REKLAMA

Prof. Mirosław Wyrzykowski: "Odpowiedzialność polityczna jest iluzoryczna, powinniśmy przejść na odpowiedzialność prawną"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-07-20 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:08 min.
Udostępnij:

"Odpowiedzialność polityczna jest iluzoryczna, powinniśmy przejść na odpowiedzialność prawną. Ale żeby to zrealizować muszą być spełnione podstawowe warunki państwa, które rządzi się prawem a nie wolą polityczną"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM jest siódma 45 to jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry gościem poranka jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry panu panie redaktorze panie profesorze co oznacza przepis art. 7 konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie w granicach prawa to oznacza, że organy władzy publicznej mogą postępować tylko w takim Rozwiń » zakresie w jakim my dozwolone jest poprzez spraw, czyli przez konstytucję i ustaw oznacza to, że kompetencje, czyli prawo do podejmowania decyzji i zarazem prawo jest obowiązkiem do podejmowania różnego rodzaju decyzji rozstrzygnięć, że organy mogą działać wyłącznie w oparciu o tę normę kompetencyjną i tylko w granicach normy co oznacza z kolei, że norma prawna prawo konstytucja ustawy tworzą ramy tworzą granice dla zachowań władzy publicznej są oznacza też dalej i ostatnie słowo to oznacza, że kompetencja, czyli prawo i obowiązek działania jest ściśle prawem określonych organ władzy publicznej nie może nic zrobić co nie należy do jego kompetencji i powinien zrobić wszystko, aby wykonać kompetencji i właśnie o to drugie, a tę drugą część tego ostatniego zdania jeszcze chcę dopytać, bo no to, o czym pan powiedział też granicach prawa wydaje się jasne klarowne jeśli jest prawo od takiego trzeba przestrzegać pilnować w granicach prawa się poruszać jeśli prawo przewiduje i zobowiązuje organ władzy do podjęcia decyzji decyzja nie jest podejmowana to też jest naruszenie prawa oczywiście jest klasyczne naruszenie prawa przy czym my ostatnio przed kilku laty my mieliśmy do czynienia z faktu ciekawą wykładnię art. 7 konstytucji ustami jednego z najwyższych przedstawicieli prezydenta Rzeczypospolitej i nigdy prezydent nie zdezawuować czy nie skomentował czy nie w, więc my językiem codziennym nie odciął się takiej interpretacji, a mianowicie ten pan powiedział, że rzeczywiście organy władzy publicznej działają na podstawie ich granicach prawa, jeżeli jednak w litą poza granice Kraka to wtedy nie obowiązuje art. 7 konkurs no tak tak to można żyć oczywiście, więc jeżeli jada najdłuższa, jeżeli jadę zgodnie z ograniczeniem to wtedy to ograniczenie prędkości, prowadząc samochód nie obowiązuje jeśli przekracza prędkość to ona po prostu już mnie nie obowiązuje tak sobie to tłumaczy panie profesorze ja dopytuje ten art. 7 konstytucji, bo mam całą serię konkretnych pytań i taką prośbą o jakąś próbą interpretacji zrozumienia czym mamy do czynienia czy czy prezes Narodowego Banku Polskiego w czasie spaceru nie przeczę zaskoczony pytaniem no ale jednak czy czy może obywatel chce złożyć obietnicę, jaką decyzję podejmie kierowana przez niego rada polityki pieniężnej ja myślę, że mamy do czynienia tutaj jak wielu innych przypadkach sytuować reguł i hut, które obowiązują przedstawicieli władzy publicznej i Anny prezes Narodowego Banku Polskiego myślenia w tej sytuacji w Nisku uchwały rady, którą kiedyś władze Polski udzielił Jacques Chirac prezydent Francji, a mianowicie po traci okazję by liczyć, a mianowicie w tej sytuacji, w której i chcecie choćby słowo Krysia ani centralnej może mieć znaczenie te na rynkach finansowych może mieć znaczenie dla Mac każdego obywatela to na miejscu pana prezesa długo bardzo spraw niż opowiadaniem jakichkolwiek konkretnych sugestii opieki i czy czy deklaracji również, dlatego że pan w nich kompetencje w kryzysie Narodowego Banku Polskiego określać pęknięte wątek Isco Konstytucyjny organ państwa niż rada polityki pieniężnej piętrzy powstaje inne pytanie mianowicie no też działa w oparciu o posiadane informacje i te informacje, których są o ósmy eine, które są razem pod wagą do podejmowania decyzji też członków rady polityki pieniężnej w tym prezesa banku jako przewodniczącego Hac, jeżeli mamy taką informację od praw do obecnie o jakiś tam ławek punktu, a te bardzo lekką będzie podniesiona z pokryciem tylko to postanowiliśmy sami, jakie informacje posiada większość wg banku polskich i możemy zrekonstruować informacji, o których rozumiem, że nie powinniśmy wiedzieć, bo mogę są po ów plan na pewno nie w takim trybie i to ich jedyny element spekulacji i pierwszych rzeczy w tym państwie prawnym mety mamy regułę, która powinna obowiązywać aminy cie przewidywalność działania w zasadzie panie profesorze, ale to, podsumowując ten wątek, bo jeszcze mam kilka pytań czy pana opinii mogło tutaj dojść do złamania lub naruszenia obowiązującego prawa ja wiem, że wydawanie wyroków taki sposób publicystyczny nie jest zgodne ze sztuką, ale no, jaką ja myślę, więc się, że powinniśmy rozmawiać najpierw o różnych aspektach tego i kości działania organów władzy publicznej o tym nie jak u nich stosowane są reguły były każdym przyzwoitym państwie by na końcu dojść do ewentualnego wniosku o naruszanie prawa ja jestem daleki od tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo Boni nie wiem o to, że to PiS mam serię kolejnych pytań, a w tym czasie, gdy ja będę państwu prezentował uzasadniał dokonamy mam nadzieję udanej próby poprawienia jakości połączenia tak by państwo mieli komfort wsłuchiwania się w to co pan prof. Mirosław Wyrzykowski mówiła przypomnę pani prof. Mirosław Wyrzykowski jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wybitnym prawnikiem związanym z uniwersytetem warszawskim i wielokrotnie naszym gościem panie profesorze to jeszcze 1 rzecz praw daje mi się także Warta wyjaśnienia prof. Glapiński w czasie ostatniej konferencji w sposób taki jednoznaczny powtórzył, że dopóki jest prezesem NBP Polska do strefy euro nie zajdzie i również mógłby uznać, że w sumie jest to publicystyczna wypowiedź prezesa prezes dosyć swobodnie wypowiada się także w zakresie, a może przede wszystkim swojej działalności jako prezesa banku, ale jednak to nie jest jego kompetencja by ich jednoosobowo decydować czy Polska w strefie euro będzie czy nie abstrahując od tego, że nie ma politycznej woli rządzącej partii kierowanej przez nią przez nią rządu by wejść do strefy euro czy czy prezes NBP może sobie uzurpować władzę do decydowania o tym czy będziemy w strefie rocznie myślę, że tę wypowiedź prezesa NBP trzeba widzieć szerszy plan, a mianowicie w planie uzurpacji kompetencji przez konstytucyjne organy państwa z, a z tym zjawiskiem mamy do czynienia od kilku lat przypomnę Sejm stwierdził nieważność uchwały o wyborze 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie miał do tego Kraka uzurpował sobie kompetencji to takiej czynności prezydent nie przyjął ślubowanie od prawidłowo wybranych sędziów nie miał tak nie ma takiej kompetencji uzurpacja kompetencji i premier odmówił publikacji wyroku Trybunał kolejna używać konstytucji konflikt kompetencyjny Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności normy prawnej dotyczącej i traktatu Unii Europejskiej, której normy prawnej nie ma osobie sam na własny użytek skonstruował istniejącą na prawną Roszyk niekonstytucyjny to, czego zmierza zmierzam do tego, że działanie w oparciu o uzurpowanie sobie kompetencji, iż stało się praktyką ustrojową Rzeczypospolitej polskiej, ale nie możemy się zgodzić na taką praktykę, jakie są tego konsekwencje dlatego dla, ale jeszcze producent Och, za chwilę o konsekwencjach, ale pełna na pytanie dotyczące prezesa to jest unik uzurpowanie sobie kompetencji bo jakie środki prawne, czyli instrumenty, które wynikają psy prawa obowiązującego są konstytucje stawy i usług jak w oparciu ustawę o Narodowym Banku Polskim ma fizyczne dlatego pan polskiego by nie dopuścić to wejścia Polski dostęp Eko i morza to oznacza, że jeżeli będzie podejmował jakiekolwiek cięcia, a poza deklaracjami opowieściami taki i do których przyzwyczailiśmy się niestety by to nie mając środków prawnych i chcąc zrealizować zapowiedź znowu użytkuje sobie kompetencji to jest naruszenie prawa, a naruszenie prawa, o czym już wspominaliśmy dziś w naszej rozmowie, a ja wcześniej przypominałem jest określona w konstytucji i w dalszej konsekwencji grozi to stawianiem przed Trybunałem stanu jeśli będzie taka polityczna Wola i to jest reguła konstytucyjna instytucja konstytucyjna która, czyli Trybunał stał od stanu odpowiedzialności o charakterze prawnym, która miała pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną innymi słowy każdy, kto pełni funkcję funkcje wymienione w konstytucji powinny świadomość naruszą prawo będę odpowiada, jeżeli nie będziemy o tym mówić przypominać to ta świadomość mam wrażenie umknie stąd moja prośba by być dzisiaj taka rozmowa tutaj w poranku Radia TOK sam się odbyła panie profesorze mam jeszcze 2 pytania bardzo często w swoich programach pytam posłów opozycji czemu nie zgłaszają nie zgłaszają kandydatów na wolne miejsca w radzie polityki pieniężnej Sejm nie obsadził 2 miejsc kadencję członków wygasły sejmowa większość, która ma większość prawa i sprawiedliwość tych miejsc nie nie zajmuje przyszło jednak do głowy, że trzeba zmienić podejście do do tego tematu właśnie w rozmowie z panem nieco inaczej na tę sprawę spojrzeć czy czy można mówić o zaniechaniu marszałek Sejmu, która jeśli dobrze rozumiem jest zobowiązana regulaminem Sejmu by wznowić procedurę wyborczą członków rady polityki pieniężnej, gdy zbliża się termin zakończenia kadencji, a tego nie robi, bo nie odbywają się w tej chwili powiem tak też się potocznie nabory na stanowisko członków rady polityki pieniężnej wybieranych przez Sejm czy marszałek Sejmu dopuszcza się zaniechania czy to jest niezgodne z prawem marszałek Sejmu na pewno dopuszcza sił zaniechania i jest niezgodne z prawem dlatego, gdyż stworzony został pewien mechanizm tutaj, który jest wyrazem mówisz współdziałania organów władzy publicznej chodzi o to, żeby organ Konstytucyjny minister rada polityki pieniężnej właściwie wykonywała swoje zadania warunkiem, czego jest uprzednie obsadzenie euro obsadzenie tego walka o jej elementem składowym procesu tworzenia takiego innego mechanizmu jest kompetencja, która już prawem i obowiązki marszałka Sejmu do uruchomienia procedury w celu skutecznego obsadzenia karp przełożymy rady polityki pieniężnej nie wykonanie tak tej kompetencji jest naruszenie ip, a grożą za to jakieś konsekwencje tutaj chciałbym przejść na trochę inną płaszczyznę, gdzie te kompetencje o życie sypialnie panie profesorze wyższa przez sztag odpowiedzialności politycznej, które jest iluzoryczna, więc powinniśmy przejść na odpowiedzialność prawną ale, żeby realizować odpowiedzialność, bo muszą być spełnione podstawowe warunki państwa, który rządzi się prawem, a niewolą polityczną no niestety panie profesorze, ale to bardzo krótko i czy rację ma proszę pani pani Przyłębska, mówiąc że prawo nie zakazuje jej zaniechania znajomości, które miała, zanim objęła funkcję teoretycznie przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego na to odpowiem, że są sytuacje, w których są one są uregulowane prawem i nieuregulowane i nie ma przepisu np. który nakazuje mówić dzień dobry, który nakazuje mi Finowi no może polecenie w przedszkolu, który by nakazuje uszczelni kobiet przodem są normy kulturowe cywilizacyjne w tym normy kultury instytucjonalnej i bez ich znajomości stosowania znajdujemy się sytuacji, w której powstają takie sytuacje tych punktów, które ja później muszą pytać bardzo dziękuję pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku był gościem parę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA