REKLAMA

G. Baczewski: spowolnienie gospodarcze - w najgorszej sytuacji są małe i średnie firmy.

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-08-11 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:52 min.
Udostępnij:

O spowolnieniu gospodarczym, sytuacji w przedsiębiorstwach i na rynku pracy, stopniach zasilania, oszczędzania energii, planach oszczędnościowych, sezonie grzewczym mówił Grzegorz Baczewski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 4 minuty po dziewiątej zaczynamy czwartkowym magazyn EKG Tomasz Setta zapraszam naszym pierwszym gościem jest dziś dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan pan Grzegorz Baczewski dzień dobry dzień dobry spowolnienie gospodarcze ono do Polski dopiero nadciąga czy już pańskim zdaniem jest jak to wygląda z perspektywy biznesu można powiedzieć, że biznes już widzi spodziewa się właściwie 3 miesięcy mamy odczyty pije ma poniżej 50 punktów, czyli już Rozwiń » wskazujące na to, że mamy do czynienia ze spodziewaną recesją oddaję, czyli ten indeks obrazujący nastroje takie indeks nastrojów biznesu z naszym badaniem indeks biznesu Lewiatana przeprowadzonych pod koniec lipca na początku sierpnia wynika, że 86% firm spodziewa się kilkuletniego nawet kryzysu gospodarczego widać to już zresztą po spadku produkcji przemysłowej również nastroje konsumenckie są ewidentnie pogarszające się widać oszczędności ona nie są widoczne jeszcze oszczędności wydatkach one nie są widoczne, jeżeli chodzi o skalę wydatków natomiast, jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży to tutaj już wyraźny spadek chociażby przy wzroście cen na paliwa wartościowo sprzedaż paliw istotnie wzrastała ostatnio ale, ale wolumen sprzedaży splata 1260%, czyli widać, że tutaj już gospodarstwa domowe zaczynają oszczędzać przedsiębiorcy patrząc na ten kryzys widzę przede wszystkim zagrożenie w rosnącej inflacji wzrost o wzroście cen, ale również dostępności do surowców w tym właśnie do surowców energetycznych właśnie chciałem zapytać co najbardziej dzisiaj was hamuje to jest właśnie rozpędzona wciąż w Polsce inflacja inflacja wydaje się zagrożeniem nr 172% przedsiębiorców wskazuje na ten problem drugi istotny to jest obawa co do regulacji i 69% określa, że spodziewa się, że raczej regulację decyzję regulatora decyzje administracyjne będą negatywnie wpływały na biznes tutaj można mnożyć Ks takich relacji może doprecyzuje regularna różnego rodzaju z 1 strony możemy patrzeć na na zmiany w podatkach chociażby dyskutowany jest w tej chwili podatek tzw. minimalne, czyli podatek jak my nazywamy strat firmy, które nie wykaże zysku będą musiały i tak podatek zapłacić określonych warunkach rozumie się kosztów produkcji szeroko rozumiany, ale także, jeżeli chodzi o politykę antyinflacyjną z 69% ankietowanych wskazało, że nie widzi, gdy nie ma pozytywnej oceny co do tego, że rząd ma jakieś bardzo konkretny plan, który przyniesie dobre skutki gospodarcze, więc tutaj poziom zaufania do tego, że decyzje są podejmowane właściwie jest jednak bardzo nieznaczny z tego co słyszymy inflacja na podwyższonym poziomie w Polsce może pozostać jeszcze nawet przez 2 lata to jest inflacja konsumencka inflacja producencka, czyli ta, która dotyczy firm jest jeszcze na wyższym poziomie zdecydowanie wyższy to będzie sprawiać, że firmy będą Niewiem rezygnować z inwestycji albo ograniczać wzrost wynagrodzeń 92% ankietowanych wskazało, że zamierza ograniczać inwestycje albo w ogóle wstrzymać procesy inwestycyjne natomiast jedynie 40 kilka procent mówiła o tym, że możliwy widzi możliwość obniżki płac to wynika z tego, że realnie niemożna obniżać opłaty w sytuacji tak wysokiej inflacji wiele wielu przedsiębiorców jednak pomimo tego, że wstrzymało zatrudnianie nowych pracowników nawet 12% firm w ostatnich badaniach wskazało, że zamierza redukować zatrudnienie natomiast obniżanie płac w tych warunkach jest mało realne, więc utrzymanie zespołu przynajmniej w tych składach to jest taka ambicja pracodawców będzie wymagało jednak systematycznego podnoszenia płac natomiast nie dotarło to wzrostu płac to znaczy jakie są możliwości firm wiele należy, że firmy nie mają u nas za rzecz za tym, żeby utrzymać realną wartość wynagrodzeń przy tak szybkiej inflacji to widać nawet w ostatnich danych natomiast warto też zwrócić uwagę, że firmy są już na granicy tego, że będą przenosić wzrost kosztów produkcji czy usług na konsumentów 81% ankietowanych w naszym badaniu wskazało, że spodziewa się konieczności podniesienia cen produktów usług nawet kilkadziesiąt procent w najbliższym czasie najlepsze firmy obawiają się przed początkiem sezonu grzewczego tego, że w Polsce może zabraknąć gazu to pytanie z punktu widzenia biznesu jest o tyle ważne że, gdyby taka kryzysowa sytuacja miała miejsce to właśnie biznes byłby w pierwszej kolejności odcinany od dostaw nie tacy zwykli konsumenci no cóż obawy są w tej chwili bardzo wysokie i również wynikające z tego, że tak jak powiedziałem ocena polityki w tym temacie jest polityki rządowej jest raczej negatywna nie ma tutaj realnego dialogu o tym w jaki sposób jednak zrewidować to rozporządzenie, które mówi o wprowadzaniu stopnie zasilania było przygotowywane w zupełnie innych warunkach widać, że nawet takie warunki techniczne wyłączenia, o czym kiedyś rozmawialiśmy jak np. konieczność 48 godzin wyłączenia pieców hutniczych w hutach szkła powoduje tak naprawdę uszkodzenie tych cech pieców dzisiaj mamy na papierze nie przestaje mówić o kraju w rzeczywistości są względy społeczne to podcinanie właśnie dostaw energii dla szpitali placówek opieki zdrowotnej edukacyjnych jest cała cała lista podmiotów, które mają wątpliwości co do tego czy w ogóle będą w stanie świadczyć usługi, jakiej zasadzie kup teraz jakiś sposób, że oczywiście staramy się podejmować dialog natomiast to wymaga naprawdę szerokich konsultacji z biznesem, żeby ustalić po pierwsze, jakiś plan zapobieżenia temu odcięciu czy wprowadzeniu tych najwyższych 1112. stopnia zasilania natomiast też ważne jest, żeby już w tej chwili prowadzić politykę, która będzie skłaniała do oszczędzania do po prostu zmniejszenia zużycia surowców energetycznych przede wszystkim gazu w tej chwili prezentowane pomysły ograniczenia skutków, jakby kosztów wzrostu cen energii poprzez regulowanie cen właściwie można powiedzieć, że to jest regulacja zamrożenie cen to nie jest dobry pomysł na żaden sposób nie skłania odbiorcę ostatecznego do tego, żeby oszczędzać, żeby zmniejszać zużycie jednocześnie odrywa całkowicie cena od podstaw rynkowych od jakichkolwiek fundamentów, a więc wchodzimy w bardzo negatywne rozwiązanie źle oceniane przez biznes natomiast też nie ma jakiegoś realnego planu co po tym okresie zamrożenia zrobić, żeby rzeczywiście problem systemowo rozwiązać tak dopytuje czy te wszystkie wątpliwości problemy sygnalizuje stronie rządowej, dlatego że widzimy co dzieje się na Zachodzie Europy tam pewne plany oszczędnościowe w różnym stopniu są wdrażane mamy komunikaty informacje ze strony ze strony po prostu Wielkiej Brytanii, gdzie już są przygotowywane plany na ten sezon grzewczy ściślej rzecz biorąc na zimę jest mowa już planowych wyłączeniach energii, gdyby rzeczywiście okazało się, że nie dla wszystkich tej energii wystarczy stan 100 proc pyta do tego pytania co co rząd odpowiada wam spraw niestety co słyszymy jest dość zbieżne z tym co jest w oficjalnym przekazie podawane, czyli że właściwie nie ma powodów do obaw, ponieważ jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o poziom dostępne słyszeliśmy dzisiaj chociażby o tym raporcie, że właściwie gazu nam zabraknie do końca roku Greenpeace zorganizował taki raport, z którego wynika, że gazu w Polsce może zabraknąć już w grudniu pomimo tych zapowiedzi ze strony rządu do tak nawet z w pełni zapełnione magazyny gazu nie wystarczą na długo, więc nie ma tutaj realnej rozmowy o tym już od dawna powinna ona trwać w jaki sposób ten plan oszczędnościowy przygotować nie ma nawet oficjalnego takiego jasnego przekazu, że my powinniśmy oszczędzać, bo lepiej jak rozumiem planowo oszczędzać teraz ze świadomością, że być może tej energii zabraknie niż czekać na taki krytyczny punkt w trakcie sezonu grzewczego, kiedy już nie będzie momentów czasu na oszczędzanie planowe tylko będzie decyzja wskazująca tai firma dostępu dane do Energi być nie będziemy zdecydowanie lepiej zaplanować wcześniej firmy mogłyby zaplanować sobie dni produkcyjnej ewentualnie w dniu, kiedy ograniczą aktywność można by było też zdecydowanie zwiększyć, jakby zdolność do przetrwania z z tymi z tymi dostawami i zasobami gazu, jakie mamy wydłużyć, ograniczając w ten sposób zużycie warto też powiedzieć o tym że, że właśnie jest stworzenie mechanizmu, który by również na tych odbiorców ostatecznych konsumentów nałożył jakiś taki taki mechanizmy próby, który skłaniałby do oszczędzania spowodowałoby że, że to zużycie wśród wśród konsumentów mogłoby istotnie spaść w tej chwili planowane zamrożenie cen absolutnie do tego nie doprowadzi, gdyby np. rozważyć okresowe dopłaty raczej do rachunków, a przy jednocześnie partycypacji, czyli takie stuprocentowe absorpcji kosztów po stronie budżetu to by skłaniało do tego, że po prostu wszyscy musielibyśmy zacząć oszczędzać dzięki temu bylibyśmy bezpieczni takie gwałtowne wyłączenie 48 godzin to najgorszy możliwy scenariusz wracając do tych stopni zasilania czy dzisiaj poszczególne branże w Polsce wiedzą, które byłyby w takiej krytycznej sytuacji w pierwszej kolejności pozbawione dostępu do gazu czy dzisiaj dla biznesu to jest jasne nie jest do końca jasna biznes analizuje właściwie trudno powiedzieć, bazując na tym oficjalnym przekazie, jaki będzie kalendarz chociażby wprowadzania kolejnych stopni zasilania, więc tutaj naprawdę taki otwarty dialog z poszczególnymi branżami z biznesem jest właściwie koniecznej powinien być podjęty jak najszybciej to wróćmy jeszcze na moment tak ogólnie do tego w jakim stanie dzisiaj jest Polska gospodarka powiedzieliśmy o tym, że tych sygnałów dowodzących tego, że z, jakim spowolnienie mamy do czynienia nie brakuje, ale czy widzicie np. także w liczbie zawieszonych zamykanych działalności gospodarczych raczej w liczbie zamykanych działalności nie również za zapytaliśmy oto nasze naszych badaniach i zdecydowana większość ponad 80% ankietowanych stwierdziła, że nie zamierza ograniczać działalności gospodarczej pomimo spodziewanych spodziewanych trudności te działania inwestycje dziś powiedzieć to jest po prostu ograniczanie procesu inwestycyjnego, ale ograniczenie zatrudnienia raczej nie zwiększanie skali działania to jest oczywiście zły to zła wiadomość czy się może Arki skończyć to taka kumulacja, czyli wstrzymujemy inwestycje nie do nie do grudnia nowych osób proces na końcu drogi to jest nastawienie na przetrwanie na końcu tej drogi tak naprawdę będziemy trochę bardziej z tyłu niż do tej pory w stosunku do naszych konkurentów na rynku międzynarodowym firmy po prostu przestaną się rozwijać przestaną inwestować swój rozwój być może odpuszczą jakąś część swojej działalności i niektóre rynki w takiej sytuacji istotne jest jak długo ten taki tryb nastawienia na przetrwanie będzie będzie miało miejsce, bo po prostu by kto nie idzie do przodu ten wycofa zazwyczaj tak to jest w gospodarce, gdy wracając do tematu tych energetycznych jak firmą idzie kontraktowanie gazu cen gazu na kolejna noc tutaj tutaj również na 2 tygodniach traktu można powiedzieć, że w najgorszej sytuacji są małe średnie firmy tak tak przynajmniej wynika z sygnałów, które otrzymujemy one zazwyczaj miały roczny kontrakt w tamtym roku w zależności od momentu, kiedy ten kontrakt był podpisywany cena wymaga to godzinę wynosiła powiedzmy około 300zł w tej chwili z cenników wynika, że to będzie 2000, czyli jak ktoś w tamtym roku do tej pory płacił powiedzmy 750zł miesięcznie rachunku będzie miał do zapłaty 5000 to są ogromne koszty organ kilka razy więcej dokładnie i tutaj firmy po prostu zastanawiają się co z tym zrobić te ceny jeszcze będą szybować czy ten plan mrożenia cen w jakiś sposób obejmie również sektor przedsiębiorstw czy on będzie tylko dla konsumentów prywatnych tak tego jeszcze nie wiemy to na sam koniec naszej rozmowy proszę jeszcze powiedzieć czy z podobnymi problemami borykają się państwa koleżanki koledzy z zagranicy np. z Europy zachodniej tak jak pan wspomniał tutaj widać, że większym stopniu mają w tej chwili do czynienia z taką z takim dialogiem na temat jakichś planów takiego przewidywania różnych scenariuszy i przygotowywania się do scenariuszy właśnie ograniczone nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć nie chodzi o to, że nie straszyć ale, ale przygotować po prostu do tego, że jakiś czarny scenariusz może wystąpić zawsze lepiej jest znać scenariusz działania niż po prostu przewidywać, że właściwie nie mógł przewidzieć co się wydarzy, kiedy ten czarny scenariusz zrealizuje dla rodzin uczy dokucza inflacja oczywiście też wideo widać zagrożenia recesją natomiast też jest taki 1 czynnik to znaczy w większości tych krajów takim pozytywnym impulsem będzie możliwość realizacji tych tych planów odbudowy czyli, czyli finanse programów finansowanych właśnie z mechanizmu RAF w naszym przypadku to jest ciągle znak zapytania z odbudowy dodał fundusz odbudowy jak i ostrożne szacunki jak tak fundusz odbudowy odporności tłumaczy biolog z pieniędzy z krajowego planu odbudowy zdecydowanie byłby to impuls, który mógłby pomóc gospodarce, zwłaszcza w tych trudnych momentach i tu stawiamy kropkę bardzo dziękuję za rozmowę Grzegorz Baczewski dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan był pierwszym gościem magazynu EKG dziewiąta 18 za moment informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA