REKLAMA

"Monstrualna zbrodnia i monstrualne kłamstwo. Józef Mackiewicz przeniknął istotę komunizmu"

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-08-15 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

Gościem Macieja Zakrockiego był prof. Grzegorz Łukomski - historyk z UAM w Poznaniu, autor książki "Józef Mackiewicz (1902-1985). Intelektualista u źródeł antykomunizmu ideowego".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie, a teraz gościem poranka jest pan prof. Grzegorz Łukomski historyk Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry kłaniam się klinkieru słuchaczom kłaniam się pani redaktor w ja chciałem pana namówić na rozmowę o pewnym epizodzie można powiedzieć w życiu człowieka, któremu poświęcił pan książkę mam na myśli Józefa Mackiewicza intelektualista źródeł antykomunizmu ideowego i w tej książce Rozwiń » to co mnie uderzyło jakoś właśnie w naturalny sposób skojarzyło się z wojną polsko-bolszewicką zagrożeniem, jakie stanęło realnie przed nie tylko polską właśnie dwudziestym roku, choć sprawa, której chce rozmawiać dotyczy właściwie no po pierwsze, drugiej wojny światowej, ale okresu, w którym to po okupacji sowieckiej w Wilnie pojawia się kolejny okupant, czyli hitlerowskie nieraz okradzeni do tego tak tak ale zanim do tego przejdziemy nową encyklopedię w tym skrócie kim jest Józef Mackiewicz i Józef Mackiewicz jest przede wszystkim wspaniałym powiedziałbym nawet profetyczny pisarzy zaryzykuję twierdzenie, że jest największym pisarzem polskiej drugiej połowy dwudziestego wieku jest humanistą humanistą i no oczywiście także zdeklarowanym antykomunistą i to jest właściwie wszystko co można w tych słowach skrótowo powiedzieć o Józefie morskiej, ale jest człowiek, który mieszka właśnie w specyficznym miejscu, w którym przez dekady bierze udział w dyskusjach m.in. na temat tego jak poukładać relacje polsko-litewskie i historyczne relacje związane z tym z tym miastem, o czym pisze czasami, wywołując różnego rodzaju ciekawe polemiki, żeby nie powiedzieć spadają na niego różnego rodzaju gromy teraz, przechodząc do do tego co się wydarzyło najpierw po 3009. roku mamy czasami takie wyobrażenie, że w związku z paktem Ribbentrop-Mołotow, kiedy Rosjanie 17września wchodzą to po prostu zajmują tą swoją część jeśli ktoś tak okropnie powiedzieć tak w tym Wilno tymczasem takie nie do końca właściwie to Wilno jest przez pewien czas no można by uznać litewski jak był tak dokładnie ta najpierw oddali przecież przez kilka miesięcy Wilno było we władaniu władz litewskich, czego Mackiewicz też świat bardzo boleśnie, dlatego że Litwinami i inny był jak najlepszych relacjach i nawet rybne z New czy też dny prowadził pewne rozmowy na temat przyszłości tych ziem w relacji i polską z polską to była taka idea krajowa, która zakładała utworzenie jakiegoś bytu politycznego właśnie na ziemiach byłego wielkiego Księstwa litewskiego takiego bytu politycznego, który byłby połączony w jakiś tam sposób da Konfederacja federacja jest rzeczą pospolitą i taki byt polityczny jak zakładał i zbudowałby 1 podstawową rzecz mianowicie bezpieczeństwo i państwa, a bezpieczeństwo integralność państwa zarówno ze strony wschodniego jak i Zachodniego najeźdźcy przy założeniu, że o bije i wschodni zachodni i uderzą czy też napadną na na Polski oczywiście ta idea krajowe okazało się już wówczas setkę i nieaktualna to wydatki biegli bardzo szybko i no właśnie od razu przeznaczenie wbudowana tak do kolejnego etapu Rosjanie utrzymują ten stan do połowy czerwca czterdziestego roku, a potem 300 000 lobbować stosowane gotują Wileńszczyznę oczywiście takich włączają do nowych rządców sowieckiego Iwaszkiewicz doświadcza bardzo dramatycznej okupacji sowieckiej, która zrobiła na nim piorunujące wrażenie, a właściwie sprawdziły się wszystkie te jego diagnozy i prognozy, które już wcześniej na łamach wileńskiego słowa jako publicysta pisał mówił to co mówił o niej w związku sowieckim komunizmie o charakterze tego państwa, a zwłaszcza komunizm, że to jest pewien pewna lidera, która niszczy człowieka niszczy człowieka i jedno w tym sensie właściwie wszystko co się sprawdziło i miał już w zasilacz taki empiryczne sposób niejako od Oculus naocznie i mieszkańcy Wileńszczyzny i Płaczkiewicz 3 do przekonali się czym jest władza sowiecka i czym jest komunizm trakt ta niejako ideologię, ale komunizm w praktyce jako pewien byt polityczny Rosjanie dokonują oczywiście deportacji wywożą Litwy 35 000 osób i Mackiewicz właściwie też już był zagrożony taka ruską, ale przychodzi moment przełomowy, czyli 2002. 400 czterdziestego pierwszego roku wchodzą Niemcy teraz przechodzimy właśnie do tego kluczowego momentu, w którym chciałem, aby dzisiaj powiedzieć i i Niemcy oczywiście też tworzą coś rodzaju aparatu propagandy na zajętym teraz terytorium w tym w Wilnie pojawia się goniec codzienny pojawia się na łamach tego gońca codziennego Józef Mackiewicz pojawiali się w związku tekstach pojawia się właśnie no i tylko stało się też przyczyną dom i pewnej dny infamii, którą go otoczono i gdy prócz innych odpisał Gadziny jest można powiedzieć Michał zdradził jak najbardziej było to pismo finansowane i właściwie redagowany przez ludzi związanych ściśle z okupantem niemieckim natomiast podkreśla Mackiewicz nie należy do zespołu redakcyjnego odmówił, chociaż mu proponowano odmówił przyjęcie na powiedzmy funkcji redaktora naczelnego tego osiągająca natomiast i napisał kilka tekstów opublikował tam kilka tekstów na temat okupacji sowieckiej i co interesujące nie były to teksty antypolskie tylko antyk sowiecki antykomunistyczne natomiast agentura komunistyczna struktura polskiego państwa podziemnego Willie no by czytała to za wiele do Top model to w jak kamień i obraz lekami obraz zresztą był już na celowniku tej agentury właśnie z w związku ze swoją publicystyką na łamach słów w latach trzydziestych okrzyknięto go króla biura anten kolaborant ten nie jest taki artykuł sztandarowym można powiedzieć w tym zakresie napisał i to nie tylko prawem Jasienica Paweł Jasienica 1 później to ulubiony aktor przez komunistów i pisarz, który pisał jak sam mówi o sobie eseje historyczne eseje no miał teraz panie profesorze żyliśmy zdążyli powiedzieć rzeczne najważniejszą Mackiewicz tłumaczył, że pisał z potrzeby dania świadectwa na temat niedawnej upiornej rzeczywistości są, więc takich dopłat trzeba także była chwila nie wiem czy bardziej z tęsknoty do pisania czy nienawiści do bolszewików w każdym razie nie wstydzę się ani 1 ani drugiego uczucia m.in. opisał przy pomocy świadka zbrodnię sowiecką dokonaną na więźniach wprawie niż kach koło Kowna Rosjanie zamordowali tam bestialski sposób 500 osób można byli, że dzięki tej relacji zachowały się dokumenty dotyczące tej wybrał, bo przecież to po tym, epizodzie byśmy nie wiedzieli praktycznie biorąc nie jest sprawa uległaby zapomnieniu zresztą, gdyby możemy porównać w sposób modus operandi armii czerwonej ówczesny z tym co dzisiaj też nie dzieje się na na Ukrainie tak nawiasem mówiąc deltą była po prostu zbrodnia popełniona na ludności cywilnej na więźniach przy pomocy ciężkiego sprzętu pociągi tam nawet stały użyte w tym celu strzelano z Sydney by karabinów umieszczonych w wieżyczkach to auto Good to, więc tak to jest w praktyce to to jest początek oczywiście w ogromnych bestialstwo Niemców również na Wschodzie, więc tego oczywiście nie zapominamy, ale Mackiewicz tłumaczy to konieczność zapisu zbrodni sowieckich to m.in. właśnie tym swoim rozumieniem istoty bolszewizmu jako ogromnego zagrożenia dla dla Napoli za i kultury zachodniej relatywizacji i teraz i teraz rozmiar ten fragment zacytować, bo on mnie najbardziej poruszył poproszona o komentarz Mackiewicz pisał tak nie zgadzam się, żeby Niemcy byli wrogiem największym większym są bolszewicy, bo są bardziej dla każdego narodu niebezpieczni z prostej Formuły, że żaden Polak nie może być jednocześnie Niemcem, gdyż pojęcia te wykluczają się wzajem, ale każdy Polak może być jednocześnie komunistą, gdyż pojęcia często niestety dobrze się nawet rymuje fałszuje rzeczywistość, stawiając niekiedy znak równania między okupacją niemiecką sowiecką niemiecka robi z nas bohaterów sowiecka robi z nas główną mocny strasznie słowa, ale Moran można też dają odpowiedź na pytanie jak ważne było to zwycięstwo dwudziestym roku pan dokładnie tak no, jakby był komunizm by Mackiewicz czy przeniknął istoty komunizmu to powiedzieć zniewolenie umysłu przede wszystkim ta Mackiewicz mówił, że należy walczyć z komunizmem po pierwsze, dlatego, żeby przywrócić wartość słowu komuniści są mistrzami w zakresie fałszowania historii i fałszowania rzeczywistości komunizm to przede wszystkim monstrualna zbrodnia i po drugie, monstrualne kłamstwo i tak takiej perspektywy Mackiewicz nastu spogląda z dwudziesty rok też nam się tutaj spina pewną klamrą, bo było to zwycięstwo kultury cywilizacji zachodniej nad tym co reprezentował chlubą bolszewizm, czyli przeciwieństwo naszej naszych wartości naszej kultury i cała Europa miała być poddana, bo stylizacji i celem była Warszawa celem był Berlin Paryż i do antyku i kto włada Berlinem włada Europą mówił pewnie już Tuchaczewski zresztą powtarza a kto włada, gdy Europą włada świat to był miał być pierwszy okaże po drodze była Warszawa to należało oczywiście z tą Warszawą i rozprawy NAC kie WICZ uczestniczył w tych walkach jako ułan i perspektywy ułańskiej do siodła widział wojny polsko bolszewicką widział okrucieństwo tej wojny i jedno i napisał potem wspaniałą powieść pt. lewa wolna, która też zresztą stała się wodę do pewnych napaści na niego intelektualnych do niezrozumienia ostracyzmu wręcz wykluczenia tych mniej i z tym nadał się praktycznie biorąc to do końca swoich dni to jeszcze w ostatnich 2 minutach proszę powiedzieć, ale czy myśli pan, że noże ta ocena właśnie Mackiewicza ona odnosiła do bolszewizmu ale, ale można przecież właśnie dzisiaj myśleć o niej szerzej z punktu widzenia pewnej imperialnej koncepcji Rosji, ale tak taki czy to jest właśnie coś co co co powinniśmy mówiąc językiem potocznym mieć ciągle z tyłu głowy kiedy, kiedy zastanawiamy się nad zagrożeniem, kiedy słyszymy te same co wtedy zarzuty wobec niego, że jednak trzeba z nimi rozmawiać, że oni Stali się sojuszami po napaści Niemiec zaraz dalej słuszność i no cóż i bolszewizm my to jest no właśnie w tych cała dyskusja czy gdy bolszewicy byli sukcesu Rami imperialnej Rosji też chcieli stworzyć coś nie uległ jej praca leży pośrodku wykorzystali wszystkie te instrumenty którymi posługiwano się i Rosja cesarska, ale dodali także swoje elementy proszę pamiętać o 1, że i Rosja wszystkie swoje obszary zdobywała na drodze aneksji i wojny, że Rosja to tak naprawdę często moskiewski wszystko inne zostały zdobyte to jest imperium i do dzisiaj jest Interia być może już ostatnie litery, które powstało na drodze podboju czy też naprawdę technicznie biorąc też często moskiewskie i tu jest sedno sprawy i bliższa zagranica Sejm wpływów to pozostało w geopolityce modus operandi sposobie postępowania władz sowieckich, iż to jest właściwie ich mentalność rosyjska teraz mentalny siada już nie sowiecka, ale nie byli ale by rosyjska Mackiewicz doskonale zdawał sobie z tego sprawy pisał o tym co jej wspaniałej publicystyce politycznego przecież Mackiewicz nie tylko turyści, ale wspomniała publicystyce polityki proszę etyczne już teraz, chyba że za, a powiem, że wkrótce spotkam się ponownie z panem profesorem we wtorkowej wieczornej audycji więcej porozmawiamy Józef Mackiewicz na pewno postać zasługuje na na przybliżenie dzisiaj pięknie dziękuję za rozmowę za spotkanie powołań Grzegorz Łukomski historyk Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu był naszym kolejowa 8 do usłyszenia do usłyszenia przed nami informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA