REKLAMA

"Serbia będzie się musiała określić, po której stronie konfliktu stoi"

Połączenie
Data emisji:
2022-08-24 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Bagdad zawodowi z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry witam dzień dobre będziemy mówili o wizycie w Moskwie o wizycie na spotkaniu z Siergiejem Ławrowem serbskiego odpowiednika, czyli ministra spraw wewnętrznych Serbii Aleksandra Wolina, które no właśnie można zadać pytanie właściwie po co on tam pojechał, jaki był cel tej wizyty, ale tak czy akt sądy czy ta wizyta miała przez charakter symboliczne, a wymierne Rozwiń » korzyści przyniosła przede wszystkim stronie stronie rosyjskiej dla Rosjan, a było to w ubiegłym ta lista umożliwiła pokazanie, że praca nie jest całkowicie izolowana na to ma przyjaciół politycznych gdzieś, gdzie także w Europie natomiast na Aleksandry woli nie jest znany z bardzo prorosyjskich poglądów właściwie takim głównym reprezentantem prorosyjskiej frakcji w serbskim polu władze to jest pan wspomniał pełnią funkcję ministra spraw wewnętrznych na trasie, choć Dora grze chodzi o realne realne na tę wizytę to nie przyniosła na nic nowego Sącza spotkał w Moskwie także z dyrektorami generalnymi w 2 i dużych koncernów zbrojeniowych rosyjskich, a więc przypomnę, że serbskie herbu, a tylko czasu w okresie 2 lat pracuje z rosyjskimi podmiotami sektora zbrojeniowego natomiast nawet tutaj są pewne pewne problemy ze stron szybka zakupiła już dużo sprzętu jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie zakupiła je w Rosji natomiast sprawę z realizacją tych tych zleceń ze względu na reżim sankcyjny, a na Górkach te relacje rosyjską serbskie wydają się z sławną ona jakby od zawsze miały pewien wniosek taki charakter miały bardziej uznawszy ambiwalentne też muszę przypomnieć, że przez ostatnie miesiące Moskwa za pomocą swoich pracowników jako medialnym dokonywanych wrzutek informacyjnych o współpracy z serbskiego rządu z państwami NATO trwoga to sport polega na tym, że serbskie firmy zbrojeniowe Brighton produkowały sprzedawały państwom NATO, a ta broń ostatecznie trafiała na Ukrainę do chińskiego wojska, a więc tak jak mówię to by 1 wymiar drugi też taki, że ta frakcja, która wstępuje Wolin, ale wydaje słabnąć tak jesteśmy w przededniu formowania nowego rządu Serbii i wydaje się, że ten rząd będzie bardziej prozachodni bardziej zorientowane na integrację europejską będzie to pewnie że, choć temat sankcji przypomnę, że skarga nie wprowadziła nie miała sankcjami Rosja natomiast wydaje się, że najbliższe miesiące będzie zmuszona do z psami ograniczony sposób do wprowadzenia sankcji i też już te same, które istnieją dotykają bezpośrednio ten kraj nawet bez bez, jakby mając uwadze fakt, że ten kraj tych akcji wprowadził właśnie to jest taka ciekawa sytuacja z 1 strony na to spotkanie do aż do Moskwy jedzie przedstawiciel rządu o serbskiego z drugiej strony Serbia niedawno całkiem oświadczyła, że jednak baz wojskowych rosyjskich na swoim terytorium mieć nie będzie, że jednak następuje zbliżenie z NATO i serbskie wojska będą szkolone wg standardów NATO, czyli to bardzo wyraźnie widać, który partner jest tutaj priorytetem i że ta rozgrywka taka dwukierunkowa no jednak ma silniejszego silniejszą stronę to ten ta strona zachodnia mimo wszystko ta tak jak najbardziej znaczy w 2 patrząc realnie Serb jest struktura nie da się w pełni zależna od Zachodu tak nie możemy pozwolić na, a na współpracę jakąś istotniejszą żadnym z żadnym podmiotem spoza tego obrębu obraz Zachodniego tak jak pan powiedział ta data wrzutka o możliwej budowie bazy rozwój bazy wojskowe wasz debatą część tej polityki dezinformacji i też wydaje się bardziej wykorzystywana na użytek wewnętrzny rosyjskiej prześledzimy media media rosyjskie czy też kanały na na wakacje telegram totalny informacja była rozpowszechniana, a i tak jak też w ogóle nie wpisuje się pewną narrację szerszą narrację rosyjską dotyczącą całego regionu Bałkanów Rosjanie chcą pokazać, że Legia jest dalej niestabilne, a dalej są tu jakiś istotny problem wraz z bezpieczeństwem na tym realnie Rosjanie rosyjskie wpływy są dość dość ograniczone nie na dość współpracy serwis na to też warto spojrzeć też nadawać taki realny wymiar tej pracy, czyli liczba Serbia czy uczestniczy w podany 15 dla pokoju, a uczestniczy w szeregu i oficera kapitały własne dziecko brzegu sesji treningowych bez policzenia i tak w procesie pogłębia też jest taka ciekawa informacja, że rząd serbski właśnie negocjuje zakup 12 myśliwców Rafael ze stroną francuską, a jednocześnie w ostatnich miesiącach to serwis Sun stoczona batalia stała Antyle, a rakietowego nie z Chin i wydaje się, że to co się wydarzy będzie działać w najbliższych miesiącach latach będzie zacieśnia współpracę z Zachodem, a przy jednoczesnym ograniczonym wpływie technologii broni broni z Chin od miasta współpraca z Rosją będzie będzie wygaszana, a zarazem chyba warto tutaj jakby uświadomić naszym słuchaczom, że te kata wizyta Wolina w Moskwie jesteś taką formą jak rozumiem no zaznaczenia czy chęcią podtrzymania tych dobrych relacji z Moskwą takie można trochę przymilanie się do Moskwy po tym, kiedy uniemożliwiono przelot samolotu Ławrowa w czerwcu prawda zaczęła rozdają odwiedzić Serbie partnerzy z Bałkanów powiedzieli niema takiej opcji, żeby nad głowami tutaj nam przylatywały rosyjskie samoloty z dygnitarzami na pokładzie w pewnym sensie do tej wizyty nie doszło wskutek właśnie, jakie wtedy demonstracyjnego pokazania, że ten teren nie jest terenem do takich wpływów rosyjskich tak jakby sobie na światowy obrażała tak jak najbardziej ta wizyta miała się odbyć na początku czerwca została zablokowana przez państwo sąsiednia, a teraz wydaje się, że dla prezydenta Serb Aleksandar Vučić, który sprawie właściwie absolutną władzę w tym kraju, a ta wizyta byłaby niewygodna tak one jak widzę Serb i tak jest dość dość złego negatywnej takim przestrzeń opinii publicznej, a Serbia zawsze postrzegane jako tradycyjny sojusznik Rosji natomiast dziś też nastroje społeczne dzisiaj w Serbii są dość to prorosyjskiej on się bali styki pogłębił jeszcze raz rozpoczęciem operacji wojnę na Ukrainie natomiast tryby to nie jest problem problemem są te kwestie też dzieją przestrzeni pola politycznego jako raj zauważam tylko czasu dość istotne istotne przewartościowania tak jak Serbia, a patrząc na działania w sektorze energetycznym pewne próby dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, które są podejmowane przez przez ministra etyki oczywiście wszystko się odbywa za pozwoleniem i zgodą prezent uczucia te 2 prace wojskowej, która także miejski charakter no ale pozostaje 1 kluczowy problem kryje dzisiaj dostrzegam Serbii, gdzie realnie oceni mają pewne pewne wpływy mianowicie chodzi o struktury państwowe, które administracji Państwowej w Serbii, w której są sami wykonali przez te ostatnie kilkanaście lat to dużą pracę oczywiście werbując jednostki osoby spraw zajmująca się na stanowiska w administracji i dzisiaj wydaje się, że rządzący głównie obawę tych tych osób grup, które funkcjonują w obrębie obrębie tej administracji Państwowej to są ludzie, którzy wydają się być bardziej lojalni wobec państwa rosyjskiego aniżeli wobec własnego własnego państwa no właśnie, ale teraz tak jeszcze był powiedzmy co to jest właściwie zagrała, którą w tym momencie prowadzi Aleksandar Vučić kim jest ten woli to znaczy, jaką właściwie co to jest za 1 natomiast, że to jest bardzo istotne też kontekście jego podróży do do Moskwy oczy, ale ceny zwolnienie jest członkiem socjalistycznej partii Serbii jest w STS partia, której jeden z twórców i oczywiście w postać sześćdziesiątego Slobodan Miloszević jest oparty, która jest uwikłana w relacji z podmiotami za rosyjskimi pejzaż dobrym przykładem jest prezes głównej serbskiej spółki gazowej emocji dystrybucją gazu, a ja, który jest członkiem STS-u też lider tej paki bardzo często bywa w Moskwie i te są relacje są planowano od ponad 2530 lat, a natomiast oparty jest tak wspomniałem wcześniej będzie w tym w trakcie tworzenia nowego rządu państwa ta partia była w koalicji rządzącej od od set dekady i pewnie znajdzie się w niej ponownie natomiast jest to partner mniejszościowe, bez którego dzisiaj rządząca główna partia SMS premium jest prezentacja wrócić może sobie rządzić ona nie jest niewskazana dlatego jego partnerka koalicyjnego, a więc tak to wygląda i te wpływy wydają się będą ograniczone także w tych obszarach jak wiemy, kto energetycznym, ale największym wyzwaniem pozostał jednak administracja administracja Państwowa pozbycie się tutaj tych elementów wpływów wpływów rosyjskich, ale chodzi o grę, którą gra Aleksandar Vučić oczywiście taka pewna meta narrację którą, który one pielęgnował przez wiele lat właśnie, gdy balansowanie między Wschodem Zachodem tylko wydaje się, że ta narracja była przede wszystkim tworzona już wewnętrzne, a dziś zrezygnowała społeczny z nastrojami panującymi krajami w w kraju społeczeństwo serbskim, ale realnie jak wspomniałem wcześniej Serbia rozwijała strukturalną współpracę ze z Zachodem tak od tego zachodniej dzisiaj głównie uzależniona i ewentualna hipotetycznie, zakładając odejście od współpracy z Zachodem i skierowanie się ku współpracy z Chinami i Rosją wniosłoby potwornie niewyobrażalne straty i dla dla gospodarki serbskiej dla nas dla samego państwa więc, więc jest to opcja, która jest traktowana poważnie no taka zarazem jakby to jest przydatny partner, bo tak Kosowa nie uznaje prawda nie uznaje go nie, dlatego że kocha Serbii tylko, dlatego że sama w tym określone interesy wiadomo, że Rosja się bardzo boli takich budowniczych obszarów, które mogłyby ogłaszać jakieś jakąś swoją niepodległość na poza tym jednak prowadzi politykę mocarstwową, która się nie uczy całować no to jest dość zrozumiała tak czy kwestia szans jestem z Kosowa jest dość skomplikowane skomplikowany temat w sensie Rosja państwowy instrument nie traktuje, a pytanie Serbia jest przez zainteresowane utrzymaniem status quo i komukolwiek stała też o pocznie i Hercegowina a gdzie te istniejące napięcia brak jasnego by kompromisów w kwestiach fundamentalnych dla tych dla tych państw nie jak 1 służy Rosji, ale znowu Rosja ma ograniczone pole działania co prawda pan swoją radę bezpieczeństwa narodów Zjednoczonych ma prawo weta blokuje wszystkie wszelkie próby uznania niepodległości Kosowa przez narody Zjednoczone i dla Stali ma takie, jakie znaczenie natomiast te jak wspomniałem proces integracji europejskiej integracji Serbii ze strukturami zachodnimi jest uzależnione od postępu rzeczowego dialogu czy w procesie normalizacji, który ktoś odbywa między Belgradem, a Krystyna, więc by z obawy te są tego świadomi, a dziś pewnie będą to traktują priorytetowo po próbują czasem zająć tą kartą rosyjską, a tej współpracy z relacji, które dają z Rosją, żeby wzmocnić pozycję negocjacyjną z Brukselą i Krystyną, a na, ale to nie jest dzisiaj tak silny argument jak jak jeszcze kilka lat temu i tak jak mówię dzisiaj jest to pole do też takiego Dyskusyjnego narracyjnego balansowania, a między Wschodem Zachodem, gdyż zmniejsza tak jak to jest konsekwencja istniejącej postępującej wojny na Ukrainie gdzie, gdzie już niema tam szalejącego po 1000 Serbii nie jest możliwa do realizowania i Serbia będzie musiała się bardziej określić, u której stronie tego konfliktu stoi dziękuję bardzo, Bogdan zawodowi z ośrodka studiów wschodnich, bo państwa moim gościem 1420 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA