REKLAMA

Tłumacz języka migowego. Kim był? Kim jest? Kim będzie?

OFF Czarek
Data emisji:
2022-08-16 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:10 min.
Udostępnij:

POLECAMY KSIĄŻKI

Tłumacz języka migowego. Kim był? Kim jest? Kim będzie?
Aleksandra Kalata-Zawłocka

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Cezary łasiczka to jest program off czarek witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa i moim gościem pani dr Aleksandra Kalata Zawłocka zakład badań nad przekładem ustnym i audiowizualnym Instytucie lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry pani doktor dzień dobry panu dzień dobry państwu niedawno ukazała się bardzo interesująca publikacja pod redakcją naukową pani dr Aleksandry Kalaty za łódzkiej i temat jest Rozwiń » ważny pomyślę, że warto porozmawiać i publikacji i kwestie, których one dotyczy publikacja jest zatytułowana tłumacz języka migowego kim był kim jest kim będzie musiał nasi słuchacze słuchaczki doskonale domyślają się z samego tytułu, z czym mamy do czynienia ta publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego no, więc myślę, że warto od razu skoczyć na główkę do tematu też może kierować się nawet tytułem ale, ponieważ w przestrzeni publicznej w rozmowach pojawiają się różne nazwy dotyczące komunikacji to myślę, że warto na początek doprecyzować czym jest, bo pojawia się np. terminy język migowy język migany PJN SOM czym różni się pjm od SN i właściwie czy SM przepraszam i właściwie czym mamy do czynienia mówiąc język migowy migany pjm i zarówno PJN jak i SIO temu uznawane są za formę komunikacji występujące w środowisku osób Głuchych tutaj w Polsce testem jest to taka forma komunikacji sztuczna, która została stworzona przez osoby słyszące na potrzeby m.in. komunikacji łatwiejszej komunikacji z osobami głuchymi jest ona łatwiejsza w opanowaniu dla osób słyszących i również miała na celu pomóc we w nauczaniu języka polskiego dzieci Głuchych kiedyś się językowy był zakazany nie można było go używać w szkołach też głównie w szkołach, bo to pokłosie takiego bardzo znanego niesławnego Kongresu w Mediolanie 1800800 osiemdziesiątym roku, a tam języki migowe głów zostały uznane za no i nie wartościowe nie w pełni wartościowe sposoby komunikacji osób Głuchych i uznano, że osoby głuche dzieci głuche powinny się uczyć przede wszystkim mówić odczytywać język ruchu warg pisać pani Migacz także miganie jest takie coś co upośledza osoby głuche i przeszkadza wy zejściu ów środowisko osób słyszących im przeszkadza integracji ze światem słyszących w EIC pokłosie właśnie tego Kongresu były różnego rodzaju zakazy w szkołach na całym świecie szkoła dla Głuchych nie można używać języków migowych nie mogę nim posługiwać nauczyciele mogli posługiwać się uczniowie i w właśnie też by wprowadzenie systemu językowo migowego miało na celu o odrzucenie tej tendencji i sprawienie, że język migowy w jakikolwiek formie nawet takiej sztucznej będzie używany w szkole dla głuchy jestem to jest i z tego rodzaju myśli język Polski można powiedzieć tylko, że znakach i jestem pewna forma realizacji języka polskiego tak możemy powiedzieć, że więzy Polski może być mówiony może być pisany tak też może być zabiegany po prostu zamiast słów języka polskiego używamy znaków zakończonych z naturalnego języka ruch chce by temu podstawiamy właśnie do Polski gramatyki i słowo posłowi czy znak znaku właśnie gamy, jakbyśmy mówili w języku polskim i bardzo często, gdy posługujemy się tym systemem językowo migowym jednocześnie mówimy o zasadzie i gamy tak i nikt też kiedyś zauważył, że jak wspaniale niektórzy tłumacze potrafią mówić jednocześnie w 2 językach takich mówią migają Unii nie do jak 1 ten sam język tylko jednocześnie używany w 2 realizacjach jak my jednocześnie mówi pisali, czyli pjm, czyli Polski język migowy to jest naturalny język, który jako pierwszy poznają np. dzieci, których obydwoje rodzice są głusi on jest rozwijany przez osoby głuche ma gromadkę to jest inna gramatykę niż gramatykę języka polskiego tutaj mamy i mimikę, która jest ważna i ruchy głowy tułowia kontakt wzrokowy patrzenie pauzy, a strony media emocjonalne natomiast SOM zwany językiem Miga innym to jest akronim od systemu językowo migowego i to jest to, o czym pani mówić to jest jakby przekład języka polskiego na język zna na znaki tak tak mamy system język jeden z 1 środowisko drugi jest, gdyby umożliwia to dobrze Powróćmy to tyle Szanowni Państwo tytułem wstępu, żebyśmy wiedzieli czym czy, z czym w ogóle mamy do czynienia w naszej komunikacji zostawia się jak zmienił się dostęp do tłumaczy, bo tłumacze ech, języka migowego dzisiaj rozmawiamy biorąc pod uwagę nie wiem ostatnie 50 lat to, że to jest dobra dobry okres, kiedy pojawiał się np. w programach telewizyjnych tłumacz języka migowego no ale w, jeżeli chodzi o pozostać jakieś firmy nie wiem sensacyjne inne programy tego nie było wcześniej mogą też na imprezach różnego rodzaju nie było go na kocie jej nie było go w teatrach kinach itd. itd. co się zmieniło, jeżeli chodzi tłumaczy języka migowego zarówno jeśli chodzi o liczbę, jaki przygotowanie zmieniło się bardzo dużo początkowo ustaw w tym czasie kiedy, kiedy jest wynikową pojawi się w telewizji i używane do tłumaczenia programów telewizyjnych właśnie pojawił się mówimy język migowy, ale naprawdę pojawi się system języka migowego system językowy migowy tak to, o czym wspominał wcześniej nie był to język naturalny Głuchych, dlatego że kiedyś obchodzono założenia, że jakoś nie używano systemu to jest taki lepsza forma komunikacji Głuchych niż naturalny język naturalny język migowy głuchy uznawany za taki prymitywny takich, które należy, który taki system komunikacji, jaką formę komunikacji, które należy używać, kto mu tak, gdyż bratanie publicznie nie w telewizji i to to było takie tłumaczenie właśnie systemem językowo migowym było początkowo wykonywane z telewizji, ale też bardzo wielu sytuacjach życia codziennego i to się m.in. zmieniło w pewnym momencie miał myślę sobie to było też bardzo przyczynił się do tego przyczyniło się do tego powstanie stowarzyszenia tłumaczy polskiego języka migowego właśnie dzięki dzięki naszym działaniom dzięki dzięki pracy stowarzyszenia ta świadomość, że język naturalny Głuchych powinien być stosowany w tłumaczeniu również w telewizji również sytuacja publicznych jak konferencje czy wykłady to co się zmieniło tłumaczy zaczęli w pewnym momencie to nie przychodzi używania tego systemu językowo migowego na pjm i to jest 1 rzecz druga rzecz te początkowo tłumaczeń było mniej były one wykonywane w takim jakich sytuacjach życia codziennego pani pani doktor to ja tutaj przerwę, dlatego że zbliżamy się po ich do informacji Radia TOK FM i a wyczułam, że temat jest szerszy, więc pozwoli pani, że do drugiej rzeczy powrócimy po informacjach informacje o dziesiątej 20 państwa moim gościem pani dr Aleksandra Kalata Zawłocka z zakładu badań nad przekładem ustęp audiowizualnym Instytucie lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego informację po informacjach wracamy państwa i moim gościem jest pani dr Aleksandra Kalata Zawłocka zakład badań nad przekładem ustnym i audiowizualnym Instytucie lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją naukową pani doktor okazała się publikacja tłumacz języka migowego kim był kim jest kim będzie wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego to publikacje opowiadał przed informacjami pytałem się co się zmieniło, jeżeli chodzi o dostępność przygotowanie i przerwałem pani informacje napływały, więc wracamy do tego wątku bardzo proszę tak tak zaczęłam mówi że, że tych tłumaczeń pojawiło się znacznie więcej poza takimi sytuacjami dnia codziennego jak np. wizyta u lekarza oczywista w urzędzie zaczęły się pojawiać tłumaczenia z różnych innych środowiskach np. czy dysk akademickim na konferencjach w w sytuacjach biznesowych właśnie też środowisku artystycznym, czyli zwiększyła się zbyt dostępność do różnych wydarzeń do różnych sfer życia społecznego dla osób Głuchych dzięki temu co się jeszcze zmieniło zmieniło się to, że tłumacze u wraz z z tym, że osoba głucha zyskiwały coraz szerszą dostępność to do różnych sfer życia społecznego powiedziałam do edukacji m.in. powstawały też różne nowe uregulowania legislacyjne i osoby głuche zaczęły bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym zaczęły częściej wypowiadać się w swoim imieniu swe w imieniu swojej z tej grupy nie swojego środowiska i za no właśnie potrzeba zapewnienia przekładu języka migowego na język Polski wcześniej było to mniej znane zjawisko tak tłumaczy głównie tłumaczyli ta dla Muchy po to, żeby to właśnie u lekarza można było się porozumieć, żeby osobie głuchej coś przekazać jakąś ważną informację tak to musi chcieli mieć dostęp do świata słyszących im się zapewniało tłumaczenie i nawet tak się kiedyś mówiło, że jest tłumacze języka migowego są tłumacze 2 albo dla Głuchych tymczasem w pewnym momencie właśnie kiedy, kiedy głusi zakresie odpowiadać i nie tylko jakby odnośnie swojej kultury swego języka, ale też w takich kwestiach jak taki wypowiadają się osoby słyszące na konferencjach i środowisku akademickim jako działaczy i jak naukowcy badacze specjaliści po prostu danie okazało się tłumaczy muszą zacząć tłumaczyć ich zapowiedzi z języka migowego język Polski temu taki trochę podziałem szok, ale też taki krok, a milowy dla tłumaczy języka migowego także osoby głuche też mają głos też też mogą uczestniczyć w życiu całego naszego społeczeństwa i tłumaczy Stali się właśnie takim głosem osób Głuchych pojawiło się pojawiły jak pojawia się potrzeba tłumaczenia np. z języków obcych tłumacze zaczęli pracować między językiem angielskim np. a polskim językiem migowym nie ma w Polsce wielu tłumaczy, którzy dobrze to robią umieją robić jeszcze, ale ta grupa tłumaczy właśnie tu sieć dochodzą tylko poza tłumaczenie język Polski pjm jest coraz większa mógł powstało powstała grupa Głuchych tłumaczy, czyli do tej pory mówiliśmy że, że tłumaczą miesiące tłumaczą tłumaczy tzw. szkoda czynić ruch rodziców, ale tak naprawdę dawno temu już osoby Uche zajmowały się tłumaczeniem i w pewnym momencie u nas w Polsce też do tego wróciliśmy na czasowe Włochy zaczęły tłumaczyć tak między językiem prostym językiem migowym, ale też np. między językami milowymi z zagranicy tak przyjeżdżali goście zagraniczni do nas przyjeżdżają nasi musi wyjeżdżają też za granicę potrzebują tłumaczenia między 2 językami ligowymi albo między polskim językiem migowym tzw. International SA, czyli takim międzynarodowym systemem komunikacji i tutaj sprawdzają właśnie głosi tłumaczy przede wszystkim w takim tłumaczeniu w pojawimy się tak nie proszę proszę mówić, bo chciałem się do niego albo wziąć też bardzo interesujące tak pojawiła się też za właśnie z powstaniem stowarzyszenia wraz z takim nadejście MO, że rozpoczęcie tego procesu profesjonalizm działania się zawodu tłumacza i tłumacze zaczęli po pierwsze, żeby korzystać z tak stworzonych specjalnie w tym celu zasad etyki tłumaczenia owej zaczęli stosować standardy zawodowe jeden z nich np. trafić już taki bardzo chciałabym znanej popularne kiedyś absolutnie nie mówiono nie słyszano i nie stosowano też tłumaczenie w tzw. kinie, czyli twarze w zespole tłumaczeniom no właśnie, bo badania pokazały, że po około 20 minutach weźmy wierność przekładu troszeczkę się z zmienia zmieni zmniejsza oraz zmniejsza, więc chodzi o to, aby były teamy, żeby wymieniać się co jakiś czas, aby ta jakość tłumaczenia, bo jak najlepsze tak tak tak oczywiście i to w zasadach tacy w kinie rzeczy rzeczywiście można powiedzieć no ona podjęta z własnego doświadczenia obserwuje jak ona została wdrożona u nas w Polsce na przyszły do nas z zagranicy nie, chwaląc się tak troszkę jak przywiozłam tę zasadę z konferencji, która odbyła w Czechach 2006 roku konferencja dotyczyła właśnie tłumaczenia w teamie ja wtedy przyjechałam taka zafascynowana tą konferencją tym w ogóle, że poznam tłumaczy języka migowego z całej Europy, że właśnie to jest taki fantastyczny pomysł tłumaczenie tłumaczył w pojedynkę i u nas na początku było takie podejście jak to w 2 tłumaczy lekko co, ale co będzie drożej, ale to będzie przeszkadzać tłumaczy będą zmieniać i tłumaczy na początku byli lekko zdziwieni niezbyt chętni przez dni temu pomysłowi i też środowisko osób Głuchych było takie nie takie wątpliwości jak to będzie okazało się, że ta zasada stosuje się przyjęła bardzo dobrze i tak na początku klienci mówili o nie ja nie będę płacić za 2 tłumaczy plantator już to chyba coś świadczyli tłumaczy skoro potrzebuje kolegi do do pary tak teraz jeszcze jeszcze ciepłą mu prezeską stowarzyszenia dostawaliśmy telefony z prośbą od klientów właśnie kontakt z tłumaczami klienci mówi ci teraz na tę konferencję potrzebujemy 2 czy nawet 3, czyli tuż nad świeże może dobrze, że nowe standardy, gdyby przyjmują rad absolutnie chciałem przeskoczyć do takiego inny rozdział, który szczególnie zainteresował, bo mówiliśmy o tym, że na początku, czyli kilkadziesiąt lat temu w telewizji w niektórych programach pojawią się pojawiał się tłumacz no ale o tłumaczu czy tłumacza ach, w takich instytucjach jak teatr w czy też w takich miejscach jak kino nie wiemy, więc wieczór poetycki możemy pomarzyć po pierwsze, pewnie pytanie było jak to zrobić, żeby tłumaczyć to co się dzieje na scenie i nie przeszkadzać albo czy da się przetłumaczyć poezję albo co z utworami muzycznymi czy w ogóle da się przetłumaczyć utwór muzyczny na język no okazuje się Szanowni Państwo, że można zacznijmy może teatru teatr jest o tyle ciekawy, że jest kilka sposobów tłumaczenia teatralnego i tutaj posłużę się tą publikacją statyczne strefowe cieniowe oraz eksperymentalne w fascynujący pani doktor tak tak to jest fascynujące w ogóle przykład języka migowego jest fascynujące, a zwłaszcza ja rozumiem też właśnie tą fascynację taką artystyczną wersją języka migowego, bo my na co dzień mamy do czynienia z takim językiem migowym powiedziałby użytkowym tak typu informacja właśnie dziś w telewizji prawda widzimy tłumacza, który przedkłada informację o taki sposób rzetelny informacyjny właśnie tak w środowisku akademickim widzimy przykład lex wykładów np. tak też taki sposób odpowiedziałem informacyjne natomiast tutaj chodzi też na konferencji Kanta tutaj natomiast mamy do czynienia z taką wersją języka artystyczną tak jak w przypadku innych języków tak w przypadku języków fonicznych bardziej ozdobną bardziej wyrafinowaną i taki też przykład artystycznej można zapewniać na różne sposoby jak pan zmienił właśnie tłumaczenie może w teatrze tłumaczenie może być statyczne, czyli np. tłumacz znajduje się z boku sceny i 1 tłumacz bądź 2 tłumaczy coraz częściej na szczęście i oni wykonują tłumaczenie całej sztuki będą umiejscowione mi właśnie w 1 miejscu na dziś nad na nich bądź na nią na niego jest skierowane światło prawda i głusi widzowie mogą mogą patrzeć sobie na tłumacza w tym 1 miejscu, ale to rodzi takie problemy jak tzw. efekt King Konga np. tak, czyli osoba, która patrzy na tłumacza widzi tylko warstwę językową i sztuki tak i pot potrzebuje też wiedzieć o różne inne rzeczy, czyli badania jak kto jest naczelnik Kaliskiej mówi ktoś przemieszcza co się dzieje prawda wszystko to, czego też tłumaczy taki sposób statyczny właśnie nie jest w stanie oddać ten właśnie muszą są głusi widzowie tak zmieniać swoje spojrzenie z tłumacza na scenę ze sceny na tłumacza i co swoją tłumacza tracą to jest to coraz ceni trzynastoletniej widzącymi tłumacz i jest taki trochę on, czyli dużo dużo lepiej nadaje się do tego tłumaczenie strefowe z tak znacznie lepiej jest to krok do przodu jak najbardziej to jest takie tłumaczenie, w którym scena jest podzielona stresy 2 czas na 3 i w każdej strefie jest rozmieszczony tłumacz i w zależności od tego do której strefy wejdzie aktor to ten tłumacz wypowiedzianego, która tłumaczy czy właśnie takie działanie na strefy to się dużo lepiej dlatego rzeczywiście wzrok osoby głuchej głuchego widza podąża bardziej za na czym skupia się właśnie w tej konkretnej strefie czy jest rozwiązanie znacznie lepsza od miast jeszcze idealne jeszcze lepszy tłumaczenie, do którego to zostało wypracowane to jest tzw. tłumaczenie uczniowie, czyli tłumacze stają się cieniami aktorów na scenie i każdemu aktorowi na tej scenie jest wpisany 1 tłumacz który, zanim podąża, który porusza się w podobny sposób, który tłumaczy powiedzieć tego 1 konkretnego aktora na scenie i to jest takie rozwiązanie, które właśnie zmniejsza bardzo bardzo minimalizuje efekt King Konga wtedy osoba głucha patrzy dla aktora na tłumacza jednocześnie tak nie, tracąc nic ze sztuki z tego co się dzieje właśnie w danym momencie, ale tak jest taki spektakl trzeba inaczej przygotować, bo mamy, jakby podwaja liczbę osób na scenie zdecydowanie zdecydowanie najdroższa forma tłumaczenia realizacji tłumaczenia teatralnego i taka powiedziałabym najchętniej chciane przez Głuchych chętnie widziana przez tłumaczy natomiast najmniej chętnie przez reżyserów w przez przez teatr, dlatego że jest ona kosztowna jest ona bardzo wymagająca jeśli chodzi o przygotowanie, bo do tłumaczenia nie takiego jak statyczne czy strefowe przygotowano głównie tłumacze, chociaż cała ekipa teatralna również to jednak w przypadku tłumaczenia liniowego bardzo istotne zgranie jest pan wszystkich zaangażowanych w spektaklu tak i jeszcze tłumaczenie eksperymentalną, którym wspomniałem to to proponuję, żebyśmy do tłumaczenia eksperymentalnego do do tłumaczenia poezji utworów muzycznych powrócili po informacjach Radia TOK FM, bo te też zbliżają się pani dr Aleksandra Kalata Zawłocka z zakładu badań nad przekładem ustnymi audiowizualnym Instytucie lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie 1040 po informacjach wracamy do programu off czarek Owczary efekt ten państwa i moim gościem jest pani dr Aleksandra Kalata Zawłocka zakład badań nad przekładem ustnym audiowizualnym Instytucie lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy m.in. publikacji, która ukazała się pod redakcją pani doktor publikacji zatytułowanej tłumacz języka migowego kim był kim jest kim będzie ta publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego przed informacjami rozmawialiśmy o tłumaczeniach teatralnych są różne sposoby takie najprostsze statyczne, czyli mamy przykład pary tłumaczy, którzy stoją przed sceną tłumaczą, ale to wywołuje efekt ping-ponga, czyli patrzymy co tłumaczy wracamy z rokiem na scenę patrzymy na włączenie wraca wracamy okiem scenie na scenę gdy, więc to jest męczące tłumaczenie strefowe po polega na tym, że dzień mieli scenę na 23 strefy w każdej strefie jest tłumacz, więc jeżeli aktor aktorzy przechodzą do danej strefy tłumaczenie tej osoby czy tych osób przed przyjmuje tłumacz w tej strefie, a w drugiej trzeciej kolejni tłumaczy i najlepsze jak na razie wydaje się tłumaczenie ciśnieniowe, czyli każdy aktor aktorka ma swój cień tłumacza, który podąża za nim i tłumaczyli wtedy, gdy mamy cień aktora aktorki, który tłumaczy możemy śledzić to co się dzieje na scenie i nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o tłumaczeniu eksperymentalny tak tak tak chciałam właśnie powiedzieć o tym też bardzo ciekawe ciekawe rodzaj tłumaczenia ciekawa forma tłumaczenia teatralnego jest takie tłumaczenie boom dosyć rzadko stosowane dosyć rzadko spotykane natomiast zdarza się mu ono wymaga takiego wyjścia bardzo często tłumacza wymaga takiego wyjścia ze swojej roli takiej typowo tłumaczeniom owej tłumaczy ekspert eksperymentalny polega na tym, że tłumaczenie jest jak style wplecione w sztukę i tłumacz staje jednocześnie aktorem tłumaczem ta granica między tym, kiedy tłumaczy gra, kiedy tłumaczy i często się zaciera, jakby to reżyser ma jakąś swoją wizję tego kim ten tłumacz w sztuce będzie i to jest także, że tłumacze, o ile np. w przypadku tłumaczenia statycznego strefowego życzeniowego tłumaczy radny doskonale zdają sobie sprawę z tego co mają zrobić tak jak jest ich rola w tłumaczeniu to tutaj cieczy w całym spektaklu tak tutaj też sami tłumaczy mają wątpliwości powinni się zgodzić przyjąć tak takie tłumaczenie takie zlecenie, bo nie będę nic nie bardzo wiedzą czy odnajdą takimi takiej innej, jakby podwójnej roli tak tłumacza aktora jak daleko mogą się posunąć w tej swojej roli natomiast dym z są takie są takie też też był właśnie tłumaczeń eksperymentalnego w Polsce takim przykładem był bunt Głuchych tak jeszcze o tym pisały też Magda Sianowa i Joanna Ciesielska właśnie w swoim artykule piwnice zagadki spod podłogi dach jest tak tak przepraszam wyruszyła poza takie te stają słoweńska afera tek tak tak tłumaczeń eksperymentalne, kiedy właśnie tłumaczyć tak ubrany właśnie aktor właściwie tak i trochę tak jak aktor zachowuje się na scenie wtedy no tak taki eksperyment właściwie dlatego tak takich nazw do tak, ale proszę zauważyć pewne nasi słuchacze słuchaczki zgadza się, że myśląc o tym zaakceptowaliśmy że, że to jest norma, że oto co to co się dzieje na scenie tłumaczymy na teraz dla Głuchych, ale Szanowni Państwo proszę pamiętać o tym, że coraz więcej osób Głuchych występuje w teatrze i wtedy rząd trzeba odwrócić sytuację, czyli to co się dzieje na scenie, w którym na, której występują osoby głuche trzeba przetłumaczyć na język Polski tak jest tak tak, bo taki u nas jakiś czas temu spektakl nazywał się 1 gest i był tłumaczony z języka migowego na język Polski właśnie to jest to, o czym pan pan na to właśnie wspomniał tak taka sytuacja odwrócona nie jest to sytuacja częsta, ale jak widać jest ona możliwa no tak szybki i części stara się tłumaczenie na język migowy, ale też, gdy mamy do czynienia z ruchem aktorami jak najbardziej tłumaczenie może być dokonane na język chroniczny z są znane są też przypadki, kiedy i właściwie całkiem sporo, dlatego że istnieją teatry duchy po prostu na całym świecie sztuk, które są wykonywane całkowicie językach migowych w sali są tłumaczone, a teraz coś co właśnie wydaje się na pierwszy rzut oka albo na pierwszy słuchu ucha niemożliwe, czyli jak tłumaczyć jest utwór muzyczny o na ten temat bardzo szczegółowo ta bardzo chciałbym precyzyjnie jasno wypowiadały się właśnie w tym art. Magda umowa 1 sielską pisały o tym właśnie jak można przykładać utwory muzyczne tak z tekstem jak bez tekstu na język migowy i mówiły w swoim tekście w swoim artykule o tym, że do tej pory właściwie przede wszystkim tłumaczy, tłumacząc piosenki utwory muzyczne skupiali się przede wszystkim na tłumaczeniu warstwy tekstowej, czyli tak jak tłumaczy właśnie lekarza czy cienie, więc wiadomości telewizji także to co Urusi odbiorcy tłumaczenia powinni dostać to jest to jest tekst to jest takie najważniejszych miast autorki artykułu zwracają uwagę na to, że no nie do końca tak jest, że utwór muzyczny ma w sobie coś więcej niż tylko tekst i coś więcej niż tak powinno być przekazane w związku z tym nie i dają przykłady tego jak jak można to zrobić tak np. Info nawet z nimi czasami to na co mimiką użyciem przestrzeni użycie różnych środków używanych w języku migowym takich jak np. wyszłam na chwilę tak jak Kończak kontrakty zawsze tak, czyli wszystkie osoby, które język migowy posiada do tego, żeby stworzyć pewną pewien obraz tego co jest przekazywane w utworze to jest fascynujące no oczywiście pozostaje na mieście poezja znowu przecież poezja to jest bardzo precyzyjny język, który ma wywoływać pewne skojarzenia i kiedy rozmawiam z tłumaczami płatkami poezji to w tych rozmowach wychodzi ciężka praca, którą trzeba włożyć w no w znalezienie odpowiedniego przykładu, bo to nie jest kwestia przełożenia słowo za słowo tak to są emocje nie dźwięki i no z myślą, że kojarzenia akt tak no i teraz jak połączyć te pomosty jak połączyć brzegi prawda te tutaj mamy przecież fascynujące 2 światy jak oddać coś co nad wydaje się nie przekładane tak to jest ogromne wyzwanie tłumaczenie poezji to jest ogromne wyzwanie tłumaczy jak sam pan powiedział takim tłumaczeniu nie skupiamy się na słowach tak skupiamy się na całości przekazu czasami nam intencji autora właściwości głównie na intencje autora tak tego wiersza zamyśle jakiejś wizji, którą autor chciał stworzyć i tutaj wtedy nie zasadzał się na samym konkretnym słowie tak, które trzeba oddać typu słowo na znak tylko tłumaczyć dyskusja się na tym jak to samo wrażenie, które zostało stworzone lina w oryginale powinno wyglądać powinno powstać w utworze zabieganym tak jak to samo co jest, więc kół koniecznym będzie oddawało intencje autora w języku migowym jak głusi to ujęli tak jak oni to odebrali, więc tutaj bardzo często płacze musi odejść od takiej tej wersji w języku wyjściowym na rzecz właśnie takiej większej swobody mniejszej interpretacji utworu poetyckiego tak już stworzyć pewien obraz pewien oddać pewien klimat pewien nastrój myśl, która szła za tym co opisują słowa więcej kół o chronicznym im zrobić to taki sposób, jaki jest dostępny w języku migowym właśnie, używając wszystkich środków w bardzo takich wirtualnych przestrzeni mimiki bardzo często takich nawet tworzą wtedy takie znaczki właśnie tylko na potrzebę danego utworu takie, które są bardziej takie można powiedzieć, że sami anatomiczne ten przekaz artystyczny bardzo bardzo dużo sobie zawiera takiego właśnie aktorstwa pantomimy też oczywiście języka jak najbardziej, ale też właśnie dodatkowo takich ozdobników różnych osobnych form językowych fascynujące pani doktor, jakie są najważniejsze, czyli większe wyzwania stojące przed tłumacza języka migowego, czyli spójrzmy trochę w przyszłość po tych wyzwań zwykle jest bardzo dużo wśród, ale takie takie powiedzmy na nas na dziś to są takie, że np. gdy uczymy się języka migowego gdy, gdy młodzi ludzie chcą zostać tłumaczami języka migowego muszą mieć jakieś dobre źródło nauki tego języka muszą mieć jakieś materiały strach się będą uczyć czy Kisz powiedzmy standardy tej nauki języka migowego w Polsce jeszcze na dzień na dzisiaj nie mamy takich jak ujednoliconych standardów nauki języka migowego na Uniwersytecie warszawskim na filologii polskiego języka migowego w Instytucie Lee nic nie listki stosowanej powoli dochodzimy do tego jak i języka migowego należy uczyć tak by potem student, który kończy takie studia mógł pracować w charakterze tłumacza, ale to tak liczony raz np. materiałów dydaktycznych w tym zakresie również jeśli chodzi o przykład języka migowego tak tej literatury takiej fachowej wciąż, więc Polski, zwłaszcza jest mało nas na dzisiaj poza tym brakuje nam certyfikacji tłumaczy też od wielu lat staramy się stworzyć jakiś system certyfikacji, które by pomógł ujednolicić te jakoś tłumaczenia, która jest dostępna na rynku tłumaczeniom owym czasie do tej pory nie udało w tym co jeszcze jest potrzebne w jakieś wyzwania taki chyba większej jeszcze cały czas świadomości społecznej na temat tego kim jest tłumacz, że tłumaczy to nie jest ozdoba w telewizji np. także to nie jest rozrywka dla osób słyszących, które zamiast patrzeć na przekaz skierowany do tyczących patrzą na tłumacza o jej to paniki nikt go na pięknie tańczy pływa po tym, ekranie tamta oczywiście język migowy jest piękny to tego, czego nie da się zanegować i bardzo cieszę, że osoby słyszące zachwycają się językiem migowym zachwycają nie są inni również osoby głuche i sami tłumaczy natomiast też ważny jest właśnie, żebyśmy jako społeczeństwo pamiętali kim ten tłumaczy jest on jest coś jest w tej telewizji czy dziś w teatrze czy jakimś innym miejscu nie jest dla rozrywki zabawy tylko ma przekazać co my z łatwością otrzymujemy jako słyszący bezpośrednio osoby głuche tego bezpośrednio otrzymać nie mogą informacji i jakiś przekazu np. artystycznych bardzo bardzo panie dziękuję za dzisiejszą rozmowę państwa odsyłam do publikacji, o której wspomniałem tłumacz języka migowego kim był kim jest kim będzie, która ukazała się pod redakcją pani dr Aleksandry Kalety Zawłocki z zakładu badań nad przekładem ustnym audiowizualnym Instytucie lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pani doktor bardzo dziękuje i informacje już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA