REKLAMA

"Sprawiedliwsza alternatywa" dla "dodatku węglowego", który wyklucza 1,5 mln najuboższych rodzin

Światopodgląd
Data emisji:
2022-07-28 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:12 min.
Udostępnij:

Rządowa propozycja pomija 2/3 gospodarstw domowych w Polsce. Organizacje społeczne proponują projekt, który odpowiada na wyzwania w krótkiej i długiej perspektywie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem w studiu Radia TOK FM jest Andrzej Guła z polskiego alarmu smogowego dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu bardzo dziękuję, że przyszedł pan chciałbym by opowiedział pan o propozycji społecznej oddolnej, którą przedstawił dzisiaj Polski alarm smogowy razem z Instytutem badań strukturalnych i fundacją frank Bolt na inną nieco wersję dopłat do węgla, które proponuje rząd Sejm już nawet Rozwiń » większość sejmowa poparła 4sierpnia poprawki może wnieść Senat, więc od razu może zapytam czy macie jakieś sygnały by opozycja, która ma silniejszy głos w Senacie rozważała wasz projekt jeszcze nie mamy żadnych sygnałów zaczynamy powoli rozmawiać z senatorami mam nadzieję, że senatorowie wykażą się odpowiedzialnością i w bardzo mocno przygląda się tej propozycji, bo to jest propozycja dużo bardziej sprawiedliwa i też tańsza dla budżetu państwa jakieś 2 000 000 000zł to zacznijmy właśnie LPR, gdy kompani czym się różni wasza propozycja od tej rządowej no nasza propozycja różni się fundamentalnie od rządowej rządowa propozycja to jest dopłata 3000zł do każdego gospodarstwa domowego, które używa węgiel, a my mówimy na razie domowe gospodarstwa domowego tak, że może oddać ptak przeważnie w przeważającej mierze to są domy jednorodzinne tak natomiast nasza propozycja opiera się o wsparcie niezależnie od tego czy ktoś jest użytkownikiem kotła węglowego czy ktoś korzysta z sieci ciepłowniczej pelletu drzewnego czy też innego źródła ciepła i my proponujemy wsparcie nie dla wszystkich ludzi w obrębie danej grupy, czyli użytkowników węgla, a część wsparcia dla ludzi, którzy mają najniższe dochody tak, żeby nie wykluczać ludzi, którzy np. korzystając z ciepła sieciowego z miejskiej sieci ciepłowniczej w Polsce Powiatowej ceny ciepła sieciowego idą do góry będzie dramat w tym sezonie grzewczym ci ludzie zostali pominięci w rządowej propozycji rządowa propozycja wciąż pomija 23 gospodarstw domowych w Polsce to są wszystkie te gospodarstwa, które nie korzystają do ogrzewania węgla zeznał, że z tych, które przedstawicie bardziej uderzająca jest dla mnie, że pomija połowę ubogich tak rażą nowa propozycja pozycja rządowa pomija połowę ubogich energetycznie gospodarstw domowych dla mnie ja uważam, że to jest zupełnie też niezrozumiałe, jeżeli mamy rządową propozycję dodatek węglowy, z którego skorzysta 1 000 0001 000 000 najbogatszych gospodarstw domowych, a jednocześnie 1,51 000 0001,51 000 000 najbiedniejszych gospodarz domowych pozostaje bez żadnej pomocy to znaczy, że ten system, który został zaprojektowany przez rząd jest głęboko niesprawiedliwe 1,51 000 000 gospodarstw domowych o najniższych dochodach nie dostanie pomocy to są ludzie mieszkający np. w blokach mieszkalnych w Polsce Powiatowej ogrzewający się ciepłem systemowym czasu ludzie mieszkający w blokach gdzie, które korzystają z lokalnych kotłowni węglowych to są użytkownicy gazu ziemnego to są też osoby, które przeszły na pellet drzewny proszę sobie wyobrazić taką sytuację rodzina, która zamieniła kopciucha węglowego na razie te wszystkim sobie na prośbę nas wszystkich, ale czasami z tar chciała też te też zupełnie mając dobre intencje chciała być ekologiczna zamieniła ten kocioł na kocioł na pellet drzewny i tutaj mamy sytuację, że pellet drzewny dokładnie tak samo jak węgiel zdrożał dwukrotnie i teraz sąsiad, który został przy kopcu na węgiel dostaje 3000 taka osoba, która postanowiła być ekologiczna jest przez państwo ukarana to jest to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe podejście interesie takim bardzo szkodliwy sygnał, jaki wysyłany do społeczeństwa trzeba było zostać przy tych najbardziej zanieczyszczających powietrze źródła ciepła to goście dostali 3000zł zresztą w tej chwili obserwujemy to pojawiającą się patologie w ramach centralnej ewidencji emisyjności budynków teraz więcej ludzi zgłasza wycofuje deklarację gry nie było węgla i teraz się pojawia Węgier po to, żeby, żeby otrzymać te 3000zł dlatego też, że to jest pole do nadużyć to jest bardzo duże pole do nadużyć dlatego też jeszcze raz apelujemy do senatorów o to, żeby wsparcie było dla wszystkich ludzi, którzy tej pomocy potrzebują dla osób o najniższych dochodach i żeby to wsparcie nie fary faworyzował tylko 1 grupy, czyli użytkowników kotłów zajmowali rozumie z czego wynika, że to jest rzeczywiście dosyć propozycja ten projekt rządu budzi wydaje mi się dosyć oczywisty oburzenie w tym sensie, że właśnie nielogicznej niesprawiedliwe niesprawiedliwe, jeżeli chodzi o ubóstwo i niesprawiedliwe, że chodzi o te bodźce pro ekologiczne dlaczego, a to chyba pytanie do rządu, ale pan myśli, a ta się, że ja myślę, że tutaj są 2 możliwości ale, ale to raczej to mogę podały pobawić się w zgadywanie nie ma możliwość jest taka, że te przepisy są tworzone w bardzo dużym pośpiechu bardzo dużym chaosie swoją leży przed chwilą był pomysł dopłaty otwiera nam się chwilę był pomysł dopłaty dla sprzedawców węgla teraz zamieniony na pomysł dodatku węglowego i tutaj widać, że i, że ten cały proces tworzenia tego prawa w pośpiechu nie ma nie sprzyja jakości to co to są przepisy tworzone na kolanie one nie są przemyślane, a być może jest też jakaś inna motywacja np. wsparcie wsparcie bardzo określonej grupy, czyli producentów węgla polskich kopalń SA oraz importem podobno państwem rozmawiać, chociaż od dawna mówiliśmy no nie mówmy o tym polskim czarnym złocie, bo większość węgla, który spalał gospodarstwa domowe to był węgiel pochodzący z importu także to myślę, że tutaj pani redaktor powinna zaprosić kogoś z przedstawicieli rządu, żeby odpowiedział minister pan chce pan myśli, ale musi pan domyśla, ale pan reprezentuje Polski alarm smogowy ten projekt, którym teraz rozmawiamy ważne ma wymiar socjalny niezwykle istotne chodzi o wsparcie najuboższych jest bardzo poważny kryzys energetyczny no ale nie ma, bo co żadnego pro klimatycznego czy na rzecz czystego powietrza w takim sensie, że to nie jest warunkowane żaden sposób nie wiem właśnie albo związane ze wsparcia np. właśnie nie mam termo ocieplania albo właśnie odejście od węgla nasz projekt ma 2 filary pierwszy filar to jest osłona dla ludzi najuboższych na ten najbliższy sezon grzewczy to będzie trudny sezon grzewczy, a drugi filar to jest taki filar długofalowy, czyli wyzwolenie potencjału, jaki tkwi w efektywności energetycznej polskich domów polskie domy są fatalnym stanie energetycznym one są nieocieplone wg badań, które prowadzimy od wielu lat ponad 30% domów jednorodzinnych nie ma żadnego ocieplenia ścian zewnętrznych, czyli ciepło zamiast służyć ogrzewaniu zamiast ogrzewać domowników ucieka przez nieść nieszczelne ściany okna okna stropodachy i jeżeli mamy taki do mnie ocieplony, którym ma powiedzmy 14050m² będzie używał w sezonie grzewczym 6 ton węgla do przyzwoicie ocieplony używa 3 tony węgla tylko, żeby namówić Polaków do tego wysiłku do termomodernizacji rząd powinien stworzyć dla Polaków bardzo konkretne mechanizmy wsparcia pomocy niestety tego nie zrobił i terasy bardzo ważna rzecz warte są na szczęście finansowej jest bardzo duży da tak oczywiście to jest pomoc finansowa to są programy, które będą wspierać termomodernizację wymianę wymianę źródeł wymianę źródeł ciepła, gdybyśmy ten potencjał efektywności energetycznej polskich budynków uwolnili od kilku lat naprawdę na poważnie traktowali efektywność energetyczną to dzisiaj polskie gospodarstwa domowe na potrzeby grzewcze nie używały 911 000 000 ton węgla rocznie, ale 5 lub mniej milionów ton i rząd nie musiałby szukać desperacko na rynkach światowych tych kilku milionów brakujących ton węgla, a tym samym gospodarstwa domowe byłyby znacznie bardziej odporne na kryzys dlatego ten drugi filar naszej Unii zależna od Putina niezależne od importu niezależne od importu rosyjskiego węgla czy z różnych innych kierunek kierunków kolumbijskiego o on przyjeżdża do Polski naprawdę bardzo bardzo różnych krajów i terasy jeżeli, jeżeli pozwolimy ten potencjał efektywności energetycznej to polskie gospodarstwa domowe będą bardziej odporne na tego typu kryzysy, a ja mam taką obawę, że ten kryzys energetyczny, w którym my w tym sezonie grzewczym mamy do czynienia osie w tym sezonie grzewczym nie skończy dlatego, jeżeli chcemy w przyszłych sezonach grzewczych i w przyszłości, a unikać potrzeby finansowania w wypłacania wielomiliardowych kwot na osłony my musimy uodpornić polskie gospodarstwa domowe właśnie na ten kryzys poprzez efektywność energetyczną poprzez transformację energetyczną budynków niestety, a jak do tej pory nie doczekaliśmy się takiej konsekwentnej spójnej polityki państwa w tym obszarze, a efektywność energetyczna to jest jedyna skuteczna tarcza chroniąca gospodarce obroną Grecy przed tym kryzysem my proponujemy 2 rzeczy 1 rzecz to jest reforma 2 instrumentów, które były stworzone po to, żeby wspierać działania inwestycyjne o w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynku wymianę źródeł ciepła 1 to instrument to jest program czyste powietrze ten program wymaga głębokiej reformy my jako alarm smogowy na to od dawna zwracamy uwagę zwracają na to uwagę eksperci zajmujący się programem czyste powietrze, że on do tej pory kładł nacisk głównie na wymianę źródeł ciepła bardzo niewielki nacisk położony na te inwestycje, które ograniczają zużycie energii ktoś musi zmienić w programie czyste powietrze zwrócą uwagę z gazetą wyborczą, że budżet ma te dopłaty na ten jednorazowy dodatek i budę budżet na właśnie wymianę pieców, czyli i okiem to w zasadzie ten ten jednorazowy dodatek prawie 9× droższy niż ten budżet, który był na wymianę tak dobrze czytam jedno 81000000011,51 000 000 000 no i jest także program czyste powietrze w całym swoim założeniu ma mieć budżet 100 000 000 000zł to jest pan to miał być potężny program mody modernizacyjne za wie, że Kappa m.in. za pieniądze kpi o pieniądze swoich funduszy unijnych, które rzeczywiście miał być głównym filarem finansowania tego tego tego programu i z drugiej strony mamy te pieniądze, które są na dodatek osłonowy proponowano też 11,51 000 000 000zł propozycji propozycji rządowej my mówimy, żeby nie płacić tych 11,51 000 000 000 nie płaci tych miliardów na osłonę w przyszłości musimy pomóc Polakom docieplić docieplić domy zmniejszyć zużycie energii w moim przekonaniu, jeżeli popatrzymy na sam program czyste powietrze to są rzeczywiście to jest program, który będzie wymagał inwestycji, a dziesiątków miliardów złotych to jest program, który w najbliższych latach powinien powinien bardzo mocno przyspieszyć transformację energetyczną budynków ale, żeby tak się stało ten program musi być cie mocno zrestrukturyzowane, bo tak jak powiedziałem ktoś już wymienić źródło ciepła z programu czyste powietrze to na termomodernizację praktycznie już środków nie zostaje w tej dotacji tam na termomodernizację bardzo bardzo niewiele i o to apelowaliśmy do pana premiera auta oferowaliśmy do rządu, żeby ten program czyste powietrze został naprawdę zmienionymi nie chcemy czystego powietrza plus jak to zostało ostatnio ogłoszony przez panią minister chcemy dobrego programu termomodernizacji budynków, które pomoże polskim 1200zł bon dla właścicieli budynków jednorodzinnych kwalifikujących się do dodatku energetycznego i 4000 dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych na audyt energetyczny to jest propozycja to jest marzenie to jest propozycja, którą Polski alarm smogowy zaproponował w ramach tej ustawy o dodatku energetycznym 4sierpnia, czyli przyszły czwartek Senat zajmie się dziś Polski alarm smogowy Instytut badań strukturalnych frank Bolt przedstawili swoją propozycję społeczną czytamy na reakcję polityków Andrzej głos polskiego alarmu smogowego państwa gościem bardzo dziękuję dziękuję bardzo, świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA