REKLAMA

Kredyt na studia medyczne budzi kontrowersje środowiska

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-08-01 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejną Gosię wywiadu politycznego jest Łukasz Jankowski prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu banki proponują kredyt dla studia medyczne aż 240 000 mogą wziąć studenci to jest kredyt w wysokości 20 000 na Seme stosem studiów medycznych, które mogą ubiegać studenci kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim, ale to są studia płatne, o co właściwie chodzi rozumiem, że Rozwiń » studia na uczelniach medycznych są w Polsce bezpłatne inaczej do tego podchodzi Ministerstwo Zdrowia inaczej na sprawę patrzymy my lekarze jeszcze inaczej, choć podobnym duchu jak środowisko patrzą na dzisiaj rezydenci studenci studia oczywiście dziś są bezpłatne, choć część miejsc na medycynie jest przeznaczona na tzw. studia niestacjonarne, czyli te studia płatne rozumiem, że tych studentów odnosi się oferta ministra zdrowia ostatniej, do której mamy bardzo duże wątpliwości po pierwsze, dlatego, że stawia w trudnej sytuacji osoby, które taki kredyt zaciągną tam warunkach spłaty takiego kredytu jest zawarty fakt, że takie osoby muszą przepracować 10 lat publicznej ochronie zdrowia w Polsce i wybrać specjalizację deficytową taką specjalizację wyznacza sobie poprzez rozporządzenie wyznacza minister zdrowia zatem może się okazać, że taki młody adept medycyny bierze kredyt na samym początku studiów licząc, że ten kredyt będzie mu umorzony, po czym chciałby wybrać np. kardiologia, ale w warunkach umorzenia specjalizacją deficytową kardiologia nie jest w związku z tym de facto fakt wzięcia kredytu 6 lat wcześniej będzie obligował tego studenta do wybrania konkretnej ścieżki kariery ścieżki, do której taki student być może nie jest przekonany, a może po prostu nie będzie chciał np. zostać chirurgiem, kiedy przez całe studia planował dermatologii czy radiologia to zobowiązanie młodego człowieka na samym początku przygody z medycyną do tego, żeby tak naprawdę najbliższe 16 lat był rezydenci mówią uwiązany, bo taka jest prawda trochę uwiązany przez ich no to jest taki trochę to zły wzór amerykański w stanach bardzo powszechne są właśnie kredyty studenckie, które dzięki, którym można studiować na prestiżowych uczelniach, a potem ten kredyt oczywiście trzeba płacić w tym wypadku także to zobowiązanie trzeba spłacić trzeba zacząć spłacać spłacać 12 lat to o zakończeniu studiów i to jest kolejnych 12 lat do tego czasu odsetki od kredytu spłacane są ze środków funduszu kredytowania studiów medycznych, ale jak czytam w tych regułach można też w ogóle nie oddać pożyczki, o ile spełni się postawiony przez Ministerstwo Zdrowia warunek jeśli kredytobiorca po dyplomie przepracuje 10 lat w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzysku uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową to bank w całości umarza kredyt, czyli to jest rozumiem ta reguła, której pan wspomniał na dokładanie taka sytuacja złożenia tego tak gdy, gdy kredyt chcemy umorzyć w przeciwnym wypadku, jeżeli ta specjalizacja nie jest priorytetowa dla Ministerstwa Zdrowia kredyt trzeba spłacić można powiedzieć to jest taka trochę złota klatka dla lekarza na zdecydowanie za nas zresztą nie wiem co do co do co do kruszcu tutaj oczywiście chyba wszystkim może dawać dawać jasny, ale jest organ celny jest napisu pomysł na kredyty studencki jako taki nie jest pomysłem złym oczywiste jest, że osoby idące na studia wymagają czy na bezpłatny płatny jakiejś formy wsparcia finansowego może motywator i kredyty studenckie w różnych państwach zespoły są na porządku dziennym Sęk w tym, że dziś na propozycje kredytów studenckich pojawia się dość specyficznym momencie reformowania systemu ochrony zdrowia raczej reformowania, kiedy kierunek medyczny pojawia się na uczelniach, które z medycyną do tych czas nie miały nic wspólnego, kiedy doprowadzi się za chwilę do sytuacji, gdzie wystarczy, że absolwent liceum zdam maturę na jakimkolwiek poziomie i będzie mógł wybrać medycynę państwo jeszcze mu w tym pomoże, bo przyznał mu kredyt na studia za chwilę okaże się, że państwo likwiduje bezpłatne miejsca na studiach medycznych właśnie o to, żeby spełniło się to, o czym od pewnego czasu w kuluarach, ale też nie tylko mówią politycy partii rządzącej czyli, żeby jakoś przywiązać czy lekarzy do dopłaty w Polsce przyznać właśnie kredyty, które trzeba będzie odpracowywać 1 słowem oddać pieniądze za studia w kraju tego tak naprawdę się boimy myślimy, że te kredyty na studia niestacjonarne są wstępem do zmniejszenia limitu do zmniejszenia miejsc na bezpłatną medycynę, a w konsekwencji do wprowadzenia systemu, w którym nie liczą się jakość, ale liczą się ilość studentów i fakt, żeby studenci za wszelką cenę nie opuścili naszego kraju no dalej można mnożyć w wyobraźni kolejne pomysły być może taki układ studium szkolenia specjalizacyjnego, żeby nasz dyplom nie był uznawany za granicą to oczywiście pieśń przyszłości, ale dziś to co się dzieje w systemie i to jak zostały te kredyty na studia zaprojektowane one pozwalają sądzić, że jest to jednak jakaś ścieżka, która służy szerszej strategii strategii sprawdziliśmy zadania Janik lat no właśnie, bo ja rozumiem, że uczelnie medyczne stworzyły w tej chwili coś w rodzaju drugiego obiegu edukacji edukacyjnego, czyli właśnie te studia niestacjonarne no na wzór edukacji zaocznej dla innych kierunkach te studia są właśnie płatne i to słono każdy semestr na Państwowej uczelni medycznej kosztuje około 30 000zł, ale paradoks polega na tym, że płacący są wymieszanie z tymi, którzy dostali się na darmowe miejsca uczą się do Warny od w tym samym czasie w wspólnych grupach no nie wiedzą za wiele swoim wzajemnym statusie jest to bardzo dobrze, dlatego że mamy pewność, że studia medyczne i dyplom otrzymał człowiek, który na tych samych zasadach skończył studia nieważne czytanie płacił sam czy też były one finansowane z budżetu państwa lekarz, który uzyskał dyplom jest lekarzem pełnym tego słowa znaczeniu tymczasem dzisiaj powstają na różnych uczelniach również wyłącznie studia niestacjonarne, w których już będą kształcić studenci nie w grupach mieszanych na uczelniach o wysokim już statusie i doświadczeniu, ale zupełnie w zasadzie razem z uczelnią, zdobywając to doświadczenie edukacyjne właśnie ma taką możliwość co do tego mieszania co znaczy okej, ale rozumiem, że na studia bezpłatne nie dostają się ci, którzy po prostu mają gorsze wyniki w nauce nie są nawet mając mniejsze tak dokładnie tak na studia bezpłatne dzisiaj o przyjęcie jest wg wyników matury, czyli te osoby, które lepiej zdają maturę mają większą większą dietę dostają się w pierwszej kolejności, a następnie jest otwierana po pewna pula miejsc na studia tzw. niestacjonarne i tam studenci muszą sami sfinansować sobie kształcenie, ale uczą się w tych samych grupach 1 słowem to jest dla nich pewna pewna szansa nie starczyło pieniędzy z puli tej finansowanej przez budżet państwa, jeżeli finansują sobie na własną rękę to mogą dołączyć do tych grup, ale też do pewnego stopnia to znaczy to nie jest także na studia niestacjonarne przyjmowanych jest dziś każdy chętny obłożenie, jeżeli chodzi o liczbę osób chętnych na miejsce i na studia bezpłatne i na studia niestacjonarne, ale na topowych uczelniach medycznych w Polsce jest wysokie to się bardzo szybko zmienia, dlatego że właśnie otwierają kierunki studiów, które funkcjonują nawet pomimo negatywnej opinii Państwowej komisji Akredytacyjnej na tzw. statusie warunkowo dopuszczony do kształcenia przeciwko temu protestujemy uważamy, że pacjent ma prawo, jeżeli staje przy jego łóżku lekarz być pewien, że ten lekarz został wykształcony na uczelni, która daje rękojmię tego kształcenia ani w grę wchodzą tutaj inne względy uczelnie nie zdobywa tego doświadczenia a tym bardziej nie chodzi tutaj o kształcenie studentów właśnie tak no właśnie nową najgorzej, jeżeli tutaj decydują względy finansowe student, który po prostu może zapłacić staje się studentem medycyny co więcej kończy takie studia no właśnie pytanie wg jakich kryteriów czy rzeczywiście tutaj te kryteria we wszystkich tych uczelniach są dla lekarzy równe i dopóki Państwowa komisja Akredytacyjna wydawała opinie, które były respektowane przez rządzących, czyli tam, gdzie opinia dotycząca kierunku była negatywna tam niż donosi o warunkowe dopuszczenie do kształcenia tylko po prostu utrzymano taką uczelnie do tej pory mieliśmy gwarancję pewnej jakości dziś też zmienia dziś widzimy, że rządzący chcieli i sobie do serca słowa się pakuje nam 60 000 lekarzy w Polsce, ale do problemu podchodzą zupełnie opacznie starają się za wszelką cenę, gdy kształciło jak najwięcej osób z tytułem lekarza nie bacząc jednak na no warunki jakich te osoby kształcą, które już dzisiaj są bardzo trudne i NATO, jaką jakość tego kształcenia danej osoby odebrały to mojej ocenie tak jak mówiłem wcześniej być może to czarnowidztwo, ale może doprowadzić kiedyś do sytuacji, gdzie nasze dyplomy lekarskie z polskim w ogóle nie być uznawane w całej Unii Europejskiej być może rządzącym spędza osób z powiek, dlatego że oni od pewnego czasu chcieliby, żeby polscy lekarze po prostu nie wyjeżdżali, bo nie mogliby wyjechać tak tak sądzę ale, ale ta sytuacja, zaczynając kredytów studenckich i wpisując w szerszą strategię to nie jest optymistyczne dla Polski pod no jak inaczej poradzić sobie z tym wielkim deficytem lekarzy w Polsce czy lekarzy kształcić albo zatrudniać lekarzy z zagranicy oczywiście, że trzeba kształcić lekarzy jednym z pomysłów, o których dziś uznaje się w środowisku medycznym jest zmniejszenie puli miejsc na tzw. my im bliżej Wyżyn, czyli puli miejsc dla studentów anglojęzycznych, którzy przecież w Tourze procencie wyjeżdżają, bo takich studiach z Polski kształcą się na naszych uczelniach, wykorzystując zasoby kadrowe, które dzisiaj mamy, gdyby na tych miejscach mogli kształcić się polscy lekarze na uznanych renomowanych uczelniach na to już rozwiązało pewien problem 0202. pomysł to wprowadzenie narzędzi teleinformatycznych pozwalających konsultacje kolumn czy wręcz konsoli lekarskiej odległość, żeby zmniejszyć się obciążenie lekarza również obciążenie biurokracją przyspieszyć proces diagnostyczno terapeutyczny to wymaga przemodelowania systemu, ale to da się zrobić rozmawialiśmy o asystentach lekarza dziś o 7 latach w zasadzie od pierwszych rozmów z ministerstwem na ten temat nie doczekaliśmy się tych asystentów lekarz rozmawialiśmy o odbiurokratyzowania 1 słowem o tym jak poprawić pracę tych lekarzy, którzy dzisiaj w Polsce pracują myślę, że musimy otworzyć się również lekarzy z zagranicy, ale znowu na warunkach porównywalnych do tych na jakiś Polski lekarz może praktykować w Niemczech Francji czy Anglii czyli, jeżeli taki lekarz z zagranicy uczy się języka certyfikuje ten język przechodzi przez staż adaptacyjny uczy się polskiego systemu to wtedy powinniśmy tak się zresztą dzieje powitamy z otwartymi ramionami i włączyć do zespołu diagnostyczno terapeutycznego pacjent musi mieć rękojmię, że lekarz, który stoi przy łóżku zaopiekuje się w nim, a przede wszystkim dogada się z nim o 8 na takim poziomie też będziemy leczyć bardzo dziękuję Łukasz Jankowski prezes Naczelnej Rady Lekarskiej był gościem państwa moim państwa zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA