REKLAMA

"To największy cios w związki zawodowe od 1989. Tak zamordystycznej ustawy się nie spodziewaliśmy."

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-08-10 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:48 min.
Udostępnij:

Z Piotrem Szumlewiczem, przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa rozmawiamy o planowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Socjalnej zmianach w funkcjonowaniu związków zawodowych w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejny gość Piotr Szumlewicz przewodniczący związku zawodowego związkowa alternatywa dzień dobry witam serdecznie tam ministerstwo rodziny i polityki społecznej przygotowało nową ustawę o sporach zbiorowych, którą krytykują centrale związkowe tymczasem jak wyjaśnia ministerstwo wszystko nieprawda, bo sami chcieliście tej ustawy z jajem, kto chciał całą pewnością związkowa alternatywa nie chciała ten rząd jest na wielu poziomach swojego działania autorytarny, ale tak za Rozwiń » mordy stycznia ustawia się nie spodziewaliśmy jednak też chyba największe związki zawodowe od osiemdziesiątego dziewiątego roku na razie próba tego czasu ta nowelizacja skandaliczną sprzeczną z konstytucją sprzeczna oczywiście z wieloma przepisami prawa pracy były ustawy o związkach zawodowych też głosem zdziwiony, że coś takiego wyszło 2 słowa może, o czym to jest, dlaczego takie groźne takie brzydkie szczególnie w Polsce przede wszystkim te radykalne ograniczenie prawa do akcji strajkowych to w zasadzie zakaz akcji strajkowych odnośnie części związków zawodowych te mniejsze związki zawodowe zgodnie z tą nowelizacją rządową konie mogłyby strajkować, ale nawet nie mogłyby wchodzić spory zbiorowe spór zbiorowy to jest można powiedzieć wejście w konflikt pracodawca w związku z tym de facto odebrano związkom zawodowym mniejszymi reprezentatywnymi podstawowe uprawnienia, które są zapisane w konstytucji, a też przypomnę, że w konstytucji nie ma różnicowania związków zawodowych na tę bardzo dużej na te trochę mniejsze naszym zdaniem pomysł na to nowelizacja bierze się stąd, że w szczególnie w spółkach skarbu państwa instytucjach państwowych pojawia się nowy duch nowy ruch to są między nimi nasze związki zawodowe zaczęło się od ZUS-u, gdzie w krótkim czasie zebrało się 500 osób związkowej alternatywy, ale cały czas za mało, żeby być reprezentatywny zgodnie z nowelizacją przedstawioną przez władze Prawa i Sprawiedliwości nasza organizacja się w ogóle nie mogłaby protestować strajkować bez zgody tych większych organizacji związkowych Solidarność OPZZ forum różnie zachowują się Solidarność OPZZ w różnych zakładach pracy natomiast z moich obserwacji już dosyć takich długich pogłębionych wynika to, że w tych instytucjach kluczowych niestety te duże centrale związkowe mają różne interesy z pracodawcą z polskim państwem przez sąd straszą one niekiedy są jakieś haki w związku z tym one w jakiejś mierze są władzą dogadane natomiast zgodnie z nowelizacją bez zgody te mniejsze organizacje w ogóle nie będą mogły protestować to właśnie, ale co na to nowelizacja mówi są Solidarność OPZZ forum myśmy już bodaj 2,5 tygodnia temu napisali takie oficjalne pismo do tych 3 Central związkowych, żeby no, żeby tutaj był jednak 1 frontach, żebyśmy wspólnie zaprotestowali przeciwko tym rozwiązaniom odzewu nie ma do dzisiaj z tekstu Adriany rozwadowskiej się dowiedziałem się ponoć jest przygotowywane jakieś pismo właśnie tych 3 centrali żona jednak będą krytycznie ocenia te rozwiązania natomiast na razie oficjalnego stanowiska nie ma dla mnie to rozwiązanie jest szczególnie można być kompromitujące biorąc pod uwagę to, że w Polsce cały czas utrzymuje w taki etos Solidarności tej Solidarności z lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych AJA przypominam, że główne strajki akcje protestacyjne Solidarności w PRL-u to były strajki solidarnościowe akurat w tej ustawie się delegalizuje strajki solidarnościowe, czyli chodzi o to, że zakłady pracy związki zawodowe w zakładach pracy nie mogą podjąć strajku solidarnościowego innym zakładam, że 1 przykład jak byłyby związkowej alternatywy bardzo bliski mamy bardzo silny związek krajowej administracji skarbowej skarbówce mówiąc w uproszczeniu i skarbówce po prostu nie wolno strajkować z ustawy toczy, jeżeli jest, że nie wolno też dla nas dyskusyjny bo dlaczego akurat może strajkować skarbówka nie może my uważamy, że powinno być zliberalizowane prawo do strajku, niemniej skarbówka nie może w związku z tym na sobie tak wyobrażamy, że jeżeli będą utrzymywały się ciężkie warunki pracy skarbów ceny są bardzo ciężki np. nie ma dodatkowych środków za nadgodzinę no to w takim razie np. na ZUS czy na związek w locie czy na związek pracowników socjalnych mógłby wtedy zrobić strajk solidarnościowy właśnie ze skarbówką, która nie może strajkować naj właśnie zgodnie z tym rozporządzeniem rządowym są nową ustawą jest delegalizacja strajków solidarnościowych dla mnie jakimś kuriozum, tym bardziej że w uzasadnieniu ustawy czytamy, że Warta warto wprowadzić takie rozwiązanie, bo te strajki solidarnościowe były nadużywane ja przyznam szukałem osa 80 tego dziewiątego roku nie znalazłem ani 1 strajku solidarnościowego być może przestraszyli się nas jako związkowej alternatywy, bo byśmy takie strajki chcieli robić właśnie głównie z naszym związkiem w skarbówce, które bardzo bojowa ważne właśnie pamiętam historię najnowszej żadnego strajku solidarnościowego, zwłaszcza że rozumiem, że bardzo często to jest ogromne ryzyko dla związku dokładnie tak że, którzy chcieliby taki strajk podia czy pamiętajmy też o tym, że strajk solidarnościowy ma wymiar głównie symboliczne to jest około pół dnia roboczego to jest tak naprawdę pewien gest wsparcia dla kolegów koleżanek nie wiem w Górniku wobec nauczycieli nauczycieli wobec pocztowców tych branż, które często były skłócone jest też taki gest w kierunku no takiej właśnie Solidarności ludzi pracy tak, który de facto zakładowi aż tak bardzo szkodzi mówiono bardzo ograniczone czasowo w związku z tym to nie będzie katastrofa dla zakładu pracy jest to, że prawo sprawiedliwość chce właśnie znieść ustawą ten strajki solidarnościowe to moim zdaniem jest próba ataku właśnie na na Solidarność związkową i lęk przed tym, że ludzie będą wspólnie protestować, ale może coś jeszcze tutaj jest pod tym Birmingham może po prostu obecna władza dla przygotowuje się do jakiejś strajkowej fali no coś może jest narzeczy, czego władza się obawiać stąd ta ustawa, z czym moim zdaniem zdecydowanie tak jeszcze 1 ważny przepis tej ustawy to warto pamiętać, bo to jest rzecz moim zdaniem prawnie kuriozalna mianowicie tam jest wpisane w ten nowy kształt ustawy będzie kara ograniczenia wolności za ogłoszenie akcji strajkowej ogłoszenie nieprzeprowadzenie nielegalne ogłoszenia akcji strajkowej, jeżeli dzisiaj mówię koledzy koleżanki wzór się na poczcie wlocie pracownicy socjalni robimy strajk za 2 miesiące to już będę potencjalnie mógł być przez pana Ziobry ścigane prawnie tego nie ma obecnie przepisy obecnie przepisach jest zapisane, że jeżeli się zrobi nielegalny w trakcie np. nie ma mnie się tam różne procedury strajkowe to wtedy można kogoś kiwnąć prawnie natomiast ta ustawa wręcz zastraszyć w momencie, kiedy ktoś mówi dobra zastrajkują zrobi wszystkie procedury zaraz zaraz panie Piotr Szumlewicz pan ogłosił strajk związku z tym pan do sądu, tak więc do prokuratury to jest bardzo niebezpieczne natomiast opadając na pana pytanie wydaje się zdecydowanie rząd się boi dlatego już teraz płace realne zmniejszają się w całej gospodarce w budżetówce natomiast zmniejszają się rzędu 10% i tak jak słucham propozycji rządu to jest cały czas w tym roku 44 podwyżka funduszu płac budżetów na przyszły rok szykują 7879 ostatnio wstępną podnieść o 01 jak dodamy sobie 447 ma ona tam by podnosi się 78 do tego podniesionego 44, ale summa summarum to wychodzi mniej niż 15 tymczasem zdaniem zdaniem analityków Narodowego Banku Polskiego więc, jakby nie było środowisko rządowe inflacja roczna może nabyć 1205% to znaczy to znaczy, że w budżetówce będzie szykuje się zapaść płac zapaść płaz na to są radykalne protesty przypomnę, że akurat, o ile w Polsce uzwiązkowienie wynosi rzędu 1112% budżetu wtedy trochę więcej ponad 20 w związku z tym wydaje się, że rząd przede wszystkim boi się że, że budżetówka i pracownicy spółek skarbu państwa nie wiem lot poczta spółki energetyczne mówiąc kolokwialnie się wkurzą zasiał wspólnie protestować też przygotowanie na ten pracowniczy atak pracownicza, który też jest wyrazem bezradności, bo jeżeli, jeżeli politycy są za to lubię powtarzać, bo to jest bezczelność chyba największa od 30 lat, jeżeli Polsce podniesie 60% mówią, że podniesienie płac dla pracowników budżetówki 20 to będzie zapaść inflacja kryzys gospodarczy to jest bezczelność straszna mówi no ale w tej dyskusji wydaje mi się, że najbardziej ciekawe jest stanowisko Solidarności no bo to jest wielka centrala związkowa bardzo duża jest związkowców właśnie w spółkach skarbu państwa pod barwami Solidarności jednocześnie no tak jak pan tutaj trochę sugerował to znaczy to jest taka centrala, która jest władzą poukładana, więc tutaj w ogóle myślę, że od początku rządów PiS-u jest pewna zasadnicza sprzeczność jak można po prostu być związkowcami jednocześnie być z planowanym w do tych, jakim pracodawcą, jakim jest w jakim jest władza czy moim zdaniem Piotr Duda jednak przynosi wstyd Ruchowi związkowemu to jest jednak wtedy, że zagrożenie już kilka lat temu nauczycielom za nie przykryje czapkami to uczestnictwo Solidarność na marszach niepodległości różnych obchodach smoleńskich wsparcie dla władzy wielu ważnych sprawach również pracowniczych, więc ciekawie, jakie to będzie oficjalne stanowisko Solidarności natomiast tej sprawie powiem tak, bo teza ciekawa sytuacja wydaje się trochę przelicytował, dlatego że tą ustawą w mniejszym stopniu niż na związkową alternatywę, ale jednak też to uderzy Solidarność co mam na myśli zgodnie z tym z tym rozwiązaniem rządowym mówił w skrócie, ale generalnie rzecz biorące prawo do strajków i do wchodzenia spory zbiorowe będą miały organizacje reprezentatywne krajową, czyli takie, które mają 8% pracowników napoje na terenie zakładu pracy nawet w skarbówce, której wspominałem czy w ZUS-ie Solidarność nie ma 8% ma mniej, czyli sama jest niereprezentatywna w wielu zakładach pracy, więc nowelizacja również uderzyłaby Solidarność, więc wydaje mi się podobnie zapewne zatem wydaje się, że obecnie część przynajmniej do Solidarności jednak bardzo niezadowolona, bo to jednak pozbawiać podmiotowość, więc mówię nas bardziej uderza moim zdaniem te skierowane przeciw przed nim przeciwko takim związkom jak nas, niemniej jednak nowy kompromitacja Solidarności z racji poparcia tej ustawy byłaby jednak straszna, więc tutaj albo Doda będzie jakoś kluczył albo morska powie panu Kaczyńskiemu Morawieckiemu przesądzi się trochę pewnie nie mogą być tak skompromitowane no ale też właśnie ciekawe pytanie, bo już kilka razy by do takich wewnętrznych konfliktów w Solidarności doszło ono przypomniał pan strajk nauczycieli tam Solidarność zachowała się bardzo dwuznaczny niejeden winna inaczej niestety do widzę bardzo taki smutny sposób sam w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych solidarnej w zasadzie nas zwalczał zaczną razem z PZM skarbówce Solidarność również zajmuje się chyba większym stopniu krytykowaniem nasz niż walką oprawa pracownicze w Polsce jak lotniczych dla odmiany OPZZ robił demonstracje na rzecz prezesa, więc mogę tak długo wymieniać takie smutne przykłady, gdzie związki zawodowe duża są pokładane z władzą natomiast jak mówię jest jednak gdy tak myśleć mam nadzieję powiem tak, że jednak będzie jakiś ruch oddolny w tych dużych Central związkowych ci bonzowie nagle się trochę straszą, bo ta nowelizacja rządowa jest naprawdę chyba największe ograniczenie praw związków zawodowych od osiemdziesiątego dziewiątego roku jeżeliby to weszło bardzo dziękuję za rozmowę Piotr Szumlewicz przewodniczący związku zawodowego związkowa alternatywa był gościem państwa moim dziękuję bardzo, państwa zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA