REKLAMA

"W naszych statystykach dominującą grupą dopuszczającą się pedofilii są duchowni"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-08-02 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:13 min.
Udostępnij:

Gościem audycji jest Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji dr. pedofilii, z którym rozmawiamy o zaprezentowanym raporcie Komisji podsumowujący rok 2021.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejnym gościem programu jest Błażej Kmieciak przewodniczący Państwowej komisji do spraw pedofili dzień dobry dobry panie redaktorze witam państwa serdecznie państwa komisja do spraw pedofili tak Kola tak ją na nazwijmy w skrócie, gdy żar jej nazwa jest radny długa okropnie długa skomplikowana opublikowała drugi już raport w sprawie swojej działalności co z niego wynik na przede wszystkim z niego wynika myślę, że kilka kwestii powtarza wynika, że do Państwowej komisji Rozwiń » stale napływają nowe sprawy dotyczące postępowań indywidualnych wynika z niego także to, że Państwowa komisja musi być aktywna, jeżeli chodzi o podejmowanie spraw z urzędu w tej sprawie rząd jest bardzo dużo wynika z niego także to, że sprawy przedawnione, których bezpieczne rozpatrywanie w naszej ustawia się mocno upominamy, a obecnie dotyczyć będą na tym etapie ponad 120 spraw są sprawy bardzo często niezwykle odległa myślę, że ostatnią rzeczą jest to, że jak potwierdzają się nadal te informacje dotyczące sprawców, a w śród wśród sprawców którzy, którzy pojawili się w statystykach komisji, bo podkreślam ostatecznie komisja nie zostawili populacyjne byśmy pamiętali dominującą grupą sam z zawodową są duchowni natomiast mamy jasne informacje wskazujące na to, że inne instytucje organizacje niestety nie są zbyt chętne organizacje instytucje remont się dziećmi na co dzień ich opieką edukacją, a wychowaniem to organizacje nie są chętne przekazywać Państwowej komisji informację mam nadzieję, że szybka nowelizacja naszej ustawy, która się w sejmie zmienić starzeć znaczy kościół jest chętny do przekazywania i współpracy z komisją w właśnie od prawa i chciałbym, żeby dokonać odpowie na pytanie koszt na jakim poziomie co znaczy kościół na poziomie 7 możemy na każdym poziomie myślę, że odpowiedź niestety będzie pewnie smutna bo, bo bonie, bo im wyżej tak będzie trudniej może tak koszty na poziomie współpracy edukacyjne prewencyjne jest bardzo chętny do współdziałania współpracy to mogę powiedzieć wprost i widzę tutaj możliwość kooperacji współdziałania z takimi opcjami jak centrum ochrony dziecka chodzi o Krakowie jak najbardziej możliwa koszty na poziomie odpowiedzi Państwowej komisji nad na temat spraw prowadzonych obecnie etapu tych spraw udziela nam informacji natomiast kościół instytucjonalny jako jako ta ta to miejsce, które ma przekazać jakieś dokumenty, które są dokumentami w przyszłości tutaj mamy Jasną deklarację wskazującą na to, że dokumenty nie będą przekazane im wyżej powiedziałem, ponieważ dotyczy to obecnie także tylko przykład Polski, ale dotyczy wykładni stolica Apostolska w zakresie przekazywania dokumentu na co tutaj niestety od dłuższego czasu wiem, że został ustawiony mur, a te dokumenty te będą niechętnie przekazywane nie tylko posłowie komisji one także niezależny niezawisły sąd Polski no właśnie powiedział pan, że tą grupą zawodową, którą to najbardziej dotyczy to są właśnie duchowni czytam tutaj w raporcie, że aż 57 spraw to sprawy z udziałem duchownych, ale także komisja zajęła się ponad 40 sprawami związanymi z art. 240 kodeksu karnego, która dotyczy zatajania wiedzy o przestępstwie wszystkie dotyczyły duchownych w ja się zastanawiam czy w powołaniu Pańskiej instytucji jednak ustawodawca nie popełnił zasadniczego błędu, łącząc pedofili w kościele z innymi instytucjami także no z pedofilią w ogóle, na którą jako żywo powinna zajmować się przede wszystkim prokuratura, a moja wątpliwość bierze się stąd, że właśnie strukturalne krycie pedofili dotyczy przede wszystkim kościoła katolickiego no, że pojęcie sprawy powiem kolokwialnie mamy na widelcu to znaczy sprawy, które stały pokazanych filmach panu Sekielskich one bardzo jasno pokazują, że krycie sprawców, nosząc sutannę było rzeczywiście zjawiskiem, które miały charakter jak niektórzy autorzy zwracają uwagę charakter systemowy taki niektórzy oburzali się na mnie za to, że rok temu tego sformułowania, ale podkreślamy powtórzę to nie jest moje moje sformułowanie notabene sformułowania chociażby księdza, która używa księdza Isakowicza-Zaleskiego czy księdza prof. Andrzeja Kobylińskiego zwraca uwagę na pewno systemowy charakter na początku dwudziestego wieku ukrywania tych tych informacji, choć co wiemy chociażby w przekazywaniu przekazach świadczących o tym, że kapłan został przeniesiony do innych praw albo występem wydalonych chwilowo zagranicę tak natomiast oczywiście czy popełniono błąd trudno powiedzieć, ponieważ nie brałem udział w pracach legislacyjnych myślę, że nie możemy powiedzieć panie dyrektorze Drodzy Państwo innego błędu to znaczy my te sprawy kościelne, które są strukturalne specyficzne racji postępowania kanonicznego konkordatu itd. my analizujemy badamy sprawdzamy i na pewno będziemy przedstawiać wnioski, bo mamy też sprawy dokumenty, które do nas spływały przy okazji innych spraw, które badamy będziemy publikować informacji na ten temat natomiast kupując na tym bardzo ważnym wątku nie możemy też zapomnieć o innych instytucjach tak jak organizacje sportowe harcerskie artystyczne, które także mają pewne struktury zupełnie inna niż kościół katolicki trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie natomiast w kościele katolickim jak nazywamy pewne rzeczy po imieniu wspomniane przez ponad 40 spraw np. zgłosiły do nas Pani Poseł Scheuring-Wielgus pani radna Diduszko my tę sprawę znamy znamy w imieniu mieszkańców kierunków natomiast my po roku obecnej pracy po roku ostatnie prace, kiedy wysłaliśmy łącznie kilkaset pism Drodzy Państwo do instytucji sportowych artystycznych harcerskich medycznych różnego rodzaju opiekuńczych wiemy, że wiele organizacji po prostu nie chce współpracować z komisją, jeżeli wysyłam 68 pism do związków sportowych odpowiada 23 albo wysyłam 5 pism do największych organizacji harcerskich w Polsce i odpowiada 1, a wiemy z doniesień medialnych także z naszych dokumentów, że organizacje harcerskie mają i sportowe problem także ze sprawcami przestępcy seksualnym to mówię nie, pomijając wątku kościelnego to jest ważne społecznie doniosłe trzeba wyjaśniać uważam w sposób konkretny, ale także z waszych statystyk no to trochę to nie wynika, a Tkaczy to, ale oczywiście jest duchowny nie ma wnioskowi nie dziwię się pana wnioskowi rzeczywiście mamy 57 spraw mamy w sprawach przedawnionych także ponad 50 spraw 122, które dotyczą akurat osób duchownych to jest podkreślam to jest kwestia która, która no jest istotna społecznie, ale wymaga wyjaśnienia są też tłumaczenie stolicy Apostolskiej z nami przekażą tych dokumentów jak wprost ja mam nadzieje na szybką zmianę naszej ustawy, która jest już w sejmie, a i ta ustawa wzmocni nasz w nas w w sprawach dotyczących prawa Międzynarodowego występowania dokumenty to po pierwsze po drugie jednak nie tracę nadziei na to, że Polska Polski Episkopat będzie na tyle zdolny do autorefleksji, jaka Episkopat francuskiego są dzisiaj mówił na konferencji prasowej jednak tworzy własną niezależną komisję, która zbada nie będzie wtedy dywagacji na temat tego czy Watykan może przekazać dokumenty nie możemy będzie to mam nadzieję niezależna komisja kościelna nie wierzę, że pan niezależny no komisja określa do tej pory, ale nie zalegała była była 1 przepraszam, że wejdę zdanie była 1 taka komisja uważa, że miała prawo lustracyjne nie nie jest zupełnie nie myślę myślę o komisji kierowanej przez dr Tomasza Terlikowskiego i niezależny status tej komisji został zagwarantowany, chociaż wiem z kontynentu strony kula organizują dotyczyła zakonu, a nie całego kościoła, o ile dobrze rada, ale jest ona myślę, że pewnego rodzaju być może malutkim krążkiem na polu chwastów, ale jednak pokazującym że, gdy ktoś uprze wiem, że akurat dominikanie w tej sprawie się niektórzy uparli, a to jest możliwe przedstawienie szokujący raport wie pan no i ja po prostu jakoś nie chce się wierzyć w, że instytucja, która jak powiedzieliśmy systemowo kryła przez dziesięciolecia przestępstwa seksualne wobec dzieci teraz się zreflektuje i będzie sama się oczyszczać piętnować to są w ogóle to są rzeczy wydaje się niewyobrażalne ja rozumiem, że komisja Państwowa komisja do spraw pedofili powstała ze względu na duży nacisk społeczny właśnie w filmach braci Sekielskich ze względu też na bardzo specyficzny status kościoła katolickiego w Polsce jak wspomniał pan to jest jedyna taka instytucja, która ma podpisany konkordat, czyli umowę międzynarodową to po pierwsze po drugie nie jest tajemnicą jak blisko obecna władza także władza prokuratorska współpracuje z kościołem w tej materii co także pokazały materiały dziennikarskie w tym filmie braci Sekielskich innymi słowy komisja potrzebna, ponieważ ani ta instytucja ani też organy państwa powołane do ścigania przestępstw nie były dotąd w stanie tej tej sprawy z tymi sprawami się zająć zajęli się dziennikarze, więc zastanawiam się na ile łączenie kościoła katolickiego harcerstwem z klubem kajakarza czy obozami wędrownym dla dzieci młodzieży jest sensowne, a jeżeli w innym wypadku byśmy skupili się tylko wyłącznie na komisji kościelnej to gwarantuję panu panie redaktorze państwu, że zapomnieli myśmy społecznie o rzetelnym zbadaniu pozostałych obszarów, ponieważ sprawy kościelne myślę, że spełni się z panem zgadzam, jeżeli chodzi o kwestię specyfiki o kwestie związaną z tym, że kościół katowicki jako instytucja podkreślam jest tą instytucją, która niestety i można krytykować to co powiem, ale po to, wprost kościół katolicki w Polsce nie chce badać przeszłości co znaczy by zbadał ją jako pewną auto analiza i auto autor autor diagnozy na podstawie ilościowych badań formowanych ciekawie przez Instytut statystki kościoła katolickiego natomiast nie ma badań jakościowych nie wiem jak były prowadzone postępowania kanoniczne prawo kanoniczne nie znamy sposobu reagowania biskupów więcej nie wiemy, dlaczego tak jak inny biskup został rzeszę tak wyrażę ukarany, chociaż kary sankcje watykańskiej wójt ma charakter symboliczny, ale znaczna, jeżeli nie pluszowy wręcz na fakt natomiast natomiast, jeżeli za, jeżeli skupimy się tylko wyłącznie państwu Państwowa na 1 instytucji organizacji, jaką kościół katolicki tak wielkie ogromne mające zapewne wiele wpływów instytucjonalnych itd. jeżeli kupimy tylko na nim to proszę wierzyć, że te sprawy, które prowadzimy byłyby odłożone, a nie możemy do tego dopuścić, ponieważ trafiają do nas sprawy także pamiętajmy też o tym w których osobą skrzywdzoną jest dziecko zostało skrzywdzone zranione przez najbliższą przez osoby rodziny jest rozumiem dlaczego, aczkolwiek ja opieram się, że do tego jest prokuratura, bo kierował przez pana komisja nie ma nawet w uprawnień śledczych znaczy, ponieważ nie została powołana naszym zadaniem jako komisja jest przede wszystkim monitorowanie tych spraw będzie swoistą łączy bowiem rzecznikiem praw interesów osoby skrzywdzone przez 1 element, czyli to jest podobnie rzecznicy praw my rzecznicy praw nie mają także możliwości czas jest ważne to jest także dokonywanie wpisów sprawców na tle seksualnym Press na tle seksualnym i podkreślam pan po raz chyba kolejny dzisiaj, że ta nowelizacja ustawy, którą wnioskujemy, o którą walczy mówiąc wprost ona daje nam skuteczną możliwość dokonania wpisu osób, które mają bardzo różny status zawodowy także osób duchownych tam mamy ponad 50 osób duchownych i to są sprawy, które wymagają zakończenia, bo większość z nich to są sprawy na wszystkie sprawy to są sprawy przedawnione którymi prokurator nie będzie mu Błażej Kmieciak przewodniczący Państwowej komisji do spraw pedofili był gościem państwa moim bardzo dziękuję panie doktorze serdecznie pozdrawiam panią państwa zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA