REKLAMA

Rosyjski postkolonializm i imperializm w stosunku do Ukrainy

Połączenie
Data emisji:
2022-07-20 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest dr Marta Jaroszewicz z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobre dzień dobry będziemy rozmawiali o próbie odczytania konfliktu ukraińskiego, czyli napaści na Ukrainę przez Rosję w kontekście tzw. krytyki postkolonialnej pani ostatnio upubliczniła w mediach społecznościowych taki artykuł duńskiej badaczki Marii Marks, która właśnie w ten sposób chciałaby od 4 to co się wydarzy ona też co Rozwiń » się wydarzyło w Ukrainie co spotkało Ukrainy, czyli jako w pewnym sensie taki moment postkolonialne w historii Rosji swoje może wytłumaczyć jak to w ogóle co to znaczy postkolonialne w tym kontekście dziękuję może zaczną także bardzo miło, że hasło radio jest zainteresowane tekstami naukowymi i że ona, jakby nie tylko obchodzą nas naukowców, ale również mogą być ciekawe wydają się rzecz, że jak najbardziej i że możemy przybliżyć tę dyskusję szerzej opinii publicznej, bo to jest trochę toczy się już od jakiegoś czasu rzeczywiście 24lutego to jest jeden z artykułów serii powiedzmy tak, które powstały w debacie naukowej, ale mur znaczy przede wszystkim tak jeśli chodzi o ten post kolonializm to zaraz do tego przejdę nie wiem czy to akurat jest najbardziej najbardziej fortunne tak też biorąc pod uwagę, bo my nasze odczytywanie polskiej kolonii niż mu po kolonializmu to po pierwsze, ale po drugiej co przed wszystkim chodzi to na pewno chodzi o tym Maria Marco jasno pisze chodzi o to, że my jako o tym mówiliśmy wcześniej polscy naukowcy, ale powiedzmy nie mieliśmy też wystarczające siły przebicia in to nie tylko mówili o tym też nie był naukowcy z południa naukowcy z Europy z Bałkan skały południowych, że my nie odnajdujemy jak doktor stosunków międzynarodowych czy politologii tak szerzej nie widzimy siebie czy taka znana turecka też badaczka Pinar Wilgi pisała często, że moi studenci nie chcą słuchać teorii stosunków narodowych, bo zupełnie nie widzą tego co dzieje się u nas w kraju tak ja też miałam takie wrażenie, że nie widzę aut i biorąc pod uwagę, ale proszę panią Janiną to wejdę słowa chodzi pani na to, że w pewnym sensie to są takie regiony, o których można powiedzieć, że są zapoznano czy są w pewnym momencie taką czarną dziurą się na nie patrzy poważnie to znaczy, że to dotyczy właśnie tutaj tego Wschodu Europy południa Bałkany zachodnie są z pewnością też temu temu tym elementem, gdzie bardzo też dużo takich fantazji na temat tego tego dzikiego Wschodu jeszcze taki siedemnastowieczny tak znaczy to to jest po pierwsze to co pan powiedział, ale po drugie, też chodzi o to, że przede wszystkim w zachodniej Europie czy Stanach Zjednoczonych dominują 2 teorie pierwsza czy taki ten bardzo ostry tak Neo realizmu, który mówi właśnie walce potem tak o tym o marki życia politycznego, że jakby potęgi mają specjalne prawa tak w związku z tym w związku z tym inne kraje mniejsze kraje muszą się dostosować ich suwerenności, jakby mniejsza tak niż niż krajowe siłą rzeczy wszystko włączone w skład Amerykanie wręcz po nazwał tory strukturalną, że wszystko podporządkowane jak bytem amerykańskiej potędze z drugiej strony i tego dotyczy bardziej chyba ten artykuł i tego dotyczy zespole kolonializm lewicowi, a chyba bardziej lewicujący tak jak mówiłem bardziej sprawną człowieczy naukowcy noszą płaci listami akt Zobacz listami, więc każda wojna jest zła, więc np. i o tym też dużo pisze na Ukrainie odmawia się prawa do obrony w tym sensie właśnie, że wojna jest zła tak, ponieważ Rosja jest potęgą no to NATO Ukraina nie ma prawa do tej do tego dojść do prowadzenia normalnej polityki władz są marginalne zamiast właściwie to są marginalne nie są margines co naczyń na teorii stosunków czy nauce niekoniecznie marginalne było głosy są jeśli spojrzymy o tym pisze Maria ma 6 pan spojrzy na artykuły, które były dwu to jest jakby taki kolejny temat, który funkcjonuje na temat Ukrainy to rzeczywiście najczęściej one są krytyczne tak wiadomo, że droga Ukrainy do niepodległości do transformacji była długa wyboista wiadomo, że no mnie nie udała się ta informacja całkowicie są problemy nie z korupcją z czymś tam jeszcze, ale one dotyczą tylko tego tak jakby dług drugi temat dlatego też ona pisze o tym my też pisaliśmy, że tak bardzo badaczy zachodnich zaskoczyło to, że Ukraina się jednak popiera tak, że jak państwo słabe i cały ten artykuł też o tym jak to możliwe, że państwo słabe czy broń tak, że jak i że nasze instrumentarium stosunków międzynarodowych, jakby tego nie tego nie dostrzega, ponieważ do głównie te tory były teorie krajów małych małych krajów średnich, ale one też oczy wskazywały na to, że czasem jednak te potęgi mają uprzywilejowaną rolę SN w stosunkach między Artur no właśnie, ale tak z drugiej strony możemy powiedzieć czym są te stosunki międzynarodowe to nie jest jakaś analiza zza biurka, która jest kompletnie od lepiej ona od przemian kulturowych przemian społecznych w tych krajach tzw. małych zresztą czy to kraju jest małym krajem to czerpię to znaczy może dla pana tak dla mnie nie ja uważam, że jak widzę że, gdy no jeśli Akademia tak ma wpływ na na intelektualistów, jaki jest Akademia ma już na decydentów jest pan nie wiem sobie znajdzie najlepsze czasopisma sobie rzucić 30 największych rynków Ukrainie to one będą w podobny sposób i teraz co właśnie jako naukowcy tam ramy się robić to takie studia krytyczne wobec Maćka, żeby napisać artykuł o jakieś reformy, które się udała na Ukrainie tak albo robić nieoczywiste porównania np. może się okazać, że na kasę reforma systemu elektronicznego bardzo dobra kraju jest bardzo zelektryzowała usługi publiczne są bardzo wysokim poziomie chodzi właśnie ich elektronizacji zrobić porównanie reformy na Ukrainie w wielkiej Brytanii np. okaże się, że jest np. na podobnym poziomie takie teksty powstają, ale jest mało, bo to nie są oczywiste porównania, tak więc w tym sensie Maria też o tym pisze że należy takie takie badania robić co jest ważne to na jeśli chodzi dotyczy bardziej Polski, ale proszę zauważyć właśnie te terminy Europa wschodnia Europa Centralna także mieliśmy pomiędzy, że my musimy się jeśli to też jest ważne pomiędzy Rosją, a Zachodem i musimy mieć punkt odniesienia do nich tymczasem my byśmy chcieli po prostu, żeby nasze badania u nas były po prostu badaniami on bez punktu odniesienia na potrzeby własne co powiedziałem przed chwilą pani mówi tak miał mu, ale to nie jest oczywiste w nauce bynajmniej nie jest oczywiste, bo właśnie brakuje nam instrumentarium i kolejna rzecz to coś co się nazywa tzw. studia regionalne aria stad PiS to jest dosyć powszechne, że właśnie się bardzo rozwinięte tak po osoby to teraz, gdy słabość euro Piasta dziś, czyli studia studia właśnie nad Europą wschodnią i one same przez się przez to bossowie, jakby oznaczają, że Rosja czy czy ten komunizm tak, ale Rosja, jakby była tym krajem, który stworzył tak związek radziecki tym narodem, że jakby on, że Rosja siłą rzeczy w tych studiach wschodnioeuropejskich odgrywa największą rolę, a już bardzo trudno było też pisać o naszym regionie w kontekście studiów uniwersalny tak, czyli jest uniwersalna nauka stosunków międzynarodowych ona jest o Zachodzie i są te aria stać tak i i to jest jeśli chodzi o ten post kolonializmem to to jest takie dosyć dyskusyjne czy też po szkoleniach czy też imperializm bardzo uważam, że to imperializm tak czy rzeczywiście, żeby jasno odkryć przed światem zachodnim motywacje Rosji, że to typowa wojna imperialna tak, która polega na tym, żeby Rosja całą zajął Ukrainę całą zająć niektórzy też mówią właśnie o zniszczeniu unicestwieniu Ukrainy tak i że że i coś co nam się wydaje oczywiste, ale wbrew pozorom to nie do końca takie oczywiste, bo mówi się ciągle na Zachodzie mówi się uspokajanie rodzin o specjalnych prawach Rosji o specjalnych interesach Rosji tak i to zachodnie proszę wbrew pozorom nie tylko w Akademii, ale również w prasie dosyć jasno wybrzmiewa więc, żeby też by pokazać Jasną intencję rosyjskie często używa się tego określenia szkolenia leżą, dlaczego no chyba, dlatego że właśnie zachodni lewicowi intelektualiści na dosyć uważają to bardzo pejoratywny termin ten zjazd także zachód popełniał przestępstwa kolonialne, ale w odniesieniu do Rosji nigdy w ten sposób nie myśleli, że Rosja popełniała jakiś tam przestępstwa wobec właśnie narodów Europy wschodniej lub środkowej, czyli bez tak trochę takie pytanie czy można nałożyć tę samą siatkę pojęciową w kąt tekście Rosji w kontekście związku Radzieckiego jego oddziaływania na tą tzw. strefę wschodnią tak i tutaj właśnie ja nie do końca się zgadzam jak mówiłam, bo uważam, że bardziej lepszym terminem jest imperializm i że może niekoniecznie musimy potrzebujemy znowu też zachodniej siatki tak, że my możemy mieć swoją siatkę, ale rozumiem, bo np. też właśnie, mimo iż Najder tak samo napisał niedawno taki na artykuł to jest wolna wojna kolonialna tak przepraszam pana kolonialna to znaczy, że rzeczywiście na Zachodzie to jest to nie tak jak PiS tak, kiedy czytam artykuły one one zbudziły jak taki nie tylko zainteresowania, ale to właśnie taką oczywistość tak, bo raczej widzisz tę wojnę jako w kontekście uzasadnionych interesów Rosji bardzo często tak, ale to nie jest tak, bo to jest ciekawe co pani mówi toby oznaczało, że w gruncie rzeczy nauka odtwarza ten system, który sama krytykuje, czyli system kolonialny, że gdzieś to jest zapisane w interpretacji relacji międzynarodowych to znaczy może nie, że nauka od odtwarza czy i na czym polega główny problem tutaj nauki, że ona rzeczywiście powstała w neoliberalnej Europie zachodniej i ona od ona próbuje uniwersalizm chować tak jakby pewne pojęcia tak to znaczy i np. jak ludziom na Zachodzie nie nie oni nie mogą rzeczywiście zrozumieć, że nie wiem Ukrainy Rosja miałaby dążyć nie wiem do unicestwienia Ukrainy tak czy Rosja miałaby to, że to ludobójstwa, dlatego że oni mają już przepracowaniu uważają, że to się nigdy więcej nie powtórzy i że w związku z tym polityka jest racjonalna liberalna nie wiemy bardziej zależy nam wszystkim na prowadzeniu interesu prawda i że to jest niemożliwe, żeby takie rzeczy miały miejsce i i jest także, stosując te pojęcia te neoliberalne zachodnie nie jesteśmy w stanie właśnie pisać o tych okrucieństwach tej wojny, która jest w sumie bardzo taka tradycyjna i niestety dziewiętnastowieczny, a nie współczesne, ale w takim razie na czym polega inność nie wiem regionu zwanego bliskim Wschodem np. wojny w Syrii od wojny ukraiński, dlaczego tam jest możliwa wojna, a to miałaby nie być możliwa, dlaczego tam byłoby możliwe jak ludobójstwa tu nie nam także, dlatego że jednak to jest bardzo dobre pytanie chyba jednak, dlatego że wbrew pozorom właśnie płótnie globalne południe tak ono już swoją drogą, jakby w nauce światowej było w stanie mu nazwę to kolokwialnie nie wiem wyrąb ani, a my jeszcze nie znaczy już to oczywiste, że ten post kolonializmem teoria pokolenia na Eduarda Aida to lata sześćdziesiąte tak oni od lat sześćdziesiątych piszą o tych podwójnych standardach od jej o tym właśnie nauka zachodnia nie uwzględnia się regionu jest już to orientalny sposób, jaki taki esencją niż żyjący, a my, ponieważ jesteśmy właśnie pomiędzy czy jesteśmy Europą, ale pomiędzy, tak więc my chyba, a z drugiej strony rzeczywiście wiele no jesteśmy Europą, tak więc jest to bardzo trudne, dlatego że nie ma takich odrębnych, jakby rysów naszego regionu nasz region polega na taką pamięć, ale z drugiej strony nad nim właśnie chyba nie do końca czy jesteś są też opracowania, które dotyczą Europy wschodniej, choć Larry Wolff wynalezienie Europy sarnie, która bardzo mocno adresują ten temat i to nie są opracowania nowe to są książki z lat osiemdziesiątych, więc już można się przyzwyczaić to też ciekawe, dlaczego ten region tak dalece nie wzbudza zainteresowania, ale ten Larry Wolff nad on teraz został na nowo wydrukowane prawda i cieszy się olbrzymią popularnością większość ludzi nawet w Polsce nie wiedział o jego istnieniu tak my sami odkrywamy chyba dopiero możliwość takiego właśnie myślenia w naszym regionie jeszcze powiem o tym Marek Madeksza Mal co jeśli można ona opublikowała wcześniej bardzo ciekawe artykuły chodzi o Polskę jest bardzo ciekawa mianowicie temu, kiedy używamy, kiedy zachód używał pojęcia Europa Centralna, kiedy zachód używa pojęcia Europa wschodnia, a mianowicie to też świadczy właśnie tym SN w realizowaniu w zależności od postrzegania tak politycznego, a mianowicie na jednak były sukcesem moim zdaniem też było naukowców z regionu był jednak powszechne używanie tego określenia Europa Centralna Europa Środkowa akt, bo my chcemy być nazywani pomysł tak się czujemy tak natomiast oczywiście po dojściu PiS-u do władzy po dość opona do władzy po wszystkich kwestiach związanych z praworządnością jeśli pan ona przeanalizowała po prostu biometryczne artykuły naukowe w jaki sposób one zaczęły używać określenia w stosunku do Polski Europa wschodnia znowu się przemieścić na wschód od emisji wycieraczek, zostając tutaj dokładnie dziękuję pani Maria jest niestety dziękuję bardzo, dr Marta Jaroszewicz z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego była z nami trzynasta 36 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA