REKLAMA

Czy wystąpienie Olafa Scholza stanie się punktem zwrotnym w historii UE?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-08-29 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:46 min.
Udostępnij:

O przemówieniach, które zmieniły dzieje integracji europejskiej, mówił prof. Zbigniew Czachór z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w poniedziałek 29sierpnia politycy głównie mówią czasem mądrze czasem nie bardzo niektóre przemówienia przechodzą do historii, a pojedyncze zdania wracają jako hasła krótko opisujące całość tak było jest z krew trud łzy i pod Churchilla ma albo rząd nie ma swoich pieniędzy Margaret Thatcher czy od Unii lubelskiej do Unii Europejskiej Karola Wojtyły no właśnie w dziejach Unii jest z pewnością kilka przemówień, które w Rozwiń » historii integracji z pełni ważną rolę można zacząć od wspomnianego Churchilla, który 19września 1946 roku w przemówieniu na Uniwersytecie w Zurychu wezwał Europejczyków, aby odwrócili się od tragedii przeszłości patrzyli w przyszłość był przekonany, że Europa nie może iść do przodu w atmosferze nienawiści zemsty i musi uleczyć się z ran przeszłości dla Churchilla pierwszym krokiem w kierunku odbudowy europejskiej rodziny było stworzenie czegoś na kształt Stanów zjednoczonych Europy dzięki czemu setki milionów ciężko pracujących ludzi będzie znów mogła doświadczać drobnych radości nadziei, dla których warto żyć nie ma profity szczególnie dla nas było przemówienie de Gaulle oraz 23listopada 50 tego dziewiątego roku do mieszkańców Strasburga, w którym mówił tak to Europa od Atlantyku po Ural to cała Europa zdecyduje o losach świata no i miała być to Europa ojczyzn Stanów zjednoczonych Europy nie zbudowano Europy po Ural politycznie nie mamy długo jej nie będzie, ale w procesie integracji mieliśmy coraz więcej kamieni milowych tę integrację pogłębiających po pierwszych wyborach do parlamentu europejskiego w 1979 roku na pierwszym posiedzeniu głos zabrała pierwsza przewodnicząca Izby pani Simone Veil mówiła niezależnie od naszych przekonań politycznych wszyscy jesteśmy świadomi, że ten historyczny krok wybór parlamentu europejskiego w powszechnych wyborach został dokonany w kluczowym momencie dla obywateli wspólnoty wszystkie państwa członkowskie stoją przed 3 wielkimi wyzwaniami wyzwaniem pokoju wyzwaniem wolności i wyzwaniem dobrobytu i wydaje się jasne, że można im sprostać jedynie poprzez wymiar europejski 20września 1988 roku Kolegium europejskim w drugi premier Wielkiej Brytanii Margaret tacie wygłosiła przemówienie na temat przyszłości Europy uważana jest dzisiaj za znak narodzin ruchu eurosceptycznego w wielkiej Brytanii pani premier z 1 strony mówiła, że naszym przeznaczeniem jest Europa jako część wspólnoty, ale też podkreślała niech Europa będzie rodziną narodów rozumiejących się lepiej bardziej się doceniający rób razem więcej, ale delektują my się naszą tożsamością narodową, niemniej niż naszym wspólnym europejskim przedsięwzięciem inną ważną umową było także historyczne przemówienie Jana Pawła II 11października 1988 roku w sali plenarnej parlamentu europejskiego historyczne nie tylko, dlatego że po raz pierwszy papież gościł w tej sali, ale że padły tam jakże ważne słowa pragnieniem moim jako Najwyższego Pasterza kościoła powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich tego drugiego płuca naszej wspólnej europejskiej ojczyzny jest to by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia ostatnich lat na pewno na miano ważnej umowy zasługuje przemówienie Emmanuela Macrona 26września 2017 roku na Sorbonie w trwającym ponad 1,5 godziny wystąpieniu prezydent nakreślił wizję wzmocnienia i odnowę integracji europejskiej poruszy takie kwestie jak wspólny program finansowania integracji i szkoleń dla uchodźców europejska Straż Graniczna europejska obrona cywilna do walki z klęskami żywiołowymi lepsza współpraca służb wywiadowczych, a także osobny budżet strefy euro czy utworzenie jednolitego unijnego rynku cyfrowego Angela Merkel no w końcu Frauke euro opada 13listopada 2018 roku miała też przemówienie uważane za ważne w Strasburgu w parlamencie europejskim, w którym padły takie słowa Europa może sobie poradzić z wyzwaniami pod warunkiem, że będziemy działać wspólnie i że będziemy traktować interesy i potrzeby innych jako nasze własne Solidarność opiera się na tolerancji to jest siła Europy jest ona częścią naszego wspólnego europejskiego dna, a i oznacza pokonywanie narodowych egoizmów, a dzisiaj w Pradze Carolinum zabytkowym budynku głównym Uniwersytetu Karola 60 minutowe przemówienie ma kanclerz Olaf Scholz oczekiwano, że będzie to Tsai ten będę, czyli punkt zwrotny było tych historycznych przemówieniach i dzisiejszym będę rozmawiał w ten tradycyjny unijny poniedziałek z panem prof. Zbigniewem Ciach chórem prezesem polskiego Towarzystwa studiów europejskich profesorem na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu tyle wstępu zaczyna Maciej Zakrocki przedstawia on jest z nami pan prezes Zbigniew Czachór prezes polskiego Towarzystwa studiów europejskich profesor na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dobry wieczór dobry wieczór państwu dobry wieczór panu dyrektorowi ja sobie oczywiście nas w takim użytek trochę wstępu do audycji wyciągnąłem kilka takich przemówień ważnych w moim przekonaniu, które jakoś się tam zapisały w dziejach integracji europejskiej nie byłem pewnie zbyt oryginalny, kiedy zacząłem od Churchilla jego przemówieniu przemówienia na Uniwersytecie w Zurychu ów z września 400 szóstego roku, kiedy właśnie no mówił, że przydałoby się nam coś na kształt Stanów zjednoczonych Europy można być paradoksalnie brytyjski polityk, a więc na państwa, które wyszło z Unii Europejskiej miał pomysł chyba najgłębszej integracji, jaka jakaś pojawiała w umowach różnych różnych polityków jakie, jakie przemówienia, jakie tezy są na pana liście tych najważniejszych w dziejach integracji tak to do bardzo ważne pytanie zastanawiają się na tym nie ukrywam wiadomo, że są tzw. klasyczne wystąpienia Ali wspomniał pan w Zurychu to jest jasne zresztą taki mały komentarz ja uważam, że ta czysto wystąpienie właśnie miało charakter trochę profetyczne bo gdyby przyjąć taki trochę rozszerzający sens tego co powiedział Churchill to mamy dzisiaj już coś na kształt kań Fiona dostaje co Józio, bo przecież w gruncie rzeczy to co Unia europejska stworzyła to jest właśnie połączenie tych państw europejskich i wcale nie nie musi to się skończyć tym co stało się kiedyś w Ameryce nie nie ten czas nie te uwarunkowania natomiast, przechodząc już do takiego mojego kalendarium, które sobie stworzyłem przypomniałem to jednak do tych klasycznych należy też wystąpienie Roberta Schumanna trudno, żeby nie o tym nie powiedzieć 9maja 50 tego roku wiadomo z takim słynnym zdaniem Europa nie powstanie od razu ja uważam, że dokładnie miał rację Robert Schuman mówiąc to, ale teraz może będę bardziej nieoczywisty podtrzymanie, dlatego że kiedyś to już jego szefa ręce przepraszam, że tracę, bo też niektórzy szczególnie dzisiaj eurosceptyczni politycy ciągle mówią, że trzeba wrócić do ojców założycieli czy on, prezentując swoją deklarację czasem coś nie mówił o no no właśnie no federacji w tak czy to doby to prawda sam Schuman ja nie przypominam sobie, że w tym planie w tym całym dokumencie, który wtedy prezentował pojawiło się słowo federacja bardziej w stronę wspólnoty doszło, bo pamiętajmy, że chodziło o europejską złota węgla Stali, ale jeszcze trzeba przyznać, że sam suma nie sprzeciwiał się planom federalistycznej może bardziej w tym zakresie aktywniejszy był Jean monet to tak propos komentarza natomiast, jeżeli barakami poz pozwoli ja wspomnę może króciutko, bo to są rzeczy, które uważam za historycznie bardzo ważne ale, ale krótko 10grudnia 50 pierwszy rok mniej znana w Polsce postać Alcide de Kasper premier Włoch bardzo zasłużony, jeżeli chodzi o integrację europejską on wygłosił takie bardzo ważne przemówienie dotyczące europejskiej wspólnoty obronnej wiemy, że ona nie powstała Skoda i w gruncie rzeczy potem 2 lata później pięćdziesiątym trzecim roku kolejne bardzo ważne wystąpienie tym razem premiera czy właśnie byłego byłego szefa MSZ Belgii Polaris Paka 9marzec 503 roku powołanie europejskiej elity politycznej, gdyby te 2 wspólnoty powstały Europa wyglądałaby zupełnie inaczej co ciekawe nomen omen wiadomo, że w wyniku sprzeciwu zgromadzenia Narodowego francuskiego tekst wspólnoty nie powstały, ale to przecież dzisiaj dokładnie prezydent Francji Macron proponuje powołanie europejskiej wspólnoty politycznej, ale zupełnie innej formule tak dziś wspomniał zresztą o tym także Olaf Scholz z prac tej europejskiej po wspólnocie politycznej w, jeżeli mogę jeszcze pamiętać trzeba też bardzo ważna bardzo ważna kwestia raport Szpaka po tak też bardzo chętnie z faktem sam z on bardziej może nawet nie przyczynił też do powstania z wspólnego rynku ISIS patrząc też historycznie na na dalszy dalszy bieg wydarzeń nomen omen pamiętajmy o tym, że Churchill zaproponował ten, gdy kartą i najwięcej o euro, ale przecież on potem już w gruncie rzeczy w polityce brytyjskiej europejskiej wiele do powiedzenia już nie miał, ale niezależnie od tego nawiązuje troszeczkę relacji francusko brytyjskich, bo to de Gaulle tak sobie zapamięta i tak za skórę zaszedł cierpieli nie tylko, ale głównie Churchill, że w pięćdziesiątym dziewiątym roku, kiedy proponował Europy od antyku po Ural, bo nie myślał Brytyjczyka tak rząd blokował brytyjskie przystąpienie nowych i do do wspólnot i króciutko jeszcze dosłownie jedno zdanie pamiętam w latach sześćdziesiątych 60 lata są bardzo specyficzne, bo tam było bardzo dużo ciekawych wystąpień różnych przedstawicieli w tym także właśnie Adenauera nie tylko żona one i wielu innych polityków, bo nie nie tylko samego gola niektórzy nie w tamtym czasie przecież bardzo mocno napierali właśnie na to federalizacji na to wspólnotowe nie zablokował to jak wiemy wielokrotnie już naszych audycjach o tym mówiliśmy tego LO to tą ten opuszczenie obrad rady politykom pustego krzesła, ale trzeba po prostu o tym pamiętać, bo to też płomienne wręcz czy wystąpienia de Gaulle wygłaszał w zgromadzeniu Narodowym francuskim i to się do historii integracji europejskiej też przeszło także ta geneza tej integracji europejskiej widzimy poprzez wystąpienia bardzo ważne czy to na uniwersytetach czy to unijnych instytucjach tak w parlamencie europejskim wtedy jeszcze zgromadzeniu itd. tak dalej były naprawdę bardzo ważnej warto do nich do nich sięgać to jak na razie zatrzymałem się na końcówce lat sześćdziesiątych no właśnie ja jeszcze w tym wstępie Hej, przywołałem Jana Pawła II w parlamencie europejskim to DART to w ogóle było bardzo ciekawe zdarzenie po pierwsze, no i po raz pierwszy w w parlamencie był papież po drugie, akurat tego przemówienia tylko zaczął mówić zostało przerwane demonstracją i okrzykami takiego irlandzkiego polityka, który tam na taką kartkę wyciągnął, że papież jest szatanem coś w tym stylu tam go, aby wyrazić natychmiast efektach posłowie go tam wrzucili sali, ale istotniejsze jest to, że właśnie wtedy mówił od o wschodniej Europie jako drugim płucu prawda to potem wracało w tej dużej debacie, która towarzyszyła nam w momencie, kiedy zbliżało się to wielkie rozszerzenie 20000404. roku i no też jeszcze tylko dodam że, że to to była pierwsza wizyta papieża druga to już Franciszek to na razie tyle zresztą trasie na inną oczywiście rozmowy wywołało to szczególnie po stronie lewicowej sporo takich komentarzy z pytaniem, dlaczego akurat głowa tego kościoła itd. ale zestaw do waszej skoro mówimy jeszcze ważnych przemówieniach na Uniwersytecie Margaret tacie w szkole europejskiej w bruk bruk ma miała też wystąpienie, gdzie no co interesujące, że to również by brytyjskiej polityki dużo dobrego mówił Europie, aczkolwiek niektórzy doszukują się w tym przemówieniu jednak takich pierwszych sygnałów może skręcania konserwatystów brytyjskich właśnie może nie tyle w w stronę brexitu jeszcze realny no takiego właśnie powstrzymywania tej te tego co potem tak przeszkadzał, czyli Ewald los junior tak ona dała wtedy właśnie delektuje się naszą tożsamością narodową nie mniej niż w naszym wspólnym europejskim przedsięwzięciem w PS no i co może już przejdźmy do czasów współczesnych też przemówienie na Uniwersytecie są organa wrzesień 2017 roku Emmanuel Macron co takiego ważnego tak tak panie rektorze, jeżeli mogę panu słowo no muszę muszę proszę wybaczyć, że mam ludzi o Margaret tacie, bo tu jestem konsekwentny oczywiście nie będę teraz wszystkich przemówień Pace 1 padł pan przedstawiał i słuchaczom, ale jednak uważam, że historyczne wystąpienie Margareta Chery to nawet nie to Kolegium z kolei europejskim, ale 30listopada 70 dziewiąty rok już zaledwie kilka lat po przystąpieniu Wielkiej Brytanii pamiętajmy przez żony między czasie mieli referendum w sprawie pozostania w we wspólnotach to specyficzne państwo wiemy wyspiarze plan i tak zależy itd. natomiast ta czerwony Dolinie ona wtedy powiedziała prosimy o zwrot naszych pieniędzy i wtedy zaczęły się tak zaczęły się dyskusje te problemy z tym to co 80 czwartym roku miało swój Fina to znaczy z rabatem rabatem brytyjskim moim zdaniem bardzo niesprawiedliwym, ale jednak pod naciskiem Margaret Thatcher wspólnoty wtedy ich szefowie rządów NATO zgodzili to tutaj upatruję ten początek właściwie pewnym sensie brexitu to 1 uwaga i druga jeszcze uwaga dam proszę mi tu jeszcze dać powiedzieć jedno zdanie o bardzo ważnym jeśli nie spieszymy to no właśnie dzięki bardzo dziękuję pięknie z bardzo ważnym wystąpieniu 8lipca 1981 rok, ale rozwinęli występuje w parlamencie europejskim mówi o Unii Europejskiej z i nawiązuje oczywiście do tego co wywołuje wśród konserwatystów europejskich eurosceptyków oczywiście ogromne ogromne emocje do dzisiaj, bo w pewnym sensie wypomina mu się manifest z Wentą ten ne z czterdziestego czwartego roku, gdzie one wspólnie z Rosji i kolory zimy pisali już integracji europejskiej w pewnym sensie Unii Europejskiej, ale to właśnie dzięki wspólnemu w praktycznie rzecz biorąc po osiemdziesiątym czwartym roku ten plan powstał potem tak naprawdę ten tata też tą nazwą Unia europejska już zaistniała i do Masters, kto ma się z pięknie pięknie rozwinęła także warto warto o tym pamiętać o tym zginęli rozumiem, że można przypisywać poglądy lewicowe komunistyczne itd. ale sobie dzisiaj czytałem, że raz jeszcze raz ten manifest zachęcam państwa, a do do jego lektury, bo to jest bardzo postępowy bardzo postępowy dokument i bardzo aktualny, bo tam jest to część socjalna, która uważam, że nadal nie jest realizowana w Europie w sposób właściwy no i trzecie króciutko, zanim do tego Macrona nawiążemy osiemdziesiąty dziewiąty rok rok po papieżu to wspaniałe wystąpienie wspólne Kola Mitterranda Dera z w parlamencie europejskim pod kierownicą wtedy Ricka Baron Crespo nie oni rzeczywiście wtedy powiedzieli oni tak właśnie w pewnym sensie początek poty na Unii gospodarczej walutową pod Master itd. tak dalej to jest bardzo bardzo historyczne ważne wystąpienie właściwie 2015 rolą Merkel też razem wystąpili w parlamencie europejskim, ale to już nie było to to ta dwójka kolei litera, a co dzisiaj o nich mówić, bo te postaci też mają pewne cienie na swojej przyszłości, ale co się potem okazało już z następnych latach, ale wtedy wtedy naprawdę rzeczy to miało istotne znaczenie i właściwe mówi pan o tym roku z 22017 proszę pamiętać o tym, że 2001. wiek to co powiedział Macron na Sorbonie też na Uniwersytecie to nie ulega wątpliwości jakoś Than zebrało mu się na NATO, żeby podsumować pewne pewne rzeczy, które się zdarzyły między czasie, bo przecież wiadomo kolejne kryzysy kryzys strefy euro kryzys migracyjny tak to właściwie pewnym sensie już początek początek przygotowanych Brytyjczyków do do do wyjścia z Unii Europejskiej przynajmniej w tych kręgach torysów itd. tak dalej no i ma krą uważam, że on świetną inicjatywę podjął, bo zaproponował tam mnóstwo mnóstwo bardzo interesujących zmiany, które do dzisiaj w zasadzie część jest realizowany chociażby bliską bardzo bliski pomysł europejskich uniwersytetów sam w tym takich projektach uczestniczy natomiast oczywiście wiele instytucjonalnych rozwiązań jest także dotyczących przecież wyborów do parlamentu europejskiego tego tego się nie zapomni w sensie pozytywnym oczywiście patrz on wspominał o wyborach 2024 ty, które czekają do parlamentu europejskiego w kontekście ewentualnie tych wspólnych list to co teraz nad czym się teraz bardzo mocno pracuje ponadnarodowych list wyborczych sam jestem ciekawy czy do tego faktycznie dojdzie także to jego występ tylko raczej niebezpiecznych przynajmniej z naszego punktu widzenia to przypomnijmy on wtedy też mówił trochę w kontekście w właśnie tych wszystkich kryzysów, o których pan wspomniał w osobnym budżecie strefy euro prawda wcale tak brzmiało na niedobrze no tak prawda jest taka, że dzisiaj wydaje mi się z perspektywy tych już na gruncie rzeczy 5 lat, bo za chwilę będzie mieli 5 lat piątą rocznicę tego wystąpienia, że ten ten ten budżet strefy euro raczej nie wchodzi w grę takie moje zdanie szczególnie w sytuacji pan jaki, lecz pandemia to sprawiła powstał instrument, który tam wszyscy doskonale znawcy tematu wiedzą, gdzie leży już z zadłużaniem się na rynkach zaciąganie długów przez Unię europejską to powoduje, że 1 fakt dzisiaj zrobienie jakiś w strefie euro tak instrumentów mechanizmów, które nie będą dotyczyły wszystkich raczej byłoby trudne w sytuacji, kiedy ten teren, gdzie należy już oznacza zaciąganie tych długów przez wszystkie państwa członkowskie, a nie tylko strefy euro no myślę, że makro z tej propozycji kompletnie zrezygnował, bo przecież uwspólnotowienie długów i także rejsie to też jest jego pomysł tak pamiętamy o tym, że Merkel kanclerz Merkel uległa w końcu presji no pandemia był to to jakby przyspieszyła, że że, żeby zdecydować się na to wspólnotowej długów co naturalnie nawiązuje do konceptu kantów u artysty co już obszar to się jakoś bezpośrednio ze sobą ze sobą łączy także bez wątpienia bez wątpienia tak bym powiedział w tu mamy dzisiejsze wydarzenie tak jak piękna sala jeden z najstarszych uniwersytetów i tam niemiecki kanclerz Olaf Scholz, który po tych miesiącach krytyki, jaka się na niego wylała no wiedział że, że musi powiedzieć coś ważnego, że już to przemówienie, które wygłosił w lutym w Bundestagu przecież określane tak cały ten będę punkt wydany tak należy otwarcie dawno właśnie w on już pokazywało, że jest no wyraźny moment i potrzeba, żeby niemieckiej polityce się zmieniło, ale ono oczywiście z naturalnych przyczyn było bardziej skierowane do wewnątrz w rozumieniu znaczącej zmiany niemieckiej polityki w ogóle raz w tym oczywiście polityki obronnej natomiast tutaj no właśnie spodziewano się że, że ten Scholz taki właśnie na razie nie wyrazisty niemrawy po właśnie frazę Europa jakiś nawet powiedziałbym polityk zawodu no, że coś w końcu jednak właśnie powinno i właśnie powiedział tak ja z w czasie rzeczywistym, że tak powiem przed telewizorem spędziłem ten czas godzinie jedenastej oczywiście nie chyba żadna Polska telewizja tego nie pokazywała czy prywatna czy czy publiczna, tym bardziej ale, ale do z z zagranicznych telewizjach to było było pokazywane tak nawiasem mówiąc najpewniej w internecie, ale akurat telewizyjna wersja mi bardzo odpowiadała i wie no ale przejdźmy do Meritum Otóż musimy sobie przyjąć także 27lutego rzeczywiście to historyczne wystąpienie kanclerza w Bundestagu cały ten będę Deutsche Politik taki punkt zwrotny przełom koniec 1 epoki początek nowej zapowiedź oczywiście tam najważniejsze było przeznaczenie tych 100 000 000 000EUR na budę sferę więcej niż 2% PKB to jest realizowane czy będzie mu się okaże i wiele różnych mocnych słów, a propos imperializmu Neo imperializmu autorytaryzmu Rosji itd. tak dalej potem ten tekst Frankfurter Allgemeine Zeitung albo przedrukowywane to wszystko wiemy, ale też zwróćmy uwagę, że jako uciszenie padło ja jednak do tego chcę nawiązać w tym tekście we Frankfurter Allgemeine, bo tak bardzo jedno ważne dane, które ja zapamiętałem teraz tłumaczy to jest w Polsce bezpośrednio od razu Unia europejska jest żywą antytezą imperializmu i autokracji i w pewnym sensie żywą antytezą imperializmu autokracji dzisiaj o tym imperializm czy na imperializmie autokracji kanclerz mówił wielokrotnie, ale jeżeli pan pozwoli proszę mi przeżywać tak, bo ja w tej chwili wejdę ataków, które je te w razie czego różnych wątków, które bardzo zaciekawiły, ale one są takie punktowe na pytanie czy to było historyczne wystąpienie nie potrafię odpowiedzieć dlatego, że to było nawiązanie do wielu wystąpień wcześniejszych także nawet tego progu tego dokumentu programowego koalicji nowej rządzącej w Niemczech, ale powiem ta co mnie zaskoczyło mnie zaciekawiło ja może nie jestem takim analitykiem wszystkich wystąpień Olafa Scholza, ale z pierwszej części powiedział nie nazistowskich obozach tylko podziału niemieckiej odpowiedzialności za drugą wojnę światową i niemieckich obozach w Pradze tam, gdzie też ludzie ginęli i dochodziło do do eksterminacji no tysięcy milionów ludzi to po pierwsze, nawiązał do tego wątku powojennego, że Niemcy się bardzo mocno zaangażowały i włączyły tak Europę budowanie tej podstawy europejskich i wiadomo że, że dla Niemców było bardzo ważny etap, bo demokracja pluralizm no i to zróżnicowanie w pewnym sensie też w ramach integracji europejskiej proszę wtedy rozpoczynało, bo bądźmy realistami rzeczywiście państwo się między sobą różnią i o tym będzie dzisiaj Gazy mówił także w kontekście Realpolitik w użytego pojęcia, chociaż główny twierdzi, że ta Real politykę no nie może prowadzić właśnie do konfliktów nie może prowadzić do rozbicia Unii Europejskiej, ale ruch pokazał, że rozumie interesy krajów członkowskich, które no po prostu mogą być różne tak w ramach tej w tej Unii Europejskiej obecnej i to było bardzo pozytywne nie nie oczywiście nie chcę lekceważyć wątku ukraińskiego wojny to wszystko wsparcia niemieckiego czy ono jest czy nie wiadomo kanclerz mówił o tym, że oczywiście Niemcy się angażują natomiast nie wydaje, że ja tylko z tego wątku, bo nie pozwolę sobie wtrącić, bo ta 1 rzecz dla gmin jest ważna, dlatego że Niemcy jego rząd krytykowani są od początku konfliktu z taką ostrożność prawda w tym pomaganiu Ukrainie itd. i chyba ważne, żeby to brzmiało jak powiedział wspieramy zaatakowaną Ukrainę gospodarczo finansowo politycznie humanitarny, a także militarnie i mówił, że to wsparcie będzie trwało tak długo jak będzie to niezbędne i wreszcie wspomniał, że w najbliższych tygodniach miesiącach Ukraina otrzyma nową wysoce nowoczesną broń systemu obrony powietrznej i radarowe czy też drony rozpoznawcze są także tutaj rzeczywiście też ten ten podkreślenie tego że, że już teraz o tym myślimy inaczej niż jeszcze parę miesięcy tak to prawda nawet wspomniał o tym, że Niemcy chcą, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie specjalizować lotnictwie artylerii tak w tych 22 sferach, ale nie ulega wątpliwości, że mój komentarz, a propos zaangażowania Niemiec ja też mam wiele czy miałem wiele krytycznych uwag do tego dotyczących jedno jest pewne Niemcy nie będą z zachowywały się tak samo jak stany Zjednoczone to nie będzie ta skala i to będzie próba daną odnalezienia się w tej trudnej sytuacji trochę chyba też pod wpływem Francji samego Macrona tego próbowania ciągle odwoływania się do negocjacji do rozmów z Rosją i nie wiem czy to powinniśmy rozumieć czy nie, ale tak się dzieje natomiast naciski ze strony Amerykanów naciski ze strony partnerów NATO Unii Europejskiej sprawiają, że Niemcy muszą nie mają wyjścia nawet ryby Szot sam nie chciał też tego nie przypisuję muszą się angażować muszą pomagać i im więcej tej Ukrainie pomogą tym lepiej natomiast nie ulega wątpliwości, że w tym wystąpieniu było sporo właśnie o NATO było sporo też o tym o tej propozycji właśnie, jeżeli pan pozwoli na Macrona z tej europejskiej wspólnoty politycznej ja tu mam jakiś problem z tym pomysłem, bo dzisiaj Olaf Scholz poparł ten pomysł utworzenia europejskiej wspólnoty politycznej, ale przecież ona ma być przeznaczona jako forum spotkania z państwami kandydującymi do Unii Europejskiej w związku z tym 6 tych z Bałkanów zachodnich i 3 Ukraina Mołdawia Gruzja i ewentualnie jakiś następny to byłoby to takie forum, które miałoby służyć właśnie tej tej rozmowie z tymi państwami, ale ja doskonale pamiętam te wszystkie francuskie pomysły, kiedy myśmy przystępowali, że tworzyć jakiejś Formuły pośrednie, ale nie członkowskie to często się w naszej części Europy spotykało czy wśród państw kandydują z oporem no ale no Niemcy to dzisiaj poparł tak także zobaczymy czy to w ogóle można tutaj się wtrącę rozwijasz ja się wtrącę może tutaj dziś jest Echo jednak właśnie tego tego brexitu dlatego, że kiedy Macron o tym mówił on akurat mówił niedawno na zakończenie konferencji o przyszłości Europy tak to w Strasburgu w parlamencie europejskim tam koncepcie to on wtedy, o ile przynajmniej pamiętam brał pod uwagę właśnie Brytyjczyków, którzy by mogliby właśnie skorzystać z takiego forum po to, żeby po wyjściu z Unii Europejskiej nie oddalali się jednak od niej, bo do Bóg ciągle nas mnóstwo interesów łączy i jajem oczywiście Brytyjczycy z radością podeszli do tego konceptu do, niemniej jednak to w tym sensie może odróżniać ten pomysł od tych wcześniejszych, o których pan wspomniał, bo tam rzeczywiście to były pomysły dla państw kandydujących do Unii tutaj przypadku ter tego m.in. właśnie mówi się o Brytyjczykach, którzy przynajmniej na razie jeszcze wniosku akcyza wagę nie piszą tak tu się z panem zupełnie zgadzam, że to wyszłoby poza państwa kandydujące i tam moglibyśmy znaleźć Brytyjczycy ta mogłaby być Norwegia tam mogłaby być nie wiem nawet Szwajcaria tak te państwa, które dążą do Unii Europejskiej czy nawet Island lata od kiedy chciała Unii przystąpić to byłaby bardzo ciekawa formuła tak i możliwe, że warto warto o tym mówić warto ten pomysł popierać natomiast, jeżeli pan pozwoli z patrząc dalej już na NATO wystąpienie rzeczywiście było bardzo ładnie bardzo ciekawie ustrukturyzowane, bo kasa Scholl skody skoncentrował się na 4 ważnych punktach, jeżeli możemy to możemy chwilę o tym porozmawiać tuż pierwszy ważny punkt to była kwestia rozszerzenia i ja odnoszę takie wrażenie, że jeżeli tak szczegółowo kanclerz Scholz mówił o przygotowania do ewentualnie reformy traktatowej na coś na kształt traktatu nicejskiego przed naszym przystąpieniem to znaczy takiej miary traktatowej, która przygotowała Unię do rozszerzenia nowe kraje to znaczy, że Niemcy biorą pod uwagę relatywnie dość szybki proces akcesyjny przynajmniej tej pierwszej szóstki a gdzie wykluczam, że może nawet tych pozostałych krajów Ukrainy Mołdawii Gruzji, chociaż niektórym się dzisiaj wydaje kompletnie niemożliwe, ale jednak dodał on przedstawił wizję Unii Europejskiej nawet z 36 państwa radnych dokładnie takie właśnie to sobie odnotowałem, że wspominał właśnie o może o liczbie między 3036 pań w związku z tym to jest rzeczywiście coś zupełnie nowego Unia 36 pańską faktycznie w tym wystąpieniu to nawet kilka razy padło no i teraz, jakie to byłyby te te zmiany, bo tutaj użył takiego sformułowania fit for Lazio Rzym tak takie przygotowanie być fit, że tak powinien być gotowy do rozszerzenia pasowanie tę pracę nad tak sprawny przygotowany dobry zdrowy to po to, rozszerzenia, jeżeli działanie no i wiadomo kwestia jednomyślności auto wróciło tak to weto inaczej mówiąc bonu użył tego zamiennika jednomyślność to szczególnie, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące wspólnej polityki ograniczy bezpieczeństwa, a nawet w kwestii obronnych przy okazji powiedział bardzo ważną rzecz, że jest przeciwny zróżnicowanej integracji w związku z tym musi pić Europ tu nie mówi mówi się z tą też ciekawa uwaga no jeszcze w też wspomniał, że jak ja się będzie Unia rozszerzała to czy starczy miejsc w Strasburgu w Brukseli parlamentu europejskiego dzisiaj 751 osób trzeba będzie o tym pomyśleć podobnie z komisją europejską bardzo wyraźnie oznaczał przepraszam Wej wejdę słowo, bo dla na taki rozumiem trochę skrót parlament europejski właśnie chyba gdzieś nie pamiętam oczywiście, gdzie matę liczby posłów 751 jako maksymalną, kiedy wychodzili Brytyjczycy m.in. dokonano właśnie takiej ma trafić na redukcji posłów i w tej chwili jest bodaj po 705 i właśnie tam dokonujących proszę ty tutaj w tej matematyce tej matematycznej układanki jak pamiętamy Polska uzyskała 1 posła więcej, bo wyszło właśnie z jakiegoś algorytmu, że Rze, że po wyjściu Brytyjczyków my moglibyśmy więcej, ale nie wypełniono tej luki po Brytyjczykach w całości, zostawiając właśnie ten margines na wypadek przyszłego rozszerzenia i tutaj myślę, że rzeczywiście no może będzie łatwiej choć, kto wie czy gdyby to miało być dużo więcej państw może właśnie te 36 i one wszystkie no poza Ukrainą oczywiście nie są jakoś bardzo licznej ta proporcja liczby ludności do liczby mandatów w parlamencie europejskim zawsze powoduje, że małe państwa mają do reprezentacji niedużą to by się jakoś udało może w ramach tych 751 zmieścić natomiast mnie akurat w tym co powiedział w kontekście konsekwencji takiego rozszerzenia to bardzo zdziwiła nie ukrywam, gdy idea, żeby komisja europejska, a zachowała regułę każdy kraj ma swojego komisarza moim zdaniem to jest właśnie sprzeczne z obecnym traktatem i tutaj musiałaby nastąpić zmiana natomiast no w tym jego pomyślę, że nie ma sensu na siłę mnożyć tek w komisji europejskiej, żeby każdy kraj miał swojego komisarza już dzisiaj zastanawiamy czy Margaritis Schinas i ta jego TK europejski styl życia itd. to nie jest trochę naciągane ale, ale on mówi nim i czy jest jakiś argument przeciwko temu, żeby 2 komisarzy było od realnej za 1 dyrekcję generalną no to jest moim zdaniem nie rewolucyjny pomysł raczej szalony powiedziałbym nieskromnie ja muszę powiedzieć tak by je 1 komentarz oczywiście ma pan rację, że 705 tak w odniesieniu do obecnie do po tych do tej liczby 751 to po pierwsze, natomiast druga kwestia ja w tej części wystąpienia kanclerza trochę pogubiłem taka propos tego, że tam tam wspominał, że nowa równowaga, że trzeba szukać jakiś tutaj nowych rozwiązań, po czym przed komisje i no dla mnie to nie jest do końca precyzyjne jasne, ale sam kanclerz wspomniał, że to nie jest oficjalne stanowisko rządu niemieckiego tylko jego własne, a jego własne jakieś jakieś pomysły ewentualnie propozycje także myślę, że to będzie to, czego do szczegółu wiąże jeszcze nie bardzo mi to pasuje to, o czym mówił pan to by po była bardzo ładnie podsumował natomiast niezależnie od tego podsumowującą pierwszą część wiemy jedno, że poważnie poważnie kanclerz bierze pod uwagę i tutaj nawiązuje do fragmentu jego wystąpienia, że jeżeli traktaty rzeczywiście no koniecznie rzecz i zajdzie potrzeba zmian no to po prostu powinien powinno zacząć na ten temat rozmowy uważam, że ten sygnał do nie są wykute w Kamieniu dach tak dokładnie, że to był dobry sygnał do tego, żeby jednak może wejść jakąś formułę dyskusji nad zmianą traktatów zobaczymy to to w tej z tego wystąpienia nie nie wszystko jest dla mnie jasne ta, jakiej formule miałoby to być, bo tym bardziej, że one nie bardzo chciał mówić o konferencji sobie przyszłości Europy ten wszystkim co z z tym się wiązało tak tylko połączył zmianę traktatową z rozszerzeniem z przygotowaniem do rozszerzenia natomiast 0202. wątek europejska suwerenność to jest nic nowego, bo to jest jego pomysł pomysł Macrona gdzieś nawzajem się tutaj stymulują od kilku lat już mówiąc o tej europejskiej suwerenności, ale jak przystało na kanclerza takiej potęgi gospodarcze jak jak Niemcy bardzo dużo powiedział właśnie o po pierwsze, energia energii zasobach co ciekawe, aby dajcie strategicznym rynku wewnętrznego UE to też jest ważne tym pomyśle mecze euro 2024, że ta suwerenność gospodarcza Europy jest bardzo istotna już nie wspomnę o suwerenności ekologicznej i w tym momencie ja też uważam, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie tak, żeby zejść ekspozycję nie tylko tej suwerenności w rozumieniu PD ją o VAT patrz polityka obronna czy bezpieczeństwo ale, ale też właśnie tej suwerenności gospodarczej, bo to może do obywateli mocniej dotrzeć, że Europa musi jednak sama się za siebie wziąć musi po prostu być źródłem zasobów nie może uzależniać od Chin nie może uzależniać od Ameryki tak dalej tak dalej czy czy kiedyś od Rosji związku tutaj chyba teraz będzie łatwo forsować, bo akurat jak wiemy Europejczycy m.in. a przemysł niemiecki samochodowych w szczególności dotknęła strasznie pandemia w kontekście jak to się ładnie za zerwanie łańcucha dostaw no i i to już chyba mówiła pani von der Leyen w swoim wystąpieniu w poprzednim tak właśnie niedługo za 2 tygodnie będzie kolejny z tej Wdy Union poprzedni mówiła właśnie o tym, że musimy Europy trząść produkować mikroprocesory taki wydawałby się drobiazgów, a taki mikro drobiazg, a jednak na taki, który się okazało, że właśnie decydują o być albo nie być wielu gałęzi gospodarczych, więc rzeczywiście tę suwerenność i u nas często niektórzy dostają wysypki jak słyszą o suwerenności europejskiej, bo traktują jako jakieś zagrożenie dla suwerenności Państwowej narodowej prawda tutaj chodzi po prostu takie europejskie europejski bezpieczeństwo nas wielu punktów widzenia w tym właśnie również gospodarczego absolutnie to oczywiście w tej części też nawiązał jednak do różnych swoich pomysłów nie tylko swoich dotyczących polityki bezpieczeństwa obrony nie bardzo zaciekawił ten pomysł budowania europejskiego systemu obrony lotniczej to jest bardzo ciekawe rozwiązanie jak to będzie robione jest zobaczymy czy to w ramach Unii czy w ramach NATO, ale to wybrzmiało mocno to Niemcy bardzo mocno komentują teraz w mediach niemieckich na 3 też powołanie tych tych z takiego specjalnych do dowództwa głównego dowództwa dla tych różnych jednostek tworzonych w unii europejskiej zbrojnych no nie wspomnę też oczy by właśnie nie można nie wspomnieć o propozycji, która zawsze uważam, że już od kilku lat powinna być realizowana powołania oddzielnej rady ministrów UE do spraw obrony, bo jak państwo wiecie to wszystko się do tej pory odbywa ministrowi obrony spotykają się w ramach rady do spraw zagranicznych natomiast są wyraźnie powiedział, że rada ministrów do spraw obrony powinna być oddzielną oddzielnym składem rady UE to tak dla ich jako ciekawostka trzeci punkt migracje kryzys migracyjny wiadomo wiemy o tym niezwykle ważny temat polityka azylowa nie, ale tutaj moim zdaniem specjalnie nowego nie powiedział i czwarty, a czwarta tutaj jakiegoś trujące znowu trafia on nic nie powiedział tylko z drugiej strony to jest to jest moim zdaniem też coś takiego co chociażby właśnie w kontekście też wojny Ukrainie widzieliśmy bardzo nie może tak być i może warto, żeby choćby przypominać, jeżeli nie mówił nic rewolucyjnego, że odbywa się kryzys migracyjny 2015 roku wszyscy się umawiają, że trzeba stworzyć właśnie nowy system związany z polityką azylową, że raz gadania dla bliskiej prawda się tam już wyczerpały dojść mówią tak tak kiwają głowami i mijają lata nic z tego nie wynika zaczyna się kolejny kryzys migracyjny, jakimi mieliśmy teraz po 24lutego i wszyscy uważają najwyższy czas, żeby Unia europejska stworzyła nową politykę migracyjną azylową no nie wolno tego moim zdaniem znowu przespać, bo to przecież zakaz wystarczy, że zmiany klimatyczne susza doprowadza już widzimy ogromny jest nawet w Europie, a co dopiero w państwach regionu poza Europą przyznamy wszystkie wyliczenia, z których wynika, że jeżeli tak to będzie wyglądało to za chwilę ileś milionów ludzi po prostu zostanie pozbawionych wody i możliwości życia przyjdzie do Europy tak no zgadza się dobrze moim zdaniem, gdyż ma znać szkoda, że nie powiedział nic rewolucyjnego, ale dobrze, że to przypomina żeby, żeby naprawdę tego znowu nie nie zostawić na kiedyś tonu, tym bardziej że grozi nam kryzys migracyjny klimatyczny tak to już nawet nie tylko związanych z konfliktami zbrojnymi itd. natomiast ten klimatyczny może być znacznie groźniejszy, bo to będzie ogromna fala ludzka nigdy tego nie chciał, ale po prostu widzimy co się wkoło dzieje i czwarty punkt na koniec z sobie to kanclerz zostawił w TOK oczywiście wspólnota wartości trudno, żeby o tym nie mówił, bo nawiązał do kwestii ideowych tak liberalnej demokracji praworządności sprawiedliwości my tutaj padły też trochę konkrety, bo ma wyraźne poparcie z jego strony jego rządu dla tego co robi parlament europejski w sprawie praworządności paczkę wszystkie sprawozdania raporty które, które rezolucje, które parlament przyjmuje podobnie komisja europejska padły tam z wyraźnie tak z za mocne sformułowania, tym bardziej że jak pamiętam te godziny jedenastej do teraz ty utkwiło mi w pamięci to sformułowanie, o które pan mówi o bo wrócił nabywać debata klamra jest początek koniec jego wystąpienia, gdzie powiedział o tym na imperializmie auto kratach autokracji i w pewnym sensie powiedział, że te ryzyka są na zewnątrz patrzy Rosja nie tylko, ale też są wewnątrz Unii Europejskiej tak no wiadomo najpewniej domyślamy się, jakie państwo miał na myśli, bo plut przecież to wystąpienie, a także to, że w sondażach, że poparcie chociażby Polaków dla sposób Kania odpowiedzi na problemy dotyczące praworządności w Unii Europejskiej są przez przez Polaków popierane itd. tak dalej w związku z tym uważam, że ten też jadą do Trybunału wymyślili jak powiedział że, że dziwne jest to, że w środku Europy ktoś kombinuje z budową nieliberalnej demokracji co samo w sobie już jest terminem trudnym do zrozumienia tak demokracja raczej liberalne dokładnie, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo obu gruncie rzeczy tak trochę może już pół żartem pół serio, ale też takie ważne zdanie moim zdaniem nieco humorystyczne, które się w jego wystąpieniu pojawiło ja chcę to zobaczyć jeszcze wersji pisemnej, ale wspomniał on, kiedy mówił o Unii Europejskiej o tej strukturze unijnej o tej instytucjach procedurach tak dalej no to nawiązał do Kawki w końcu był w Pradze tak był w Pradze i ja tak pomyślę, że ta metafora tak i taka wspólna metafora dziś zawarta w zamku Kafki czy w procesie Kafki ją jakoś przeniósł tak na Unię europejską byle tu nie powtórzyło się to właśnie na przykładzie tej tej organizacji i to tak chciałem państwu do tego nawiązać czasami mam takie metafory takie skojarzenia z kaczką, jeżeli patrzy na to co się Unii Europejskiej dzieje, bo nie patrzy na to bez krytycznie to 1 jednak takiego jeszcze wątek drugi wydaje się bardzo ważny, ale znowu też tak to umiem dotarł tak jakoś mocno, bo on 3× na końcu powtórzył, kiedy jeśli nie teraz tak to to, gdyby ktoś zorganizuje tu ja ja się do łączy la Roux, ale akurat znalazłem to jakimś pisze ja nie wiedziałem przyznaje, że to napis na tablicy Albertowi, gdzie 17listopada 1989 roku rozpoczął się pochód studentów dla stał się pierwszym kontaktem do aksamitnej rewolucji no i on nawiązał właśnie do tego z tym cytatem, kiedy jeśli nie teraz kto jak my też ukłon w stronę gospodarzy, ale z drugiej strony świetny cytat tak wierny cytat ja uważam, że to jest absolutnie totalnie aktualny teraz, jeżeli chodzi o Unii Europejskiej co się w ogóle w Europie dzieje natomiast to trzeba jakoś przekuć na czyny tak w rządzie kwestie łatwy w jest zawsze zadaje sobie pytanie czy Olaf Scholz i jego koalicja jego rząd itd. będzie w stanie dokładnie poprowadzić Europę na nagrody z ku temu, że właśnie, żeby dokonać tych zmian, których sam teraz powiedział, bo ja pamiętam jeszcze jak analizowaliśmy dokumenty programowe tej koalicji to wielu ekspertów mówiło no tak pobożne życzenia jak to jak to Niemców coraz częściej w ostatnich latach w związku z tym życzyłbym sobie, żeby ta odpowiedzialność niemieccy za Europę rzeczywiście była realna oczywiście wspólnie o, ale powiedział o tym od rozbudował trochę problem ekskluzywności dyrektoriatu wyraźnie powiedział w tym wystąpieniu, że w unii europejskiej nie może być dyrektoriatu w związku z tym mam nadzieję, że myślał o Niemczech właśnie tak, żeby nie było tego podejrzenia, że znowu ktoś, ale to Unią steruje od środka tylko jednak ta równość między państwami wspomniał o tym dla mnie dobrze brzmiało pytanie, jakie będą realia z nie zobaczymy natomiast uważam właśnie my ne tak to, jeżeli nie, jeżeli niemy, ale my nie Niemcy Francja tylko my 20 tak 7 państw członkowskich Unii Europejskiej to tego bym sobie życzył, ale zobaczymy na najbliższe miesiące pokażą nomen omen to jest wstęp do tego nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej na początku października, który też będzie w Pradze nomen omen tak ten, który będzie będzie będzie dyskusją nieformalną szefów państw i rządów na temat właśnie przyszłości Europy również także no panie redaktorze czekamy na początek października takie co powie cała dwudziestka siódemka, ale bardzo dobrze czekamy aktywnie, bo wydaje się, że nie tylko dobry ważny w naszej był pana komentarz na gorąco po tym, wystąpieniu, ale przez to się wszystko odbywa również tra w trakcie w trakcie rozkręcają się bardzo niebezpieczne moim zdaniem dyskusją o Unii Europejskiej w Polsce czy znowu się uważa, że to Niemcy chcą właśnie tutaj budować jakieś państwo europejskie to w ciągu 2 lat mają zbudować wysłali Tuska, który ma nas zmusić do przyjęcia euro po to, żeby Niemcy mogły nad nami zapanować to wydaje się właśnie to te zdania, o których pan powiedział, kiedy mówi o odpowiedzialność Niemiec Europy polega moim zdaniem na tym, że razem z naszymi sąsiadami wypracowujemy rozwiązania i wspólnie decydujemy właśnie wtedy powtórzył nie chcę Europy ekskluzywnych klubów czy dyrektor jaków tylko Unię równoprawnych członków tak i to trzeba właśnie też powtarzać, żeby rozbrajać te różne bomby, które u nas są w tej chwili konstruowane i moim zdaniem właśnie mówiąc trochę już lekkim językiem mieszają ci ludzie niepotrzebnie w głowach no i że Boga jeszcze panie rektorze jedno zdanie czy już kończymy jedno tata powiem tak wspomniał kanclerz KFC ja myślę, że my nad Wisłą Odrą Kawka już mamy mamy tak w związku z tym to jest nawiązanie do pana słów także tworzymy światy które, które nie istnieją tworzymy Strachy które, które nie istnieją, ale można się tym strachami karmić w nieskończoność bardzo dziękuję za ten ważny jak to nazywamy w mediach komentarz na gorąco prezes Zbigniew Czachór prezes polskiego Towarzystwa studiów europejskich prof. Uniwersytecie imienia duńskiej w Poznaniu gościem audycji raz jeszcze wielkie dzięki do usług dziękuję dobranoc dobranoc podziękowania też dla Bartłomieja pogranicznego, który audycję wydawał Maciej Zakrocki jutro znowu się słyszymy po dwudziesty trzecie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA