REKLAMA

Czym zapełnimy magazyny gazu na wiosnę?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-07-28 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka rozpoczynamy drugą część magazynu EKG Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydział nauk ekonomicznych UW tak to był mój telefon od razu mówię Towarzystwa ekonomistów polskich dzień dobry dzień dobry witam pan dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista firmy miła dzień dobra czy dobry panu dzień dobry państwu pani dr Małgorzata Bonikowska szefowa centrum stosunków międzynarodowych ośrodek Rozwiń » analityczny think tank dzień dobre dzień dobry może zacznijmy od tego na co właściwie te tzw. rynki czekały, czyli decyzja amerykańskiego banku centralnego podwyżka stóp procentowych w stanach to jest decyzja z wczoraj, ale zawsze jak już tak poważny bank decyduje zmienia stopy procentowe to na pewno ma to znaczenie dla dla światowej gospodarki pytanie czym powinniśmy się interesować tym w Polsce czy dla wszystkich, którzy nas teraz np. słuchają ma znaczenie, że w stanach podnieśli stopy procentowe dr Rozkrut oczywiście, że ma duże znaczenie kilku powodów po pierwsze jest to największa gospodarka świata ich sytuacja niż wpływa globalnie na całą gospodarkę w tym gospodarkę polską równocześnie wpływa na notowania waluty amerykańskiej względem innych walut w tym kursu złotego, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia większa np. wyższą niż przeciętnie oczekiwano zacieśnienia polityki monetarnej w stanach poprowadzi do umocnienia dolara i osłabienia kursu złotego także względem, których innych walk równocześnie informację w ogóle dotyczący gospodarki amerykańskiej, czyli one są negatywne i źle wpływają w ogóle na sytuację taką całej gospodarki światowej to wówczas rośnie tzw. wersja do ryzyka co oznacza, że kapitał zagraniczny przepływa do tzw. bezpiecznych przystani którymi są między nimi amerykańskie papiery skarbowe kupują wówczas amerykańskiego dolara i osłabia się równocześnie kurs chociażby złotego, dlatego że kapitał międzynarodowy odpływać także rynku, żeby zakupić dolara i drugą stronę, jeżeli są perspektywy dobre dla gospodarki amerykańskiej światowej wówczas maleje tzw. wersja do ryzyka jeśli inwestorzy są bardziej skłonny kupować polską walutę natomiast ja uważam w ogóle chodzi o wczorajszą decyzję o bardzo różne interpretacje przede wszystkim konferencji, dlatego że podwyżka o 75 punktów bazowych uwag generalnie oczekiwana, aczkolwiek niektórzy oczekiwali, że może być mocniejsza dużą uwagę przywiązywano jednak do komunikacji, która nastąpiła po tejże konferencji ogólnie rynek odebrał ją grona gołębi, aczkolwiek uważam, że trochę za bardzo gołębio interpretowanych wypowiedzi przewodniczącego Powella, który zresztą zaznaczył, że teraz już nie będą przy tym stosować tzw. forward guidance, czyli nie będą już tak Jasną komunikować co zrobią ze stopami procentowymi kolejnym posiedzeniu w szczególności tylko, że będą o wiele bardziej uzależnieni od tych danych będą obserwować z posiedzenia posiedzenie jak te dane wyglądają na podstawie tego będą podejmować decyzje wielu uczestników rynku zebrało także Fed może jednak trzeba będzie zaskoczone, że gospodarka amerykańska odnotowała spadek PKB w drugim kwartale, mimo że tam wre ALU twierdził, że uważa, że nie gospodarka amerykańska nie znajduje się w recesji patrzy na to wiele bardziej optymistyczne niektórzy uczestnicy rynku interpretowali także jednak te stopy procentowe tak bardzo nie wzrosną, a w przyszłym roku będą w drugiej połowie wyraźnie spadać i to spowodowało również np. pozytywny nastrój na rynku kapitałowym cenę akcji bardzo wzrosły natomiast ja uważam, że jednak nie doceniono tej komunikacji, gdyż sam przewodniczący Powell podkreśla bardzo wyraźny, że rynek pracy pozostaje bardzo mocny Stanach Zjednoczonych widać, że dużo większą uwagę przywiązywać do tego co się dzieje z zatrudnieniem bezrobociem i płacami aniżeli nie będzie tak bardzo przejmować tym, nawet jeżeli gospodarka amerykańska skurczy w krótkim okresie dlatego też, że ten kryzys kryzys spowolnienie inne, dlatego że ona dużo mniejszym stopniu będzie oddziaływać na rynek pracy, a dużo większym stopniu zobaczymy efekty spowolnienia presji na marże przedsiębiorstw przedsiębiorstw, ale także nie są tak bardzo skłonne zwalniać pracowników dlatego widzę, że później pozostanie może być dużo trudniejsze, dlatego że sytuacja strukturalne na rynku pracy taka, że pozbywanie się pracowników w związku z kurtką okresowymi problemami nie jest dobrym pomysłem dla waszych sięga pan teraz mówią Amerykanie czy Polsce, bo to właściwie brzmiał Ameryce, ale równocześnie możemy coś bardzo dużym stopniu przełożyć do sytuacji w Polsce, jeżeli chodzi o sytuacji na rynku pracy i również na czynniki demograficzne zdecydowanie nie sprzyjają rozróżnienie sytuacji na rynku pracy, więc to możemy dużym stopniu przełożyć także do nas, dlatego że wyniki finansowe przeciętny przedsiębiorstw także były bardzo dobre okresie teraz ostatnich kwartałów, więc przedsiębiorstwa można powiedzieć pewną poduszkę mają chodzą teraz to spowolnienie przede wszystkim przetwórstwo przemysłowe spadek produkcji natomiast chodzi o sytuacji, kiedy ich ta poduszka finansowa sytuacja płynnościowa pozostaje bardzo dobra dużo lepsza niż przed wieloma historycznymi wcześniej kryzysami, a równocześnie także sytuacja na rynku pozostaje w Polsce napięta i tak zresztą wielu ekonomistów przewiduje, że stopa bezrobocia mimo tej trudnej sytuacji w najbliższych kwartałach w przyszłym roku będzie jednak niższa, a przynajmniej nie wyższa niż w roku bieżącym bardzo dziękuję panu dr Rozkrut mówił rozpoczęliśmy od podwyżki stóp procentowych w stanach Zjednoczonych za 75 no i przeszliśmy do tego co jest kluczowa zawierał się ten komponent także w pytaniu, dlaczego dla nas miało być ważne co zrobił amerykański bank centralny to mamy trochę za sobą, ale rozmowy o naszym spowolnieniu już po raz drugi w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG padły takie przewidywania, że nie nie musimy czy nie powinniśmy obawiać się nadmiernego wzrostu bezrobocia jest przecież jedna z kluczowych informacji czy być może pani ma inny pogląd pani dr Krzysztoszek no pani pomożemy oczywiście sięgać jeszcze dodatkowe dane jeśli chodzi o rynek Polski ostatni monitoring szybki monitoring NBP dotycząca tego zrobić dziś tak w przedsiębiorstwach myślę, że też daje odpowiedź na no może to są prognozy, więc oczywiście to nie jest taka stuprocentowa odpowiedz na pytania to co się może dzieci na rynku pracy nie, ale my tam mamy wyraźne sygnały, że rzeczywiście może, bo przedsiębiorstwa nie będą w sposób istotny zwiększać zatrudnienia, ale jednocześnie nie ma żadnego sygnału, który mówi o tym, że będą to zatrudnienie zmniejszać do tego to co akurat mnie niebywale interesuje to jest wydaje mi się lekko optymistyczna informacja dotycząca inwestycji tam są sygnały mówiące o tym, że ma no te na skłonności do inwestycji przedsiębiorstw są troszkę większy niż były mimo przez warunki się nie zmieniły jest ciągle ogromna niepewność w tych obszarach szeroko rozumianej energetyki, więc ma wydaje się, że ma tutaj możemy jeśli chodzi o rynek pracy może być w miarę w miarę spokojni nie oczywiście ta sytuacja inne, z którą mamy do czynienia będzie powodowała my też chyba takie dodatkowe pozytywne z punktu widzenia rynku pracy sytuację, a mianowicie chyba skłonność znowu pracowników do tego, żeby zmieniać pracę, żeby naciskać na wzrost wynagrodzeń myślę, że ta skłonność będzie lekko lekko mniejsza, więc też oddziaływanie na inflację będzie mniejsze natomiast tym jeśli mogę na chwilę, że w różnych tego czym panowie przed chwilą rozmawialiście, a mianowicie komunikacji Messe Fedu i szefa Fedu Powella, ale proszę zobaczyć jak ta komunikacja wygląda one absolutnie nastawiona na takie próby zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych to jest niebywale ważne tak naprawdę w tej komunikacji, którą czynią banki centralne ich przedstawiciele tak naprawdę najważniejsze jest właśnie zakotwiczenie inny tych oczekiwań inflacyjnych od kiedy dotyczy i gospodarstw domowych i firmy banki i szefowie muszą wyjaśniać to na czym bazuje obecna przyszła na czy może bazować przyszła polityka dotycząca stóp procentowych, jeżeli ich taka zdolność do precyzyjnego informowania o tym właśnie jak na jakich podstawach ta polityka jest będzie prowadzona ta zdolność jest wysoka w przypadku amerykańskiego Fedu jest zresztą nie tylko amerykańskiego Fedu większość banków centralnych dobrze komunikuje właśnie o to, żeby oczekiwania inflacyjne zakotwiczyć no to jest szansa na to że, żeby gospodarstwo domowe przedsiębiorstwa zachowywały się nie taki sposób, w którym wiedzą, że jest na przewidywalność tego co w tej obszar w tym obszarze polityki pieniężnej będzie działo i łączy to z ich rasy były inwestycjami jeśli nie no będą te komunikaty wreszcie w polskich warunkach precyzyjne bardziej jednoznaczne pokazujące pewną ścieżkę omawiające w sposób precyzyjny chociażby właśnie, bazując na tych projekcjach zawartych w raportach o inflacji Narodowego Banku Polskiego pokazywały właśnie ścieżki, których możemy oczekiwać jeśli chodzi o wzrost gospodarczy o komponenty tego wzrostu oczywiście o stopy procentowe inflację nie to ta skłonność do inwestycji przedsiębiorca będzie znacznie większa jest nam po prostu strasznie potrzebna bardzo dziękuję mówiła pani dr Małgorzata Krzysztofik w karmie wrócimy jeszcze do przewidywań dotyczących inflacji to za chwilę, ale wcześniej krótka informacja też interesująca Rzecznik Praw Obywatelskich biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia do ministerstwa klimatu i środowiska w sprawie tzw. dodatku węglowego każdy ukrywający swój dom węglem ma dostać 3000zł specjalnego dodatku nie otrzymują zaś obywatele używający paliw ekologicznych np. gazu energii elektrycznej czy pompy ciepła teraz chodzi także wyjaśnienia co do braku równoczesnego procedowania projektu w sprawie dofinansowania dla obywateli ogrzewających domy winny sposób gazem energią czy za pomocą pompy ciepła napisano na stronie biura Rzecznika Praw Obywatelskich i chyba trudno się dziwić, że RPO pyta o tę nierówność, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości i Sejm przegłosował pytanie do pani do pani dr Bońkowski, bo tak oczywiście ja się zgadzam, że to jest w pewnym sensie w sprzeczna wszystko ze sobą, bo my z 1 strony my chcemy się powoli przestaje się cała Europa nad alternatywne źródła energii konsumować mniej węgla, a z drugiej strony w sytuacji awaryjnej, którą oczywiście wszyscy rozumieją jest to podwyżki radni podwyżki cen węgla, ale daje się taki dodatek tylko osobom, które korzystają z węgla tymczasem bardzo znamienny przykład Krakowa, gdzie dopiero co właśnie przecież wprowadzono tam zakaz ogrzewania węglem i wielki program wymiany Isco tzw. kopciuchów na na ogrzewanie nowocześniejsze niekorzystające z węgla tylko właśnie gaz prąd no i teraz ci mieszkańcy Krakowa nie mogą korzystać z tego dodatku, więc dodatek oczywiście ja rozumiem wiele takich miejsc ulży właśnie dlatego mówię jako chińscy, żebyśmy się zastanowili nad tym co tak naprawdę taki rodzaj regulacji oznacza oznacza dofinansowanie tylko ty, którzy palą właśnie tym, czego chcielibyśmy uniknąć niedofinansowanie tych, którzy przedstawili, więc można tylko wyobrazić do czego motywuje motywuje kogo nie przedstawiają się na ogrzewanie gazowe czy lądować, którzy zrobili, że teraz będą żałowali, że to zrobili, a może nawet będą ginęli deklarację czy Mané czym ogrzewają mieszkania, więc to uważamy jest bardzo niesprawiedliwe i o ile rozumiem intencji ulżenia ulżenia obywatelom nam wszystkim FM, jakby w sytuacji kryzysowej, która polega na wzroście cen to nie rozumiem, dlaczego tylko 1 stronie coraz bardziej wąskiej grupie się on bodaj toczono o połączyć z celem politycznym, bo to polityka chyba bardzo dziękuję mówiła pani dr Bonikowska wcześniej pani doktor Starczewska-Krzysztoszek pan dr Marek Rozkrut Amer słyszymy się w trzeciej części magazynu EKG K2 ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 433 część czwartkowego wydania magazynu EKG w TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry pani Małgorzata Bonikowska pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek pan Marek Rozkrut są naszymi gośćmi i jutro wstępny odczyt inflacji za lipiec na pytanie co będzie, bo właściwie my tutaj czekamy oczywiście na to co podał Główny Urząd Statystyczny, ale powtarzam każdy z nas codziennie robi swoje badania obserwuje no np. taka lipcową obserwacja może np. trochę mniej w ostatnim czasie trochę tańsze są paliwa, ale pytanie, jaki będzie ten odczyt, jaka jest pani prognoza to pytanie do pani dr Starczewskiej Krzysztoszek myślę, że nie odbiegamy czy tego, jakie są prognozy w tej chwili na rynku, czyli niewiele więcej niż było w czerwcu zresztą jak popatrzymy na miesiąc miesiące letnie poprzednich okresach, aczkolwiek oczywiście te miesiące letnie nie są porównywalne do poprzednich okresów, bo jednak mamy rosnące ceny w sposób kompletnie nieproporcjonalny do tego co się działo wcześniejszy chodzi o surowce energetyczne nie, ale wydaje się, że to będzie niewiele więcej to będzie wedle mnie poniżej 16% czy to będzie 157 czy będzie 156 czy będzie 159 będą bardzo trudno jednoznacznie wskazać natomiast na pewno nie przekroczymy na pewno prawdopodobnie nie przekroczymy 16 punktów procentowych rok rok do roku myślę, że też troszeczkę zobaczymy ma mniejszą dynamikę jeśli chodzi o żywność o paliwach pan już wspomniał przed chwilą, że ceny są ciut niższe, więc to wszystko ma myślę wpłynie na to, że będziemy mieć wyższą inflację, ale ona będzie relatywnie niewiele wyższa niż wczoraj w czerwcu tego roku bardzo dziękuję za pana pogląd dr Rozkrut prognoza tego, że nasi zajmują miesięcznymi prognozami przed szacunkami bardziej kwartalnymi i taki kierunkowy mi za 200 do procesu jest około podobnego odczytu z ubiegłego miesiąca czy1 punktu powyżej natomiast nos jest też wiele praw skarżących zależności od paliwa zostaną uwzględnione przez GUS i także promocje obniżki cen i także mamy Aretha jednak parę instytucji, które wskazują, że będzie to niższe od aniżeli w ubiegły miesiąc co wcale nie oznacza, że w ubiegły miesiąc mieliśmy szczyt inflacji, dlatego że ten jest zapewne przed nami stojącej uważam, że to ryzyko podbijania inflacji w kolejnych miesiącach niestety jest mimo ze względu na te czynniki zewnętrzne, o których wielokrotnie rozmawiamy mówimy tu zarówno niepewności dotyczącej ceny żywności czekamy też na wyniki zbiorów na półkuli północnej i zbóż i ona mieć istotne znaczenia także to czy porozumienie dotyczące transportu ukraińskiego zboża przez morze czarne będzie przez Rosję tak naprawdę szanowane i przestrzegana i plus oczywiście mówimy zakręcenie Kurka z gazem znowu mówimy o znacznym ryzyku wzroście cen energii co zresztą widzieliśmy mający podbijać inflację ta jest plus na to wszystko zresztą pierwsze rozmowy z Komorowskim, bo zmiany zresztą mówię to od wiosny, że po pierwsze, uważam, że tarcza antyinflacyjna wtedy mówiłem będzie utrzymana zapewnia zapewne do wyborów Lucy ryzyko tego, że kolejne kompensaty jak dodatek regulować inne kolejne transfery przed wyborami w roku przyszłym w jest wysokie prawdopodobieństwo niestety, że możemy się takich działań spodziewać co w efekcie oznacza że, o ile inflacja w przyszłym roku powinna być jednak niższa niż w roku bieżącym to zawód podkreśla powtarzam się bez wielu innych wcześniejszych programów, że ta inflacja oderwie się od innych krajów europejskich i będzie jedną ze zdecydowanie najwyższych w Europie już wyraźnie wyższych niż większości innych krajów, gdzie pani pracy inflacja spadnie w roku przyłączył się to wróżenie z fusów, jeżeli chodzi o sam poziom inflacji natomiast uważa ze względu na te działania u nas także napiętej sytuacji na rynku pracy i trudno oczywiście politycznej Plaza będzie dwucyfrowa średnio w roku przyszłym czy będzie wyraźnie niższa, a inżynierze przed 78% natomiast uważam, że będzie ona wyraźnie wyższa niż średnia Unii Europejskiej pod tym względem różnica niestety będzie bardziej wyraźna w roku przyszłym w roku bieżącym życiu Polska versus zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej bardzo dziękuję za tę pełną analizę i rzeczywiście pamiętam pan już przy naszym poprzednim spotkaniu wspominał o tym, że w przyszłym roku to jeśli jeśli pan nim nie pan, że to pan powiedział, ale daje także do tego, że jeśli Państwowa telewizja będzie konsekwentna lubi ostatnio takie porównania, że w innych krajach inflacja jest na rekordowym poziomie to już w przyszłym będzie musiała mówić o tym, że w Polsce jest rekordowym poziomie wyższym czy wyższym niż w innych krajach Unii Europejskiej, ale pan z Marek Rozkrut wspomniał o gazie to jest oczywiście rzecz niezwykle istotna kryzys energetyczny i to ryzyko związane z dostępem do surowca nie wiemy jeszcze jak z tym gazociągiem Baltic Pipe i i ile surowca my stamtąd będziemy mogli odebrać wiemy natomiast, że Gazprom ograniczył dostawy gazu przez swoje połączenie z Unią europejską do około 20% przepustowości gazociągu dzień wcześniej o tym uprzedzał obniżył to oczywiście natychmiast na rynku podniosło ceny z ceny gazu ziemnego to dosyć znacząco, bo chyba wczoraj około 14% czytamy, jakie są problemy oprócz politycznych presji, którą wybieramy, którą Rosja chce wywrzeć na Unię europejską nie wiadomo czy znowu jest mowa o jakiś technicznych problemach z turbinami Seaman zdaje się tego nie potwierdza i stąd prośba do pani dr Małgorzata Bonikowska o takie krótkie podsumowanie tego co, o czym Unia europejska rozmawiała przedwczoraj, czyli to porozumienie gazowe redukcja 15%owa to w końcu nas to dotyczy czy nie czy będziemy to respektować czy nie czy to w ogóle będzie miało Unii Europejskiej zastosowanie, czyli mniejsze niższe zużycie gazu by wyższe chronić przed działaniami Rosji tak jak pan redaktor słusznie powiedział to przede wszystkim jest sygnał polityczny, dlatego że jest bardzo dużo wyjątków od tego generalnego porozumienia, czyli zmniejszenia zapotrzebowania gazu 15% w porównaniu ze średnim zużyciem z ostatnich 5 lat chodzi oczywiście przeworskim okres zimowy, ale jest ujęty między sierpniem, a marcem przyszłego roku i komunikat generalnie czy sygnał, który płynie popłynął jest taki, że po pierwsze, wszystkie kraje unijne są w tym porozumieniu to jest ważne, bo wydawało się, że będzie ciężko w ogóle zawrzeć w no ale właśnie te wyjątki sprawiły te różne różne podejścia krajów członkowskich do tego, że te wyjątki musiały być wprowadzone, żeby zawrzeć porozumienia druga sprawa jest taka, że Rosja znacznie ulega żadnej wątpliwości Rosja używa surowców energetycznych jako broni w tej wojnie i 20%, które tutaj pan wspominał to jest nic innego jak szantażowanie Unii Europejskiej co też podkreśla rząd niemiecki, bo wszystkie te starania Rosji, żeby zwalić na winę np. na opóźnienia w dostawach czy na niemożność pracy turbiny to wszystko jest jak to się mówi obrazowo pitną wodę i rząd niemiecki potwierdza, czyli jest to szantaż polityczny, a więc Unia europejska daje do zrozumienia Rosji, że nie ulega temu szantażowi po prostu, że jednocześnie szuka alternatyw co potrwa jednocześnie zmniejsza skalę uzależnienia przez zmniejszenie zapotrzebowania i wymusza trochę w pewnym sensie sugeruje też sygnał wewnętrzne do krajów członkowskich to jest jego właściwa droga zmniejszenie zapotrzebowania plus alternatywne źródła energii, bo w przypadku Europy tak to się akurat składa, że Europa nie jest samowystarczalna jeśli chodzi o konwencjonalne źródła energii nie będzie nawet, gdybyśmy nie od Rosji kupowali tylko kogokolwiek innego myślenia Unii Europejskiej takie po tym, całym zamieszaniu z Rosją, że nie chcemy się uzależnić od nikogo czy alternatywą nie jest przestawienie się na dostawy od innych dostawców, które cały czas nas uzależniają, chociaż dywersyfikujemy tylko alternatywą jest w dłuższej perspektywie uniezależnienie się całkowite poprzez przedstawienie się w mikście poprzez stworzenie sytuacji, której większość tej energii kiedyś będzie produkowana w Europie, ale z alternatywnych źródeł energii to myślę, że on ostateczny sprawa to jest jak przeżyjemy zimy i jakie będą magazyny gazowe, bo w przypadku gazu w przypadku polskim wydaje się nam takie są komunikaty PGNiG jesteśmy zabezpieczeni docent przecież na wypełnienie magazynów, ale one potem będą puste po okresie zimy, więc wszystko będzie zależało tak naprawdę co się zdarzy na wiosnę czy do wiosny, czyli na wiosnę po marcu jesteśmy w stanie te magazyny zapełnić przy przypadku Polski całkowitym odcięciu przecież od dostaw z Rosji bardzo dziękuję mówiła pani dr Małgorzata Bonikowska w kawie czas nas zdziwienia w bardzo proszę może pani dr Krzysztoszek mogłaby pani rozpocząć serię zdziwień mogłabym może bym jeszcze takim wypadku masowa tym kontekście inflacji jak trudno jest to przewidywać, bo 2 chyba jedno z największych banków inwestycyjnych na świecie jeśli chodzi o gminę prognozy dotyczące cen ropy i jeden z nich prognozuje w taki najgorszy oczywiście scenariuszu, bo zrobił te prognozy oczywiście scenariuszowe, że cena ropy będzie wynosił 380USD za baryłkę, a drugi, że 65USD za baryłkę no to jest po prostu my różnica tak ogromna, że jak planowanie prognozowanie wszystkich innych elementów, które na, który składają się także ceny ropy naftowej jest niebywale i na trudne może warto także przyglądać jeśli chcemy obserwować inflację przyglądać się oczywiście tym indeksom FAO indeksowi cen żywności i tu widzimy takie lekkie pozytywne sygnały nie we wszystkich grupach produktów żywnościowych, ale jednak zboża cukier, a propos cukru by ceny cukru lekko zmalały, a w polskich warunkach rosną, więc to też przyglądanie się jest do trzeba być trzeba być ostrożnym natomiast może warto też jeśli mówimy dzisiaj też trochę inflacji i powiedzieć o tym, że gospodarstwa domowe nie zawsze bowiem pytał pana są to, jakie są prognozy w te lipcowe, a także jakiś szerszy kontekst oczywiście inflację dług w dłuższym horyzoncie natomiast pamiętać, że gospodarstwa domowe troszkę inaczej postrzegają to co jest przedstawiane przez główny urząd bez statystyczny z reguły bazują na swoich doświadczeniach inna oceniają inflację poprzez takie główne kluczowe produkty, które znajdują się w ich koszyku zakupowym jest bardzo ciekawe badanie zrobić realizowane na 6,5 tysiącach amerykańskich gospodarstw domowych co prawda nie teraz sale w latach 1921, ale myślę, że warto takim badaniem się też my przyglądać jednocześnie to badanie objęło 1,51000 ekspertów i bardzo wyraźnie to badanie pokazuje, że oceny ekspertów dotyczące tego jak będzie wyglądała inflacja, jakie czynniki będą generowały jest inne niż te oceny, które są prezentowane przez gospodarstwa domowe pewnie nie jest zaskakujący przepraszam, że tak pozwoliłem, ale okej, ale mamy dowód naukowy jasno nie to z kluczowa sprawa w ciekawe w tym tak jest pani dostała, ale muszą prosić już płytę kończy gospodarstwa domowe uważają absolutnej większości wzrósł wzrost stóp procentowych będzie prowadził do zwiększenia inflacji bardzo ciekawie odpadają na pytanie dlaczego, bo rozumiem, że banki centralne prowadzą politykę pieniężną taki sposób żeby, podnosząc stopy procentowe obniżać inflacja gospodarstwa domowe uważają, że ma wzrostu procentowych przekłada się na wzrost inflacja jej spadek i to wyjaśnienie jedno z takich najważniejszych mówi o tym, że no i kojarzy się gospodarstwom domowym cieście z rosnącym kosztem kredytu rosnące koszty kredytu wpływa na rosnące koszty produkcji w przedsiębiorstwach, a to oznacza rosnące ceny, a my eksperci byśmy powiedzieli zupełnie inaczej jasne bardzo dziękuję nikt już nie będzie czas na zdziwienie, ale prośba czy pan dr Scott no właśnie albo zdziwienia albo albo jakaś polemika odniesienie się do tego, o czym mówiła pani dr Krzysztoszek to dowolnie zostałem panu to bardzo krótko o wcześniejsze jeszcze wypowiedzi, kiedy też będą teraz wspomniała, że wszystkim monitoringu NBP było pewne zaskoczenie tym, że wzrost wskaźnika optymizmu inwestycyjnego głównie przy większych firm firm zagranicznych mogą też moich rozmów także z wieloma inwestorami w ogóle firmami w Europie w Polsce wynika z tego po prostu, że te firmy muszą przechodzić transformację mimo trudnych warunków mając także środki wcześniej pozostałe dzięki dobrym wynikom po prostu dużej niepewności mimo tych warunków muszą po prostu inwestować, dlatego że transformacja jest niezbędna potrzebna ze względu na kryzys, który raczej różnego rodzaju sztuki, jakim się zmierzyliśmy te przedsiębiorstwa musimy się zwiększy swoją odporność, a to wymaga pracującego oraz formacja potrzeba całej gospodarce od taty, że mimo trudnych warunków przedsiębiorstwami, które muszą podejmować tę inwestycję dlatego, żeby pan transformację przeprowadzić być bardziej odporny na kolejne wczoraj którymi prawdopodobnie będziemy się mierzyć w przyszłości dotyczy całej gospodarki transformacji energetycznej środki z KPN był również nam się przydała to jest świetna puenta, bo ona to jest taki apel właściwie o to, że okej nie wszystko da się przewidzieć, ale być przygotowanym do tego, że warunki mogą zmienić się już jesteśmy tego nauczeni w sposób szukam dobrego słowa zasadniczy byłoby dobrze myślę, że przez wiele lat w tym w przedsiębiorstwach problem, a już jeśli chodzi o rząd to mam wrażenie jestem bardzo duży problem z przygotowaniem się na to, że rynek i koniunktura może się całkowicie zmienić bardzo dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie ostatnio był pan dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie była wcześniej pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydział nauk ekonomicznych UW Towarzystwa ekonomistów polskich pani dr Małgorzata Bonikowska szefowa centrum stosunków międzynarodowych oraz ośrodek analityczny think tank bardzo dziękuję euro 478USD 469 frank 489 funt 5zł 70gr w okolicach 71 to był magazyn EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA