REKLAMA

Pozawerbalna komunikacja afrykańskich przywódców

OFF Czarek
Data emisji:
2022-08-09 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studia pani prof. Hanna Rubinkowska-Anioł katedra języków kultur Afryki wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień doby zwykle rozmawiamy o Etiopii zwykł rozmawiamy bardzo poważnych sprawach dzisiaj te sprawy są poważne, ale trochę inny punkt widzenia, bo przyglądamy się poza werbalnej komunikacji afrykańskich przywódców, czyli tak poważnie naukowo brzmi, czyli puszką tak nie, bo jest bardzo poważna wada poważna sprawa to jest bardzo poważna Rozwiń » sprawa dla tych, którzy decydują się ze względów politycznych po to, żeby legitymizować swoją władzę, żeby ubierać się tak ani nawożenia, a także niezdecydowani, gdy na legitymizacji władz sugeruje pan sposób pana ubierania nie wskazywałby na to, że nie ma pan prawo sprawować władzę nie boją mu kluczy taki Pasiece z czystej tak czy rzuca na siebie czasami to się dopasuje częściej nie nie to politycy władzy jednak inaczej do tego podchodzą jak wydaje się z tego co można zaobserwować, ale zupełnie poważnie rzeczywiście no właśnie ten sposób ubierania się myślę, że jesteśmy tego jak najbardziej w ogóle świadomi, że to jest pani co ważne co na siebie zakładamy i że zawsze musimy, a no właśnie coś chcemy przekazać przez to co na sobie mamy po co różne informacje pyta czy to, że jesteśmy np. na wakacjach czy to jesteśmy szczęśliwi czy to, że jesteśmy nieszczęśliwi kogoś opłakujemy np. właśnie to, że pełnimy bardzo ważną funkcję i tak oczywiście jest też z politykami że, że podkreślają to kim są podkreśla też swoje programy polityczne przez to, jakie właśnie ubrania decydują się nosić podkreślają też z pełni takie no dobrze ne wydawałoby się informacje drobne ale, ale bardzo istotne, które składają się na ten ogólny przekaz dotyczący dotyczący właśnie nie tylko podkreślenia prawa do sprawowania władzy, ale też w ogóle swojego programu politycznego i władców afrykańskich władców przywódców NATO zarówno dotyczy właśnie tych, którzy byli no królami cesarzami i tych, którzy i tych, którzy byli przywódcami Niepodległych państw afrykańskich jak najbardziej to dotyczy to właśnie ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na nasz krąg kulturowy no to raczej garnitury i to pewnego rodzaju pewne kolory, które już lepiej wyglądają czy też trafiają albo sprawiają, że jawiły się jako osoby pełne władzy może zaufania, jeżeli chodzi o Afrykę to z 1 strony mamy nowoczesność, ale też bardzo ważna musi być tradycji teraz jak się poruszać pomiędzy co najmniej tymi 2 obszarami tak w ogóle ci, którzy się zajmują tymi kwestiami właśnie komunikacji komunikacji poprzez ubrania, ale nie tylko wieloma innymi sprawami również twierdzą, że to właśnie też nie jest taka prosta opozycja majątek odbieramy pomiędzy na tym co tym co co właśnie w ubrania się tradycyjne, a tym co jest np. związane z modą, że to też taki jest że, że właśnie no w ogóle ta tradycja afrykańska jak się bardzo mocno podkreśla została właściwie no sfabrykowane w pewnym sensie wynaleziona mówi się tradycji wynalezionej przede wszystkim w okresie kolonialnym, gdzie właśnie chciano mieć taką Afrykę, która byłaby ta tą Afryką nie zmieniającą się stało itd. więc to po przemieszczanie się pomiędzy tradycją nowoczesnością też nie jest takie proste, ale rzeczywiście rzeczywiście jest także garniturem ten nie to jest w pewnym sensie w centrum zainteresowania zarówno badaczy jak i tych, którzy dla polityków tych, którzy na ten garnitury przywdziewają no bo to jest taki wydawałoby się wybór oczywisty i wybór oczywiście związany właśnie z tym co związane było z zasadami funkcjonowania świata Zachodu, ale przywódcy afrykańscy we wczesnym okresie, kiedy państwa afrykańskie nie uzyskiwały niepodległość, czyli w okolicach 1960 roku no również bardzo chętnie właśnie w garniturze się pokazywali wynikało to z tego, że te państwa afrykańskie, które były wprowadzane w pewnym sensie na arenę międzynarodową i ich przywódcy bardzo mocno z tym światem Zachodu siłą rzeczy byli związani, a przywódcy tych państw chcieli też podkreślić to, że oni no właśnie w pewnym sensie wypełnili tę misję cywilizacyjną kolonializmu to co może się wydawać sprzeczne, bo tej walczyli o niepodległość walczyli o to, żeby te państwa afrykańskie miały prawo żyć też wg swoich zasad, ale z drugiej strony chcieli by co chcieli pokazać, że oni właśnie są wykształceni wg zasad zachodnich, że oni znają te kody kulturowe czy to francuskie czy to brytyjskie i że oni są w pewnym sensie godni przejęcia władzy także ten garnitur właśnie no z w oczach tych pierwszych przywódców był taką taką przepustką do tego świata międzynarodowej polityki no ale właśnie z drugiej strony jednak był obciążony tym, że umiem brzemieniem Coma kolonizacji w związku z powyższym no on się ostał do dzisiaj bardzo często przywódcy afrykańscy zakładają garnitury i niższe pokazują no ale też potrzebna była pewna alternatywa, która by pokazała noże jednak są to przywódcy afrykańscy oni się wywodzą z innych kultur państwa afrykańskie mają swoje kultury są z nich dumni przywódcy i mieszkańcy Afryki Afrykanie na, toteż trzeba było w ubiorach tych przywódców pokazać no właśnie to pokazać, kiedy ma my często w tych państwach wiele różnych tradycji tak nie to trochę tak jakby Polski przywódca miał wybrać strój ludowy teraz, który strój ludowy tak, żeby nie obrazić tych, których nie wybrała znowu tworzenie jakiegoś konglomeratu no co też tak i to rzeczywiście było wyzwaniem niektórzy przywódcy decydowali się na zakładanie takiego stroju, kto był związany z ich kulturą z ich grupą etniczną natomiast jednak znaczna większość, a po prostu przyjmowała pewne elementy te elementy stały się zresztą bardzo popularne właśnie w tym okresie pana organizmu po 1500 sześćdziesiątym roku, a dzisiaj są swego rodzaju no właśnie takimi znakami rozpoznawczymi tych przywódców i to jest DM chociażby czapeczka, w której pokazywał się nie czy no bardzo znana czapka obu tu właśnie z tej skóry Lamparta i o ile w przypadku USA nie mają tak szybko rzeczywiście była związana z te z pewną kulturą afrykańską o tyle w przypadku obu tu ta, ale tata to ten symbolizm szedł jeszcze dalej, ponieważ Lampart skóra Lamparta to jest taki rzeczywiście ogólną afrykański symbol władzy i no nie było to nie było nie był to tylko pewien pomysł prawda, bo to jest jeszcze istotne, że bardzo często może teraz mniej, ale kiedyś bardziej te ubrania Afrykanów tych przywódców afrykańskich w oczach Europejczyków czy w ogóle ludzi Zachodu były postrzegane jako coś o tym wprost śmiesznego PPA takiego no cóż ci Afrykanie są sobie w stanie na głowę założyć czy w ogóle jak się ubrać natomiast w nas tak naprawdę każdy z tych elementów był wybrany świadomie i miał i to był pewien przekaz, który ktoś wywodził się z tej afrykańskiej albo lokalnej symboliki no właśnie lokal czy lokalnej nowo i wśród tych ubrań władzy tak można powiedzieć mieliśmy indyjskie koszule Nelsona Mandeli tak to jest państwo ciekawy przypadek, dlatego że rzeczywiście Nelson Mandela w pewnym momencie zaczął się przede wszystkim pojawiać w takich indyjskich koszulach ma dba się te koszule nazywają one stały się na tyle jego znakiem rozpoznawczym, że nawet parę lat temu była wielka aukcja, na której te koszule sprzedawano także na rzeczywiście taki prawda zauważony element związany z tą symboliką wokół wokół Nelsona Mandeli no właśnie, skąd ta indyjska koszula pojawia się gdzieś swoje różnych miejscach podaje, że nawet Wikipedii informacja, że Nelson Mandela, zakładając koszule właśnie chciał się odwołać do kultury swojego tęczowego narodu, ale pewne oczywiście jakaś część mieszkańców RPA chodziła miała przodków w Indiach ale dlaczego akurat miałby się jak wybierać to go lub wcale nie najbardziej liczną no tutaj wydaje się, że mówi mówiło się też o tym, że dostał tą koszulę w prezencie od pierwowzór indyjskiego tak tak mu się spodobała ten itd. natomiast na moim zdaniem jest to właśnie przykład na to, o czym pan mówił wcześniej to znaczy, jeżeli odrzucamy goni to, zwłaszcza w przypadku RPA, gdzie ten garnitur kojarzonym z białym człowiekiem kojarzy się z tym okresem apartheidu, więc na tonie znaczy, że Nelson Mandela nie nie zakładał garnituru, ale jednak te skojarzenia są takie, więc w okresie, kiedy budowany był Tęczowy naród potrzebna była alternatywa dla garnituru, a z drugiej strony no właśnie też to, o czym już pan mówił z tej z tych artystek z tych z tego tęczowego układu, gdzie tyle jest grup etnicznych, gdzie tyle języków, gdzie tele kultury itd. itd. co wybrać i a wydaje się, że właśnie ta indyjska koszula jest taką alternatywą, która jest właśnie ponad tymi wszystkimi dyskusjami tymi podziałami jeszcze proszę pamiętać, że na początku lat dziewięćdziesiątych w RPA toczyły się ogromnie Konefał boje zamieszki, gdzie walczyli walczyła wczoraj na ludność czarną ludnością tak, bo był sam koniec apartheidu i tam się rzeczy rzeczy działy rzeczywiście straszliwe, a więc no, jakby właśnie opowiedzenie się za za jedną z tych grup no mogłoby mieć też znowu złe konotacje polityczne, więc ta indyjska koszula, gdzie te kontakty pomiędzy Afryką, a Indiami zawsze były bardzo silne w tym także po wydaje się właśnie takim bardzo dobrym wyjściem z sytuacji pokazaniem, że jestem też inne pewne ja jako przywódca państwa niejako Nelson Mandela inną opcją byłaby Polska fajkę, ale rozumie, że Polacy też nie mają dobrych konotacji w RPA no po pierwsze nie mają, bo byli dosyć dużą procentową grupą również zaczął zabijać przewód no wiesz, dlaczego pan dla tutaj pije, ale nawet nawet no byli byli rzeczywiście Polacy po stanowili stanowili właśnie tą białą UPA również tak wrócimy do naszej rozmowy o ubraniach władzy w informacjach Radia TOK FM pani prof. Hanna Rubinkowska-Anioł katedra języków kultur Afryki wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem informację już za 2 minuty o godzinie 1120 moment pani prof. Hanna Rubinkowska-Anioł katedry języków kultur Afryki wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem rozmawiamy o ubraniach władzy, czyli o tym w jak używać poza werbalnych środków komunikacji tak tak powiedział no to i tak była czapka z Lamparta bardzo ładna bardzo ładna, ale co na to Party minister w nie wypowiadał się no właśnie, ale były był też chciał być strzał albo też szału, ale chodzi bardziej mi Szal Kaddafiego Kaddafi i jest był mistrzem jeśli chodzi o to co potrafił na siebie założyć i użyć swojego ciała właściwie jak słup reklamowy, ponieważ rzeczywiście no wszystkie cały przekaz, który ktoś chciał przekazać czy czy to u siebie w kraju czy na tym forum międzynarodowym wspierał właśnie przez to co nosił jeśli chodzi o ubrania i a często czynił to nadzwyczaj dosłownie, o ile właśnie wszelakie wszelakie ubiory afrykańskie czy koszule to pewne modyfikacje garniturów tak jak ten właśnie na sławetny oba cost butów, który był w pewnym sensie wzorowany na ubraniu Mao Zedonga no to to były prawda jakieś takie no symboliczne przekazy, gdzie pewien kod trzeba było znać, żeby odczytać natomiast Kaddafi oczywiście także właśnie wnosił ubrania, które miały nawiązywać do jego duńskiego pochodzenia itd. itd. ale posłał się znacznie dalej np. by co lubił wszelkie bolączki albo inne elementy w kształcie Afryki i występował chociażby na forum najpierw organizacje dość afrykańskiej potem Unii afrykańskiej zresztą to założenia to sam doprowadził przewidziany w przeróżne fatałaszki bogato zdobione kształtem kafejki mój ulubiony jest taki rodzaj munduru polowego chyba się tak nazywano w każdym razie takie wdzianko nie był moją, ale to moją zostało uzyskane właśnie przez kształt Soyki, który został nadrukowany na koszuli, w której wystąpił Kaddafi man to był jeden z takich no bardzo oczywistych przekazów, które miały podkreślić jego działania pan Afryka mistyczne on był mu się dużo pana piśmie Kaddafiego był bardzo zaangażowany także właśnie te ruchy pana afrykańskiej to, bo swojej śmierci, a z drugiej strony czy inny przykład i ten chyba jeszcze bardziej dosłowny jak składającym we włoszech wizytę Berlusconiemu przypiął sobie no też w ramach takiej BOŚ właściwie czy tak jak odznaczenia do munduru dosyć duże zdjęcie, które przedstawiało to hołd złożony Lechowi Wałęsie nie to był lewą zadać sobie duże zdjęcie oczy jedno zdjęcie przystępną mnie nie to to znaczy hołd tak natomiast o innego działacza chodziło to znaczy o takiego działacza niepodległościowego libijskiego okresu włoskiej kolonizacji, który zresztą przez Włochów został później zamordowany, więc on do tych Włoch z tą oficjalną wizytą do Berlusconiego na połowie klatki piersiowej miał właśnie to to zdjęcie tego zamordowanego przez Włochów libijskiego działacza, więc tną niektóre niektóre elementy jego ubioru były no tak by co oczywiste natomiast inne no to była stylizacja, które w sposób bardziej subtelny pewnych rzeczach miała mówić np. bardzo dużo złotego koloru ją właśnie na szalach na pocztach na różnych elementach takich peleryn, które miały nawiązywać właśnie do jego duńskiego pochodzenia no i to złoto, które od czasów średniowiecza kojarzone jest właśnie z Afryką tą fajką, która z 1 strony kojarzona była tak jak mówił przez długie wieki z tym, a kontynentem ciemności, kto jądro ciemności, a z drugiej strony właśnie złoto, które miało symbolizować bogactwo nieprzebrane bogactwa afrykańskie, które przeczy liście się tam znajdują dziś Chińczycy raczej to ogarniają jest, że nie wiadomo kto, ale no to jest inny wątek dobrze to rozumiem jeszcze o podział w takim afrykańskim garniturze, czyli mundurze w mundurze przecież bardzo często gęsto pojawia no tak, bo mundur jest w tej pewna Kaddafi też jak najbardziej pani co chęcią to jest też bardzo ciekawe jak MO właśnie dzieci i przywódcy pierwsi przywódcy niepodległej Afryki oni tak jak to przede wszystkim tej fanką Pańskiej Afryki lubili się pokazywać się w garniturach, bo Mor, bo czuli się tak związani z Francją z tą z tym kolonizatorami natomiast inni ci, którzy jednak stawiali właśnie na rewolucję na nas na to zbrojną walkę z kolonizatorami no zdecydowanie po preferowali PFR owali mundur, chociaż nie zawsze nawiązywało do walki kolonizatorzy, bo np. np. bo kasa swoje później sam siebie koronował na cesarza i zupełnie innym banku występował, ale początkowo właśnie też bardzo lubił pokazywać się w mundurze, ponieważ podkreślał w ten sposób to, że służył w armii europejskiej, więc tutaj też te odniesienia mogą być różne natomiast natomiast oczywiście wielu przywódców korzystało z munduru i znowu Kaddafi na początku przede wszystkim właśnie ten piękny młody Kaddafi który, kto pokazywał się w mundurze jako przede wszystkim wojskowy, a potem zaczął podkreślać inne elementy swojej polityki przywdziewają takie wydaje nam się damskie toczki szale broszki tak dalej pan z i to było ją sfaulował w żadnym innym kierunku tylko właśnie w stronę tych ubrań duńskich natomiast natomiast mundur no przede wszystkim kojarzy się z dyscypliną z pewnego rodzaju siłą siłą militarną prawda, więc tutaj jest bardzo dobrym takim elementem symbolicznym, które pokazuje właśnie, kto rządzi kto, kto tą siłę to się dysponuje na jej oprócz tego zdecydowanie mundury przydaje powagi przydaje też wzrostu co w przypadku wielu afrykańskich przywódców kilku jest tylko przydałoby się niż mogłoby się przydało tak, ale tę świadomość wykorzystania ubrania też zdecydowanie poza Afrykę wykracza i tutaj można mieć wiele wykazał, że odniesie mundury są mundurami takimi prawdziwymi inny jak pan związany Miss konkretne już nie ma czy także to one stanowią takie raczej łączonej troje pisał Osiński w kokpicie takie właśnie różnie bywało, dlatego że no niektóre niektóre te mundury właśnie miały podkreślać nową konkretną pewna Kol związek z armią i właśnie czy wczesny mundur Kaddafiego czy właśnie, bo kasa no to były te mundury które, które były konkretnymi rodzajami motorów natomiast wielu i zresztą ono chociażby sam Kaddafi później, ale chociażby Hajle relację cesarz Etiopii i wielu wielu innych przywdziewał mundur, które były takim a takim pomysłem na to jak i jak właśnie mundur może wyglądać ani nie wskazywały na konkretne, a ja tutaj prawdę powiedziawszy nie czuje się pewna jeśli chodzi o właśnie o te elementy w mundurach, bo po prostu na tym nie znam zawsze się marzyło, żeby spotkać jakiegoś specjalisty lekarze wyzwaniami tchnienie nie absolutnie to jakoś do tego nigdy nie dążyła ze spotkać takiego specjalisty, który ze mną usiadł i właśnie pomógł mi rozszyfrować uważa Anna Mucha Bożenka profesor odracza tak bardzo chętnie, dlatego że właśnie chociażby przechyle sesję tamtych odniesienia wiem, że jest bardzo dużo i literaturze to fikcja jest tam niewiele jest informacja na tych na ten temat, ale gdzieś się pojawia, że tutaj ten mundur zainspirowany jakimiś francuskimi mundurami tutaj czapka taka siaka wata także i to były autorskie pomysły w tym przypadku, ale las jego, ale właśnie czy Kaddafiego czy po innych, którzy znaczyli Kaddafi jako taki wczesny feministą można powiedzieć, że chodzi o jak jeszcze weźmie przez biuro jak kobieta jak, czyli albo to co to chyba nie było kazania rzeszy herr tak nie nie myślę, że nie nie wręcz przeciwnie są kolejne Tolek i on on by co pokazywał podkreślał właśnie to, że jest atrakcyjnym mężczyzną i przecież on robił ja nie chcę się odnosić do tego jak bardzo atrakcyjny był w rzeczywistości, zwłaszcza pod koniec życia, zwłaszcza po tym, jak przeszedł szereg operacji plastycznych no właśnie samo to, że przeszedł operacje plastyczne świadczy o tym, że jego ciało nie tylko ubrania tutaj miały znaczenie, ale w ogóle to jak wygląda prawda farbował włosy właśnie poprawiał sobie to owo, więc to było dla niego bardzo ważne, a jak dodamy do tego jeszcze to jego tzw. Amazonki, czyli ten te tatą, a nie przyboczny złożoną jedynie z kobiet rok z, kto ją różne krążyły informacje natomiast natomiast no był to rzeczywiście była to Gwardia przyboczna, więc wiele na Kaddafiemu całkowicie mu oddana i ona złożona była z takich dużych silnych kobiet, więc na tle tych droga jest walka lekarska trafili tak i że ona jednak na tle tych kobiet no PZ towar swoją męskość także to jeszcze taki kolejny element papież na tle mężczyzn, chociaż obaj już 1 kobiet, ale to właśnie tak ale bo to też jest istotne, że to, że to były kobiety to też miało odniesienie do pewnych elementów kultur afrykańskich mówi się od tych właśnie nazywa się ich Amazonka ami co absolutnie nie jest poprawną nazwą, ale nią w hokeju w państwie przed kolonialnym właśnie też był były te elitarne jednostki złożone z kobiet, więc z i w wielu państwach afrykańskich kobiety miały coś do powiedzenia jeśli chodzi o kwestie wojskowe wersje posiadały swoje, choć posiadały miał do dyspozycji swoje, ale mniej były też takie, które np. czym żona pewnego cesarza ruszyła przeciwko swojemu mężowi na czele swojej armii było to chyba o tym jakie stawiać tak w Europie i Stanach chyba tego są już jestem tam sprawiedliwości nie pozwoli tak Mary no to był to było to okres przed kolonialną myślę, że w Europie też było wówczas inaczej bardzo dziękuję za swoje dając opowieść ma pani swoje ulubione wdzianko takie, które pani trudno wybrać naprawdę co odkrywam kolejne tom kolejne ulubione, ale myślę, że jednak Kaddafi i buntu do najlepszym pomysłem tak mili ciekawe, kto doradzał oczywiście, że mieli doradców tak tak tak mogą tu miał francuskiego specjalisty od mody stąd okulary ona dziś nie było pani Dorota UR kostiumu Agrafka bardzo dziękuję pani prof. Hanna Rubinkowska-Anioł katedra języków kultur Afryki wydział orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego informację dziękuję i profesor informację za 4 minuty o godzinie 1140 po informacjach program kultura osobista, ale to już nie dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, ale jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA