REKLAMA

"Polski uczeń przypomina kogoś idącego do przodu ale zwróconego do tyłu. Wie co było ale nie wie co będzie"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-08-12 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:08 min.
Udostępnij:

O tym jakie postawy rozwija szkoła z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży rozmawiamy z dr. Robertem Sarneckim z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w piątek 12sierpnia 1322 słuchamy popołudnie Radia TOK FM dr Robert Czarnecki jest z nami z wydziału studiów edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry dzień dobry witam pana witam państwa chciałby porozmawiać z panem podręczniku do przedmiotu historia teraźniejszość, który od września zastąpi wiedzę o społeczeństwie to zaś w zakresie podstawowym oddali głos będzie dla poziomu rozszerzonego jak dotąd resort dopuścił do użytku w liceach Rozwiń » technikach tylko 1 podręcznik to nie jest przedmiotem krytyki, ale też obrony przez innych jest to podręcznik autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego chciałem zapytać czy to jest także my możemy przewidzieć, jakie postawy świat, jakiej wartości promuje, kto kształtuje kształtach takie zajęcia, na który będzie wykorzystywany ten ten podręcznik chciała wyjść poza takie, a zamieszczanie w internecie fragmentów wyrwanych z kontekstu i pewnie słuszne piętnowanie, iż tutaj jest także tam jakaś spójna wizja świata rzeczywiście trzeba powiedzieć, że każdy, kto wystawia się właśnie na taki był ostrzał na społeczny, publikując czy drukujący dopuszczając też konsekwencji podręcznik no naraża się na falę krytyki, ale również i znajduje zapewne zwolenników swojego myślenia by właśnie odpalając pierwszą część tego pytania czy ten podręcznik istotny sposób wpłynie i kształtuje by będzie miał szansę kształtować były systemy wartości postaw oczywiście jako narzędzie podręcznik jest pewnym pasem transmisji pomiędzy społeczeństwem w tym przypadku uczniem oczywiście sam jako narzędzie czynić tego nie może tu zawsze będzie ten czynnik ludzki jeszcze dosyć istotny, czyli rola nauczyciela, który ten podręcznik będzie interpretował, bo warto podkreślić, że nauczyciel jednak ma prawo do interpretowania interpretowania treści, które od właśnie mogą być bądź zmienne bądź dyskusyjne i chciałoby się, żeby ten podręcznik miał taką formułę dyskusji, choć myślę, że po jego analizie skłonny byłbym powiedzieć, że on raczej ma pewne dyrektywy wskazania, które w, którym się nie dyskutuje i dane bądź są tak jednoznaczne tak wyostrzony, że no mogą pozostawiać niezwykle mało takie do takiej przestrzeni do dyskusji szerokich dyskursu w takich właśnie uczniowskich i nauczyciela, a inny rzeczywiście nowe treści i taką taką konstytutywne cechą jest to, że mają wpływać na zmiany w wiadomościach umiejętnościach nawykach i postawach, więc rzeczywiście siłą rzeczy dążymy do tego, żeby kształtować poprzez treści m.in. poprzez treści pewną pewien profil osobowości człowieka dzisiaj mam akurat światowy dzień młodzieży więc to by dzisiaj szczególna dedykacja dla tych, którzy mają właśnie poprzez ten podręcznik kształtowanie no można by mieć wątpliwości co do aparatu pojęciowego, który jest używany, bo przecież jasność pojęć to jest jasność sądów, które wyrażamy zatem, jeżeli ktoś pisze o hodowli człowieka, bo to oczywiście też wyrwane z kontekstu całego zdania, ale sens zachowuje no to myślę, że żadne sądy, które będą kształtowane na podstawie takiego właśnie takich fraz mogą być co najmniej o takich cechach powiedziałbym dyskryminujących mających takie bardzo czy binarne zabarwienie co w konsekwencji no myślę, że nie służy właśnie na szerokiemu rozwojowi takiemu cechą ani owi i wskazaniu na pewien jedynie słuszne kontekst, które jest preferowany czy, które wynika z pewnej być może właśnie opcji myślenia, jaka została przyjęta to jest taki właśnie smutny aspekt, bo chciałoby się, żeby współczesne podręczniki jednak jako ten pas transmisyjny, a były maksymalnie otwierającymi przestrzeń dyskusji do dialogu do umiejętności radzenia sobie z problemami myślę, że Polski uczeń jak spojrzymy na niego przez pryzmat czy treści podręcznikowych chociażby to i realizowanych celów przede wszystkim to to ktoś, kto przypomina idącego do przodu, ale zwróconego do tyłu wie wszystko co było natomiast nie wie co będzie go w ogóle z pewnym dosłownym sensie nie przygotowujemy takie proste aktywnej wizji świata, bo też dzisiaj nauczają w szkołach ludzie, którzy też nie byli przygotowywani do świata, w którym żyją nie wiedzą jak ten świat będzie za lat kolejnych 20, a więc myślę, że to jest niezwykle trudne zadania podręcznik tutaj powinien taką właśnie prospektywne funkcję i trochę wyprzedzającą spełniać myślę, że ten niekoniecznie taką pełni realizuje, ale podam to jest jeszcze kwestia dużym stopniu tego, kto otrzyma ten podręcznik w rękach, bo jednak rola nauczyciela może mieć tutaj decydujące znaczenie, choć patrząc też na zachowawczość nauczycieli pewną taką obawę o chociażby miejsce zatrudnienia być może będą starali się szczególnie interpretować pewne kwestie i nadawać im taki szerszy kontekst chociażby kulturowe, bo przecież ne, aby w różnych obszarach m.in. właśnie tego podręcznika nowy, kiedy poruszane są zagadnienia płci nad przyjeżdżają też by widzieć postrzegać w sensie biologicznym, ale również w sensie kulturowym, który jest niezwykle ważnych i gdzieś myślę, że tego brakuje w tym w tym podręczniku, który kładzie się od września na ławkach uczniowskich i ma właśnie stanowić źródło inspiracji do tego, żeby zmienić to co wiem to co umiem to, jakie wypracowuje sobie nawyki w konsekwencji tego, jaką reprezentuje postawę na pewno niezbyt krytyczną myślę i taka ja nazywam takim tempem nacjonalizmem trochę ich to mocne słowo to pani ma właśnie tak brzmi, bo myślę, że też nie daje takiej właśnie perspektywy gdzieś się dostrzegania różnorodności, gdzie żyjemy w świecie nowoczesnym postmodernistyczny niektórzy mówią też świat, gdzie wszystko jest wszystkim być może trzeba też fakt tłumaczyć, ale dawać możliwość wyboru trasie profesor teczkę skórzaną zadaje właśnie pytanie czy to dobrze żyjemy w takim świecie postmodernistycznej no poniekąd ryby od by z traktatu westfalskiego 1600 czterdziestego ósmego roku testy tak średnio, licząc 7 połowa siedemnastego wieku no syndyk, gdzie ruszy skończyliśmy ze światem hierarchicznym takim, gdzie jednak wiedzieli na pewno co inni muszą powinni przeszliśmy do świata, gdzie chociażby w powojennej perspektywie ONZ już pokazuje zupełnie inną chociażby perspektywę praw człowieka by roli człowieka w świecie i konsekwencją m.in. tego jest dzisiaj świat, którym żyjemy, więc myślę, że jeżeli prof. Roszkowski chce świata jeszcze właśnie z przed pokoju westfalskiego to być może ta perspektywa jest mocno archaiczne i nie mieści się chociażby świadomości, który już wzrasta, bo przecież wzrasta w tej różnorodności dostępności, ale będą bardziej chodzi o to, żeby kogoś edukować przygotować bombę krytycznie do tego zorientowany nastawiony na to, jakiego wyboru dokona sam, a nie, jakiego wyboru, jakiego wyboru będzie zmuszony myślę że, że to jest duża rola tak środowiska rodziny, jaki właśnie szkoły w tym, żeby gminy tego ucznia przygotować do świata, który jest w tej chwili prof. Roszkowski nie nie nie przekreśli jak perspektywy ponowoczesności i wszystkich konsekwencji tylko myślę, że no można próbować ją w pewnym sensie zaczarować, że nie ma, ale to trochę przypomina sytuację, w której dziecko zakrywa twarz dłońmi mówi nie mam tutaj znika no oczywiście nie powoduje, że tu nie ma to jak na razie czeka myślę, że tak sam pan wspomina o sytuacji iście zapytać o te sytuacje, kiedy jestem mu się właśnie taki sposób będzie musiał się zachować nauczyciel to znaczy pan mówił takim naturalnym w obecnej w obecnych czasach w nastawieniu nauczycieli, że no nie ma co wychylać się w takim sensie, że w niektórych miejscach będą trzeba po prostu dbać o swoje stanowisko pracy, bo za chwilę nas będzie stracić, ale z drugiej strony trzeba z zadań takie pytanie w o etos nauczyciela czy nauczyciel to jest ktoś, kto umiejętnie nawet mając ten pas transmisyjny jak pan określił pod postacią takiego nie tego podręcznika jest wstanie nauczać w ten sposób, żeby tak jak pan podsumował krytycznie uczniowie mogli spojrzeć na siebie samych własną kulturę historię i teraźniejszość nomen omen tak i są tacy nauczyciele, którzy będą chcieli robić, a ich będą uważali, że właśnie to jest część etosu, a są tacy nauczyciele, którzy powiedzą co mamy mamy taki podręcznik w związku z tym te ramy są wyznaczone, więc to jest też pytanie o to jak teraz nauczyciele w ciągu ostatnich kilku lat na pewno od strajku nauczycieli widzą albo zmieniają nawet myślenie o swojej roli w społeczeństwie na czym to myślę, że to jest też proces bardzo długi, bo przecież szkoła jak widzimy na przełomie tych dziesięcioleci minionych już wychodzi powolutku z tego takiego pecha już styczność z kontekstu nastawionego na kształtowanie określonych właśnie zachowań wyłączanie trochę taką tresurę ne jak to się czyniło ne za dawnych czasów w kontekście chociażby właśnie gołębi jak tam, gdzie się my, gdy skupimy się na tekście pani prof. Doroty Stalińskiej, która zresztą ciekawy artykuł poświęciła temu nauczyciel w bankach programu czy program w rękach nauczyciela to tu jest właśnie czyn mówiąc kolokwialnie czynna jest taki czy tabakiera jest do nosa i rzeczywiście ten nauczyciel myślę, że on też potrzebuje jeszcze być może nawet pokoleń do tego, żeby wyznaczyć sobie nową rolę taką właśnie wynikającą z konstruktywną jako pewnego paradygmatu pedagogicznego dydaktycznego, bo no dzisiaj nie może być także nauczyciel głosi prawdy objawione, które w zasadzie no być może są jego prawdami, ale niekoniecznie tymi, które dadzą się właśnie zastosować za lat kilka i przez ten pryzmat, gdy ta zmiana roli paradygmatu roli samego nauczyciela to jest myślę by nie zmianą, która dokona się w perspektywie od sierpnia do września bo, bo tak trzeba, aczkolwiek no widać już liczne w tym zakresie zmiany spotykam rozmawiam z nauczycielami, którzy czują ten to wie, jakby innej roli sobie przypisane to zresztą te role się przecież zmieniają dzisiaj w różnych środowiskach wyznaniowych duchowni to już nie są jedyni ne by głosiciele prawdy nie są jakimiś przewodnikami po świecie, jeżeli chce to z nich mądrości skorzystam jeśli nie to nie ten nauczyciel dzisiaj też nie może zapominać, że uczeń posiada coś co nazywane wiedzą potoczną, który czerpie z internetu ze środków szerokiego masowego przekazu i w tym kontekście od już jakimś bagażem treści również refleksji przychodzi chce być może uporządkować, więc myślę, że ta rola jest na pewno do przemodelowania ale, toteż jest jakiś proces to się musi dokonywać być może jest pokoleniowy obędzie się będziemy świadkami tego tej przemiany w tym procesie dyrektor Robert Siarnecki wydział studzi edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był z nami bardzo dziękuję za rozmowy z widzenia dziękuję do widzenia za chwilę informacji Radia TOK FM po nich porozmawiamy o próbach polskich szpitali, a po godzinie czternastej wrócimy do szkoły proszę państwa, dlatego że takie państwo słyszeli część państwa słyszał rano rozmowę na wszystkie związkowca, który mu umów opowiadał o tym, że jest to prawdopodobne, że w najbliższym czasie coraz głośnie będzie się mówiło jakieś akcji protestacyjnej może nawet strajku, ale my zapytamy rzecz, która jest bliżej portfela każdego nauczyciela, a mianowicie zapytamy jak to się stało, że obiecano podwyżki wszystko miało pójść zgodnie z planem i to już przedwczoraj mieli zobaczyć nauczyciele podwyżki, a tu się okazuje, że to nie jest wszystko takie proste, a poważnie teraz będzie z nami Marek Pleśniar dyrektor biura ogólnopolskiego stowarzyszenia kadry kierowniczej oświaty, ale po godzinie czternastej, a za chwilę po informacjach porozmawiamy o sytuacji polskich szpitali Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA