REKLAMA

Byle do wyborów - Czynniki polityczne wpływające na gospodarkę

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-07-28 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 3 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra dziś naszym gościem jest pan dr Jakub Borowski główny ekonomista Credit agricole oraz szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry dobry panu dzień dobry państwu pan może rozmawiać o polityce tak długo jak rozmawiamy o ich wpływie na sytuację gospodarczą z pewnością namówienie właśnie o to chodzi czy pana zdaniem o gospodarce polityce gospodarczej na kolejny 12 miesięcy w Rozwiń » ogóle powinniśmy rozmawiać czy to będzie wyłącznie polityka dyktowana kalendarzem wyborczym kampania wyborcza już trwają żadne prognozy racjonalne podejście nie mają sensu jest takie jak chce polityczny w gospodarce czy sytuacja, w której popyt zmienia się w rytm kalendarza politycznego sporo badań na ten temat wszystko to potwierdzają, ale generalnie można założyć w przypadku polskiej gospodarki w przyszły roku mamy tam kumulację wyborów na razie przynajmniej mówi o wyborach samorządowych parlamentarnych ten wpływ będzie znaczący, a może być także może być nawet historycznie największy na czy ja bym się spodziewał tego, że jesteśmy w fałszu nie wyjątkowej sytuacji jak przygotowaliśmy ostatnie prognozy cha przyjmowane my założenie, że polityka makro końca, a w szczególności polityka fiskalna polityka pieniężna to jest bardziej złożony problem skalną, czyli rządowa rządowa w zakresie podatku wydatków, ale raczej wydatków, bo w sprawie w ramach podatków dużo zostało zrobione w ostatnich kwartałach żona będzie jednak podporządkowana wyborom celowi politycznemu, jaki jest wygranie wyborów także myślę, że takim podporządkowanie będziemy do czynienia i na tle historycznym ona może być największa czy to znaczy to znaczy, że my musieli bardzo uważnie obserwować sytuację na scenie politycznej sytuację sondażową MON będzie trochę dyktować wybory w polityce gospodarczej w szczególności w polityce socjalnej mogę uchylić rąbka tajemnicy już przygotować tę prognozę musieliśmy zdecydować powiedział takie decyzje czy będzie rozszerzony program 500 plus czy będzie piętnasta emerytura i generalnie założyliśmy, że przewidzieć co zrobi parlamentarna większość, dlatego że taka decyzja ma wpływ na popyt na wpływ na konsumpcję ma wpływ na wzrost gospodarczy musimy się nad tym zastanawiać wydaje się, że biorąc pod uwagę, aby szczególną sytuację na scenie politycznej w Polsce prawdopodobieństwo, że takie działania zostaną podjęte jest wysokie to związku z tym złożyliśmy do prognozy jeśli tego by nie było no to pójdziemy wyraźnie niższą trajektorię jeśli chodzi o wzrost gospodarczy dzisiaj mamy prognozę na przyszły rok 19 to jest prognoza, która nie uwzględnia w Polsce pełnego wpływu szoku gazowego, czyli sytuacji, w której Niemcy część krajów Unii Europejskiej ba kompletnie odcięta od gazu w okresie chce w jesienno-zimowym sezonie grzewczym natomiast jeżeli, jeżeli nie doszłoby do do tego wzrostu wydatków, które żeśmy założyli, że będzie w związku z cyklem politycznym no to pójdziemy jeszcze niższe i niższą ścieżkę wzrostu gospodarczego mamy tak o tym i chcę o tym porozmawiać właściwie z tej naszej tutaj tego naszego krótkiego dialogu taka swobodna rozmowa o tym, że to w razie czego rząd rozszerzy swoje działania w sferze socjalnej i wypłaci piętnastą emeryturę pan powiedział albo z waloryzuje program 500 plus tak w Knights to jest takie neutralne tak sobie swobodnie o tym rozmawiają pamięta pan kiedyś pod koniec na początku tego wieku słynna historia dziurze Bauca, który przybyło także tyle pieniędzy 90 lat brakowało tylko tylu by zabrakło, gdy rząd AWS-u przegrywający rząd AWS zrealizował wszystkie pomysły, które wtedy był tak tylko dziura Bauca była efektem podpisem mniejszej również mniejszej przejrzystości polityki fiskalnej, bo nagle wszyscy również ekonomiści odkryli żona istnieje tutaj mamy w mimo tego, że przejrzystość finansów publicznych w ostatnich latach się zmniejszyła niestety to mamy większą wiedzę jednak moim zdaniem wymaga tego tak jak to wygląda niż niż wtedy, a teraz pan jak to zapytał a jakie będą tego konsekwencje to strony popytowej to wspaniała oczywiście większy deficyt sektora finansów publicznych większy dług publiczny no jednak to jest ważne wolniejsze schodzenie z inflacją to znaczy my mamy sytuację dzisiaj, w której ta inflacja prawdopodobnie, ponieważ mówimy naprawdę długim horyzoncie prognostycznym ta inflacja obniży się do poziomu celu banku centralnego 2 pół procent wedle naszych prognoz dopiero w 2025 roku co więcej na scenariusz nie odbiega istotnie od tego co Narodowy Bank Polski za zaprezentował projekt inflacji no, więc jeżeli mamy ekspansję fiskalną to oczywiście wydłuża ten proces z tą inflacją będziemy chodzić jeszcze dłużej w sytuacji, w której polityka pieniężna pozostanie pasywna, a takie założenie moim zdaniem możemy przyjąć na podstawie i prospołeczne, czyli bank już nie będzie rada nie będzie walczyła z tą inflacją tak takie mamy sygnały płynące bezpośrednio prezesa Glapińskiego niektórych członków rady, ale również tak można to interpretować po tym, jak poznaliśmy te wyniki tej projekcji do niej wracam do 1 do systemu to przebrzmiały, bo to było kilka tygodni kilka tygodni temu, ale wojnę to bardzo ważna sprawa do tego, że ta projekcja ona nakreśliła jednak optymistyczny obraz sytuacji gospodarczej ja wiem, że ten projekt jest oficjalne przypomnę państwu naszym skoczkom słuchaczom oficjalny dokument ten specyficznie publikowane trochę było zamieszania, bo publikacja wtorkowa była w swoim wydźwięku nieco odmienna od sygnałów, które tuż przed wtorkiem w piątek wysłał prezes Glapiński swej konferencji w tym czarnym punktem tam na mapie oczywiście była inflacja leży patrzymy na inne parametry wzrost gospodarczy, a przede wszystkim bezrobocie równowaga makroekonomiczna to ta projekcja była moim zdaniem dość optymistyczne w zasadzie dawała przestrzeli to jest bardzo ważne dawała przestrzeń do tego, żeby dalej podnosić stopy procentowe to powiedziałbym dość wyraźnie w tej projekcji inflacja pozostaje tu wyżej celu znacząco powyżej celu rady, bo zwierzę kolejny kwartał w sumie przez 4 lata, więc jeżeli nie ma reakcji na to co więcej wiemy, jaka jest reakcja inna znaczy zapowiedź prezesa, a zatem deklaracja złożona indywidualnie w sobocie, że w zasadzie już końcem kończymy cykl podwyżek to to wszystko wskazuje na to, że raczej będziemy do czynienia z pasywną postawą banku centralnego na sytuacji, w której pojawią się te zwiększone wydatki, które zaczęliśmy naszą rozmowę to będzie też wydłużać ten proces obniżania inflacji musimy się niestety tutaj do tego ta inflacja podwyższona znacząco podwyższona pozostanie z nami na długo warto ja nie wiem jak pan, ale ja mogę taką publicystyczną tezę postawić, że ta inflacja zostanie podwyższona z podwyższoną inflacją będziemy żyli dłużej także ze względu na cykl wyborczy w Polsce no tak oczywiście dlatego ten cykl wyborczy również będzie oddziaływał poprzez zwiększone wydatki również w kierunku osłabienia kursu złotego nie będziemy mieć najprawdopodobniej znaczącej aprecjacji najbliższy rywal pała czyli, czyli nie będziemy mieć również tego korzystnego z punktu widzenia inflacji, czyli obniżające inflację wpływu umocnienia kursu Walutowego, więc to wszystko razem z UE raczej wprowadzi nas właśnie takiego scenariusza, ale z drugiej strony, bo też spróbujmy spojrzeć na to tak bardzo istnieją nie ma jeszcze niedosyt z tego też w tej rozmowie, bo no jest powszechna w tej chwili rozmowa wiele banków międzynarodowych instytucji obniża prognozy wzrostu gospodarczego sugerując, że wchodzimy w okres spowolnienia być może kryzysu pan wymienił jedną z takich z takich poważnych zagrożeń, czyli ten kryzys energetyczny szefowa komisji europejskiej mówi wprost jesteśmy w środku kryzysu energetycznego to musi mieć znaczenie dla gospodarki nie bez powodu są rozważane jeśli nie w Polsce, choć informacje pewnie do przedsiębiorców trafiły na karku naszego największego partnera handlowego rozważane scenariusze kto, kiedy będzie musiał zrezygnować z części produkcji ze względu na niedobory energetyczne do czego zmierza, więc i szykuje się na spowolnienie zresztą pan i inni ekonomiści na rynku pokazują w konkretnych danych, że to spowolnienie gospodarcze w Polsce się zaczyna, a ja pytam cykl wyborczy i chciałbym wiedzieć to jest także, a że może się okazać, że rząd będzie podejmował jakieś decyzje, które ten negatywne obraz gospodarki albo negatywne skutki w gospodarce na nieco odsuną, chociaż będą miały negatywne konsekwencje tak jak mówił będziemy dłużej, czyli inflacji inflacja to jest 1 obszar transmisji warto wspomnieć jeszcze o zatrudnieniu czy lustrzanym odbiciu bezrobociu, a mimo tego spowolnienia, które mamy pod nos kwituje w zasadzie jest dzisiaj takim konsensusem rynkowym nie spodziewamy się wzrostu bezrobocia w przyszłym roku, a z wielu przyczyn jedną z przyczyn jest to, że rynek wchodzimy w ten okres spowolnienia z wciąż napiętym rynkiem pracy w tym sensie z nadwyżką popytu na prace nad podażą mamy wciąż dużo ofert dużo pracy nie nie wykorzystanych w co jeszcze inne czynniki natomiast to jest dla mnie ważne tu wracamy do tego do tego typu politycznego tego jak podporządkowania na polityki gospodarczej celom politycznym sądzę, że rząd będzie robił wszystko dlatego również ten element związany z polityką gospodarczą musisz mu zdanie sądzę, że rząd robi wszystko w przyszłym roku, żeby do minimum ograniczyć wzrost bezrobocia w jaki sposób i myślę, że jeżeli doszłoby do silniejszego wstrząsu, a gospodarczego to będzie szukał rozwiązań, które będą zbliżone co do sposobu oddziaływania konstrukcji do tych, które były zastosowane w okresie pandemii to znaczy jakaś próba ponownej hibernacji zatrudnienia w firmach jakiś tarcze jakieś rozwiązania, które będą ograniczały wzrost bezrobocia myślę, że rząd nie będzie chciał partia rządząca nie będą chciały zaryzykować znaczącego wzrostu bezrobocia przed wyborami dlatego to wprowadzamy to ten element prognoz oczywiście jakimś ryzykiem, że to się w materiale, ale czy to mogłoby oznaczać, że gdzieś kiedyś jakiś rachunek nie będzie za to zapłacić jasne, ale to już wykracza poza ten krótki horyzont w obozie tym rachunkiem VAT rachunki będą zwiększone wydatki sektora finansów publicznych będzie wyższy dług będą wyższe stopy procentowe będzie w wolniejsze zejście inflacji o tym mówiliśmy w, więc ewidentnie zobaczymy efekty tego w innych parametrów, zwłaszcza natomiast znaczone, żebyśmy wiedzieli, zajmując ceną my my podejmujemy pewne ryzyko, dlatego że zwykle jest także gospodarka zwalnia to zwalnia wyjaśnia mamy zejście z dynamiki rzędu 6% to to poniżej 2% to w zasadzie mogliśmy oczekiwać jednak jakiegoś wpływu na rynek pracy, ale ta sytuacja szczególna w przyszłym roku dlatego po długich rozważaniach, uwzględniając jeszcze inne czynniki nie tylko ten polityczny, ale również to w jakiej kondycji jest rynek pracy dzisiaj tak na marginesie szybki monitoring Narodowego Banku Polskiego opublikowany 2 dni temu pokazał, że na razie to jeszcze tutaj nic takiego złego nie dzieje na rynku pracy co więcej wskaźniki wyprzedzające niektóre z Galicji siedzące dla inwestycji wg rynku przedsiębiorców gorsze jest jasne sytuacja ta sytuacja jest trudna oczywiście wiemy, że grozi nam i toby to by skłoniło oczywiście do obniżania tych porno grozi nam sią gazowy taki pełny sezon grzewczy, który dotknie naszego głównego partnera handlowego i rykoszetem oczywiście w odbije się to aktywności gospodarczej w Polsce pan ani razu nie użył tej rozmowie słowa kryzys odnośnie polskiej gospodarki, bo pan używa słowa czy pani nie używa tego słowa, dlatego że uważam, że powinniśmy im oszczędnie gospodarować znaczy kryzys rezerwuje sobie na takie sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia w Polsce i 20 lat temu bardzo wysokie dwucyfrowe bezrobocie strukturalne bezrobocie było uporczywe, a niepewność zatrudnienia w przyznam, że szła kryzys używamy na wkład do do w odniesieniu do wielkiego kryzysu w stanach Zjednoczonych no, więc mamy dziś ciśnie się kryzys energetyczny tutaj okej natomiast z makroekonomicznego punktu widzenia uważam, że możemy mówić o spowolnieniu silne spowolnienie natomiast Jasną sprawą jest, że mamy grupy gospodarstw domowych o niskich dochodach są bardzo silnie dotknięte tym wstrząsem na rynku energii wzrostem cen tam mamy do czynienia ze spadkiem dochodów do dyspozycji plan jest ważną i dla nich oczywiście to jest zostaną wątpliwości, ale patrząc z perspektywy makro Macro wydaje mi się, że to słowo kryzys sytuacji, w której mamy stołeczni grali historycznie niskie bezrobocie to, że drugi punkt to uważam, że zostaw sobie to ona na najgorszy czas i jedno pytanie na koniec proszę już krótką odpowiedź jutro wstępny odczyt inflacji za mnie kończący się właśnie miesiąc z jak bardzo 156157 taka jest nasza poznać delikatny wzrost wobec czerwca i ta inflacja powyżej 14% do lutego przyszłego roku szczyt we wrześniu 159 tak roku szczyt 2 września taka jest 159 oczywiście przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna zostanie utrzymana do końca roku i tu wracamy do sławy, tak więc sprzed roku wracamy do przynajmniej wyborów przyszło tu wracamy do datek czynników politycznych, które wpływają na NATO idzie w gospodarce dr Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole oraz szkoła główna handlowa w Warszawie dziękuję za rozmowę dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA