REKLAMA

P. Litwiniuk (RPP): dolewanie środków w ramach polityki fiskalnej, to jak popijać antybiotyk alkoholem

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-08-17 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:26 min.
Udostępnij:

O słowach prezesa Glapińskiego, radzie i posiedzeniu RPP, stopach procentowych, inflacji, wakatach w RPP, PKB mówił prof. Przemysław Litwiniuk

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 5 minut po dziewiątej zaczynamy środowy magazyn EKG Tomasz Setta zapraszam na jedyną taką audycję o gospodarce naszym pierwszym gościem jest dziś prof. Przemysław Litwiniuk członek rady polityki pieniężnej dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dodam, że członkiem rady jest pan od stycznia jest pan członkiem wskazany przez Senat zgadzać panie profesorze ile czuje się pan związany obietnicami, które składa prezes Rozwiń » Glapiński pan prezes Glapiński oprócz tego, że z racji pełnienia urzędu prezesa prezesa Narodowego Banku Polskiego, który z mocy konstytucji czy jego przewodniczącym rady polityki pieniężnej ma taki sam głos jak każdy inny członek tego gremium tylko w przypadku remisu jego stanowisko przeważa dlatego informacje, które w przestrzeni publicznej się pojawiają odczytujemy jako jego pogląd, który nie zwalnia nas ani obowiązku ani sprawa wyrabiania sobie własnego prezentowanego na posiedzeniu 7września będzie posiedzenie decyzyjne 23sierpnia mamy posiedzenie nie decyzyjne pewna na pewno omówimy tę kwestię trzeba istniały przesłanki, aby bez istotnych danych z gospodarki formułować aż tak precyzyjne stanowiska, ale pan panie profesorze tak mam wrażenie dosyć delikatnie podchodzi do tej sprawy, że to jest jakiś pogląd, który prezentuje prezes Glapiński, że na najbliższym posiedzeniu będzie te sprawy omawiać są tacy, którzy stawią sprawę ostrzegł, że to jest wchodzenie w kompetencje rady polityki pieniężnej takich kompetencji nie ma prezesa NBP, żeby obiecywać komukolwiek, jaka będzie kolejna podwyżka stóp procentowych są też takie głosy ze strony byłych członków rady, że w takiej sytuacji prezes NBP trzeba mordować to tutaj w magazynie EKG mówił dr Bogusław Grabowski jak nie rozumiem, że się sprawa jest ten pogląd natomiast my jako członkowie rady polityki pieniężnej przede wszystkim realizujemy swoje zadania na posiedzeniach i formułowanie jakichś ostrych poglądów w szczególności nacechowane jakąś oceną polityczną pewnych zjawisk czy postaw może szkodzić gospodarce metodzie oceny politycznej wydaje się, że sprawa poważna mieliśmy takiej sytuacji, żeby prezes NBP w takiej rozmowie obiecywał co będzie działo ze stopami procentowymi dla tej rozmowy w całości nie słyszałem z nami z odczytów medialnych rzeczywiście z tego co widziałem z tego co czytałem padło tam 3 zdania zadłuża i mnie świat nie podoba generalnie mam negatywną ocenę tego tego zdarzenia oczywiście, gdyby pan prezes Glapiński założył kaptur powiedziała młodej kobiecie, że nie będzie z nią rozmawiał byłby sądzony od od wyborów i postaci nie nie przystępnych osobiście doceniam to, że podjął rozmowę z ze spotkaną osobą niestety i dał się w tej rozmowie wprowadzić zbyt daleko w ocenie powinna nastąpić natomiast proszę przyjąć zapewnienie z przełamie w moim w moim imieniu mogę zaświadczyć, że ze czuję się niezależny niezwiązany tego rodzaju instrukcjami będę prezentował na posiedzeniu stanowisko oparte na twardych danych i przewidywania wg najlepszego doświadczenia wiedzy i jakim mogą wykazać mówi, że będzie swój pogląd prezentował na posiedzeniu rady polityki pieniężnej, toteż wracam do tego, że po tej wypowiedzi prezesa Glapińskiego pojawiają się zarzuty pod adresem członków RPP m.in. tych wskazanych przez Senat, że jesteście radą polityki pieniężnej nie ma taką, która nie zabiera głosów akurat w tej ważnej sprawia bycie członkiem rady polityki pieniężnej to nie jest tylko funkcja, którą wykonuje w trakcie posiedzenia to też pewna funkcja społeczna to jest pogląd dyskusyjny zmierzyli się komunikować ze społeczeństwem stawia jakieś granice oczywiście każda polityka podlega krytyce polityka monetarna też w związku z tym jestem pana redaktora dzisiaj ósme byłem innym mediom i prezentuje swoje poglądy na gospodarkę natomiast jesteśmy związani pewnego rodzaju kodeksem postępowania, w ramach którego nie komentujemy wypowiedzi polityków, w ramach którego nie prezentujemy poglądów co do treści głosu jak i jakie oddamy co, do którego objęte jest tajemnicą państwową to jak w jaki sposób zajmujemy stanowisko na poszczególnych posiedzeniach głosowaniach tak samo protokoły są objęte objęte rygorem informacji niejawnych wszystko to ma na celu ochronę interesów gospodarczych Polski, bo omawiamy różne scenariusze i w związku z tym, że Polska gospodarka ma silne fundamenty, a rozważanie pewnych scenariuszy mało korzystnych mogłoby oddziaływać negatywnie na postrzeganie polskiej gospodarki tak przez inwestorów wewnętrznych zewnętrznych mogłoby oddziaływać na na postępowanie czy programowanie działań gospodarczych przez interesariuszy gospodarki wstrzemięźliwość tutaj wskazane martwi pana te scenariusze pewnie jeszcze będę pytać, ale zainteresowanie fragment pana wypowiedzi, kiedy mówi pan, że jesteście jako członkowie rady związani pełną kodeksem pewnych wypowiedzi nie komentujecie np. politycznych tylko seksem wydaje się niezwiązany prezes Glapiński, który po raz kolejny udziela wywiadu prasie prawicowej w dużej mierze jest to wywiad poświęcony polityce ani polityce gospodarczej takiej czystej polityce ze zdumieniem przyjmuję taką informację od pierwszego posiedzenia pan prezes Glapiński mnie pana ministra Koteckiego, czyli nowych członków, jaki kolejnych, które kolejne osoby, które dołączały do rady polityki pieniężnej przestrzegał i formował 1 zasadę nigdy nie komentujemy wypowiedzi polityków w związku z tym, jeżeli te wypowiedzi rzeczywiście pochodzą od pana prezesa to jest dla mnie informacja zaskakująca i trudno zaakceptować to też będzie wyjaśniać na posiedzeniu zapytam pana prezesa, skąd czy rzeczywiście autoryzował tego rodzaju treści no wydaje się, że autoryzował tutaj w jednej z gazet jest nawet zdjęcie w jak rozumie w trakcie rozmowy tutaj osobą, która ten ten wywiad przeprowadza, więc to chyba nie ma co do tego wątpliwości plus jest jak rozumiem też rozmowa autoryzowana ukazało się w prasie, czyli państwa państwa pan nie rozumiem takie wypowiedzi nie podobają państwo polskie tak jak każde cywilizowane państwo powinno funkcjonować w ramach reguł które, które wynikają z przepisów prawa i dobrych obyczajów prezent Pete reguły narusza, jeżeli rzeczywiście te wypowiedzi pochodzą od niego to rzeczywiście znajdują się oni grabieży wątpliwości żony pochodzą prezesa pochodzą od prezesa były zajawki nikt tego nie dementował aktywne bardzo w mediach społecznościowych biuro UNDP prasowy biuro nie dementuje, żeby to były wątpliwości prezes, ale rozumiem, że to pan z takim zdumieniem podchodzi to mogą być słowa prezesa NBP obszar komunikacji wymaga ciągłej troski Narodowy bank Polska, a trochę nie martwi pan, że to też ciąży wizerunkowi całej rady polityki pieniężnej przewodniczący, który zabiera głos właśnie w takich sprawach no tutaj warto warto przypomnieć słuchaczom, że rada polityki pieniężnej nie jest ciałem pochodzącym, jakby z 1 kanału kreacyjny jego skład rady wchodzą przedstawiciele prezydenta przedstawiciele Sejmu przedstawiciele Senatu prezes NBP przewodniczący związku z tym nie nie istnieje coś takiego jak jak wspólna wspólna renoma, którą w co, do której moglibyśmy się wzajemnie zobowiązywać wzajemnie oczekiwać określonych postaw natomiast ten organ Konstytucyjny mają swoją dwudziestą 5 letnią tradycję i rzeczywiście pewien obszar powagi pełen obszar przestrzegania reguł jest jest istotne i powinien powinien odgrywać istotną rolę zdarzali się na naszych oczach rodzi się tutaj nowa tradycja jeśli chodzi o komunikację, ale będą państwo to wyjaśniać na najbliższym posiedzeniu rady polityki pieniężnej na najbliższym posiedzeniu nie będzie jeszcze decydować o podwyżce stóp takie decyzyjne posiedzenie posiedzenie dopiero na początku września w pana ocenie jest jeszcze w Polsce przestrzeń na to, żeby podnosić stopy procentowe w moim przekonaniu niestety tak PiS to duża przestrzeń nie postrzegam jako jako dużą jak dużej przynajmniej w z punktu widzenia danych z dnia dzisiejszego z dni poprzedzających zobaczymy dzisiaj po południu co GUS powie o PKB w ostatnim czasie na to, że dopóki rośnie inflacja bazowa dopóki jest uporczywa rozlana w Polskiej gospodarce dopóki rząd zapowiada, chociaż jeszcze nie widzimy nie widzimy projektu zobaczymy we wrześniu projekt budżetu państwa następny rok, ale dopóki dopóki rząd zapowiada politykę aktywną politykę fiskalną przy czym wydatki wydatki nie są wydatki inwestycyjne nie są na takim poziomie można byłoby oczekiwać dotąd istnieje przestrzeń przy czym ten cel subsydiarne Narodowego Banku Polskiego troska o rozwój gospodarczy też jest w obszarze w obszarze zainteresowania rady natomiast tak jak podziałem jest to cel subsydiarny w pierwszej kolejności mamy zagwarantować Polakom stabilność cen i to jest podstawowy mandat i na podstawowe obowiązki właśnie chciałem dopytać, dlatego że mówi pan o tym, że docierają do nas kolejne sygnały dane opisujące nam mówiące o tym co dzieje się w Polskiej gospodarce to są dane, które można różne czytać z 1 strony mamy bezrobocie, które jest rekordowo niskie z drugiej strony mamy odczyt pie my, czyli nastroje przedsiębiorców no fatalny myślę można użyć takiego słowa niż rzeczywiście dowiemy się co z tym PKB mamy też inflację bazową to wczoraj dane podane przez NBP po raz kolejny 93% po raz kolejny mamy rekord nie widziano od 2 tysięcznego roku dla pana osobiście, która tych danych będzie najważniejsza przy podejmowaniu decyzji z mego punktu widzenia to inflacja bazowa jest tutaj ważna, bo mamy do czynienia nie znaczna jednak wzrost można powiedzieć, że mamy takie wypłacone cytowanie inflacji, o ile, o ile zmiana na rynku cen energii nie doprowadzi do jakichś większych perturbacji to można powiedzieć można sądzić, że ze zdecydowanie inflacji być może jeszcze potrwa, ale nie, ale nie będzie nie będzie narastało i drugi czynnik to jest właśnie to właśnie parametry polityki fiskalnej, czyli budżetowej, jeżeli będziemy zalewani nadal nie celowanej strumieniami gotówki to to trzeba będzie zaostrzać politykę monetarną może nieznacznie może w kilku krokach i obserwować i obserwować jak tego skutki, bo transmisja polityki pieniężnej trwa 4 do 6 kwartałów to trzeba przewidywać co się będzie wtedy działo oba jakiś pogląd na to w jakiś wpływ na inflację mają wakacje kredytowe to atak węglowe słyszymy, że za moment pojawią się jeszcze inne innego rodzaju dodatki jest to pomoc celowana niestety przeciw skuteczna jeśli chodzi, ale ona podbije inflację oczywiście, że podbije czas pamiętać możemy z parametr ratować ile nie chciałbym tutaj się w tej chwili i z kalkulatorem mierzyć na na na kompetencje ponieważ, ponieważ nie posiada go też przy sobie natomiast trzeba mieć na uwadze, że cały czas towarzyszy nam tzw. tarcze antyinflacyjne one wartości, które obserwujemy analizujemy też w pewnym stopniu zaniżają, o ile to jest 100 pkt 125 punktów to w tej chwili można szacować natomiast nie da się, jakby wyselekcjonować wszystkich obszarów wpływu na tę inflację co obserwować trendy w zacieśnianiu polityki pieniężnej na razie zaciskamy poprzez stopy są inne instrumenty, które z zarządem, bo panie sięga, żeby zdejmować pieniądze pieniądze z rynku to jest pewnego rodzaju terapia terapia od odroczona w czasie tak jak terapia antybiotykowa ona ma za zadanie przynieść pewne efekty, ale nie od razu dlatego nie podaje się dawki jednorazowo trzeba ją ustalić i serwować odpowiednich odstępach, oczekując efektów pewien czas na tego rodzaju dolewanie środków w ramach polityki fiskalnej które, które podkreślam jest potrzebne, bo ludziom, którzy potrzebują pomocy trzeba tego wsparcia udzielić ale gdy jest nie celowano to tak jakby ten antybiotyk popijać alkohole osłabiają jego jego działanie i ich i wprowadzimy do pewnych zachęt w postawie pacjenta, czyli rozumiem to jest ten moment, kiedy przed radą otwierają się możliwości kolejnych podwyżek stóp procentowych stąd mówimy, że ta przestrzeń nie jest tak z myślę, że we wrześniu siódmego zaś tak, kiedy będziemy mieli na stole więcej danych tego rodzaju tego rodzaju krok do przodu będziemy rozważać na koniec panie profesorze jeszcze wrócę do tematu wakatów w radzie polityki pieniężnej, bo od jakiegoś czasu obraduje w niepełnym składzie goście magazynu EKG w minionym tygodniu był Waldemar buda poseł Prawa i Sprawiedliwości, który mówi to nie jest kluczowa sprawa uzupełnienie składu rady pan podpisałby się pod takim zdaniem z punktu widzenia może ministerstwo pana pana ministra budy to nie jest sprawa kluczowa nie leży w zakresie kompetencji do resortu natomiast w plan mamy w Polsce resort odpowiedzialny za gospodarkę jest, bo byłby ciekawy pogląd, ale tam jakąś teorię, dlaczego co się dzieje, dlaczego ten ten skład nie jest uzupełniany to nie jest kwestia teorii jest kwestia stwierdzenia, że pozostajemy w stanie sprzeczności z konstytucją konstytucja przewiduje dziesięcioosobowy skład rady polityki pieniężnej ustawa o Narodowym Banku Polskim, które na mocy konstytucji uszczegóławia procedurę stawia przed określonymi organami państwowymi obowiązek obowiązek obsadzenia wakatów przed dniem ich zaistnienia, jeżeli chodzi o normalne zakończenia kadencji tak to nie są wakaty, które powstały w wyniku zdarzeń losowych wiadomo było się pojawią 1 wakat senacki powstał na skutek rezygnacji pana prof. Sury, który trafił do zarządu NBP natomiast 2 wakaty sejmowe 1100 zlotym drugi powstał w marcu i z nieznanych radzie przyczyn nieznanych przyczyn nie zostały wakaty obsadzone co gorsza nie ogłasza naboru w sejmie na kandydatów, aby poddać te kandydatury pod głosowanie marszałek Sejmu narusza w ten sposób przepisy pańskim zdaniem działanie zgodnie z ustawą Narodowym Banku Polskim teraz pytanie jak to rzutuje na wasze decyzje, które teraz podejmujecie w tym niepełnym składzie w moim przekonaniu jesteśmy jesteśmy zdolni do prawomocnego podejmowania uchwał decyzji, ponieważ kworum jest darmowe jest zachowane zdarzały się w ciałach kolegialnych wakaty i przy czym przy czym obowiązkiem podmiotów kreujących skład osobowy chciał jest po prostu ich usuwali musimy kończyć, bo jesteśmy już po czasie bardzo dziękuję za rozmowę prof. Przemysław Litwiniuk członek rady polityki pieniężnej dziękuję panie redaktorze dziękuję państwu informację w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA