REKLAMA

Komisja Europejska przedstawiła raport o praworządności w krajach Unii Europejskiej w roku 2021

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-07-13 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:14 min.
Udostępnij:

Z Krzysztof Izdebski z Open Spending EU Coalition i Fundacji Batorego omawiamy przedstawiony dziś przez Komisję Europejską raport o praworządności w krajach Unii Europejskiej w roku 2021. Omawiamy zawarte w nim rekomendacje dla Polski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Krzysztof Izdebski jest z nami Pence pędy i szukaliśmy Fundacja Batorego także dzień dobre dzień dobry witam serdecznie panią państwa mamy kolejny trzeci już raport na temat praworządności w państwach członkowskich Unii Europejskiej przygotowywane przez komisję europejską ten dotyczy okresu od lipca zeszłego roku do lipca tego roku i analizuje tę praworządność w państwach członkowskich Unii w 4 obszarach to jest wymiar sprawiedliwości to są ramy antykorupcyjny to jest Rozwiń » wolność pluralizm mediów oraz instytucjonalne mechanizmy kontroli i równowagi oczywiście zapytam pana o to co raport mówi o Polsce ale zanim poznamy ocenę stanu praworządności jakich dokonała komisja europejska, jakie są zalecenia, które Polska otrzymała od komisji to zacytuje wpis Beaty Szydło byłej premier przypomnę, która na Twitterze skomentowała fakt tak komisja europejska wydała dla Polski szereg zaleceń jak ma wyglądać nasze prawo i system polityczny tymczasem patrząc na to co wypisuje komisja europejska to raczej komisji przyda się zalecenie niech komisarze nie wychodzą poza swoje kompetencje ściśle określone w traktatach i co pan na takim dictum leczy przy Pentagonie jestem zaskoczony oczywiście, bo to są wypowiedzi takie lekceważące te, które też wydaje mi się wynikają po prostu z tego, że pani premier nie przeczyta tego raportu, bo zakład kupić konkretny nie jest prawdą, że komisarze wychodzą poza swoje kompetencje zresztą też pamiętajmy, że może zapominam o tym w Polsce to jednak do mnie jakiś obcy twór, ale też jesteśmy częścią Unii Europejskiej i to, żeby te wszystkie mechanizmy praworządności działało w Polsce w innych krajach jest w naszym najlepsze najlepiej pojętym interesie są właśnie to cytat tylko z pani premier Szydło, ale też jak śledziłem wypowiedzi innych członków rządu czy może szerzej władz właśnie taki podobny lekceważący zbywający stosunek, a jednak trochę czasu na to poświęcili i co oznacza, że jednak jest to jakiś dokument ważny skoro nawet właśnie przy tej postawie znajdującej kompetencje rzekome Unii Europejskiej ja postanowili skomentować ten dokument ten dokument zarazem przejdziemy do dobrego treści, jeżeli pan pozwoli zmienimy formę łączności z panem, ponieważ mamy pewnego rodzaju zakłócenia, które nam utrudniają odbiór tego co pan mówi, a w tym czasie państwu powiem, że w, jeżeli chodzi o Polskę czytamy w tym raporcie, że utrzymują się poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa w raporcie zwrócono także uwagę na zagrożenia dla wolności mediów oraz środowiska dziennikarskiego i oczywiście mamy rekomendacje dla Polski Krzysztof Izdebski jest ponownie z nami to, jakie to są rekomendacje co Polska powinna zrobić, żeby nie było już tych obaw związanych z niezależnością polskiego sądownictwa no ja myślę, że w ogóle rekomendacje, jeżeli mogę postępu tai pewna nowość właśnie propos jawiła się w tegorocznym raporcie do tej pory takich rekomendacji nie było, ale też nie mam takie rekomendacje specjalnie rozbudowany mógłbym powiedział, że dosyć ogólnie są wytyczone ja mam oczywiście pewien niedosyt, jeżeli chodzi o rekomendacje też, dlatego że pani komisarz Jourova na dzisiejszej konferencji podkreślała, że monitoring wdrażania tych rekomendacji też przez komisję w kolejnych latach będzie prowadzony, czyli to też jakaś kolejna oprócz wykorzystania art. 7 czy kar finansowych chociażby nakładanych teraz przez Trybunał sprawiedliwości forma kontrolowania tego, żeby Polska jakość zmierzała ku tej drodze do praworządności, ale tutaj pan piecze tam Warta właśnie tych rekomendacji jest dosyć skromna też dlatego warto też patrzeć na to kto znajduje się w treści raportu pani redaktor pyta o kwestie sądownictwa akurat, jeżeli chodzi o sądownictwo tak naprawdę samych rekomendacji tego raportu nie ma, aczkolwiek jest w tej części też poświęcone w jakim tempie tych rekomendacji bardzo mocno podkreślone właśnie to, że ten mechanizm ne ne i to nazwijmy to powrotu do praworządności je czy jest próbą osiągnięcia tych rezultatu czy to, że po pierwsze mamy te kamienie milowe tak to kwestia dyscypliny odpowiedzialności dyscyplinarnej i tej ustawy, która została ona przyjęta, aczkolwiek komisja już też tam pani komisarz surowe jeszcze oficjalnie wyraża delikatnie rzecz mam wątpliwości czy rzeczywiście to zapewni niezależność i niezawisłość jest też postępowanie z art. 7 są wreszcie, a wyrok i które powinny go we wdrażany jak wiemy Polka tych wyroków nie wykonuje wyroki europejskiego Trybunału sprawiedliwości i europejskiego Trybunału praw człowieka we komisja też traktują ten raport wytyczne rekomendacji jako pewne takie komplementarny mechanizm dostępu właśnie do tych pozostałych czynności akurat to dom w tej warstwie rekomendowanej mało miejsca poświęciła natomiast dużo miejsca poświęciła samej samej treści raportu Tammy oczywiście mowa o bym wątpliwościach, bo niezależności krajowej rady sądownictwa postępowania dyscyplinarnego, gdy w Sądzie Najwyższym czy wreszcie Trybunałowi Konstytucyjnemu też tutaj się dostaje oczywiście za te wiele lat już pozbawiania obywateli niezależnego organu chroniącego ich ich prawa siłą rzeczy oczywiście nie znajdziemy ostatnich wydarzeń ujawnionych maili dotyczących związków Trybunału z władzą, ale dotyczy ono w następnym raporcie za wyjściem może się można tak to to będzie to co jest istotne może też jest gwarantowane tylko tym one, że też odnosi się do propozycji, które nie została w końcu przeprowadzona, ale pojawiła się jako propozycja legislacyjna zmiany czy spłaszczenia struktury sądu też komisja oceniła, że jest ryzyko pozbycia się przy okazji niewygodnych pędził no, więc ja też, chociaż nie zostało wprost tutaj stwierdzone, jakie rekomendacje, bo tych rekomendacji rzeczywiście zmieniłem państw u źródła no właśnie tych instytucji, które starają się jakoś się i walczyć z tymi problemami polskiego sądownictwa pandę i europejskich Instytut i w nowych rekomendacji tak jest dotyczy już jutro już dużą zapytam o 1, jeżeli pan pozwoli ona niezwykle interesująca oddzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnienie funkcjonalnej niezależności prokuratury od rządu minister sprawiedliwości prokurator generalny to były stanowiska oddzielną od wiosny 2010 roku reforma wprowadzi rząd Platformy PSL-u do 2016 roku, kiedy te 2 stanowiska w 1 ręku PiS ponownie połączył z ustawą o prokuraturze, bo to jedno z pierwszych działań, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości po ukonstytuowaniu się podjął wcześniej, kiedy minister sprawiedliwości był jednocześnie prokuratorem generalnym w 2010 rokiem nie było jakiegoś wzmożenia, że to to jest zła formuła tak potem okazało, że ona jest zwyrodnialca za rządów Prawa i Sprawiedliwości, lecz chyba formuła nie jest najlepsza w ogóle aria, jakby Polska je będzie jedynym krajem gdzie, gdzie takie połączenie funkcji istnieje, bo tak zupełnie, atakując PiS formalnych konstytucyjnych praworządności owych zdrowy chłopski rozum, jeżeli polityk jest jednocześnie odpowiedzialny za organ, który tych polityków za nadużycia władzy chociażby może ścigać to już intuicyjnie czujemy, że ktoś jest nie tak nie rzeczywiście sposób działania Zbigniewa Ziobry dostać to potwierdził zalecenie wynikające właśnie czy sprowadzające się do tego, żeby rozdzielić też funkcje jest bardzo znowu konkretnie osadzone w tym autorzy raportu piszą mianowicie no właśnie wręcz imienne sterowaniu prokuraturą powstrzymywaniu się od działań, które mogą być wymierzone polityków po związanych z ładą też wywołany chociażby przykład tego został tego, że prokuratura no sprawą niknie, gdy nic nie zrobiła to, więc jeszcze tam po znowu rekomendacja tego nie odnajdzie, ale treść raportu też okazuje się, że dodatkowym problemem jest jeszcze uzależnienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego od prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości w 1 w 1 osobie i rysuje się tego raportu w ogóle w tym kontekście takim pewnym bym wiedział ekosystem, ale tutaj w negatywnym by tego słowa znaczeniu pół zależności różnych nie od państwa, które poprzez właśnie ten mechanizm nie sprawują efektywnej kontroli nad innymi organami władzy, ale też właśnie to jest w kontekście najważniejsze nie są takim efektywnym narzędziem do chronienia naszych obywatelskich projekcie przy okazji obywatela obywatelskości, bo wśród tych rekomendacji jest także wzmocnienie ram działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich wiemy jak prawo sprawiedliwość traktuje społeczeństwo obywatelskie no z dezynwolturą tu łagodnie rzecz ujmując bardzo niechętnie PiS mówi o narodzie nie mówi o społeczeństwie obywateli wiemy jak traktuje Rzecznika Praw Obywatelskich albo jest ignorowany odbierane są środki na działalność prawda, czyli budżet jest ograniczany na działalność Rzecznika Praw Obywatelskich to też bardzo ważny obszar i takie wskazanie co powinni robić następcy Prawa i Sprawiedliwości bardzo króciutko poproszę o no tak to oczywiście są pani redaktor wymieniła te wszystkie problemy, które dotyczą funkcjonowania dotyczyły funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich też jako pewnego symbolu Instytut niezależnej takiej, która mimo właśnie temat wojen Eko systemowi który, który nie sprzyja po kontroli czytamy o kontroli Wład mógł w ograniczonym jednak w zakresie interweniować w tych sprawach to po prostu już lokali mówię władze denerwowało min zlotym podejmowały różne próby utemperować Ania też kolokwialnie mówiąc działanie Rzecznika Praw Obywatelskich jest etyka wątek tylko wiem, że mamy czas, ale do grupy bardzo hasłowo, bo pojawiły się też wątpliwości to do tego w jaki sposób władza próbuje wpływać na Najwyższą Izbę Kontroli, toteż jawi się z przyczyn gdzieś tam w tle oczywiście wiemy też osobowych i i politycznych konfliktu byłych byłych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości je bio 1 prezesa i pozostały w rządzie członków po je tej pary i ale wbrew pozorom może nie wbrew pozorom, ale komisja by patrzy też ten problem systemowo nie tylko zauważa, że nie problem rzeczywiście w tych relacjach personalnych, ale też systemowe palnej, ale też systemowy, czyli takie, które właśnie polegają zresztą od wielu lat to jest problem, że nie ma takich skutecznych systemowych mechanizmu realizacji i wniosków o kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli brzmi innymi słowy nie taka instytucja przeprowadza prawdę dobrej mojej ocenie przynajmniej jakości kontrolę, której można wydobyć wiele informacji jak usprawnić działanie państwa chociażby czy jak naprawić błędy po to, malarze i egzekwowania tych zaleceń prawda musimy już kończy, więc podstawie pan kropkę Krzysztof Izdebski pan pana i Coalition Fundacja Batorego dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję po drugie, NRD informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA