REKLAMA

"Po czynach ich poznacie". Co poza przeprosinami zmienia wizyta Papieża w Kanadzie?

Światopodgląd
Data emisji:
2022-07-26 15:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszamy państwa na świat podgląd, który zaczniemy od gestów słów słów przeprosin papieża Franciszka, który podczas wizyty w Kanadzie wyczekiwanej od dawna pokornie cytuję poprosił o przebaczenie za zło popełnione przez tak wielu chrześcijan wobec rdzennej ludności rzeczy dotyczy tzw. szkół rezydencja innych, do których zebranych czy porwanych wręcz przez władze zostało około 150 000 dzieci tych wspólnoty rdzennych Rozwiń » czy pierwszych narodów Kanady na różne są szacunki co do tego jak wielu nie przeżyło tej edukacji, którą w imieniu państwa prowadziły kościoły chrześcijańskie w tym katolickiej, ale szacuje się wokół w ciągu 100 lat życie tam straciło około 3000 dzieci pozostałe padły ofiarami przemocy w tym przemocy seksualnej łączymy się w światopoglądzie teraz z dr. Tomaszem szeroką, które jest w tej chwili w Toronto dzień dobrem dzień dobry kłaniam chińska dr Sroka przypomnę jest naukowcem związanym z Instytutem amerykanistyki studiów polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim no nie wiem jak ja jak jeszcze pan zmierza z z tym pytaniem, które takie wydaje może mi się oczywista na początek, ale jak te gesty są odbierane w Kanadzie szczególnie przez przedstawicieli członków właśnie tych pierwszych narodów albo w ogóle przez Kanadyjczyków no to może się odnieść do tych pierwszych narodów na początku to to nie jest oczywiście grupa prawy stanowiła jakiś monolit i nawet jeśli tylko skupimy się na piechotę granicach ze szkół rezydencja wolny to oni również prezentują różne postawy różne oczekiwania wobec UE wobec papieża niektórym przeprosiny wystarczają niektórzy w ogóle na te przeprosiny nie liczyli, bo albo uznawali, że przeprosimy no i wymuszone jednak wieloma inicjatywami ze strony organizacji reprezentujących mniejszości ten w Kanadzie, ale też przez władze Kanady nie mają takiego znaczenia jeszcze inni mówią, że przeprosiny nawet jeść i zostały wygłoszone ze starością i oczywiście z pokorą to mogą być traktowane jedynie jako pierwszy krok, a i tak naprawdę jest takie anglojęzyczne powiedzenie księdza przykłady 1 ulica, więc po czynach poznacie, a więc te przeprosiny będą miały znaczenie wyłącznie wtedy jeśli za nimi pójdą odpowiednie działania kościoła katolickiego, a więc pójdzie ten kościół śladami innych kościołów, które również prowadziły szkoły rezydencjalnej oraz obniża ścieżkę protest przeszedł rząd kanadyjski no i zacznie się rozliczać i w sensie dokumentacyjnym i w sensie finansowym i ze swojej roli w prowadzeniu szkół rezydencja natomiast jeśli chodzi o odbiór wizyty Franciszka w całej Kanadzie to oczywiście zależy, gdzie się jest kim się rozmawia akurat jestem w palanta, a więc w mieście oddalonym o tysiące kilometrów od tych miejsc, które papież odwiedza poza tym teren to jest no taką pigułką Kanady wielokulturowym miastem, do którego przybywa do miasta do okręgu metropolitarnego większość imigrantów obecnie przybywających do Kanady, więc en temat powiedziałbym, że jest obecny, ale jakoś nienachalnie i mieszka na kampusie gość i gwaranta obok mnie kościół katolicki i wiem jak wyglądają kościoły katolickie w Polsce nie wysłał wizyty papieskie no to ten kościół nie ma na nim znaku wizyty papieża nie ma żadnej flagi papieskie jakiegoś plakatu ogłoszenia o tym, że papież jest programu pielgrzymki może to jest związane też tym, że nie ma podaży informacji, bo nie ma na nią jakiegoś szczególnego mapy stanowisk w społeczeństwie bardzo mocno zlaicyzowanej kościoły zazwyczaj stoją puste oczywiście troszkę inaczej wygląda dziś na przedmieściach Toronto tam, gdzie ci wierni kościoła chodzą, a da się dostrzec jakieś plagi, ale kościół katolicki zasadniczo za sprawą u rezydenta innych, ale nie tylko nie ma dobrej prasy w Kanadzie, więc tak nienachalnie epatuje obecnością papieża i Kanadzie natomiast media, które mają siedzibę ogólnomiejskich i Toronto głównie no to oczywiście ten temat, zwłaszcza po wczorajszych przeprosinach jest mocno eksponowane te szkoły zostały zamknięte będą takie jakieś 4 dekady temu tak dobrze liczę, więc wciąż są jest bardzo wielu żyje ludzi, którzy no zostali przez nie bardzo skrzywdzeni tak wezwani z rodzin z kultury upokarzani i krzywdzeni właśnie w imieniu tej misji cywilizacyjnej europejskiej chrześcijańskiej jeszcze chciałem dopytać pot czy jakoś podkreślić, żeby to wybrzmiało rozumiem, że takie 2 konkretne właśnie w działania, których przynajmniej część ocalonych oczekuje od kościoła katolickiego to jest otwarcie archiwów i a jakaś finansowe wsparcie nie wiem, jakiego tutaj najlepiej słowa użyć tak to są 2 postulaty w ich więcej pewnie nie starczyło czasu na to krótkie wejście, żeby to omówić to jest po pierwsze, ujawnienie dokumentów, które wg mieszkańców rdzennych należą do nich, bo one opisują losy ich zaginionych dzieci bardzo często, który Pragę losów nie da się odtworzyć jeśli się niedobrze dokumentów, które są zdeponowane albo gdzieś w zakonach albo w archiwach watykańskich do tej pory kościół katolicki w okazywaniu no powiem eufemistycznie niesłychaną opieszałość jeśli chodzi o o ujawnienie tych dokumentów, żeby nie powiedzieć, że w ogóle odmawiał współpracy, a kościół katolicki nie wypłacił też odszkodowań, o których się sam zobowiązał 3 główne kościoły, które prowadziły szkoły rezydencjalnej zobowiązały się i to i 10 lat temu tak naprawdę do wypłaty 25 000 000USD odszkodowania na taki fundusz rządowy Rawicz rewitalizację kultury różne inicjatywy dotyczące pomocy rannym mieszkańcom kościół katolicki jako jedyny tego nie wypłaci mało tego sądził się, żeby nie wypłacać, wynajmując bardzo drogich prawników w czasie, kiedy była prowadzona zbiórka wydał kilkanaście razy więcej pieniędzy na stawianie różnych budowli sakralnych w całej Kanadzie tylko 1 katedra Saska to on przekroczyła wartość tych odszkodowań, które kościół miał wypłacić podkreśla się też, że w Watykanie to już jest apel do samego papieża powinien zwrócić liczne artefakty, które znajdują się muzeum w Watykanie co jest w latach dwudziestych już jedenasty wzywał misjonarze do wysyłki artefaktów, które będą w jakiś typowy sposób UE reprezentowały tzw. tubylcze kultury, więc różne kajaki rzeźby wyprawione skóry w pocie znajdują się w muzeach watykańskich mało tego dokumentacja jest uboga, o czym mówiłem często ona była celowo niszczone przez kościół albo w sposób naturalny po prostu była była niszczona były pożary w szkołach rezydencjami, ale są dzienniki misjonarzy z Kanady z lat dwudziestych np. Indie centymetr Prusami misjonarze opisują, że przymusza Ali terminy osoby do wytwarzania tych subwencji, które znajdują się dziś częściowo w muzeach watykańskich no i są jeszcze oczekiwania jednak dotyczące samej warstwy symbolicznej tych przeprosin, bo te przeprosiny, które wczoraj papież wygłosił na razie głosy krytyczne są bardzo nieśmiała, bo pielgrzymka wciąż trwa papież jeszcze w kilku miejscach będzie w Kanadzie będzie miał szansę być może tak jest Dariusz tej pielgrzymki do powiedzieć, dlaczego nie powiedział wczoraj natomiast pani zacytowała na początku przez tekst przeprosin papieża ten kluczowy, gdy poprosił o wybaczenie za zło popełnione przez wielu chrześcijan natomiast oczekuje się, że papież jak jasno powie, że to niewielu chrześcijan popełniło nadużycia, że kościół nie tyle ręka prosi o wybaczenie za grzechy swoich dzieci, ale powie, że kościół katolicki jako instytucja jest odpowiedzialny za takie ani inne prowadzenie tych szkół rezydencjami, a więc, że będzie jednak przyznanie się do instytucjonalnej winy kościoła, a nie do indywidualizowania tej winy, bo papież przepraszał też na przełomie kwietnia i Marta kwietnia tego roku delegacja rdzennych mieszkańców, kiedy przyjmował ich na audiencji w Watykanie też przepraszał za zło popełnione przez niektórych chrześcijan teraz przeprosiny oczywiście wybrzmiały silniej natomiast na wiele elementów jeszcze nie zabrakło nie wiem nie odnosi np. w ogóle do nadużyć seksualnych popełnianych przez przez kleryków zakonników także zakonnice w kościołach szkołach rezydencjami, więc nawet w tej warstwie symbolicznej nie tylko w tym takim materialnym udziale kościoła rozliczają się z tego czym były szkoły rezydencjalnej pozostaje jeszcze parę słów, które papież mógłby powiedzieć to tak to wielki temat, ale tak na koniec na krótko chciałam wam wychodzi pan zasugerował czy wskazał jak to rozumieć no ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to było na zlecenie rządu i oczywiście wykonawcami były te kościoły w tym katolicki, ale na ile w Kanadzie rozwiąże ta refleksja jest już całkiem powszechna, ale na ile nie wiem właśnie kościół oczekuje się od kościoła takiej refleksji o tym dlaczego to robią to znaczy, że to jest opowieść właśnie o tym poczuciu kolonialnej wyższości cywilizacyjnej chrześcijańskiej wydaje się o tyle istotne, że przecież oznaki tego cały czas w Europie w Polsce czy w Kanadzie od czasu do czasu czuć, czyli taką wyższość białego człowieka znamy historii kościoła i historii tzw. odkryć geograficznych tzw. doktrynę odkrycia dyskami doktryn, która korzeniami sięga do końcówki piętnastego wieku bulli papieskich tego podziału świata między europejskie mocarstwa, które dawało prawo europejskie mocarstwo do prawa było usankcjonowane religijnie autorytetem do chrystianizacji dostosowania konwersji religijnych, ale także do zaboru ziemi, a więc tak naprawdę niszczenia rdzennych kultur i tradycji i kościół wprawdzie skrytykował tę doktrynę w końcu dziewiętnastego wieku to samo robił w wieku 20, ale dzisiaj społeczności rdzenna jak pani pyta o refleksję kościoła na na temat swojej roli w prowadzeniu szkół rezydencja w społeczności zdolne mówią, że już z tego, że kościół ten Kolonia w dziewiętnastym wieku odrzucał, kiedy równolegle w tym samym czasie prowadził szkoły rezydencjalnej w Kanadzie, a w, którym robiono dokładnie to, o czym mówiła ta doktryna odkrycia i tu wydaje się, że to żądanie nie zostało spełnione przez papieża Franciszka, bo tak naprawdę, przepraszając za to, odrzucając ten typ myślenia no i papież Franciszek musiałby odrzucić się cały aspekt misyjny kościoła, więc te przeprosiny oczywiście dla wielu mają bardzo dużo symboliczną wartość wielu poruszają one zresztą to był pewien wymóg, który został postawiony przez komisję prawdy i pojednania wtedy, kiedy tworzyła swój raport w roku 2015 już było za pontyfikatu papieża Franciszka, więc to pokazuje dużo czasu papieżowi zajęło, żeby się na refleksję zdobyć no w międzyczasie zostały odkryte nieoznakowane groby już setka tak naprawdę przy kilku tylko szkołach rezydencjami, więc też nie sposób uciec od konstatacji, że te odkrycia, które bardzo mocno nadszarpnęły autorytet moralny kościoła katolickiego nie tylko w Kanadzie, ale też i poza, bo przecież ta sprawa jest dyskutowana i na całym świecie no to skłoniło papieża do do do wizyty no ale wydaje się że, że są takie granice, których papież jako liderka działań będzie mógł przekroczyć w związku z tym nie wszystkich nawet najmocniejsza przeprosiny zadowolą znać bardzo dziękuję za rozmowę i za analizę dr Tomasz Soroka z Instytutu amerykanistyki studiów polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego no przytacza dla państwa perspektywy kanadyjską czy tych pierwszych rdzennych wspólnot na przeprosiny papieża transformacja apka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA