REKLAMA

Nowe prawo o sporach zbiorowych "kagańcem" dla związkowców? "Jak nigdy strona związkowa mówi jednym głosem"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-08-10 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w 18 zostało do godziny czternastej popołudnie Radia TOK FM z nami jest Andrzej Makowski forum związków zawodowych dzień dobry w ani dobry panie redaktorze dzień dobry państwu no i pierwszej stronie gazety wyborczej dziś artykuł kaganiec na związki Adriana Rozwadowska pisze o nowej ustawie dotyczącej związków zawodowych też w rozwiązywaniu sporów zbiorowych formalnie tak to nazywa, gdzie czytamy, że rząd szczytu szykuje taką ustawę, która no po pierwsze i to najważniejsze Rozwiń » pytanie na początek, który pewnie wszystkich interesuje w jaki czy w jakim stopniu te rozwiązania były konsultowane ze stroną pracowniczą pani tak Szanowni Państwo uszczęśliwiania i tą ustawą projekt tej ustawy zasady zostaliśmy na początku miesiąca czerwca jak nigdy stroną związkową mówi 1 głosem jak pani redaktor w Gazecie wyborczej z wczoraj kaganiec na związki zawodowe albowiem, że w znacznym stopniu utrudni działalność małych organizacji związkowych w zakładzie pracy, ale czy były konsultowane z państwem co Żydzi np. nie wiem może pan powiedzieć coś w ustawie jest, dlaczego związki chciały to są orzeczenia nie oczywiście panie redaktorze Szanowni Państwo zostaliśmy postawieni przed takim dokonanym nikt z nami tego nie konsultował projekt tej ustawy o projekt ustawy został przedstawiony na wszystkim centralom związkowym w tym forum związków zawodowych było przedmiotem tylko wyłącznie informacji o dniu bodaj 20czerwca w zespole prawa pracy rady dialogu społecznego, gdzie strony obie są zarówno pracodawców pracowników, jakie strony rządowej przedstawili swoje uwagi do tego projektu ustawy w żaden sposób związki zawodowe na pewno też proponowanej ustawy mówimy związki zawodowe, ale z ustawy wynika, że część związków zawodowych w stanie się związkami jak nazwać, ale nie nie reprezentatywnym albo inaczej reprezentatywny związek zawodowy musi zrzeszać co najmniej 15% pracowników pracownic i z tejże ustawy wynika, że jeśli jakiś mniejszy związek chciałby wszcząć zbiór zbiorowy w firmach to musi się dogadać z takim właśnie mieli minimum 15 tak procent, o co chodzi dla, skąd teza jest nie chciałbym tej przedłużać czy kwestii reprezentatywności, którą organizacja związkowa sam natywna oczywiście tylko 15%, ale w przypadku przymierza się do centrali związkowej to ten procent wynosi 8, ale nie nie takie pytanie pana jest oczywiście pat ustaw projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy w znacznym stopniu utrudnia działalność małych organizacji związkowej tak jak pan wspomniał organizacja mała, która będzie chciała wszcząć spór zbiorowy będzie musiała uzyskać tylko piasek stację reprezentatywnej organizacji zakładowej dobrze, ale w tym złego ktoś może zapytać wykorzystał oczywiście związkowcy dodają z tych 2 organizacji prawda, ale właśnie ale, ale właśnie co w tym złego co zawsze organizacja rodzin na pewno będzie chciał bronić interesów małej organizacji związkowej na chyba nie, gdyż taki związkowców takich pracowników nie będzie musiała nie będzie miał w tym interes, czyli wielokrotnie temu poseł lego grupy zawodowe w 1 zakładzie pracy pracy mają dość rozbieżne interesy w dochodzeniu swoich praw, a ich chyba tutaj nie tędy droga myślę, że pomimo taką kwestię, że taki zapis narusza art. 1 ustawy o związkach zawodowych mówi nam o tym, że związek zawodowy niezależny od pracodawców organizacji samorządowych rządowych, ale przede wszystkim od innych organizacji niejako ten zapis projektu ustawy wprowadza taką zależność organizacji związkowych pomiędzy samo ile jest to niekorzystne dla małych organizacji związkowej, a myślę, że ma ukrócić ilość sporów zbiorowych na co oni już, dlaczego jedną z kwestii były, która rzeczywiście powinno być przedyskutowane najbardziej jest maksymalna długość trwania sporu, jakim wchodzą pracownicy pracodawcy, dlaczego jest ważne proszę państwa ja osobiście jestem praktykiem prawnikiem praktykiem od ponad 20 lat i wiem w jaki sposób pracodawcy przeprowadzają spór zbiorowy spór zbiorowy i trwa dłużej, tym bardziej Rosy rozmywa, a i zawsze jestem zwolennikiem tego, aby spór zbiorowy budynek prowadzony w sposób dynamiczny no to tutaj ustawa wychodzi naprzeciw palę ale, ale należą leży w umowie, jeżeli mogę skończyć prowadzenie 9 miesięcznego okresu z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące za zgodą obu stron będzie prowadzić do szczucia sztucznego przedłużania sporu zbiorowego, bo nie wiem czy jeszcze pan tego nie dopowiedział, że po 9 miesiącach, jeżeli stanie się nie dogadają zostało nie przez 3 miesiące to spór zbiorowy Wyka wygasa z mocy prawa i jeżeli i zostanie taki zapis utrzymany, bo to pracodawcy praktyka pracodawców jest taka, żeby ten spór zbiorowy przedłużać, uwzględniając dążenie gminy w nieskończoność takie 9 miesięcy spóźnioną zostanie wiek są, a że jak za pan bank BPS takie, że pana praktyki wynika, że to jest coś na czym zależało pracodawcą tak myślę, że tak spór zbiorowy dotychczasowych zapisach ustawy jest te są prowadzone i czego jest ten niczemu jestem przeciwny są prowadzone zbyt długo natomiast nie może ustawodawca wprowadził tego 9 miesięcznego okresu chociażby, dlatego że będzie to pożywką dla niektórych dla niektórych pracodawców co do tego, aby przedłużyć do innych sportów audyty 9 miesięcy, że pan z mocy prawa i został wygaszony przejdźmy do kolejnej kwestii, którą są strajki solidarnościowe on strajk solidarnościowy rozum taka sytuacja, że dana branża albo dany związek jest w dobrze pojętym jakieś poczucie Solidarności po prostu się urządza taką akcję po to, żeby wesprzeć inną branżę innych zupełnie ludzi nawet na drugim końcu kraju i tutaj ustawa mówi, że to nie jest potrzebne tak tak ustawodawca w projekt był w obecnym projekcie ustawy likwiduje taką możliwość konstytucja strajku solidarnościowego dotychczas było to możliwe oczywiście nie było nadużywane jakiś nadmierny sposób jak zresztą państwo wiecie pan redaktor w natomiast na taki stać solidarnościowy w przepisach zapisach prawa jest potrzebny chociażby po to, żeby wesprzeć organizacje związkowe, które nie mają prawa do strajku, ale też po to, żeby wspierać ich ich żądania niekoniecznie wchodząc w ten spór zbiorowy taniec, w którym tradycyjny spór zbiorowy 9 wszystko to być sportowego kresowym agamy, która znalazła pasja pana kontakty podejmie się na to mają to zasadnicze znaczenie skorzystał pan mówi, że w Polsce praktycznie nie ma tych strajków solidarnościowych co chyba koresponduje trochę taką intuicją większości z nas, że nie pamiętam takie sytuacje, żeby nie wiem tam kolejarze stanęli murem z nauczycielami nauczyciele z lekarzami raczej nikt nie pamięta takiej sytuacji każe, więc nasza wojna, jaką może nie pamięta jak tamte czasy ten czas jest uprzednie czasem tak 800 osiemdziesiątym trzecie dziesiątym rokiem, gdzie były i stan wojenny jeszcze wcześniej jak pamiętam te czasy, kiedy cesarki solidarnościowe były stosowane natomiast nie możemy zamykać Kurski, że nie było to znaczenie będzie, że nie będzie takiej możliwości, bo to, żeby takich taki konstytucję zostawić natomiast jak widzi pan nie jest nadużywane dlatego nie rodzi żadnego niebezpieczne niebezpieczeństwa co do tego, aby tak i taką instytucję instytucję strajku solidarnościowego pozostawić zapis praw czy w tej ustawie znajdują rzeczy, które ktoś może powiedzieć, że trochę pomagają, jakkolwiek związkowcom czy to jest wina ja ja raczej nie pani to tak samo państwo ja jestem rolnikiem wprowadzania nikt nie mówi Stanisława związkowa nie mówię nie poznali na temat zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych natomiast wprowadzone zmiany powinny być przemyślane i omówione z praktykami ta ustawa nie żaden sposób nie polepszanie usprawnia prowadzenie sporu zbiorowego wręcz przeciwnie myślę, że wprowadza wiele sformułowań nieczytelnych niejasnych dla odbiorców dla pracowników mogą być drobne, ale walczy pan ludzie dalej krok dalej pojedzie tedy intencje rządzących były po prostu takie, że w obawie przed rosnącym niezadowoleniem społecznym i frustracją w obawie przed właśnie protestami rząd chce zmienić tę ustawę myśli także o to chodzi ja myślę, że cha jest dużo prawdy dzisiaj jak zresztą państwo wiecie możemy ciężkich czasach w czasach wielkiej inflacji w czasach, gdzie ludziom brakuje na podstawowe produkty i może to być może to być podstawą do tego, że tak ustawia się 4 w obecnym czasie wprowadzić czy też ewidentnie intencja jest czysta jasna jednoznaczna chcę zapytać jeszcze 1 grupę albo wziąć nawet to nie jest 1 grupa zawodowa czy w ustawie coś na ten temat jest Otóż mianowicie myśmy kilkakrotnie rady rozmawiali o pracownikach administracji, ale też na przednie policja tygrys kilka takich miejsc w Polskim świecie pracy, które mają ograniczone albo niewielkie prawo do takich normalnych form protestu wg pana to powinno zmienić wg mnie tak powinno to zmienić pracownicy z administracji rządowej samorządowej koalicjanci służby mundurowe nie powinny być ograniczane w swoich kompetencjach swoich prawach tak jak pracownicy są funkcją set powinien podlegać przepisom powszechnie obowiązujących tak jak wszyscy pracownicy, ale Rosja tak jak tylko chciałby jeszcze, bo za chwilę pewien czas zgodnie chciały żerować na 1 bardzo istotną rzecz, która została pominięta w tej ustawie ja mówię mówimy cały czas mówimy o tym co ta ustawa zawiera natomiast nie dotyka się widok takiego istotnego elementu mianowicie wprowadzenie instytucji pracodawcy rzeczywistego co jest podstaw rzeczywisty, a mianowicie to jest ten pracodawca, który faktycznie może podejmować decyzje mówi to pracownika przede wszystkim jaśnie pan wspomniał agencji rządowej samorządowej często u zbiorowej przypomnę tutaj np. jako przykład wskazał ochronę zdrowia prowadzi się spór wyroby z dyrektorem szpitala dyrektor szpitala niestety jest związane przecież związany decyzjami, ale organu założycielskiego sam decyzji podejmować nie może dlatego definicja pracodawcy powinno być w ustawie rozszerzono też forum związków zawodowych, a złoży taki koń państw tej definicji projekt ustawy uzyskać ratę to rozwiązywało ten ten problem, który mieliśmy np. przy strajkach nauczycieli żony musieli w zasadzie tylko na słabnie tak jak raka wspomina tak, bo pani o tym mówię że, ale to tylko na czym polega wytłumaczy, czyli wtedy nauczyciele strajkowali tak jak wobec zwolnienia dyrektora jak wydobyło czy dostaje stragan reformę rzeczywistą natomiast dzisiaj ten kraj wielokrotnie przy przybiera taką nierealną postać, albowiem żądania kierowane są do pracodawcy, który nie jest pracodawcą rzeczywistym nie może podejmować decyzji, bo to ta decyzja leży po stronie organu sobie, kiedy pan powiedział o tym pracodawcę rzeczywistą myślę, że duża część słuchaczy oczek poszła o wreszcie związkowcy zajmą się tym wszystkim biednymi ludźmi, którzy muszą bardzo dużo za niewielkie pieniądze pracować przy użyciu platform internetowych itd. ale to nie oto prawda konie o to chodzi to to jest kolejna kwestia jak jako forum związków zawodowych te same również takich takich pracowników, którzy są takim kazała są pracownikami wolnego zawodu a gdzie prowadzą takie wolne zawody niezwiązane z pracodawcą natomiast chodzi pracowały zrobimy odmienna od odmiany koszt w kwestii akurat tych grup zawodowych rozumie ustawa nic nie zmienia ich losem śnie nie przejmuje nikt nie przejmuje zostawiono to gdzieś się gdzieś obok i pracowników z cięciami i pracownikami administracji samorządowej rządowej niczym zajmie na koniec muszę zapytać pan ten wątek podejmował przy mówiąc o związkach reprezentatywnych reprezentatywnych by na 6 dużych czy istnieje możliwość tak, że porozumienia się wszystkich głównych sił związkowych, żeby zaprotestować przeciwko właśnie tej ustawy, o której rozmawiamy związki zawodowe nie zawsze zgadzają się mówi w centralach związkowych nie zawsze zgadzają się co do pewnych rozwiązań natomiast w tym przypadku mówimy 1 głosem, a mamy wspólne stanowisko opracowane do przez UE w ramach zespołu prawa pracy rady dialogu społecznego to stanowisko zostało przesłane do strony rządowej i mam nadzieję zostanie wzięte pod uwagę natomiast jak nie zostanie wzięty pod uwagę to czy państw jakieś kroki przewidziane na radzie jest od nie jestem osobą decyzyjną co do podejmowania decyzji ta wiedza słucha co się mówi tam oczekuje mówi rozdaję w ogóle tego hasła padają na pewno na pewno wskazać wspólne stanowisko to wspólnie centrale związkowe będą podejmować decyzje co do dalszych kroków na chwilę obecną nie zgadzamy się z tym projektem jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy ani rozmowy będą polskie sztywne nie projekt ustawy wejdzie jako wynik wspólnej pracy, a nie tylko przedstawiony do, a do konsultacji opiniowania tak jak stało się dotychczas Andrzej Makowski forum związków zawodowych dziękuję za dzisiejszą rozmowę do widzenia dziękuję jedzenia za 40 godzina 144 więcej informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA