REKLAMA

Prace nad reformą pieczy zastępczej. "To pół kroku do przodu. Potrzebujemy nowej ustawy"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-07-24 08:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
17:32 min.
Udostępnij:

W czwartek w Sejmie przeprowadzono pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz Anny Krawczak z interdyscyplinarnego zespołu badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie Warszawskim.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na koniec niedzielnego poranka temacie, który w radiu TOK FM głównie dzięki pracy Michała Janczury mówimy bardzo dużą w czwartek w sejmie przeprowadzono pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej bardzo oczekiwanej nowelizacji jest z nami studio ekspertka w temacie pieczy zastępczej Anna Krawczak interdyscyplinarny zespół badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim dzień dobry dzień dobry panie doskonale znana naszym Rozwiń » słuchaczom komentująca właśnie regularnie sprawy związane z pieczą zastępczą różnymi absurdami związanymi z tym systemem to czy mówi wiceminister Socha deinstytucjonalizacja rejonizacja wreszcie wprowadzenie na szeroką skalę rejestru tych i podopiecznych i rodziców osób, które chcą się zaopiekować dziećmi na to wygląda, jakby się, że tak powiem w rządzie ogarniętą wreszcie tak to znaczy tych zmian, o których pani wspomniała wcześniej sąd nie ma minister Socha na pewno należy docenić powstanie rejestru to jest dobra zmiana, aczkolwiek należy sobie zdawać sprawę z tego, że jest zmiana mająca wielki potencjał powiedzmy inwigilacyjne to znaczy te dane, które będą zbierane są niezwykle szczegółowe są też dane wrażliwe, jeżeli chodzi o dzieci, ale też ich rodziców biologicznych w przypadku rodziców zastępczych np. są to dane o wysokości źródła dochodu poza stanem zdrowia miejscem zamieszkania wykształcenie itd. natomiast myślę sobie, żeby trochę tak, że to jest rewolucyjna zmiana i albo chcemy mieć ciastko albo chcemy jest jest, jeżeli chcemy, żeby państwo zyskało w rzeczywisty wgląd również powiaty w liczba wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej w ogóle to jakaś dynamika tak, czyli jakaś dynamika powrotu dzieci rodzin biologicznych, jaka jest dynamika po pozostawania w domach dziecka albo będzie miejsce rejestr, godząc się częściowo inwigilację albo nie będziemy mieć status quo będzie trwało dalej, więc ja mimo wszystko doceniam to zmiana uważam, że zmiana w dobrym kierunku widzę jej ryzyko, ale to jest taki moment, w którym ja mówię postanawia zaufać państwu mimo wszystko zobaczyć dać szansę zobaczyć jak ta zmiana będzie wyglądała dalej będzie się rejestr prowadzony i jeśli natomiast chodzi o instytucjonalizacji je to jest absolutnie zmiana pozorna w toku konsultacji tylko może przepraszamy powiem, że nie jak powiedział wiceminister i inaczej zasadniczy podkreślała, że projekt zakłada wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego nazwijmy to co dobrze znamy domami dziecka przy czym oczywiście będą wyjątki ze zgodą wojewody po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka muszę przyznać takie jak za słowo wyjątki to się na Jeża, bo też mamy taką sytuację, że dzieci poniżej jeśli dobrze będą dziesiątego roku życia nie mogą być w ośrodkach i chyba że są wyjątki to już majątek, kto tak za każdym razem sprawozdanie z realizacji tej ustawy wykazuje, że mimo tego, że np. najmłodszych dzieci do trzeciego roku życia było ponad 1000 to każdy z nich zostało umieszczone naprawie wyjątku, więc nie jest niezgodne z prawem, bo np. nie było wolnych jest w rodzinach zastępczych oczywiście tzw. Magie otwartych Furtek uchylonych Furtek znam od lat zresztą pierwsze pytanie, które się pojawia na spotkaniach regionalnych, kiedy omawia się w uzyskiwaniu funduszy europejskich i zasady, które będą rządziły dystrybucją lepszym pytaniem jest jak można obejść tutaj dokładnie ustawa przewidziała już to, ułatwiając powiatom skomplikowane myślenie na tym dając wyjątki w toku konsultacji społecznych Tadej socjalizacja miał polegać na tym, że utworzenie nowej placówki będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli w danym powiecie nie wzrośnie liczba miejsc, czyli np. mamy placówka dla dziesięciorga dzieci, a które, która składa się z podzielonych mniejszych oddziałów tzw. Czternastek i teraz chcemy, żeby jednak nie była ta 1 placówka 1 wielkim domu będziemy stawiać te placówki w domkach jednorodzinnych, ale jeżeli zrobimy to czternaścioro dzieci z tej placówki przeniesiemy do domku jednorodzinnego liczba miejsc powiedz nam nie wzrośnie to była ta idea od walczyliśmy podczas gdy w gotowej nowelizacji pojawił się zapis, że oczywiście można budować nową placówkę wtedy, kiedy nie wzrośnie liczba miejsc w pieczy instytucjonalnej w tym powiecie, chyba że jest to umotywowane szczególnymi potrzebami lokalnymi w 2019 roku powstało 55 nowych domów dziecka i mogła postawić dolary przeciwko orzechom, że każdy z nich powstało, ponieważ było to motywowane szczególnymi potrzebami lokalnymi, czyli taka prawda nie robimy krok w żadnym kierunku stoimy cały czas w miejscu tylko nazywamy to ładniej i to jest wielki żal, dlatego że oprócz tego, że mamy bardzo dużo dzieci w pieczy instytucjonalnej małych dzieci to mamy drugie tyle mamy 1500 małych dzieci i poza pieczą to znaczy to są domy pomocy społecznej to są zakłady opiekuńczo-lecznicze te podmioty nie wchodzą w zakres ustawy na ile dzieci, które tam funkcjonują, które tam żyją całodobowo przez wiele lat to są dzieci, którzy realnie rejonizacja to jest też coś co niezwykle uwiera system pieczy zastępczej, czyli od rodzinnej, czyli oto w 1 powiecie są rodzice rodzina para dziękuję przepraszam, która chce się zaopiekować w danym powiecie nie ma takiego dziecka, a jest kilka kilometrów dalej i to do tej pory było w zasadzie nie ma drzwi zamknięte tak tutaj ustawa wprowadza pewne ułatwienia to znowu nie jest zmiana rewolucyjna, ale traktuje trochę jako mały krok na słuszne ścieżce ogólnie negocjacje z powiatami ze związkiem powiatów polskich są niezwykle trudna i też należy zrozumieć tę drugą stronę, bo argument jest taki tak przeciwne dobrze, jeżeli pozwolimy naszym rodzinom zastępczym na przyjmowanie dzieci spoza powiatu co oczywiście będzie odbywało w imię dobra dziecka to świetnie tylko, że zostaniemy w pewnym sensie ukarani jako powiat za to, że wcześniej włożyliśmy dużo energii wysiłku również pieniędzy w rekrutowanie pozyskiwanie nowych rodzin i stworzenie takich warunków, że u nas rodziny zastępcze chcą być rodziną zastępczą prawda, czyli tworzyć się będą baza i teraz ta baza będzie służyła dzieciom z innych powiatów, które chciało się włożyć tyle wysiłku pieniędzy itd. to, że dzieciom służy to okej, ale raczej będzie wręczała tych bardziej leniwych jest urzędników z powiatu sąsiedniego zdarza się i uważam, że słuszne argument dlatego w ustawie przyjęto zapis zobaczymy jak to jak to zapracuje w rzeczywistości, jakby trochę rozumiem, że nie mieliśmy innego wyjścia taki zapisze się pojawi czy musimy zacząć od jakiejś sytuacji minimalnej, żeby móc później negocjować więcej, że rodziny będą mogły przyjmować spoza powiatów pod warunkiem, że ogólna liczba dzieci spoza powiatów w rodzinach zastępczych na terenie tego pierwszego powiatu nie przekracza 25% zobaczymy jak to wyjdzie, bo oczywiście powiaty są bardzo chętne do tego, żeby sprzedawać swoje dzieci poza powiat czy do placówki do rodziny zastępczej należy przyjmować dzieci spoza powiatu tak chętna nie są wydaje się, że to jest taki początek kruszenia betonu, ale może myślę tutaj nadmiernie optymistyczni chciałabym, żeby tak było i żeby to zapoczątkowało dobrą praktykę zmiana, dlaczego tak jest, że powiaty nie są zainteresowane tym, żeby do nich przybywało np. więcej dzieci jak można by ewentualnie zmienić, żeby powiatom się to my co brzmi umówi nas dzieciach ludziach osobach należy to powiem, żeby opłacało powiatom powiaty chcą trzymać pewną pulę wolnych miejsc rodzin zastępczych dla tzw. swoich dzieci, które być może przyjdą być może nie to powoduje, że są rodziny, które mają tzw. puste miejsca przez 23 lata, bo dzieci nie nadchodzą w powiecie sąsiednim sytuacja dramatyczna i małe dzieci są kierowane do placówek, więc myślę, że w ogóle cała koncepcja rejonizacji koncepcja do realizacji oraz wynikła no jest jakby sytuacją, a która stwarza pewne immanentną problemy zawsze one będą tak, jeżeli się umawiamy na to, że będziemy dzieci przepisywać do konkretnych miejsc to dokładnie tak się później będzie działo także będziemy mieć nie niesymetrycznie rozłożone proporcje, ale powiedziałam jest to jakiś ruch, który zauważa w ogóle problem zobaczymy co się dalej z tym nadzieje i o wiele większy żal mam o to co nowelizacja proponuje w odniesieniu do rodzinnej pieczy zastępczej, czyli do warunków, które otrzymują rodzina zastępcza, bo to jest trochę tak jakby ta nowelizacja dawała 2 nowe lub czytelnikowi mówią, że dzięki temu wszyscy pasażerowie uratują to znaczy sytuacja tak katastroficzne jeśli chodzi o rodzinną opiekę zastępczą w 2020 roku do systemu doszło nowych 18 rodzin zastępczych, kiedy podczas, kiedy zbudowano 55 domów dziecka oś oszczędności rodzin w skali całego kraju 38 milionowego, gdzie mamy 72 000 dziś świecie jest minister to po prostu pokazuje jesteśmy w stanie zapaści tak, a jednocześnie proszę wybaczyć, że ze słuchaczy to tak przekładał na kwestie finansowe ale kiedy mówimy o samorządach o systemie to co też ma znaczenie, bo pamiętam, że te różnice jeśli chodzi o koszty utrzymania opieki nad dzieckiem w instytucjonalnej pieczy są wielokrotnie wyższe niż w rodzinnej jest w rodzinnym systemie pieczy zastępczej, która jest wielokrotnie lepsza dla dziecka właśnie to wszystko zgadza, ale to mówimy od lat i imię swego nie wynika albo gorszego tak jest to opłaca się, żeby powstawały domy dziecka w domy dziecka na pewno mają swoje zalety z punktu widzenia powiatów to znaczy po pierwsze, dają miejsca pracy całej ważnymi graczami ważnymi podmiotami po drugie, są o wiele prostsze do zarządzania niż piecza niż rodzina zastępcza rodziny zastępcze swego założenia są rozproszone są przez domy prywatne w przypadku domu dziecka czy interwencyjnego ośrodka adopcyjnego jest 1 podmiot znajdujący się w konkretnym miejscu pod konkretnym zarząd tak czyli, jeżeli czegoś chcemy rozmawiamy z 1 osobą może przeprowadzić kontrolę w 1 miejscu itd. tak dalej myślę, że się dzisiaj w ogóle wiąże z głęboką nieufnością nie tylko w Polsce zresztą, ale w Polsce ona jest bardzo widoczna w ogóle do pracy opiekuńczej i do tego, że jeżeli świadczyły pracę na rzecz bliskiej osoby albo dziecka, które mówimy, że kochamy jest to praca opiekuńcza nazywamy się rodziną, dlaczego chcemy za to pieniądze by zobaczyć dokładnie to samo wychodzi ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością z dorosłymi opiekunami z opiekunami dorosłych osób prawda o utrzymanie takiej osoby w domu pomocy społecznej wielokrotnie droższa niż wynagrodzenie czy wsparcia finansowego rodzica bądź opiekuna mimo to wolimy umieszczać w instytucji, bo rozumiemy, że instytucją dostawać pieniądze to jest tak działa świat natomiast kiedy rodzic albo opiekun dostępie pieniądze to budzi na głęboką nieufnością czy chcielibyśmy, żeby pieniędzy, bo jak najmniej w ogóle to lepiej, żeby to była praca wolontariusza i myślę, że kulturowa myślę, że także to podłoże kulturowe jest w ogóle taka naj c najważniejsze czynniki fundament tego, dlaczego tak trudno jest instytucjonalizacja, bo nasze nie odbędzie, dopóki nie wzmocnimy właśnie tych środowisk lokalnych rodzinnych, które chcemy umieszczać czy to dzieci z pieczy czy osoby z niepełnosprawnością w zależności od tego, jakiej grupie będziemy mówić prawda i dlatego trochę nie możemy pójść dalej tutaj ustawa wielkodusznie zaproponowała podniesienie wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej do kwoty 3100zł oczywiście kwota najniższego wynagrodzenia w Polsce w tej chwili za chwilę będzie aktualne oczywiście minimalne wynagrodzenie pójdzie w górę 2020 trzecim roku no ale to jest zmiana dramatyczna z punktu widzenia ministerstwa w tej chwili to świadczenie zgodnie z ustawą wynosi 2200 przepraszam, że istnieje, ale sposób tak taki absurd, żeby z 1 strony dramatycznie apelować o to, żeby zgłaszali się nowi kandydaci na rodziców zastępczych, a z drugiej strony oferował im kwotę, która do tej pory była poniżej najniższej krajowej, a teraz będzie wnosił najniższą krajową przez najbliższe kilka miesięcy przecież w ogóle nie jest waloryzowane prawda i ile trzeba dodać, że przecież często docent ja mam wrażenie, że czasami jest taka wizja Och, adaptujemy piękne małe dziecko bez problemu wszystko będzie okres często dzieci są skrzywdzone, które wymagają ciężkiej pracy też, żeby być z nimi cały czas nie jest tak taka prosta historia zostać rodzicem zastępczym przecież to sąd nie jest prosta historia to jest historia, w której której na pewno pojawią się psychiatra lekarze specjaliści radzą dania przerabia takie szkolenia oczywiście są natomiast no ja np. ze swoimi dziećmi byłam pierwszym roku ponad 20 specjalistów uszami diagnozować szybko byłam rodziną zastępczą była rozliczana z jakości opieki, ale też oznaczało, że większość konsultacji musiała po prostu dodać komercyjnie w tej chwili ze świadczenia na jedno dziecko w rodzinie zastępczej w zasadzie takie same jak w 2012 roku, że w 2012 roku stanowiła 62% pensji minimalnej teraz stanowi nieco ponad 30 teraz mamy 15,6 inflacji procent inflacji, a 2012 roku mieliśmy około 3%, więc i właściwie należałoby zadać pytanie takie czy Polaków nie stać na bycie rodzicami zastępczymi np. mnie nie byłoby stać na ponowne wejście do pieczy zastępczej sportu za drogie co dużo trzeba dokładać własną kieszeń jeszcze 1 wydaje się ważny wątek projekt nowelizacji zakłada możliwość powrotu dotychczasowej rodziny zastępczej rodzinnego domu dziecka czy placówki w momencie, kiedy dana osoba już się usamodzielniła, ale jakiś przyczyn nie nie wyszło coś chciałaby wrócić to co znamy z życia rodzinnego po prostu gdzie zawsze można do rodziców opiekunów wrócić to jest chyba dobry krok to bardzo dobry krok to jest charakter postulowany przez stronę społeczną to jest jednak nie tylko takie zastrzeżenie, że ta osoba będzie mogła wrócić wrócić, jeżeli starosta się na to zgodzi jego Okaj, ale chyba decydująca jednak jest to co mają do powiedzenia rodzice zastępczy, jeżeli zgadzają na powrót nawet dyrektor placówki i sama osoba może być taka sytuacja, że rodzice zgodzą się zgodzić starosta powie nie naj co do jeszcze w unii więc, ale sama zmiana tak to jest krok w dobrym kierunku dadzą im jak pani oceniła tak w ogólnie te nowelizacje na tym etapie Najmana jest ona poszła teraz do komisji czy na ile to jest krok w dobrą stronę na ile to soki pół kroku właśnie pół roku sprecyzowanie tak to znaczy tak naprawdę biorąc pod uwagę to co się dzieje w pieczy i to co się musi zadziałać, czyli mówimy cały czas deinstytucjonalizacji potrzebujemy napisanej na nową ustawę być może ona będzie nazywał wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, ale potrzebujemy nowej ustawy o zupełnie nowym paradygmatem, który będzie wprowadzany, która będzie poświęcona temu obszarowi nie możemy pracować na tym dokumencie to też widać, bo on też nas blokuje w wychodzeniu poza pudełko Fest w wymyślaniu niestandardowych rozwiązań niestandardowych w Polsce oczywiście, ale w innych krajach jest bardzo wiele dobrych praktyk którymi moglibyśmy się zainspirować nas tego nie robimy czy w ogóle byłby muszę przyznać, że przeczytałam depeszę na ten temat przyjeżdża dokumentują takie poczucie, że właśnie coś drgnęło pani jako specjalistka zauważa dużo więcej pewnych wątpliwości, ale czy jest także jakoś no chociażby można zacząć rozmawiać z ministerstwem, że tutaj pod tym względem te konsultacje realnie funkcjonowały są kwestie, o których może dyskutować z ministerstwem są kwestie, których nie można to znaczy myślę, że Jacek tę ustawę za rejestr uważam, że samo to, że wprowadza ten rejestr to jest rzecz, którą warto było bić nawet jeśli cała reszta nie drgnęła natomiast do kwestię, która od lat jest właściwie nie do ruszenia jest też kwestia tego, że wszystkie rodziny zastępcze zawodowe pracują na śmieciówkach czy umowa zlecenia przekonanie strony politycznej do tego rzeczy strony rządzącej do tego, że nie można proponować ludziom pracę śmieciowej w sytuacji, w której jednocześnie mówimy jak bardzo potrzebujemy jak cenna jest praca, którą wykonują w zasadzie to syzyfowa praca do tej pory nie przyniosła faktów system np. ten obszar, gdzie nie ma rozmowy nie ma rozmowy też na pewno, jeżeli chodzi o dofinansowanie rodzin adopcyjnych, bo mamy bardzo duży problem tak naprawdę licznym rodzeństwem poza tym jest problem mamy dużo rozlicznych w Polsce, które trafią do pieczy mamy bardzo dużo dzieci z niepełnosprawnością kandydaci nie są przyjmować tych dzieci i to nie, dlatego że egoistami tylko przez wyobraźnię, jeżeli ktoś jest dwuosobową rodzinę i nagle przyjmuje czwórkę dzieci z poważnymi obciążeniami to musimy być rentierem po adopcji rodzice dostają żadnego wsparcia przekonanie ministerstwa do tego, że mogliśmy wspierać finansowo rodziny prostu oto, żeby umożliwić ma opcję to nawet nie chodzi o wsparcie chęci bo, choć może być z okolic nie mogą zrobić po prostu też jest w tej chwili niemożliwe ja uważam, że słuszny kierunek Australia ten kierunek przetestowała bardzo dobrymi wynikami będziemy przyglądać się to jak ta ustawa będzie przechodziła przez parlament Anna Krawczak interdyscyplinarny zespół badań nad dzieciństwem przy Uniwersytecie warszawskim była z nami dziękuję serdecznie dziękuję również ósmy 58 kończyła niedzielny poranek audycję przygotował Szczepan Maziarz Rek realizował Kasper Gonera za chwilę informacji Radia TOK FM po nich audycja świat się chwieje, na które zaprasza Grzegorz Sroczyński Karolina Głowacka dziękuję państwu serdecznie miłej niedzieli Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA