REKLAMA

Wiesław Szczepański: Dymisja należy się ministrom Witkowskiemu, Gróbarczykowi, Moskwie

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-08-24 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM jest ósma 8 to jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry, a naszym gościem jest pan Wiesław Szczepański poseł nowej lewicy przewodniczący sejmowej komisji administracji spraw wewnętrznych dzień dobry dzień dobry panu, żeby państwo, czego dowiedział się pan opinia publiczna wczoraj w czasie posiedzenia komisji prowadzone przyznana powiem tak niewiele dowiedzieliśmy się poza tą poza tym co mieliśmy przekaz medialny udało nam się na Rozwiń » komisji ściągnąć i rozmawiać z 5 wojewoda ami był przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był przedstawiciel ministerstwa klimatu natomiast dla mnie nie było najważniejsze osoby nie było przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie było rządowego centrum bezpieczeństwa, który stanowi to wierchuszka jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, bo przecież to ono jest tym wspinający dzisiaj zarządzanie kryzysowe w dowiedzieliśmy się, że pierwsze jeśli chodzi o ministerstwo klimatu informacja o tym, że coś niedobrego dzieje się na Odrze była już w ministerstwie 5sierpnia, a nie tak jak pan minister ozdoba mówił, że dowiedział się telefonicznie dziewiątego, więc jednak już ministerstwo wiedziało tej sytuacji piątego widzieliśmy się, że 9sierpnia telefonicznie oto obywatel powiadomił rządowe centrum bezpieczeństwa tym, że dzieje się coś złego na Odrze płyną śnięte ryby, że wojewodowie zadziałali dobrze twierdzi, że wszystko realizują w sposób prawidłowy wszystko to znaczy co to znaczy, że po prostu chcieli określone procedury, że wie się, czyli bez wojewódzki Inspektorat ochrony środowiska badały wodę, że woda nie była skażona nie stanowiła zagrożenia dla ludzi natomiast no, że o tym, że służby mundurowe, w których nie mam pretensji, że kilka tysięcy strażaków, że kilkanaście tysięcy policjantów zostało zaangażowane w to określoną sprawę no i że mamy milionową nagrodę na poszukiwanie tego tej osoby bądź tych osób, które strój i doprowadziły do takiej katastrofy na oczy tym milionom też chwalono także mierzalności chwalono mówiono o ilości procesów mówiono o ilości telefonów SMS-ów, które trafiają do policji, które są sprawdzane natomiast ciągle nie wiemy co i kto doprowadził do takiej sytuacji, ale ja rozumiem, że komisja spraw wewnętrznych administracji spraw wewnętrznych nie miała zajmować się ustaleniem przyczyn tej katastrofy tylko tym jak państwo reagują tak, dlatego że celem komisji administracji nie jest powiem dzisiaj kwestia ochrony środowiska nie jest kwestia zarybiania kwestia ryb naszym, gdy w w ramach kompetencji komisji są sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym co z tym z tymi postulatami wypowiedziami przedstawicieli członków komisji przedstawicieli klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, którzy usłyszałem chyba żeśmy, ale wydaje się, że dobrze usłyszałem taki apel by pojawi się marszałkowi województwa mówił, że byli wojewodowie województw, które przez, które przepływa dra dróg domagają się marszałków tzw. zaprosimy po tak oczywiście koledzy z prawa sprawiedliwości komisja została zwołana przeze mnie to wynika m.in. również kompetencji przewodniczącego, dlatego że zgodnie z też z regulaminem Sejmu komisje zwołuje przewodniczący zwołuje przewodniczący również z prezydium, czyli prezydium po prostu podejmuje taką decyzję mamy okres wakacyjny patrząc na to co działo się dzisiaj na Odrze podjął decyzję, aby taka komisja została zebrana byśmy tej komisji dyskutowania wygląda zarządzanie kryzysowe miałem nadzieję, że nie będzie też te wystąpienia nie będą miały charakter polityczny merytorycznej dyskusji patrzący, dlaczego akurat, bo zostało zarzucone mniej, dlaczego nie zaproszono marszałków województw natomiast starszą wprost schemat zarządzania kryzysowego to wygląda następująco na samym dole tej tabeli czy tego tego systemu są gminy, które jako pierwszy muszą móc się z tym problemem, który pojawia się na ich terenie, czyli na terenie gminy potem mamy starostę, który jest reprezentantem państwa w terenie, czyli na terenie powiatu dalszy szczebel to wojewodowie potem mamy administrację rządową w postaci ministerstw mamy województw mamy mamy również kwestia rządowego centrum bezpieczeństwa na samym szczeblu tej drabinki jest przez radę ministrów w żadnym przypadku w tej tabeli zarządzania kryzysowego nie występują marszałkowie marszałkowi nie mają żadnych kompetencji jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, więc trudno, abym prosił na komisję przedstawicieli marszałków tych 5 województwach w postępowaniu przez reprezentują PiS tak zaczyna chodziło o to, że patrząc na te województwa najprawdopodobniej województwo zachodniopomorskie województwo lubuskie czy czy opolskie to nie są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, więc chodziło również o to by przysłuchiwać marszałków kwestii wypowiedzi najprawdopodobniej Pani Marszałek województwa lubuskiego co do kwestii pojawienia się w Odrze myśmy petenci i ostro po prostu była największa poruszanie się rzecz czy czy my jako obywatela obywatelki obywatele państwa jako posłowie nasi przedstawiciele znają odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie wcale nie o to co jest przyczyną katastrofy to zupełnie inna sprawa, dlaczego rząd mając takie narzędzia jak wspomniana przez pana choćby rządowe centrum bezpieczeństwa w odpowiednim momencie nawet nie znając prawdziwej przyczyny tego problemu nie ostrzegł swoich obywateli prostym komunikatem nie wchodź do rzeki nie zbliża się nie com nie pójdę była itd. itd. przecież to jest powinność państwa wobec swoich obywateli, dlaczego to nie wydarzyło to, dlatego że powiem krótko wydaje mi się, że część wojewodów zlekceważyła tę sytuację uznała, że nie jest tak duże zagrożenie, jakie rzeczywiście miało miejsce i nie powiadomiła rządowego centrum bezpieczeństwa dla zaistniałej sytuacji no mam premier Czech prezes więcej dymisji nie potrzeba pana zdaniem wojewodowie powinni odejść nasze ja w ten sposób myślę że, że to jest decyzja wojewodów mój klub wczoraj na posiedzeniu na konferencji prasowej wnioskował o to, że ta dymisja powinna nie tylko skończyć się na osobach, które dzisiaj są można powiedzieć osobami od pracy taki, a właściwie posłańca złej informacji, bo przecież w tym całym systemie główny inspektor ochrony środowiska cały czas poprzez swoich wojewódzkich inspektorów informował i powiedzmy również przełożonych swoich postaci minister klimatu, że coś złego się po prostu dzieje natomiast wojewodowie uważam, że przez część z nich jednak zawiodła zapewnia na pewno dymisja należy się ministrom Infra i infrastruktury i panu Witkowskiemu, któremu doradzałbym rzeczywiście w tej się wykąpał się panu ministrowi Grabarczykowi, który już wiedział wcześniej czy też Pani Minister Moskwy jako minister klimatu, która wiedziała już od piątego coś takiego się dzieje również ona w tej strukturze zarządzania kryzysowego powinna zwrócić się do CBA, żeby jednak skontaktował się z wojewodami, żeby po prostu określonych w miejscowości czy jakieś w ogóle nie dać takiej komika po prostu wydać jeśli do rządowego centrum bezpieczeństwa informacja o tym, że płyną śnięte ryby pojawia się dopiero 9sierpnia słyszymy i to dzwoni obywatel to znaczy, że zarządzanie zrodzona, że zarządzanie kryzysowe nie działa albo panowie uważali, że wszystko jest pięknie wspaniale poradzą sobie sami z tym po prostu problemy, ale rozumiem, że tych wszystkich odpowiedzi, dlaczego tak się wydarzyło wczoraj nie pan na komisję słusznie nie usłyszeliśmy odpowiedzi oczywiście usłyszeliśmy w jaki sposób wojewodowie działali w jaki sposób była sprawdzona woda żywo nań nie jest skażona, że służby mundurowe podejmowały działania natomiast, dlaczego nie informowali rządowego centrum bezpieczeństwa, dlaczego nie występowali ZM na co po prostu odpowiedź nie padło myślę, że można było ten temat pytań, gdybyśmy mieli przedstawicieli kancelarii premiera mieli przedstawiciele rządowej, lecz sprawienie tak jest, ale przyszły nasze morze nie jest istotne może to jest efekty pani redaktorzy tej wypowiedzi, która miała miejsce czternastego się 13czerwca, bo przypomnę że, uchwalając ustawę o obraz o ochronie lub o obronie ojczyzny prawo sprawiedliwość dokonało de facto wymazania z polskiego prawodawstwa obrony cywilnej 22kwietnia Komenda straży straży pożarnej, który był szefem obrony cywilnej przestał nim być nie mamy czwartego rozdziału w ogóle mówiącego o obronie cywilnej i czerwcu pan premier Kaczyński zorientował się, że źle się, że tak część czegoś takiego nie ma miał konferencję państw prasową, na której państwo pamiętacie mówił o tym, że niedługo pojawi się ustawa o obronie cywilnej ustawa o nowo definiująca ustawy o klęsce żywiołowej, że to straż pożarna ma się zajmować OSP mają się zajmować ochroną cywilną, że do każdej gminy ma trafić karetka pogotowia rano i tak, że mają być po prostu pieniądze dla przedsiębiorców w związku z takimi sytuacjami, gdybyśmy tę ustawę mieli, ale tam też taka padła odpowiedź, jaka taka wypowiedź bardzo bardzo ciekawa, że premier bardzo negatywnie ocenił funkcjonowanie rządowego centrum bezpieczeństwa uznał, że powinno ono publiczne ulec likwidacji powinno się być tłoczone de facto struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako taki system po prostu powiadamiania czy monitorowania być może panowie uznali, że są już do likwidacji i działanie jest niepotrzebna być może to na koniec Panie Pośle, korzystając z pana obecności czy pan właściwie jest za zakazem wjazdu do Polski rosyjskich turystów tak jest z zakazem wjazdu do Polski myślę, że to decyzja powinna być podjęta w całej Unii Europejskiej, że obywatele Ukrainy nie samodzielnie pojedyncze kraje tylko całą tak cała Unia, dlatego że co po prostu da, jeżeli my po prostu podejmujemy taką decyzję po prostu do tego będzie wjazd na terytorium natomiast widzimy dzisiaj jak Rosjanie omijają prawo jak niektórzy mówią na lotniskach w Finlandii dzień, gdzie stoją po luksusowe samochody, a potem dalej samolotem przemieszczają się do do innych krajów oglądaliśmy też ma bodajże małżonka jednego z oligarchów bawiącego się w Grecji chyba na dziś na dyskotece liczy na zabawie, więc żyta te powiedzmy o byśmy za nie niewiast byśmy do krajów powinien krajów innych miał mieć miejsce powinna być decyzja całej Unii Europejskiej nowa lewica będzie popierała zapowiedzianą przez rząd wczoraj ustawę o dopłatach dla osób, które ogrzewają nie tylko węgla, ale innym paliwem swoje domy znów bez kryterium dochodowego to jest pana znaczy panie redaktorze uważam, że są niedobre natomiast każda pomoc obywatelom rzeczą dobrą chciałem powiedzieć, że cieszy się rząd wprowadza drugą ustawę, dlatego że gdybyśmy nie mieli tej drugiej ustawy będą prawdopodobnie 2 ustawy dzisiaj trudno po prostu mówić o jaki jest kształt, bo zawsze diabeł w szczegółach, ale druga ustawa mówiąca o systemowym również cieple prawda, bo obejmuje swoim zasięgiem również osoby, które będą, skąd głównie miejskich innych czerpały ciepło poprzednio tego nie było, więc obejmujemy znaczną rzeszę tych obywateli natomiast uważamy jednak, że rzeczą najważniejszą powinno być kryterium dochodowe być może rząd też słuchał się obejmują wszystkich obywateli to co wychodziło Senatu, żeby ta pomoc była też ciężarowego nie ma, ale ten bardzo nowego nie ma dostają po prostu wszyscy no imam nadzieję, że ustawa działać będzie Wsteczna tego, że wiele już spółdzielni wiele podmiotów kupiła ponad już podniosło podniosło część jak mówią, żeby pewne to te, choć zwraca bardzo dziękuję pan Wiesław Szczepański poseł nowej lewicy gościem poranka dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA