REKLAMA

Kiedy koniec zasady jednomyślności? Obywatele są za. Kto jest przeciw?

Światopodgląd
Data emisji:
2022-08-03 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w światopoglądzie teraz czas na dyskusję, która toczy się w unii europejskiej czy pytanie, które wisi nad Unią europejską tak naprawdę od lat, ale w związku z rosyjską eskalacją agresją lutową na Ukrainę rozbrzmiewa, tym bardziej czy tym częściej jest zadawane, choć myślę, że wielu państwa być może jeszcze nie miał czasu okazji wyrobić sobie zdania na ten temat, a wydaje się, że temat jest niezwykle ważne dotyczy Rozwiń » przyszłości Unii, czyli czy Unii Europejskiej należałoby znieść tzw. prawo weta albo zasadę jednomyślności przy podejmowaniu decyzji w polityce zagranicznej, a może i w polityce bezpieczeństwa łączymy się, więc teraz z w światopoglądzie z pro, że szczyt inflacji przypadnie mniej więcej na czwarty kwartał dynamika cen będzie wyższa czy już właściwie wyższej dynamiki dynamiki wynagrodzeń co będzie oznaczało, że będzie padał dochód do dyspozycji gospodarstw domowych co będzie oznaczało być może obniżenie dynamiki konsumpcji wydaje się, że jednak ten ciężar inflacji i pogorszenie się w efekcie standardu życia, czyli na tych barkach będzie będą to jednak ludzie jeśli ten to sytuacji, które ma miejsce gospodarczą radio okresem pierwsze radio informacyjne, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w światopoglądzie łączymy się teraz prof. Moniką ZUS dzień dobry czy słyszymy tak to się sezon dla pani dzień dobry państwu prof. Suus jest badaczką naukowczyni związaną z Instytutem studiów politycznych polskiej Akademii nauki też Herthy School w Berlinie bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo chciałbym byśmy chwilę porozmawiały czy przytoczyły może argument, a może opinie w wydaje się niezwykle ważnej dyskusji, która z Unii Europejskiej tak naprawdę trwa od lat, ale w związku z rosyjską agresją teraz w lutym na Ukrainę rozbrzmiewa, tym bardziej, a być może wielu słuchaczy nawet nie miał jeszcze okazji czy czasu by zrobić swoje własne zdanie na ten temat rzecz dotyczy zniesienia prawa weta czy zniesienie obowiązku jednomyślności w zakresie polityki zagranicznej, a może i bezpieczeństwa, czyli np. przy okazji podejmowania decyzji o sankcjach na Rosję no to wybrzmiało właśnie w ostatnich tygodniach jedno państwo Węgry mogą zawetować taki pomysł sankcji zresztą do dziś wertują pomysł podatku cyfrowego, więc może zapytam na początek, zanim będę przytacza argumenty różnych stron co pani na to co pani sądzi o bardzo dziękuję za zaproszenie do programu dziękuję pani za podjęcie tego ciekawego tematu, bo tak jak wspomniała pani redaktor to jest temat, który tak naprawdę Unii Europejskiej toczy się w kuluarach Brukseli także stolica europejska bardzo wielu lat pamiętajmy, że momenty, kiedy wspólnoty były zakładane liczyło wtedy 6 członków i zasady jednomyślności miała pani charakter niższe niż do tego charakter, jaki ma ona teraz taka duża debata wokół tego czy należałoby odejść od zasady jednomyślności w 2, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej bezpieczeństwa także w innych obszarach była również toczona w okresie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej wtedy mieć do czynienia z największym zastrzeżeniem Unii o kolejne 10 państwo jeszcze kolejne 2 państwa i tak naprawdę im więcej tych państw jest w unii europejskiej ten to widzimy w ciągu ostatnich miesięcy pani redaktor otaczającej przykłady tym trudniej jest podjąć decyzję jednomyślnie, zwłaszcza w tak wrażliwe politycznych, a tematach jak właśnie np. sankcje na Rosję i tych przykładów tutaj tylko pozwolę sobie szybko czytać było kilka mieliśmy np. blokady ze strony Cypru z sankcji unijnych wobec Białorusi w roku 2020, a ostatnio jeszcze wcześniej w roku 2019 były to Włochy, które uniemożliwiły Unii Europejskiej wydanie wspólnego ostatnie oświadczenia dotyczącego kryzysu w Wenezueli więcej przykładów właściwie jest co rusz Trocha Agnieszka Lichnerowicz przepraszam, jaki mamy problem techniczny, ale mam nadzieję, że prof. Moniką słyszymy cały czas pani profesor nadania tak chciałem zapytać jak pani ocenia wedle pani oceny czy jest szansa by w najbliższych latach to prawo weta zostało zniszczone mówiąc wprost, kto jest, kto przeciw jasne ja uważam, że szanse są bardzo niewielkie, a ponieważ bardzo wiele państw jest sceptycznych, zwłaszcza tutaj nie zdradzę żadnej tajemnicy ani jest nie tak duża niespodzianka dla dla państwa słuchacze przeciwne są państwa mniejsza, a ponieważ, żeby większość kwalifikowana podwójna większość spraw rozwiązywała, gdybyśmy znieśli jednomyślność była w Rakowie podejmowana potrzebna jest tzw. podwójna większość właśnie 55% państw członkowskich, które reprezentować będą co najmniej 65 proc całkowitej populacji Unii Europejskiej musi się zgodzić i oczywiście taką większość podwójną łatwiej uzyskają taki np. jak Niemcy, które reprezentują blisko 20 proc populacji Unii Europejskiej niż np. Estonii i państwo mniejsza bardzo ostrożnie wypowiadają się wobec wobec tego oczywiście, widząc dostrzegając, podnosząc debatach kwestia efektywności, która jest oczywiście niższa jest gaz o politykę za granicą, jeżeli mamy zasadę jednomyślności to w takim, jaki sens tej debaty teraz ta debata została podjęta jak jak pewnie państwo zauważyli ostatnio przez kanclerza Scholza w jego kule dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale tak naprawdę to dla nas dla badaczy ta debata czy to ten temat, które kanclerz podjął nie był absolutnie nowym tematem pamiętajmy, że jeżeli chodzi np. stanowisko Niemiec to już w UE koalicyjnej była zapisana taka wizja tego, że Unia europejska powinna postępować w kierunku pogłębiania integracji, a to pogłębianie integracji jest możliwe tylko, jeżeli odejdziemy od zasady jednomyślności między import zagranicznej bezpieczeństwa to jest 1 Seme do tej debaty, a drugim elementem była konferencja ta kwestia Europę Unię euro no właśnie obywatel od Nowa Sól właśnie to jest argument, który umyka, że obywatele w tej konstrukcji no może niedoskonałe, ale najbardziej demokratyczna, jaką mamy dostępną obywatele powiedzieli, że właśnie chcą zniesienia weta to prawda, ale pamiętajmy, że obywatelowi od wielu lat mówią, że chcą UE większej integracji w zakresie np. wojska współpracy wojskowej współpracy bezpieczeństwa między państwami unijnymi i tak konferencja temat ilości euro również rekomenduje głosowanie większościowe unijnej polityce zagranicznej i właściwie od razu parę dni potem jak rekomendacje stały się publiczna 13 państw Unii Europejskiej w tym m.in. również Polska podpisały się pod tzw. non tej pary, czyli takim dokumentem po oficjalnym, w którym delikatnie bardzo ujmując przestrzegają parlament europejski przestrzegają komisja również radę europejską przed pochopnym wprowadzaniem tych zmian, które proponuje konferencja przyszłości Europy, więc jeżeli ja miałbym powiedzieć jest szansa na odejście od jednomyślności wydaje mi się, że nie wydaje mi się, że Unia europejska najpierw sięgnie po inne instrumenty traktatowe, które mamy na mocy traktatu z Lizbony dostępna po to, żeby jak i polityki zagranicznej większe będzie podatek cyfrowy, a podatek cyfrowy to jest też bardziej skomplikowane kwestie, które Polska też m.in. blokuje, ale chodzi o politykę zagraniczną mamy np. wzmocnioną współpracę, czyli to jest taka forma formuła współpracy co najmniej 9 państw członkowskich, ale to jest tzw. to jest przepis na tzw. różne prędkości, bo się wydaje, że to jest właśnie alternatywą to znaczy, że darzy nikt będą te kręgi głównie zachodnioeuropejskich ściślej integrować zostawić nas na tych peryferyjnych kręgach ten trend już są daty tej chyba nie możemy się oszukiwać, że ich nie ma one są oczywiście, jeżeli ta ustawa jednomyślności zostanie utrzymana, jeżeli np. Polska Węgry, tudzież inne państwo unijne będą często grozić wetem albo wprost je stosować tak jak Węgry teraz się embargo na ropę z zostanę federacji rosyjskiej to wydaje mi się, że nie mamy ne za bardzo tutaj, bo nie powinni mieć złudzeń co do tego, że państwa Europy zachodniej północnej, które będą chciały się bardziej integrować sięgnął po te mechanizmy, które traktaty zwanej afery jak np. właśnie wzmocnioną współpracę w ich grupy nieformalne, które tak naprawdę płytę daj się Unii Europejskiej są na porządku dziennym format normandzki prawda, w którego Polska jak wiemy nie była zadowolona, a na ile jest szansa na wprowadzenie takiego kompromisowego rozwiązania, czyli nie weta 1 państwa, ale powiedzmy, chociaż 2 albo 3 Novita 2 albo co państwo faktycznie tyle trzeba byłoby miejsca Acta to co jest możliwa tak na teraz do zrobienia to jest korzystanie z tej tzw. klauzuli pomostowej ona jest zawarta w artykule badacz trzydziestym pierwsza traktatu Unii Europejskiej tam rada europejska jedno myślę jednak, że pamiętajmy, że Polska Węgry Włochy wszystkie państwo musiałoby się na to zgodzić może upoważnić radę do działania w zakresie polityki zagranicznej np. zakresie sankcji w oparciu o zasady większości kwalifikowanej to było takie rozwiązanie, że taka jednorazowa prawda, gdyby taka konieczność była realizowana bym się tak kończy się Władysława już na koniec zostaną nam się, jeżeli jednomyślną sprawy zniesienie prawa ten budzi tak duży niepokój w tych mniejszych państwach jak Polska jest średnim państwem no to może należy zacząć dyskusję o no jednak by ten może niejedno państwo, ale co najmniej 82 sojuszników do zawetowania czegoś tak myślę, że dyskusja też, że to oczywiście dyskusja będzie postępować tylko może też na koniec jednak ważna kwestia, która też wydaje się czasami umyka w tej dyskusji pamiętajmy, że jednomyślność poza tym, że ona oczywiście ograniczona efektywność się w niektórych kwestiach, ale ona też bardzo dużo daje, bo jest to pamiętajmy, że podjęcie decyzji czy to będzie 1 myśl przez większość kwalifikowana jest pierwszy krok potem decyzja musi być zaimplementowana i zupełnie inną moc ma decyzja, zwłaszcza w tak wrażliwym obszarze polityki zagranicznej bezpieczeństwa, która jest popierana przez 21 państw członkowskich, a inną miałaby moc decyzja, która była popierana przez jakąś grupę państwo Kawski, więc jesteś ważny element, które no, więc obowiązywania precyzyjne, a nawet potem te rządy różne narodowe mówią patrzcie jak nieefektywna ta Unia europejska te, które są mniej przychylne czy będziemy wracać do tej wydaje się niezwykle ważne, ale też ciekawe tak naprawdę dyskusji bardzo dziś pani za rozmowę dziękuję prof. Monika Suska z Instytutu studiów politycznych polskiej Akademii nauki z serii KUL w Berlinie była państwa gościnią trafi informacja taka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA