REKLAMA

"To będzie zupełne przeformułowanie Kodeksu Pracy". Polska spóźnia się z implementacją dyr

Praca od podstaw
Data emisji:
2022-07-31 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest audycja praca od podstaw witam państwa w imieniu swoim oraz Michała Tomasika, który wydaje dzisiejszą audycję oraz Macieja Gorczyńskiego, który tę audycję realizuje razem ze mną jest mecenas Monika Wieczorek dzień dobre dzień dobry radca prawny z kancelarii radcowskiej Wieczorek autorka profilu propagujących prawo pracy na Instagramie inna niknie w opisie tego podcastu znajdą państwo bezpośrednie linki do obu tych profili Rozwiń » polecam i zachęcam, bo tam więcej więcej wiedzy na temat prawa pracy kodeksu pracy często tutaj pracę od podstaw rozmawiamy właśnie o prawie pracy też rozmawiamy trochę o prawie unijnym, bo w przyszłym tygodniu powinny wejść w życie 2 dyrektywy unijne w państwach członkowskich dotyczących właśnie tego w jaki sposób pracujemy więc, zanim przejdziemy do tego co w tych dyrektywach co powinno zostać zaimplementowane chciałem zapytać Jach w ogóle wygląda ten proces od tego, że powstaje dyrektywa unijna do tego, że prawo w państwie członkowskim prawo w Polsce się zmienia to jest na pewno materiał na bardzo długi wykład jak staram się skrócić tak, żeby wprowadzić rzeczywiście w państwach tematykę co nam przynoszą 2 nowe dyrektywy, które mają wpływ na kształt prawa pracy w Polsce my przede wszystkim powinniśmy odróżnić skuteczność dyrektywy o skuteczności rozporządzenia i tu jestem przekonana, że wszystkim państwu może im gorzej kojarzyć rozporządzenie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO, które już bardzo wiele zostało powiedziane będzie matę całe szczęście jeszcze wiele razy dyskutować jest to prawo żywe natomiast tym się różni dyrektywa rozporządzenia dyrektywę kraj członkowski Unii Europejskiej musi implementować krótko mówiąc musi uchwalić akt prawny ustawę w drodze ustawy, który będzie właśnie wdraża postanowienia dyrektywy na grunt prawa krajowego tak bardzo upraszczając rozporządzenie np. takie, jakim jest stroną jest natomiast bezpośrednio skuteczne kim państwo członkowskie musi już wprowadzać żadnych innych dostosowań c prawie krajowym, dlatego że bezpośrednio należy stosować rozporządzenia no jak to się do tych 2 nowych dyrektyw których, które rzeczywiście powinny już obowiązywać, których przepisy winny zostać transponowane implementowane na terytorium Polski w przyszłym tygodniu auta im 0102. sierpnia ma się to czy w ten sposób, że w zasadzie biorąc pod uwagę przepisy, które wniesie znajdują na można byłoby zastanawiać się czy dyrektyw nie stosować także właśnie przez zastosowanie tzw. zasoby skutku bezpośredniego dyrektyw też skomplikowana konstrukcja prawna natomiast dla uproszczenia dyrektywa nie musi czekać na implementację, ale może być stosowana bezpośrednio, jeżeli są spełnione 3 bardzo istotne warunki to znaczy postanowi po pierwsze, postanowienia dyrektywy są jasne precyzyjne bezwarunkowe nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do interpretacji po drugie, kraj członkowski nie implementujemy czas postanowień dyrektywy, a po trzecie czas no właśnie upływa i można się zastanawiać czy w stosunku do tych 2 dyrektyw, które będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli tych przejrzystych przewidywalnych warunkach pracy i tzw dyrektywie work-lifebalance pracodawcy powinni stosować przepisy tych dyrektyw bezpośrednio właśnie z wykorzystaniem tej zasady skutku bezpośredniego i tuszy, jeżeli mam trochę wątpliwości, dlatego że jak spojrzymy te przepisy w dużej mierze organy państwowe jeszcze będą musiały sporo pracy złożyć swoje to, żeby np. nowe uprawnienia rodzicielskie mogły być realizowane nowe oczywiście ZUS przede wszystkim będzie tu partycypował uczestniczył w tych procedurach wypłacając zasiłki macierzyńskie, chociaż raz, więc ja mam dość dużą dużą ostrożność w uznawaniu, że te 2 nowe dyrektywy możemy stosować nawet wtedy, kiedy Polski ustawodawca tak jak mamy to do czynienia z tym aktualnie spóźnia się z implementacją dyrektyw oczywiście wszyscy liczyliśmy na to, że te dyrektywy zostaną implementowane na poziomie nowelizacji kodeksu pracy już teraz późnymi, którzy w okresie wakacyjnym ewentualnie jesienią natomiast coraz więcej sygnałów mówiących o tym, że być może z nowymi przepisami na gruncie kodeksu pracy spotkamy się dopiero w przyszłym rząd Prawa i Sprawiedliwości zjednoczonej prawicy dość luźno mówiąc eufemistycznie traktuje to co jest wprowadzane z Unii Europejskiej w ogóle ta relacja od kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy między polską Unię europejską jest trudna co się dzieje, jeżeli państwo członkowskie nie wprowadzić tej dyrektywy, jeżeli nawet tak jak mówisz nie da się i traktować stosować bezpośrednio ze względu na tak duże zmiany po prostu nawet organizacyjne np. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych co grozi Polsce w pierwszej kolejności dzieje się tak jak dzieje się aktualnie sen z dyrektywą o ochronie sygnalistów, bo ta dyrektywa powinna być także implementowane, ponieważ dyrektywą, więc także ustawą powinny nowe reguły zostać wprowadzone w Polsce et już z końcem ubiegłego roku jesteśmy spóźnieni z tą dyrektywą ponad pół roku 17grudnia 2021 roku pierwsza część dość znacząca przepisu powinna być implementowana w Polsce zaczyna mieć się szkół i w zasadzie ca dyrektywa powinna być implementowana, ale część przepisów powinno działać wtedy, a co część jest wydłużony czas realizacji już natomiast tu muszę przyznać, że komisja europejska zareagowała wydaje się dość wcześnie te nie oczekującym bardzo bardzo długo na podjęcie kroków to się właśnie dzieje z sytuacją, kiedy dyrektywa nie implementowano w pierwszej kolejności komisja europejska ma prawo do tego, żeby wystąpić do kraju członkowskiego z takim alarmując, wzywając do tego, żeby dyrektywa jak najszybciej do porządku krajowego implementować to się stało w lipcu niedaleki czas temu i zobaczymy na jakim etapie czy w jaki sposób państwo własne będzie respektowało sam to zobowiązanie ostatecznie oczywiście może zostać na kraje członkowskie, które nie implementuje na czas prawa Unii Europejskiej w tym przypadku dyrektywy może zostać oczywiście nałożona wysoka kara pieniężna oczywiście liczymy ją w milionach euro to teraz przychodząc do samych dyrektyw jak polskie prawo zostanie zmieniony, jeżeli wejdzie w życie ta dyrektywa o przejrzystych przewidywalnych warunkach zatrudnienia co tam jest ważnego z perspektywy pracowników i pracowniczek i Eko znaczy właśnie trochę był, odnosząc się do tego czy przed chwilą rozmawialiśmy, czyli do tego, że Polska jest spóźniona implementacja tych 2 dyrektyw muszę to jeszcze nie jest także państwo polskie nie robi nie, dlatego że jakieś prace legislacyjne na poziomie rządowym zostały poczynione i mamy projekt ustawy, która ma zająć się właśnie wdrożeniem tych 2 dyrektyw, ale tak rzeczywiście jeśli chodzi o tę pierwszą oceni czy dyrektywa przejrzystych przewidywalnych warunkach pracy to chyba 1 zasadniczy cel polepszenie polepszenie warunków pracy poprawy warunków pracy poprzez popieranie bardziej przejrzystego przewidywalnego zatrudnienia oczywiście jest to swego rodzaju może to jest takie rozwiązanie tego problemu, z którym się spotykamy w zasadzie dzielnym wszystkich krajach Unii Europejskiej jest to jest niestabilności zatrudnienia i pewnego chaosu, jeżeli chodzi o formy prawne zatrudnienia natomiast rok tych zmian, które przewiduje dyrektywa jest całkiem sporo, ale myślę, że jedną z takich najistotniejszych zmian, które w tej dyrektywie spotykamy i która już ma odzwierciedlenie w projekcie ustawy jest przede wszystkim możliwość zawnioskowania przez pracownika do pracodawcy o przejście do innej formy zatrudnienia czy krótko mówiąc pracownik niezadowolony z tego, jakiej formie jest zatrudniony, jeżeli świadczył u tego samego pracodawcy w pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy może złożyć wniosek do pracodawcy o zmianę rodzaju pracy zmiany rodzaju umowy o pracę na szybko Papa czy ona jednak zostać zawarta na czas nieokreślony ani na czas określony jak i my hipotetycznie myśmy przyjęli albo może liczyć się np. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy i pracownikowi zgodnie też projektem, które ma być procedowany w aktualnym kształcie zgodne z treścią dyrektywy takie prawo przy będzie przysługiwało czym mogą przysługiwać raz na rok ciasno rok pracownik mógłby zwrócić się do pracodawcy zmianę formy zatrudnienia czy treści stosunku pracy, a pracodawca powinien tu uwaga zgodnie z projektem pracodawca w miarę możliwości powinien wniosek pracownika uwzględni taki jest na razie aż projekt ustawy w tym zakresie, a nim pracodawca co bardzo ważne będzie musiał swoją odmowę uzasadnić i myślę że, o ile może się zastanawiać na ile pracownik będzie mógł mieć na tej podstawie roszczenia przed sądem pracy co nie do końca z takim bym powiedział nie możemy takiego automatyzmu przyjąć to, aby wiedział jak jest zmiana dobra o tyle żona będzie powodował, że pracodawcy będą musieli faktycznie dość transparentny określać warunki zasady, na których są proponowane pracownikom określone warunki pracy, czyli będzie musiała być stworzona wewnętrznie swego rodzaju politykę zatrudniania i ustalania warunków pracy, bo to, żeby stosować sprawiedliwe kryteria w stosunku do wszystkich pracowników, czyli jest większa szansa, że te przepisy o zakazie dyskryminacji w miejscu pracy czy na rynku pracy będą po prostu bierz mniejsze bardziej egzekwowalne przepisy oczywiście już funkcjonują faktycznie na gruncie tych 2 dyrektyw projekt ustawy przewidział rzeczywiście wzmocnienie być bardziej informacyjne, ale mimo wszystko wzmocnienie przepisów dotyczących właśnie zakazu dyskryminacji i ochrony przed przed dyskryminacją np. ze względu na rodzicielstwo czym pewnie za chwilę też będziemy rozmawiać, ale muszę powiedzieć, że to jest zmianie lub, która w, którą czytamy w projekcie aktualnym projekcie ustawy implementującej dyrektywę jest bardzo istotna zmiana to znaczy wprowadzone zostaje w tym projekcie art. 183 FF, czyli przepis, który znajduje się w rozdziale dotyczącym równego traktowania i w zasadzie mamy do czynienia z taką propozycją na tym etapie do bardzo szerokiego rozszerzenia zakazu działań odwetowych, bo na ten moment to warto przypomnieć, że w kodeksie pracy zakaz odlotowy zakaz działań odwetowych dotyczy tylko zakazy niekorzystnego potraktowania osoby, która zgłosiła swój sprzeciw swoje roszczenia wobec nierównego traktowania natomiast ten projektowany przepis przewiduje, że za skorzystanie przez pracownika z jakichkolwiek uprawnień, któremu przysługują na podstawie kodeksu pracy nie może zostać gorzej potraktowane nie można wobec niego zastosować działań odwetowych jak np. no właśnie degradacja ze stanowiska zwolnienie z pracy lub inne działania, które mogłyby po prostu utrudnić wykonywanie pracy upokorzyć poniżyć w zakładzie pracy i to bardzo istotne też w jaki sposób dziękuje nam się oczywiście też do ochrony sygnalistów przynajmniej w dużej mierze, zanim będziemy dysponować już ustawy o ochronie sygnalistów natomiast faktycznie bardzo ważna zmiana bardzo oczekiwana przez pracowników mam nadzieję, że przepis w takim kształcie zostanie utrzymane, bo w sytuacji, gdyby w stosunku do pracownika jednak działania odwetowe za to, że korzysta np. uprawnień, które przyznajemy dyrektywa czy inaczej zwraca się o zmianę umowy o pracę na czas z czasu określonego na czas nieokreślony, gdyby wobec tego pracodawca zdecydował się takiego w cudzysłowie teraz powiem roszczeniowego pracownika zwolnić z pracy to wówczas pracownikowi nie wie, że będą przysługiwać wszystkie dotychczas określone w kodeksie pracy uprawnienia odwołanie się do sądu pracy i żądanie np. zapłaty odszkodowania to dodatkowo na gruncie tych zmian pracownik miałby dodatkowo prawo do odszkodowania za zastosowanie działań odwetowych wobec niej także bardzo ważna regulacja, a drugi dyrektywy o jak wdzięcznej nazwie work-lifebalance przyjdziemy po skrócie informacji Radia TOK FM mecenas Monika Wieczorek z kancelarii radcowskiej Wieczorek nazywam się Zuzanna Piechowicz to jest audycja praca od podstaw dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest audycja praca od podstaw razem ze mną jest mecenas Monika Wieczorek radca prawna kancelarii radcowskiej Wieczorek rozmawiamy o 2 dyrektywach, które powinny zostać zaimplementowane przez polskie państwo już w najbliższym tygodniu 11sierpnia druga 2sierpnia do 2sierpnia powinniśmy tutaj jak Polska wprowadzić w życie zapisy dyrektywy work-life balans, która zgodnie z tytułem ma sprawić, że będzie nam się żyło lepiej w miejscu pracy no i oczywiście jedną z najważniejszych zapisów takich najczęściej komentowanych zapisów tej dyrektywy jest właśnie kwestia tego jak zaangażowani mają być pracujący ojcowie w opiekę nad dziećmi taki faktycznie to są zmiany, które mogą wyrównać szansę kobiet na rynku pracy, dlatego że na ten moment czy jeszcze przed implementacją, bo przepisy dyrektywy te w tym pewne akcje funkcjonują 2 rozwiązania tzw. urlop ojcowski, który przysługuje ojcu niezależnie od urlopu przysługujący kobiecie w wymiarze 10 dni roboczych z może z niego skorzystać się do drugiego do ukończenia drugiego roku życia przez dziecko tak takiej generalnej zasadzie no tzw. urlop macierzyński, który nie jest czymś się pewnie sformułowanie prawne i ciętych oraz kodeksu pracy tylko takie dość w kolokwialnym określeniem, którego powszechne upowszechni się już w zasadzie utarło, czyli taki urlop, którego może skorzystać ojciec po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, czyli jest to taka jest darowana część urlopu macierzyńskiego, który może zostać przez matkę przekazany ojcu jest tyle ile mamy na ten moment to jest dyrektywa wprowadza nam wydłużenie urlopu rodzicielskiego, czyli tego, który przysługuje rodzicom to wykorzystanie urlopu macierzyńskiego dziś łuku tak powszechnie posługujemy się różnymi sformułowaniami najczęściej tarło się, że wszystko co nazywamy urlopem macierzyńskim i gdzieś w poprzedniej wiadomości wiem, że funkcjonuje jednak kach opinia, że urlop macierzyński wynosi mniej więcej 1 rok, ale nie jest to prawda tak jeśli chodzi o nomenklaturę, bo te urlopy faktycznie tego z tego nazewnictwa charakteru się różnią i jest w zasadzie taki urlop macierzyński podzielony na kilka części można było tak kolokwialnie powiedzieć, ale ta nowa propozycja, która wynika z dyrektywy tzw. górnej, paląc to właśnie wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego na dzisiaj wynosi on tak podstawowym wymiarze do 32 tygodni po urodzeniu 1 dziecka będzie on czy powinien wynosić na gruncie dyrektywy do 41 tygodni jest wydłużamy mówiąc w skrócie od dodatkowych 9 tygodni natomiast dyrektywa wprowadza ważne wymóg, żeby ten dodatkowy czas, który przyznaje rodzicom wspólnie łącznie tak, żeby każdy z nich mogło z niego skorzystać nawet 2 miesiące z tego dodatkowego czasu nie mogły zostać przeniesione na drugiego rodzica czyli, żeby usta ustala tak naprawdę dyrektywa indywidualne prawo do dodatkowego urlopu rodzicielskiego, a no i to myślę jest istotna zmiana, tyle że faktycznie ten model partnerski rodziny i takich, które wychowywane są dzieci jest coraz częściej był preferowany przez psy czy pary co oczywiście powoduje ostatecznie tyle mamy też odzwierciedlenie też tego badania badania CBOS-u tysiące dwudziestego roku wskazują na to, że zyskuje na popularności model partnerskiej partnerzy po równo dzielą się obowiązkami domowymi także ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lej oczywiście dyrektywa nie tylko stanowi odzwierciedlenie tych potrzeb rodziców, ale przede wszystkim to, żeby jednak szans na rynku pracy wyrównywać i żeby rodzice byli oboje zaangażowali mogliby zaangażowani w wychowywanie dziecka z drugiej strony, żeby pracodawcy też mówi się spodziewać zarówno ojciec, jakim Matko z swoich uprawnień rodzicielskich postaci urlopu mogą skorzystać co oczywiście miało spowodować wierzę w to, że tak się stanie, że kobiety nie będą już stereotypowo postrzegana jako te, które korzystają z urlopu macierzyńskiego rodzicielskiego krótko mówiąc wychowują dziecko po jego narodzinach, bo ojcowie mogą być równym stopniu zaangażowali co z parami rodzicami, którzy żyją w związkach jednopłciowych, bo my jesteśmy w Polsce która, jeżeli chodzi o prawa osób nieheteroseksualnych no jest po prostu tragicznej sytuacji to znaczy dyskryminacja osób, które są nie heteroseksualne w Polsce jest ogromna również prawnie, ale Unii Europejskiej są kraje, które podchodzą do tego zgodnie z prawami człowieka, czyli mą pary jednopłciowe mogą zawierać małżeństwa mogą też adoptować dzieci mogą też mieć swoje dzieci różnie bywa są różne konfiguracje czy w tej dyrektywie jest napisane matka ojciec czy jednak rodzić rodzic i pary jednopłciowe też mogą z tych zapisów korzystać oczywiście możemy zobaczyć pewien zgrzyt pomiędzy tym jak dyrektywa określa osoby, które wychowują dziecko jak mamy poczynione po prostu w akcie prawnym w projekcie natomiast generalnie mowa jest o rodzicach i tylko że, bo jednak inne nie jesteśmy w stanie interpretować dyrektywę work-life Balance uprawnienia do tego, żeby móc zawierać związki jednopłciowe sformalizować związki w Polsce tak niestety nie działa natomiast muszę powiedzieć, że dyrektywa wprowadza także nowe rozwiązanie w postaci urlopu opiekuńczego, który to klub może także być takim, które z tego planu korzystać pary jednopłciowe także w Polsce i dlatego że jest to rozwiązanie, które też oczywiście znajduje swoje znaczenie w projekcie ustawy, o które polega na tym, że pracownik może w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym wykorzystać czy właśnie ten czas na opiekę nad członkiem rodziny czy może być osoba o krewną może to być dziecko matka ojciec to także jest rozwiązanie wspierające opiekę nad osobami starszymi w z uwagi na starzejące się społeczeństwo i potrzeby co zwiększy szybko i zwiększenia tak naprawdę tych kwestii opiekuńczych natomiast czytając projekt ustawy w moim przekonaniu absolutnie dopuszczalne będzie uznanie, że pary jednopłciowe może wzajemnie wspierać się, wykorzystując właśnie urlop opiekuńczy w tym sensie, że jeżeli zamieszkuje wspólnie prowadzi wspólne gospodarstwo domowe jakąkolwiek osobą w tym z osobą, z którą jest w związku jednopłciowym w takiej sytuacji prawo będzie pozwalała na to, żeby skorzystała z takiego urlopu opiekuńczego jak mówię do 5 dni w roku kalendarzowym sytuacji, kiedy będą istniały seo będzie konieczność znacznej opieki lub znacznego wsparcia to ważne wstęp medycznych tak pozostało na ten moment po pierwsze, dyrektywy zapisano też zechce nie ma w projekcie, ale też ten czas, kiedy rodzice mogą wnioskować o elastyczny czas pracy wydłuża się dzięki tej dyrektywie z 4 do 8 lat aż dziw, że ta dyrektywa powstała przed wybuchem pandemii koronawirusa tak to prawda medialne na tym gruncie typu rozmawiamy zastanawia się tak naprawdę na ile elastyczna jest się formy zatrudnienia jest też czas pracy będą znajdowały lista zastosowanie czy będą faktycznie te uprawnienia realizowane w momencie, kiedy za moment powinniśmy mieć do czynienia z nowelizacją kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej, dlatego że ta elastyczna organizacja pracy oznacza m.in. właśnie świadczenie pracy w formie zdalnej dlatego u w moim przekonaniu ekologia sprawy kodeks pracy podniosę znowelizowany 1 spójny projekt ustawy, a nie za to mamy do czynienia z takim dośrodkowanie prawa niestety podjąć szybko, kiedy to pewne regulacje oczekujemy pewnych regulacji pracodawcy pracownicy też już przygotowują się oni, zapoznając się informacjami w mediach albo wprost projektach ustaw, żeby móc przygotować się na to jak będzie wyglądała organizacja pracy za moment okazuje się, że ten moment się odpraw wydłuża to taka dygresja na marginesie, jakkolwiek no niestety trochę tej niepewności prawa pracy pozostajemy i sądzę, że sam moment się dużo zmieni, dlatego że rzeczywiście, jakby tak połączyć, żeby wszystkie zmiany, które teraz czekamy, czyli właśnie 2 dyrektywy przejrzyste warunki pracy work-lifebalance dyrektywa o ochronie sygnalistów i do tego jeszcze projekt ustawy dotyczący kontroli trzeźwości pracowników pracy zdalnej to zobaczmy, że faktycznie jest w zasadzie jest naprawdę zupełne przeformułowanie kodeksu pracy dobrze, bo jednak został porządnie raz dobrze zmieniony Novotel niepewności w najbliższym czasie będzie sporo i myślę, że sporo zmian czeka pracodawców i pewnie dziś w okresie najbliższego roku, żeby móc swoje wewnętrzne procedury wnioski projekty dokumentów zmieni, ale także też oddziaływać informacyjny na pracowników zobaczmy przy tak dużej liczbie zmian, które na co moment czeka pracownicy no niejednokrotnie będą kierowali swoje pytanie pierwsze kroki właśnie do pracodawcy w NATO tak trochę pan czy przy drugim marginesie, ale tak liczę na to, że ta elastyczne formy organizacji pracy rzeczywiście się upowszechnią w tym sensie także, że nie będą powodować konfliktów w zespołach także wtedy, kiedy taką elastyczną organizację pracy zwróci się pracownik rodzic ze względu na wychowywanie dziecka, kiedy mówił o pracy zdalnej w zasadzie powód, dla którego pracownicy z nich skorzystać istotnie od miasta nowe uprawnienia mogą też spowodować tym też trzeba pamiętać pewne konflikty pomiędzy pracownikami, którzy nie są rodzicami pracownikami, którzy śledztwa misą, a także to też spore wyzwanie dziś na tle dyskryminacyjnym w miejscach czytając o tym dyrektywa czytając co powinno się zmienić włoskim prawem polskim kodeksie pracy ma też taką takie poczucie, że tutaj mamy Jasną wizję tego, że Unia europejska komisja europejska chce, żeby prawa pracy w państwach członkowskich są coraz bardziej pro pracownicze, że jednak zmiany są ukierunkowane na ochronę na dbałość o dobrostan właśnie osób pracujących w Polsce to jest trochę zmiana powiedział kulturowa czy ty widzisz to podobnie w ogóle prawie pracy zwykło się mówić, że ono tak w zasadzie ze swej natury jest prawem bardziej skierowany na ochronę pracownika, dlatego że po jedno z podstawowych zasad, którą prawie pracy na miejscu jest funkcja ochronna prawa pracy, czyli jednak te z kursowaniem się na potrzebach i ryzyka, które dotyczą świadczenia pracy przez słabszą jego strony, czyli właśnie pracownika taka jest natura prawa pracy, że generalnie jest ono skierowane bardziej na ochronę pracownika niż pracodawcy z uwagi właśnie na to, jakie ryzyko mogą ne w przypadku świadczenia pracy się pojawić, ale tak uważam zdecydowanie zgadzam się stało, że nowe regulacje odzwierciedlają też no i pewne potrzebę ukrócenia pewnych patologii, z którymi jednak się ostatnich latach spotykamy nie tylko w Polsce zresztą, ale w ogóle Unii Europejskiej i widzimy zagrożenia związane z nowymi technologiami z tym jak pracodawcy, chcąc usprawnić pewne procesy mogą np. wkraczać w prywatność pracownika widzimy pewne bardzo no coraz więcej skomplikowanych procesów i też biznesowych dzięki temu może być się na organizowanych trochę sprawnie przez pracodawców nie ma dla nas przestawić z pola widzenia oczywiście tego, że ostatecznie no i wynik biznesowych i realizacja tych często coraz bardziej skomplikowanych procesów jest po prostu pewnym efektem pracy człowieka, któremu należy się nie tylko oczywiście nie przysługują nie tylko godność, ale należałoby w szczególności godność należałoby także chronić oko mocni i przypomnieć pracodawcom to, że zasady prawa pracy jednak są określone sposób dzisiaj interpretowanej jeszcze powiem o jednej z dyrektyw, które za moment czeka, a w zasadzie mogłabym nie 2 powiedzieć, bo czeka nas też tzw. dyrektywa są prace nad nią tzw. gender Bejga, która będzie miała zająć się w notowaniach luki płacowej czeka nas także za moment w uregulowanie tego samego prawa do odłączenia prawa do bycia offline, ale no ja uważam, że to, że Unia europejska widzi zagrożenia, a na rynku pracy właśnie dla wobec pracowników i stara się uregulować je taki sposób, który będzie wzmocnienie ochrony zdecydowanie kierunkiem pożądanym nie wszystkie z tych przepisów dyrektywy, który się rozmawiamy w moim przekonaniu są idealne, ale tak należy ocenić kierunek zmian i na pewno będziemy obserwować co się dzieje w Polskim prawie w związku z implementacją wszystkich tych dyrektyw mecenas Monika Wieczorek radca prawny z kancelarii radcowskiej Wieczorek dziękuję bardzo, jednak mam się znana, choć dba audycja praca od podstaw już za chwilę informacje Radia TOK FM zaraz po nich audycja doktora i Ewa Podolska dobrej niedzieli Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRACA OD PODSTAW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA