REKLAMA

Kolejny pomysł KE w sprawie gazu

Magazyn Europejski
Data emisji:
2022-07-25 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Gazy europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry w upalny miniony tydzień w Warszawie gościła misja informacyjna komisji kontroli budżetowej parlamentu europejskiego, jaki był cel tej wizyty jeśli za holenderska socjalistka wolta jest rysy stan to standardowa procedura nie bylibyśmy poważną komisją kontroli budżetowej, gdybyśmy nie robili takich wizyt na miejscu w różnych państwach członkowskich i nie pytali jak działają mechanizmy podziału władzy kontroli równowagi Rozwiń » przecież ostatecznie mówimy o pieniądzach unijnych podatników i o tym czy sposób ich wydawania w każdym państwie daje gwarancję, że są one wykorzystywane prawidłowo posłowie ustalili, że co do samego sposobu wydawania pieniędzy nie mają zastrzeżeń, ale biorąc pod uwagę jak podkreślili wywalczony przez nich mechanizm pieniądze za praworządność mają wiele obaw czy Polska będzie wołał winny pieniądze bez problemu otrzymywać, jakie to obawy ponownie Raul tez Amerykanki w tym przede wszystkim sytuacja prokuratorów sędziów budzi poważne obawy polityczne interwencje, jakie mają miejsce wobec sądownictwa także niepokoją na tę chwilę nie ma dobrej współpracy Polski z europejską prokuraturą co też niepokoi szokującym dla nas było oświadczenie, jakie usłyszeliśmy ze strony Najwyższej Izby Kontroli, której prace utrudniają fundamentalne czasem personalne ataki takie rzeczy nie mogą mieć miejsca jeśli Polska chce otrzymywać pieniądze z funduszu odbudowy i odporności my wiemy, ale jakoś rządzący nie przyjmują tego do wiadomości, choć wróble ćwierkają, że pałac prezydencki pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym wota niedawno przyjęta pieniędzy innych nie odblokowuje może stanowisko posłów komisji kontroli budżetowej parlamentu europejskiego pomoże w podjęciu właściwej decyzji od wybuchu gorącej wojny Ukrainie rosyjskie władze w reakcji na nałożone przez Unię sankcje grają z Europą gazem chcą oczywiście w odwecie osłabić unijną gospodarkę i wywołać polityczny zamęt, jaki zapewne powstanie, gdy ludzie nie będą mogli się ograć czy to z powodu wysokich cen energii czy z powodu braku gazu od opisu stanu w jakim jesteśmy komisja europejska zaczęła prezentację w minioną środę plan oszczędzania gazów sól Honda daje tutaj ruch dziś mamy 12 państw członkowskich dotkniętych częściowym lub całkowitym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu ogólnie rzecz biorąc przepływ rosyjskiego gazu jest obecnie mniejsze 13 w stosunku do tego co było o tej samej porze ubiegłego roku Rosja nas szantażuje Rosja używa energii jako broni dlatego w każdym przypadku niezależnie od tego czy chodzi o częściowe czy znaczące odcięcie rosyjskiego gazu czy też całkowite Europa musi być gotowa Pani Przewodnicząca podkreśliła, że nie zaczyna od zera, bo już Unii zrobią wiele, aby zmniejszyć naszą zależność od rosyjskich paliw kopalnych Filus ogród tworzyliśmy plan wspólnego magazynowania gazu magazyny są teraz wypełnione w 64% stworzyliśmy Platformę energetyczną Unii Europejskiej do wspólnych zakupów zaproponowaliśmy nasz plan Rympałek i sił są w nim 2 filary pierwszy dotyczy dostaw zwiększamy import z bardziej wiarygodnych źródeł niż rosyjskie drugi filar to zmniejszenie zapotrzebowania na gaz i co jeśli chodzi o ten drugi filar zaproponowała komisja to już przedstawiła pani komisarz Kadri Simson odpowiadająca za sprawy energetyczne wspólnoty techniką biorąc pod uwagę wszystkie czynniki proponujemy 15%ową redukcję zużycia gazu od początku sierpnia do końca marca przyszłego roku da to oszczędność 45 000 000 000m³ gazu i znacznie zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem dostaw, działając wspólnie w sposób skoordynowany proaktywne to my decydujemy o naszej polityce energetycznej ani Putin a, podejmując ówczesne działania zmniejszony wpływ na gospodarki Unii Europejskiej, chroniąc naszych obywateli nasze firmy opóźnianie takiego działania może zwiększyć koszty i mieć negatywny wpływ na PKB, o co najmniej 13 uważa pani komisarz wtórował jej w tej ocenie wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans co wciąż mamy dzisiaj do wyboru albo uruchomić mechanizm Solidarności teraz albo czekać aż kryzys będzie poważniejszy dopiero wtedy on wymusi na nas Solidarność, tyle że okoliczności będą wtedy znacznie gorsza, a co za tym idzie reakcja będzie znacznie bardziej skomplikowana mamy w traktatach zapisane mechanizmy, na podstawie których komisja mogła przedstawić tę propozycję Biblii wysypuje się uważamy, że sytuacja jest wystarczająco pilna, aby sięgnąć po art. 1002002. wzywamy państwa członkowskie do dobrowolnych cięć użycia gazu już teraz, ale potrzebujemy również możliwości obowiązkowej redukcji zużycia gazu jeśli sytuacja się pogorszy będziemy wówczas proponować radzie podjęcie decyzji w tym kierunku wiceprzewodniczący komisji powołał się art. 1002002. traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym pkt 1 jest napisane bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych w traktatach rada na wniosek komisji może postanowić w duchu Solidarności między państwami członkowskimi w ośrodkach stosowanych do sytuacji gospodarczej w szczególności w przypadku wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze energii to mogą zrobić państwa, a co z nami czy my sami też możemy jakoś pomóc ponownie Frans Timmermans z nami jest analiza chciałbym tylko podkreślić gospodarstwa domowe i inni specjalnie konsumenci będą chronieni, ale meta możemy przyczynić się do zmniejszenia zużycia gazu wiele możliwych oszczędności nie jest wyrzeczeniem pomyślmy czy musimy mieć włączone światła pustych biurowcach lub oświetlone witryny sklepowe przestały u nas czy musimy mieć klimatyzację ustawioną na 20 stopnic mogłoby być trochę gryzie prawdę z pewnością strasznie dużo energii marnujemy z pewnością jej bardziej racjonalne wykorzystywanie wiele oszczędności propozycja komisji jest teraz mówiąc językiem potocznym obrabiano w radzie przez rządy państw członkowskich kilka z nich jest przeciwnych w tym rząd Polski nie chce by jak apelowali przedstawiciele komisji być Solidarni czy jest inna przyczyna sprzeciwu pora na rozmowę magazyn europejski, a goście magazynu jest pan Grzegorz Tobiszowski Prawo i Sprawiedliwość były wiceminister energii dzisiaj poseł do parlamentu europejskiego komisja przemysłu badań naukowych i energii dzień dobry dobry panie redaktorze dzień dobry państwu zacznijmy od samego pomysłu komisja europejska tę 15%ową redukcję zaproponowała, ponieważ rada europejska, więc szefowie rządów 2002. 23czerwca zwróciła się do niej z taką z takim wezwaniem należy gotuj się coś co by nam ułatwiło przejście przez trudny czas zredukowanych dostaw gazu do Europy, a wiadomo przed nami zima sam pomysł dobry Pele Szanowni Państwo ja myślę, że można się nad tym pomysłem zastanowić bowiem musimy się w Europie trasy i ratować, bo sytuacja jest bardzo krytyczna każdy pomysł, który może pomóc, że obywatele będą przejdą przez to musimy bezpiecznie, a więc będą mieć energię będą mieć ciepło będą mieć gaz jest pomysłem, który należy rozważyć niniejszym jednak chciałbym pogłębić to wszystko co ma miejsce bowiem bardzo mocno się wypowiada pan Timmermans ma teraz się pomysł nawet pani kim są pani użyła fundusz dla 1 mówi oszczędności o Solidarności europejskiej o tym, abyśmy wspólnie rozwiązywali problemy ja powiem tak Bogu dzięki, że wreszcie wreszcie wspólnie wreszcie solidarnie natomiast ja myślę, że musimy też za to pytanie, dlaczego pani Konderla Jenny jako przedstawicielka polityków niemieckich dopiero teraz mówi te, kiedy my w Polsce mówiliśmy jak 1 mąż, gdy wszystkie formacje prawie że, że Rosja gaz i w ogóle paliwa stosuje instrukcję jako instrument do polityki swojej gospodarczej wojennej niesłyszalna dzisiaj proszę zobaczyć Niemcy są w początku bardzo mocno i należy współczuć, ale na własne życzenie niestety ciągną nas wszystkich w dół ja powiem proszę zobaczyć mówimy o gazie, ale nic nie wspomnieć, że mam przykład jest Polska, która ma olbrzymi problem z węglem i to dlatego wyraziliśmy i aprobaty polityce Timmermansa oby będą rezygnować dzisiaj mamy wielki problem z węglem w Polsce i nikt się Europie nie zająknie by solidarnie pomóc Polsce w tej materii Mięcie dokonują zakupów swojej wielkości węgla natomiast to, że nie mogą poradzić z gazem tu nagle teraz wszyscy mamy partycypować wszyscy mamy wspierać między gospodarki i niemiecku ja powiem tak, dlaczego my dopiero teraz mówimy o oszczędnościach energetycy przecież oszczędność jest czymś wartościowym zawsze będziemy oszczędni będziemy więcej środków na inwestycję na tworzenie nowej technologii czy kryzys i taki kryzys musiał rzeczywiście spowodować byśmy Europie zaczęli mówić o wspólnocie o solidarnej działaniu i powiem tak ja się cieszę, że palisz zauważa, iż należy teraz podejmować decyzję, a ja przypomnę, kiedy wnioskowałem w zeszłym roku pewnie chyba nie tylko ja, abyśmy uruchomili środki na infrastrukturę gazową w poszczególnych krajach to protestowano zieloni niemieccy byli przeciw na szczęście udało nam się przegłosować tu, ale niestety nie udało się przegłosować, aby inwestować sędzi skroplony gaz w momencie, kiedy Niemcy budują terminale nagle jest temu przyzwolenie ja myślę, że w tej trudnej sytuacji należy oczywiście rozmawiać o oszczędności o wspólnocie usilne wspólnocie europejskiej o Solidarności między krajami, ale też musimy powiedzieć, kto był egoistą do tej pory i nie może być tak, że my będziemy ratować te kraje, które przeszły egoizm doprowadziły do kryzysu i będziemy ratować miedzy Polska będzie tu więcej nikt nie powie dziękuję nic nie mówi, że należy teraz pomóc, w jakich kwestiach różni polscy i często nasze kara za praworządność to jest sztandarem no czy rację moment, aby mówić o praworządności w takiej formule nie dając konkretu nie dając nam środków na inwestycje i oczekiwać od Polski, żeby tak łatwo przekażemy gaz, który mamy oby teraz Bóg mogły sobie zbiorniki i w Niemczech wypełnić i firmy inny kraj ja powiem tylko tyle pan premier Buzek nasz eurodeputowany i wnioskował od wielu lat od wielu lat, abyśmy wspólne zakupy robili do tego Europie, abyśmy wypełniali nasze zbiorniki nie mógł się z tym przebić dopiero teraz w kryzysie wyrażono zgodę, że ten pomysł pana Buzka odparł dobry dla proponowany został sprzęt powiedzmy, że wreszcie, ale nie ma już oddać głos, ale nie możemy nie widzieć tego, że pan Timmermans wielu innych straciło moralny prawu do wskazywania rozwiązań w lud to oczywiście jest na inną rozmowę, dlatego że na temat Solidarności europejskiej NATO słyszymy wielokrotnie tylko wszystko zależy od sytuacji i od tego, jaką Solidarność chodzi prawda, ale czy to dotyczy problemu uchodźców czy to dotyczy problemu energetycznego zawsze punkt widzenia trochę zależy od punktu siedzenia dzisiaj mamy dokładnie taką sytuację, bo wśród przeciwników m.in. tego mechanizmu, który miałby doprowadzić do tych oszczędności 15%owy, a nawet umożliwić wprowadzenia obligatoryjnie tych oszczędności przeciwstawia się Hiszpania, która ma akurat dostawy gazu są dzieli no, więc przyzna pan, że z tą Solidarnością europejską jest kłamanie redaktorze tu pana chodzi o, niemniej o, których najczęściej mówimy, ale chodzi o każdy kraj, który w danej sytuacji uważa, że dla niego takie rozwiązanie będzie gorszy pani duży, bo zawsze Solidarności jest coś takiego, że ja muszę podzielić czymś co mam do dostępności trzymane w nadmiarze, bo wystarczająco dużo ja chcę powiedzieć tylko tyle, dlaczego w tej dyskusji i zgadzam się, że musimy coś w tej sytuacji zrobić i uważam, że powinniśmy tak jak to czytałem pani mnie jednak minister mocno chce, aby na radzie europejskiej to rzeczywiście przedyskutować zastanowić nad rozwiązaniami nie wiem czy należy podejmować decyzję o oszczędnościach i nie na poziomie Brukseli, bo każdy kraj ma swoje uwarunkowania i nie możemy tak wprost powiedzieć, że nie wiemy w Niemczech 15% wystarcza rzeczywiście podróż w 2 czy od 10% Hiszpanii nie wiem czy musi być taki model od burzy światu nazwą centra licznych bardzo socjalistyczny, który dzisiaj nie tylko w Europie, ale pan redaktor Szanowni Państwo proszę zobaczyć niespełna 3 tygodnie czy 4 tygodnie temu 1EURdeputowanych posłów do Bundestagu niemiecki powiedział w czasie zastanowić ci czasem należałby do 2 uruchomić ja nie słyszałem, żeby został skarcony przez pana Schulza przespali hondę najem a dlaczego o tym nocnym 2, kiedy myśmy tyle razy w Polsce mówili żony zagrożenie przemoc nie jest rozebrane na pewnym odcinku, żeby nie można było go nigdy uruchomić tu też ciekawostka cały czas się mówi, że Rosja na zakręcie dlatego nie będzie dostępu a dlaczego my nie chcemy z założenia o mieście rosyjskiego gazu tylko, dlatego że Rosjanie nas zbywają myśmy powinni w euro powiedzieć solidaryzujemy się budujemy Solidarność energetyczną i na pewno nie chcemy mieć z Rosją w przyszłości handlowy w stosunku 2 wprost zbieramy w części w lutym 2, jakby temacie kończy tego nie ma po 1, którzy jak niestety patrząc po tym co często mówią ci wielcy politycy europejscy zauważam gospodarki co innego mówienie i co innego robienie myśmy to mieliśmy po wojnie, że politycy okresu słusznie minionego jak to niektórzy pamiętają jeszcze jedno mówili drugie robili uczycie myśleli tak nie może być wtedy jesteśmy niewiarygodni nie wolno takiej polityki stosować ja uważam, że ten kryzys musi nas Europie nauczyć, że Europa ma być solidarna nie ma nominowania niemieckiego francuskiego nie może być egoizmu holenderskiego w którzy, choć dziś sobie radzili z biznesem rosyjskim po cichutku i tyle niemieckiej gospodarki dzisiaj niestety ci wielcy stracili moralne prawo, aby decydować Europie to ci mniejsi jak Polska, która jest krajem średnim piątym w Europie cały czas mówiła będzie musimy wykorzystać media głosowaliśmy słusznie i mamy prawo dzisiaj stawiać tezy rozwiązań energetycznych ja powiem tak muszą oleje nas w 1, że my działamy reakcyjna zjawiska myśl nie wyprzedzamy przecież kryzys zaczął w zeszłym roku pan Timmermans ciągle mówił więcej o więcej o, więc o to będziemy oszczędzać do przecież my się cofamy cywilizacyjnie ja uważam, że w Europie powinniśmy wreszcie usiąść zdiagnozować sytuację ani gasić pożar, który niestety żeśmy sami wznieśli tolerują zapędy polityki rosyjskiej wyciąga z tego wnioski i budować nową jakość gospodarczą nową jakość energetyczną, a nie pchać cały czas pakiet klimatyczny Pikor jeszcze taj my i pani rozwiązania są tylko cząstkowy, bo to nas nie gotuje, choć nowe pokolenie o konieczności Solidarności dużej w Europie mówił gość magazynu Grzegorz Tobiszowski poseł do parlamentu europejskiego bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję panie redaktorze dziękuję państwu podziękowania dla Agnieszki Glińskiej Katarzyny Borowskiej Marcina, żeby ruch Szymona waluty za pomoc w przygotowaniu magazynu Maciej Zakrocki usłyszymy jeszcze dzisiaj po 2003. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA