REKLAMA

Czy zwierzęta są empatyczne?

Zwierzę też człowiek
Data emisji:
2022-08-09 19:20
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

Na czym polega empatia wśród zwierząt? Które zwierzęta i w jaki sposób ją odczuwają? Jak do empatii ma się altruizm? I jak bardzo nieempatyczni potrafią być ludzie badający empatię wśród zwierząt?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy mikrofonie Małgorzata Połczyńska eter audycja zwierzę też człowiek przez całe cierpienie co wtorek o godzinie 1920 razem z naszym gościem prof. Marcinem Urbaniakiem sprawdzamy na ile to co uznajemy za charakterystyczne dla ludzi jest też tak naprawdę udziałem zwierząt ci, którzy przedmiotowa i użytkowo traktują zwierzęta często tłumaczą tym, że to są istoty podrzędne względem człowieka, a ich świat wewnętrzny przecież nie jest tak bogaty jak nasz Rocki w związku Rozwiń » z tym możemy mieć czyste sumienie, traktując je jak towar coś co przerabiamy na jedzenie ubranie czy coś co zapewnia nam rozrywka póki się nam nie ludzi to bardzo wygodne myślenie, ale nieprawdziwe, więc z nich audycja będzie taką łyżką dziegciu w antropocen zręcznej beczce miodu w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym czy zwierzęta mają świadomość i samoświadomość ciekawe tego tematu odsyłam do podcasty audycji zmierza też człowiek, a dziś poruszymy temat empatii czy zwierzęta odczuwają o tym opowie wspomniane już prof. Marcin Urbaniak kognitywistyki i za psycholog z uniwersytetu pedagogicznego imienia komisji edukacji narodowej w Krakowie dzień dobry dzień dobry witam państwa jako opiekunka psów, a trochę się ich przez mój dom przewinęło z taką całą intuicyjną stanowczością stwierdzam, że psy są zdolne do empatii, bo wczuwają się w maju nastroje i potrafią mnie choćby pocieszyć, gdy mocna, a co na to odpowiem naukowiec z naukowego punktu widzenia rzeczywiście tak jest, że takie potoczne ujęcie empatii, które często bywa z tym nie mam współczucia albo pocieszania czy bardziej ogólnie wrażliwości emocjonalnej jest bardzo słuszną intuicją natomiast badaczy z obszaru nauk kognitywnych i psychologii poznawczej, kiedy z ostatnich dekadach bardziej analitycznie analizowali aneksie przyglądali się temu zjawisku zdolności zdefiniowali empatia w takim ujęciu można powiedzieć podwójnej umiejętności lub podwójnej zdolności albo niższej wyższej zdolności z 1 strony jest to automatyczna reakcja na różne obserwowane bodźce, jakimi są właśnie np. cudze uczucia albo doznania zmysłowe i empatia polega na tym, że przykładowo pies bezwolnie automatycznie naśladuje oglądane czy przypadków to są bardziej Wuhan uczucia i doznania swojej opiekunki opiekuna i wówczas automatycznie uruchamia się współodczuwanie nie tych uczuć strachu smutku albo radości albo też bólu cierpienia, ponieważ nowe zrobię taki malutki przepisy, ale to znaczy, że smutek pachnie dla psów tak no trzeba pamiętać, że wzrok nie jest dla dużej części drapieżników podstawowym podstawowym zmysłem posługiwania się w percepcji świecie wzrok jest przede wszystkim podstawą dla mógł w tym też dla człowieka dla psa to będzie zapach jest taki zysk głównym bodźcem przede wszystkim zapach, któremu towarzyszy również smak jakiś następnie słuch, więc tak nasze emocje jak stany fizjologiczne i nasze uczucia pachną klapsa i dla innych zwierząt, które mają o wiele bardziej ostry zmysł powonienia człowiek i rozumiem, że taka definicja, jaka się teraz pojawiła to jest ta niższego rzędu tak zakładam ATA wyższego z wyższego rzędu empatia niejako umiejętność odczuwania doznań i emocji tylko jako rozpoznawanie i rozumienie tych uczuć czy czym doznań to jest umiejętność już wyższa, która wymaga bardziej złożonych struktur neuronalnych i taka empatia też występuje u waszego w zasadzie to bardzo wąskiego grona zwierząt tych, które można było albo można jakiś sposób badać analizować pod kątem rozpoznawania cudzych Stanów emocjonalnych cudzych doznań intencji planów to jest dosyć skomplikowana skomplikowana kwestia metodyczna natomiast ta empatia poznawcza dotyczy człowieka niewielkiego grona zwierząt empatia, a efektywna czy emocjonalna albo współczuł współ odczuwanie go też na pewno szerszego grona zwierząt tutaj psy moim prywatnym zdaniem posługują się dawno empatią emocjonalną Jagi poznawczą w jaki sposób w ogóle badano to zwierzęta są w stanie odczuwać empatia no to jest bardziej skomplikowana kwestia, ponieważ w przypadku człowieka organizuje się odpowiedni test albo zadanie, które wymaga empatii zaufania rozpoznawania i współodczuwania i jednocześnie stosuje się jakieś się obrazowanie metodą np. rezonansu magnetycznego czym tomografii pozy gronowej, a w przypadku zwierząt, gdzie 59% takie badanie bazuje na obserwacji interpretacji zachowań, które są ekspresją uczuć i równocześnie wydają się być konsekwencją empatii, czyli zachowania sugerują nam z dużym prawdopodobieństwem, że są kierowane uczuciami moralnymi przez zwierzęta i takich zachowań jest całkiem sporo, ponieważ mamy np. akty altruizmu, czyli bezinteresownego dzielenia się np. jedzeniem czy niesienia pomocy i zachowania kooperacyjne współpracujące dokument też należy w zasadzie udzielanie sobie wzajemnie pomocy przez różne osobniki zachowania związane z zabawą i okazywanie sobie przyjaźni zachowania tzw. konsultacyjna, czyli pocieszanie się wzajemnie przez zwierzęta np. siódma to byłoby obejmowanie całowanie ściskanie się przytulanie niezachowania funeralnej, które polegają na przeżywaniu krótszej dłuższej żałoby o tym między kolejnym odcinku to już od razu uzupełnia jest zachowanie całkiem sporo jeszcze mamy jedno źródło Otóż niewielka grupa hominidów, czyli szympansów goryli orangutanów i papug była uczona ludzkiego języka migowego w środku papug zwiąże języka mówionego i poprzez rozmowę z tymi konkretnymi osobnikami można było wywnioskować, jakie uczucia i zarazem empatia i jakiego stopnia towarzyszy tym zwierzętom zbadań wynika z obserwacji wynika, że nawet mrówki są w stanie zachować się altruistyczne to znaczy uratować mrówkę, która tonie czy to oznacza, że mrówki też są zdolne do Indii no nie tutaj w środku bezkręgowców i takim są mrówki np. altruizm nie świadczy o przeżywaniu czy wspólnych uczuć, ponieważ mamy też kilka rodzajów altruizmu u mrówek czy w ogóle owadów społecznych odczuł zachodzi poświęcanie swojego życia dla dobra całej kolonii, która jest ratowaniem sióstr genetycznych można powiedzieć i ratowaniem potomstwa, które aktualnie w danym gnieździe czy mrowisku lęgnie się natomiast ratująca Mrówka zazwyczaj jest bezpłatną robotnicy, a więc ona w zasadzie ma być genetycznie nic nie traci, jeżeli chodzi o empatię to my empatia przejawia się w zachowaniach altruistycznych, gdzie altruizmem nazywamy zachowania odwzajemnione ego okazywania sobie sympatii czy pomocy to jest taki o PRISM odwzajemnione właśnie ewentualnie prócz zwane krewniak czym tego rodzaju zachowania pojawiają się prawdopodobnie dopiero od poziomu ataków dotyczą ptaków ssaków w przypadku bezkręgowców nie ma mowy raczej o truizmy i takim odwzajemnione i o empatii ani idącą, jakie są przykłady w takim razie altruizmu, które wiąże się z empatią co zwierzęta są w stanie zrobić przede wszystkim obserwujemy w czasie zabawy, kiedy zwraca się ze mnie bawią okazują sobie różnego rodzaju szacunek reguły zasady, które nie łamią wiezie ich pominiemy kwestię zabawy radości to sytuacja bardziej dla maty czy zwierzęta sobie okazują komu pomagają sobie wewnątrz stada, ale są też przypadki częste pomoc międzygatunkowe jak np. kiedy konkretne zwierzę, czerpiąc z tego własną korzyść np. usuwa pasożyty czy bezkręgowce z ciała innego gatunku innego zwierzęcia sama musi przy okazji ożywiając chociażby albo kiedy jedno zwierzę zostaje czy grupa zwierząt zostaje pozbawiona matki i inne sami co innego gatunku otaczają opieką karnie np. na sam takie ponad gatunkowe z zachowania, które można tłumaczyć instynktem, gdzie laniem oksytocyny albo wzajemną korzyścią np. pokarmową czy bezpieczeństwem, aczkolwiek one też są przejawami uczuć, które towarzyszą tym zachowaniom są uczucia, które są określone uczucia moralne, więc takich zachowań ME Feel jacy my przyjacielskich jest całkiem sporo natomiast obserwuje się je raczej na poziomie ssaków ewentualnie ptaków, więc jeżeliby zapytać, którym gatunkom towarzyszy empatia no to tutaj nie zarząd członkiem empatii poznawczej efektywnej mówilibyśmy głównie o psach już wspomnianych słonia małpach rurkach półkach Delfina Orka wielu rybach uwierzą, które są żydowskim stadne moje, które są też wyjątkowo inteligentnymi przedstawicielami klastra zwierząt, a wracający do tematu badań, jeżeli chodzi o empatię zwierząt to czy w trakcie tych badań historii tych badań ludzie zachowywali się względem zwierząt empatyczni czy nie koniecznie niekoniecznie na początku badania umysłu bardzo bardzo akcyjnie tych w świecie zwierząt w królestwie zwierząt, czyli badań, które rozwinęły się dosyć intensywnie pokoju z lat pięćdziesiątych przez całe lata sześćdziesiąte siedemdziesiąte ubiegłego wieku dosyć brutalnie eksperymentowano z małpami np. rezusy sami i osobno ze szczurami na ile spokrewnione oraz niespokrewnione osobniki będą zachowywały się właśnie turystycznie czy też empatyczni będą rezygnowały różne instynktowne zachowań w, obserwując wyczuwając strach ból innego osobnika i przeprowadzono takie brutalne eksperymenty właśnie na tych wspomnianych gatunkach, które okazało się, że rezusy szczury my szybko nauczyły się zrezygnować zjedzenia i wskazywał, że przecież na głód, kiedy widziały, że dźwignia uwalniająca jedzenie uruchamia równocześnie porażenie prądem innego osobnika, nawet jeżeli nie spokrewnione, więc zwierzęta wolały altruistyczne cierpi głód niż narażać nabór z zupełnie innego osobnika własnego gatunku, więc aż 50 zwierząt sztucznie wywoływano jakiem empatyczne cierpienie na widok cierpienia innych i pojawiła się dokładnie 700 pięćdziesiątym dziewiątym roku taka pierwsza publikacja o zwierzę o szczurach, które rezygnują dla dobra innego innego osobnika wtedy zaczęto no brutalnie badacz empatią i później w kolejnych dekadach przez tego się już na nie taką nie bez inwazyjną obserwacji interpretację ludzie doszli do wniosku, że poprzez takie badania można ręcznie dzięki nim, zwłaszcza tym początkowym, że zwierzęta odczuwają empatię na pytania już na koniec, jakie wnioski w takim razie powinniśmy wyciągnąć z tego faktu ten wnioski są takie, że jeżeli ktoś jeszcze po tych wszystkich dekadach analiz posiadał jakiekolwiek wątpliwości czy zwierzęta są wrażliwe uczuciowe poświadczył czy posiadają bogate bogaty świat wewnętrzne w różne rodzaju emocje to badania publikacje całkowicie eliminują wszelkie wątpliwości, ponieważ mamy już bardzo bogate zaplecze mówiące o tym, że zwierzęta nie tylko przeżywają intensywnie emocje, ale mówi się też tzw. zarażaniu emocjonalnym, która jest jednym z źródeł w ogóle empatii i konsekwencja jest taka, że musimy brać pod uwagę zmienić swój sposób traktowania zwierząt niezależnie czy mówimy o grantach towarzyszących laboratoryjnych czy eksploatowanych przemysłową albo zamknie już u nas logicznych biorąc pod uwagę bogate życie emocjonalnej w ogóle psychiczne wszystkich gatunków należy tak wzbogacać dobrostan ażeby brać poprawkę też ma wymiar psychiczny, żeby nie wskazywać tych zwierząt na strach panika niepokój nudę nie mówiąc już o fizyczną bólu bądźmy bardziej empatyczni prof. Marcin Urbaniak kognitywistyka i psycholog z uniwersytetu pedagogicznego imienia komisji edukacji narodowej w Krakowie był naszym gościem bardzo dziękuję dziękuję bardzo, to była audycja zwierzę też człowiek jest nazwa Małgorzata Połczyńska za tydzień porozmawiamy o tym jak zwierzęta postrzegają śmierć i w jaki sposób przeżywają żałobę do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZWIERZĘ TEŻ CZŁOWIEK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA