REKLAMA

Prezydent Ciechanowa: będziemy pewnie w godzinach nocnych wyłączać oświetlenie uliczne.

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-08-19 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:03 min.
Udostępnij:

O oszczędzaniu energii w miastach i gminach, finansowaniu oświaty, jak będzie wyglądał rok szkolny, płacy minimalnej dla nauczycieli, samorządach, podręczniku HIT, , KPO, wyborach samorządowych mówił Krzysztof Kosiński

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra naszym gościem jest dziś pan Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa sekretarz związku miast polskich dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry wszystkim słuchaczom TOK FM za chwilę 1września czy z mniejszych miastach mniejszych od tych największych, czyli takimi jak Ciechanów są problemy z personelem nauczycielskim z nauczycielami z obsadą problemy pojawiają się w Rozwiń » dużych miastach metropoliach tam rzeczywiście są duże wakaty kadrowe w szkołach natomiast w mniejszych ośrodkach na ten moment takich problemów nie widać w związku, z czym 1września w przypadku Ciechanowa jest niezagrożony jeśli chodzi o liczbę etatów wszystkie stanowiska są obsadzone Anny i na pewno dzieci będą miały komfort tego, że będą mogły spokojnie przejść do szkoły po wakacjach i wszystkie lekcje będą normalnie przeprowadzane natomiast dużych miastach są problemy w dużych miastach chociażby mamy problemy związane z napływem dużej liczby osób z Ukrainy dzieci, które będą uczęszczały do tych szkół jest znacznie więcej niż w mniejszych ośrodkach, ale przede wszystkim duże miasta rynkowo biznesowo mogą bardziej kusić nauczycieli tym, żeby odchodzić od zawodu nauczyciela i szukać czegoś innego w mniejszych ośrodkach takiej konkurencji UE nie ma pod względem chociażby płacowym i wiemy że, gdyby te kwestie związane z płacami, choć środowisko nauczycieli ciągle są nierozwiązane rząd nawet jeśli podnosi te wynagrodzenia to tak naprawdę ciężar finansowania spada na samorządy paniki to będzie rok jeśli chodzi o finansowanie oświaty w pana mieście w ogóle w miastach, w których może pan mówić, bo wiemy, że są realizowane podwyżki, które są wprowadzane centralnie natomiast tym wypłacający wynagrodzenia są właśnie samorządy i konsekwentnie od dobrych już kilku lat obserwujemy taką, a taki schemat, w którym środków ze budżetu gminy miast trzeba, a więcej, gdyby przeznaczać na wynagrodzenia, a tych środków subwencji jest proporcjonalnie mniej i ta tendencja teraz będzie wyglądała analogicznie może ona nowe nawet się pogłębić, bo mamy sytuację związaną z wysoką inflacją, a więc koszty wszystkiego rosną rozstrzygnie też od 1stycznia najniższe wynagrodzenie od połowy przyszłego roku po raz kolejny ma ono wzrosnąć, więc to też miało swoje konsekwencje dla samorządów jeśli chodzi o finansach jest pan przeciwnikiem podnoszenia minimalnych płac nie mówię o tym, ale trzeba przede wszystkim zabezpieczyć środki na podwyżki płacy minimalnej, a jeśli chodzi o chociażby całą administrację szkół i obsługę to te pieniądze są przeznaczone przez samorząd nie przez budżet państwa budżet państwa nie daje na to subwencji czy powtórna zmiana systemu podatkowego w trakcie roku ma wpływ na budżet miasta oczywiście, że ma wpływ wiemy, że w ramach tych rozwiązań polską ładowi zostały wprowadzone takie zmiany, które teoretycznie miały ustabilizować sytuację finansową samorządów to znaczy podatek PIT CIT jest w równych częściach w każdym miesiącu wg szacunków Ministerstwa Finansów dla każdego samorządu wypłacany, jakby czas ryczałtowo można powiedzieć, a teraz w ostatnich dniach mieliśmy świeże wyniki, a chociażby podatku CIT chodzi o wpływy z budżetu państwa okazuje się, że one są znacznie wyższe od tych szacunkowych, więc chociażby w ten sposób samorząd jest okradany poprzez te zmiany podatkowe, bo my dostajemy ten rok na 112 co miesiąc pewnej prognozy szacunku, który okazał się oczywiście mniejszy niż faktyczne wpływy na pewno będziemy się jako samorządy domagać się rozliczeń w tym zakresie pewnie na początku przyszłego roku wtedy, kiedy będziemy mieli już takie całościowe roczne podsumowanie wszystkich dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od firm od osób fizycznych cech mały wyłom z naszych tematów ekonomicznych naturalnych dla magazynu EKG, korzystając z pana obecności już, zamykając część finansową i tam oświatową toczy się w Polsce ożywiona dyskusja nawet tutaj kilka minut temu w poranku Radia TOK FM o tym słynnym podręczniku czy pan jako rodzaj organ zarządzający np. szkołami w Ciechanowie na poziomie podstawowym no, więc właśnie to nie jest do końca ten problem, ale czy samorządowcy mają jakąś władzę by nie korzystać z tych podręczników szkoła, której podlegają, nawet jeżeli pana bezpośrednio w tej chwili nie będzie dotyczyło największą władze mają konkretni nauczyciele, którzy będą podejmować decyzje trzeba na jedno zwrócić uwagę nauczyciela wiąże podstawa programowa nie wiąże go żaden podręcznik, więc rozsądny mądry nauczyciel patrząc na treść tego podręcznika prof. Roszkowskiego na pewno go odrzucił i uczył z własnych notatek z własnych przemyśleń własnej wiedzy z podstawy programowej, którą musi zrealizować on tak naprawdę nauczyciel nie musi korzystać z żadnego podręcznika w nauczaniu tego nowego przedmiotu może korzystać z dostępnych mu źródeł, a w historycznych, które będzie przekazywały uczniom jeśli chodzi o samorządowców to my też ten problem bardzo wyraźnie dostrzegamy i wielu z nas będzie rekomendowało takie lekkie rekomendacje można powiedzieć się do dyrektorów szkół, a żeby tego podręcznika nie korzystać jestem przekonany, że już wielu z nas tak zrobiło oczywiście od strony formalnoprawnej nie ma to żadnych umocowań, bo nie możemy na to wpływać, ale sama sugestia samorządowców w tym zakresie, żeby nie korzystać absolutnie z tego dzielącego podręcznika podręcznika który, a jest przesiąknięty opiniami ani faktami, a i rekomendować można gościem magazynu EKG jest pan Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa będzie miasto musiało oszczędzać energię ciepło z pewnością ja dostałem propozycję podwyżki oświetlenia na cen za energię, czyli oświetlenie uliczne budynki o 500% to jest szokujące 1stycznia 2023 roku 500% 500 tracą zrobi no i już teraz wprowadzamy takie z działania, które mają redukować moc zakup reduktorów mocy chociażby będziemy pewnie też w godzinach nocnych wyłączać oświetlenie uliczne nie chciałem nigdy tego robić, ale chyba będę do tego zmuszony Podlasie dla przykładnie, ale były panie prezydencie takie pomysły nie wiem czy pan pamięta ja przepraszam nie przypomnę sobie w miejscowości miasta na świat w czasie pandemii ogranicza oświetlenie uliczne w nocy, bo i tak siedzieliśmy w domu spotkało się stały dostęp przeciw przeciw jak pan sobie, ale Brera wydaje się, że samorządowcy nie będą mieli wyboru dla przykładu dotychczas płaciliśmy za oświetlenie uliczne około 2 000 000zł rocznie, a teraz będziemy płacili 10 000 000zł na to naprawdę nie ma środków, bo to są wydatki o charakterze bieżącym, więc trzeba korzystać tego rodzaju rozwiązań, bo nie ma wyboru jeszcze w tym roku wyda pan światło w nocy jeszcze na ulicach to naprawdę będzie praktykowane niestety przez wielu samorządowców, bo nie będzie innego wyboru dzisiaj, chyba że jako samorządowcy domagamy się od rządu teraz tego, żeby wprowadził tarcze tarczę chroniącą gminy miasta przed z czerstwego rządowych spółek energetycznych, bo inaczej tego nazwać nie można tych taryf tych stawek, które są nam jako samorządowcom proponowane w tym momencie w ostatnich dniach wiele spółek rządowych ME w obszarze gazu energii publikuje swoje wyniki za pierwsze półrocze za ostatni kwartał i tam są jakieś szlam miliardowe zyski marże niektórych spółek wzrosły 9 krotnie to jest zarabianie już teraz na tym co się dzieje, a od 1stycznia widać, że chcą kosić tych pieniędzy jeszcze więcej natomiast nie tylko samorządy dostają takie oferty pięciokrotnego wzrostu dostają także firmy prywatne przedsiębiorcy, więc możemy się spodziewać się tego, że w przyszłym roku za 15%ową inflację, którą mamy teraz jeszcze zatęsknimy, a co z mieszkańcami mieszkańcy będą musieli też zrozumieć tą sytuację dramatyczną, w której jesteśmy dużo z 1 strony zabiera nam się dochody własne poprzez zmniejszenia podatkowe, więc jeśli nie mamy środków to pewna pewne usługi publiczne muszą być ograniczone i no to jest kwestia dyskusji rozmowy tłumaczenia i na pewno będziemy to robić prezentować konkretne dane wyliczenia liczyć też na zrozumienie, ale też nie będzie także będziemy się tylko posiłkować tego rodzaju działaniami my jako miasto Ciechanów przeprowadzić naprawdę wiele inwestycji w obszarze np. instalowania paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół przedszkoli i tamte problemy będą mniejsze jeśli chodzi o ceny energii jeszcze w tym roku zamierzamy instalować tunel kolejne panele foto Valve fotowoltaiczne na budynkach wiszą na sobie potrzebne pieniądze przykładowo z kapel, które jest blokowane te pieniądze mogłyby pójść na tego rodzaju inwestycje związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej czy instalacją paneli fotowoltaicznych czy też wymianą źródeł energii opraw oświetlenia ulicznego z tych lodowych na ledowe, a to jest oszczędność blisko 5%owa jeśli mamy oświetlenie ledowe w mieście i tego rodzaju inwestycje mogą być finansowane z kapelą, ale dzisiaj te pieniądze są niestety przez Polski rząd blokowane to sprawa oczywiście jedna z kluczowych skandalicznych kilka tygodnie temu jeszcze przed sezonem wakacyjnym związek miast polskich odbywające się zresztą w różnych gremiach samorządowych debaty na temat cen energii były bardzo doniosłe i takie alarmujące czy w pana zdaniem temat dostarczenia ciepła systemowego dla mieszkańców jest już rozwiązany jeśli chodzi o ciepło systemowe, toteż mamy różne uwarunkowania w zależności od położenia geograficznego poszczególnych miast, bo ta ściana Północna ściana wschodnia, gdzie jest najbliżej Rosji najbardziej była uzależniona od importu węgla rosyjskiego i tam spółki ciepłownicze mają realny problem w ogóle z brakiem umów na węgiel i gdyby kwestią braku ewentualnego zabezpieczenia dostaw, żeby w ogóle czymkolwiek w jakiekolwiek źródła energii i mieć ten węgiel, a spółki ciepłownicze w większości niestety w Polsce działają w oparciu właśnie o węgiel ten proces zmian dopiero jest wielu miejscach prowadzony, więc kwestia obaw na pewno odnośnie dostaw tego węgla Skonto będzie brak umów poszczególnych Stanów oraz ten problem nie ustały nadal jest natomiast zwracam uwagę na jeszcze 1 rzeczywiście nawet ten węgiel będzie on będzie importowany z różnych części świata jak to się mówi to te spółki ciepłownicze już dzisiaj są w tak fatalnej sytuacji finansowej, że może ich nie być stać na to, żeby zakupić ten bardzo drogi węgiel, który jest czterokrotnie droższy ten importowany od tego krajowego, który może, gdyby zasilać energią, a te spółki ciepłownicze w przypadku miasta Ciechanów mamy podpisane umowy ze spółkami energetycznymi rządowymi chodzi o dostawy na najbliższy sezon mam nadzieję, że one będą zrealizowane jeśli będą zrealizowane to nie będzie problemu z zapewnieniem ciepła mieszkańcom to ostatnie pytanie na koniec też taki byłam bardziej w stronę polityki jest, choć znajduje pan, choć 1 dobry argument za tym by odroczyć termin wyborów samorządowych nie znajduje żadnego argumentu będzie miał pan wydłużono kadencję jeśli patrzyłbym na to z perspektywy stricte osobistej to pewnie, że tak natomiast patrzy z perspektywy ustrojowej państwa konstytucji, ale też jedynym argumentem, który rząd podaje prawo i prawdziwość, żeby przełożyć wybory to jest niedziałający kalendarzy nie, czując kalendarza natomiast trzeba zadać pytanie, kto w Polsce przeprowadza wszystkie wybory to logistycznie organizacyjnie nie przeprowadza odpowiada samorządy, więc jako samorządowiec mogę panu powiedzieć w pełni z pełną odpowiedzialnością, że jestem w stanie przeprowadzić te wybory samorządowe parlament parlament armia wg wyliczeń konstytucjonalistów 6 tygodni maksymalnie może dzielić jedne wybory drugi jeśli byśmy przełożyli wybory tak jak chce PiS na kwiecień przyszłego roku to przecież też 6 tygodni będzie dzieliło od wyborów europejskich, które będą w maju 2020 trzecie czwartego roku, więc to jest absurd i ten ich argumenty są tak nawet nieracjonalne pan Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa był gościem pierwszej części magazynu EKG dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA