REKLAMA

"Patoposłuszeństwo" - jak tworzymy kulturę posłuszeństwa, a nie odpowiedzialności (cz.1)

Światopodgląd
Data emisji:
2022-08-18 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:17 min.
Udostępnij:

Narasta w nas przekonanie, że niewiele możemy i tak być musi być. Autor książki - dr Marcela - poddaje tę tezę w wątpliwość i proponuje rozwiązania.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszamy państwa na świat podgląd, którego dużą część dziś poświęcimy refleksji temu jak szkoła rodzina państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić to jest podtytuł książki Mikołaja Marceli Pato posłuszeństwo, którą wydało wydawnictwo znak autor jest państwa gościem dzień dobry, gdyby ta książka ukaże się 24sierpnia tak czy premierowo skutkuje bardzo to wielka przyjemność dla mnie dla państwa mam Rozwiń » nadzieję właśnie okazja już też wejrzeć nieco tę książkę przedpremierowo zatem i od razu też zapowiem, że będzie mieć kilka egzemplarzy dla państwa dzięki uprzejmości wydawnictwa, więc też w pewnym momencie czy państwo słuchacze oznacza, że was interesuje to będziecie mogli wysłać do nas maila jak właśnie te będziemy mieć egzemplarza, bo przypomnę premier 24sierpnia to się z przyjemnością nimi podzielimy dr Mikołaj Marcela jest pisarzem autorem literaturoznawcą związanym z uniwersytetem śląskim tak jak mówiłam tytuł książki to Pato posłuszeństwo myślę, że bardzo znaczący otwiera książka otwiera autor dr Marcella książka cytatem z Howarda Zinna problemem nie jest nieposłuszeństwo problemem jest posłuszeństwo myślę że, toteż znaczące, że właśnie HR Zin dla tych, którzy nie pamiętają też autor ludowej historii Ameryki otwiera książka jest poza innymi jeszcze jej wieloma zaletami wartość wartościami wydaje się ważna jest taki przegląd lektur bym powiedziała takich ważniejszych książek napisanych w ostatnim czasie, więc jeżeli nie wszystkie państwa jeszcze okazję sami przeczytać tutaj właśnie autorsko dr Marcella przytacza i referuje czy analizuje od gry bera tony dziad jest w tytule oczywiście szans, bo bardzo wiele ciekawych i ważnych lektur i zacząłem od drugiego cytatu właśnie do tego Doda nieodżałowanego przede wszystkim należy uświadomić sobie, że miarą stopnia w jakim ideologia zniewala ludzkie umysły jest zbiorowa niemożność dojrzeli alternatywy właśnie pierwsza rzecz to jest wyobrażenie, które bardzo ciekawie pan konstruuje, że my żyjemy w ideologii, że my żyjemy właśnie w świecie, który budują ludzie opierający się na logice i racjonalności to co nas otacza nie jest ideologią i jaka stoi teologia naczep na my żyjemy w zaś w jakiej ideologii wiadomo zawsze jakiś jakieś idee wyznajemy natomiast cały problem dla mnie w dzisiejszym świecie jest taki, że my żyjemy w rzeczywistości, w której podlegamy różnym formom przemocy, które nie pozwalają nam dostrzegać alternatywnie pozwalają nam w ogóle wyobrażać sobie czegoś innego niż to czym stykamy się na co dzień taki staliśmy się takimi ofiarami no myślę, że już za nic nie ciekawią wrażenia, że dziś jesteśmy w takim w takim momencie historii nad od kilkudziesięciu lat prawda tego tego stwierdzenia Francisa Fukuyamy rzekł skończoną historie wasz już nie ma na co czekać tak wszystko co było najważniejsze to osiągnęliśmy doszliśmy do tego momentu w dzień nowego do tego mieliśmy dojść natomiast z drugiej strony cały czas jesteśmy dla części świadomymi ofiarami rozmaitych form przemocy, które ukrytej stają się pisać tych niewidocznych form przemocy przede wszystkim, bo przemoc fizyczną jest prosta do namierzenia programami napastnika mamy ofiarę widzimy ten akt przemocy natomiast jednak przemoc systemowa przemoc symboliczna, która z 1 strony września tak wracając do etymologii jak przemoc to jest to co odbiło na możliwość tak to co nas może przemoc pozbawić możliwości działania ograniczyć to działanie ograniczyć nasze myślenie właśnie wyobrażenie o część Knighta te formy przemocy z 1 strony w przemoc symboliczna, która w, które wyście wszyscy podlegamy różnych poziomach ze względu na to, że też takie obniżenie się bez hierarchii bez takiego zarządzania technicznego rzeczywistość na różnych poziomach od domu przez instytucje publiczne szkoły wojsko itd. do państwa właściwie bez tych siłach bez władzy symbolicznej bez osób, które wydają polecenia, które mają być wykonane na tym polega posłuszeństwo, czyli mamy osoby, które mówi mamy osoby, które słuchają wykonują właśnie ten świat przestałby funkcjonować tak toczą to co nam umyka to z 1 strony, że właśnie w ten sposób pozbywamy się takiej postawy odpowiedzialnej tego świetnie jeśli mamy naszym takim bym powiedział podstawową formą działania jest posłuszeństwo no to wykluczamy możliwość odpowiedzialności tę odpowiedzialność z kolei to jest ten urok tego w pewnym sensie czy taka deska ratunku gdy, gdy świecie, w którym żyją bez alternatywność bezsilność to to, chociaż rozumiem z czerpiemy jakąś siłę satysfakcję z faktu, że pasy nie obchodzi nic nie możemy z tym zrobić nie ma pot niemy ponosi odpowiedzialność to już te my robimy tylko to co nam jest powiedziane tak i no co my możemy zrobić tak naprawdę na tym zasadza się chociażby ten cały problem wyuczona bezradność różnią się NATO mówił o takiej tutaj ta bezradność ona ona właśnie ta wyuczona bezradność wraca w tej książce na różnych poziomach myślę, że dziś jesteśmy w wyłączeń naciek uczyliśmy się tej bezradności w bardzo wielu miejscach jak przed dla mnie bliski temat był zajmuje się na co dzień przed wszystkim edukację to też szkoła do systemu moment w tym oczywiście mamy mamy ten system o tym wszyscy mu mówią tak, ale ten system w dużej mierze może być de konstruowany może być zmieniany przez dyrektorów przez nauczycieli mimo tego, że mamy takie kurator, jaki mamy mamy taki minister z wiekiem, które ma rozmaite rozmaite pomysły, ale pamiętajmy, że te tak naprawdę system to nie są przede wszystkim rozwiązania prawne to są przekonania pewne przyzwyczajenia tego, że system nie każe nam wystawiać ocen cyfrowych w ilości kilkudziesięciu na rok szkolny, bo tak naprawdę nauczyciel musi wystawić 1 ocenę w ciągu roku no i system nie każe nikomu robić kartkówek nie każe nikomu przygotowywać do matury przez 4 lata liceum tylko my robimy, dlatego że zakładamy, że tak musimy, ponieważ tak tak nam zostało powiedziane i zatrzymany chwilę, ale dlatego, że do tego wrócimy tutaj po drodze nam się, że warto jednak kilka w kilku momentach się zatrzymać mamy pewien porządek pewien system państwowy razem z całą kulturą właśnie hierarchią punktami odniesienia wartościami jest tatami i wszystkim tym pewien porządek ekonomiczny wolnorynkowy kapitalizm i w tym systemie żyjemy do tego systemu jesteśmy socjalizm owa ani przez szkoły przez język przez władze przez rodzinę, a przez wszystko i coraz częściej tak jak tutaj pan cytuje czujemy bezsilność bezradność, ale kompletnie nie wiemy co z tym zrobić nie umiemy sobie wyobrazić lepszego świata chcą nam się nawet trochę nie nie zajmujemy się tym, ale też powiedzmy jesteśmy właśnie w zasadzie z, dlaczego ja kocham nie chcę, dlaczego jesteśmy zbyt silni czy będę tak trochę trochę wracał z uporem maniaka do szkoły, ale coś narzeczy to, że te coraz mniej nam się chce oczywiście to wynika z wielu powodów świat ze wzrostu dobrobytu także my żyjemy w stosunkowo wygodnym świecie przemieni w bardzo wielu z nas w takim świecie, w którym niewielu rzeczy nam brakuje tak by się mogło wydawać znaczy zaczyna brakować, bo zdajemy sobie sprawę z tego jak krucha jest ten dobrobyt i ta nasza sytuacja tak, bo tak jest np. na Lesznie z dnia na dzień zwiększyć inflację tak, bo z dnia na dzień okazuje się, że może być problem z energią tak, kiedy z dnia na dzień pojawia się kryzys ekonomiczny i np. nie miliony ludzi w stanach Zjednoczonych tracą swoje domy, dlatego że nie są w stanie spłacić kredytu hipotecznego, więc z 1 strony no my żyjemy w takim świecie, który jest do pewnego momentu i do pewnej granicy wygodny i niewiele rzeczy nam brakuje w porównaniu z naszą historią tak nagle w GBG, który też tutaj pojawia nie nieprzypadkowo piszą o tym dzisiejszym świecie jako taki świat u topi patrząc z perspektywy naszych przodków także właściwie jeszcze z perspektywy ludzi żyjących dziewiąta już na początku dwudziestego wieku na świat jest zrealizowaną utopię, ale jednak mamy rację, chociaż jest sprawiedliwość nierówności tak dawno właśnie dlatego dlatego tutaj wracam do do, z czym się jeszcze wyznaczyć na pewno w dużej mierze otwarte szkoły dziękuję, bo pamiętajmy, że mamy szkołę, która jednak czas po pierwsze jest masowa na najszerszą skalę w historii mamy najbardziej wykształcone społeczeństwo w całej naszej historii i inny wyższy poziom alfabetyzacji tak dalej tak dalej, ale też zastanówmy się co by szkoła czy szkoła tak naprawdę przez 12 lat systematycznie uczy nas odtwarzania informacji powtarzania schematów stosowania konkretnych rozwiązań i nie szukania alternatyw dla rozwiązań, które są przedstawione oczywiście tutaj realizuje byłam szkoły i alternatywne i szkoły w ramach systemu publicznego, który nie zawsze tak wygląda, ale przede wszystkim mamy także właściwie moglibyśmy się zna wie, czego uczy szkoła szkoła uczy dzielności uległości posłuszeństwa i wykonywania poleceń, bo jeśli ktoś nie wykonuje polecenie jeśli ktoś nie zachowuje się taki powinien zachowywać no dostaje uwagę, bo dostaje ocenę niedostateczną, żeby pokazać, że jednak powinien być to się karze myślę, że częściowo dlatego nie szukamy coraz mniej szukamy coraz mniej się buntujemy coraz mniej mamy taką w jakiej jakie wewnętrzne przekonanie, że jest to możliwe i szerzą, więc to już w latach siedemdziesiątych w książce w swoje tyka pisał Faliński no właśnie, kiedy ktoś zapytał, jaką prowadzi swoją politykę i jaką w dobie działania takie też tacy, żeby zdobywać to nasz uzależnionym widzenie jak na to pytanie czy wiesz dostosowuje elastycznie do sytuacji nie ma żadnych reguł taki to, że ktoś pyta reguły, że ktoś pyta o bardzo konkretne w z kroki tak czy jakieś zasady wynika z tego, że wszyscy jesteśmy wyedukowani i myślimy w takich właśnie kategoriach tak musi być tak została szkoła zaplanowana w służbie jako państwa dr Mikołaj Marcela i jego Pato posłuszeństwo, czyli książka o takim tytule są państwa gośćmi wracamy za kilka dni po informacjach tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz przedpremierowo, więc gratka mam nadzieję dla państwa dla mnie w każdym razie tak rozmawiamy dzisiaj o książce Pato pasł posłuszeństwo dr Mikołaja Marceli, która ukaże się już oficjalnie w przyszłym tygodniu za tydzień w środy tak dobrze byśmy jak szkoła rodzina państwo uczą bezradności co z tym zrobić to jest podtytuł książki, którą wydało wydawnictwo znak my będziemy tak jak zapowiadała mieć kilka egzemplarzy dla państwa do rozdania także, jeżeli państwa wciąga i interesuje to proszę was na sygnał w parlamencie podał adres mailowy po prostu pisać maile jak ocenia właśnie w tej książce może nawet od tego zaczęła, że właśnie dużo mówimy o tym poczuciu bezradności zresztą tu czytuje pan bardzo ciekawe badania na amerykańskich uczniach czy studentach, które prowadził psycholog Julian Rotter i bada właśnie to poczucie sprawczości wśród młodych ludzi z tego badania wyszło, że cytuję przeciętna młoda osoba z roku 2002 wykazywała znacznie dalej posuniętą postawy ekstremistyczne, czyli przekonanie, że życiem sterują czynniki niezależne niż 80% młodych ludzi w latach sześćdziesiątych, więc rocznie takie poczucie właśnie, że od nas nic nie zależy mamy poczucie bez alternatywnej ości, jeżeli mówimy o zmienianiu świata od razu wkracza Stalin i i komuna napisze pan o tym, że właśnie pesymizm jest teraz młodzi optymizm albo istnieje, bo nie jest traktowany poważnie albo jest bardzo tak upraszczamy właśnie poznajemy tych postawach w obliczu tego narastających kryzysów i poczucia bezsilności jedną z nich wydają się popularną bardziej na lewicy skrzyni zmów tak czy święte święte oburzenie też takie przekonanie, że za bardzo znaczek oburzamy się na to co się dzieje oczywiście wszyscy mówią, że to jest to jest straszne, ale generalnie jednak na jakość trzeba prawda, więc wydaleń dalej żyjemy i wzruszamy ramionami, bo wydaje się, że właśnie nie ma żadnych alternatyw pana czy żyjących na świecie, w którym też nad w mam wrażenie, że ostatecznie w wydaje się, że możemy mieć jakieś małe rzeczy nawet tych małych rzeczy nie za bardzo da się zmieniać ten to poczucie takie w zewnątrz sterowności myślę, że najazd na wiele z wielu powodów Gene pracuje na Uniwersytecie i szczerze mówiąc jak ta algorytm migracja z życia akademickiego wydatek przeliczanie wszystkiego nieustannie na punkty publikowanie po to, żeby publikować wysoko punktowanych czasopismach ktoś nawet fabryka wianie czytałem naszej, że sens poza tym byłem bardzo często stosowanie algorytmów na to, żeby nie przekazywać środki na badania naukowe czy jakieś inne niezależnie od tego jakie są realne potrzeby poszczególnych poszczególnych osób myślę, że z 1 strony właśnie technologia, która nawet bardzo często w takiej naszej w tak w naszym dyskursie pojawia się jako coś co ma nas wyzwolić także na koniec końców to technologia będzie kimś takim rozwiązaniem wielu naszych problemów no sama technologia niczego nie rozwiązuje się nie zmienimy naszych modeli społecznych gospodarczych politycznych edukacyjnych, bo tego wg nie wszystko się zaczyna myślę, że to jest są wielu osobom umyka, a listę zamyka też, że mamy jednak pewne alternatywy i pewnie w mieście, które skupujemy natomiast na pewno narasta w nas takie przekonanie, że właściwie niewiele możemy także niewiele możemy, że te ten punkt rapem znak musi być rzecz, że tak musi być, ale na to znów wydaje się, że te w dużej mierze z 1 strony oczywiście szkoła z drugiej strony też trzecią dyskutować to jest przebieg oznacza to, że jednak żyję w takim świecie, który jest cały czas nam przedstawiony jako taka wieczna teraźniejszość to musi trwać i to status quo musi być ode musi odradzać tak popatrzył na kulturę z bohaterów tą filmową od tej zależy na tym, że we komiksy tych inaczej teraz wyglądają dziś płacimy na kulturę filmową jeśli popatrzymy na na te wszystkie w mega produkcję o Jamesie Bondzie itd. zwróćmy uwagę jednak na to, że takim głównym przesłaniem tych firm jest to, że najważniejszy powód do stanu początkowego no nie porządku, które co złe zdestabilizować tak nie niezależnie od tego jakie są realne problemy tak bardzo często w te filmy zarówno superbohaterskie 10 KO wiem o agentach specjalnych bardzo dobrze namierzają były z tym powinniśmy się zmierzyć, ale agenci ani zły bohater nie są zainteresowani rozwiązywaniem tych problemów tylko są zainteresowani poświęceniem antagonistów, którzy najczęściej chcą dążyć do jakiej zmiany tak to jest też przewrotne, że powiem, gdyż prywatna o historii i z 1 my jesteśmy utwierdza mnie w tym, że jeśli żadne zmiany nie powinna nastąpić, bo jeśli nastąpi zmiana to ją wprowadzą w życie szaleńcy pokroju Blofelda tak, a z drugiej strony Lehara czy karę, a z drugiej strony mamy takie przekonanie, że właściwie najlepsze co może spotkać to, żebyśmy właściwie pozostali w tym miejscu w tym jesteśmy, bo jasne no są nierówności są pewne problemy, ale z nich nie ochronna nieuchronna konsekwencja postępu co zresztą już zostało w przez przez wiele wiele badań podważone i mówiliśmy też inaczej zacząć myśleć o tym jakie źródła nierówności jakieś obowiązki jeśli mierzymy na co dzień jeszcze 1 zgon tylko tak krótko agresywnie, bo tym też mówiliśmy przykład daje taki dojmujący tak w książce dr Marcel jest sporo właśnie takich powiedziałbym naukowych książek czy czy taki popularnonaukowy, ale jest też sporo kultury jest ten Matrix i smutne bardzo dojmujące jest to, że rzeczywiście być może my jesteśmy tym sferę, który chce wrócić właśnie do tego systemu, w którym no w zasadzie jesteśmy pasywni tylko sobie wyobrażamy życie, a nie tym rewolucjonistą dni, które właśnie wychodzi na obcych jest rewolucjonistą rewolucja w ogóle nam się źle kojarzy, ale powiedzmy, że właśnie o tej rzeczywistości trochę o tym z zaczął pan mówić, ale o tym, że tak rzeczywiście wydają się przezroczysta tak musi być taka jest rzeczywistość i pisze pan wy konstruuje te ideologiczne ustawienia w polityce ekonomii edukacji w historii żyjemy w pewnych interpretacji czy założeniach ideologicznych i prezydenckich przykład, który szczególnie pana uderza boli, bo to był dla mnie jednak ten po raz kolejny tt Homo economicus, które pan przypomnę, że od właśnie my SA przez kolejnych oni sami pisali, że to jest wyobrażonej wymyślone i teoretyzowanie przez nich, a nie jest diagnozą rzeczywistości empiryczną tak to to było pewne modele, które miały uprościć rzeczywistość po to, żeby spróbować w jakiś sposób 100 tys zauważa natomiast sami nie ustanie przypominali, że nie powinniśmy tego traktować jako coś co rzeczywiście i dzieje się tak czy istnieje teraz my dzisiaj rzeczywiście istnieje żyją w takim świecie, w którym wydaje nam się, że człowiek jest nieustannie nastawione na konkurencję musi cały czas no właśnie myśleć o zysku panie są prawa natury Teresą złożymy taki taka IT tak tak wygląda walka o byt to to co jest myślę najbardziej uderzający w ramię jesteśmy bardzo często boimy się mówić utopia i śmiejemy się ludzi, którzy utopia podczas gdy żyjemy wszech świecie utopijnym Forbes wraz z genami właśnie tak z 1 strony Ekonomiki czujemy się chce utopią tak nowe święto nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością jest taki właśnie takim modelem nie zapewni nie zakorzeniony w rzeczywistości, czyli tym Homo economicus 2 strony w edukacji podstawa cały czas, że stanowi behawiorysty, który z nich na dodatek jest bardzo często bez Echa oraz behawioryzm, czyli takie podejście, w którym zakładamy że w w tym zakładamy, że właśnie nasze zachowania to jest kwestia pewnych w trans testuje akcji na bodźce także wszystko się ograniczać do tego, że i dziś mam bodziec musi być reakcja prawda teraz możemy możemy osoby warunkować w odpowiedni sposób i możemy uzyskiwać odpowiednie rezultaty poprzez TSUE tak może kara kara i tak nagrody nagroda, czyli wzmacniamy pozytywnie lub negatywnie i przez to osiągamy odpowiednie rezultaty, do których do, których dążymy jest alternatywa to się zatrzymam jak alter tak w szkole czy na Uniwersytecie tam, gdzie pan czy starszych czy szkolę młodszych na alternatywę jest bardzo wiele alternatywą jest chociażby konstruktywizm raczej mamy założenie takie, że nauka nie jest kwestią przekazywania pewnego transferu wiedzy i sprawdzania tego ta tego transferu na podstawie no właśnie z 1 strony jakiś kartkówek w ramach, których albo nagradzamy wzmacniamy pozytywnie albo karzemy za to, że ktoś nie nie wykazał się w przyswojeniu danej wiedzy tylko zakładamy, że nauka czy edukacja nie jest kwestią pewnej innego konstruowania wiedzy to jest bardzo indywidualna i które w, którym centralną postacią jest jednak uczeń PRoto uczeń próbuje mierzyć z problemami na własną rękę próbuje szukać własnych rozwiązań próbuje konstruować rozmaite rozmaite drogi dojścia do do rozwiązania natomiast nauczyciel na literaturoznawstwie humanistyczne, ale są widzimy krycia wstążek okuć czy te premie za ten jest także wykład czy wykład w kucie czegoś można czegoś co zwykłe natomiast wykucie czegoś zrozumienie, czego są różne rzeczy ja czy to, że my potrafimy przedstawić dane fakty tak czy jakieś informacje nie oznacza, że my rozumiemy co one oznaczają nic się zanikł już, że bardzo poważnym problemem dzisiejszej rzeczywistości jest to, że my właśnie kupiliśmy bardzo wiele informacji natomiast my bardzo rzadko posiadamy wiedzy mam taką utopię, czyli wyobrażenie jak można by było z tym te szkoły edukację w świecie, w którym jesteśmy kilka miliardów ludzi, a to były, jakby ograniczone zasoby inaczej skonstruować no tak zaczyna mamy mamy poszczególne modele te pokazują jak może to to kosztować one wcale nie są droższe utrzymanie niższy niż ten model publiczny jeśli popatrzymy na szkoły Montessori szkoły walońskiej z powodzią na edukację demokratyczną są prywatne szkoły to są role społeczne, ale publiczne niepubliczne, ale w wiele wiem, że są inicjatywy np. w Warszawie tak taka by stworzyć rzeczywiście szkoły publiczne demokratyczną natomiast nowy cały problem z tymi modelami jest taki, że tutaj wracamy do ograniczeń prawnych i pewnych rozwiązań systemowych, że w tych w tych szkołach znacznie trudniej zrealizować podstawę programową czy myśleć o takiej stricte realizacji podstawy programowej chciałoby pewnie ministerstwo na wszelki inny rok jeszcze szereg innych robią z tym się mierzą też szkoły natomiast kwestia po prostu finansowania, ale mamy pomysł jak co można zrobić 3 kropki właśnie o tym, że rzeczywiście pomysł są lepsze lub gorsze, bo nie ma idealnych, ale alternatywy są, więc tych alternatywnych od tego też jak zacząć zmieniać system, jeżeli już z nim jesteśmy tak jak Katarzyna Morawska zmieniamy Uniwersytet, ale już on taki jest ludzie na nim też tacy są, więc jak zacząć w ogóle, kto ma zacząć dr Mikołaj Marcela i jego książka to posłuszeństwo są państwa gośćmi wracamy po informacjach o atak na świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz jak szkoła rodzina i państwo uczą bezradności co z tym zrobić to jest podtytuł książki Pato posłuszeństwo dr Mikołaja Marceli, którą wydaje wydawnictwo znak w przyszłym tygodniu premiera już dziś mamy okazję wejrzeć w ta książka też będziemy mieć dla państwa kilka egzemplarzy do rozdania, że państwo jeszcze zainteresowani proszę pisać na adres dla was małpa TOK kropkę FM dla was pisany razem małpa TOK kropkę FM jak tylko do nas dotrą do to dzięki uprzejmości wydawnictwa chętnie się podzielimy to jest Pato posłuszeństwo to jest podział taki esej, który ja ja przynajmniej tak to czytam ewentualnie poproszę choroby ripostował no i jak mierzy się z tym uczuciem rozlicznych kryzysów, w których żyjemy o nich rozmawiamy mamy coraz większą świadomość świetnie rekonstruuje Emmy kryzysów w ekonomi stów w polityce poczuciu urzędnik nas tam w tych partiach nie reprezentuje i w ogóle tam degrengolada 1 ogólna rosnąca nasza pogarda w ekonomii wiemy nierówności wiemy jak to co kraj bardzo państwu doczytać ewentualnie opisał jako te prace bez sensu albo w ogóle słabe prace takie, które są wyzyskowi we oparte na wyzysku unika się wcale wielkich pieniądzach długo wymieniać te rozliczne kryzysy właśnie w tym jest problem, że to już nie jest 1 kryzys tylko co się dużo głębiej problematycznego systemami, w których żyjemy teraz pytanie właśnie to czy umiemy sobie wyobrazić alternatywy czy też jesteśmy w stanie się zmobilizować do jakiej pracy i walki nad nimi, czyli przełamać poczucie bez alternatywnej ości bezsilności i też braku sprawczości o tej sprawczości dużo się mówi pan o tym, że jest to moment krytyczny, że coś się może zaczyna zmieniać tak myślę, że my to też czujemy tak, że jest i jest jakiś taki myślę duch czasu, w którym po pierwsze, wszyscy jesteśmy strasznie zmęczeni i nie i czujemy, że nie ma właśnie jakiś alternatywy albo, że naprawdę chcielibyśmy jak zmiana nie zabrać wiemy co z tym wszystkim zrobić niektórzy po prostu rzucają wszystko i próbują gdzieś uciec, a reszta trwa w tym głowy ku codziennym i ten dobrobyt i wszystko co gdzieś budowaliśmy przez jakiś czas no w taki swój urok pewnie i myślę, że to się dzieje na wszystkich poziomach właśnie od edukacji przez politykę rok, w którym no właśnie cały czas powtarzamy, że to właściwie nic nie zmienia cały czas jest sama narracja osobom jeśli chodzi o ekonomii, że cały czas wracają same kryzysy NATO co zrobić razem się co zrobić nawet jeden z takich postaw rzecznik może być to po prostu istnieje w zdaję sprawę, że my przez większość naszego życia uczymy się tego, że nie powinni mówić nie także powinni się buntować to od rodziny najczęściej, więc racjonalnym trzeba być racjonalne tak też jednostki moje ulubione kategorie, kiedy albo wycia być realistą pełnione ktoś mówi, że trzeba być trzeba być realistą to jasne trzeba być realistą tylko to co my najczęściej uważamy za realistyczne, bo racjonalne nie ma wspólnego z realizmem i racjonalnością tylko pewną kategorią ideologicznym decyzja staje się zapomną, kiedy mówimy, że się nieracjonalne to mówimy, że nie warto się tym zajmować zawodowo przecież i tak nic z tego nie będzie, więc po co się zajmować jakimiś mrzonkami, a w to, że ktoś po prostu stwierdzić co się nie nierealistyczne cele w nie oznacza, że taki nie jest w na gruncie szkół to znowu wracam do swojego dziś poetka to, że ktoś mówi matka nie da się uczyć jak mówi, że da się uczyć bez ocen bez z sprawdzianów bez zadań domowych to jest absolutnie jakaś mrzonka jakiś ciśnienia akustycznego, po czym 60 w jakiej szkoły Demokratycznej, gdzie nie ma oceny dzieła zadań nowych nie ma sprawdzianów i dzieci, podążając swoją ciekawością budują tą wiedzą, że powinny sposób szkołach publicznych, gdzie najczęściej właśnie są 3 czynniki posłusznego wykonywania poleceń jakieś okazje jednak nie da taki, że to nie jest nierealistyczne oczywiście są pewne problemy z tym musi się mierzyć też pamiętajmy to myśl jest taka rzeczkę nam umyka w ogóle w naszej historii i i coś, o czym mielibyśmy na co dzień rzeczy nigdy nie znajdziemy takiego nie będzie w takim momencie w tym zwierzają wszystkie nasze problemy bycie ludźmi wobec ludzkość nie ma tej 1 tak na czym polega na tym, że my cały czas mierzymy się jakimś problemem szukamy dla niego rozwiązania i potem nasze rozwiązanie generuje nowe problemy, którym znów musimy wiązać innym rozwiązaniem to jest główny problem jest taki jeśli za bardzo wierzymy, że to status, że to status quo czy te problemy te rozwiązania, które wprowadziliśmy w życie one są już właściwie niezmienione, a dzieje się tak na ogół dlatego wrześnie we w grupa osób, które są zdolne do wywierania przemocy symbolicznej czy ktoś wprowadził TEN-T startą nową rzeczywistość jest zlicza tej nowej rzeczywistości będzie już teraz tylko status quo bronił iż, więc z perspektywy takiej to coś co jest groźny tego czy te zawsze nowe pomysły i nowe rozwiązania szły od młodego pokolenia tak, bo to jest naturalne też proces taki biologiczny na badania nastolatki buntują się i szukają nowych rozwiązań o w mam wrażenie, że w ostatnich dekadach ten świat został bardzo mocno skrojony pod dorosłych i doszli jednak bardzo w dużym stopniu potrafili ograniczyć te nowe rozwiązania szukanie nowych rozwiązań, które oczywiście tak ostatecznie chodzi o władzę pieniądze no właśnie ale, ale szczerze, więc to może być 1 i jeden z problemów i wydaje się, że dzisiaj powinniśmy sobie po prostu coraz częściej powtarzać myślę, że te 11 jedno z dróg do zmiany po prostu zmiana narracji tego, żebyśmy przestali powtarzać, że jedyne co może być tylko gorsza przyszłość i właśnie to co by już jest z nami któż jak o tym pisał Bauman weto topi, czyli że świat dziś nie ma utopić są na topie i patrzymy z taką Klein Ameryka granic gen no właśnie, że staramy się odbudować coś co legło w gruzach tylko raczej zastanówmy się właśnie takie prezentujemy podejście konstruktywizm ręczne, czyli zastanówmy się co możemy stworzyć w jaki sposób trochę inaczej pomyśleć daną rzecz i się zaczyna być często małych zmian na kiedy wprowadza też swoje zajęcie jedno Janas w segmencie nie stawiam ocenę g oceny, kiedy spotykamy się z moimi studentami dziś prowadzę będę specyficzne zajęcia, bo jestem wicedyrektorem 2 kierunków 1 dysk, kiedy sztuka pisania długich w twórcze pisanie marketing wydawniczy i mam najczęściej takie warsztaty pisarskie z moimi z moimi studentkami studentami natomiast i moje zajęcia głównie są poświęcone szkoleniu ich umysłów tak czy uczymy się pracować bez ocen uczyły się wyznaczać sobie samemu pewne cele, które chcemy zrealizować samodzielnie szukamy dróg do tego ćwiczymy szukamy różnych ćwiczeń dużo dyskutujemy o uczymy się udzielać sobie informacji zwrotnej wspólnie wyznaczać kierunek działań i ktoś może powiedzieć to ma niewiele wspólnego ze studiowaniem systemem podatkowym no właśnie, a dla mnie przykre jest to bardzo ważne bardzo ważne doświadczenie poszerza, więc w tym jest tam byli często pomyśleć co jeśli czegoś nie doświadczyliśmy, chociaż do wyobraźnię tak drobnym chęć do jakich, gdyby nie tak jeśli nie spotkamy człowieka, który nam powie co nie musisz pracować zawsze dla oceny musi zawsze pracować dla jakiegoś konkretnego rezultatu tylko może szukać możesz spróbować może ponieść porażkę tak, ale te ta porażka to, czego może nauczyć to wg jest to bardzo istotne doświadczenie taki edukacyjny, który może się przecież przez całe nasze życie i szerzą, więc nikt z nas znaczy nie trzeba wiele, żeby wprowadzić taką zmianę myślę, że bardzo wielu miejscach czy to pracy czy właśnie w miejscach edukacji czy jakiś instytucjach każdy z nas na rozmaitych poziomach może z 1 strony wprowadzić takie zmiany w Legii jest przeciw ja się klin WITU indywidualistyczny na strategię zmiany, że indywidualisty, ale one też przykład pamiętajmy, że kiedy pokazujemy w tonie jest także indywidualistyczny to znaczy ja np. kiedy wprowadzamy zmiany to bardzo często podchwytują moi znajomi z kolei podchwytuje pomysłu w tym w sprowadzają moi znajomi i myślę, że wspólnie inspirujemy i wspólnie też staramy się wytyczyć 4 inny kierunek, ale to pokazuje, że te, że też nie musimy myśleć o o zmianie w taki sposób oddać musi zmienić cały świat wiadomo, że gdzieś to wszystko musi się zacząć fakt w książka kończy się tutaj dużo mówiliśmy o o lekturach czy to rybę czy Czech czy tak się zachwycamy się książką Węgrom i Grebera tak, ale zakończenie ma z kolei motto mojej ukochanej piosenki, czego jest maszyn, czyli głos radio to w wszystko musi się zacząć wszystko kiedyś musi się zacząć czy istnieje lepsze miejsce niż to czy istnieje lepszy czas niż ten i myślę, że to jest taka rzecz, która w czy te słowa idą za mną gdzieś od końca podstawówki początku liceum ja też nie ukrywam, że jestem człowiekiem, który miały takich rodziców miał takie szczęście, że weszli Jerzy swoją sprawczość, ale też miałem bardzo dużo doświadczenia takiego i możliwości buntu, który po tym, wykorzystywałem w życiu dorosłym na studiach i potem w życiu zawodowym i też wiem jak bardzo trudno jest ludziom zbuntować i powiedzieć coś co wg nich jest problematyczne, a po sobie też wiem, że czasami powiedzenie w odpowiedzi momencie nie albo w odpowiedzi momencie zbuntowani się i postawienie na swoim może mieć dalekosiężne konsekwencje pozytywne i in dlatego też taka książka dokona dziś bardzo mocno związana z moimi doświadczeniami z moim przekonaniem tutaj mała dygresja, ale pozdrawiamy serdecznie pozdrawiam Edwina Bendyka, bo nestor Machno znalazł się, czyli ukraińskiej powiedziałem anarchista w tej opowieści dr Marceli Pato posłuszeństwo są też przytoczone w utopię, czyli jednak pomysły projekty, które krążą dziś przestrzeni są dyskutowane świata będzie trochę rozmawialiśmy o tych boi się wydawało, że to ciekawe, że może tam się zacznie na rynku pracy były bezwarunkowo dochody pomysłu teraz więcej mówi skracanie czasu pracy jest praca gwarantowana, który pana wydaje się panu ta jest utopi pomysłów na jakich zmian dziś przestrzeń społeczną polityczne ekonomiczne edukacyjnej wart teraz wspomnieniach areszt do czytają słuchacze czy jesień będzie powodował w ING i i Grey znaczy dla mnie najciekawszym pomysłem takim, które potrwają jednak ten ta historia Viando TUW i tego społeczeństwa, które funkcjonowało w takim paradygmacie nieposłuszeństwa tak i dla mnie w ogóle przecież wie, ale to co najbardziej w książce ich, czyli dawne fabryki zachwyciło być może zapamiętam to właśnie ta definicja wolności nierówności, a wolności wolność polega, że nikt nie ma ostatecznie władzy nadmiernej w każdym razie na nikim, ale jego władzy takiej politycznej rodzi dziecko, ale też ekonomicznej i to w pewnym sensie wymusza pewną równo każdemu z nas, bo o nich w te 3 wolności w taki podstawowy, czyli wolność przemieszczania się wolność nieposłuszeństwa, czyli powiedzenia nie też wolność tworzenia nowych projektów społecznych społeczno-politycznych takiej dopiero kiedy te 3 wolności mamy w mamy dostępne to rzeczywiście jesteśmy ludźmi wolnymi i test prawdziwa wolność nie jak współcześni liberałowie wydaje mi się wszystko część wolności, która nie obiecuje jakich pod tym kątem myśli, gdy ja jak bardzo zachęcam do przeczytania tej książki, dlatego że jeszcze niema w UE była wyjmujemy przetworzonego chińskich, a myślę, że ta historia właśnie Viando, czyli społeczności, która opiera się na posłuszeństwie, ale też miała taki bardzo progresywny tak podejście do życia właśnie dzieci, które ktoś nie można było nie tylko bicie, ale też wskazywać kobiety, które miały pełną wolność jeśli chodzi o zarządzenie swoim ciałem jeśli chodzi o wejście w jakikolwiek relacje z mężczyznami z drugiej strony sposób zarządzania tym tą społecznością te to myślę też w fazie specjalne utopimy trudne do wyobrażenia w naszym dzisiejszym świecie jednak dosyć skomplikowanym złożonym zbiurokratyzowany no tak, ale to co o nich jest najciekawsze jest to, że te u nich punktem wyjścia jest idea nieposłuszeństwa w naszym świecie punktem wyjścia z ideą posłuszeństwa i wydaje się, żeby porządek musi być no właśnie to jest, że dla mnie to to nie jest takie oczywiste i myślę, że tak długo jak będziemy tkwili wtyki w takiej kulturze posłuszeństwa wtyki w kulturze, w której zakładamy, że są osoby, które mówią same osoby, które po prostu słuchają i bezkrytycznie, wykonując polecenia to będziemy się mierzyć z kolejnymi kryzysami rozmaitymi od Odry do do kolejnych kryzysów ekonomicznych no bo szczerze bez takiego od czego zaczęliśmy zatoczy takie koło powinno istnieje chcemy mieć kultury posłuszeństwo nie będziemy mieć kultury odpowiedzialności i kultury, w której naprawdę wszystkim nam zależy na tym, żeby było dobrze więcej też i w innych utopi może taki bardzo już sformułowanych konkretnie również znajdziecie państwo książce dr Mikołaja Marceli Pato posłuszeństwo wydawnictwo znak ją wydanie w przyszłym tygodniu premiera, a jeżeli państwo jesteście zainteresowani kilka egzemplarzy będziemy mieć dla was pisany razem małpa TOK kropkę sam autor dr Mikołaj Marcela z uniwersytetu Śląskiego, bo państwo goszczą bardzo rozmowę dziękuję dziękuję Ka świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA