REKLAMA

"Trendy inflacyjne są determinowane przez decyzje, które zapadają"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-08-17 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 25 w radiu TOK FM zaczynamy drugą część środowego magazynu EKG z nami kolejni goście pani Hanna Cichy starsza analityczka do spraw gospodarczych polityka Insights dzień dobry dzień bez pani Marta Petka-Zagajewska szefowa zespołu analiz makro w PKO banku polskim dzień dobry dzień we i pani Julia Patorska liderka zespołu analiz ekonomicznych dilo i przewodnicząca rady Towarzystwa ekonomistów polskich także z nami dzień dobry dzień Rozwiń » dobry pytanie do pani od czego zaczniemy od rzeczy, o których już wiemy czy od rzeczy, które dopiero czekamy od czego będzie prościej może tego, o czym wiemy, o czym mówiliśmy w ja tak pozwolę sobie autorytarnie tutaj zdecydować, bo chyba najłatwiej mówić o tym, o czym wiemy o tym trochę już mówiliśmy w pierwszej rozmowie z prof. Litwiniuk wiem o tej magicznej inflacji bazowej magiczne, dlatego że tej dyskusji o inflacji często na tę inflację bazową się powołujemy dlatego żona ma tego ciekawą właściwość tak to bowiem nie ujmujemy to najbardziej zmiennych cen jest wyczyszczona cen żywności cen energii na w lipcu okazało się kolejny skok rok do roku 93% pani Marta Petka-Zagajewska co z tej liczby możemy wyczytać, jakie ona ma znaczenie dla nas wszystkich tych, którzy tę inflację widzimy, kiedy idziemy do sklepu robili zakupy jak może dodała dzisiejszych realiach jeszcze 1 wartość dodaną tej inflacji bazowej ona jest wyłączona z bardzo silnego wpływu zmian takich regulacyjnych, czyli np. tarcz antyinflacyjnych, które sprawiają, że te trendy inflacyjne coraz większym stopniu, zwłaszcza patrząc w przyszłość są determinowane nie tylko przez procesy gospodarcze także przez decyzje, które będą zapadały czy to odnośnie tego jak długo tarcze w jakiej skali mają zostać utrzymana czy np. tych decyzji, które wszystkie gospodarstwa domowe dużą obawą czekają jak zmienią się taryfy od początku przyszłego roku natomiast sama inflacja bazowa potwierdza to co czujemy, że cały czas to presja na wzrost cen jest bardzo silna, chociaż widać też pewne Jaskółki wiosny czy też Jaskółki nadziei, że powoli wspinamy się na takim to nazwaliśmy inflacyjnym płaskowyże to znaczy jesteśmy na wysokim poziomie, porównując się do poziomu cen z minionego roku, ale kolejne miesiące przynoszą już coraz mniejsze skoki przypomnijmy może od stycznia do maja w każdym miesiącu ceny w tym komponencie usług jej dóbr bazowych rosło co najmniej 1% miesiąc do miesiąca od teraz mamy 2 miesiące z rzędu, kiedy ten wzrasta o 060 to wciąż jest dużo natomiast to już jest coś za monarchy tak to jest pierwszy sygnał, że inflacja zaczyna wywracać się na impet tych komponentów bazowych no i to daje nam nadzieję, że gdzieś jesteśmy już blisko szczytu i stopniowo z tego szczytu, a w dalszej części roku będziemy się usuwać z 2 względów po pierwsze a man, a Amorth w zasadzie można to kwintet z podsumować 1 główną przyczyną gospodarka hamuje hamuje popyt, więc tej możliwości do podnoszenia cen tej zdolności cenotwórcze po stronie przedsiębiorstw i usługodawców jest coraz mniej to mówiła pani Marta Petka-Zagajewska ja chcę zapytać, jaka lekcja płynie z tych danych np. dla członków rady polityki pieniężnej to znaczy jakie wnioski na podstawie tego, o czym powiedzieliśmy teraz na podstawie inflacji bazowej żona wytraca swój impet tak jeśli dobrze zrozumiałem, jaki wniosek z tego płynie jak i decyzji wobec tego możemy się spodziewać ze strony rady słyszymy z 1 strony od członka rady to przestrzeń do kolejnych podwyżek cały czas jest, ale prezes NBP mówi, że w sumie już tak jak się patrzy na te dane to niema konieczności, żeby te kolejne podwyżki były pani Hanna Cichy wiemy, że inflacja bazowa jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa widzimy co się dzieje w usługach operatorzy telekomunikacyjni chcą podnosić taryfy dzisiaj którejś z gazet jest napisane ocen, że państwo dziennik Gazeta pewna, że prywatne ubezpieczenia medyczne szykują się na podwyżkę stałego od września jesień to moment, kiedy tradycyjnie rosną ceny usług edukacyjnych ta fala wzrostu kosztów, która przekładała się na wzrost cen produktów teraz dochodzi do usług przy wyższych kosztach energii wyższych kosztach ogrzewania będzie dotykała kolejnych usług i i jesienią i potem od nowego roku, gdzie znowu jest taki dobry moment na podwyżki cenników Witaj w myśl, że zobaczymy jeszcze spore ruchy co do inflacji bazowej to jest to jest ta inflacja, którą na, którą przede wszystkim powinna zwracać uwagę rada polityki pieniężnej, czyli jeszcze może podnosić stopy dobrze rozumiem to ja może tutaj także Jaworska oczywiście może natomiast pamiętajmy, że ta reakcja rynku jest opóźniona w stosunku do decyzji rady polityki pieniężnej, więc dobrze niedobrze się dzieje, że akurat w sierpniu tego posiedzenia nie ma i w związku z tym w sierpniu nie będziemy widzieć reakcję rady polityki pieniężnej, ale w związku z tym rada, jaką ma 2 miesiące na to, żeby przyglądać się i w związku z tym we wrześniu podejmować dalsze decyzje czy podnosić jeśli podnosić to o ile rzeczywiście da inflacja bazowa to jest ta, którą najbardziej może rada polityki pieniężnej spływać pytanie jak mocno jeszcze będzie można mogą jeszcze będą mogli przedsiębiorcy przerzucać zwiększone koszty na na konsumentów, ponieważ widzimy, że w tym momencie już tam popyt hamuje z drugiej strony mamy szereg jeszcze działań po stronie bardziej rządu po stronie fiskalnej, które powodują, że tak mocno nie nie zmniejsza nam się ten realny dochód biorąc pod uwagę, chociaż wakacje kredytowe dużo bardziej pozytywne zmiany dla konsumentów po stronie chociażby podatkowe, więc mamy takie czynniki, które równolegle działają i działają 2 różne strony to mówiła pani Julia Patorska bardzo dziękuję to teraz to trudniejsza część naszej dyskusji komentowaliśmy to co wiemy inflacja bazowa przypomnę 9,3 i pani Marta Petka-Zagajewska możemy poprawić to najwyższy taki odczyt od kiedy się zbiera takie dane, czyli wskazania w 2000 roku jeśli pamięta, ale słyszeliśmy, że impet wytraca z drugiej strony inflacja jeszcze też nie powiedział nam cały czas ostatniego słowa to wiemy, a dziś czekamy na dane dotyczące polskiego PKB, czyli produktu krajowego brutto to znów pani Marta Petka-Zagajewska, czego pani poddamy się spodziewał naszej rozmowy często pojawiało się powtórzyło słowo hamowanie hamowanie też zobaczymy w tych danych myślę, że tak, ale też państwu szczerze, że trudno nie hamować po tak dynamicznych wzrostach notowanych w poprzednich kwartałach, więc nad czym się zastanawiamy czy to będzie ona jest zdania była tak czy tylko będzie redukować stopniowo biegi czy jednak gospodarka hamuje dużo bardziej dynamicznie niż nam się wydawało trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że te dane naprawdę są obarczone bardzo dużą niepewnością, bo te elementy, które w ostatnim czasie najsilniej wpływała na ostateczne wyniki gospodarki to są elementy trudno obserwowane np. zapasy nie mamy takiego komfortu, że co miesiąc się dowiadujemy jak to zapasy się w gospodarce zmieniały tak jak możemy śledzić np. wyniki konsumpcji za pomocą sprzedaży detalicznej czy zdań mówionych zapasach, dlatego że one na początku roku ten wzrost na budowane od już kilku ładnych kwartałów znacząco podbijały wzrost gospodarczy natomiast w wskaźnik koniunktury pokazywały, że w trakcie drugiego kwartału ten trend zaczął wyhamowywać firma zaczęły raportować dużo mniejszą aktywność zakupową z 1 strony z tego względu, że nie da się tych zapasów rozbudowywać w nieskończoność to też po stronie przedsiębiorstw powoduje potężne koszty baraki magazyny, które jest uprawniona, żeby wynająć kolejne 3 lata finansować także Sasak, a z drugiej strony z tego względu, że firmy w coraz bardziej powszechny sposób zaczęły się spodziewać, że przed nami hamowanie gospodarcze, czyli hamowanie popytu czyni okres, na które nie ma co rozbudowywać zapasów, bo potem może być problem, że nie można robimy ich wykorzystać albo np. trzeba je będzie sprzedawać po niższych cenach niż koszty ich ich wytworzenia to jest jednak znak zapytania drugi znak zapytania to m.in. wyniki w sektorze usług finansowych tutaj czerwcowe dane, które pokazywał Narodowy Bank Polski pokazywały strata, która także może sprawić, że ten segment gospodarczy, który od strony wartości dodanej brutto w ostatnich kwartałach dosyć po nam się pozytywnie do wyników w drugim kwartale może już na tych wynikach ciąży, więc jak powiedziała, że sam wynik rok do roku będzie jeszcze bardzo solidne zakładów to będzie 67% natomiast pod nim może już kręci stagnacja w ujęciu kwartał do kwartału, a być może nawet pisać to mówiła pani Marta Petka-Zagajewska pani Hanna Cichy pani spodziewała ostrego hamowania czy trochę łagodniejszego to myślę tak jak mówiła przedmówczyni te liczby mogą być niezłe natomiast, jeżeli trochę Polska wiemy i pan zobaczymy co się dzieje w środku to może być mniej optymistycznie, ponieważ po pierwsze, jak spojrzymy na dane cząstkowe za drugi kwartał co tam się działo to dużą częścią wzrostów produkcji przemysłowej było wydobycie była było magazynowanie gazu zakupy gazu na zapas, a to co jest kołem zamachowym naszej gospodarki, czyli samemu, czyli przede wszystkim eksport i dóbr inwestycyjnych konsumpcyjnych no tam się raczej za dużo dobrego nie dzieje ta wciąż wyniki, a hamują dosyć mocno, bo spada po prostu popyt na Zachodzie, a druga rzecz, czyli konsumpcja to w konsumpcji w handlu detalicznym cały czas mamy wzrostach, ale one wynikają z tego, że radykalnie zwiększyła nam się populacja czas spędzony, a to za sprawą nadziei choć, które dodatkowo mają powiedzmy większa potrzeba, bo przyjechały powiedzmy 1 walizką nad trzeba kupić dzieciom ubrania na lato i ja i to napędzało dostał wyniki natomiast, jeżeli spojrzymy na to czy Polski konsument kupuje więcej czy mniej, czyli żyje na lepszym gorszym standardzie to ta poprawa następuje coraz wolniej to mówi pani Hanna Cichy dane, na które czekamy polskim PKB za drugi kwartał nie czekamy do godziny dziesiątej czekają też informacje Radia TOK FM, więc zapraszam państwa na informacje właśnie po nich słyszymy się w trzeciej części magazynu EKG K2 ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 42 zaczynamy trzecią część magazynu EKG w środy Tomasz sed dzień dobry państwu po raz trzeci Hanna Cichy Marta Petka-Zagajewska Julia Patorska przypomnę są dziś państwa gośćmi w tej części chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu katastrofy ekologicznej w Odrze wszystko to co obserwujemy od dobrych kilku dni w mediach to jest przede wszystkim dramat jeśli chodzi o środowisko potężne straty wciąż tak naprawdę nie wiemy jeszcze jak duże ten bilans ostateczny nie jest jeszcze znany na jesteśmy w audycji, w której rozmawiamy o gospodarczej takie wrażenie, że to też jest kryzys i duże straty dla biznesu dla gospodarki dla ludzi, którzy po prostu rzeki żyją to możemy sobie zdawać sprawę wiele takich ludzi jest jeszcze jeszcze przed nami pewnie wiele historii, które pokażą z tego punktu widzenia jak poważna to jest sytuacja, ale tak, kiedy próbuje sobie wyliczyć wymienić o jakich przedsiębiorstwach mówimy do tego całe mnóstwo spływy kajakowe wypożyczalnie żaglówek agroturystyka gastronomia mnóstwo usług miejsc pracy mnóstwo biznesów, które dzisiaj są postawione bardzo trudnej sytuacji to znaczy do rzeki nikt nie chce się zbliżać nawet jeśli zakazu nie ma nie wiemy, w którym miejscu tego kryzysu jesteśmy nie wiemy jak długo jak długo potrwa pani Hanna Cichy i właśnie trudno oszacować skutki gospodarcze, dopóki nie wiemy co dokładnie tą zatruło i w związku z tym nie wiemy jak długo to skazanie będzie się utrzymywać jak długo będzie trwał proces wychodzenia z niego no i jakie właśnie dokładnie ma to konsekwencje przede wszystkim dla rolnictwa, bo ten pan jeszcze nie wspomniała rolnicy też korzystają z rzeki rolnicy podlewają swoje pola wodą rzeki, a jest susza przypomnijmy w związku z tym jak się dowiedzieli o tym skazaniu to większość z nich przestała, ale w związku z tym nie mają czym podlać nie wiadomo co z tymi planami, które poddane już zostały, bo nie wiadomo od kiedy dokładnie zaczęło się skazanej czy to się utrzymuje roślinach czy produkty są bezpieczna niemożna pojęć wodą wraki zwierząt tam gospodarskich to to, więc to jest bardzo duży problem dla rolników na tych terenach przyległych do takiej, a jeżeli chodzi o turystykę taką politykę w sensie Largo, czyli zakwaterowanie gastronomia Rekreacja odpowiada za od 2 do 3% wartości dodanej tworzonej w tych województwach od 3 do 5% zatrudnienia, ale oczywiście lokalnie nad samą rzeką, zwłaszcza w w rejonie Szczecina to jest dużo większe wpływ i tam ta akcja jest natychmiastowa turyści odwołują swoje urlopy ci, którzy już są korzystają z tych atrakcji, które są siłą rzeczy dalej od rzeki przecież sobie nie wyobrażam jak ta musi za przeproszeniem śmierdzieć, więc nikt, nawet jeżeli można teoretycznie prowadzi działalność gospodarczą nam zagłówek na nim stanie pójdzie na lody tak 1 na nic wspólnego wypocząć, ponieważ nie mamy stanu za stan klęski żywiołowej ani żadnej innej formalnej podstawy do zawieszania działalności gospodarczej to przedsiębiorca nie wiedzą czy będą mogli w jakim zakresie ubiegać o jakiekolwiek rekompensaty jest do tej niepewności faktycznej chodzi nam niepewność prawna właśnie chciałem zapytać mówi pani Hanna Cichy bardzo dziękuję co przy tej skali niewiedzy, którą mamy powinno się wydarzyć, bo to są dzisiaj ludzie osoby, które potrzebują pomocy, ale powiedzieliśmy tych znaków zapytania wokół tego kryzysu jest dużo, więc więc, ale jednak ponowię pytanie pani Julia Patorska co pani zdaniem powinno się wydarzyć, kiedy mieliśmy kryzys na granicy polsko-białoruskiej był wprowadzony stan wyjątkowy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na tym że, żeby byli w pobliżu w tej strefie zamkniętej mogli liczyć na odszkodowania co się powinno wydarzyć w pierwszej kolejności wydaje się, że przez cały czas brakuje podstawowej diagnozy tego co się dzieje tak naprawdę co doprowadziło do do zatrucia, bo to co doprowadziło do zatrucia może nam pomóc potem podjąć badania i ocenić, w którym momencie będziemy w stanie dojść do i z powrotem do jakich normalności którą, którą wcześniej, którą wcześniej mieliśmy brak tej diagnozy powoduje niepewność jest ogromna nie wiemy tak naprawdę jak długo jeszcze sytuacja ta potrwa nie wiemy jak duże jest skażenie na zielono w poza samą rzekę też występuje i dopiero w tego typu diagnoza może nam pomóc oszacować straty, które nastąpiły czy zarówno tych przedsiębiorców bezpośrednio funkcjonujących w ramach rzeki chociażby turystyka gastronomia czy dalej w tych branżach powiązanych, o których była przed chwilą mowa tutaj przede wszystkim kwestia rolnictwa no wydaje się, że jak dosyć szeroko wspieramy społeczeństwo w trudnej sytuacji spowolnienia gospodarczego różnymi różnymi środkami różnymi pomocami to wydaje się, że tutaj, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na tych przedsiębiorców na NATO działalność, która się tej okolicy jest, zwłaszcza że z punktu widzenia całego kraju to będą raczej marginalne ilości natomiast punktu widzenia tych przedsiębiorców i tej działalności to to będą zero-jedynkowe, że to są straty, których się nie da odrobić plus myślę, że jeszcze to co przemawia za tą odpowiedzialnością państwa jest też to, że mamy całkiem sporo dowodów na to, że te problemy dla części przedsiębiorców wynikają także po części z tego, że to państwo na wielu odcinkach zawiodły chociażby jeśli chodzi o tak ignorowania wykładni brak komunikacji przyznaje sam szef rządu, żeby nie było także to jakaś kwestia ocenna tutaj w radiu TOK FM sam szef rządu mówi o tym, że za późno został poinformowany o tym co się dzieje, więc rząd sam przyznaje, że ta kwestia informacyjna to jest w strefie faktów po prostu zawiodła co może mieć wpływ na to, że dzisiaj niektórzy przedsiębiorcy nie mogą funkcjonować być może, gdyby udało się to zagrożenie zgłosić w zarodku być może udałoby się te straty także gospodarcze ograniczyć nie, zapominając o tym, że to najpoważniejszy dzisiaj straty trudne do tworzenia, o czym mówią specjaliści dotyczą środowiska przed momentem mówiła pani Julia Patorska wcześniej pani Hanna Cichy w magazynie EKG już za moment zdziwienia państwa naszych gości, ale wcześniej zabieram państwa na giełdę papierów wartościowych w Warszawie sprawdźmy jak radzi sobie indeks szerokiego rynku WIG no nie radzi sobie najlepiej kolor czerwony w tej chwili traci ponad pół procent WIG 20 także w dół o 78EUR dziś po 469USD po 462 funt po 559 frank szwajcarski 4zł 86gr w Cannes je i głos ma pani Marta Petka-Zagajewska co panią dziwi co nie dziwi to może ja przywołam taki artykuł on jest z piątku, ale może jeszcze nie ani mowy, które mnie nie tyle zdziwił trochę też zasmucił artykuł z Guardiana opisujący szarą strefę importową szarą strefę w naszym rozumieniu zupełnie legalną w rozumieniu lokalnych władz, która powstała w Rosji, a po wprowadzeniu, a po wprowadzeniu embarga i po tym, masowym wycofywaniu się wielu zachodnich koncernów produkujących szerokiego rozmaitego rodzaju dobra i kosmetyki i ubrania, ale także koncernów motoryzacyjnych wydawałoby się, że to miało być narzędzie, które miały uświadamiać Rosjanom takim zwykłem, że są izolowani, że coś nie tak zapalać taką lampkę ostrzegawczą skłaniać do refleksji co takiego stało, że świat nie chce sprzedawać w Rosji swoich towarów wydaje się, że do tej refleksji nie dojdzie Galliano opisuje, że wraz z tym jak w Rosji tak naprawdę zalegalizowano import równoległy, czyli umożliwiono to by na lokalni sprzedawcy kupowali utrzeć cicha i dostawców innych państw wcześniej zakupiony przez nich legalnie towar, a następnie bez porozumienia zgody producenta mogli to dystrybuować w Rosji na ten rynek kwitnie można w Rosji kupić bez najmniejszego problemu wszystko czy to są kosmetyki znanych Marek czy to są, a nie wiem ubrania ZARY czy to są markowe luksusowe samochody, a te towary płyną szerokim strumieniem płyną przez państwa sąsiednie przez firmę nie przez Kirgistan przez Kazachstan, ale także płynął masowo z Indii z Dubaju czy Ameryki Południowej na świat nie zna próżni wszystko co się liczy tylko cena przeciętnie towary zdrożały o 20% na, więc niektórych stać nawet na z NATO, żeby zapłacić odrobinę więcej za coś, czego mogłoby brakować, czyli co to na co liczyliśmy także tutaj w Europie za pomocą tych sankcji uda się od tej strony za pomocą społeczeństwo przekonać władze żeby, żeby jednak do tej wojny nie doszło tylko, żeby tę wojnę zakończyć to raczej nie ma szans powodzenia od tej strony Ewa Czyż bardzo zainteresowało taki element, którym w tym artykule niestety nie wspomniano to znaczy jak na to zapatrują się firmy i ostatecznie się opłaca prawda, a wizerunkowo nie sprzedają do Rosji sprzedają do państw, które nie zostały założone nałożone żadne sankcje, ale ostatecznie w ich sprzedaż także jest wyższa, więc brakuje mi trochę tego głosu jak producenci, a na ten problem zapatrują to było 9 od pani Marta Petka-Zagajewska bardzo dziękuję pani Hanna Cichy już nikogo nie dziwi, że zima zawsze zaskakuje drogowców w tym roku, a lato zaskoczyło Kolejarza i ja najpierw o tym czytałem jakieś komentarze w internecie potem sama tego doświadczyłam, ale dopiero jak zobaczyłam liczby to to było bardzo ciekawe lubimy się zdaje się duży ruch na kolei tak mamy duży ruch mamy wysokie ceny paliw, które sprawiają, że część osób woli pojechać pociągiem mamy odbudowa ruchu turystycznego pan po pandemii w lipcu tylko 55% pociągów PKP Intercity przyjechało o czasie, a o czasie definiuje się tutaj miały mniej niż 5 minut spóźnienia i co ciekawe to nie jest kwestia systemowa oczywiście tak są remonty, które tam utrudniają ruch pociągów te wysokie temperatury, które niekiedy stwarzają jakieś problemy np. dla sieci trakcyjnej, ale przewoźnicy regionalni mieli ten wskaźnik punktualności napoju na poziomie 85% wyżej natomiast tym nieprzygotowanym ogniwem było, bo PKP Intercity, które ma za mało tabor za małe możliwości małą elastyczność np. w dociekaniu wagonów i tam przeciążony taboru i przeciążeni pracownicy kolejowi odpowiadają za większość opóźnień no to jest problem systemowy, bo pociągi powinny być państwa ważnym ogniwem naszej Zielonej transformacji mieliśmy w tym obszarze w ostatnich latach mam wrażenie sporo inwestycji, ale spotkają się z taką opinię, że te inwestycje nie były przygotowane na to, że ten ruch wzrośnie na kolej to inwestycje skrojone pod ten ruch, który był do tej pory, jakby nikt nie zakładał, że może tutaj budujemy jakąś parę torów zrobimy coś więcej to, żeby przygotować się na to, że może tych ludzi chętnych do tego, żeby wsiąść do pociągu będzie więcej w podczas gdy inwestujemy cały czas nowe pasy dróg, a tutaj w swym znaleźć pieniądze na pociąg jest trudniej może tych torów by się przydało więcej, o czym świadczą dane te, o których mówiła pani Hanna Cichy to na koniec naszego spotkania pani Julia Patorska jeszcze dopowiem kolei, bo przewymiarowane jest bardzo łatwa trochę wezmę w obronę obronę, ponieważ zajmowałem się tym tematem dosyć duża swego czasu rzeczywiście taki ruch, który szacuje przy inwestycjach przejęty z innych z innych środków to jest tylko 2%, ponieważ rzeczywiście jeśli nic nie dzieje w gospodarce to bardzo trudno jest przejąć zmienić zachowania zachowania konsumentów natomiast wiemy, że dzieje się bardzo dużo teraz i to dlatego to dlatego ten ten ruch się tak tak zmienił m.in. przez właśnie ceny ropy, których o, których była mowa, więc w wiadomo, że inwestycja nie dzieje się z dnia na dzień duże inwestycje infrastruktura, ale nawet na razie to są lata tak gazem, więc trochę biorę z obrony obrony, ale tylko trochę, bo mimo wszystko sporo sporo da się zrobić, bo kwestia podstawienia większej liczby wagonów to też nie jest wielka inwestycja, która musi trwać 1010 lat, ale moje zdziwienie takie takie zdziwienie trochę wychodzące w przyszłość wczoraj GUS opublikował dane dotyczące obrotów towarowych handlu zagranicznym po pierwszej połowie tego roku one nie są najlepsze, bo mamy ponad 50 000 000 na minusie, czyli więcej tak naprawdę importujemy niż eksportujemy to nie jest fajna sytuacja wolimy zawsze więcej sprzedawać niż kupować, ale to co miało to co zaciekawiło zaciekawiło, ale tak jak mówię trochę z myśleniem na przyszłość, że wciąż wśród tych krajów, których najwięcej importujemy wśród 3 pierwszych krajów na pierwszym jest mamy Niemcy to jest oczywiste rzeczywiście z Niemiec bardzo dużą maszyn m.in. sprowadzamy bardzo dużo przemysł importuje, ale na 0203. miejscu mamy Chiny i mamy Rosja to nie są kraje, do których my, a importu im eksportujemy natomiast sporo nadal importujemy i oczywiście Rosja mówimy tutaj pierwszy pierwszej połowie roku, więc no pierwsze miesiące jeszcze w miarę normalnie ten handel zagraniczny z Rosją do gromadzone m.in. bardzo dużo jeszcze wtedy ropy gazu zakupowa szliśmy stamtąd, ale wciąż te dałem te liczby są bardzo wysokie no i Chiny, więc teraz pytanie co się będzie wydarzyło działo w kolejnych w kolejnych miesiącach w kolejnym półroczu na ile ta lista się zmieni mam nadzieję, że się zmieni to mówi pani Julia Patorska dla państwa słuchaczek słuchaczy smutną informację, że to pytanie zostawiamy w zawieszeniu, bo musimy kończyć magazyn EKG w środę bardzo dziękuję za to spotkanie Hanna Cichy Marta Petka-Zagajewska Julia Patorska byli państwo 8 dziękuję centra bowiem program przygotowała Natalia Banaczek realizowali Prądzyńska państwa zapraszam na informacje w radiu TOK FM to już dziesiąte po nich Cezary łasiczka i audycja Owczarek Tomasz Setta dobrego dnia do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA