REKLAMA

Work life-balance w praktyc

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-07-27 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 4 minuty po dziewiątej zaczynamy środowy magazyn EKG Tomasz Setta zapraszam naszym pierwszym gościem jest dziś pani prof. Agnieszka Wojciuk, które szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry dzień dobry witam dyrektorka Instytutu kapitału ludzkiego dodam pani profesor dłuższy urlop rodzicielski i 2 zupełnie nowe urlopy opiekuńczy i od działania siły wyższej to kilka zmian, które już niedługo dzięki Unii Europejskiej mają się pojawić w Rozwiń » polskim kodeksie pracy tak sobie wyobrażam, że pracownicy, kiedy słyszą taką długą listę nowych wolnych dni to pewnie się cieszą, a pracodawcy to zgrzytają zębami po tak rzeczywiście to jest dyrektywa, która ma obiecywać dużo większy zakres wolnych mniej z 1 strony rzeczywiście da pracownikom możliwość skorzystania z tych udogodnień dzięki temu zwiększyć work-life Balance, czyli oddzielenie sfery prywatnej sfery pracy natomiast pracodawcy podejmują pewne działania, które mają na celu zwiększenie tego work-life Balance myślę, że przede wszystkim powinno się zadbać tutaj większą produktywność pracy, która musi się przekładać na to, że pracownik musi spędzać więcej czasu pracy rzeczywiście dyrektywa ma dawać takie udogodnienia dotyczą dotyczące regulacji w zakresie urlopu rodzicielskiego ojcowskiego opiekuńczego, ale pamiętajmy też, że nie ideał jest również ulepszanie rozwiązań przydatnych rodzicom osobom pracującym w zakresie elastycznego czasu pracy i myślę, że to stwarza duży potencjał dla pracodawców wykorzystania tego narzędzia tej dyrektywy właśnie do zmiany organizacji pracy dzięki temu do pozyskiwania tej produktywności pracy w przypadku pracowników by tego tych przepisach w kodeksie pracy mówimy w takim trybie niedokonanym panią profesor, dlatego że unijna dyrektywa, której mówimy nakłada na m.in. Polskę obowiązek wprowadzenia tych przepisów od sierpnia, czyli od przyszłego poniedziałku, ale Polski rząd mocno ociąga się z pracami nad zmianami w tych przepisach, więc wiele wskazuje na to, że do poniedziałku nie uda nam się zdążyć, ale powiedzieliśmy już w tej rozmowie, że niezależnie od przepisów czy to polskich czy unijnych pracodawcy już do tej kwestii work-lifebalance w jaki sposób podchodzą to właśnie może to pytam o to w jaki sposób w praktyce pracodawcy z decydują czy próbują nam ułatwić to łączenie pracy zawodowej życia i życia prywatnego tak tak, żeby tt tt te rzeczy właśnie, żeby pomiędzy nimi były balans pierwsze takie oczy sama idea work-lifebalance nie jest nowa, bo ona była już wcześniej gdzieś tam implementowana no to miasto co we z planowaną potrzeba dyskusji na ten temat niewątpliwie pandemia i rozwiązania, które się pojawiły one są również pokłosiem tej sytuacji pandemicznej, która zdecydowanie, zmieniając sposób naszej pracy również zmieniła work-lifebalance, dlaczego mówię, że zmieniła, dlatego że w przypadku niektórych osób zaburzyła mocno sferę pracy i sferę życia prywatnego, ale w przypadku niektórych osób, które doświadczały w pracy zdalnej było to bardzo korzystne rozwiązanie, dlatego że dawało dużą elastyczność autonomię pasy i teraz rzeczywiście firmy zaczęły wprowadzać pewne rozwiązania, które mają pomagać łączyć role opiekuńcze no bo pandemia pokazała i że niestety spotęgowały się tutaj różnice istniejące w przypadku chociażby kobiet mężczyzn i zaburzony Orkla, ale w przypadku kobiet był wynikiem tego, że kobiety częściej łączą funkcje opiekuńcze na łączenie tego proszę o zawodową również owocowało większym przeciążeniem rozciąganiem godzin pracy i wraz z firm, chcąc pomóc pracownikom zaczęły wprowadzać chociażby elastyczny czas pracy i formy prawnej tutaj już zmiana praca zdalna w jakimś zakresie, ale to są również krótsze krótsze dni pracy np. przedłożone występ przez to, że pracodawca skracał piątki i poniedziałki oczywiście trzeba było w ciągu tygodnia to jednak tę 1 godzinę odpracować natomiast pracownik miał takie poczucie, że ten wulkan jest coraz ciągnie te, więc to są bardzo ciekawe rozwiązania niektóre firmy decydowały się również, żeby wprowadzić dodatkowy dzień urlopu niezależnie od tej kodeksowej przewidzianej tak w kodeksie regulacji i rzeczywiście to było takie rozwiązanie mające wzmacniać równowagę praca życie pojawiło się sporo rozwiązań też takich prorodzinnych ukierunkowanych na to, żeby pracownicy mieli możliwość dostawania urlopów rodzicielskich, ale teść np. dofinansowanie do opieki nad dziećmi no i dbanie o wspólne spędzanie czasu z rodzinami, ale właśnie w kontekście różnych imprez firmowych i też wspieranie aktywności pozazawodowej pracowników i wszelkiego rodzaju benefity karty sportowe kulturalne pani profesor to tutaj się zatrzymajmy, dlatego że ta lista rzeczy, które robią między nimi polskie firmy brzmi czy robi duże wrażenie, ale pytanie o skalę jak bardzo powszechne są rozwiązania, bo ktoś może teraz nasłuchać się zastanawiać dobrze w moim PiS w miejscu pracy takich rozwiązań nie ma tak właśnie i też analizy nasze badania które, choć prowadzimy pokazują, że bardziej ta sfera work-lifebalance stanowi pewien element kultury organizacyjnej, który jest specyficzny głównie dużych firmach nie są jednak praktyki czy i są raczej poszczególne akty niż takie określone programy bardzo kompleksowe, niemniej jednak już od tego czasu ten widać, że firmy są zainteresowane działaniami w tym zakresie, ale tak, że to jest rzecz dotycząca bardzo często dużych firm, dlatego że właśnie, czego to wynika z wynika np. właśnie z tego, że w dużej firmie łatwiej wprowadzić takie rozwiązania, bo one często wiąże się z tym, że trzeba znaleźć jakieś zastępstwo firmie fary i pracowników jest mało trudno sobie wyobrazić takie sytuacje, kiedy można sobie pozwolić na kosz sporą elastyczność tak tutaj pan nie więcej jest możliwości rozwiązań, ale np. co wynika zbadań to, że właśnie w dużych firmach jest wśród pracowników, którzy realizują pracą zdalną pracę zdalną ten covid praca życie jest najmniejszy, więc trochę to wymusza zmiany w podejściu pracodawców właśnie w takim kierunku, żeby optymalizować tą produktywność pracowników poprzez wdrażanie pewnych programów i rozwiązań u niej jako firmy trochę są skazane na to, ponieważ pracownicy, którzy są przeciążeni pracą, a produktywność pracy oczywiście spada wtedy, kiedy jest to przeciążenie to wtedy muszą wprowadzać jakieś rozwiązania, żeby zapobiegać nie wiem graniu produktu, a co kadry absencji tak e-zwolnień przez pracowników pracownicy przemęczeni nie będą tak produktywni no i nie będą tak u wypracowywać tego efektów powiedział, że firmy są wskazane takie rozwiązania to też m.in. dlatego że pomaga w tym pracownikom sytuacja na rynku pracy mamy bezrobocie w Polsce, jakie mamy, czyli stosunkowo niskie, więc pytanie czy też to jest kwestia podnoszona przez pracowników uczelni np. mogą powiedzieć, że jeśli w takiej firmie nie będzie takich rozwiązań to oni po prostu podziękują i zmienią pracę myślę, że tak to są pewne oczekiwania, które się zmieniają proszę zauważyć, że oczekiwania się zmieniają w zakresie chociażby pracy zdalnej, bo prace są pracownicy, którzy stawiają jako warunek w ogóle przyjęcia takiej oferty i też oczekiwania są wyrażane i są takie raporty, które pokazują, że ponad 50% osób uważa, że przyjmie ofertę pracy wtedy, kiedy takie rozwiązania będą stosowane w firmach takie oczekiwania w zakresie pracy zdalnej to też trochę przekłada na tę dyskusję dotyczącą skracania czasu pracy talentem cztero dniowy tydzień pracy jest też pokłosiem takich ewolucji postawa wobec pracy ludzi takich oczekiwań szczególnie wśród osób młodych oraz cenią sobie czas wolny i one właśnie też bardzo patrzą na to czy praca te godziny pracy nie będą zaburzać tej sfery prywatnej takiej możliwości realizacji się poza pracą, więc tutaj mamy do czynienia z takimi też zmianami świadomości społecznej i postawach Polaków wobec prasy mający jak mamy nie tylko, ale nie tylko pracodawców oczywiście, którzy mają pewne oczekiwania i te oczekiwania też wpływają na to, że firmy muszą dostosować rozwiązania właśnie brak w zakresie chociażby programu wspierania work-lifebalance mojej pracy zdalnej hybrydowej to są to są oczekiwania tak i pewnego rodzaju benefity, które też wyróżniają firmy, oferując rozwiązania przyciągają osoby do jasna tylko wania wywołała pani do tablicy czterodniowy tydzień pracy jakiś czas temu mieliśmy w Polsce nieco szerszą niż do tej pory debata na ten temat, chociaż może debata to słowo trochę na wyrost ale, ale pojawia się pytanie czy my w Polsce jesteśmy gotowi na wprowadzenie takiej właśnie zmiany nawet jeśli w Europie już o tym dyskutuje i dziś to jest w naszej świadomości, ale wracam wtedy do tej strony praktycznej czy na taki akurat rozwiązanie w Polsce jesteśmy gotowi czym innym jest gotowość czym innym są możliwości realne, bo rzeczywiście pomysł czterodniowego tygodnia pracy może zapewnić na pewno znacznie lepszy plan Walas takie rozwiązania były pilotażowo stosowane w różnych krajach europejskich one przyniosły bardzo dobre rezultaty, bo faktycznie produktywność pracowników wzrosła ale kiedy mówimy o tych eksperymentach komentujemy je na tle sytuacji w Polsce to nieuchronnie pojawia się pytanie czy nas na to stać, bo nie jesteśmy krajem bogatym prawda, więc Polacy muszą więcej pracować po to, żeby nadrabiać mniejszą produktywność równaniu do innych krajów i a z drugiej strony podejście zmiany w podejściu do pracy, o których wspomniałam oczekiwania młodego pokolenia one będą przyspieszać zmiany tak runku skracania czasu pracy i pewnie na ten moment nie jesteśmy jeszcze gotowi do takich kompleksowych zmian w tym zakresie, ale oczekiwania młodego pokolenia nie tylko pewnie będą wymuszać te zmiany to nas od czego ja bym zaczęła co warto rekomendować to po prostu zwiększać produktywność pracy, bo to w dalszej perspektywie zapewni możliwość skracania godzin pracy w najtaniej zrobić, bo dzisiaj zadają się w Polsce cały czas pokutuje takie takie wrażenie taka szkoła, że ta produktywność jest uzależnione od tego jak dużo czasu spędzamy w pracy to chyba nie do kasy prawda nie był wcale pozostawanie po godzinach pracy musi się przekładać na to, że my wypracował wy pracujemy więcej tego efektu i tak naprawdę to co to co możemy poprawić jeśli chodzi o produktywność to właśnie zrównoważyć pracę i życie prywatne oto, żeby pracownik w nie brał zwolnień więcej mógł osiągać celów innych bardziej efektywny w tej pracy również to co powoduje, czyli zadbajmy na początku produktywność, a ślad zatem będzie będzie można dalszej perspektywie skracać czas pracy-li do Rzymu do tego work-lifebalance zrównoważenia wolnym czasie pracownik, który jest wypoczęty, który może zregenerować swoje zasoby po prostu będzie w danej jednostce czasu wykonywał więcej zadań w pani profesor jest ważne, toteż powiem, że przeciążenia np. w pracy nie służą tej produktywności to jest taki obszar, w którym o, którym mógłby zatem, o który mógłby zatroszczyć się pracodawca to na pewno tak na koniec, zamykając temat tego 4 tygodnie czterodniowego przepraszam tygodnia pracy to zawsze też pojawia się taki problem podnoszony przez krytyków tego rozwiązania, bo 1 strony mówimy o tym, że oczywiście lepiej by pracownik nie był przeciążony miał więcej czasu na odpoczynek, ale z drugiej strony właśnie trochę też znowu wracamy do tej praktyki jak spiąć grafik w takiej sytuacji, jakiego wtedy utrzymać w możliwość funkcjonowania danej firmy oczywiście na wszystko zależy też od od sektora od specyfiki firmy bowiem, że są takie sektory, kto w, których nie ma możliwości w ocenie tego czasu pracy służba zdrowia o usługi tam musi być ten czas pracy, ale można szukać takich rezerw i bardziej tutaj operować bo, zwiększając produktywność na ogół w firmach dokonuje się intensyfikacji pracy ani RO nie reorganizacji pracy chodzi tutaj o to, żeby mądrze zarządzać tymi zasobami mamy lepiej wykorzystywać nie patrzeć tylko na to, że przesuwanie pracowników do różnych zadań spowoduje, że te efekty będą lepiej dopracowana tylko też poszukać takich czynników, które firmie mogą za to odpowiadać i to są takie rezerwy lepsze wykorzystanie technologii sprzętu zasobów po wszystko ma wpływ na na podnoszenie tej tych efektów pracy no to jest proces ewolucyjny raczej u nas, bo firmy jeszcze nie są do tego przygotowane i tak jak mówiono też nie mamy jesteśmy krajem zasobnym, żeby móc po takie eksperymenty wdrażać natomiast na pewno jakieś elementy można tutaj elastyczny czas pracy dostosowanie tego czasu pracę niewielkie skracanie tego czasu pracy może tutaj czyni to korzyści i tu stawiamy kropkę bardzo dziękuję za rozmowę profesora lekarz wojen, które szkoła główna handlowa w Warszawie była pierwszym gościem magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA