REKLAMA

"To, co dziś robią Rosjanie w Ukrainie, żywcem przypomina działania Armii Czerwonej w 1920 roku"

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-08-15 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:30 min.
Udostępnij:

- W 1920, w obliczu zagrożenia, nie wszyscy byli zjednoczeni - o sporach prawicy i lewicy w okresie Bitwy Warszawskiej, mówił prof. Grzegorz Nowik, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK SA Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie teraz świątecznym baranku gościmy pana prof. Grzegorza Nowika Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk zastępca dyrektora do spraw naukowych muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dzień dobry dzień dobry panie Maćku dzień dobry państwu to by oczywiście stulecie bitwy, które obchodziliśmy 2 lata temu było okazją, aby porozmawiać o tym wysiłku zbrojnym o walkach na na frontach można Rozwiń » powiedzieć tamtej wojny również o tym co jest wielką pana zasługą w naszym w naszej znajomości tego zdarzenia, a więc roli radiowywiadu itd. ale może dzisiaj powiemy o czymś innym co też pana wiem, że boli jako Polaka, ale i historyka badam, czyli o no właśnie, czyli od o tym innym froncie froncie wewnętrznym po raz kolejny można powiedzieć czytając pana opracowania w tej sprawie dochodzimy do wniosku, że nie zawsze nawet tak było jak nam się wydaje, że w obliczu zagrożenia państwowości wszyscy byli razem wszyscy byli Zjednoczeni nie byli szczególnie mówi oczywiście w klasie politycznej wrogiej Piłsudskiemu do tak to był rzeczywiście to było rzeczywiście dramatyczne lato pisał zresztą o tym Józef Piłsudski w swojej książce rok dwudziesty, mówiąc że łamały się charaktery wybuchała panika na froncie, ale oprócz tego wszystkiego co co rzeczywiście było krytyczne, bo z 1 strony na południu na Ukrainie nacierała armia konna na północy rozpoczęła się druga ofensywa Tuchaczewskiego na Białorusi no kształtował się taki front wewnętrzny i to na wielu na wielu polach ten front wewnętrzny, bo z 1 strony to jest no haniebna rola Stanisława strońskiego redagowanej przez niego Rzeczypospolitej, w której dobrał sobie takiego doskonałego fachowca doskonałego w cudzysłowie generała Dowbor-Muśnickiego, który był takim zjadliwym krytykiem wszelkich działań na froncie i pisali obaj na przemian takie krytyczne artykuły, które były opatrzone tytułami epitetami tyle tańczą była mowa o Józefie Piłsudskim oficerach wywodzących się z Legionów Cetera et Cetera, a więc żądali zmiany dowództwa wręcz na ochronę praw wręcz żądał tak no i to wszystko korespondował z postawą obozu Narodowego, która była no i na wiecach na różnego rodzaju spotkaniach prezentowana tutaj tutaj królował ksiądz Kazimierz Lutosławski, który tę krytykę można powiedzieć nie w formie pisanej, ale mówionej właśnie realizował i nie tylko on zresztą natomiast na posiedzeniu rady obrony państwa no Roman Dmowski postawił wotum zaufania wobec naczelnego dowództwa wojska polskiego wodza naczelnego skutkiem czego i wódz naczelny Józef Piłsudski poddał pod głosowanie na tymże posiedzeniu 19lipca no i swoją osobę i uzyskał pełne wotum zaufania z wyjątkiem 1 głosu w 2 głosowanie było tajnymi nie wiemy, kto oddał ten głos ale, ale po tym, głosowaniu Roman Dmowski podał się do dymisji ustąpił z rady obrony państwa ba można powiedzieć, że jeszcze więcej to znaczy ten, który w nocy z 0405. stycznia 1919 roku podjął próbę zamachu zamachu na Józefa Piłsudskiego na 1 ulegają różnym mówiącego o zamachu tak Tadeusz Zimowski no podjął rozmowy z takim Zagończyk wiem zresztą bardzo zasłużonym pół nie wiem, kto czuł nosił pierwszy pseudonim Łupaszka jeszcze przed przed majorem będzie lekarzem mianowicie, jeżeli dąbrowskim no, namawiając go do dokonania zamachu na na wodza naczelnego oczywiście ten oficer odmówił czegoś takiego no w obliczu w obliczu sytuacji sytuacji frontowej i no bo widać w jaki sposób no te siły siły wewnętrzne zresztą przedstawiłem to w tej 1 ze swoich książek, zestawiając niemal identyczną krytykę krytykę Józefa Piłsudskiego ze strony skrajnej prawicy z krytyką bolszewicką ze strony skrajnej lewicy wiadomo, że te skrajności zawsze się, gdzie stykają i ona była dosyć dosyć podobna także i działania te możemy powiedzieć nieodpowiedzialne części część naszej klasy politycznej no prowadziły prowadziły nie tylko do, że tak podważenia zaufania obejrzeli sztabu generalnego w tym gen. Stanisław Haller podaje się do dymisji uważa, że idzie walczyć na front powinien walczyć na froncie, jeżeli zarzuca mu się dyletant nieuctwo i nieumiejętność prawda no to to znaczy, że coś się bardzo bardzo złego złego dzieje wewnątrz państwa szczególnie szczególnie w armii część generałów no i sabotuje wykonania rozkazu no jak chociażby gen. Roja który, który wyznaczony na dowództwo drugiej armii do obrony linii Wisły między Dęblinem, a Warszawą w jakie podejmuje tego tylko zgłasza projekt kapitulacji dogadywania się dogadywali się z bolszewikami do końca nie wiemy czy czy to jest kwestia agentury czy to jest sprawa charakteru i i słabości tego charakter no nie wszyscy po prostu można powiedzieć wytrzymywali to co co działo się w tym czasie i był to rzeczywiście dramatyczny okres, a my już po piętnastym 16sierpnia, kiedy Warszawa obroniła rusza kontrofensywa znad Wieprza no jesteśmy przekonani że, że idzie wszystko ku dobremu zwycięstwo natomiast jak się czyta raporty francuskiej czy brytyjskiej misji wojskowej amerykańskie raporty z lipca i pierwszych dni sierpnia to jest obraz tragicznej i dramatyczny oczywiście to jest ten obraz, który gdzieś tam na tyłach sformułowanych pod wpływem tej atmosfery politycznej, bo z drugiej strony jak badałem przecież bardzo szczegółową dokumentację wojsko z tego okresu no to całe szczęście, że ta atmosfera z tyłu no nie przenosiła się na wojsko, chociaż Józef Piłsudski mówił, że chory kraj daje chory wojsko, ale to nie wszyscy się temu poddali możemy tutaj w podanie tak piękny przykład gen. Hallera, który no wprost odwrotnie to znaczy buduje zaufanie do wodza naczelnego gen. Rozwadowski, który obejmuje w końcu lipca obowiązki szefa sztabu generalnego też jest pełen no wiary w nadzieje i przelewają również na na dowódców także tu nie możemy, a że tak byłem postawić takiego znaku równości, że cały obóz Narodowy czy osoby związane z tym obozem no taką postawę reprezentują przecież te ponad 100 komitetów obrony państwa i cały ten ogólnopolski komitet obrony państwa wykonują kapitalną robotę właśnie na przekór niepoddającą się temu zwątpieniu i i niewiele mającą wspólnego z tą po prostu krecią kryciu i złą robotą no i części części skrajnej prawicy polskiej wspomniał pan o Brytyjczykach i Francuza ich raportach ale, toteż okazja, żeby właśnie do z pewnym żalem powiedzieć, że nawet, jeżeli mieliśmy wtedy pretensje, że generałowej bądź za mało przywiózł dywizji mówiąc symbolicznych oto należały ile dywizji no właśnie to z drugiej strony ten sam marszałek właśnie miał złe za złe politykom, że tu cytuję z w tym samym czasie, gdy wojsko mieczem wyroby wały granice Rzeczpospolitej społeczeństwo polskie traktowała wojnę jako specjalne widowisko nie powinniśmy się dziwić, że jeżeli nasze społeczeństwo odczuwa grozy bolszewizmu to cóż dopiero mówić o Anglii i innych można by powiedzieć, że pobrzmiewają tutaj niemal współczesne komentarze prawda że, że w niektórych przypadkach odnosiliśmy wrażenie w ostatnich miesiącach, że właśnie może nie akurat politycy brytyjscy, ale niektórzy w Europie, jakby nie rozumieją tej grozy, która się dzieje, kiedy Rosja rusza z wojskami swoimi w kierunku zachodnim, a więc właśnie Francja wielka Brytania od wieków mają przekonanie imperialne tymi wielkich partnerem, gdzie Niemcy partnerem na Wschodzie Europy jest Rosja już ile po imperium brytyjskim i francuskim pozostały już tylko można powiedzieć strzępy wspomnienia prawda mniej lub bardziej eleganckie o tyle ostatnie imperium w Europie pozostała Rosja i nasze zachowuje dzisiaj i piknik na najniższym szczeblu, bo to co robią rosyjscy żołnierze to żywcem przypomina to co robili, bo ulica armii czerwonej dwudziestym roku dziewiętnastym roku, ale no ni z punktu widzenia wielkiej polityki strategii geopolityki NATO to jest po prostu dalej imperializm nawet nie nazywałbym tego Neo imperialne tylko po prostu innym w innym wydaniu kontynuacja tej dawnej polityki to znaczy trzeciego Rzymu potem idei zbierania ziem ruskich potem prawda pan na bis mu potem bolszewizmu każda z tych idei jest na swój sposób Universal i stycznia zakłada zbawienie świata i przyniesienie mu tego ruskiego miru, który przecież nie został wymyślony przez Putina tylko korzy kształtuje od Iwana groźnego przez kilkaset lat i oni tym żyją tym naszą CLiF tak myślą bez względu na to czy to będą biali czerwoni brunatni czy jakiekolwiek inni Czarni Rosjanie to jest po prostu pewna ukształtowana przez stulecia mentalność, której nie rozumie do końca świat świat zachodni jak się słyszy Henry ego Kissingera, który chce płacić płacić ziemią ukraińską za za pokój bardzo niepewne no to nie tylko Monachium się nam przypomina lepszy zapewniam, że David Lloyd George Lloyd karą, którzy no też wyznaczyli granice ustępstw dla bolszewickiej Rosji dwudziestym roku gotowi byli gotowi byli to co jest za Bugiem zraszamy oddać i oddać Rosji za bardzo wątpliwy bardzo wątpliwa pokój no przy oczywiście nic nie osiągnęli i muszę powiedzieć, że jak się studiowało wojnę dwudziestego roku patrzy się na to co się dzisiaj dzieje no to kalki powiedzmy doświadczeń postaw zachowań losu są niezwykle podobne, dlatego że przywożenia do Ługańska Doniecka Dzierżyńskiego Marchlewskiego tak można by powiedzieć trochę symboliczny to jest to jest po prostu takie takie podobieństwo po takie są naród Mendy podstawowe założenia zasady polityki polityki rosyjskiej polityki również świata Zachodniego norm myśmy to przełamali dwudziestym roku też dostawaliśmy broni broń z Zachodu możemy powiedzieć, że niektórych ta polityka czegoś nauczyła, bo przecież wtedy Czechosłowacja była gotowa oddać róż za karpacką jak tylko armia konna zajmie Lwów, a Litwa sprzymierzyła się 12listopada z bolszewicką Rosją za cenę oddania Wilna, więc no powiedzmy, że te 2 kraje się czegoś nauczyły wielka Brytania w imię równowagi dzisiaj, bo nie wiem do końca czy na tle z rozumienia czym jest czym jest Neo imperialna Rosja wspiera Ukrainę no ale postawa Francji troszkę niepewna Niemiec do wtedy Niemcy czekały jest taki piękny obrazek przedstawiający Germanii, czyli kobietę w niemieckim hełmie skute kajdanami traktatu wersalskiego, którą już za płotu, bo z zagranicy Polski idą wyzwalać, bo ulicy, bo ulicy czerwonej armii no oni już nogami przebierali do dokonania kolejnego rozbioru Polski w lipcu dwudziestego roku i Niemcy tutaj tak samo zachowują taką taką niezwykle dwuznaczną dwuznaczną postawę najlepiej, jakbyśmy czas i czy można było w interesie IQ wrócić no tak się przypomnę panie Maćku ostatnie zdanie jak się przypomni ten pomysł brytyjski z początku dwudziestego roku pokój wzrośnie przez handel nota wypisz wymaluj to co się działo to co się działo po 2000 roku to łaskawie ani Rosji prawda i uzależniają się od gminy też pokój z Rosją przez handel siedział i dlatego lubię historię, bo w niej naprawdę można znaleźć wiele odpowiedzi na pytania współczesności i mieliśmy tego kolejny dowód przy okazji odsyłam na stronę muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a przede wszystkim zachęcam do zapoznania się fantastycznym projektem podhasłem żołnierzy niepodległości dzisiaj już o nim nie powiem, ale wszystko jest jasny sposób opisany zapraszamy do muzeum Józefa Piłsudskiego jeśli mogę jeszcze zdanie dzisiaj będą i elementy i śpiewania radosnego i pokaz sprzętu wojskowego także zapraszamy na stronę internetową tam jest cały program ogłoszony, a zaprasza prof. Grzegorz Nowik Instytut studiów politycznych polskiego nominał zastępca dyrektora do spraw naukowych muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, a teraz zapraszam do informacji strefa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA