REKLAMA

Rzeki, w których istnienie nie ingerują ludzie, lepiej radzą sobie z zatruciem

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-08-28 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:49 min.
Udostępnij:

Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych to "mapa drogowa" prowadzącą do celu, aby rzeki były czyste, pełne życia i jak najbardziej zbliżone do stanu naturalnego. Rekomendacje zapisane w planie, pomogłyby uratować Odrę

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzeba 41 przy mikrofonie Anna Piekutowska jeszcze raz dzień dobry, a teraz moją gościnią jest Ilona Biedroń ekspertka do spraw gospodarki Wodnej wiceprezeska fundacji hektary dla natury dzień dobry dzień dobry pani redaktor dziękował wszystkim słuchaczom pani jest autorką pierwszego w Europie krajowego programu Rena, który z racji wód powierzchniowych, które jak rozumiem proszę poprawić ktoś przekręca pokazuje mapę drogową prowadzącą do celu, aby rzeki były czyste pełne Rozwiń » życia jak najbardziej zbliżone do stanu naturalnego pozbawione ingerencji człowieka zgadza się to, że jestem autorką to za dużo słowo, a ja byłam kierownikiem projektu, które był odpowiedzialny za przygotowanie takiego dokumentu, który został wykonany na zlecenie swego gospodarstwa wodnego wody polskie, ale w tym zadaniu największy udział w tworzeniu tej mapy drogowej tutaj w pełni się z panią zgadzam brało udział około 30 ekspertów zrobiono ogół hydrologów przyrodników hydrotechniki Felina logów, więc jest to wspólne dzieło siatek ekspertów w tej dziedzinie pani jest po prostu współautorką jedną z wielu autorów z autorek właśnie tego krajowego programu Rena, który z racji wód powierzchniowych ten program powstał z konieczności realizuje realizację przez Polskę czegoś takiego co się nazywa ramowa dyrektywa wodna, która obliguje państwa członkowskie do osiągnięcia lub właśnie utrzymania zachowania tego dobrego stanu rzek jezior tych wszystkich wód powierzchniowych jak jest status programu naturalizacji mail on jest wdrażana rekomendacje są stosowane teraz w tym momencie ten program opracowaliśmy ma w 2020 roku, czyli już ponad 2 lata temu miał on służyć właśnie jako jako taka mapa drogowa i takie etyczna do opracowania kolejnych aktualizacji planów gospodarowania wodami właśnie tymi tych planów, które mają osiągnąć te cele środowiskowe, które po, których pani wspomniała do roku 2027 status tego projektu nadal ma charakter i przepraszam programu nadal ma charakter projektu, więc nie to było jedno z działań, które właśnie wynikało z poprzednich planów gospodarowania wodami jako takie działanie wspomagająca razem z drugim bardzo ważny dokument tam katalog z katalogiem dobrych praktyk i wykonywania prac utrzymaniowych i prowadzenia robót hydrotechnicznych to miały być 2 takie główne dokumenty kierunkowe odnośnie tego w jaki sposób pomóc w osiągnięciu tych celów środowiskowych naszym polskim wodom skoro tak jak pani mówi w krajowym programie rewitalizacji wód są wytyczne porady i w ogóle by środki opisane środki do tego jak sprawić, żeby nasze wody powierzchniowe były czyste jak najbardziej naturalne to pewnie jak pani usłyszała tę straszliwą informacje o tym co wydarzyło się na Odrze i odetchnęło pani ze spokojem pomyślała jak dobrze, że mamy gotowy program, wg którego teraz zaczniemy działać doprowadzimy do tego, że Odra wróci do swojej świetności po zatruciu tonie nie miałam takiego wrażenia że, że tak będzie, ponieważ generalnie natury za co pomijając, że samo słowo jest bardzo trudna to jest to jest to są działania, które zmierzają do tego, żeby pomóc odtworzyć odpowiedni dobry stan ekosystemów i pomóc odtworzyć procesy przyrodnicze po to, żeby rzeka np. się mówimy oraz autoryzację rzek, żeby rzeka była dobrym siedliskiem do tego żeby, żeby tam były odpowiednie warunki do życia biologicznego roślin zwierząt ta Renato relacja jest bardzo złożonym złożonym zagadnieniem, ponieważ ona nie zawsze jest prosta działania natury za co na z możemy po klasyfikować na przynajmniej takie 3 grupy takie działania, które są tak naprawdę działaniami takimi regeneracyjny mi wystarczy po prostu tam niektóre ekosystemy są na tyle mało zdegradowana wystarczy można powiedzieć zostawić w świętym spokoju do nas spokojnie wrócą do takiego swojego zdrowego stanu w samo to zrobią możesz to zrobić samo dokładnie, czyli w naszym wspomagania jest to, że przestaniemy ingerować w to Żaka, ale im bardziej mamy tam rzeka przekształconą w tym bardziej te działania natury żacy na są złożone, tym bardziej więcej może być działa i jeśli chodzi o Odra, bo to oni pani redaktor wspomniała no i ona jest w naszych głowach od kilku tygodni to generalnie Odra nie jest rzeką zdrową i jest ona przekształcona praktycznie na całej długości jej stan dramatów logiczne, czyli jak ona wygląda, jakim ona jest siedliskiem dla dla dla życia biologicznego nie jest dobry ona właśnie też Odra praktycznie na całej długości jest zagrożona osiągnięcia tych celów środowiskowych, o których o, których pani redaktor wspomniała o te cele środowiskowe dla nawiew na większej długości jest, jakie są trochę łagodniejsza niż dla rzek naturalnych z racji tego, że Odra jest na funkcję żeglugową stąd też te rygory środowiskowe są mniejsza co nie oznacza, że wymaga ona Renato Kozacy na całej długości te działania, które zostały zapisane dra w krajowym programie naturalizacji wód powierzchniowych one zostały przypisane dla każdej jednolitej części wód powierzchniowych to są takie jednostki zlewnie planistyczne, w których w, których dla, których opracowuje się właśnie to plany gospodarowania wodami, które mają na celu osiągnięcie celów dyrektywy ramowej i w zależności od tego jakie przekształcenia została zidentyfikowana na każdym z każdym w każdej takiej jednolitej części wód taki odpowiedni zestaw środków naprawczych został przepisanych żakom również Odrze, analizując projekty aktualizacji kolejnych planów gospodarowania wodami na tej Odrze są zaplanowane działania naprawcze, niemniej jednak trudno, analizując te po te projekty stwierdzić czy będą one wystarczające do tego, żeby Odra osiągnęła cele środowiskowe, tym bardziej że zauważamy też równolegle opracowanych w projektach np. tych dotyczących radzenia sobie z niedoborami wody czy skutkami suszy czy też aktualizacji planu go z zarządzania ryzykiem powodziowym zauważono, że równolegle są tam zaplanowana kolejne działania inwestycyjna takie i kontynuacja działań utrzymaniowych, która mogą być w konflikcie z tymi działaniami natury za co najmniej no to może właśnie ten impuls, jakim jest zatrucie Odry katastrofa, której rzeka doświadczyła będzie kimś motorem do zmian i właśnie skierowanie się kury natury z racji na tyle na ile jest to możliwe dopuszczalne byłoby świetnie byłoby świetnie, ponieważ tak jak wspomniałam Renato relacja jest jest wyzwaniem nie tylko dla Polski, ale generalnie dla większości krajów europejskich, ponieważ generalnie Europa cechuje się bardzo mocno przekształcony mi i ekosystemami wodnymi nie tylko rzekami, ale też mokradłami proszę sobie wyobrazić, że w Polsce mamy przekształconych około 85 torfowisk, czyli też takich naturalnych Gądek, która nam gromadzą woda w przyrodzie ją zatrzymują 80% jest przekształconych to znaczy się osuszono tych to znaczy, że przez to osuszania tak obawia co rok tracimy około 5 000 000 000m³ wody tak samo jest z rzekami, a my stopień przekształcenia w Polsce oszacowaliśmy właśnie na etapie realizacji tego planu raz na tory stacyjne go oszacowaliśmy, że około 91% rzek jest rzecz jest przekształconych i nie świadczy nam odpowiednich usług ekosystemowi, bo musimy się zda zdawać sprawę z tego, że zdrowe, że zdrowe korzystamy potrafią nam świadczyć dużo dobrego, a ona regulują stosunki wodne klimat przede wszystkim do tego właśnie torfowiska dodatkowo jeszcze akumulują za węgiel, które w momencie jak torfowisko się osuszy to w tym momencie ta emisja dwutlenku węgla zwiększa atmosferę z czego często osoby też nie nie zdają sprawę, ale w momencie, kiedy zaczynamy mocno eksploatować te nasze wody mokradła, ponieważ potrzebujemy wody do nawodnień potrzebuje na wodę do picia prawda generalnie przegramy to te rzeki, żeby produkować tzw. zieloną energia jest, która chyba do końca nie jest Zielona, ponieważ powstaje w wyniku ingerencji środowisko, ale w tym momencie jeśli za bardzo zaczynamy przekształcać te ekosystemy to ona zachowują się trochę tak to chorzy ludzie to znaczy się ona nie są w pełni dobrze funkcjonować i dawać nam to co co potrzebujemy też my jako część tego przyrodę co mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że jeśli rzeka np. wyprostu Jana pozbawiły ją CE naturalnych meandrów nie da jej możliwości wylania się na tereny zalewowe w trakcie powodzi ograniczono ją jeszcze wałami, a to taka rzeka zachowuje się jak taki chory człowiek, które może bardzo się np. stresować jest bardziej podatne na strach w różnych sytuacjach to znaczy się taka rzeka przekształcona Odra trochę taka jest, ponieważ ona można powiedzieć, że są obwałowane kanałem wyprostowane i jeszcze dodatkowo poprzewracane stopniami stopniami rzecznymi, jakbym w zamian za tak by opowiedzieć o takiej zdrowej rzuca to taka zdrowa rzeka można po porównać do człowieka do tego jak np. oddychamy jak oddychamy i mamy zbilansowany oddech i dach oddychamy spokojnie ja w sumie jesteśmy można powiedzieć zdrowo nastawieni do tego funkcjonowania jeśli zaczynamy szybko jechać, bo jesteśmy sytuacji, bo tak naprawdę jest sytuacja nas pasuje i szybko oddychamy nie oddychamy przez nas wdychane przez ustawę nocy mamy bez dachy to w sumie tak samo jest co może taką jeśli mają za bardzo przekształcił my i ten odda, czyli np. taki przepływ w rzece, a nie jest balansował one nie mamy zapewnionej właśnie takiego balansu pomiędzy takimi sekwencjami, które naturalnie występują wraca do ostrza, czyli takie przed i takie wypłacania, gdzie rzeka jeszcze dodatkowo się na tle Ania i Klossa, czyli takie prze głębienia, które często są też takimi w sumie zbiornikami na wodę w czasie suszy taka urozmaicona rzeka, która pozwala na to, żeby ten przepływ był odpowiednie Lary, która migrują Góra w dół i drugą stronę również taki przepływ, które pozwala na to, że w naturalny sposób przepływa również rumowisko rzeczy, na które bardzo ważny do tego, żeby zapewnić taką równowagę Hydro dynamiczną akta te rzekach gdzie, gdzie nie ma tych przegród, które są takimi właśnie bez cechami ona pracuje dobrze tak ona wtedy jest mniej reaguje bardziej realna jest na takich rzeczy, które się wydarzyły od 4 do dokładnie nie wiemy co tam się wydarzyło, ale rozumiem że, gdyby Odra była bardzo zbliżona do tych naturalnych warunków to ułatwia mogłaby sobie poradzić z tymi czynnikami stresogenne mi korzystają też pani analogi no ale to wszystko co pani opowiada właśnie po po przywróceniu tej rzeki czy w ogóle wód powierzchniowych do takiego stanu brzmi jak bardzo skomplikowana i bardzo droga operacja na pewno ona bardzo skomplikowana, ale nie w każdym przypadku czy jest droga to to to nie jest to wydaje mi się, że możemy na morza ma tom to wycena te porównać tak naprawdę do przykładowej 1 inwestycji budowy stopnia Siarzewo, o którym UE było wcześniej już na pewno dużo tematów również i państwa, ale wody polskie oszacowały w budowę tego stopnia 4 nawiązana, których świetnie też dokładnie ta kwota natomiast wdrożenie pełne wdrożenie krajowego programu natura za co oczywiście nie jest to zgrubne szacunek, ale wdrożenie wszystkich działań w Polsce na tych 90% polskich polskich Jacques, a oszacowaliśmy na kwota powyżej 3 000 000 000zł są w tym zarówno proste działania, czyli właśnie tak, żeby zostawić rzekę w spokoju, ale też takie działania, które wymagają wymagają np. odsunięcia wałów przeciwpowodziowych i oddanie przestrzeni rzuca pani on nie rzeczy nie mamy czasu, żeby opowiedzieć o tych wszystkich zabiegach, które należałoby przy natury za co i wykonać, bo skończyły nam się czas na rozmowę bardzo dziękuję i ona Biedroń wiceprezeska fundacji hektary dla natury i ekspertka do spraw gospodarki Wodnej była moją państwa gościnią teraz czas na informacje Radia TOK FM, a tuż po nich 1września ktoś zbliża nieustająco Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA