REKLAMA

"Nie ma społeczeństwa obywatelskiego bez związku zawodowych" [prawo do strajku]

Światopodgląd
Data emisji:
2022-08-11 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
taka świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem w studiu Radia TOK FM jest mecenas Grzegorz Ilnicki dzień dobry dzień dobry witam panią do państwa prawnik specjalista prawa pracy związane z OPZZ Konfederacją pracy rozumieliśmy tu 2 tygodnie temu o projekcie propozycji zmian rządowych w z projekcie w sprawie sporów zbiorowych państwo znajdziecie te rozmowy o systemie podcast nowym w dużej mierze Grzegorz Ilnicki zgadzał się z tak w 1 zdaniu nie zgadza się z projektem, Rozwiń » ale to tak delikatnie mówiąc z bardzo jestem delikatny w tej sprawie, więc tak dobrze bardzo zły projekt w oczach jak mówił Grzegorz Ilnicki jego, ale poseł po chwilę porozmawiajmy jeszcze o tym wydaje się dobrym punktem wyjścia będzie reakcja ministerstwa pracy wczoraj na pisała też tych zmianach Adriana Rozwadowska Gazecie wyborczej i doczekała się riposty ze strony ministerstwa, które twierdzi wcale nie chodzi o to, żeby sparaliżować uniemożliwić tak to się w 2 przez ministerstwo rodziny polityki społecznej przypomina Katarzyna oraz kampania nie mamy ministerstwa mamy połączone ministerstwo zdaje się gospodarki, a więc w uchwyty są śmieszne to jest trochę, że skoro nie mnie pan minister my się pracą tylko świadczeniami społecznymi to się sprawie opowiada dobrze to w takim razie jej odpowiedź jest i m.in. tam jest taka historia, że jedno z najważniejszych zmian jest obowiązek wspólnej reprezentacji związków zawodowych w dużej mierze, jeżeli przed mniejszy związek z jakiejś firmy chciałby zastrajkować, ale Solidarność, która wie blisko moich współpracuje z rządem powinien to to uniemożliwia także, że ja muszę sprostować, że to nie jest także związek chciałby zastrajkować, bo mówimy o ustawę, która mówi jak rozwiązywać spory zbiorowe, a więc mówimy o sytuacji, w której jakiś związek zawodowy, czyli jakaś grupa pracowników, bo to związek niecodziennym działamy lekarz pracowników chce skorzystać z narzędzi ustawowych, żeby rozwiązać spór, który już wcześniej i tutaj mam Pani Minister rząd proponuje, żeby na siłę łączyć różne związki, które być może mają inne postrzeganie problemów pracowniczych inne poglądy czy wręcz być może niektóre pracownicza inne są związkami zawodowymi nazwy, bo reprezentują interes pracodawcy, żeby na siłę łączyć w po to, żeby one występowały w imieniu tych co do tego interesu, który reprezentują inaczej, ale mówi minister prowadzenie sporu w zakładzie pracy, w którym funkcjonuje wiele związków zawodowych często uniemożliwia zawarcie kompromisu nawet w przypadku, gdy większość działających w zakładzie organizacji związkowych reprezentujących zdecydowaną większość pracowników taki kompromis wypracowany prawda dlatego, że to jest nieprawda, dlatego że o tego rodzaju rozmachu wtedy, kiedy pracodawca ma coś dać, czego się związek domaga bardzo zawsze może to ten postulat spełnić, podpisując porozumienia związków zawodowych, jeżeli sprawozdania regulamin prac organów nagradzania podpisuje podstawce porozumienie w zakresie wdrożenia z tymi, którzy coś panu podpisać, więc no to nie jest prawda po prostu logów no ale ten ten 1 będzie dalej strajk protestowały wchodził spór aż do strajku tak, ale to jest także w związek nie ogłasza strajku związek nie w tym sensie związek nie mówi, a teraz zeszłam zakład pracy to zawsze jest poprzedzone decyzją indywidualną ludzi to, jeżeli związek, który reprezentuje jakiś margines załogi, czego się Pani Minister obawia jak i 80% załogi opowie za jakimś porozumieniem patrz odpowiedź włoskiego to co jakaś mała grupa zaczęła zakład pracy, że to jest nieprawda dlatego, że to miejsce referendum strajkowe potrzebna, żeby w Polsce ogłosić strajk to połowa załogi musi wziąć udział w referendum, że żona albo ważne, a nawet w ramach tego referendum większość musi powiedzieć, że ze strajkiem to, czego państwem minister obawia jest nieprawdziwy argument z rynkowo to żeśmy drugi te rząd chce też zakazać strajków solidarnościowych argumentując, że wprowadzenie przez związek zawodowy strajku solidarnościowego np. 1 grupy zawodowej inną grupą zawodową, więc taki strajk solidarnościowy ma bezpośredni wpływ na pracodawców, którzy nie są przecież w sporze zbiorowym nie mają nic wspólnego strajk natomiast prowadzi u nich do strat uznano za niezasadne, aby koszty sporu strajku ponosi pracodawca związany z tym sporem dodatkowo należy zauważyć, że instytucja ta nie była od wielu lat wykorzystywał to jednak w odpowiedzi zdecydować to jest tak jak co w projekcie ustawy na Odrę oraz Boska wskazała, że tam mówi o tym, że to jest coś nadużywana trzeba zlikwidować czy w ogóle jest nie jest wykorzystywana bojową tylko potwierdzeniem takiej dyskusji z rządem, który w zależności od komunikatu wydaje się via różni różne różne treści komunikat no, a ten argument, że to uderza pracodawcę, ale nic złego zrobi jeśli do końca prawda, dlatego że są grupy kapitałowe w poszczególne czynności w ramach korporacji są wysłane do różnych spółek w niektórych spółkach nie można tych realnie strajkować, więc to też nie jest prawda przy potem jest kwestia wprowadzenia maksymalnego czasu trwania sporu zbiorowego rozmawialiśmy o tym pamiętam dobrze mówił pan, że okej, ale obycia sądy zobowiązać też ostatecznie, bo to jest legalność strajku przez sąd legalność tak strajku weryfikowania oraz referendum strajkowego kraj bardzo dokładnie, a tutaj chodzi to ten moment przewidzieć, że przewidziana w projekcie wprowadzenie maksymalnego czasu trwania sporu zbiorowego ma na celu wyeliminowanie pojawiającego się w praktyce zjawiska tzw. sporo uśpionych sytuacji, gdy spór został ścięty, ale nie jest prowadzony jest negatywne zjawisko dla pracodawców, którzy mają nie ustabilizowane stosunki pracy w zakładzie pracy Super dotarł na czas, jakiego rodzaju są też komfort, choć taki, że coś wisi w erze mają spór jak co spory rozwiązywać rozmawiał spory trwają latami do tego wniosku pracodawcy spotykają się raz na myszach oraz 2 z użyciem takich sporo spotkań z pracodawców prezesowi no to co państwo mówicie osoba bardzo interesujące my w tym miejscu musimy dokonać takich gruntownych analiz i wrócimy do państwa z informacją, kto sobie przejścia a kiedy pan zwróci się no myślę, że potrzebujemy tak miesiąc może trochę więcej do państwa wrócić w żaden związek zawodowy NIK grilluje sporu zbiorowego bądź otoczenie opłacało się nie, dlatego że ludzie najczęściej, gdy spór dotyczy od podwyżek waloryzacji w dobie inflacji, kiedy nie gonił płacę za podwyżkami dziś domagają się pod dyr sobie teraz nie za rok nie za 2 między 2 takie promowanie tego sporu leży w interesie pracodawców, bo odsuwa konieczność finansowania świadczeń, która jest dzisiaj nie za 2 lata, gdy naprawdę się donosi, że reforma strajku została wyhamowana wydaje się, że może nawet na jakiś czas nie reforma to minister ograniczenie prawa do strajku każdy student czwartego roku prawa na wydziale prawa jako podręcznik prawa pracy to czyta w pewnym miejscu, że strajk jest prawem człowieka to nie jest tak, że teraz rozumiemy jak Wąsacz związkowcy mają to sobie po strajkować, bo to nie jest tylko przyjemność to ogromny stres ryzyko strajki sposobem na to, żeby tą krótką smycz, na której bardzo często trzymają pracowników każą robić różne rzeczy za nie podnoszono części wynagrodzenia lub złych warunkach pracy jak np. w Maroku, gdzie ludzie pracowali przez długi okres czasu zgodnie z literą kodeksowe to bez 2 zdań los parku na umowach na czas określony w ogromnej stabilności życiowej i dopiero strajk w wyroku ukrócił zatrudnienie śmieciowe w oparciu o umowę, więc kiedy ludzie wchodzą taką konfrontację drobiu mają ku temu ważne powody to jest prawo człowieka określony w aktach narodowych konstytucji polskiej i to prawo ono będzie prawem człowieka realnie występującym nie będzie sztucznie ograniczane, jeżeli ktoś proponuje tak jak w tym projekcie oceny legalności strajku przez pryzmat np. referendum strajkowego jak to pięknie brzmi pani redaktor, żeby sąd pochylił zobaczyć to jest legalne to powiedzmy sobie jakiś skutek takiego postulatu każdy pracodawca będzie mógł zaskarżyć referendum strajkowe i utknie na długie miesiące albo dłużej w sądzie dlaczego, bo nie ma możliwości realnej w kraju, w którym kolejne rządy Platformy przepisy dają łącznie 100 sądów pracy 100 sądów pracy, żeby dołożyć tym sąd w zawalonym tematami kar porządkowych umów śmieciowych zwolnień premii uroczyście kolejną działkę do zrobienia, jeżeli ktoś dzisiaj proponuje, a nie ma do tego nakład 1 sądu Warszawy, który będzie tę sprawę rozpatrywać w ciągu 7 dni to proponuję wszystkim, żeby strajków w Polsce nie było i pojawi się pytanie czy nie zasadne rząd w ten sposób boi się strajków w spółkach skarbu państwa, bo co interesuje czy Kauflandzie wytrąca się gdziekolwiek, gdzie Bóg jest tak mało interesuje oni się boją najpewniej o takie obszary, w których może zagrozić po prostu w pozycji rządzących tak musieli tłumaczyć, dlaczego prąd płynie płynie prąd, bo ludzie nie podnoście pensji tak teraz jest ten postulat dwudziesto procentowych podwyżek też w budżetówce, ale tak naprawdę czy to ma znaczenie tak praktycznie biorąc pod uwagę posiłkuje się znów tekstem Adrianny Rozwadowski, że np. zgodnie z danymi głównego urzędu statycznego Statystycznego dwudziestym roku traktowano w Polsce zaledwie 27× po prostu chodzi o to, że cały czas jest to pytanie o siłę związków zawodów nie tylko w Polsce trend ogólno zachodnie bym powiedziała słabnącej roli związków przez to, że mają po prostu małą członków, czyli mają siłę negocjacji związki zawodowe strajkują, ale strajków unikają optymalną sytuacja jest taka, który w trybie tej ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do strajku nie dochodzi optymalne dla wszystkich mieliśmy np. sytuację starali się w tym roku 26 tygodniowy strajk stała fabryka autobusów skończą się w końcu porozumieniem ze strajkowym było to duże przedsięwzięcie dla pracodawcy dla ilu pracowników mamy też np. bank nowy z siedzibą w Sanoku, które udało się 9%owe podwyżki walczyć w wywalczy wynegocjować bez sporu zbiorowego bez szarpania bez mediacji bez referendum strajkowego i cała masa miejsc, które w związku z tym rozwiązań ma pewien instrument, którego może skorzystać, ale nie musi daje mu realną pozycję negocjacyjną pracodawcy jak się zmierzy pozycję pracodawcy w związku wyposażonego w realnie dostępnych dziś jak w odległości strajk to partnerzy mają argumenty przy stole coś sobą reprezentują ani w rozmowach wielokrotnie widziałem zasadzie o panie prezesie pan się pochyli nad nad tymi sprawami pracowniczymi pracownicy czekają takie w takiej cienie tych rozmowach sprawia, że dostaję różne, a nie prowadzi normalne negocjacje to związek zawodowy nie ma takich argumentów jak kontrahent np. realnych partnerskich relacjach biznesowych, że nam, że ktoś nie wejdzie we współpracy, bo ta praca jest trwała tu chodzi o to, żeby warunki tej metody tej współpracy warunki pracy poprawiały się mamy potencjalnie dziś do końca możliwość wystartowania ze strajkiem pracodawcy traktują nas poważniej poważnie i czasami jest tak jak w Sanoku, że można dostać 9% podwyżki kulturalnych rozmowa, która kończy podpisanie porozumienia bez strajku czy my są słabsze związki zawodowe niż były to jest złożone tematy pani rektor taki zegar, który jako drugi raz powiem tak związki zawodowe ze względu na pandemię to co przyniosły będą związkami coraz bardziej branżowymi tam, gdzie będzie praca zdalna ludzie nie będą ze sobą sieć 1 już budować więzi trwałości buda swoich interesów dużo trudniej tam, gdzie jest duży zakład przemysłowy szkoła urząd, gdzie spotykają budują zapowiedzi społeczne rozumiem, że wspólnie mogą załatwić wspólne sprawy i to jest przyszłość bez klubu w ogóle innym dyskusję o tym dlaczego ludzie robią coś razem w społeczeństwie, dlaczego robią osobno jak należy zrobić jak najwięcej razem ich związki zawodowe stał jednostek narzędzi społeczeństw obywatelskiego nie ma społeczeństwa obywatelskiego związków zawodowych, a ma pan poczucie, że coś zmienia na lepsze najgorsza to jest to jest odpowiedź, które można zdaniem udzielić są takie momenty, które pokazują, że osiąga się rzeczy, które się nie osiągało Solaris park to pokazały będziemy wracać do rozmowy mecenas Grzegorz Ilnicki prawnik specjalista prawa pracy związane z OPZZ Konfederacją pracy państwa gościem bardzo rozległe darujemy, ale to wszystko co dla państwa przygotowaliśmy z Katarzyną Murawko realizował program Adam Szura informacja o nich członka jeszcze więcej sportu tak świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA