REKLAMA

Beata Morawiec: Sprawiedliwość bywa bardzo powolna. Musimy mieć siłę, inaczej praworządność nie ma szans

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-08-15 16:40
Czas trwania:
18:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy mikrofonie ponownie Bartłomiej Pograniczny zeszły tydzień obfitował w wydarzenia, które miały przynieść duże zmiany w wymiarze sprawiedliwości wydawało się, że władza zrobi pewne kroki by, choć w niewielkim stopniu przywrócić w Polsce zasady praworządnego państwa szybko okazało się jednak, że państwo wcale na kompromisie nie zależy sędzia Igor Tuleya nie wrócić do orzekania, ale po kilkunastu minutach znowu został zawieszony odbył się pierwszy etap wyłaniania Rozwiń » sędziów do następczyni Izby dyscyplinarnej wszystko na to wskazuje, że nadal będą zasiadać w niej na sędziów wie Sądzie Apelacyjnym w ramach represji przeniesiono do innego wydziału sędzie Ewę Leszczyńską Furtak i Ewę Grega ITS jak się w tym odnaleźć czy dalsza walka ma jeszcze jakiś sens będę o tym rozmawiał prezes stowarzyszenia sędziów Themis byłą prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzią Beatą Morawiec, która na własnym przykładzie odczuwa działania Izby dyscyplinarnej dzień dobry dzień dobry witam serdecznie czekamy na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o tym kto 33 kandydatów wyłonionych przez sędzie UE prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską zasiądzie w izbie odpowiedzialności zawodowej warto zaznaczyć, że tak statystyka pewnie by wskazywała, że tak musi być 16 sędziów z wyłonionych to starzy sędziowie tzw. starzy sędziowie wyłonieni jeszcze przy udziale KRS zmianie neo-KRS, a 17 osób to właśnie Neo sędziowie jak pani sądzi czy prezydent wybierze skład ze starych sędziów rzeczywiście da szansę na zakończenie tego sporu czy niema szans nie jesteśmy w stanie przewidzieć co zrobi pan prezydent z taką możliwością, jaką sobie sam przecież stworzył, bo to projekt prezydenta skutkował tego rodzaju uprawnień uprawnieniami dla za niego to jest ja specjalnie może bym się nawet nie zastanawiała czy są one sędziowie czy sędziowie powołani zgodnie z liderów prawa, ale raczej bym uważała, że powinien w jakikolwiek może każdy możliwy sposób prezydent jakoś legitymizować tych ludzi do wykonywania tych obowiązków w tym dziwnym tworze nazywanym Izbą odpowiedzialności zawodowej myśleliśmy o tym, że bardzo zasadnym byłoby, aby jednak zrezygnował z części swoich prerogatyw np. powołał zespół składający się z byłych pierwszych prezesów Sądu Najwyższego prezesów Trybunału Konstytucyjnego przedstawicieli różnych szczebli sądownictwa który, który to zespół rekomendował by już tej wylosowanej z puli te osoby, które zdaniem sędziów zdaniem osób sprawujących, jakby nie było bardzo wysokie stanowiska w wymiarze sprawiedliwości mówi no nie prezesa Sądu Najwyższego i inne Trybunału Konstytucyjnego tymi nawet tych były oczywiście mówimy od lat żyje co emerytowani i wtedy może ten jego wybór byłby taki bardziej rzetelnej taki bardziej do zaakceptowania przez środowisko natomiast tutaj znowu będzie arbitralna decyzja polityczna, która właśnie jest nie do przewidzenia, bo my nie znamy kryteria, jakimi będzie się posługiwał prezydent, dokonując tego wyboru u, a powoływanie sędziów, a jeżeli na to zdecyduje no to będzie znowu włożenie kija w mrowisko i znowu będzie problem z legitymizacją działań tego, że nowego tworu to tak naprawdę tylko nazwa zmieniła się w tej izbie i dalej mogą być takie same problemy, jakie do tej pory mieliśmy tu dochodzi do ciekawej sytuacji jednym z wylosowanych sędziów jest prof. Włodzimierz Wróbel również tak jak pani represjonowany przez izbę dyscyplinarną SN, a zgodnie z ustawą prezydencką nie można odmówić orzekania w tej izbie w przypadku bycia wybranym no myślę, że to, że nie będzie łatwe, jeżeli chodzi o pana sędziego Wróbla, ale o to jest człowiek z ogromnym potencjałem intelektualnym ogromną wiedzą by jeżeliby to był naprawdę byłaby taka izba z jedno z prawdziwego zdarzenia to on był genialnym prezesem tej Izby, tyle że pytanie kim musiałby wtedy współpracować z taką taki sposób na dany mu zmuszenie sędziów do obejmowania stanowisk, których nie chcą obejmować my już przerobiliśmy w momencie, kiedy tworzono nowe wydziały dyscyplinarne w sądach apelacyjnych i na przewodniczących tych wydziałów różnił również właśnie wybierano sędziów nawet członków tych wiedział nie, wydając zgodę to też była taka sytuacja, kiedy po prostu wyszedł przymusowo, że tak powiem obejmowali funkcję rzeczników dyscyplinarnych sędziów z wydziałem dyscyplinarnej Sądu Apelacyjnego także no myślę tak korzysta ze swoich doświadczeń cesję zdecyduje podjąć rękawicę, a jeżeli by się zdecydował to to jest nadzieję że, chociaż troszeczkę uratuje innego odnośnie polskiego wymiaru sprawiedliwości pan prezydent miał dostać listę i protokołu z wyborów poprzedni wtorek jeszcze czekamy co się wydarzy, kiedy pan prezydent zdecyduje czy ten ma termin nikt nie ustalił prezydentowi terminu różnicy zdań zbitek czy wierzyła pani, że władza umożliwi powrót sędziemu tulei do orzekania wierzyłam powiem szczerze, że przez 2 dni miałam nadzieję, że ludzie, którzy podejmują tak kontrowersyjne decyzje z punktu widzenia politycznego jak działają i zrozumieją, że przywrócenie i go do pracy to naprawdę po raz pierwszy takie pełne zrealizowanie jednego z kamieni milowych prawda, bo tak naprawdę to przywrócono do pracy Pawła Juszczyszyna przez decyzję też bardzo kontrowersyjną, bo roboty w sporze nie będę o tym mówiła za dużo, bo to jest bardzo taki prawniczy wywód, który niekoniecznie inny w tym momencie powinien być zrobiony przywrócono i oprócz tego niewłaściwie zrobiono, a przywróconego do pracy tak naprawdę mówimy o Pawle w Cieszynie, dlatego że on rytm w sposób bezprawny tu nie chodzi tylko decyzje w stosunku do niego, ale z punktu widzenia litery prawa orzeczenie mocą, którego został zawieszony było ono wadliwe już tak powiem delikatnie, ale jako sędziego przewiercono to od razu się pojawiły dodatkowe represje wbrew jego woli przeniesiono go do innego wydziału innego widział od razu wysłano go na urlop pomimo tego, że ponad prawie 2 lata był na urlopie bo, bo tak naprawdę nie mógł wykonywać swoich obowiązków tak się dzieje w stosunku to jest też kolejne kolejny przejaw represji w stosunku do sędziów tutaj pan redaktor pięknie zauważył, że ta ten sposób na inny stworzenie dolegliwości przenoszenia z wydziału do wydziału jest kontynuowany Sądzie Apelacyjnym w Warszawie przecież przeniesienie sędziego w sprawie trzydziestoletnim stażem pracy karnisty do wydziału ubezpieczeń społecznych to to nie tylko marnowanie ogromnego potencjału wynikającego z doświadczenia wiedzy sędziego orzekającego w sprawach karnych, ale też z po spowodowaniu osłabienia wydziałów karnych, które oni orzekali nie mówiąc o tym że, zanim o podejmą pracę na nowym stanowisku będą musieli dużo czasu poświęcić na to, aby ład aktualnie swoją wiedzę, bo my, obejmując stanowisko sędziego jesteśmy u mnie busami to znaczy jesteśmy prawnikami sygnału tak, ale czasem się specjalizujemy, więc w związku z tym już nie śledzimy chociażby zmian przepisów prawnych niektóre nie narzekamy, więc tak naprawdę też przez dłuższy okres czasu ci sędziowie przeniesieni nie będą pracować efektywnie EVO muszą się przygotować do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków takie działania nie mają żadnego racjonalnego wytłumaczenia żadne jest to działania, że obywatele powie tak i najbardziej będzie na tym cierpi obywatel oczywiście, że tak, bo ona prawo do sądu ma prawo do sądu mądrego rzetelnego przygotowanego i rzetelnie wykonującego swoje obowiązki, a raczej robić wszystko, aby temu obywatelowi to życie utrudnić, bo przecież to też doprowadzić do tego, że znowu będzie przewóz przewlekłość postępowań się powiększała, bo nie będą sędziowie efektywnie wykonywać swoich obowiązków jest jakby wszystkie decyzje moim zdaniem stricte polityczne w ogóle ZU nie są podejmowane z punktu widzenia dziś perspektywy na przyszłość nie to jest taka o takie takie złośliwe takie i takie no jak i dnie mnie wychowano innych wartości 1 nie umiem sobie dalej prawda nic wytłumaczyć przekonać się sama, że co uzasadnia decyzję albo, że można robić takie rzeczy tylko po to, żeby zrobić komuś złość tak naprawdę, bo to nie jest żadna żadne racjonalne decyzje prawie 1000 sędziów z całej Polski podpisało się pod listem, w którym ocenia takie działania akurat wobec tych 2 sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie za szykanę no tylko trudno założyć że, że kolejne tego typu list cokolwiek przyniesie, ale reagować trzeba jak raz pod listem podpisało i zachęcamy kolejne osoby do podpisywania kilka dni temu odniosła pani osobisty sukces pojawiło się orzeczenie Sądu Rejonowego Katowice wschód sąd nie zgodził się na to, żeby wobec Marka AB, które był świadkiem w sprawie o to, że została pani skorumpowana człowiek, który miał dać pani telefon komórkowy za korzystne orzeczenie Prokuratura Krajowa złożyła taki wniosek o skazanie go bez rozprawy to miał być jeden z kroków przeciwko pani przypomnijmy prokuratura próbowała pani postawić zarzuty o korupcję w postaci telefonu oraz przyjęcie pieniędzy za ekspertyzę, która nie powstała najpierw izba dyscyplinarna w I instancji przychyliła się do wniosku o pozbawienie pani immunitetu została pani zawieszona w obowiązkach służbowych i obniżono pani pensję 50% była pani drugą taką osobą o Pawle już w Cieszynie, ale w II instancji uznano już, że te zarzuty są bezzasadne, że prokuratura nie znalazła dowodów i tutaj mamy potwierdzenie, że rzeczywiście zarzuty to fikcja, więc wybija oczywiście bardzo się cieszę z tego orzeczenia, bo nie to dla mnie, że tak powiem osobiście bardzo ważne, żeby moje imię nie było organy nie da się ukryć, że ten cały okres od 2 tysięcznego dziewiętnastego roku to jest ciężki okres w moim życiu zioła tymi szykanami właśnie wymyślonymi na potrzeby chwili natomiast tutaj inny w tym postępowaniu najznamienitsi najbardziej znamienne jest to, że prokurator innymi, dlatego że izba dyscyplinarna odmówiła uchylenia mojego immunitetu zdecydował się w ogóle wnieść złożyć ten wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez Marka AB w sądzie z takim materiałem dowodowym, który został już oceniony prawda przez 4 sędziów, bo w sumie w tej sprawie orzekało 4 sędziów jeden z I instancji 3 w II instancji inny najbardziej ciekawe w tym jest to, że w tym postępowaniu ja ani raz nie składałam żadnych zeznań wyjaśnień w nie przesłuchano nie rozmawiano ze mną nawet na to nazywaną u nas kolokwialnie notatkę wprawia nas stać naprawdę jak można ustalić prawdę obiektywną to znaczy sprawdzić jakąkolwiek wersję przedstawiającą przedstawianą przez nie dziwnych ludzi nie wiadomo, skąd się pojawiających prawda nie mając możliwości weryfikacji tych oświadczeń z drugą stroną, która niby miała w tym procederze uczestniczyć no to to jest pierwszy argument drugi no, jakie są cele nie prawda prokuratora to wynika z prostego wniosku o dobrowolne poddanie się karze tam do Izby stawia się panu Markowi IBE zarzuty były zagrożone karą 10 lat pozbawienia wolności pociąg jedzie się do sądu z wnioskiem o wymierzenie kary 1000zł grzywny no, więc to jest też miarą tego, jaką jako wartość ma ten te to co ten człowiek mówi, a tak naprawdę to tak kręci, że myślę, że cała audycja, którą przy kroku tym mogła być być poświęcona temu co on tam wygaduje w tym do tych protokołów no generalnie z ta sprawiedliwość jak widać strasznie powolna jest bo jakby nie było minęło już 3 lata od początku tego całego ambarasu Ano i teraz zobaczymy co nowego prokurator wymyśli aby, że tak powiem no jeszcze bardziej w tym, gdy dopiec albo jakiś inny sposób szykany od nas wynajdzie nie wiem można spodziewać się wszystkiego co najgorsze, słuchając pani zastanawiam się czy pani nie jest po prostu tym wszystkim już zmęczona przykładowo sędzia Wojciech Łączewski to sędzia, które nieprawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego za przekroczenie uprawnień w którymś momencie stwierdził, że ma dość i jak w obliczu ciągłych ataków znaleźć w sobie siłę i ja się podejmuje wieża do ręki szablę staje do walki to trzeba z nią wytrwać do końca musimy mieć siłę, jeżeli tej siły nie będziemy mieć to ta praworządność w Polsce nie ma szans i myślę, że nikt z rządzących nie spodziewał się takiego oporu naszego środowiska na na tę dewastację polskiego prawa i polskiego sądownictwa i teraz jak już, że tak powiem rzeczywiście czas płynie na, że siły topnieją z tego, że jak pan powiedział prostego cywilnego powodu po prostu ludzie mają dość istota długotrwałej to tak męczące jest tak stresujące nie ma nic za darmo wszystko psychika odbija się na naszych zdrowia my też musimy prawda dbać o to, żeby to siła jeszcze mieć i jakoś jeszcze trwać na tej barykadzie, bo mamy cel mamy ważny cel, który musi zostać spełnione i tak naprawdę są różne dni tam to nie jest tak, że jesteśmy przecież jakimś nie mógł losami jesteśmy zwykłymi ludzi, którzy muszą mieć do muszą być zdrowi muszą mieć siłę do tego, żeby walczyć, a niestety psychika odbija się na naszym zdrowiu, ale mamy siłę spotykamy się z ludźmi jeździmy razem z trudem konstytucją z panem Robertem wojną po całej Polsce suma ta była pani w Krakowie właśnie Tour de konstytucja, a o przystanek tu konstytucji był w sobotę w Krakowie teraz wybieram się w czwartek do nowego Sącza czy piątek do Gorlic sobotę do Jasła Krosna mam nadzieję, że takie spotkania z obywatelem z ludźmi, którzy może nigdy nie mieli kontaktu z sądem nigdy nie będą mieli, bo nikt tak się życie może przecież ułożyć, ale nikt nie jest powiedziane, że nie będą mieli się może zdarzyć tego sądu będą musieli trafić, więc muszą wiedzieć jakie, że tak powiem jak to wygląda w bezpośrednim kontakcie z drużyn, którzy tam orzekają jest to bardzo miłe jak ludzie okazuje się są świadomi wartości swoich praw i znają konstytucję i chcą słuchać na te na jej temat chcą edukować tych mi coraz więcej młodych ludzi się pojawia, którzy już wiedzą, że prawda konstytucja to to nie tylko prawo do tego by żyć w praworządnym kraju obowiązek państwa zapewnienia obywatelowi bycia praworządnym kraju, ale również prawo do tego, żeby wymagać ochrony środowiska, żeby mieć prawo wyborcze, żeby bić różne inne prawo do informacji i równocześnie uczą się też, jakie obowiązki nakłada konstytucja konstytucja to nie tylko prawa również obowiązki te spotkania są naprawdę bardzo sympatyczne bardzo miłe zapraszam oczywiście mieszkańców wskazanych przeze mnie miejscowości, ale internecie, więc jest cały plan cała droga do konstytucji i opisana, więc i jak tylko ktoś ma możliwość na pewno będzie mile widzianym gościem na takim spotkaniu kończymy to, które 2007. u sierpnia o zaklętym w Warszawie, więc będzie duże spotkanie wasza to zagadka zapraszamy nadzieją na to, że jednak kiedyś będzie lepiej dzieliła się z państwem sędzia Beata Morawiec prezes stowarzyszenia sędziów Themis bardzo pani dziękuję dziękuję bardzo, zbliża się godzina siedemnasta czas na informacje TOK FM po nich wracamy popołudniem Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA