REKLAMA

Doświadczenie mobbingu wpisane w świadectwie pracy? Jakie są obowiązki pracodawcy?

Praca od podstaw
Data emisji:
2022-08-28 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest audycja praca od podstaw razem ze mną jest mecenas Monika Wieczorek dzień dobry finał gry w kancelarii radcowskiej Wieczorek jest też radcą prawną też autorkę profilu na Instagramie mecenas Wieczorek to jest taki profil, w którym promuje wiedzę o prawie pracy przede wszystkim dzisiaj znowu w kontekście prawa pracy się spotkamy, ponieważ twoja klientka otrzymała niezwykły wyrok to znaczy w świadectwie pracy ma być Rozwiń » informację o tym, że z tej pracy odeszła w związku właśnie z doświadczeniem mobbingu powiedz mi, dlaczego warto walczyć o tego typu zapisy OWU jakieś takie zapisy poza standardowe świadectwach pracy każe oczywiście jest bardzo wyjątkowa sprawa, a szansę I instancji na razie mieć też niekoniecznie ten wyrok się utrzyma, choć bardzo w to wierzę bardzo na to liczę, ale sąd uznał, że faktycznie świadectw pracy powinna znaleźć się informacjami o tym, że pracownik rozwiązuje umowę o pracę wskutek mobbingu co nie oznacza wcale to musimy mocno pamiętać, że się bez pracy tym samym potwierdza, że do mobbingu doszło w mojej klientce zależało na tym, żeby świadectwie pracy znalazła się informacja, że wypowiedziała ona umowę właśnie wskutek mobbingu, bo kodeks pracy przewiduje taką możliwość, żeby pracownik wypowiedział umowę o pracę, wskazując jednocześnie w swoim oświadczeniu, że dokonuje tego wskutek uznania, że doświadczał mobbingu i w tej konkretnej sprawie rzeczywiście wyglądało w ten sposób, że pracodawca początkowo uwzględni te informacje i ten kredyt w świadectwie pracy, czyli określił, że umowa rozwiązała się w związku psy art. 94 z indeksem 3 § 2, który określa czy smoking natomiast następnie bardzo długo po tym, jak stosunek pracy ustał już pracodawca powołał komisja antymobbingowa, która uznała, że do mobbingu nie zaś niezależnie od tego czy faktycznie do mobbingu doszło czy nie co ja wierze w tej sprawie, że miało to miejsce, ale tak dla państwa, żebyście zrozumieli istotę tego czym ten wyrok może stać się utrzyma jakąś wskazówką staje się dzisiaj dla pracowników pracodawcy jest to, że to co ustali komisja antymobbingowa nie ma żadnego wpływu na to co określamy w świadectwie pracy, dlatego że świadectwo pracy obejmuje informację na temat faktów dotyczących relacji pracowniczych dotyczących stosunku pracy, a nie domniemań przypuszczeń czy zarzutów ze strony pracownika, więc tym samym ten szczególny rok faktycznie Sądu I instancji potwierdził, że poza w Gdyni sposobami rozwiązania umowy o pracę jak wypowiedzenie z inicjatywy pracownika wypowiedzenie z inicjatywy pracodawcy czy rozwiązanie umowy z winy pracodawcy albo z winy pracownika te klasyczne poza tymi klasycznymi trybami rozwiązania umowy mamy jeszcze 1 szczególny, czyli wypowiedzenie umowy o pracę wskutek wskutek mobbingu właśnie nie jestem pewna czy dobrze rozumiem, bo nie ma rozumiem wyroku w sprawie o mobbing, jeżeli chodzi o swoją klientkę jest jeszcze niema jeszcze niema jest jej deklaracja, że właśnie to jest powód, dla którego wypowiada umowę o pracę jest też perspektywa pracodawcy, który mówi nasza komisja mówi, że do mobbingu nie doszło, a w świadectwie pracy zapis się utrzymuje, kto decyduje o tym zapisie w świadectwie pracy to znaczy czy, jeżeli ja np. wypowiedziałem umowę o pracę, bo było, bo to w moim mniemaniu wskutek mobbingu to ta informacja ma zostać właśnie tam zamieszczona z bardzo dobre pytanie mnie też wiele osób pytali na oczach, zwłaszcza po to, takim wyroku czy faktycznie pracodawca powinien tę informację umieścić w świadectwie pracy czy istnieją jakieś inne sposoby żądania tego pracodawcy faktycznie jest tak, że zgodnie z kodeksem pracy z rozporządzeniem dotyczącym świadectwa pracy w szkole są określone rodzaje informacji, które pracodawca musi w świadectwie o umieścić na m.in. do takich informacji należy informację o trybie rozwiązania umowy o pracę i klasycznie przyjmuje się, że grywam faktycznie są jest wskazanie podstawy prawnej z określeniem czy to wypowiada umowę pracownik czy pracodawca czy może rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z winy pracownika z winy pracodawcy, ale powiem szczerze nie słyszałam wcześniej o tym, żeby faktycznie były takie świadectwa pracy, w których pracodawca by wprost określał, że pracownik wypowiedział umowę wskutek mobbingu, a więc także tu też państwu pokazać czy w tym rzecz to w moim przekonaniu może być tak, że pracodawca, jeżeli otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracownika ze wskazaniem, że dokonuje tego skutek doświadczenia mobbingu to pracodawca może zrobić się dwojako to znaczy może wpisać te informacje jako trik rozwiązania umowy o pracę, czyli określić, że ona rozwiązuje się faktycznie jest na podstawie art. 30 kodeksu pracy w związku z tym przepisem art. 94 z indeksem 3 paragraf la, który określa mam czym jest mobbing i tym samym buduje w ten sposób trick czy określenie trybu jako tego szczególnego można powiedzieć szkół dotyczącego rozwiązania umowy o pracę natomiast możemy się pewnie zdarzyć tak, że pracodawca pomimo tego, że pracownik wskutek mobbingu wypowie umowę nie określił jednak świadectwie pracy tego trybu, a pracownik się z tym zgodzi, dlatego że dzisiaj się kwestie pracy najistotniejsze jest to, że pracodawca musi zastosować powszechnie obowiązujące przepisy prawa, żeby umieścić tam wszystkie istotne informacje, a jeżeli pracownik uzna trzeba współpracy jest nieprawidłowe to może wnosić o jego sprostowanie, więc może być przecież i tak dzisiaj taka jest procedura, że świadectwo pracy będzie nieprawidłowe, ale pracownik nie zorientuje się, że on posiada nieprawidłową treść i tym samym nie będzie żądał jego sprostowania i takie świadectwo pracy pozostanie w obrocie i to jest dziś możliwe, bo nie ma żadnej instytucji, które weryfikuje poprawność świadectw pracy, dlaczego twoje, więc zależało od na takim zapisie co ten zapis wnosić, że w tym świadectwie pracy w dokumencie, które potencjalnie np. może otrzymać kolejny pracodawca ta informacja zawiera moja klientka bardzo doświadczona menadżerka zależało na tym żeby, poszukując pracy faktycznie nowy pracodawca miał świadomość tego, że to ona wypowiedziała umowę o pracę z uwagi na to, że doświadcza mobbingu to było dla mnie ważne, dlatego że UE chciała, żeby sytuacja była jasna klarowna i są bardzo często takie sytuacje jako pracownicy potrzebujemy tych jasnych konkretnych informacji w świadectwie pracy nie chcemy się tłumaczyć, kto dlaczego i w jaki sposób umowę rozwiązał, a pamiętajmy o tym, że przyczyny wypowiedzenia czy w ogóle czy rozwiązania umowy o pracę lub przyczyny wypowiedzenia nie są znane czy i nie są opisywane w świadectwie pracy, czyli np. jeśli ktoś zostaje zwolniony ze względu na złe wyniki sprzedaży dla przykładu zupełnie w oderwaniu od tej naszej dyskusji obecnej to taka informacja świadectwa pracy się nie znajduje szereg prac znajdzie się tylko informacja o trybie rozwiązania umowy o pracę natomiast, jeżeli kodeks pracy faktycznie przewiduje taki szczególny tryb rozwiązania umowy wskutek mobbingu i tak faktycznie jest to zresztą przyznał sąd w tej naszej sprawie to trzeba przyznać, że jeśli pracownikowi zależy na tym, że doszło do ujęcia tej informacji one powinnaś się przebić się pracy jest niezależnie od tego ja uważam, że skoro ten odrębny tryb rozwiązania umowy o pracę mamy to pracodawca jest, że takie urzędu powinien te informacje do świadectwa pracy pisać, ale co jest jeszcze istotne są osoby, które nie będzie zależało na tym, żeby taka informacja się wysikać się znalazła Janę pracą na pracodawcę ani nie będą naciskać, aby to ujął, ale nie będą wnosić o sprostowanie świadectwa pracy i to jest szukaj to znaczy w moim przekonaniu powinna być oczywiście 1 utrwalona praktyka natomiast mam też świadomość tego, że są osoby, które będą w związku z tym że, gdyby upowszechniła się ta praktyka wpisywania i tego trybu mobbing owego do świadectwa pracy to one obawiały się wypowiadać umowę po to, żeby nowym pracodawcą jednak tych okoliczności nie przedstawiać, więc mam świadomość tego, że nie dla każdego ta ten model będzie będzie będzie korzystne ja zapytam czy, dlatego że jednak doświadczenie przemocy w Polsce bycie ofiarą przemocy, a przemocą psychiczną jest właśnie mobbing jest część Maciej nie chcemy się chwalić w Polsce to jest raczej temat, który jest tematem tabu i dlatego też tak z taką ciekawością pytam o motywację twoje klientki w tej sprawie, bo intuicja podpowiada udziela 6 by to przed następnym pracodawcą ukryć, że właśnie przeżyli takie sytuacje taką przemoc w poprzednim miejscu pracy to była szczególna sytuacja, bo to pracodawca wyszedł z inicjatywy, żeby świadectwie pracy te informacje umieścić dopiero po przeprowadzeniu postępowania przez komisję antydopingową uznał, że skoro komisja uznała, że to mu dziękuję zaszła należałoby wobec tego skorygować świadectwo pracy i dlatego też mieliśmy się w sądzie pracodawca zmienił treść świadectwa pracy i usunął ostatecznie z niego ten dodatkowy szczególny tryb i mobbingowe nazwijmy to i następnie na skutek postępowania sądowego sąd wydał wyrok, którym się rozmawiamy z, jakkolwiek te faktycznie jest także są osoby, które nie chcą rzeczywiście informować całego świata na temat tych przykrych okoliczności doświadczenie mobbingu, ale pamiętajmy też o tym, że będą również, że my będziemy różnić się w swoich intencjach będą osoby, które np. kolejny pracodawca chciał pokazać, że to nie jest znowu także np. acz po krótko po rozwiązaniu umowy o pracę po kilku miesiącach czy po roku w jakiejś istotnej instytucji albo w szanowanej firmie, którą chcieli się chwalić w swoim CV i swoją ścieżkę kariery zawodowej, że to nie jest także odeszli z powodu tego sobie nie poradzili, ale dlatego, że spotkały się właśnie te trudne okoliczności przemocy w miejscu pracy aż te i będą osoby, które właśnie taką intencją nowych po prostu będą chciały, aby świadectwo pracy okoliczność została ujęta tak niezależnie od intencji moim przekonaniu faktycznie ten szczególny tryb powinien się w świadectwie pracy pojawić, ale pamiętajmy, że 1 rzecz, jeżeli pracownik doświadcza mobbingu w pracy uważa, że doświadcza mobbingu w związku z tym chce się zwolnić i robi to wypowiada umowę o pracę to pamiętajmy nie trzeba wskazać pracodawcy, że przyczyną rozwiązania umowy jest mobbing albo, że ten trybem jest mobbingowi kodeksu pracy absolutnie pracownik musi wyjawić pracodawcy swojego powodu odejścia to jest zawsze do decyzji pracownika czy dokonuje zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę wskazuje, że wypowiada w określonym terminie czy też piśmie oświadczeniu wskazuje, że dokonuje tego wskutek mobbingu to jest taka szczególne szczególne uprawnienie pracownikach i każda osoba, która mobbingu doświadcza musi to zrobić krótko mówiąc jeśli wypowiedzeniu nie określimy, że czynimy je na skutek mobbingu to nie oznacza to, że pracownik traci potencjalne roszczenia przeciwko pracodawcy cały czas zachowuje zrobimy oddzielną rozmowę tutaj pracę od podstaw o świadectwach pracy i dlaczego te dokumenty są ważne, ale tak na koniec, kiedy została nam dosłownie minuta po mi, dlaczego warto dbać o zbieranie odbieranie i właśnie pilnowanie tego co jest zapisane te są prawidłowe dane w świadectwie pracy, jaki ten do, jakie znaczenie ma ten dokument KE jest ważne pytanie cieszę się, że też będziemy kontynuować pamiętajmy, że świadectwo pracy no ona określa fakty i przebieg zatrudnienia przede wszystkim czy szukamy pracy już od razu po zakończeniu ostatnio ostatniego stosunku pracy te informacje w nim zawarte będą ważne dla przykładu przyznania nam proporcjonalnie urlopu wypoczynkowego już choćby dla tak prozaicznej kwestii warto dbać o to, żeby w świadectwie znalazły się informacje o odpowiednie prawidłowe, ale generalnie czasami jest także pracownikowi po prostu zależy na tym, żeby móc udokumentować swój przebieg zatrudnienia, kiedy brakuje nam świadectwo pracy gubimy albo zawiera nieprawidłowe informacje możemy stracić krótko mówiąc w ten sposób, że możemy tu u ostatecznie nie zostać zatrudnieni tam miejsce, na którym zależało, bo pamiętajmy o tym, że pracodawcach potencjalnych w trakcie procesu rekrutacji ma prawo zażądać udokumentowania przebiegu zatrudnienia, które określamy w naszym CV oczywiście motywacyjnym, więc te świadectwa pracy po prostu bardzo mogą ułatwić sam odtworzenie przebiegu dotychczasowej ścieżki zawodowej i ewentualnie pomóc nam udokumentować to co miało miejsce w sposób odpowiadający rzeczywistości, aby Ewa, że te czasami wydaje nam się drobiazgi, ale jednak mają wpływ chociażby na ustalenie u wlotu w danym roku kalendarzowym porozmawiamy o świadectwach pracy, że mają państwo jakieś pytania, jeżeli chodzi właśnie o ten dokument to proszę do mnie pisać żadna krótka Piechowicz małpa TOK kropkę FM żadna krótka Piechowicz małpa TOK kropkę FM te pytania będą zbierać tutaj spróbujemy wspólnie wyjaśnić różne wątpliwości z tym związane, a tobie bardzo dziękuję za rozmowę mecenas Monika Wieczorek radca prawna z kancelarii Wieczorek autorka profilu na Instagramie mecenas Wieczorek dziękuję bardzo, ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to była audycja praca od podstaw już za chwilę informacji Radia TOK FM, a zaraz po nich audycja u TOKtora i Ewa Podolska dobrej niedzieli Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRACA OD PODSTAW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA