REKLAMA

Kryzys kosztów życia w Wielkiej Brytanii

Światopodgląd
Data emisji:
2022-08-09 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie łączymy się teraz z dr. Wojciechem pal czasem dzień dobry dobry pani redaktor dobry państwu dziękuję zapraszam do bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, dlatego że temat niezwykle ciekawa oczywiście też istotny hasztag inflacja, ale spojrzymy na to szerzej i na początek może brytyjskiej perspektywy, ale dla porządku przypomnę, że dr Paczos jest naukowcem związanym z Cardiff University makro ekonomistą też Rozwiń » związanym z Polską Akademią Nauk ekspertem w grupy eksperckiej dobrobyt na pokolenia poszłam punktem wyjścia do naszej rozmowy mogłaby być kampania, która toczy się od 6 tygodni zbierane są podpisy 95 000 osób praktycznie się w sprawie podpisało pod no tak w dołączył do takiej kampanii poprzez podpis, której uczestnicy zapowiadają zamierzają zebrać 1 000 000 podpisów będą taką silną grupą zapowiadają, że jeżeli rząd czegoś nie zrobi z rachunkami to po prostu przestaną 1października płacić rachunki nie wiem jak pan skomentuje to znaczy co tu się wydaje pan istotne to bardzo dużo tematu przez te łączy i przede wszystkim temat to się w wielkiej Brytanii mówi wprost o tym też nazwa kryzys kosztów życia, czyli kryzys, który jest trochę innym kryzysem niż ten, którego np. Brytyjczycy doświadczyli w czasie covidu jeszcze innym kryzysami ten, którego Brytyjczycy doświadczyli w czasie kryzysu finansowego, a my w Polsce nie mieliśmy aż takich dużych reperkusji kryzysu finansowego wielka Brytania miała ogromne czytam faktycznie ludzie tracili pracę z dnia na dzień to bardzo spektakularne było w mediach zaczęło się oczywiście od upadłości banków potem ogromne debaty na temat tego w jaki sposób, które banki należy ratować część pieniędzy itd. itd. ale gadanie tamten kryzys w związku z wysokim bezrobociem i stagnacją płac kolejne 10 lat czy nawet ci, którzy potem to bezrobocie dosyć szybko spadło de facto wielka Brytania 10 lat płace wzrost raz ten kryzys zupełnie inny, bo rosną koszty życia i coraz ciężej ludziom płacić za za za rachunki i tak naprawdę nie wiem czy te koszty, bo mówimy teraz o tej kampanii dotyczącej kosztów prądu, tak więc rachunków za prąd nie będą one są kluczowe tak naprawdę zakres kosztów życia, bo inflacja w wielkiej Brytanii podobnie jak w Polsce jakby szeroko rozlana na różne kategorie nie są tylko wyłącznie rachunki za pracę w efekcie spektakularnie wysokie, bo one potrafią rosnąć powiedzmy czwartego kwartału czy bardziej półrocze do półrocza o kilkadziesiąt procent nawet dwukrotnie dla dla odbiorców i w związku z tym te to wywołuje taki protest i podejrzanych to kampanie społeczne i teraz taki jest ona jest jest taki aspekt prawny tej kampanii, na które miał się jako ekonomista znany mniej, bo nie jestem prawnikiem czy ta kampania była do tego, że faktycznie przestać płacić rachunki za prąd co wydawać by się mogło trudna, bo jak każdy podpisze jakąś umowę z dostawcą prądu i twórcy tej kampanii odwołuje się do takiego protestu, który miał własne życie od roku, kiedy Margaret Thatcher wprowadziła podatek pogłówny czy to miał być podatek, który prostu miał każdy dorosły w wielkiej Brytanii płacić za za za to jak korzystać z usług, które dostarcza państwo, czyli za z dóbr publicznych, a ja się spotkać z ogromnym protestem fakt ludzie przestali płacić ten podatek i to się 17 000 000 ludzi nie zapłaciło Otóż to wiązało z tym że, że rząd raczej upadł mit czy musiał zrezygnować została zmuszona do tego żeby, żeby zrezygnować, a w tej chwili nie wydają się parę lat jest jest jest właściwa, bo wygląda to trochę inaczej to nie jest nieposłuszeństwo wobec rządu tylko to by było nieposłuszeństwa czy złamanie do pewnego kontraktu z dostawcą prądu, a tak nie mamy pewności, że to jest jakby domyślnie powinniśmy oczekuję, że także to w takim razie tak te firmy, które dostarczają pracą jakiś chciwe prawda podwyższają ceny to też nie jest do końca prawda, bo 2jeden z tych firm upadło w zeszłym roku 27 dostawców dostawców prądu upadło, bo krótko sprzedawał prąd po cenach poniżej rynkowych o to, żeby zdobyć jak najwięcej klientów ewentualnie później podwyższać stopniowo oceny, żeby ta LT ten zysk sobie w jaki sposób jest większy zysk później zrekompensowało straty wcześniej ten się nie udało, bo okazało się że, że zaczął się kryzys energetyczny ceny ceny surowców na rynkach światowych zaczęły rosnąć każdy też zaczęły rosnąć na nie ten raczej nie powiódł, więc ta rzeczywistość bardzo wielu aspektom VAT to nie jest do końca wina rządu to nie jest do końca wina gospodarki rynkowej to nie do końca wina rynku jak nie widzę jak ekonomista KIG w jego ocenie efektywności, która tutaj miała miejsce, które urząd mógłby przyjść powiedzieć tutaj jest nieefektywność rynkowa mają jakiś sposób załatamy no jest to jeden z aspektów kryzysu, który ma miejsce kryzysu kosztów życia kryzysu, który miała swoje źródło po stronie podaży, czyli kryzysu energetycznego wzrostu ceny cen surowców na na rynkach, który odbija się na na portfelach ludzi, którzy mają coraz wyższe rachunki do zakładów to czy dopytam, bo zaznaczył pan, że być może wcale nie rachunki za energię są tym najbardziej dotkliwym elementem rachunku życia, a to, gdzie nasza uwaga powinno się kierować być może część idzie z pań niestety wszędzie to znaczy ja spojrzałem na liczby jak pani redaktor nie poprosiła o skomentowanie tego artykułu i brytyjski ONS odpowiednik naszego GUS-u od niedawna zaczął prowadzić taką ankietę na temat tego w jaki sposób ludzie postrzegają właśnie ten problem rosnących cen istnieją, kiedy z 1 strony wynika, że aż 46% gospodarstw domowych mówi, że ma kłopoty spraw spoza nich za produkt to jest bardzo dużą prawie połowa planu, więc jest jest dzwonek alarmowy, ale z drugiej strony tylko 4% realnie zalega z płatnościami za prąd czy 96% gospodarstw domowych regularnie opłaca rachunki za prąd, o ile moje rozumienie tych danych jest właściwe z drugiej strony w tej samej ankiecie o NSU to ceny żywności są przedstawiane jako największy problem szybko rosnące ceny żywności stanowią większy problem dla gospodarstw domowych niż szybko rosnące ceny prądu to nie znaczy, że ceny prądu nie są problemem to oczywiście znaczy, że ceny ogólny wzrost cen w gospodarce jest problemem i to na ekonomiści wiedzą od dawna, że inflacja to nie jest przyjemne środowisko to nie jest to nie jest nic pozytywnego, bo on to się może wydawać rządowi się może wydawać, że przez chwila wyższa inflacja pomaga spłacić dług jest taki mechanizm, który także, że faktycznie jest drugim, ale i Polsce podejrzliwość wobec polskiego rządu, że płynie na tej fali nie ja też mam taką podziela tę podejrzliwość tak powiedział, że to było dosyć świadoma i wywołanie inflacji, ale potem się kończy w ten sposób, że będzie mają problem z płaceniem rachunków ceny żywności rosną ceny prądu być może ceny prądu rosną nie z powodu inflacji tak być może to faktycznie rozróżniamy rzekomi 2 zjawiska jedno zjawisko to zmiana cen relatywnych, czyli to jedne towary drożeją wobec innych, a drugie pani ją wobec jeszcze innych po prostu zmienia się, jakby gospodarka rynkowa dostosowuje się do do różnych szoków m.in. szoków podażowych np. tego szoki podażowe, że jest coraz mniej energii dostępnej na rynkach światowych, więc cena rośnie, więc ceny energii rosną wobec innych dóbr, a zupełnie innym zjawiskiem inflacja, kiedy tak wszystkiego po prostu rosną i wtedy już nie sposób rozróżnić co raz nie wobec czego czy prąd też rośnie cena prądu rośnie szybciej niż cena chleba czy cena chleba ceny prądu jakiś sposób jedno wynika z drugiego drugie pierwszego czy w ogóle jedno drugiego nie wynika jest tylko pewnego rodzaju procesem który, który się dzieje w gospodarce, ale dlatego właśnie inflacja jest problematyczna właśnie, dlatego że się, że rzesze, że te wszystkie dziwne zjawiska występują marzenie dziś te wszystkie szkodliwe zjawiska występują bardzo trudno jest rozróżnić, które już w momencie w tej chwili w Polsce też mamy taką debatę czy ta inflacja wynika z podaży czy popytu czy to jest zawinione przez zagranicę takie trochę twierdzi rząd czy to jest być może zawinione przez politykę też przez politykę wewnętrzną ku czemu ja się bardziej skłania jest bardzo trudna debata bardzo ciężko wyizolować te mechanizmy, a następnie zaczyna po prostu wszystkie grali ze sobą, a w problem jest taki, że ludzie za to płacą właśnie to to jest pytanie, jakimi instrumentami może teraz działać rząd to jest wielka dyskusja, ale może mógłby pan wskazać jakiś taki, który panu wydaje się, że teraz powinien zostać zastosowany no oczywiście są te do tych ze odpowiedział z rynków finansowych, czyli nawet liberałowie wzywają do po prostu manipulacji rynkiem przez banki centralne, czyli do podniesienia stóp na są oczywiście te, które może sam, na które może stanąć rząd zdecydować dotyczące dystrybucji, czyli ochrony tych o uboższych wiemy, że wielka Brytania z kraju z tymi wyższymi nierównościami społecznymi, czyli tam po prostu więcej osób jest chroniony i wniesie apelację uderzy chodzi o to co nowo teraz coś jednak musi robić tak to znaczy tutaj też należy rozróżnić 22 aspekty co czy innym jest walka z inflacją, a oczy minę, jakby ochrona przed skutkami działań np. inflacji czy ekonomii empirycznie i teoretycznie, ale również to zostało potwierdzone empirycznie to narzędzie, jakim jest wzrost stóp procentowych jest skuteczne czy to to jest skuteczne narzędzie wartą flag trzymano lipca powie, że skuteczne podnoszenie bezrobocia w tak i w związku z tym należy jak by to znowu te nawet dosyć skomplikowana rozmowa tak naprawdę o to, bo skąd wzięły też niezależne banki centralne czy one właśnie się wzięły po to, żeby krótką zamknąć oczy na NATO, że to może powodować wzrost bezrobocia, bo i nagranie z inflacją i uznawanie, że okej inflacja jest zła, ale są też i złe aspekty walki z inflacją jak np. to, że może bezrobocie wzrosnąć może prowadzić do takiej złej równowagi, w której tak nawet nie robimy nic i nie walczymy z tą inflacją, a inflacja sama siebie powoduje, że gospodarka zwalnia, bo różne złe mechanizmy działają, który trochę wcześniej mówił jak to się psują ceny relatywne jak to, że państwa się utrwala będzie się ciągle spodziewają inflacji ciągle próbują z nią ścigać tak dalej tak dalej i w związku z tym nie ma takiego strażnika tej inflacji bardzo to trochę tak zagrało nie było tego strażnika, że bank centralny zwraca uwagę na pozostałe aspekty związane z inflacją czy, gdybyśmy podnieśli stopy procentowe to byłoby źle, bo to tamto prawda o jak najbardziej mieli rację w tym tylko oni nie są do tego powołani do tego powołany rząd czy bank centralny ma przyjść powinny być takim złym policjantem powiedzieć jest inflacja podnosi stopy, dopóki nie zobaczył, że inflacja spada, a rząd wtedy zagrać rolę tego dobrego policjanta, bo to rząd walczy o głosy wyborców i to rząd ma zadanie proponować programy osłonowe powiedzieć okej no bank centralny walczy inflacja może też czy złościć mówi, że te złe że, że tak nie trzeba robić mamy lepsze pomysły, ale tak naprawdę rząd wtedy ma do wykonania swoje zadanie, które jest ochrona najsłabszych przed tymi skutkami np. podnoszenia stóp procentowych i w Polsce tak naprawdę trochę mamy bałagan z tym, bo z 1 strony bank centralny podnosi stopy, ale podnosi tak by w sposób nieprzekonujący znaczy nie, bo tak naprawdę dobrego planu nie było zapowiedziane wybory to znienacka trochę z zaskoczenia co w mojej ocenie obniża efektywność działania z 1 strony koszty kredytu rosną, ale z drugiej strony to oczekiwanie oczekiwania inflacyjne społeczeństwa nie do końca się redukuje obok spodziewać do końca wie co się dzieje czy ten bank de facto walczy o inflację czy nie walczy jak ma plan, kiedy itd. tak dalej mogły budować właśnie parlament tylko robić, ale trzeba o tym dużo mu, nic więc mieliśmy postawić 3 kroki uważam państwo nie, że mnie, że panująca opowiedzieć o tych aspektach bardzo jest ważne ciekawe, więc mam nadzieję ciąg dalszy sukces niż później będziemy szukać terminu bardzo dziękuję za rozmowę zwykle dr Wojciech Paczos Cardiff University z polskiej Akademii nauki dobro grupy dobrobyt na pokolenia już informację apka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA