REKLAMA

Raport KE o praworządności. Czy dostaniemy pieniądze z KPO

Magazyn Europejski
Data emisji:
2022-07-18 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Gazy europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry chciałoby się przekazać w końcu jakieś dobre wiadomości, ale nie ma ich zbyt wiele zmian w ślady komisarz Paolo Gentiloni odpowiedzialny za sprawy gospodarcze przedstawił letnią prognozę dla naszej wspólnoty, a grą czwórka Harbin nasza prognoza wzrostu została zrewidowana na rok 2023 znacząco obniżona planowany wzrost PKB w unii na ten rok nie uległ zmianie wynosi 2 i 70% ważne, aby zrozumieć, dlaczego tak uważamy Otóż Rozwiń » korzystamy bez silnego wzrostu, jaki wystąpił w ubiegłym roku i lepszych wyników niż sądziliśmy pierwszego kwartału tego roku oczekuje się, że aktywność gospodarcza pozostałej części roku będzie ograniczona i wzrostu już niepoprawnie nie będzie już zwiększać rocznego wzrostu Andrea grą w trybie, ale to nie koniec złych wiadomości, bo w 2023 będzie gorzej grą Netię gospodarka w przyszłym roku wzrośnie o 1,5%, czyli o 80% mniej w porównaniu z naszą poprzednią prognozą w tej już w Polsce z wszystkich ciekawił przewidywania komisji dotyczące inflacji woda spędza sen z oczu każdego z nas my już wiemy w Polsce, że właśnie tracimy z jej powodu 2 pensje w roku, a jak to wygląda w całej Unii tu odrobinę optymizmu można znaleźć numeru ogólnie przewidywana inflacja w 2022 roku wyniesie 7 i 6% w strefie euro i 83% w całej Unii w przyszłym roku powinna spaść do 4% w strefie euro i do 46% w całej Unii-li Fik z pieniędzy i czyli będzie lepiej, ale jak się spojrzy na prognozy dla poszczególnych państw to znowu mam złe wieści w Polsce inflacja ma wynieść 9% będzie najwyższa w całej wspólnocie może zachęci poważnych ludzi do poważnej rozmowy o przyjęciu euro, mimo że Jastrząb to absolutnie wyklucza do listy złych wiadomości z Europy dla Polski dla nas obywateli należy dołożyć trzeci raport komisji europejskiej praworządności tak zawsze objął on wszystkie państwa komisja skupiła się, wystawiając im ocenę na 4 aspektach, które przedstawiła pani komisarz Věra Jourová czasy systemy wymiaru sprawiedliwości mechanizmy Antykorupcyjne pluralizm wolność mediów oraz inne kwestie instytucjonalne związane z mechanizmami kontroli równowagi w Walencji w porównaniu z poprzednimi raportami mamy w tegorocznym nowość on nową sen raport po raz pierwszy zawiera konkretne zalecenia skierowane do każdego państwa członkowskiego co zapowiadała przewodnicząca, oddalając w orędziu ostanie Unii 2021 roku zalecenia mają zachęcić państwa członkowskie do kontynuowania trwających lub planowanych reform i pomóc im określić, gdzie potrzebne są zmiany w Saxo rekomenduje się np. w Polsce komisja rekomenduje oddzielenie funkcji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego co oczywiście Polski obecny rząd zignoruje, ale skoro już jesteśmy przy planach naszego kraju to po prezentacji ogólnych założeń raportu padło pytanie do pani komisarz UE głośną wypowiedź sprzed kilkunastu dni, kiedy powiedziała, że zapisy ustawy o systemie dyscyplinowania sędziów nie wypełniają zaleceń sól co w konsekwencji nie pozwoli na wypłaty Polsce pieniędzy z KO tym razem Vera Jourova powiedziała et Llosa maja możliwe idee mówiłam wtedy o tym jak rozumiem prawo prezydenta Dudy, że brakuje mi w nim mocniejszych gwarancji, że sędziowie nie będą karani za treść decyzji, jakie podejmują państwo do kontentu wtedy jeżeli, ale też chcę dodać, że w tej chwili trwa dokładna ocena tego prawa przez komisję i oczywiście o rezultatach tej oceny opinia publiczna zostanie poinformowana, o której sąd jest Assessment Duda albo jak się mówi w Brukseli weszło w życie w piątek stąd naturalne było kolejne pytanie dotyczące Kd 1 000 000EUR dziennie za działanie Izby dyscyplinarnej formalnie nie ma to co z karą mówił o tym komisarz Didier Reynders towarzyszący pani oprawy podczas tej konferencji czas przeforsowali, bo przede wszystkim chcę powiedzieć o tym nowym prawie przysłuchiwałem się pierwszej dyskusji w sejmie w Polsce było też bardzo użytecznym przyjrzenie się poprawką przyjętym przez Senat, które to prawo wyraźnie poprawiały, ale potem okazało się, że nie możemy dopatrzeć się tych poprawek w końcowej wersji ustawy o najwyższym są Leo mebli są w for form and ME były czuła implementuje do New form import można zatem stwierdzić, że są pewne pozytywne zmiany w reformie przyjętej w Polsce, ale też mamy obowiązujące decyzje Trybunału sprawiedliwości stąd będziemy dalej wzywać do pełnego wdrożenia, a jeśli do tego nie dojdzie to dalej będzie naliczana kara 1 000 000EUR dziennie miastu tylko import fajne fajne człon miliony kody przy okazji pan komisarz przypomniał, że karanie jest płacona to komisja ma obowiązek ściągania jej poprzez zmniejszone wypłaty dla Polski siedmioletniego budżetu Unii na piątek komisja europejska skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym wyraziła obawy dotyczące orzeczeń tzw. Trybunału Konstytucyjnego, w których Trybunał uznał postanowienia traktatów Unii za niezgodne z konstytucją Rzeczypospolitej konflikt zatem trwa i końca nie widać co to oznacza w praktyce poranną rozmowę w magazynie europejskim w, a goście magazynu jest pan Łukasz Kohut lewica poseł do parlamentu europejskiego pracuje w komisji wolności obywatelskich sprawiedliwości spraw wewnętrznych oraz komisji śledczej do zbadania stosowania oprogramowania Pegasus dzień dobry dzień dobry witam serdecznie pana redaktora wszystkie osoby słuchające no właśnie witamy serdecznie, choć treść tego raportu nie napawa optymizmem tym skrócie na początku już zasygnalizowałem pewne wątki, które się tam pojawiły, ale jak spojrzymy na rozdział dotyczący sądownictwa od tych punktów tam jest dużo więcej nie rozwijano poważnych obaw związanych z niezależnością krajowej rady sądownictwa dalej są wątpliwości co do niezależności legitymacji Trybunału Konstytucyjnego, więc jak jak pan właśnie widzi tą będzie ciąg dalszy tną po panie redaktorze wydaje się, że Polska wspólnie z Węgrami jest najbardziej niesfornym uczniem Unii Europejskiej, bo wszystkie pozostałe kraje nie mają aż tyle uchybień jeśli chodzi właśnie te naruszenia praworządności to są oczywiście kosztem uchybienia chodzi o Maltę służenie innym kraju to rzeczywiście Polska Węgry mają najwięcej tych uchybień wydaje się, że na dzień dzisiejszy, gdyby Polska nie była Unii Europejskiej taka akcesja miałaby się odbyć to to Polska nie spełnia po prostu warunków członkostwa w Unii Europejskiej na szczęście jesteśmy już w unii europejskiej mamy ten raport mamy rekomendację wszystko jest tak naprawdę naszych rękach tak jeśli chodzi o zmiany dotyczące praworządności, jaki odblokowanie nie kpi co się wydarzy na jesieni zobaczymy wszystko jest w rękach polskiego rządu i tak powiedziałem mam nadzieję, że po prostu rządzący polską dojdą po rozum rozum do głowy i wprowadzam po prostu rekomendację zalecane przez komisję europejską w NATO jak ma się do tego pana optymizmu jedna z cytowanych w ostatnich dniach mocno wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego który, odnosząc się właśnie do tych powiedzmy warunków stawianych przez komisję europejską czy Trybunał sprawiedliwości mówi dosyć tego, ale zwróćmy uwagę, że komisja europejska ten raport opracowała także z kosztów sędzie sami ich wzięła pod uwagę różne badania które, które w Polsce były przeprowadzonej z tych badań wynika np. że tylko 24% polskiego społeczeństwa postrzega poziom niezależności sądów sędziów jako dobry, więc to jest też odczucie, które mają obywatele i myślę, że tutaj rządzący muszą się w końcu zmierzyć z tą z tą z tym z tym problemem, dlatego że jak i 84% obywateli ciągle bardzo pozytywnie ocenia w ogóle członkostwo Polski w unii poza, jakby tą sprawą, że Unia europejska jest codziennie w mediach publicznych dochodzono, więc ja zakładam że, że jednak dojdzie do jakieś do jakiej zmiany stosunku naprawdę tak uważamy ten może hurra optymistą w tej sprawie, ale PiS może co może ten na ten raport obok oburzać, ale ten nie może po prostu podróżując po Polsce, spotykając się obywatelami i opowiadać te wszystkie kolumnie na na Unię europejską obywatele po prostu będą reagowali, a jak pan myśli czy również po drugiej stronie ta determinacja będzie się utrzymywać samo już zielone światło dla AKP wydane przez komisję europejską potem zgoda na ten program rady Unii Europejskiej no i w tym raporcie dosyć dokładny opis tego się znalazło w tej reformie systemu dyscyplinarnej dyscyplinarnego sędziów, a z drugiej strony kończy 1 fragment w raporcie zdaniem reforma będzie przedmiotem analizy komisji jak pan odbiera również te przywołana wypowiedź pani komisarz Jourovej przeze mnie jak pan właśnie odbiera tę determinację komisji, bo wydaje się, że właśnie po tej pierwszej wypowiedzi i tam też trochę się no nie wiem przestraszyli nie wiem nawet jak to nazwać że, że dzisiaj ciągle się przedstawiciele komisji powtarzają będziemy analizować no co analizować ten po pierwsze, te zielone światło rzeczywiście się na jakiś moment pojawiło, ale wydaje się że, że wróciliśmy do światła pomarańczowego jeśli chodzi o ośrodki ska to, aby obecnie komisja europejska analizuje w ogóle izbę odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyli ten projekt prezydenta Andrzeja tutaj analizuje jak to będzie wprowadzony komisarz Jourova na tej konferencji, o której któremu mówimy komisji europejskiej wyraźnie powiedziała że, że w tym projekcie brakuje mocnych zapewnień, że sędziowie nie będą karani za ich wcześniejsze decyzje, więc ta sprawa jest myślę, że pod lupą komisji europejskiej wydaje się, że na razie nie ma możliwości, żeby im pieniądze kpi zostały odblokowane jeden z interesujących może elementów w tym raporcie jest rozdział dotyczący czy podrozdziału dotyczący korupcji akurat w tej chwili mamy dość głośną aferę Unii Europejskiej tzw. Acta Ubera, gdzie oczywiście wprost korupcji się jeszcze nie mówi ale, ale ewidentnie można połączyć te te wątki no i w raporcie czytamy, że korupcja w sektorze publicznym utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie w Polsce przeszkody w skutecznym zwalczaniu korupcji w tym korupcji na wysokim szczeblu utrzymują się, a rząd no nie poszedł zgodnie z obietnicami nie dokonał zmiany w przepisach dotyczących lobbingu w naszym kraju komisja europejska krytykuje tymczasem nasi rządzący najczęściej mówią wszystko można opowiedzieć o ob o Polsce złego, ale na pewno nie można powiedzieć, że w przypadku chociażby wydawania pieniędzy unijnych zjawisko korupcji czy nierzetelnego wydawania tych pieniędzy występuje jak pan ten fragment raportu odebrał tak rzeczywiście w raporcie komisji jest taki zapis, że miał powstać w latach 201820 program antykorupcyjny, który nie został en wprowadzonych rzeczywiście pojawiają się te nie elementy jeśli chodzi właśnie o np. rejestr lobbystów, którzy spotykają się z polskimi parlamentarzystami jak pan redaktor wie doskonale wiemy jak Europa europosłowie mamy taki rejestr w parlamencie europejskim Polska takiego rejestru nie ma powinna mieć SO to jest zalecenie komisji nie tylko w stosunku do Polski, ale także przyszłym np. do Słowenii, więc ten rejestr powinien powstać jako takie narzędzie europejskiej, który właśnie sprawdza te kontakty na styku parlamentarzystów krajowych z lobbystami no plus jest to też zalecenie, żeby powstał taki on-line rejestry wszystkich majątkowych korzyści, którzy czy i politycy i po i funkcjonariusze publiczni funkcjonariusze publiczni nie pozyskują w ciągu pełnienia mandatu tego też Polska na razie nie wypełniła no jesteście rozdział o mediach to właściwie nic specjalnie chyba nie nie możemy powiedzieć poza taką ogólną obserwacją komisja zwraca uwagę na istniejące zagrożenie dla pluralizmu mediów wyraźnie, że o obawach co do niezależności mediów publicznych wskazuje również na negatywne skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego w obszarze sąsiadującym z granicą polsko-białoruską co uniemożliwiło tej kontroli mediów tak na koniec w ostatniej minucie tak naprawdę ten raport rzeczywiście świetnie pewne rzeczy punktuje tylko biorąc pod uwagę stosunek rządzących na czy pan widzi rzeczywiście może taką opcję, że oni naprawdę nad tym pochylą się tym przejmą myślę, że tak dlatego cały ten konflikt w obozie rządzącym pomiędzy obozem premiera Morawieckiego, a solidarną polską wydaje mi się ten konflikt jest tam pod dywanem się toczy widzimy tego konsekwencje też polityczne i kto wie co przyniesie jesień wolność mediów tym raport został bardzo mocno nie z jak bezlik kwestionowana w kilku krajach to jest bardzo dobrze, bo to jest coś co absolutnie powinny być analizowane przez przez komisję europejską, bo ja uważam personalnie, że to jest coś co absolutnie jest kluczowe jeśli chodzi o stosunek społeczeństwa obywatelskiego do do Unii Europejskiej widzimy, że tutaj komisja europejska mocno się nad tym nad tą wolnością mediów do wszystkich państw członkowskich pochylił, bo mamy także problemy jak pan redaktor w Kowalewie właśnie Słowenii jeśli chodzi o to wolność słowa natomiast ja jestem jednak jako takim optymistą uważam, że po prostu to rządzący będą musieli się, że z komisją europejską porozumieć, bo czeka nas bardzo ciężka jesień te pieniądze kpi są po prostu Polsce niezbędne bardzo dziękuję pan Łukasz Kohut lewica poseł do parlamentu europejskiego był gościem magazynu europejskiej oraz jeszcze bardzo dziękuję dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam podziękował też Martyny Osieckiej Agnieszka Lipińskiej Maczki także by ruch Szymona waluty Kamila Wróblewskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu Maciej Zakrocki usłyszymy jeszcze dzisiaj zaraz po 2003. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA