sceptycznym jako grupa do badania praworządności w państwach Unii Europejskiej czeska prezydencja będzie zdeterminowana, aby sprawy Polski Węgier w radzie Unii Europejskiej, ale nie wiem co z nią zrobić jestem wręcz przekonany, że te to wszystko co znalazło się programie czeskiej prezydencji co dotyczy demokracji, zwłaszcza tej demokracji oddolnej to jest pomyślane przede wszystkim o tym co dzieję się Unii Europejskiej ani na zewnątrz przy analizowaniu prezydencji bardzo ciekawie jest zawsze porównać te priorytety, które powstają, kiedy dany kraj zaczyna się do tej prezydencji przygotowywać to jest 34 lata, a te priorytety którymi do danej prezydencji chodzi i z 1 strony my Czesi niewiele musieli zmienić, bo już 3 lata temu mówili o tym, że Europa musi być bezpieczna samowystarczalne energetycznie chociażby i natomiast rzeczywiście doszło do pewnej zamiany w tej w tej czwórce piątce najważniejszych priorytetów, bo zniknęła kwestia czy została troszkę tak cień usunięta kwestia innowacyjnej gospodarki uznano widocznie, że w okresie głębokiego kryzysu wojny u wrót może ta kwestia nie jest najważniejsza pojawiła się właśnie sprawa oddolnej demokracji i jest taki dokument po pół oficjalny się oficjalne, że to nie jest dokument rządowy ekspercki przygotowane na potrzeby czeskiej prezydencji, w którym wprost zapisano, że ten punkt będzie budził pewne kontrowersje naszych partnerów w grupie 4 domyślamy się, że tonie Słowacja, choć tak tylko Węgry i i Czechy te i Polskę Michalski i ja akurat w sierpniu tego, kto kim jest w jakiej partii naprawdę nie nie brałbym za jakiś czynnik decydujący, bo Czesi są krajem społeczeństwem bardzo dojrzałem politycznie i tam czasami dochodzi do zaskakujących różnych rzeczy i Volt i kryzysów, ale jednak jest to kraj, który ma ogromną tradycję, a dym polityczną to sięgającą jeszcze oczywiście Austro-Węgier i i oni naprawdę wiedzą co jest dla nich dobre i potrafią wyczuć, jaki jest ta pod główny nurt europejski i wiedzą że, że dla nich właśnie włączenie się w ten nurt, a nawet tak jak mówiłem próba jego, a bieg jego budowy czy nadawania mu tonu wyjdzie na dobre i tutaj nie sądzę, żeby rząd trafiali dostrzegał jakieś interes w obronie polskiej czy Węgier w kontrze do ne do Unii Europejskiej jestem przekonany, że także kwestia tej oddolnej demokracji tej wolności mediów, które faktury, która znalazła się też priorytetach czeskiej prezydencji jest pomyślana przede wszystkim zmyślą czy w kontekście samej Unii Europejskiej jeśli nawet nie wymienia się tutaj polskiej czy Węgier w wprost dokumentach rządowych to bez wątpienia myśli się przede wszystkim od kraju oraz także oczywiście przy wszystkich innych, który w, których ewentualnie taka demokracja oddolna no w tych warunkach, które te, które mamy dzisiaj mogłaby być zagrożone to zobaczymy właśnie jak to w praktyce będzie wyglądała akurat dobrze się może składa, że jeszcze chyba w lipcu będzie przedstawiony przez komisję europejską trzeci już raport o stanie praworządności w wszystkich państwach Unii Europejskiej, gdzie pojawią różne wątpliwości pytania rekomendację jasno obecna jest też jeszcze mogę się wtrącić 1 rzecz zobaczmy że, że z tymi sprawami Unii Europejskiej zajmuje się czeska komisarz i oczywiście komisarze są niezależnie od swojego rządu, ale nie sądzę, żeby polityka dosyć jednak jednoznaczna, zwłaszcza w ostatnich dniach pani komisarz w stosunku do chociażby praworządności w Polsce czy tej ustawy tra, która miałaby zlikwidować izbę dyscyplinarną, żeby ona była niezgodna z polityką rządu pracę nawet jeśli oficjalnie nie może czy nie nie powinna być średnia, ale jeszcze przy okazji wyjaśnimy czy Věra Jourová jest, bo ile pamiętam ona była politycznie bardziej związana z partią pana Babiša niż od SM tak no na to miał różne przygody partyjny, ale jednak SD jest czeską komisarz taki i nie dostrzegł śledzę czeskie media każdego dnia nie dostrzegłem żadnego śladu jakiejś rysy czy może zniecierpliwienia czy próby wyjaśniania, a ze strony czeskiego rządu te w tej dosyć jednoznacznej, a postawy, jaką pani komisarz prezentuję mijają jednak postrzegam jako obywatelkę Republiki czeskiej, która pracuje obecnie Unii Europejskiej jednak w jaki sposób reprezentuje także obecne w mojej opinii proeuropejskie władze pracy może jeszcze przypomnimy ona sama miała postawione oskarżenia, których no okazały się chyba zupełnie nieprawdziwe i gdy byłem takim spotkaniu z nią to właśnie mówiła, że te kwestie praworządności dla niej są również w takie osobiście ważne, ponieważ miała świadomość co się dzieje, kiedy np. zależne sądownictwo wkracza w życie o obywatela pana mama dotyczy to czas ogromnego do tego wraca i rzeczywiście stara się wykazać na po pierwsze, jakoś tak swoją przejrzystość czystość intencji po drugie, właśnie to jak istotna jest niezależne sądownictwo w pościg zapewnił, że te pozostałe priorytety 5 one są dość oczywiste, ale no nie tylko dla porządku, ale też dla pełnego obrazu właśnie zadań czeskiej prezydencji o nich chwilę porozmawiajmy to jest zarządzanie kryzysem uchodźczym odbudowa Ukrainy bezpieczeństwo energetyczne wzmocnienie zdolności obronnych bezpieczeństwa cyberprzestrzeni strategiczną odporność gospodarki europejskiej w tym polityka żywnościowa nie jak jak pan myśli jak można z oczywistych względów ogólnie sformułowane priorytety przełożyć na taką działalność bezpośrednią, a jednocześnie na sprawczość, bo to jest zawsze pytanie czy prezydencja jest oczywiście ważna czy czy sprawujące państwo jeśli nawet właśnie dobrze to wszystko zorganizuje to potem może w praktyczny sposób przełożyć te priorytety na rzeczywiste działania Unii Europejskiej czy w warunkach właśnie tak niezwykłych, jakim jest chociażby ta wojna o obok Unii Europejskiej to i tak przywódcy poszczególnych państw na 1 najpewniej tych najważniejszych będą trzymać karty w rękach i niezależnie co prezydencja powie to oni zrobią swoje priorytety są oczywiste nieoczywiste zarazem, bo zwróćmy chociażby uwagę na to co dotyczy Ukrainy mowa jest już o powojennej odbudowie Ukrainy, więc jest to jak Czechy pokazują że, że są świadome, że w ciągu tego półrocza no ani prezydencja ani Unia europejska prawdopodobnie nie zakończy konfliktu czy jego jego militarnej fazy, że jest to zadanie prezydencja to jest włączenie się pewien ciąg, a strategicznych decyzji i że już dzisiaj trzeba myśleć nie tyle o tym co się dzieje na froncie, ale o tym co zrobić z Ukrainą za, a jakiś czas nikt nie wie za jakiś czas, kiedy czają będzie odbudowywać wspólnie albo jako ważnego kandydata do wejścia do Unii Europejskiej albo już jakieś tam perspektywy jako kandydata do Unii Europejskiej warto porównać wracam do tego po raz kolejny, ale to rzeczywiście jest istotne są sami Czesi bardzo często one jakby mówiąc o obecnej prezydencji wracają do tego co 2009 roku, w jakich warunkach tam ta prezydencja się odbywała to był głęboki kryzys gospodarczy z inflacją i załamaniem PKB dokładnie to co mamy dzisiaj to był bardzo poważny kryzys energetyczny z przerwaniem dostaw rosyjskiego gazu do wielu krajów Europy dokładnie to co mamy dzisiaj to była napaść Rosji na swojego sąsiada tuż przed rozpoczęciem czeskiej prezydencji wtedy to była Gruzja dokładnie to co mamy dzisiaj to była dyskusja o przyjęciu nowych krajów do, a do Unii Europejskiej zwrócił uwagę, że od czasu poprzedniej prezydencji jedynie Chorwacja co właściwie było zaklepane do tej Unii Europejskiej weszła na była, czego wtedy nikt nie mógł się spodziewać wielka Brytania w 2009 roku na okresie czeskiej prezydencji akces do Unii złożyła Bania do dzisiaj w tej unijnej nie ma to pokazuje, że te, a Muszynę unijne mielą bardzo powodzi, mimo że znajdują się czasem, że znajdujemy się czasem dokładnie w tym samym miejscu pamiętam dyskusję w 2009 roku o bezpieczeństwie energetycznym konieczności Zielonej energii od konieczności dywersyfikacji dostaw jedyne co wtedy rzeczywiście się udało to ta strategiczna decyzja o tym, żeby Unii Europejskiej oddzielić operator producentów energii od operatorów i Czesi mają tego świadomość oni się naprawdę bardzo dużo ze swojej prezydencji pierwszej nauczyli i wiedzą, że niewiele się wydarzy rzeczy spektakularnych to znaczy, że w trakcie tej prezydencji zostaną podjęte jakieś decyzje one wejdą w życie i zmienią, a Unię europejską nie widać po tych po tych priorytet także, że to są priorytety z bardzo takim długim terminem ważności kolejny z nich to jest ta strategiczna odporność gospodarki i europejskiej tutaj Czesi stawiają oczywiście nad na dywersyfikację, ale przede wszystkim wprowadzają, jakby zupełnie nowe myślenie do polityki energetycznej Unii Europejskiej, żeby te nie robić interesów w tym także tych dotyczących surowców z państwami, które nie przestrzegają praw człowieka nie tylko, dlatego że chodzi o te Szablowski wartości, ale bardzo pragmatycznego punktu widzenia, bo najczęściej pokazuje przykład Rosji to są kraje, które wykorzystują dostawy, a do polityki to są kraje, które po prostu nie mogą być uważane za solidnych partnerów biznesowych, więc to też się nie wydarzy w ciągu tego półrocza tak nawet jeśli Unia europejska będzie mocno w tej chwili poszukiwać nowych dostawców to to będzie to polityka no, która w którą, którą trzeba będzie budować jeszcze długo po czeskiej prezydencji, więc wydaje mi się, że przede wszystkim te priorytety czeskiej prezydencji trzeba czytać właśnie w tym kontekście, a no i wymiaru wymiaru czasowego Czesi nauczyli się tego, że prezydencja to nie jest jakiś i że nie wychodzi jakiś magik tak cały na biało i dzięki magicznej rusz zmienia, a to co z Unii Europejskiej wymaga zmiany tylko jest to pewien pewno pewne ogniwo bardzo długim łańcuchu tych, którzy akurat przez pół roku zarządzają zresztą nią wiemy że, że z zadania rola prezydencji się po wejściu w życie traktatu z Lizbony zmieniły to już nie jest taka prezydencja Czesi mieli 2009 roku jest już stały przewodniczący rady jest stały przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, więc tu raczej prezydencja nadaje pewien ton, a organizuje pewne prace na taki może troszkę niższym szczeblu, ale już za wykonywanie na co dzień tych zadań odpowiedzialnej skuszeni to już tak bardzo krótko na koniec czy obecny rząd w Czechach jest rządem stabilnym politycznie, bo nie jest przecież rządem jednopartyjnym pytam to m.in. no właśnie czasami wpływ na przebieg prezydencji mają ma polityka wewnętrzna prawda w czasie polskiej prezydencji wręcz wybory mieliśmy z tym, że kalendarzowe natomiast natomiast jak to w tej chwili wygląda Ciech w Czechach jest dosyć trudno osiągnąć stabilność, bo do tej pory był taki układ, że wygrywały wybory 2 duże partie to z reguły była Odessa albo socjaldemokraci, którzy zawsze byli wobec siebie propozycji natomiast trzecią partią z dosyć dużym dorobkiem punktowym trzecią partią byli komuniści, z którymi nigdy się nie tworzyło, a rządów dzisiaj ta scena polityczna wygląda zupełnie inaczej Nani socjaldemokratów ani komunistów nie ma ty urząd ten świat Petra Fiali dysponuje stosunkowo stabilną jak na czeskie warunki z większością przypomnę, że w 2009 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją rzeczywiście, który się prosił o kryzys, bo rząd miał 200 osobowym parlamencie czy izbie izbie poselskiej stół deputowany tak, a opozycja miała swoich 100, więc zawsze tego 1 była walka to też przesądziło o tym, że socjaldemokratom udało się w samym środku czeskiej prezydencji, a przegłosować chyba oni Brink sami najbardziej zaskoczeni tym wynikiem przegłosować wniosek o wotum szósty już kolej wniosek o wotum nieufności wobec rządu także zresztą DSU Mirka Topolanka co bardzo mocno zaważyło na czeskiej prezydencji w wymiarze wizerunkowym ta prezencja nie nie zaczęła wcale gorzej działać, mimo że powołano taki rząd urzędniczy, że z odeszło 2 najważniejszych dla prezydencji ministrów, czyli minister Aleksander Vondra, który był zatem prezydent odpowiedzialny bardzo lubiany w Europie minister Schwarzenberg minister spraw zagranicznych, ale włączył się o dziwo, ta prezydencja bardzo aktywnie prezydent Vaclav Klaus, który wcale nie wykorzystywał tego do pokazywania swojego eurosceptycznego stanowiska oraz wizerunkowo to była katastrofa ten kraj, który musiał udowadniać, że się jest częścią Europy odwołuje w połowie prezydencji swój gabinet tutaj Petr Fiala może być pewien, że ma, że też odrobili czeskie elity polityczne, czyli i te partie, które wchodzą w skład jego własnej koalicji po odeszła do do wyborów jako koalicja i te partie, które tworzą koalicję rządową z kodeksem no już tego błędu nikt nie nie popełni i od nieufności wobec próby rządu, bo na pewno się w ciągu tego półrocza nie pojąć to bardzo dobrze to znaczy, że co najmniej, bo może wcześnie też będzie okazja spotkamy się za pół roku, żeby podsumować czas prezydencji czeskiej dzisiaj bardzo pięknie dziękuję pan Marcin Czyżniewski wydział nauk o polityce bezpieczeństwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był naszym gościom bardzo dziękuję dziękuję dobrze podziękowania dla Małgorzaty Wólczyńskiej, która audycję wydawała Krzysztofa Piesiewicza, który realizował Maciej Zakrocki dobrej nocy do usłyszenia jutro najpierw o godzinie dwunastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA