REKLAMA

ABW z parasolem ochronnym nad handlarzem bronią Andrzejem I.?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-08-22 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:23 min.
Udostępnij:

Z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas rozmawiamy o kolejnej odsłonie afery związanej z handlarzem bronią, Andrzejem I., który miał sprzedać polskiemu rządowi respiratory.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dr Paulina Piasecka jest z nami dyrektorka centrum badań nad terroryzmem Collegium Civitas dzień dobry pani doktor dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu chciałabym porozmawiać o kolejnym wątku, który dotyczy handlarza bronią i respiratorami okazjonalnie ne, o którym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita prokuratura tu wyjaśnienie, bo to dość skomplikowana chciałbym panią poprosić o komentarz chciałbym, żeby wszyscy nasi słuchacze słuchaczki mieli świadomość sytuacji, w Rozwiń » której rozmawiamy prokuratura chciała ścigać Andrzeja Izdebskiego czerwoną notą Interpolu to jest taka informacja ta czerwona nota dla organów ścigania wszystkich państw członkowskich Interpolu, że trzeba zlokalizować daną osobę i tymczasowo aresztować prokuratura złożyła taki wniosek o czerwoną notę, ale KG Policji go odrzuciła, dlaczego powołała się na taki wpis ABW w bazie Interpolu, a to był taki wpis, który mówił, że i, owszem, daną osobę trzeba mieć na oku, ale nie ma jeszcze wystarczających dowodów do jej zatrzymanie potem ewentualnej ekstradycji poproszą o konkretną ocenę tej sytuacji już konkretną ocenę tej sytuacji niezmiernie trudno przede wszystkim ze względu na to, że trudno powiedzieć, jakie interesy w sensie interesów prawnych poszczególne instytucje zaangażowane w ten proces realizowały całą pewnością sytuacji, w której istniał taki wpis dotyczący monitorowania poruszania się gromadzenia informacji na temat poruszania się podejrzanego w tak poważnej sprawie i prokuratura sformułowała jasny wniosek o wystawienie czerwonej noty Interpolu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewne powinna była co najmniej rozważyć wycofanie swojego wpisu też zmodyfikowanie jego podstawy tak, aby możliwe było wystawienie przez Interpol czerwonej noty, czyli tego Międzynarodowego listu gończego za potencjalnym sprawcą i tutaj rozmawiamy o pewnym konflikcie nie wiem czy można powiedzieć interesów poszczególnych służb tak prokuratura chce złapać pana Izdebskiego, a ABW mówi no niekoniecznie obserwujmy człowieka myślę, że to jest sformułowanie które, jakby w pewnym sensie pozwala ekstra polować złą wolę, której ze stron, które wykluczyć oczywiście nie można, niemniej jednak w pierwszym momencie wygląda to, cytując Napoleona na coś gorszego niż zbrodnia to jest błąd, bo wygląda to tak jakby te działania po prostu były skoordynowane tak jakby cały nasz system wymiaru sprawiedliwości organy ścigania nie były w stanie skoordynować i wspólnie działać na rzecz realizacji istotnych interesów w obszarze bezpieczeństwa państwa ochrony racji stanu tylko to udzielne Księstwa każdy ma swoją politykę przy czym co absolutnie fascynujące, o czym nasi słuchacze zapewne doskonale wiedzą występuje coś rodzaju dosyć specyficznej Unii personalnej pomiędzy tymi instytucjami, które ściganiem przestępstw się zajmują nastąpiły ostatnio zmiany to znaczy dymisja pana płk. Krawczyka, który szefował Agencji Wywiadu, która ponoć rekomendowała Andrzeja i jako, a osoby, która powinna była Zając się nabyciem respiratorów jest służba, która podlega ministrowi Kamińskiemu minister Kamiński jako minister spraw wewnętrznych nadzoruje również działania policji, więc mówienie udzielnych księstwach w sytuacji, w której mamy do czynienia z tak naprawdę służbami, które podlegają 1 osobie wskazuje znowu na dosyć okropną perspektywę, że te służby ze sobą nie rozmawiają i nie potrafią ze sobą współpracować to jest naprawdę kompromitujące od lat mówimy zresztą o tym, że służby bardzo często ze sobą rywalizują prawda i każdy no trzyma w swoje udzielne Księstwo nie chce się dzielić informacjami np. współpracować pewnych sprawach, że ten problem natury systemowej wrócę do pana Izdebskiego, bo oczywiście, ponieważ sprawa ciągnie się od miesięcy no to już wiemy dzięki ustaleniom medialnym, że Andrzej Izdebski w Paryżu miał pracować w kontrwywiadzie wiemy, że Ministerstwo Zdrowia był rekomendowany przez Agencję Wywiadu i że prawdopodobnie był ochraniany przez ABW czy mógł z takim razie stanowić tzw. aktywa polskich służb no trudno uniknąć takiego przypuszczenia przy czym znowu, jakby jest wyjątkowo okropne, bo jeżeli była to operacja zaplanowana przez służby nie w tym celu, żeby nabyć niezbędne dla ochrony zdrowia obywateli respiratory są przecież wydaje się w sytuacji zagrożenia dla przetrwania fizycznego obywateli Rzeczypospolitej polskiej absolutnie priorytetowym zadaniem, jeżeli realizowane jakąś inną operację operację, która miała na celu nie wiem poszerzenie budżetu Operacyjnego obrócenie pieniędzmi w taki sposób, żeby ten budżet operacyjny znacznie wzrósł o wykonanie jakiejś operacji, której celów nie jesteśmy pewnie nigdy nie będziemy do końca świadomi wykorzystano do tego takie aktywa jak Andrzej Izdebski zrobiono to taki nieporadny sposób no to jest kompromitacja to mam wrażenie nie tylko w skali krajowej, ale także w skali międzynarodowej pytanie brzmi co się stanie z osobami odpowiedzialnymi za to co się stanie np. osobami, które zostały zmuszone do dymisji, czyli np. ze płk. Krawczykiem, jakie będą dalsze jego losy, jeżeli chodzi o administracji pracę dla polskiego państwa w chciałbym panią generalnie zapytać pani doktor o oto kim współpracuje, aby włoskim może współpracować z kim chce współpracować, czyli o tajnych współpracowników wiem, że są takie osoby ne, z których tajnej współpracy agencje nie mogą korzystać np. parlamentarzyści dziennikarze sędziowie prokuratorzy adwokaci rektorzy wyższych uczelni tak dalej wszystko reguluje ustawa, ale pytanie kim są tajni współpracownicy czy to są także osoby z półświatka biorąc pod uwagę bukiet takie absolutnie fascynujący fragment polskiego prawodawstwa, które nigdy ustawą się nie stało to znaczy projekt ustawy o działaniach operacyjnych, które opracowane zostały jeszcze za czasów pod przewodnictwem pana ministra Biernackiego i jak czytanie tego tego projektu ustawy z dosyć pasjonujące ona dosyć jasno obrazuje to, że jest mnóstwo rzeczy, które służby, które stoją na straży interesów państwa jego obywateli sektora prywatnego sektora publicznego to są służby, które funkcjonują na takiej granicy prawa podejmują bardzo wiele działań, które w sytuacji, gdyby podjął ktoś inny byłyby wprost przestępstwa mają prawo do posługiwania się fałszywymi dokumentami mają prawo do prowadzenia operacji legalizacyjnych i my mając mamy tego świadomość jako państwa mamy tego świadomość, jaką obywatele stąd zresztą tak poważnym zmartwieniem jest nadzór nad takimi służbami, a więc myślę, że bez większych wątpliwości można powiedzieć, że bardzo często osoby, które posiadają kontakty np. albo posiadają dojścia do osób, które pozostają w zainteresowaniu naszych służb albo mogą pozwolić naszym służbom dotrzeć do informacji lub ludzi, którzy są niezbędni mogą być osobami, które funkcjonują co najmniej na marginesie, a takiego normalnego obiegu społecznego w, a to jest także potem agenci służb to są bezkarni dość wpływowi, jeżeli np. współpracują ze służbą x, jeżeli zostaną zatrzymani przez policję za jakieś wykroczenie takie pospolite to mogą unikać kary, bo są pod ochroną tych innych służb myślę, że to również posłużę się przykładem tego projektu ustawy, o którym wspominałem tam jest takie dosyć ciekawe sformułowanie, które mówi o tym, że osoba współpracująca ze służbami, która dopuści się czynu karalnego w celu zapewnienia zapobieżenia innemu przestępstwu nie musi podlegać karze, więc to oczywiście jest bardzo trudna rozmowa, bo to jest rozmowa, w której odbiegamy od takiego absolutnego postrzegania tego co jest zgodne z prawem co jest zgodne z powszechnie akceptowanymi normami społecznymi, ale musimy pamiętać o tym, że chronione czasami dobra wymagają podejmowania przez służby działań, które tak jak już wspomnieliśmy w naszej rozmowie byłyby nieakceptowalne jakichkolwiek innych okolicznościach, więc tak jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której osoba, która jest przydatna, która może przysłużyć się o ochronie żywotnych interesów państwa unika kary za jakieś drobne pospolite przestępstwa, a pani doktor w służbach wzrasta w ostatnich latach znaczenie osobowych źródeł informacji oczywiście zawsze były niezwykle istotna, ale od chwili zakończenia zimnej wojny zwracali na to uwagę eksperci w tych działaniach operacyjnych podejmowanych przez służby specjalne wielu państw także Stanów zjednoczonych coraz istotniejsza była sprawa wywiadu elektronicznego nad tym wywiadem agenturalne i potem były tego konsekwencje w postaci chociażby ataków na Łotwie Center kiedy, kiedy zbytnio zawieziono temu wywiadowi elektronicznemu, a nie miano swoich ludzi w okolicach tak Al Kaidy i potem nastąpił taki odwrót czy czy osobowe źródło informacji teraz jednak kluczowe czy nadal ta, a agentura elektroniczna jest istotniejsza musimy wyjaśnić 2 rzeczy dosyć istotna Otóż po pierwsze jest także osobowymi źródłami informacji w końcu lat dziewięćdziesiątych przypomnijmy, że tak mały procent to 2001 rok było w ogóle bardzo trudno nie ze względu na to, że zaniedbano posługiwanie się tzw. kominem, ale ze względu na to, że ten terroryzm religijny ekstremistyczne to jest terroryzm to jest bardzo zamknięty, który Army lepiej jest prawda hermetyczne infiltrować tak infiltrować bardzo trudne spenetrować bardzo trudno przygotować wiarygodną legendę osoby, która miałaby takim agentem organizacji się stać to oczywiście się zmienia służby oraz małych i przykrywką owców tak adnotacje można pozyskać kogoś ale, toteż chyba trudno skoro fundamentalistą dziś ta my w bardzo silnie warunkowane na takim poziomie ideologiczną religijnym zazwyczaj takimi metodami właśnie ideologiczną religijnymi rekrutowanych w ogóle do organizacji, a jeżeli chodzi o sumieniu to myślę rząd, gdy do końca nie stracił swojej nie straci nigdy do końca swojej roli, ale pamiętać trzeba o tym, że to my wykorzystamy CD instrument elit którekolwiek z tych innych akronim dotyczących tego czy pobieramy informacje z satelitów sygnałów maszyn elektronicznych czy też od źródeł osobowych tak naprawdę podobnie jak w wypadku właśnie raportu komisji 12września najważniejszym wnioskiem tej komisji było nie to, że nie posiadały służby amerykańskie informacji, bo zaniedbały pozyskiwanie danych ze źródeł osobowych najważniejszym wnioskiem było to żony tych danych nie wymieniały najważniejsza zmiana, która w systemie amerykańskim w tej społeczności wywiadowczej się pojawiła to było wymuszenie wymiany informacji wymuszenie tego łączenia kropek słynnego łączenia kropek, w którym Amerykanie sobie przed jedenastym wrześnianie poradzili i to takim taką piękną pękną prowadzi nas do początku naszej rozmowy o tym czy to, że ABW sformułowała inny wniosek oparty na innej podstawie prawnej, a policja się z ABW nie dogadała się do zmiany tej podstawy prawnej jest kwestią właśnie złe wymiany informacji wymiany informacji być może w złej wierze, a być może braku kompetencji i wypracowanych procedur, które mogą doprowadzić do skutecznego efektywnego zarządzania taką wymianę informacji po to, żeby realizować prawne interesy państwa i ściganie osób, które na szkodę tego państwa działały dr Paulina Piasecka dyrektorka centrum badań nad terroryzmem Collegium Civitas pani doktor bardzo dziękuję rozmowa dziękuję serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA