REKLAMA

Piotr Buras: Integracja europejska uratowała państwa narodowe po II wojnie światowej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-08-25 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych jest z nami dzień dobry panie dyrektorze dzień dobry prof. Krasnodębski uważa, że zachód silniej zagraża naszej suwerenności niż wschód, a Jarosław Kaczyński, że jeśli tylko prawo sprawiedliwość weźmie trzecią kadencję to trzeba będzie przebudować stosunki z Unią po nowemu PiS nazywa to euro realizmem jak pan definiuje koncepcja myślę, że euro Ali euro euro realizm jest Rozwiń » rzeczywiście taką autor definicji opisu to nie jest pojęcie, które jakoś funkcjonuje w literaturze naukowej akademickiej, który będzie raczej mówi się o eurosceptycyzm nie to jest taki bardzo pojemne pojemna definicja, które grupuje ugrupowania, które są przeciwne integracji europejskiej w ogóle, czyli przeciwne Unii Europejskiej przeciw członkostwu w unii nie i ale również takie, które generalnie integrację europejską formalnie sami wspierają sprzeciwiają się i aktualnemu kierunkowi jej pogłębianiu natomiast euro realizm jest taką próbą w to pokazania się jako jako partia, która popiera integrację, ale ma do niej w przeciwieństwie do euroentuzjastów czy euro federalistów podejście realistyczne cokolwiek co miało znaczyć to znaczy to może znaczyć w takich ujęcia, które np. prof. Paruch 1 Geert MAK doradców ważnych premiera Morawieckiego, czyli jednak nie tylko naukowiec curry, ale też no powiedziałbym jednak polityk czy lista politycznych definiowano mówi o tym że, że ten euro realizm stawia w centrum państwo że, że my podkreśla znaczenie suwerenności Państwowej podmiotowości państwa tak form organizacji międzynarodowej jak jeszcze również my, że te rzeczywiście gdzieś tam się w tym takich bardziej teoretycznych ujęciach ideologów PiS przewija to znaczy to jest takie polemiczne ten realizm polemiczny charakter to znaczy polemiczny wobec tego co oni definiują jako euroentuzjazm, a nie i rzeką i czy ideolodzy PiS mówią, że euroentuzjazm chwali kierunek integracji w kierunku superpaństwa uważa, że Unia europejska to jest zmieniła charakter w relacji między państwami podczas euro realizm zakłada, że generalnie Unia europejska to również zwykłe rywalizacja państw tak jak to było 19 wieku nic nie zmieniło od drgań to jest po prostu organizacje międzynarodowe każda inna nie i nie ma tutaj w zasadzie żadnej żadnej żadnej różnicy do takich organizacji jak na to czy ONZ i czy inne więc, że to dalszym ciągu chodzi tutaj wykuł konkurencji rywalizacji państw i to dziś dziś stoi w centrum IT w związku z tym też odwołuje do do realizmu jako pewnej teorii stosunków międzynarodowych to jest tylko w gdańskiej tak za zmowy jak rozumiem my o tym euro realizmie panie dyrektorze na forum ekonomicznym w Karpaczu będą dyskutować panowie Kaczyński Legutko Krasnodębski właśnie przywołał pan zmarłego w tym roku mają prof. Parucha właśnie jego książka Mac będzie właściwie u podstaw leżała tej debaty tej dyskusji w Karpaczu książka realizm i wartości prawo sprawiedliwość polityce zagranicznej ja zapoznałam się z tą książką nie tam jest cały rozdział poświęcony euro realizm mówi, ale zaczyna się od takich słów za credo tej identyfikacji można uznać słowa Andrzeja Dudy bycie z Unii Europejskiej ma swoje plusy i ma swoje minusy Andrzej Duda w 2019 roku złożył deklaracji w duchu euro realistycznym jestem euro grali tą zawsze tak o sobie mówi no i teraz ME spojrzał na te cechy euro realizmu, które zostały przez świętej pamięci prof. Parucha na wypisane nie, więc to jest generalna akceptacja integracji, ale istotnymi zastrzeżeniami inny i zagrożenia, które są identyfikowane przez PiS tworzenie poza Państwowej przestrzeni publicznej przez Unię nowy kierunek, który pan już wspomniał w ostatnich 2 dekadach Unii Europejskiej polegający na przyjmowaniu własnych kompetencji państw członkowskich przez instytucje wspólnotowe no wreszcie ta kluczowa sprawa, czyli zagrożenie dla PiS-u to zagrożenie Super państwem tylko, że to jest jakieś takie ryzyko wyimaginowane, bo na razie nic nie wskazuje na to, żeby Unia europejska miała się w najbliższym horyzoncie czasowym, a nawet w dalszym przedzielił zginąć jakąś federację superpaństwo no tak to jest, gdyby nie znaczy to jest kilka elementów, których pewnie warto powiedzieć czy 1 to jest takie Absolut używanie suwerenności w takim bardzo tradycyjnym rozumieniu w zasadzie zbliżonym niemalże do, bo był utarg do taki maluch tradycyjnym rozumieniu bym powiedziała archaicznym rozumieniu cerkwi i archaicznym można powiedzieć w rozumieniu czy archaicznym ja też podział archaiczne, dlatego że w Cannes integracja europejska na przedstawianie integracji europejskich w opozycji do suwerenności wydają się całkowicie nieuzasadnione jest tak bardzo znana klasyczna praca na temat integracji europejskiej, ale na miłość da brytyjskiego historyka politologa, którym priorytetów jest taki ratunek państwa Narodowego europejski ratunek dla państwa Narodowego i on jak pokazuje w tej książce, że integracja europejska w gruncie rzeczy uratowała po drugiej wojny światowej państwa narodowe, że państwa narodowe niebyły wstanie w Europie spełniać swojej roli suwerenne państwo narodowe niebyły wstanie spełniać tej roli które, która jest przypisana państwu, czyli dbać, bo bezpieczeństwo dobrobyt obywateli o ich stabilność systemu politycznego żona, jakby uratowała ten model państwa, które dzisiaj PiS uważa za zagrożony przez integrację ja bym dorzuciła także Ulricha Becka wybitnego niemieckiego socjologa, który pisał, że Unia europejska nie tylko nie stanowi zagrożenia dla suwerenności, ale wręcz pozwala tej suwerenności zaistnieć jesteśmy globalnym świecie pełnym zagrożeń ryzyka te państwa, gdybyśmy byli osobno Francja Polska np. wobec Chin są bezradne to jest dokładnie też te Beck, jakby dokładnie mówi trochę innymi słowami właśnie to co uczuciu cytowany przeze mnie miło, że po prostu do właśnie, że takie suwerenna odrodzona po suwerenności takiej archaicznej już nawet powiedzmy tradycyjnej, jeżeli nie jesteśmy w stanie wykorzystać jej do celów które, które państwo powinno spełniać, a więc jak no ale to jest rzeczywiście i jeżeli już traktujemy to tak bardzo poważnie na chłodno analizujemy net te ideologiczne podejście euro realizmu tak jak mówię to jest auto definicja to nie jest jakaś naukowe naukowe tutaj to oni swoje tak panie dyrektorze, że ten euro realizm, a ma po prostu 2 takie banalne przyczyny pierwsza, żeby się z Unii ogranicza rządzącym władztwo nad własnym krajem i utrudnia jak pokazuje niestety przykład Węgier nie uniemożliwia przeprowadzenie rewolucji ustrojowej wręcz zmianę systemu Kaczyński chciałby po prostu mieć pełnię władzy nad polską, a tu się Bruksela wtrąca druga przyczyna, którą wice to jest Niezgoda na zmianę świata pod tym względem światopoglądowo obyczajowym, bo PiS nie godzi się na to, że obyczajowość zmienia, że osoby homoseksualne zawierają małżeństwa kobiety się w man powołały jest takie myślenie, że będziemy mieli archaiczne rozumienie realizowanie suwerenności to wrócimy też dawnych czasów tak czułam się ten drugi element jest bardzo ciekawy bardzo ważnych, bo jesteś taka my mówimy o książkach jest książka Krzysztofa Szczerskiego obecnego ambasadora przy przewadze czy byłego ministra kancelarii prezydentka bzdury na utopie europejskiej to jest książka, która bardzo można wydają się taki jest najpełniejszym wyrazem tego euro realizmu czy życzyć ideologii poglądów PiS-u na na na integrację europejską i tam jest ten proces najbardziej ciekawe w tej książce to jest taki niezwykle silny i rynku rys antyzachodnich znaczy kulturowe w sensie kulturą też odrzucenie w gruncie rzeczy tego czym zachód dziś jak dzisiaj jest i jest taka ta utopia to jest zarzut, że Unia europejska realizuje jakiś projekt grzmieli społecznej i gdybyśmy wrócili do modelu z lat pięćdziesiątych to bylibyśmy również społeczeństwo kulturę tak jak jak wówczas to jest to co takie lata pięćdziesiąte to wstęp, po który ktoś gdzieś tam przyświeca więc, więc jestem rzeczywiście taka taka zgoda na pewną przemianę społeczną kulturową kii tylko ona jest ubrana właśnie taką formułę euro realizmu, która i myślę ma jeszcze w Polskim kontekście 1 funkcję w Polsce eurosceptycyzm się bardzo źle sprzedaje no i Polacy są popierają generalnie integralnych, czyli euro realizm jako tako taka bardziej elegancka nazwa, a czasem sakralną czasem eksponowaną niechęć do Unii tak no i oczywiście, ponieważ to co PiS mówi na niczym nie różni się od tego co głosi nie wiem Le Pen czy Salvini czy zresztą to są, czyli ci klasyczni powiedzmy eurosceptycy zachodnioeuropejscy to jest wypisz wymaluj to sama sama linia i no i tak też przez przez przypadek tektury partii jakoś uważane przez PiS za jednak sojuszników na gruncie właśnie polityki europejskiej nad nim przecież, ale dzięki gościł tych polityków w Warszawie i nie jeździł na różne inne zjazdy, więc to jest, więc w takim jeśli spojrzeć na przekrój partii politycznych w Europie to jest pewien nurt, który generalnie sprzeciwia się pogłębienia integracji europejskiej zacieśnianiu współpracy i kwestionuje, kiedy model też kulturowy no, który dzisiaj dominuje powiedzmy Europy zachodniej na PiS jest jego bardzo prominentnym przedstawicielem tusz prowadzi kropkę tak bardzo bardzo dziękuję Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych moim państwa pierwszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA