REKLAMA

Walka z nierównościami i redystrybucja szkodzi innowacjom? Nie [badanie]

Światopodgląd
Data emisji:
2022-08-11 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ka świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz z wielką przyjemnością przedstawiam państwu kolejnego gościa prof. Michał Brzeziński wydział nauk ekonomicznych na Uniwersytecie warszawskim państwa gościem dzień dobry dzień dobry profesor obie niezwykle ciekawe wydaje się mi badanie państwo pewnie wiecie, ale przypomnę prof. Brzeziński specjalizuje się czy jednym z jego tematów badawczych są nierówności jest taki argument oczywiście dyskusja jest nierówności będą zawsze Rozwiń » pytanie dyskutujemy czy są za duże i ewentualnie powinna być jakaś polityka choćby dystrybucyjne, aby je zmniejszyć no i ci, którym te nierówności, które są obecnie rosną od lat osiemdziesiątych, o czym pisze w swoim badaniu prof. Brzeziński czasami podnoszą taką kwestię, że one muszą być tak ja to uprości teraz oddaję panu głos, żeby mobilizować trochę tak co rozumiem, że 1, żeby mobilizować, bo taka rywalizacja, a dwudziestą może być u góry zakumulowany kapitał by móc pracować nad innowacjami, bo kluczowa rzecz badanie prof. Brzezińskiego dotyczy tego czy nierówności czy nierówności utrudniają innowacje albo czy redystrybucja uderza innowacja tak jest taki klasyczny argument mówi, że redystrybucja, czyli zmniejszanie nierówności może obniżać wzrost gospodarczej wszyscy raty będą tracili, bo przez to, że zniechęca innowatorów do bycia innowacyjnymi no właśnie innowacje są najważniejszą przyczyną długookresowego różnica, dlatego że zwykle przez redystrybucję takim pierwszym w przybliżeniu utożsamiać się czy rozumie się o opodatkowanie opodatkowanie dochodów osobistych, zwłaszcza nakładanie wysokich podatków osoby osiągające wysokie dochody więc, że pada psychologicznie zniechęca, bo nie zarobią czy zniechęca, bo nie będą mieli zakumulowanego kapitału by innowacyjną Chin nawet nie chodzi o zakumulowane kapitał ten można pożyczyć, jeżeli zaczynamy być innowatorem można powiedzieć, ale zmniejsza nagrodę tytuł innowacji udane innowacje i innowatorzy, którzy odnoszą sukces osiągają bardzo wysokie dochody Stanach Zjednoczonych ci innowatorzy to powitać można powiedzieć osiągają dochody rzędu milionów dziesiątek milionów dolarów rocznie itd. jeżeli zwiększamy opodatkowanie w stan zakładamy coraz wyższe stopy opodatkowania wysokie dochody to ich dochody są automatycznie zmniejszane w związku z tym może to zmniejszać bodźce do da do innowacji tego typu argument tzw. właśnie, że profesor teren Kapitolu to argument no i co panu wyszło z tego badania z badania wyszło, że okazuje się, iż w grupie kilkudziesięciu rozwiniętych krajów kilkudziesięciu ostatnich latach redystrybucja rozumiana jako działanie systemu podatkowego, ale transferowego zdaje się nie mieć negatywnego wpływu na innowacyjność, a przez to też na wzrost gospodarczy w związku z tym jest taki raj tak zeskakuje on nieco rezultat czy nie typowe rezultat do tej pory głównie zakładano, że redystrybucja może być kosztowna i w związku z tym się opłacać z punktu widzenia właśnie wzrost korzyści dla nas wszystkich może musimy wybrać trochę nierówno nierówność nierówności albo innowację bądź nie równości albo innowację AK to możemy dystrybuować, jeżeli chcemy mieć większą sprawiedliwość np. ale to będzie jakimś kosztem efektywności gospodarki czy w tym przypadku innowacyjności i długookresowego wzrostu wszyscy w dłuższym okresie okresie możemy na ten tracić okazuje się oczywiście potrzeba jeszcze wiele innych badań bardziej szczegółowych żeni konieczne jest prawda właśnie mają one to zbadał to jest badanie no takie dosyć zagregowane na próbie kilkudziesięciu krajów i używając nowych miar nierówności redystrybucji takich, które są poprawione, a ze względu na wysokie dochody dobrze są tam pokryta wysokie dochody jest to baza danych, którą skonstruowali współpracownicy Thomasa Piketty ego z Paryża, a takie dane, które pokazują też nierówności są większe niż tamto się wydawało na podstawie zwykłych badań ankietowych, które w Polsce np. prowadzi głos, jeżeli chodzi o o takie dane zagregowane na poziomie krajów to można powiedzieć są najlepsze dostępnie obecne obecnie dane i w związku z tym ten rezultat też jest ciekawy mecz jeśli chodzi o innowacyjność ta to ją dosyć trudno mierzyć, ale takie najprostsze miarę dotyczą, a liczby patentów, które dotyczą wynalazków, które są, a opatentowane w różnych krajach można próbować przybliżać innowacyjność poprzez to ile patentów i jaka jest jakość tych patentów strony też można mierzyć w danym kraju na mieszkańca, a tutaj rozumiem jeszcze przy tym badanie tej pierwszej zmiennej, czyli redystrybucji porównywał pan też te systemy podatkowe fakty, czyli dochód przed opodatkowaniem po opodatkowaniu takie Czyżby zarysować, o co chodzi tak jest jak najbardziej jest w miarę redystrybucji mamy ujęte zarówno podatki jak transfery Mag dystrybucja ma 2 strony, a opodatkowujemy dokonują opodatkowania dochodów, a później te uzyskane dochody przeznaczamy na wspomożenie tych osób, które są potrzebujące możemy transportujemy zwykle do tych osób niższych dochodach, więc są też takie zagregowane miary im, a one pokazują całkowicie zagregowany sposób jak mechanizmy podatkowe transferowe zmniejszają nam nierówności przydałoby się jeszcze posiadanie takich bardziej zdegradowanych miar, które pokazują jak działa sam system podatkowy jak działają po szczegóły jak działem podatki pośrednie bezpośrednie, jaki jest wpływ ich na innowacyjność różnego rodzaju transfery się przyczyniają do wzrostu spadku innowacyjności takich bardzo zdegradowanych miar dystrybucji na razie nie mamy w związku, z czym jest pole do dalszych badań, ale rozumiem też tu też cytuję pana pracę, bo jest argument, który czy teza przeciwna, która mówi, że redystrybucja duży sektor publiczny może sprzyjać innowacjom poprzez stworzenie bazy powiedziałabym edukacyjnej i badawczej tworzenia tak przestrzeni publicznej do innowacji, ale rozumiem, że wynik pana badań pokazuje, że kurs nie ma korelacji, że też obala pani ten drugi argument, że redystrybucja może służyć innowacjom dla wyniki pokazują, że służy innowacją jest to tak jak to zwykle świecie społeczno-gospodarczym, że mechanizmy związki pomiędzy zmiennymi nierówność redystrybucja innowacje są bardzo złożone niektóre mechanizmy działają pozytywnie zwiększają innowacyjność inne zmniejszają to co co ja badam to my taki zagregowany efekt, który pokazuje nam przez przynajmniej nie ma prostej Korala są niektóre mechanizmy które, któremu jak np. wzrost tego opodatkowania osób wysokich dochodach, które zmniejsza innowacyjność, ale skoro z kolei, jeżeli będzie tak można domniemywać, że my przeznaczamy środki no właśnie np. na zwiększenie tej bazy udogodnień do innowacji np. inwestują więcej uniwersytety albo np. wspomagamy zdolne dzieci biednych rodzin to to może być pozytywne może mieć pozytywny wpływ na innowacyjności to właśnie bardzo sympatycznie łączy ze niedawnym rezultatami amerykańskich badaczy które, które pokazują, że no właśnie taka dystrybucja dochodów oraz inne działania wspomagające innowacyjność zdolnych osób, które pochodzą ze biednych środowisk albo mniejszości albo kobiet nawet mogłyby znacząco zwiększy zwiększyć innowacyjność stanowi, że kapitalizm nie wystarczą panowie inwestorzy no właśnie okazuje się okazuje się że, że nie te bardzo ciekawe badania pokazują np. że zdolne dzieci z biednych rodzin stany Zjednoczone zostają innowatorami dużo mniejszym prawdopodobieństwem niż równie zdolne dzieci bogatych rodzin badania wskazują, że bardzo istotne ma tutaj nie tylko znacznie dochód rodziców, który można zwiększać dystrybuujące, ale też takie taka ekspozycja na innowacje to, że dzieci mieszkają w okolice, w których mieszka dużo innowatorów, że ona się odbywają innowacjami z tym jak to jest ważne dla społeczeństwa dla nich samych w domu rodzinnym, bo widzą, że rodzice albo wujkowie albo znajomi są tymi innowatorami, więc tutaj możemy się różnych politykach, które byłyby skierowane do potencjalnie, bo faktycznie zdolnych dzieci, które by ich zachęcały do innowacyjności mentor stwarza jakieś grantów konkursów dla zdolnych dzieci czy wręcz po prostu pędów powiedział pan, że baza Piketty ego z bazy pikiety możemy się dowiedzieć, że nierówności są większe niż myśleliśmy co ma pan myśli, a tak to to już taki znany osiągnięcie tego zespołu badawczego i tego zbioru danych, choć pan to ogólną tezę dotyczącą Polski w Polsce w Polsce również w Polsce również ci badacze także Polacy, którzy uczestniczą w tego typu badaniach pokazali że, że po prostu, jeżeli uwzględnimy dochody osób w dni o wysokich dochodach właśnie, która są znikają dane ankietowe GUS nie stanie do nich dotrzeć bardzo to nierówności są znacznie wyższe wzrosły znacznie bardziej w okresie transformacji niż nam się wydaje podobnie jest stan oznaczonych większości innych krajów to zapytam na koniec tak no i w pan to bada jesteś już naprawdę sporo prac naukowych książek, które pokazują, jakie są wady nadmiernych czy zbyt dużych to oczywiście właśnie do dyskusji społecznej, jakie nierówności akceptujemy i jakie wydają się być najmniej szkodliwe, ale perspektywy Polski, gdy ktoś pana zapytał jak w Polsce najbardziej nierówności szkodzą, na którą sfery życia był on wskazał trudne pytania najem może wasz, ponieważ w Polsce mamy dosyć słabe dane jest ogromny postęp, ale wciąż, gdybyśmy porównywali do Stanów zjednoczonych tam w tej chwili badacze są byli w stanie skonstruować takie dane i wiedzy o nierównościach niemal w czasie rzeczywistym z miesiąca na miesiąc niemal wiemy jak się zmienia dochód dochody nierówności dochodowe majątkowe, a także płacowe, ale w Polsce mamy dane nie bardzo niedoskonała to jeszcze znamienne relacja klasa średnia nie będą rodzić nauczyciele zarabiającego 3 łączy ministra Gowina zarabiającego 12 solidnie absolutnie prawie nikt nie wie jak Wilanów średnie mediany dochodu wpłat majątku niestety różne źródła wszystkie bardzo niedoskonałe, więc bardzo trudno powiedzieć natomiast na pewno jest także mogą mogą występować w Polsce trudności związane z mobilnością międzypokoleniową osobom, które mieszkają w na nie uprzywilejowanych terenach, bo pochodzą z rodzin o niskich dochodach, gdzie rodzice i niskie wykształcenie trudno spiąć zrealizował wykształcenie takie szczególnie prawda widoczne, że jeszcze bardzo dziedziczy tak tak chcą są badania, które pokazują, że rzeczywiście tutaj ta nierówność są bardzo duże i rodzice wysokim wykształceniem są dosyć łatwo w stanie pchnąć swoje dzieci do wyższego wykształcenia natomiast ta jeszcze nieliczna część populacji, gdzie wykształcenie bardzo niska przed podstawowe to tutaj dzieci mają duże bardzo, że nasze większe niż w innych krajach, żeby się wspiąć bardzo dziękuję prof. Michał Brzeziński wydział nauk ekonomicznych Uniwersytecie warszawskim był państwa gościem możecie państwo znaleźć w internecie jego pracę o tym czy redystrybucja dochodowa rzeczywiście szkodzi innowacją nie wychodzi przynajmniej tego pierwszego po to, dosyć innowacyjne badanie wychodzi, że nie, ale będziemy czekać na kolejne bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję, a tak świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA