REKLAMA

Konończuk: "Łukaszenka zdaje sobie sprawę że jest w najtrudniejszym momencie odkąd objął rządy"

Połączenie
Data emisji:
2022-07-27 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:27 min.
Udostępnij:

Trwa antypolska kampania organizowana na Białorusi przez Aleksandra Łukaszenkę. O sytuacji w kraju w związku z naciskami Rosji i wojną w Ukrainie rozmawiamy z Wojciechem Konończukiem z Ośrodka Studiów Wschodnich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Wojciech Konończuk wicedyrektor ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry będziemy mówili o tym jak też Białoruś prezentuje tak relacje polsko-białoruskie w tym w tym w tym momencie, pokazując w telewizji Państwowej kolejki na granicy, gdzie strach przed tłumacząc, że strach przed głodnym zimą cha Polaków na zakupy do Białorusi, że tutaj cały Organek ustawia chętnych do tego, żeby do tego kraju mlekiem miodem Rozwiń » płynącego wjechać z czego wynika znaczy to rzeczywiście pierwszy raz reżim Łukaszenki takie w taki obraz świata prezentuje ale z czego wynika ten moment z czego wynika to ta ostatnia odsłona myślę, że taką skalę to jest jednak po raz pierwszy reżim próbuje od dwudziestego roku czy z tych spacyfikowanych wyboru na prezydenckiej protestu potem społecznych te pogłębić izolację informacyjną Białorusinów co musi częściowo udaje nam zostały wprowadzone drakońskie kary za np. z udostępniania w sieciach społecznościowych treści zakazanych jest taka cała długa bardzo lista stron internetowych różnych zrobił kąt w telegramie winnych czas własnościowych, które są nielegalne myśl prawa białoruskiego i zrozumieć co się udostępni dany post może trafić nawet do więzienia, więc to jest częściowo skuteczna myślę, że będzie tylko częściowo skuteczna tego, że dzisiejszych warunkach na wprowadzenie takiej szczelnej kurtyny informacyjnej właściwie jest nie jest niemożliwe natomiast nie zmienia faktu, że media białoruskie, których to się bardzo zmienił w ostatnich kilku miesiącach, o ile wcześniej różnica między mediami propagandowymi rosyjskimi białoruskimi jednak była widoczna o tyle od czasu wybuchu wojny na Ukrainie rosyjskiej agresji ta różnica właściwie coraz coraz mniejsza to wpisuje właśnie tą antypolską akcję, którą reżim Łukaszenki prowadzi już od kilku miesięcy ona dobrą sprawę trwa od wielu lat natomiast nigdy z podobnym natężeniem i podobną akryl jak agresywnością i nie obserwowaliśmy oczywiście mam wrażenie, że ogromna większość społeczeństwa białoruskiego tego przekazu mediów białoruskich o tym, że rzekomo w Polsce panuje bieda upadek gospodarczy Kolasy ustawiają się bardzo długi wielokilometrowych kolejkach tak tak tak jest to mediów wiadomości białoruskich, chcąc zjechać na biało, żeby kupić sobie np. tanią kasie, bo takie informacje właśnie tam padają, więc większość miało się to nie wiesz co zmienia faktu, że reżim uważa, że przed częścią to może być skuteczne, ale właściwie znaczy no właśnie na problemy się lepiej opisać, jaki ten obraz miałby być czy Białorusini mieliby o świecie mniemać mogli uczyć przed kim są powinni być przekonani wmyśl tej narracji, która jest mam na zachowana, że w przeciwko Rosji Białorusi zachód wypowiedział wojnę to idealnie wpisuje obraz, który też Rosjanie Mariusz kremlowskich słyszą czy to nie Rosja napadła na Ukrainę i to Rosja była wojnę, ale to zachód de facto zmusi Rosję do podjęcia specjalnej akcji operacji wojskowej na Ukrainie, a zarazem nałożył na Rosję sankcje, które są de facto wypowiedzenie wojny, więc taka narracja płynie w mediach i rosyjskich coraz większym stopniu białoruskim białoruskich reżimy Łukaszenki uważa, że jest to nie przekonać część społeczeństwa białoruskiego do swojej wizji strach się świata, które nijak ma się do do realnej rzeczywistości Białorusini się przed pandemią, kiedy granica polsko unijna nie tylko polsko-białoruska była przyjazna i kilka milionów ludzi wręcz ją przekraczało corocznie te wyjazdy z Białorusi wprawdzie mocno spadły także, dlatego że w tej reżim wprowadził pewną politykę wyjazdową, która dopiero niedawno została poluzowana natomiast generalnie Białorusini znają państwo ościenne to, że wybuchy protesty na taką skalę w sierpniu dwudziestego roku to moim zdaniem wynikało również z tego, że bardzo wzrosły aspiracje Białorusinów, którzy wyjeżdżając do Wilna czy do przygranicznych rejonów Polski oni sobie wyciągali pewne wnioski zaczyna liczyć na wina w Polsce jest tak jest lekka lepiej niż na Białorusi pytanie z czego to wygląda, więc to jest wielkie wyzwanie dla reżimu Łukaszenki, który zarazem zdającej sprawę z tego, że kryzys gospodarczy mawiało się pogłębia, bo sankcje zachodnie, ale także, dlatego że eksport białoruski stał się bardzo ważny dla Białorusi tradycyjny rynek ukraiński ze względu na wojnę poparcie przez Białoruś agresji rosyjskiej w co spowodowało cały czas sprawia, że poziom życia zwykł Białoruś Białorusinów sprawia moim Łukaszenka w tym swoim mnie w tej swojej polityce próbuje przekonać Białorusinów, że inni mają gorzej, że wszędzie jest źle u nas wcale nie jest najgorzej no właśnie równocześnie jak przestaje udawać, iż jeśli kiedykolwiek udawał demokraty Hel nie wiem czy banki lekarzem posługiwał się tego rodzaju pojęciami i zaczyna mówić wprost w wywiadach dla zagranicznych mediów dla w tym wypadku akurat dla rządu France Press, że system władzy na Białorusi jest twardy i nie wykluczył nawet słowa autorytarny z czego wynika ten ta decyzja, że właśnie przedstawia Białoruś jako system autorytarny, żeby mówić własnymi słowami to też nie jest nic nowego już wcześniej po sięgał często sobie powtarza w różnych wywiadach także dla mediów zagranicznych wręcz dyktatura jest błędem białoruskim z tego Białorusi słynna na całym świecie i to wręcz użyć takich reklamach, które biuro prasowe administracji Łukaszenki co jakiś czas pokazuje to się tam pojawiał, więc tutaj akurat nie jest to nic nowego, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę że, gdyby wszyscy, którzy mieszkają na biurku zdają sprawę z tego, że system prezydencki, że rola parlamentu łuk jest dekoracyjna, że partie polityczne takim ne ne demokratycznym tego słowa znaczeniu tam właściwie nie ma, więc to nikt nie ma wątpliwości, że Białoruś jest dyktaturą inna sprawa, że Łukaszenko tych 28 lat, kiedy ponad 28 lat, kiedy rządzi próbuje przekonać własne społeczeństwo skutecznie pod wieloma względami dyktatura mimo tego, że idealna jest znacznie lepsza niż demokracja także temu ma służyć przekaz, który Białorusini już w tej właśnie bardzo agresywnej formie od 2 lat słyszą, że mimo tego, że żyją w kraju niedemokratycznym no to demokracja w krajach ościennych tutaj właśnie też to rzekoma zubożenie kolejki na granicach, żeby wyjechać na Białoruś mają służyć jako pewne uzasadnienie tej tezy Łukaszenki, ale czy to jest także to jest próba pokazania takiej władzy, która może i twarda, ale bezpieczna stabilna i opiekuńczą to jest trochę taki sposób prezentowania swoich rządów wcześnie tak rzeczywiście było biało była prezentowana przez reżim jako taka wyspa stabilności socjalnej stabilności kraju bez bezrobocia w kraju może nie zarabia jakiś wielkich pieniędzy, ale opłaca praca są od ceny w sklepach są generalnie niskie to się skończyło tej stabilności społecznej już niema natomiast stąd czują presję i to, że dzisiaj Białorusi z krajem, który ma najwięcej więźniów politycznych w Europie więcej niż putinowska Rosja więcej nawet niż Kuba, bo to jest około 1300 osób, które są uznane za więźniów politycznych ta liczba daleko represji skali represji nie wyczerpuje to pokazuje, że wcześniej skuteczne hasła, bo przecież polityk przez dużą część swoich rządów, który był popularny społeczeństwa białoruskimi, które cieszą się poparciem istotnej części polskiego społeczeństwa także dlatego głównie, dlatego że Białoruś cieszyła się stabilnością gospodarczą tu możemy dyskutować skoro nasze działa rzeczywiście przez długi czas była ona się skończyła no i by zastąpił ją właśnie masowe represje masowe zastraszanie społeczeństwa, a zarazem zmuszanie aktywistów tych najbardziej aktywnej antenę reżimowej części społeczeństwa do wyjazdów zagranicznych, więc dzisiaj czy emigracji po prostu, więc dzisiaj miało się z tych państw, który chwilę, który jest istotną część tej najbardziej aktywnej anty Łukasz Jankowski część społeczeństwa albo siedzi w więzieniu albo została zmuszona do wyjazdu albo sama zdążyła wyjechać ewentualnie udała się na emigrację wewnętrzną na Białorusi czy Stato, że KGB na którejś nocy nie zapuka do drzwi w, a jeżeliby spojrzeć jeszcze na, bo mówimy o takiej aktywności Łukaszenki no w szeroki to znaczy z 1 strony właśnie jest ta kampania przedstawiająca Polskę jako ten kraj zapaści gospodarczej z drugiej strony mamy taką próbę przedstawienia siebie mówienia wprost o swoich rządach autorytarnych no i trzeciej to trzeci element reżim Łukaszenki oskarża Polskę przed organizacją narodów Zjednoczonych o przestępstwa, których mają się dopuszczać polscy pogranicznicy na granicy polsko-białoruskiej czy właściwie o jakieś takie zbrodnicze działania w kontekście kryzysu, które sama Białoruś wywołała tak tylko pytanie czy to rzeczywiście jest próba Łukaszenki przekonania do czegokolwiek tej czy innej komisji ONZ to jest próba, żeby znowu połączył wpływać na własne społeczeństwo przeminąć część własnego społeczeństwa, żeby ten obraz Polski, które generalnie pozytywny w oczach Białorusinów także badania różem socjologicznych, które mamy także pokazują, żeby ten obraz zrujnować mam wrażenie, że to jest częściowo skuteczne, ale tylko częściowo jak mówiliśmy wcześniej to znaczy, że to wg białoruskich bardzo się zmieniły chodzi o oto jak one pokazują wojnę na Ukrainie żony oraz właśnie się nie różni dzisiaj od tego co jakiś przekaz mediów mediów rosyjskich no jednak wpływa częściowo na naukowe Białorusinów te niedawne badania socjologiczne które, które mamy naprawdę robione metodą online, więc pewnie nie są idealne, ale one jednak pokazują jak bardzo się coraz bardziej podzielone społeczeństwo sam fakt, że jednak powiedzmy sobie około trzeciej części co najmniej trzeciej części białoruskiego społeczeństwa wspiera działania rosyjskie na na Ukrainie także tak to pokazuje, ale czy to jest także, że możemy powiedzieć jakieś takie wzmożonej aktywności Łukaszenki jeśli chodzi właśnie kwestie Zachodu czy też jest także jest taki błąd optyki możemy po prostu na to patrzymy jesteśmy bardziej wyczuleni na NATO co mówi i do mediów zachodnich i on nas jak to jest, dlaczego pan to to ujął, więc jesteśmy wyczuleni mam wrażenie, że dzisiaj głównym tematem jeśli już mówimy o 530EURpy wschodniej głównym tematem mediów europejskich jednak jest wojna to co się dzieje Rosji Białorusi tam zniknęła i także to utwierdziło nas przekonanie to zostałyby potwierdzone, że już Białoruś nie jest państwem suwerennym to jest państwo, którego przyszłość, że dużym stopniu od tego co będzie działo w Rosji, więc dzisiaj też z trudem znajdziemy w ważnych mediach zachodnich jakiekolwiek doniesienia o tym się na Białorusi jak wszyscy się przyzwyczaić do tego, że jest tam panuje tam dyktatura, która jest takim odpryskiem tego co się dzieje dzisiaj politycznie w samej Rosji z drugiej strony Łukaszenko też stracił pole manewru, które miały jednak gra w ograniczonym stopniu przed ostatnimi sfałszowanymi wyborami nie, ale jednak miał taki tak go próba gry na tym drugim fortepianie jednak mają obserwowaliśmy się skończyła dzisiaj stopy jego zależności od Rosji jest większy niż kiedykolwiek wcześniej sam sobie z tego myślę, że jednak zdaje z z prawej to, że często ostatni też w tym wywiadzie, w którym pan redaktor wspomniał on wręcz mówi o tym, że to nie jest także tutaj białoruską kolej uzależniona i że grozi jednak przy sobie pytanie skoro nie ma takiego niebezpieczeństwa to po co Łukaszenka nieustannie do tego wraca w różnych swoich wypowiedziach no właśnie pan jak pan sam się jednak, bo jest on wprawdzie, żyjąc trochę pewnej bańce informacyjnej sobie zdaje sprawę, że no i najtrudniejszym momencie od czasu, kiedy objął rządy po dziewięćdziesiąty czwartym roku, że to jest, kiedy byt ma wojna na Ukrainie, która pokrzyżowała bardzo utrudniła prowadzenie jakiejkolwiek polityki, która byłaby niezależna od Rosji, że ta poduszka gospodarcza, którą on jakiś tam stopniu próbowała zachowywać choćby, rozwijając racje gospodarcze z Unią europejską także z Ukrainą 13% eksportu białoruskiego trafiało na rynek ukraiński w związku z tym, że po dwudziesty czwartym z lutego minister poparł agresję rosyjską prawda i sekretarz pamiętajmy o tym, że ataki cały czas na terytorium ukraińskie są dokonywane terytorium białoruskiego należy także ataki i rosyjski samolot skarbowych są dane do dokonywane z Białorusi, że na biało cały czas stacjonują wojska rosyjskie niema tam stałych baz na podstawie dwustronnych porozumień, ale de facto na Białorusi dzisiaj państwem, które jest wielkim garnizonem rosyjski, choć i Łukaszenko jakby, dodając do do jedno całe, składając puzzle on sobie układa pewien obraz nie chcę się pogodzić to bardzo widać, jaką kluczy różnych swoich wypowiedziach, gdyby trochę próbują zakwestionować rzeczywistość, ale zarazem doskonale wie, że dzisiaj on skazany na na łaskę i niełaskę Władimira Putina, który prawdopodobnie jednak, że nie będzie go zmieniło to nie jest ani czas ani dobry moment na to żeby, żeby do pewnej zmiany władzy na Białorusi doprowadzić myślę, że główna przyczyna leży też w tym, że Łukaszenka no i ten stopień jego niesamodzielność jest mniejszy niż kiedykolwiek wcześniej Rosja o tym doskonale wie dzisiaj przyszłość Łukaszenki niestety także, choć Białorusi zależy od tego czy Ukraina wytrzyma Ukraina obroni swoją suwerenność wojna obronna ukraińska zakończy się sukcesem ukraińskim wszyscy mam nadzieję, że tak właśnie będzie Łukaszenka może nie do końca tego zdaje sprawę, że także jego przyszłości kraju zarząd tego czy Ukraińcy otrzymają czy to nie jest właśnie także jednak poprzez ataki na Polskę poprzez takie właśnie działania na forum ONZ 3 wypowiedzi dla ARP też Łukaszenka próbuje sobie przypomnieć wzmocnić ten wizerunek jednak władcy jakoś tam władcy suwerennego i nawet jeżeli autorytarnego to w pewnym sensie coś groźnego przez to to nie jest tak też taka próba budowania już tak jest dziś takiego takiego systemu skojarzeń swoimi rządami myślę bardzo słuszny trop to, że media rządowe białoruskie po na właśnie ją wywiady, którą jakiś czas udziela w mediach zachodnich to jest także próba pokazania pewnej podmiotowości cały czas białoruskiej i same oczywiście Sandra Łukaszenki także różnego rodzaju bliska ambasadorki np. bardzo nagłośnione głównie państw azjatyckich afrykańskich składanie listów uwierzytelniających przez ambasadorów niektórych państw artysty często pokazywane w mediach co ma pokazać, że to nie jest tak, że Białoruś stała się państwem suwerennym jest w pełni zależna od Rosji z drugiej strony na to nakłada się kampania antypolska, które już trochę mówiliśmy prawda z 1 strony Polska pokazywana jest takim mógł nad wyjątkowym natężeniem jako pokój wręcz główny wróg białoruskie państwo, które rzekomo czyha na integralność terytorialną Białorusi nie Rosja prawda tylko Polska, która twierdzi Łukaszenka regularnie marzy o tym, żeby odnowić granice z 3009. roku, a zarazem kampania antypolska w formie niszczenia polskich cmentarzy wojennych armii krajowej, o których media łódzkiej radzie nie informują to jest pewna na działanie metodą faktów dokonanych zwykli Białorusini o tym w mediach rządowych nie dowiedzą, ale zarazem jest to prawdopodobnie to próba pewnego biały nie ma zbyt wielu instrumentów jest ponoć na Polskę, więc takie trochę nas działania pewnej nocy Press złośliwości, ale też być może próba sprowokowania w tym myśleniu reżimu Łukaszenki do pewnej odpowiedzi ze strony Polski, którą można potem propagandowo wykorzystać dziękuję dziękuję bardzo, Wojciech Konończuk wicedyrektor ośrodka studiów chodnik, bo państwa moim gościem jest trzynasta 59 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA