REKLAMA

Nadanie podmiotowości naturze pomoże Odrze? [Plusy i minusy]

Światopodgląd
Data emisji:
2022-08-25 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ka świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie łączymy się teraz z Agatą sza Franiu kierowniczką programu ochrony ochrona przyrody w kancelarii Klein SI dzień dobry w dzień dobry dzień dobry od razu prostuje, że to nie Kancelaria via organizował zarząd trakcja na źle zabrzmiało tak wiem też gryzą się język, gdy mówiłam dziękuję bardzo, sprostowanie dziękuję bardzo, przecież za przyjęcie zaproszenia chciałbym bowiem kontynuować niejako rozmowę wydaje mi Rozwiń » się niezwykle intrygującej propozycji, która pewnie ma nie tylko zalety wady i domyślam się, że trochę więcej będzie o nich teraz ale jakby nie było wydaje się, że pobudzającej wyobraźnię propozycji czy koncepcji nadawania osobowości prawnych w tym przypadku będzie nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim że, jaki konkretnie Odry, która jak wiemy w tej chwili jest szczególnym kryzysie, ale powiedzmy, że ta koncepcja równie dobrze może dotyczyć góry albo zupełnie innych podmiotów czy części natury taka konkretna propozycja petycja powstała jest na naszej demokracji i można ją podpisywać we wtorek znajdziecie państwo w naszym systemie podcast nowym rozmawialiśmy z prof. Jerzym wilkiem, który to opowiadał o zaletach tej koncepcji i wydaje się tak pozwoliłby sobie autorsko to podsumować, ale może powinniście państwo wzrostu odsłuchać całej tej rozmowy zamiast mojemu podsumowaniu ufać, że po pierwsze to jest pretekst do pewnego przemyślenia czy nawet przeformułowania tak zmiany zmiany paradygmatu naszego myślenia europejskiego charakterystycznego dla Europy myślenia o przyrodzie, którą człowiek rządzi na uznania podmiotowości większej przyrody jak to miało miejsce w czy ma cały czas w wielu kulturach rdzennych i też ta koncepcja zresztą nadawania osobowości prawnej często wiąże się z działalnością aktywnością kampaniami właśnie wspólnoty ludów rdzennych na taką konkretną zaletą oczywiście np. nadanie osobowości prawnej Odrze dałoby jej Odrze jako podmiotowi dałoby większe możliwości po prostu samoobrony, bo taki rzecznik mógłby po prostu reprezentować interesy czy w sądzie czy podczas takich konsultacji społecznych dyskusji dotyczących jakich inwestycji i prezentować właśnie interes tego ekosystemu, jakim np. jest Odra i teraz jeszcze raz przed daje głos, bo długi wstęp, ale oddaj głos Agacie Szafraniec z organizacji ClientEarth na początek zapytam co pani sądzi o tej koncepcji nadawania osobowości prawnej choćby Odrze interesy są koncepcje już od kilku lat, bo tak naprawdę ta dyskusja w kręgach prawniczych zaczęła rzeczywiście przebierać dużą intensywność w ostatnich latach, ale de facto ona się już toczona siedemdziesiątych po to, zaczęło się od takiej słynnej książki Krzysztofa z tą znaczyć trzeba rozumieć prawa i od tego, ale i od tego czasu ta koncepcja, jakby żyła głównie czy zaczął raczkować w USA później, jakby zaczęła być bardziej wdrażana w różnych innych krajach częściach naszego świata głównie w Ameryce Łacińskiej na początku lat dwutysięcznych mamy słynny przykład Waśniewska zakładało, że kiedy została nadana konstytucja jeszcze raz i został tam wdrożone ten system tak patcha mamy takie matki natury później nastąpiły kraje jak Boliwia mecz rzeczywiście tak się pani wspomniała inne ekosystemów, które zostały chronione np. był słynny Kiler rozwija, gdzie sąd nadał podmiotowość prawną la całemu ekosystemowi przewodniczącemu tak, bo to różne koncepcje w różnych krajach robione czasami może dotyczyć to np. szczególnego czasem gatunku 22 zwierze zwierząt np. plany sprawa taka WSA dotycząca ochrony np. wielorybów chcieć to wieloryby wytoczyły po zaś przeciwko armii armii amerykańskiej co oczywiście nie utrzymało się w Polsce mamy właśnie koncepcja dotycząca budowania podmiotowości rzekom to jest nawet słynną rzekę łęg dała i lat z nowej Zelandii, ale w nowej Zelandii też inne rzeczy, które zyskały podmiotowość prawną mamy oczywiście to, że właśnie w Indiach dotyczące Gangesu, ale tam dotyczyło to wykorzystają tego argumentu Świętego tak, bo dotyczył związała się to z religią razem zrobić miał on i tak samo też przy rzekach właśnie wspomniane w nowej Zelandii mamy tutaj do czynienia z tą takim bardzo ścisłym związkiem właśnie no ludu maori, a który, jakby utożsamia się z tą rzeką oni mają takie, że taki tekst powiedzenia powiedzenie, że rzeka jest no ja jestem rzeką jest koncepcje różnią się w zależności od krajów od to zwanym to też od regionów, bo to co jest ważne, żeby wiedzieć wąska dziś wiemy o Europie mówimy o Unii Europejskiej to należy podkreślić, że mamy bardzo skuteczne prawa środowiskowe i może też powiedzieć, że też chodzi weszliśmy w jakiś taki paradoks, bo z 1 strony prawo ochrony środowiska nigdy nie było tak rozwinięte i wyrafinowane jak teraz, a z drugiej strony kryzys ekologiczny jeszcze nigdy nie było tak ważne tak, ale czy to nie oznacza to, że musimy całkowicie zastępować obecny dorobek prawny nową koncepcją Eko ludzie lubimy znajdować szybkie rozwiązania tak najczęściej zastąpić stare nowym wierząc, że rozwiąże wszystkie problemy z tylko, że często przy koncepcji właśnie nadawania podmiotowości naturze, a ta koncepcja nie dotyka tego co jest najważniejsze, czyli wdrożenia i przestrzegania prawa, bo nawet te to piękna idea borykać boryka się i będzie się borykać z takimi samymi problemami jak tradycyjne dla wielu tradycyjnych oraz prawo środowiskowe czy właśnie chodzi o jego przestrzeganie, a do tego potrzebna jest Wola polityczna i od lat siedemdziesiątych, kiedy właśnie zrodziła ta koncepcja tras naturę toczy się wiele debat Trawny wracamy właściwe do tego samego pytania jak zmusić ludzi do ochrony przyrody i czy pytanie jest czy, a to nadawanie podejrzliwości natury rozwiąże ten problem tak jak mówię do dochodzimy tego co nas do tej samej sytuacji do woli politycznej, że ktoś musi to prawo wdrożyć, a później ciecz przestrzegać takim ciekawym przykładem jest właśnie tym kraju, który mówi mówiła wcześniej o Boliwii Ekwadorze, którzy krzyż odegrały pionierską rolę tak uznawaniu praw środy, ale de facto żaden z nich nie zdołało powolną degradację środowiska, chociaż oczywiście mamy kilka orzeczeń sądowych, które opiera się na tych prawach natury przyniosło pozytywne skutki, ale de facto nie do nie spowodowało to, że rządy tych krajów zaczęły mniej szkodzić środowisku takim przykładem np. to, że 2015 roku rząd bolidzie zalegalizował odwierty poszukiwawcze ponad 60 obszarach chronionych w policji i 22 parkach narodowych z chwilą to, że wcześniej w kampaniach wyborczych bardzo bardzo właśnie zbudowano to ochronę to parcie mamy tak jakby koncepcja natury właśnie była na sztandarach politycznych rządów 100 to o wszystko też pokazują takie kwestie mówię, bo jak i jak spowodować, że gminy z zasadami prawa jest chroni przyrodę na innym aniżeli trenowanie ktoś go dobrze dobrze rozumie, że nie ma sensu, jakby sugeruje pani czy tak jak to odbieram, że nie ma sensu my by kierować energii zmarnować czy przy przekaz w inwestować dużo energii w wymyślanie koncepcji, bo takiej w sensie nie przestrzegamy i bardziej może należy się zastanowić jak w ogóle egzekwować realizować prawo któryś jest w nie do końca, bo tak naprawdę trawa jest zmieniane przez przez co jak się zmieniają umysły serca ludzi znają, a zmienianie tego tej mentalności jest właśnie tworzy się jak następuje poprzez tego typu właśnie mówi uczona innowacyjne problemy, które poruszają naszą proszę o nasze obrazy takie, że lato ruszają na wtorek na nasze nasze myślenie o przyrodzie zmieniają prezent końca tak i z 1 strony oczywiście jako prawnik mogę powiedzieć, że tego typu rzeczy Europie obecnie sekty, która ma bardzo dobre wysokie standardy środowiskowe na poziomie międzynarodowym co nie oznacza, że one są wysokie sprawach w krajach członkowskich, bo tak jak mówię to jest problem tak dążenia też odpowiednich mechanizmów nie mówię, że to niema sensu, ponieważ to jest to coś innowacyjnego, które rozpala pewną umysły powoduje też prawnicy nagle zaczynają, więc architekt raz zwiększą jakoś tak wygląda to inaczej zapytam jak decyzją rady, jakie są wady tej koncepcji uznania przyznania od osoby osobowości prawnej wadę no jest ten proces, które w stos chce realistycznie dokonany za kilkadziesiąt plansz myślałeś Frankla śle jeśli byłby wdrożone to już zostaje też inne takie pytanie co tak naprawdę takie prawo oznacza, bo ze strony, że jest jesteśmy podmiotem prawa to też od ponosimy pełną odpowiedzialność myślę czy np. jeśli dojdzie np. do powodzi spowodowanej czy np. zakaz będzie mogła być pozwana zapewne szkody, które zostały doskonale, jaki jest właśnie zakres co dokładnie wchodzi w taki zakres takiego prawa, kto tak jak państwo nie wspomniał, kto reprezentuje tak urzeka różnych rozwiązań ryzyko jest to, że Grześ z PiS-u jest w uproszczeniu największe no to to musiałoby zostać ustalone jak i długich negocjacjach i tego, kto przez rzeka Odra przebiega przez województwa pytanie, kto reprezentuje często skład nowej Zelandii taki koncept jest tego właśnie, że są to ta ludność maori razem lokalne samorządy np. winnych kąt w innych krajach mamy same organizacje pozarządowe tak, ale wtedy np. powstaje pytanie, dlaczego akurat ta organizacja czy jest uprawniona do reprezentowania danego lasu tak jak co daje mi jako człowiekowi oblata mówienia, że jak wielu, czego potrzebuje ten las, toteż chodzi o takich bardzo takie moralne też dylematy rata w kwestiach innych taktyczne, kto finansuje waga funkcjonowania takiego podmiotu takiego cała zarządzającego, gdyż to są spotkania ktoś musi przechodzić musiał być, tworząc specjalny fundusz na pewno to nie jest to droga, ale zostaje dużo takich problemów natury praktycznej, które należałoby w bardzo długich negocjacjach ustalić to podsumowując, chociaż bardzo nie zwróciłabym do tej rozmowy, ale dzisiejszą kończący, podsumowując upraszcza to do pytania, ale nie chodzi mi tylko oto dosłownie Aalto podpisałaby się pani pod taką petycją dziś w tych okolicznościach, w których jesteśmy o o uznanie w osobowości prawnej Odry wazie od zasady się, ponieważ jest jak często jest to temat, który rozpala myślenie o ochronie przyrody wszystko co powoduje, że widujemy temat ochrony przyrody z, że przestrzeni publicznej, który powoduje, że ludzie zaczynają zaciekawia, acz jest bardzo ważne obecnie dochodzi od to chodzi o zmianę naszej w zamian naszej mentalności i to jest bardzo to jest długa droga, ale trzeba o to walczyć to warto robienia, a Ross też w międzyczasie nie zapomnij, więc przestrzegać tych przepisów, które mamy tak to też rozumiem bardzo dziękuję za rozmowę mam nadzieję, że uda nam się zorganizować ciąg dalszy Agata Szafraniuk kierowniczka programu ochrony przyrody organizacji ClientEarth RP była państwa gościnią bardzo jeszcze raz dziękuję to ostatni punkt naszego dzisiejszego światopoglądu, który przygotowaliśmy Katarzyna Murawska realizował Adam Szura za chwilę informacja o nich oczywiście jeszcze więcej Pato, a tak świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA